Bailine, 12. januar Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS"

Transkript

1 Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

2 Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling, ElTele Gründer og adm. dir i makeit AS/Framfab AS Fra 2002: Mastermind AS

3 Hva er Mastermind? Fra 1. januar 2007 Mastermind Regnskapstjenster AS Autorisert regnskapsførerselskap 5 ansatte, to autoriserte regnskapsførere (hvorav en registret revisor) P.t. 12 Bailine-salonger på kundelisten Ellers ca 170 kunder i alle segmenter fra handel, flyselskap, skole, forskning til musikkproduksjon

4 Merverdiavgift Bailine er avgiftspliktig Kun for deler av konseptet Registreringsplikten inntrer ved 50000,- i avgiftspliktig omsetning Registrering skal skje når den næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr i en periode på 12 måneder. Årstermin ved omsetning under 1 mill.

5 Bailine er avgiftspliktig Etter uttalelse fra Skattedirektoratet Den enkelte salong kan ikke overprøve dette. Det er fortsatt mulig å jobbe sentralt mot å dokumentere kravet for fritak.

6 Kun for deler av konseptet Elektrotrening er avgiftspliktig Annen (fysisk) trening er ikke pliktig Undervisning i ernæring og treningslære er ikke pliktig Salg av bøker er ikke pliktig Skjønnhetspleie er pliktig Den beregnede andelen for eletrotrening er derfor svært viktig.

7 Registreringspilkt Registreringsplikten inntrer ved ,- i avgiftspliktig omsetning Eks: Ved omsetning på ,- ved 10 % avgiftspliktig omsetning. Eks: Ved omsetning på ,- ved 20 % avgiftspliktig omsetning.

8 Merverdiavgift Årstermin ved omsetning under 1 mill. Her hensyntas ikke andelen avgiftspliktig omsetning. Alternativt innlevering annenhver måned. 1 måned og 10 dager etter utløpet av fristen

9 Kontantomsetning og kasse I den nye bokføringsloven (2006) stilles det strenge krav til dokumentasjon av kontantomsetning. Kontantomsetning er salg som gjøres opp ved levering, enten man betaler med kontanter, bankkort eller kredittkort.

10 Kontantomsetning og kasse Hovedregelen er at ALLE skal ha kassaapparat. Kontantsalget skal registreres fortløpende på et kassaapparat, terminal eller tilsvarende system, f.eks. taksameter for drosjer. Systemet skal produsere daterte og nummererte dagsstrimler (kassaruller) e.l. For hvert salg skal klokkeslettet vises.

11 Kontantomsetning og kasse Det skal daglig utarbeides rapport over dagens omsetning (z-rapporter). Klokkeslett for kjøring av denne rapporten skal vises. Kassa skal telles hver dag, og det skal foretas ei avstemming mellom innslått kontantsalg og opptelt kassebeholdning. Det skal fremgå av avstemmingen hvem som har foretatt den.

12 Kontantomsetning og kasse Systemet skal kunne skrive ut kvittering til kunden. Hvis beløpet som registreres på kassasystemet ikke er lett synlig, skal kvittering ALLTID skrives ut. Hvis kunden skal bruke varene i sin næringsvirksomhet, må det fremgå hvem som er kjøper. Det samme gjelder for salg over kr inkl. mva. Her må kjøper angis uansett om han er næringsdrivende eller ei.

13 Kontantomsetning og kasse For spesielle BRANSJER er det egne regler: Det stilles spesielle krav til enkelte bransjer. F.eks. skal frisører dokumentere omsetning pr. ansatt samt omsetning fordelt på vareslag og behandlingsinntekter.

14 Kontantomsetning og kasse Det finnes UNNTAK fra kravet om kassaapparat: De som har ambulerende eller sporadisk virksomhet, er unntatt fra kravet om kassaapparat så lenge den ambulerende eller sporadiske kontantomsetningen ikke er over 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (p.t. kr ,-). Disse kan heller registrere salget i forhåndsnummererte innbundne bøker e.l.

15 Kontantomsetning og kasse Behandlinger Utgifter Bank Giro Privatuttak

16 Kontantomsetning og kasse Sum behandlinger Bankinnskudd Giro Privatuttak Utgifter Sum Kassebeholdning 0

17

18 Offentlig tjenestepensjon Alle bedrifter i Norge uavhengig av organisasjonsform og andre forhold - som har minst en arbeidstaker med arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, har plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Den enkelte bedrift har frist frem til 31. desember 2006 med å tegne OTP for sine ansatte, men slik at innskudd betales fra 1.juli 2006.

19 Offentlig tjenestepensjon Bedriften skal innbetale en pensjonspremie (til sparing) på minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G er Grunnbeløpet i Folketrygden pr 1/ er G fastsatt til kr ,-) for hver av de ansatte som er omfattet av ordningen. For arbeidstakere som er ansatt mindre enn et år, skal innskuddet tilbakeføres til bedriftets innskuddsfond som blant annet kan brukes til å finansiere fremtidige innskudd.

20 Offentlig tjenestepensjon Hvem omfattes av loven: Lov om obligatorisk tjenestepensjon skal for det første gjelde for foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. For det andre omfattes foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Og for det tredje omfattes foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

21 Offentlig tjenestepensjon Ordningen kan utformes enten som en innskuddsordning eller som en ytelsesordning. Det er allikevel forventet at nær 100% av alle bedrifter som tegner OTP vil gjøre dette som en innskuddsordning. I tillegg til den rene sparepremien skal så vel administrasjonskostnadene samt riksikopremien til forsikret sparing ved uførhet dekkes av bedriften.

22 Offentlig tjenestepensjon Det åpnes adgang til at også de ansatte skal kunne betale innskudd til ordningen (spleiselag). Den ansattes bidrag kan i så fall maksimalt utgjøre det samme som arbeidsgivers innskudd, og den ansatt vil kunne utgiftsføre sin innbetalte premie som pensjonspremie i sin egen likning.

23 Offentig tjenestepensjon Selvstendige næringsdrivende kan på frivillig grunnlag opprette en innskuddspensjonsordning innenfor de foreslåtte minimumskrav.

24 Andre spørsmål Husleie Reise og diett Arbeidstøy

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: 92 44 55 01. Stein Knutsen Partner Tlf: 90 83 68 31

OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: 92 44 55 01. Stein Knutsen Partner Tlf: 90 83 68 31 OM BDO BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med nærmere 1200 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Snart starter årsoppgjøret

Snart starter årsoppgjøret REGNSKAP Snart starter årsoppgjøret Vi nærmer oss årsskiftet 2011/2012, og noen uker inn i det nye året vil de autoriserte regnskapsførerne være travelt opptatt med årsregnskapet for tusenvis av norske

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer