Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg"

Transkript

1 FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt kostbare X enheter bør spesialforsikres) Tildeling av arealer for utleie Tildeling av bolig X Tildeling av langtidsleie til kulturformål. Klasserom, gymsaler, X Oppvekst og kultur idrettshall. Tildeling av langtidsleie øvrige arealer X Tildeling av korttidsleie X P Kostnadsansvar vakanser utleie Vakanser grunnet drift og vedlikehold X I prosjektkostnaden Øvrige vakanser X Innleie av arealer Finansiering av leie (økonomiplan/budsj) X Inngåelse av leiekontrakter X Husleieavtaler Måleravlesing ved inn og utflytting X P Utarbeidelse av utleiekontrakter X Innkreving av husleie Økonomikontoret Utbetaling av husleie X Økonomikontoret Sette iverk rutineoperasjoner ved opphør av leieavtale X Sette iverk rutineoperasjoner ved mislighold av leieavtaler X Kjøp av eiendom Finansiering. (økonomiplanen) X Gjennomføring X Salg av eiendom Alle opppgaver X Økonomioppfølging Budsjett og regnskap X Utarbeidelse av nøkkeltall / årsrapport X Offentlige pålegg Næringsmiddeltilsynet X Avviksmelding til Bygg og eiendom Heiskontrollen X Brannpålegg X Miljøvernpålegg X X Den som er ansvarlig Øvrige pålegg X X Den som er ansvarlig Innkjøp Kjøp av eksterne tjenester. Rammeavtaler, driftsavtaler, X innkjøpsavtaler ens drift X

2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLD Internkontroll Kontroll av bygg og eiendom Løpende revisjon av IK-system. X P Daglig kontroll (avviksmeldinger) X X P Alle har plikt Kvartalsvis kontroll (avviksmeldinger) X P Årlig hovedkontroll med TILSTANDSRAPPORT X P Grunnlag for vedlikeholdsplan Internkontroll elektrisk anlegg Løpende revisjon av IK-system elanlegg X P Halvårlig Internkontroll (Eget IK-system utarbeidet) X Årlig IK med tilstandsrapport X P Vurderes kjøpt i 2003 Opprettingsarbeider etter IK elanlegg X Utføres av autorisert firma. Avtale i Internkontroll Brann Løpende revisjon IK-system brann X X Samarbeid Brannvernlederansvar X Stedlig og kontinuerlig brannansvar X Ivaretakelse av utløste alarmer X Daglig kontroll Avviksmeldinger X X Alle som bruker bygget har plikt Månedlig kontroll av teknisk utstyr X P Årlig kontroll av brannalarmanlegg X P Kjøpes eksternt Årlig kontroll av slokkeutstyr X P Human verneservice Utbedring av tekniske mangler X P Opplæring av nøkkelpersonell IK brannsikring X Samarbeid med brannvesen el. andre Utskifting av batterier røykvarslere X P Internkontroll Inneklima Løpende revisjon IK-system innemiljø X Årlig internkontroll Innemiljø. Målinger Lys, lyd, luft ol... X NMT/TVB kan bidra Ukentlig tilsyn av luftbehandlingsanlegg. Avviksmelding. X P Månedlig tilsyn av luftbehandlingsanlegg. Avviksmelding. X P Halvårlig teknisk service luftbe-handlingsanlegg. X P Kjøpes gjennom rammeavtale Smussforebyggende tiltak X X Samarbeid Internkontroll energibruk Løpende revisjon av IK-system energi X Daglig drift (avviksmeldinger) X P Årlig kontroll av automatikk for temperaturstyring. X P Periodisk service og feiing av fyrkjeler X P

3 Energioppfølgingssystem EOS X P Planer ENØK X Slå av lys, PC er og annet elektrisk utstyr når bygget forlates X Utomhusanlegg boliger Plenklipping og stell av beplantning store arealer X Stell av boligvise arealer X Regulert i kontrakt Snøbrøyting og strøing inngangspartier, trapper, postkasser, X Regulert i kontrakt renovasjonsbeholdere Utomhusanlegg yrkesbygg Plenklipping og stell av beplantning. X P Snøbrøyting og strøing inngangspartier, trapper, X P RØMNINGSVEIER, postkasser, renovasjonsbeholdere. BRØYTE OG STRØPLAN Snøbrøyting og strøing store arealer, veier og tilbringersystem X Kjøpes av eksterne Daglig rydding ute og inne. X Årlig hovedopprydding. GRØNN UKE før 17 mai?????? X X P Samarbeid med bruker Internkontroll Lekeapparater Løpende revisjon av IK-system lekeapparater. X Daglig kontroll avviksmeldinger X Ukentlig kontroll X Månedlig kontroll X Årlig kontroll med tilstandsrapport X X P Samarbeid Renovasjon Bestille renovasjonsbeholdere X S Avfall og emballasje som ikke inngår i den daglige X renovasjonen. ( inventarpapp ) Kildesorteringsrutiner. X Drift av sentralt søppelrom X P Årlig vasking av renovasjonsbeholdere X P Sikring av bygg og eiendom Låse-/lukkerutiner. Aktivisere alarmanlegg innbrudd. X Håndtering av utløste innbruddsalarmer X Forvaltning av låssystem X P Sikre at brannvesen har tilgang X P RENHOLD Internkontroll Næringsmiddeltilsyn (IK-mat) Rydding, oppvask og renhold kjøkken. Løpende revisjon IK-mat X Daglig interkontroll iht IK-mat X Smussforebyggende arbeid (inneklima) Matter og bygningstekniske tiltak X P Feiing for renhold X

4 Renhold av yrkesbygg og definerte fellesarealer i boliger Bruk av innesko X Renholdsplaner X Daglig rydding for renhold X Daglig renhold X Periodisk vedlikehold X Årlig hovedrengjøring X Vinduspussing X Vask av gardiner/tekstiler X Papir, såpe og plast renhold X Papir og plast brukernes drift X Renhold av beboerrom og boligarealer Daglig renhold (X) X Sykehjem? Årlig hovedrenhold X Vinduspussing X Vask av gardiner/tekstiler X VEDLIKEHOLD Løpende vedlikehold av yrkesbygg som en følge av: - Slitasje X P - Ødeleggelser/hærverk i brukstiden (skoletiden) X en betaler evt. følger opp. - Ødeleggelser/hærverk utenfor brukstiden Løpende vedlikehold av boliger som en følge av: - Slitasje X - Ødeleggelser/hærverk X - Klimarelaterte årsaker X P Vedlikehold av inventar, brunevarer og hvitevarer Løpende drift og reparasjoner X Oppfølging av reparasjoner (administrering) X S Intervallbundet vedlikehold av Bygninger og eiendom X P Intervallbundet vedlikehold av inventar, hvitevarer og brunevarer Utskiftninger/oppgraderinger og hovedrehabilitering samt mindre ombygninger/tilpasninger i Bygninger og eiendom Finansiering av tiltak (økonomiplan) X Engasjere konsulenter X Gjennomføre innkjøp X Byggeledelse/oppfølging X X P Bygg og eiendom betaler. X

5 Overtagelse/reklamasjoner X Utskifting av inventar, brunevarer og hvitevarer Finansiering X Gjennomføre innkjøp X UTVIKLING Større ombygninger, tilbygg, nybygg, rehabiliteringer Programmering Finansiering (økonomiplan) X Engasjering av arkitekter/konsulenter X Programmeringsledelse X Saksbehandling til brukeretatens hovedutvalg. X Prosjektering Finansiering (økonomiplan) X Engasjering av arkitekter/konsulenter X Prosjektledelse X Saksbehandler til plankomiteen. X Kontrahering Finansiering (økonomiplan) X Anbudskonkurranse X Forhandling av kontrakt og kontraktinngåelse X Produksjon Finansiering (økonomiplan) X Byggeledelse X Prosjektledelse X Rapportere X Overtagelse X Rapportere mangler/reklamasjoner X X P Alle har plikt Reklamasjonsoppfølging X BRUKERSERVICE Budtjenester X Flytteoppgaver X S Montering av inventar og utstyr X S Sjåførtjenester X Flagging etter flaggreglement X P Bygge/lage inventar X S Beplantning X

6 Hovedområde Oppgave Bygg Lyspæreskifting X S ANDRE OPPGAVER VI UTFØRER

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.0 Dato revidert: 01.06.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 8

Leietakerhåndbok. Christian Jakhelln AS - Eiendom. Revisjon: 1.0 Dato revidert: 01.06.2015 Ansvarlig: Arve Pedersen. Side 1 av 8 Leietakerhåndbok Christian Jakhelln AS - Eiendom Side 1 av 8 Velkommen som leietaker! Jakhellnkonsernet er en av Bodøs største eiere og forvaltere av næringseiendom. Vi tilbyr kontor- og forretningslokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer