Gevinst eller tap? Skattefri gevinst ved salg Fradrag i inntekt ved tap Hvem skal det leies ut til?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?..."

Transkript

1 Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken? Noen utgangspunkter Innledning Krisemaksimering! Husleieloven Gamle leieforhold Andre sentrale lover og prinsipper Noen begreper Bokens opplegg Andre bøker DEL 2 FORBEREDELSER TIL BOLIGUTLEIE 6 Innledning Hvilke boliger kan leies ut? Innledning Eierseksjon/selveierleilighet Borettslagsleilighet/andelsleilighet Aksjeleilighet Enebolig eller annen eid bolig Ideell andel i boligsameie Fremleie av leid bolig Møblert eller umøblert utleie? Hvilken leie kan man kreve? Innledning Leiemarkedet Leieprisvern Skattemessige konsekvenser av utleie Innledning Fritaksligning Direkte ligning Utleie av flere boliger mv næringsvirksomhet Kort om gevinst/tap hvis boligen skal selges etter utleie Innledning

2 8 INNHOLD Gevinst eller tap? Skattefri gevinst ved salg Fradrag i inntekt ved tap Hvem skal det leies ut til? DEL 3 LEIEKONTRAKTEN INNGÅELSE OG INNHOLD 12 Kontraktsinngåelse Hva og hvorfor? Muntlig eller skriftlig kontrakt? Hvordan benytte skriftlig kontrakt? Den praktiske inngåelsen av leiekontrakt Leiekontraktens innhold Hva bør reguleres i leiekontrakten? Hvem er leier/utleier? Angivelse av boligen Boligens stand Leiers ytelser Innledning Leiesum Adgang til endring av leien Leietermin og forskuddsbetaling Forfall Betalingsmåte og -sted Strøm, brensel og andre tillegg og ytelser Leiers ikke-økonomiske ytelser Oppussing som leiebetaling Sikkerhet Innledning Depositum Generelt om garantier Firmagaranti Bankgaranti Garanti fra sosialkontor Garanti fra private Leieforholdets varighet Innledning Tidsubestemt leieforhold («uoppsigelig») Tidsubestemt leieforhold uten oppsigelsesvern Tidsbestemt leieforhold

3 INNHOLD Vedlikeholdsplikter Husordensregler Adgangen til fremleie Adgang til dyrehold Utleiers adgang til boligen Utkastelsesklausul Innledning Utkastelsesklausul ved manglende betaling Utkastelsesklausul ved leietidens utløp Verneting DEL 4 LEIEFORHOLDETS FORLØP 14 Innledning Overlevering av boligen til leier Innledning Overleveringstidspunkt Leierens rettigheter ved forsinket overlevering av boligen Boligens stand ved overlevering Når foreligger det en mangel ved boligen? Bolig utleid «som den er» I øvrige tilfeller Tidspunkt for mangelsvurderingen Leiers reklamasjon ved mangler Leiers krav ved mangler Fornyelse av møbler og hvitevarer Skader Innledning Leiers meldeplikt Leiers handleplikt Følger dersom leier ikke overholder sin plikter Leiers ansvar for skader Vedlikehold Innledning Utleiers vedlikeholdsplikter Leiers vedlikeholdsplikter Utleiers adgang til å foreta ombygning Innbrudd Bråk Leierens maling o.l

4 10 INNHOLD 23 Røyking Leiebetaling med videre Leiebetaling Forsinkelsesrente Leiers rett til å holde tilbake leie Deponering Leiejustering Innledning Adgang til regulering av leien konsumprisindeks Justering til «gjengs leie» Leiejustering etter husleiereguleringsloven Tilbakebetaling av «overleie» ved regulering Fremleie og opptak i husstand Innledning Adgangen til fremleie Opptak i husstand Fremleie av del av bolig Fremleie ved midlertidig fravær Tidsbestemt kontrakt fremleie i restleietid Obligasjonsleiligheter Når foreligger «saklig grunn»? Godkjenningsfrist Fremleier og oppsigelse Unntak omsorgsboliger, studentboliger mv Overgang av leieretten Innledning Hovedregel krav om samtykke Død, separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd Innledning Leiers død Leiers separasjon, skilsmisse, samlivsbrudd og opphør av husstandsfellesskap Beboerrepresentasjon DEL 5 LEIEFORHOLDETS OPPHØR 29 Innledning Regulært opphør Innledning Oppsigelse Innledning

5 INNHOLD Oppsigelsesfrister Utleiers adgang til å si opp leieforholdet Formkrav ved oppsigelse fra utleier Særlige formkrav ved fremleie Særlige formkrav ved oppsigelse etter leiers død Oppsigelsesvern innledning Lovlig grunn Oppsigelsen vil virke urimelig Protest fra leier Søksmål om oppsigelsen Oppsigelse fra leier Utløp av tidsbestemt kontrakt Irregulært opphør Innledning Utkastelse/tvangsfravikelse Innledning Namsmannen må benyttes! Tvangsgrunnlag Utkastelse ved manglende betaling med utkastelsesklausul Utkastelse ved manglende betaling uten utkastelsesklausul Utkastelse ved manglende flytting etter oppsigelse Utkastelse ved manglende flytting etter utløp av kontrakt Utkastelse ved annet mislighold, særlig ved brudd på husordensregler Begjæring om utkastelse, utfylling, gebyr osv Saksbehandlingen hos namsmannen Kontraktsbrudd ved tidsbestemt kontrakt Overtakelse av boligen Innledning Renhold Vedlikehold og skader Møbler og inventar Når er boligen overtatt? Etterlatt inventar Tidsfrist for krav mot leier

6 12 INNHOLD 33 Det økonomiske etteroppgjør Innledning Utestående husleie og tillegg Renhold, vedlikehold, skader eller manglende inventar Hvordan dekke et krav i depositum? Hvordan dekke et krav når sikkerheten er en garanti? Hvordan inndrive et krav rettslig? Innledning Kravet må være forfalt påkrav Forliksklage Hvordan bringe en sak inn for retten? Husleietvistutvalg i Oslo og Akershus Saksomkostninger DEL 6 VEDLEGG Eksempel på oppsigelse Eksempel på påkrav ved manglende betaling Eksempel på flytteoppfordring ved tidsbegrenset kontrakt. 181 Eksempel på flytteoppfordring ved oppsigelse av kontrakt 182 Eksempel på garantitekst, firmagaranti Eksempel på forliksklage Skjema, begjæring om tvangsfravikelse Årsoppgjørsskjema Skjema, klage til Husleietvistutvalget Lov om husleieavtaler (husleieloven) STIKKORD

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre?

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? 07 Nyttig å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? Feil ved boligen Hva er en feil ved boligen? Feil ved boligen kan for eksempel være: Du er på visning og utleier forteller at det

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Juss Eiendom. 6. mai 2008. Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1

Juss Eiendom. 6. mai 2008. Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 Juss Eiendom 6. mai 2008 Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 Når blir leietaker bundet? Advokat Kristoffer Aasebø Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 2 Når blir leietaker bundet? 1. Hvem

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se etter i en leilighet. Vi har takket ja til leiligheten,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEBOER FORENINGEN BERGEN

LEIEBOER FORENINGEN BERGEN LEIEBOER FORENINGEN BERGEN 0 A 9... - -.... :1Å..... - Bergen den 07.02.08 Kommunal og regionaldepartementet Bolig- og byngingsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høring - endringer i Husleieloven.

Detaljer