LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016"

Transkript

1 LOHØGDA BORETTSLAG

2 LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan

3 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle krav.

4 Vedlikehold av bygningsmassen Vedlikehold kan deles opp i 3 underpunkter. Løpende vedlikehold (uforutsette tiltak) Periodisk vedlikehold (intervallbundet tiltak) Utskifting (begrenset levetid i forhold til brukstid)

5 For Lohøgda borettslag OBOS Prosjekt AS har utarbeidet en vedlikeholdsplan for Lohøgda borettslag, og har registrert et etterslep av vedlikeholdsoppgaver i boligselskapet som f. eks.:

6 Drenering I vedlikeholdsplanen er det planlagt drenering av blokker de neste 3-5 årene. Fremdriften er kun et forslag, da det er usikkerhet rundt både kostnader og omfang/skader. I budsjettet er det avsatt ca. 2,5 millioner årlig for drenering av blokkene de neste 5 årene.

7 HVORFOR DRENERE? Drenering er viktig for å holde grunnmur og kjeller tørr. Drenering brukes for å lede bort vann fra bygningen. I Lohøgda borettslag er det informert om leire i grunnen som er fuktig, og ved manglende fuktsikring vil det pågå skader i kjellerveggen. Konsekvens: Gjennomfuktet konstruksjon og fukt dannelse på innsiden av konstruksjon (romsiden) gir råte og mugg (helsefare), samt avflassing av maling, murpuss og belegg på gulv som løfter seg. Stort energi forbruk til fordampning av vann og liten isolasjons evne i konstruksjon. Årsak kan være: Stor vanninntrenging via kapillærene og stående vanntrykk fra skrånende terreng, tett drenering, manglende fuktsikring, etc.

8 LEKEPLASSER I vedlikeholdsplanen er det anbefalt å skifte ut gamle lekeapparater til nye. Tiltaket er foreslått utført 2013, men det vil kunne medføre at flere av lekeapparatene ved en kontroll blir fjernet før den tid. Hvorfor skifte ut gamle lekeapparater? Lekeapparatene er utdaterte Flere av lekeapparatene befinner seg i dårlig forfatning (HMS) Gir liten utfordring for barna Ved en utskifting er det også foreslått å fjerne/flytte enkelte av lekeplassene slik at de blir mer samlet på borettslagets området.

9 Deponeringsbeholdere for husholdningsavfall Bildet viser eksisterende deponeringsbeholdere i Lohøgda borettslag. Tilstand: Vannlekkasjer For liten kapasitet (26% iht. renovasjonsetaten) Kildesortering Feil plassering av beholdere Skader på konstruksjonen (betongen)

10 Nye deponeringsdunker For Lohøgda borettslag er det foreslått nye deponeringsbeholdere som monteres over terreng. Årsaken er kostnader ved sprenging for ev. nedgravde brønner.

11 Hovedtavler/leilighetsfordelere Stigesikringer og hovedsikringer i hovedtavlene er fra oppføringstidspunktet. Det er ikke avdekket synlige tegn til skader i hovedtavlene. HVORFOR SKIFTE UT SIKRINGER I HOVEDTAVLE? Av sikkerhetsmessige hensyn er det anbefalt å oppgradere alle hovedsikringer og stigesikringer iht. dagens forskriftskrav.

12 HVORFOR SKIFTE UT SIKRINGER I LEILIGHETSFORDELER? I vedlikeholdsplanen er det anbefalt å skifte ut leilighetsfordelere som oppgraderes til dagens forskriftskrav. Med dagens forskriftskrav menes det at gamle UZ sikringer skiftes ut til nye kombiautomater. Hvorfor i fellesskap?? På bakgrunn av personsikkerhet er det foreslått en utskifting av leilighetsfordelere. Sikre kvaliteten ved gjennomføringen Sikre at alle leiligheter får nye sikringer Lavere enhetspriser ved utskifting i fellesskap

13 VVS For VVS er det satt opp tiltak som: Merking av oppleggskraner/ stoppekraner Merking av utvendige stoppekraner Påvisning av asbest rundt vannrør Ventilasjonsrens av kanalnettet Hvorfor merke stoppekraner? Merking av stoppekraner er påbudt iht. TEK. 10 og for å kunne redusere skadeomfanget ved rørbrudd. Ved mangelfull merking kan skadene bli vesentlige større og manglende utbetaling fra forsikringsselskapet om det kan påvises mangler forbundet med en skade.

14 Eksempler på periodisk vedlikehold i Lohøgda borettslag: Overflatebehandling av utvendig trevirke Serviceavtaler (for eksempel garasjeporter, røykluker, etc) Rens av taksluk/takrenner Jevnlig rengjøring av belysningsutstyr Flekkasfaltering av interne veier Internkontroll/HMS Vasking av balkongbrystninger

15 Ansvar i borettslag Borettslag er å anse som en virksomhet, og omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMSforskriften). Borettslag er imidlertid organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr: 1) I borettslag har styret plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer. 2) I forhold til den enkelte leilighet har styret plikt til å gjøre andelseieren oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og forskrift.

16 Antatte kostnader: Budsjett i vedlikeholdsplanen Økonomien i borettslaget er avhengig av hvilke tiltak som velges, og en eventuell husleieøkning må ses i sammenheng med omfanget av tiltakene. Lohøgda borettslag har en relativt lav husleie i dag. Det bør forventes en husleieøkning i de kommende årene på grunn av etterslep av nødvendige vedlikeholdstiltak. 2012: ca. 17 millioner 2013: ca. 21 millioner 2014: ca. 12 millioner (2015: ca. 6,5 millioner) (2016: ca. 4,5 millioner) Alle kostnader må ses på som omtrentlige, men overslaget indikerer at borettslaget har noen utfordringer i fremtiden. Det er viktig å planlegge hvert tiltak ned på detaljnivå før en bestilling, og vedlikeholdsplanen er ment til å legge føringer for den prioriterte rekkefølgen på tiltakene.

17 Typiske skader på grunn av manglende drenering/fuktsikring

18 Deponeringsbeholdere i Lohøgda borettslag Bildet nedenfor viser eksempel på nye deponeringsdunker for husholdningsavfall

19 Eksempel på nye lekeapparater Lekeutstyr som gir utfordringer for et bredt spekter av funksjonsevner. Økonomisk støtte: Det er mulig å søke tilskudd for å dekke noe av merutgiftene til planlegging. Et prosjekt kan også få god lånefinansiering i Husbanken. Utbyggere kan inngå intensjonsavtaler med Husbanken.

20 Diverse andre forhold som er bemerket i vedlikeholdsplanen

21 Fremdriftplan (hovedtiltak) Drenering ( ?) Strøm ( ) Nye deponeringsdunker ( ) Nye lekeplasser ( ?) Overflatebehandling ( ) Vask av balkongbrystninger ( )

22 LOHØGDA BORETTSLAG HVA NÅ?

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnr. 7079 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 14. august 2015 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Sameiet Cort Adelers Gate 25 Org.nr 994 358 472

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Bo bedre i borettslag og sameier

Bo bedre i borettslag og sameier Bo bedre i borettslag og sameier Boligbyggelaget som rådgiver for boligselskapene tirsdag 11. oktober 2011 Boliglaget som rådgiver for boligselskapene Geir Egil Holter, NBBO ByggTek Elin Grønvold, NBBO

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Budsjettforslag 2010: 30.0 mill.

Budsjettforslag 2010: 30.0 mill. Investeringsbudsjett 2010. Budsjettforslag 2010: 30.0 mill. Lov- og forskriftspålagte oppgaver Budsjett (Tusen kr.) 1 Utbedring av vann- og avløpsanlegg 2 100 2 El-anlegg Internkontroll 750 3 Heisanlegg

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer