* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet"

Transkript

1 * Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet * Nedbør over normalen og temperatur under normalen så langt denne «sommeren» * Urolige finansmarkeder, svakere euro og brenselspriser * Brå prisbevegelse i elsertifikatmarkedet på økt kjøpsinteresse før sommerferien Utarbeidet 12. juli av handelsavdelingen ved : Spørsmål rettes til Roar Hoset Ansnes 1

2 Innhold Magasin Norge. 3 Magasin områder i Norge... 4 Snø... 5 Hydrologisk balanse Spotpriser..7 Prisområder...8 Terminpriser...9 Valuta...10 Brenselspriser...11 Nordisk kjernekraft.. 12 Månedsvarsel 13 Elsertifikater.14 Utsikter.15 Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 2

3 Magasin - vann Økning i vannmagasinene. Ved utgangen av uke 27 var fyllingsgraden på 74,4%. Vi befinner oss dermed 3% over median på 71,4% for tilsvarende tidspunkt for årene Med temperaturer under normalen for årstiden har snøsmeltingen hatt et rolig forløp. Fortsatt er det en del snø igjen i fjellet enkelte steder og det ventes høyt tilsig også den kommende perioden. Detaljerte verdier finnes i grafen under, og splitting i prisområder på neste side. Tidsintervall for maks-min historikk er Norge (fyllingsgrad i %): Kilde: SKM og NVE Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 3

4 Magasin fortsatt NO1 (Øst-Norge): NO2 (Sør-Norge): NO3 (Midt-Norge): NO4 (Nord-Norge): NO5 (Vest-Norge): De røde grafene representerer fyllingsgraden for de 5 nåværende prisområdene i Norge f.o.m God fyllingsgrad i samtlige vannmagasiner. NO 1 og NO 3 nærmer seg tidligere målte maks nivå. Samtlige områder er godt over tidligere målte minimumsnivå. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 4

5 Snø Rød graf: status snømengde. Grå skygge: Normal. Blå graf : prognose. Grønn graf: avvik fra normalen. Kilde: Syspower, SKM Snø geografisk fordeling Selv om vi nå er kommet til juli måned og det i følge kalenderen er sommer, så er det fortsatt godt med snø igjen vest for vannskillet. Særlig i Sogn og Fjordane er det rikelig med snø i fjellet, og flere steder kan denne vinteren og våren rangeres som en av de mest snørike siden SnøKart kilde: NVE Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 5

6 Hydrologisk balanse Prognosen for hydrobalansen har holdt seg relativt stabil, og viser fortsatt et overskudd på 10,0 TWh. 15 dagers værvarsel Normalt nivå, både for nedbør og temperatur, vises i blått felt. De ulike grafene representerer ulike værvarsler som har kommet det siste døgnet. Værvarslene er samstemte om at det blir kjøligere enn normalt de kommende 15 dagene. Varslene er også samstemte om at de første dagene av perioden inneholder mye nedbør. Det er kun to-tre dager som ser ut til å inneholde nedbør like under normalen. I sum kjøligere og våtere enn normalt neste 15 dager. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 6

7 Spotpriser Vårens snøsmelting har hatt en moderat forløpshastighet. Det har ført til at vi i stor grad har unngått overløp og tap av vann. Vannkraftprodusentene har dermed hatt rimelig god kontroll på vannet. Kjøligere temperatur enn normalt er hovedårsak til det relativt rolige smelteforløpet. Til tross for høy produksjon har produsentene unngått en kollaps i spotprisen. Likevel ser det ut til at produsentene er villige til å produsere på stadig lavere priser. Mange merker kjørepresset. Det er høy vannføring i en del elvesystemer og høyt tilsig inn i vannreservoarene. Uten mulighet til å magasinere har man ikke annet valg enn å produsere. Med fortsatt vått vær og lavt sommerforbruk kan det være fare for en knekk i spotprisen. SPOT: Systemprisen er spotprisen for hele børsområdet NO1: Spotpris for prisområde 1i Norge(Øst) NO2: Spotpris for prisområde 2i Norge(Sør) NO3:Spotpris for prisområde 3 i Norge(Midt-Norge) NO4:Spotpris for prisområde 4 (Nord-Norge) NO5: Spotpris for prisområde 5 (Vestlandet) Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 7

8 Prisområder Områdepriser juni Alle priser i øre/kwh Midt-Norge 19,74 Nord-Norge 19,43 Vest-Norge 17,3 Sørøst-Norge 17,66 Sørvest-Norge 17,7 Norge er inndelt i fem prisområder Nord- (NO4), Midt- (NO3), Sørøst-(NO1), Sørvest- (NO2) og Vest (NO5) slik det fremgår av kartet. Vest- Norge kommer ut som det laveste prisområdet, med en pris på 17,3 øre/kwh. Like over følger Sørøst- og Sørvest Norge. Midt-Norge kommer ut med høyest pris på 19,74 øre/kwh. Det er uansett et lavt prisnivå, og vi må tilbake til 2007 for å finne tilsvarende juni priser. Kilde: Statnett/ Nord Pool Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 8

9 Terminpriser Stadig lavere kraftpriser og den fallende pristrenden fortsetter. Det var et kortvarig prisløft i slutten av juni. Kortvarig optimisme rundt nyheter fra Eurosonen bidro til løft på verdens finansmarkeder. Optimismen vendte raskt tilbake til bekymring om de gjeldstyngde landenes økonomiske fremtid. En solid hydrobalanse støtter lavere kraftpriser og vi går høsten i møte med god fylling i vannmagasinene. Svakere kull, Co2 og oljepris gir også støtte til prisnedgang i kraftmarkedet. År 2013 er i skrivende stund priset under 37 /Mwh. År 2015 er priset like over 38 /MWh. Utvikling i de nærmeste årskontraktene ved Nord Pool: Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 9

10 Valuta EUR/NOK Euroen er fortsatt under press. Styringsrenten ble satt ned 5.juli til historisk lave 0,75%. Euro sonen har fortsatt en krevende og vanskelig tid foran seg. USD/NOK Den amerikanske sentralbanken har besluttet å holde styringsrenten uendret. Fortsatt tynger bekymring for gjeldskrisen i Europa og svakere sysselsetting i USA. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 10

11 Brenselspriser Kull: Kullprisene følger lavere gasspriser og faller ytterligere. Tilbudssiden er sterkere enn etterspørselssiden. Q omsettes nå på 90,40 $/tonn og År 2013 på 95,50 $/tonn. Olje: Svak oljepris. Brent olje omsettes nå på 98,95 $/fat. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 11

12 Nordisk kjernekraft Samlet er svensk og finsk kjernekraftproduksjon på ca 71% av installert kapasitet. Det er 4 svenske anlegg som er ute av drift, 3 av disse grunnet planlagt årlig revisjon. Svensk kjernekraftproduksjon ligger på ca. 63% av installert kapasitet. Oskarshamn 2 (638 MW) er ute for årlig revisjon og ventes i drift igjen Forsmark 3 (1170MW) ble tatt ut av drift og vil komme i drift igjen Oskarshamn 1 ( 473MW) er fortsatt ute av drift og oppstartsdato er ikke fastsatt. Det har tidligere vært signalisert at oppstart kan bli mellom august og oktober. Samtidig spekuleres det i om reaktoren vil komme i drift igjen. Ringhals 2 (865MW) har blitt stoppet grunnet oljelekkasje i hovedtransformatoren, denne må byttes. Oppstartsdato er estimert til Finsk kjernekraftproduksjon er på ca 98 % av installert kapasitet. Sommerens planlagte revisjoner: Forsmark 1 (989 MW) planlegges ute fra til Ringhals 4 (934MW) planlegges ute fra til Ringhals 2 (865 MW) planlegges ute fra til Under ser vi den planlagte effektsutnyttelsen kommende periode. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 12

13 Månedsvarsel fra SMHI (9. juli - 6.august) Fargekodene angir differanse mot normalen for årstiden. Uke1 Uke 2 Uke3 Uke 4 Et lavtrykk dominerer første uken av varselet. Det ventes nedbør godt over normalen, samtidig som det ser ut til å fortsette å være kjøligere enn normalen. De kjølige temperaturene følger oss inn i andre uken også, deretter ser det ut til å bli både nedbør og temperatur omtrent på normalen. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 13

14 Elsertifikater Etter en lang periode med stabile priser og liten aktivitet i elsertifikatmarkedet, fikk vi et kraftig prishopp i uke 26, med en prisoppgang på ca 20 SEK på samtlige kontrakter. I motsetning til tidligere uker var det også høy omsetning. Prisbevegelsen ble startet av at en rekke kraftleverandører hadde ønske om å sikre seg en andel av års behovet for elsertifikater før sommerferien, med få selgere på markedet bidro det til prisstigning. Det har vært størst fokus på Mars 13 kontrakten. Utover i uke 27 roet handelsaktiviteten og det har siden vært liten prisbevegelse. I uke 26 ble det omsatt sertifikater, mens det i uke 27 ble omsatt kun sertifikater. Det ventes at sommerferie vil sette sitt preg på elsertifikatmarkedet også. Spot omsatt på 165 SEK, M13 på 173 SEK, M14 på 177 SEK og M 15 på 185 SEK. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 14

15 Utsikter (forwardkurven) Nord Pools terminpriser oppsummerer på en måte det samlede markedssynet til enhver tid. Likevel er det en del forstyrrende elementer i dette bildet, og analysebyråer har ofte avvikende formening om hvordan fremtiden kommer til å se ut. Ser vi på fundamentalanalyse, vil prognosene fremover se slik ut: prognose fra SKM i blått og Nord Pools sluttkurs i svart. Årstall øverst og inndeling i uker nederst. Priser i EUR/MWh. Den solide hydrobalansen og fundamentale forhold har vært styrende for prisbildet. Overskuddet på hydrobalansen ventes å kunne følge oss godt utover høsten. En tørrere og kjøligere høst enn normalt vil kunne løfte prisutsiktene fremover. En våt og mild høst vil ha motsatt effekt. Lavere priser støttes også av en fortsatt utfordrende makroøkonomisk situasjon i Eurosonen. I tillegg har et svakt arbeidsmarked i USA og lavere etterspørsel fra Kina bidratt til svakere brenselspriser. En god hydrologisk situasjon, vått vær den nærmeste periode og svake brenselspriser gjør at vi foreløpig tror nedsiden veier tyngst. Vi ser av grafen over at deler av både år 2013 og år 2014 er underpriset ifht forecast, mens første kvartal av 2014 ser ut til å være svakt overpriset i forhold til forecast. Prisnivået ligger under 42 /MWh for samtlige kvartal fremover. Utarbeidet av Avdeling for Krafthandel ved NEAS 15

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008 Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer