UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET"

Transkript

1 UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og rengjort, det samme gjelder for bod og evt. utearealer iht. vedlagt sjekkliste og leieavtalen for øvrig. Megler vil møte på utflytt sammen med dem som leietaker og evt. utleier. På det avtalte tidspunkt for utflytt skal boligen være klar til overlevering. Dersom boligen ikke er klar vil leietaker kunne få noe tid for å ferdigstille boligen dersom nye leietakere ikke skal flytte inn umiddelbart. Dersom boligen ikke er klar for overlevering vil det påløpe kostnader til ny utflyttbefaring og eventuelt betaling av tjenester dersom slike må rekvireres på leietakers bekostning. Vi tar forbehold om utleiers godkjenning og eventuelle rett til ettervurdering av boligen iht. husleieloven. Den samme retten leietaker har ved innflytt har utleier ved utflytt til å gjennomgå boligen og innen rimelig tid (normalt 14 dager) komme tilbake med feil og mangler det ikke er åpenbart å oppdage utflytt dagen. Dette er også grunnen til at depositum ikke utbetales før det har gått 15 til 20 dager etter utflytt, selv om sluttprotokollen er uten merknader. Dersom de ønsker et godt tilbud på flyttevask, flyttbyrå eller andre servicetjenester så kan de kontakte vår forvaltningsavdeling på eller telefon Skjema for bestilling av tjenester vedrørende leieforholdet slik som vask, rørlegger, elektriker, etc. finnes på vår hjemmeside Bestillinger skal sendes inn elektronisk. Ved manglende betaling iht. paragraf ledd i husleieloven, av husleie er det leietakers plikt å betale husleie eller dokumentere at leie er betalt. Dersom leietaker mener det skal være fritak for leie skal leien deponeres iht. regler angitt i husleieloven og dersom partene ikke enes er det leietakers plikt å bringe forholdet inn for husleietvistutvalget. Senest 5 uker etter varsel om betaling er mottatt. Dersom saken ikke bringe sinn for HTU og leietaker får medhold vil omtvistet leie bli utbetalt utleier fra depositumskonto. Dersom det oppstår krav om erstatning iht. husleielovens paragraf ledd og utleier og leietaker ikke enes om kravet skal utleier innen 5 uker regnet fra utflytt ha sendt kravet til husleietvisutvalget. Det omtvistede beløp vil da ikke utbetales fra depositum før det foreligger en dom i HTU eller annen rettskraftig dom Depositum utbetales iht. Husleieloven, tidligst 15 dager etter utflytt dersom beløpet er uomtvistet. Utbetaling av depositum vil foretas av vår forvaltningsavdeling ved Vedlagte sjekkliste angir de forhold som skal være i orden til utflytt, samt kopi av den protokoll som skal fylles inn og signeres av leietaker og megler ved utflytt. Henvendelser vedrørende reklamasjoner etter innflytt kan rettes til

2

3 SJEKKLISTE VED OVERLERING AV BOLIG UTLEIER OG LEIER Det er viktig å gjennomgå pliktene til partene ved utflytt og innflytt. Partenes plikter ved overtagelse, i leieperioden og ved tilbakelevering av bolig fremgår av Husleieloven, se spesielt kapittel 2. Overlevering og krav til husrommet, kapittel 5. Partenes plikter i leieperioden og kapittel 10. Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør. Under følger en sjekkliste for det som skal være i orden og vasket ved overleveringstidspunktet: alle nøkler til leilighet, boder og postkasser skal overleveres løse ledninger skal festes / stikkontakter skal skrus fast om de er løse dørhåndtak skal sjekkes og festes om de er løse alle lyspærer / lysstoffrør skal fungere setet og lokket til toalettet skal være helt og sitte fast, hvis ikke må dette byttes alle persienner og garderobeoppheng skal være fastmontert / skues fast om de er løse sjekk røykvarsleren. Bytt batteri om nødvendig sjekk brannslukningsapparat. Indikatoren skal være i det grønne feltet, hvis den ikke er det må apparatet etterfylles. tørke støv av alle lister (nede ved gulvet og oppe ved taket) tørke støv av vegger og alt inventar /møbler (ikke vask tak) vaske vinduer, innsiden og utsiden vaske alle gulv vaske gardiner vaske kjøkkeninnredning (inni og utenpå) vaske kjøkken grundig. Kjøleskap (inni og utenpå) avtine fryser, komfyr/koketopp, microbølgeovn rengjøre kjøkkenventilatoren. Viktig at filteret renses grundig rengjøre badet grundig. Fliser, speil, vasken, kranen, blandebatteri, toalett. Kast toalettbørsten. sluken må rengjøres grundig. bod skal ryddes og rengjøres dersom boligen har terrasse og / eller uteområder skal de ordnes (spyle, klippe plen, luke, rake, rydde i garasje (etc) før overlevering. Overnevnte punkter er en sjekkliste på de forhold som ofte utelates å utføre. Slik sett er ikke denne listen en komplett oversikt over alle forhold mellom partene. Det fremkommer i den enkelte leieavtale og Husleieloven. Dersom det er avvik fra ovennevnte som vil medføre at Leiebolig må utbedre ovennevnte forhold blir kostnaden for dette belastet leier eller eier. I tillegg til utbedringskostnaden vil Leiebolig belaste et administrasjonsgebyr på kr. 1250,- inkl mva.

4

5

6

7 Overtagelses- og utflyttprotokoll Adresse Oppdragsnummer Utleier Leietaker Innflytt Bilder er tatt Utflytt Bilder er tatt JA NEI JA NEI Sikkerhetsstillelse Depositum Leieboliggaranti Leietaker overtar/tilbakeleverer i dag boligen, med de rettigheter og forpliktelser som har vært i leieperioden. Vi har i fellesskap inspisert boligen, herunder rydding og rengjøring. Nærværende skjema er utfylt og undertegnet i 1 eksemplar. Leietaker har mottatt FDV dokumentasjon for boligen Innflytt Utflytt Ja Ja Nei Kontroll gjennomført: (Skriv tydelig og med blokkbokstaver) Er utvendige dører og låser kontrollert. Evt. skader/mangler: Er innvendige dører kontrollert. Eevt. skader/mangler: Er vinduer kontrollert. Evt. skader/mangler: Er varmeovner kontrollert. Evt. skader/mangler: Er stikkontakter og lysbrytere fastmontert: Hvitevarer er sjekket og rengjort: Er baderomsinnredning, toalett, vasker kontrollert. Evt. skader/mangler: Er lyspærer og lysstoffrør etc. kontrollert. Evt. skader/mangler: Er kraner og vannførsel er sjekket. Evt. skader og mangler: Er brannvarsler og brannslukkingsutstyr kontrollert. Evt. skader/mangler:

8 Ja Nei Ja Nei Gjennomgått og overlevert: (Skriv tydelig og med blokkbokstaver) Leiebolig erklærer boligen for ryddet og rengjort og overtar/overlater boligen i henhold til ovennevnte leiekontrakt. Leietaker har mottatt/levert tilbake antall nøkler; totalt: System nummer System nummer System nummer Antall Antall Antall Ja Nei Ja Nei Boder, kjeller og loft, felles areal er inspisert og tømt Postkasse/ringeklokke er anvist og sjekket. Leietaker skal/ har ikke malt, skrudd eller hengt opp noe på vegger eller i tak uten samtykke fra utleier i utleieperioden: Strømmåler med målenummer og målestand er avlest i fellesskap og Leiebolig sender inn strømskjema for registrering. Kun ved innflytt: Depositum og 1. månedshusleie er innbetalt Tilstandsrapport Kontrollobjektet Innflytt Kommentar Utflytt Kommentar Ok Avvik Godkjent Skade/mangel Entré Gulv Vegger Stue Gulv Vegg Kjøkken Fronter/plater Gulv Kjøkkeninnredning Hvitevarer Vegger Bad Baderomsinnredning Fronter/plater Vegg Soverom 1

9 Gulv Vegger Soverom 2 Gulv Vegg Soverom 3 Gulv vegg Kommentarer: Følgende feil og mangler betales av leietaker (dette punktet fylles kun ut ved utflytt): Skader: Dårlig vask: Øvrige mangler: Anmerkninger: A. Leietaker utbedrer mangler selv. Mangler skal være utbedret innen; _ / 2010, kl Boligen befares på ny iht. ovennevnte dato og klokkeslett. Dersom innflytt av ny leietaker skjer samme dag/dagen etter utflytt er kun alternativ B aktuelt. Det vil bli trukket 1250 kr inkludert mva for ny befaring av boligen ifb. med etterarbeider. Dersom utbedringer ikke utføres iht. fristen vil utleier utføre dette på leietakers bekostning iht. punkt B under. Beløpene trekkes fra depositum/sikkerhetsstillelse før utbetaling/avregning. B. Leietaker bekoster mangler iht. regning fra utleier. Kostnader for utbedringer som overstiger kr inkludert mva vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle. Det vil uansett bli belastet et administrasjonshonorar på 2500 kr inkl mva for tilbudsinnhenting, for bestilling, oppfølging, garanti for utført arbeid og ny befaring av boligen. Dette kommer som et tillegg til utbedringskostnaden. Beløpene trekkes fra depositum/sikkerhetsstillelse før utbetaling/avregning.

10 Depositum utbetales etter dager dersom det ikke er krav fra utleier eller ny leietaker innen 14 dager etter overtakelse. Ved innflytt: Sted/Dato: Fra Leiebolig AS: Som leietaker: Ved utflytt: Sted/Dato: Fra Leiebolig Utleie AS: Som leietaker:

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012.

INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INFORMASJON OM RUTINER ved utleie av bolig gjennom Stavanger Forum i forbindelse med ONS 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. LEIESUM... 2 3. KRAVSPESIFIKASJONER... 4 4. ADGANG TIL BOLIGEN I

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM

ENEBOLIG MED 4 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ENEBOLIG MED 4 SOVEROM HARRESCHOUSVEI 20, 1338 SANDVIKA ENEBOLIG - 4 SOVEROM - 2 BAD - VASKEROM - GARASJE - PEIS - SENTRALT - HAGE/TERRASSE/SOMMERSTUE - LEDIG 1. JULI

Detaljer

LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET.

LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TØYEN SIGURDS GT. 8B, 0650 OSLO LYS, FIN 3-ROMS LOFTSLEILIGHET. LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 03.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 3. ANSVARLIG MEGLER: RAGNHILD

Detaljer

FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 -

FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER ODINS GATE 15, 0266 OSLO FROGNER: GJENNOMGÅENDE MØBLERT 3-ROMS MED BALKONG - PEISOVN - KLASSISKE DETALJER - LEDIG TOM 31. MAI 2016 - LEIEPRIS: KR. 15 800 PR. MND.

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer