INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5"

Transkript

1

2 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN Elektrisk utstyr Sikkerhets utstyr ved maskinen Forskrifter for maskin operatøren GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Tekniske egenskaper Identifikasjons skilt Tekniske data Tilleggs utstyr på forespørsel INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av maskinen Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN Oppstart av maskinen Material mating Regulering av sagblad styringen Kutte inklinasjons regulering Start av halvautomatisk kutting Oppstart av automatisk kutting SKJÆRE HASTIGHETS TABELL OG SAGBLAD ANBEFALING Side : 1

3 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Anbefalte olje typer Månedlig vedlikehold FEILSØKING Skader ved kuttet eller på sagbladet Maskin feil STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET System oppstart Manuell modus Programmering av program (PGM) Utføre et program (RUN) Posisjoner til lengde (GTO) Innstilling av maskin parametere (SET) Display meldinger Feilmeldinger Inngang / Utgang tabell Hurtig referanse for betjeningspanelet Feilsøking Kjølings symbol instruksjoner Inverter feilmeldinger RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA SKJEMA FOR BESTILLING AV RESERVEDELER SAGBUE (Tegn. 227) HASTIGHETS VARIOATOR SAGBLAD STRAMMINGS MEKANISME GLIDEPLATE (Tegn.29) FAST MONTERT PLATE (Tegn. 30) STYREPINNER OG KAM (Tegn. 172) 66 FØLER TAPP (Tegn. 173) Side : 2

4 STIKKE (Tegn. 180).. 69 STIKKE SYLINDER (Tegn.199).. 71 SAGBUE LØFTE SYLINDER (Tegn.34) 72 MATINGS STIKKE (Tegn. 181) 74 AKSEL OVERFØRINGER Ver. A (Tegn.74) AKSEL OVERFØRINGER Ver. B LENGDESTOPPER (Tegn.65) HYDRAULISK MATINGS SYLINDER (Tegn.66).. 83 MASKIN ARBEIDSBORD Ver. A (Tegn. 183) MASKIN ARBEIDSBORD Ver. B ELEKTROSKAP (Tegn. 184) Side : 3

5 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE Manufacturer Company name: BIANCO S.r.l. Address: Via Kennedy, Carobbio degli Angeli Bergamo ITALIY Tel.: Fax: REPRESENTATIVE Company name: Address : Area code: Town:.: Country: Tel.: Fax.: Tel.: Machine type : BANDSAW MACHINE. 370 CNC Fax 60 : Serial number: Year of production: Bianco S.r.l. company declares that the machine, it means metal band saw machine, is constructed according to the main security and quality requisites and to the technical specification relativ to electromagnetic compatibility (EMC) and to the harmonized Standards provided by Directive 98/37 CE modified by Directive 98/79 CE and 89/336 CE modified by Directive 73/23 CE, which includes the main following harmonised Standards: EN292 (1991) - EN294 (1992) - EN349 (1993) - EN418 (1992) - EN775 (1992) - EN (1991) - EN EN (1997) - EN EN EN EN Carobbio degli Angeli / / Bianco S.r.l. Bianco Attilio Legale Rappresentante Side : 4

6 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST. [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Elektrisk panel-board. - NC Betjeningspanel. - Sagblad motor. - Kjølevæske pumpe motor. - Hydraulikk pumpe motor. - Kappelengde innstillings motor. - Kappelengde innstillings skrue. - Beskyttelse og Nødstopp systemer. MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse. - Matings automat bevegelse. - Sagblad strammings regulering. - Gir system. - Lengde målingssystem. - Sagblad styrings justering. - Sikkerhetsutstyr. HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulisk kontroll enhet. - Skjærehastighets regulator. - Skjære trykk regulator. - Stikke sylinder låsing. - Sagbue hevings sylinder. - Stikke sylinder bevegelse. - Matings automat sylinder. TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Matings automat beskyttelse [] Utmating av avkuttede material biter [] Bakre beskyttelse bjelke [] Kjølevæske system sikkerhets system [] Kutte syklus test [] Sikkerhets system inspeksjon Merknader. DATO / / Signatur Side : 5

7 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen taes i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. Les svært grundig kapittel 6) INSTALLASJON og 7) BRUK AV MASKINEN. MODALITETER OG BRUKSOMRÅDE SOM MASKINEN KAN BENYTTES TIL Båndsagen BIANCO 370 CNC 60 kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. MODALITETER OG BRUKSOMRÅDER SOM MASKINEN IKKE MÅ BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 370 CNC 60 kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet ved hjelp av hovedstrøm bryter som også låser døren til elektroskapet. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Beskyttet mot overbelastning ved hjelp av termisk motorvern. - Øyeblikkelig stopp når motorvern blir aktivisert. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Automatisk stopp etter fullført kutte syklus. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. - Øyeblikkelig still stans dersom beskyttelse deksel til matings automaten blir åpnet. Side : 6

8 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen. - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på matings automaten, og samtidig sikret ved hjelp av en mikro-bryter mot uønsket åpning, og blokkerer alle funksjoner ved maskinen dersom den blir aktivisert. - Regulering av kappingen som tillater at en kan plassere en material mengde i henhold til en fastsatt høyde. - Gule metall deksler som kapsler inn sagbladet, sikkerhet for operatøren. 3.3 Forskrifter for maskin operatøren. - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Maskinen må alltid frakobles strømforsyningen før vedlikeholds arbeid utføres. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. - Dersom det skal utføres vinkel kutt (skrående kutt), må bunt kuttings enheten (på forespørsel) alltid fjernes. Side : 7

9 4 GARANTI. Garantien er 1 år for mekaniske deler og 6 måneder med hensyn til elektrisk deler. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig NORMAL SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjons tap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 8

10 5 MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Ø x x x140 MODELL 370 CNC x Tekniske egenskaper. BIANCO 370 CNC 60 er ideell for store kutte serier av små eller medium material størrelser av forskjellige profiler opptil 60 ved verksteder eller material leverandører som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sveiset og normal stål sokkel. Herded aluminiums støpt sagbue. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Kutte enhet montert på glide valselager. Girkasse med herdede og likerettede gir. To hastighets motor med mulighet for montering av en trinnløs hastighets regulator. Karbid bladstyrings plater. Sagblad styringen er justerbar med hensyn til høy kutte presisjon. Hydraulisk styrings girboks. Stikker med hydraulisk låsing ved hjelp av sylinder. Sagbue styring med hydraulisk sylinder nær sagblad platene for sensitivitet og tilgjengelighet. Justerbar skjære trykk og sagbue senkings hastighet i forhold til material gruppe og type. Material matings vogn med mulighet for sideveis forflytning for enkel mating av ikke rette material staver. Betjeningspanel hvor alle maskinens funksjoner er samlet. Elektrisk overvåking ved for lite stramming av sagbladet i henhold til CE standarder. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel GRÅ RAL 7036 Side : 9

11 5.3 Identifikasjons skilt. MASKIN MODELL SERIE NUMMER PRODUKSJONS ÅR EFFEKT I KW ANNO DI MOD 370 CNC MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz x,xx x,x xxx xx MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 10

12 5.4 Tekniske data. Sagblad størrelse : - Lengde mm Bredde. mm Tykkelse..... mm. 0.9 Arbeidshøyde mm 835 Sagblad motor.. kw... 1,1 Kjølevæske pump.. kw. 0,1 Hydraulikk pumpe motor kw 0,37 Sagblad hastighet. m/min Skjære matings hastighet mm/min Hurtig sagbue senking mm/min Skjære nøyaktighet. mm. 0,1 for hver 100 Posisjonerings nøyaktighet.. mm.. ±0,2 Kjølevæske tank.. I 80 Hydraulikk girkasse tank l 32 Drifts trykk p1. bar. 30 Skjære trykk p2.. bar 2 15 Stikke trykk p3.. bar Matings enkelt lengde mm 800 Maks. programmerbar matings lengde mm Tillegg: Stikke trykk regulator p4 bar 4 30 Tåke kjøle/smøre enhet bar. 4 Transport størrelser: - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2400x1500x1450 Forpaknings størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2800x1950x1850 Maskin vekt N Tilleggs utstyr på forespørsel. - STIKKE TRYKK REGULATOR - MEKANISK BUNT KUTTINGS ENHET - HYDRAULISK BUNT KUTTINGS ENHET - TÅKEKJØLE SMØRE SYSTEM - INNMATINGS RULLEBANE m * - UTMATINGS RULLEBANE... m * * RULLEBANE i lengdene m Side : 11

13 6 INSTALLASJON. 6.1 Løfting og Transport Dersom du har behov for å flytte maskinen, benytt stropper eller kjettinger som du fester fast til festepunktene på sokkelen. 6.2 Montering av maskinen. Maskinen må plasseres på korrekt fundament flate Og montert fast til fundament flaten ved hjelp av maskinføtter. 370 CNC Side : 12

14 6.3 Montering av utstyr på maskinen. 1- MONTERING AV UTMATINGS BANEN Monter utmatings banen ved hjelp av å skru den fast til sokkelen ved hjelp av skruene (Tegning pos.11). 2- KJØLEVÆSKE PÅFYLLING Fyll på kjølevæske på tanken som er inn i sokkelen omlag 35 liter Kontroller på kjølevæske beholderen med hensyn til passende blandingsforhold. 3- MONTERING AV KJØLEVÆSKE RØR/SLANGER. 3.1-Posisjoner kjølevæske rør/slangene på maskinen i henhold til tegning pos. 34, og monter dette fast ved hjelp av enheten vist i tegning pos MONTERING AV BAKRE BESKYTTELSE DEKSEL Plasser det bakre beskyttelse dekselet og lås det fast (se bolt plasseringene tegning Pos ). 5- MATINGS SYLINDER ADVARSEL - SE INSTRUKSJONER N.B. Først må du fullføre tilkobling av elektrisk strømforsyning av maskinen. 1- Start den hydrauliske pumpen ved å trykke bryteren CN. 2- Trykk tasten matingsvogn fremover (sylinderen kjører automatisk tilbake). 3- Led sylinderen til dens monterings posisjon, ved å trykke på trykk-bryteren og skyv samtidig hydraulikk rørene. 4- Trykk sylinderen inntil den kommer frem til platene og lås den fast ved hjelp av skruene (tegning pos. 32) 6- MONTERING AV MATINGSVOGN. 1- Ta ut valsen/rullen som er plassert på den bakre delen av materen (tegning pos. 4). 2- Fjern de monterte søyle deksel skruene (tegning pos.28 ). 3- Plasser sylinder dekselet (tegning.74-1 pos.27) som tegningen viser. 4- Skrå så dette fast ved hjelp av skruene. Side : 13

15 6.4 Elektrisk tilkobling. 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 1,5 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. Funksjons kontroll. 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren (QS1) som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller om lyset for at strømforsyning er tilført maskinen lyser og at den røde NØDSTOPP bryteren er aktivisert. 3- Trykk trykk-bryteren for den hydrauliske pumpen ved betjeningspanelet, og kontroller om manometeret viser at maskinen har fått tilført hydraulisk trykk. Hvis manometeret fremdeles viser 0 trykk, må du bytte om på to av fasene med hensyn til strømforsynings kabelen. Dette for å inverterer rotasjons retningen til motorene. Side : 14

16 7 INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN. 7.1 Oppstart av maskinen Kontroller at alt sikkerhets utstyr er korrekt montert Slå på maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren og deretter aktiviser den hydrauliske pumpen ved hjelp av trykk-bryteren på betjeningspanelet Stram sagbladet ved å rotere håndhjulet på sagbue enheten (Tegning. 28 pos.6) til led lampen (*) på betjeningspanelet slukker. Merknad: Ved still stans av maskinen over lengre tid, må sagbladet alltid slakkes. 7.2 Material mating Åpne stikken ved hjelp av å trykke trykk- bryteren på betjeningspanelet Plasser materialet i materen og plasser materialet i stikken Roter stikke håndhjulet (tegning. 180 pos. 1-16) slik at stikken forflyttes inntil arbeids materialet Roter det bevegelige stikke hånd hjulet (tegning. 180 pos.16), slik at stikken nærmer seg inntil arbeids materialet Spenn så fast materialet i stikken ved å trykke trykk- bryteren på betjeningspanelet. VIKTIG! Den 13 mm stempel lengden er nødvendig for at en også skal kunne prosessere materiale som ikke er helt rette aksler; dersom en reduserer denne lengden, vil dette kunne påvirke maskinens drifts egenskaper. Vær spesielt varsom når du lukker stikken; det er strengt forbutt å plassere hender nær stikke enheten under lukking av stikken. Før du starter å prosessere maskinen, slå maskinen i av posisjon. Side : 15

17 7.3 Regulering av sagblad styringen. Bevegelig sagblad styrings enhet For å kunne oppnå maksimal skjære presisjon, må sagblad styringen posisjoneres så nær materialet som skal kuttes som mulig Løsne låsehendelen (tegning. 29 pos. 5) Plasser sagblad styrings enheten så nær som mulig inntil arbeids materialet som skal kuttes Lås så hendelen igjen, og kontroller at den bevegelige sagblad styringen ikke berører stikke kanten under kutte operasjonen. 7.4 Kutte inklinasjons regulering Løsne hendelen (tegning 180 pos. 34) Roter sagbuefeste enheten og juster den til ønsket posisjon ved hjelp av vinkel referanse merket Lås så hendelen fast igjen. Side : 16

18 7.5 Start av halvautomatisk kutting Lås regulatoren for skjære trykk innstilling pos.2 (Kapittel. 13 pos. 2) Trykk tasten KJØLING for å velge ønsket kjøle type Velg på betjeningspanelet funksjonen kutte syklus halvautomatisk Trykk begge START bryterene, følgende sekvens vil bli utført: - Stikken lukker seg, - Sagbuen senker seg hurtig ned til materialet, - Sagbladet begynner å rotere - Kjølevæske blir tilført Velg skjære hastighet (Se tabell kapittel 8), i henhold til material type, betjenes som følger: Velg sagblad hastighet ved hjelp av valgbryter SA1. Velg skjære hastighet ved å betjene håndhjulet for variatoren Merknad: Forandre hastigheten når motor variatoren er aktiv Velg skjære trykk ved bruk av velger (kapittel 13 pos. 3). Innstilling av skjære hastighet Velg er Hastighe Variator Velg sagbue tilnærming ved hjelp av velger (kapittel 13 pos. 2) Når sagbladet har utført kuttet, vil det stoppe øyeblikkelig, og sagbuen vil heve seg opp tilbake til utgangs posisjon igjen, videre vil så stikken åpne seg (hvis parameter 3 = NEI ) (jamfør tabell kapittel 14.3/1). Side : 17

19 7.6 Oppstart av automatisk kutting. For å benytte denne maskinen i automatisk modus, se kapittel 14 for nærmere beskrivelse. 8 SKJÆRE HASTIGHETS TABELL OG SAGBLAD ANBEFALING. HARDHET MATERIALE kg/mm2 SKJÆRE HASTIGHET HASTIGHET m/min. ***** 100 < > 120 MAX 18 ANBEFALT SAGBLAD Thic. thic. < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 18

20 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD. 9.1 Bytte av sagblad. VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1- Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. 2- Koble maskinen fra strømforsyningen. 3- Fjern sikkerhets dekselet for sagbladet ved hjelp av å skru ut de to låse knottene. (tegn.29 pos.2), løsne klemmene (tegn. 227 pos.14), og fjern så sagbue dekselet. 4- Vri så håndrattet mot klokken (tegn. 28 pos.6) slik at sagbladet slakkes. 5- Senk sagblad rense børsten. 6- Demonter det utslitte sagbladet fra sagbladhjulene og dra det så ut av sagblad styringene. 7- Monter så det nye sagbladet mellom valse lagrene og mellom sagblad styrings platene, kontroller at sagblad tanningen er i korrekt retning i henhold til angitt på sagbladet. 8- Monter så sagbladet tilbake på sagbladhjulene, og skru så ved hjelp av håndrattet inntil sagbladet er strammes seg fast rundt sagbladhjulene. 9- Monter så tilbake sikkerhets utstyret på maskinen (sagblad og sagbue dekslene). 10- Monter så tilbake sagblad rense børsten i korrekt posisjon slik at den renser bare sagblad tennene. 11- Slå så maskinen på igjen ved hjelp av hovedstrøm bryteren. 12- Stram så sagbladet ved hjelp av håndrattet inntil lyset som er plassert på betjeningspanelet for stramming av sagbladet slukkes. Merknad: For å oppnå lengst mulig levetid for sagbladet, anbefales det at det nye sagbladet kjøres inn i forhold til beskrevet prosedyre under : - Velg sagblad hastighet 20/25 MT/1'. - Benytt et arbeids materiale (maksimum resistans MAKS 60/kg mm), og om mulig av materiale med stor overflate, rundt eller flat, ikke bruk profil materiale når det nye sagbladet kjøres inn, dette kan skape vibrasjoner. - Velg en veldig liten sagbue senke hastighet. 9.2 Daglig vedlikehold. 1- Kontroller kjølevæske nivå og fyll etter med kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen. 3- Fjern spon fra stikkene. Side : 19

21 9.3 Ukentlig vedlikehold. 1- Kontroller oljenivået i hydraulikk tanken, og etterfyll ved behov. 2 Kontroller oljenivået ved sagbue senke hastighets systemet etter at du har plassert sagbuen i horisontal posisjon, og etterfyll ved behov. Mengde olje ved sagbue senke systemet er 1,5 liter. 3- Smør sleidene og påfør grease på stikke skruene og glide bordet. 4- Kontroller at NØDSTOPP-bryeren innehar korrekt funksjon; Aktiviser den når maskinen er i drift og sagbladet roterer; maskinen skal da stoppe opp øyeblikkelig. 9.4 Anbefalte olje typer. Girkasse olje Hydraulikk olje Kjølevæske Mikro- kjøle/smøre olje AGIP Blasia 460 AGIP H LIFT 46 CASTROL SINTOLIN 10 LUBRYSYSTEM Lubry PTS ISO 460 ISO L-HV Hydraulikk pumpe olje: Hydraulikk mineral olje ISO-VG 46 (normal levetid= 1500 driftstimer). Girkasse olje: Mineral olje EP (normal levetid= 5000 driftstimer). For andre olje typer, vennligst kontroller på emballasjen eller ved å ta kontakt med olje leverandøren. Kjølevæske: Blanding av emulsjons olje og vann må byttes før utløpsdato med hensyn til kjølevæske oljen. Hvis ikke utløpsdato er oppgitt, vennligst ta kontakt med leverandøren av kjølevæske oljen. AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje. Side : 20

22 9.5 Månedlig vedlikehold. VIKTIG: FØR DU BEGYNNER MED VEDLIKEHOLDET MÅ MASKINEN SIKRES I AVSLÅTT POSISJON VED AT STRØMFORSYNING FRAKOBLES MASKINEN. 1- Justering av sagblad styrings platene Fjern sagbladet Skru skruen som er plassert på sagblad styrings blokken Kontroller med et 0,95 mm tykt følerblad at distansen mellom karbid platene er korrekt Lås så fast blokken og plasser tilbake sagbladet. SPESSIMETRO 0,95mm 2- Kontroller og juster innstilling for 90 kutting Løsne hendelen Skru ut styretappene Beveg sagbuen i ned posisjon ved hjelp av tasten sagbue nedover, roter sagbuen inntil den berører stopp platen Kontroller med et 90 presisjons vinkel måler i forhold til stopp platen at sagbladet er helt parallelt med denne stopp platen Løsne låse skruen for å eventuelt foreta en regulering av posisjonen til stopperen Lås så låsemutteren igjen. 3- For å kontrollere stopperene for 60 kutt 3.1- Løsne hendelen Skru ut styrepinnene Beveg sagbuen i ned posisjon ved hjelp av tasten sagbue nedover, roter sagbuen inntil den berører stopp platen Kontroller med et 90 presisjons vinkel måler i forhold til stopp platen at sagbladet er helt parallelt med denne stopp platen Løsne låse skruen for å eventuelt foreta en regulering av posisjonen til stopperen Lås så låsemutteren igjen. Side : 21

23 4- Kontroll av sagblad strammingen 4.1- Bruk en moment nøkkel innustilt på 25/28 Nm Plasser en M18 bolt i håndhjulet og lås den fast ved hjelp av en mutter Plasser så momentnøkkelen på denne bolten og stram så sagbladet. Dersom du ikke har en moment nøkkel, følg prosedyre beskrevet nedenfor : A) Vri håndrattet inntil det gir hard motstand. B) Vri så håndrattet to omdreininger etter at du kjente at det ga hard motstand. N.B. Ta i betraktning at dette er en metode som kan påvirke sagbladets levetid og kvalitet ettersom dette bare må betraktes som en nødløsning Kontroller at led-lampen (sagblad brudd) blir slått av ved korrekt sagblad stramming. Dersom ledlampe signalet mangler eller er feil, nullstill endebryteren ved håndrattet ved hjelp av å bevege blokkerings mutteren. Side : 22

24 10 FEILSØKING. VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid Skader ved kuttet eller på sagbladet. 1- Konkav, Konveks eller bølget kutt. 1.1 Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet og bytt det dersom det er utslitt (se kapittel 9.1). 1.2 Er matings hastigheten og skjære trykket riktig? Finn de optimale parameterene for sagbuen (se kapittel 13) 1.3 Er sagblad hastigheten riktig? Velg korrekt sagblad hastighet i henhold til hvilket materiale du kapper (se kapittel 8). 2- Sagblad brudd eller sagblad med sprekker? 2.1- Er det sprekker på toppen av sagbladet? A- Hvis sagbladet er for mye strammet, juster strammingen (se kapittel 9.5.4); B- Hvis skjære trykket er for høyt, reduser skjære trykket. C- Kontroller om sagbladet berører kanten på drivhjulene, dersom det gjør det, utfør som følger: - Forandre vinklingen til sagblad strammings sleiden ved å løsne mutter skruen (Tegn.28 pos.13 P) og skru ned en runde skruen (Tegn.28 pos.14 ). - Kontroller, ved å starte sagblad motoren, om sagbladet vil posisjonere seg 0,5/1 mm fra kanten på drivhjulet. - Skru så mutter skruen fast igjen slik at den låser posisjonen.. D- Kontroller om karbid platene og lagrene er i orden, dersom de er utslitte, må disse byttes Er det sprekker i nedre kant av sagbladet? Sagbladet har blitt overbelastet, bytt det (se kapittel 9.1) Brudd ved sveise skjøt? Sagbladet kan ha hatt fabrikasjons feil Blir sagtennene brutt av under kutting? A- Kontroller om sagblad hastigheten er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). B- Kontroller om skjære trykket er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). C- Kontroller om kjølevæske innstillingene er korrekt. D- Kontroller at selve kappe syklusen ikke fører til overbelastning av sagbladet. E- Kontroller at materialet ikke har store kvalitets forskjeller. Side : 23

25 10.2 Maskin feil. OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke 1.1- Er maskinen slått på?. A- Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. B- Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den Kontroller sikringene FU0, FU1, FU2 e FU3. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. 2- Displayet på betjeningspanelet virker ikke (er slukket) 2.1- Er maskinen slått på? A- Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. B- Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet Kontroller sikringene FU3, FU6. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller strømforsynings kabelen. Kontroller ved hjelp av et instrument om hovedstrøm forsyningen er korrekt med hensyn til spenning, og at den er i henhold til oppgitt på identifikasjons skiltet på sokkelen. 3- På displayet vises feilmelding E Kontroller om NØDSTOPP-bryter er aktivisert. A-Dersom den er aktivisert, roter den med klokken for å deaktivere den. B-Kontroller at den elektriske tilkoblingen fungerer korrekt, utbedre dersom den ikke fungerer korrekt. 4- Hydraulikk pumpen starter ikke når en trykker tasten for start av hydraulikk pumpe Kontroller om feilmeldingen E10 vises på displayet. Nullstill motorvern sikringen FR0 i elektro skapet Kontroller sikringene FU1, FU2, FU3, FU6. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. Side : 24

26 4.3- Kontroller strømforsyningen. Kontroller ved hjelp av et instrument at hovedstrøm forsyningen er korrekt med hensyn til spenning, og at denne spenningen samsvarer i henhold til angitt på identifikasjons skiltet på sokkelen. 4.4-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre denne kontrollen. 10-Inngang 03-Utgang 4.5- Kontroller kontaktoren vedrørende hydraulikk systemet. Kontroller at kontaktoren KM0 vedrørende hydraulikk systemet innehar korrekt funksjon Kontroller sikringen FU0. Kontroller at sikringen er i orden, og bytt den ved behov Kontroller at strømforsyningen for hydraulikk systemet er i orden. Kontroller ved hjelp av et instrument at hovedstrøm forsyningen til hydraulikk systemet er korrekt i henhold til oppgitte data. 5- Stikker beveger seg ikke Har hydraulikk systemet korrekt trykk? -A- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilgriset eller tilstoppet). -B- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt, kontroller at strømforsyningen til pumpen er korrekt. -C- Kontroller at hydraulikk olje nivået er korrekt, og etterfyll ved behov Kontroller at magnet ventilen fungerer korrekt. Aktiviser den manuelt dersom den er tilgriset eller tilstoppet, og bytt den dersom nødvendig Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data. 5.4-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 01-Utgang 02-Utgang 6- Sagbue enhet senker seg ikke Har hydraulikk systemet korrekt trykk? -A- Kontroller det hydrauliske driftstrykket ved hjelp av manometer pos.1 på det hydrauliske betjeningspanelet kapittel 13. -B- Kontroller at regulerings ventilen for sagbue nedover bevegelse, pos.2 på det hydrauliske betjeningspanelet (kapittel 13), at den ikke er fullstendig lukket. -C- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilgriset eller tilstoppet). -D- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt, kontroller at strømforsyningen til pumpen er korrekt. -E- Kontroller at hydraulikk olje nivået er korrekt, og etterfyll ved behov Kontroller at magnet ventilen fungerer korrekt. Aktiviser den manuelt dersom den er tilgriset eller tilstoppet, og bytt den dersom nødvendig Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data. Side : 25

27 6.4-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 09-Utgang 7- Sagbue enhet hever seg ikke oppover 7.1- Har hydraulikk systemet korrekt trykk? -A- Kontroller det hydrauliske driftstrykket ved hjelp av manometer pos.1 på det hydrauliske betjeningspanelet kapittel 13. -B- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilgriset eller tilstoppet). -C- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt, kontroller at strømforsyningen til pumpen er korrekt. -D- Kontroller at hydraulikk olje nivået er korrekt, og etterfyll ved behov Kontroller at magnet ventilen fungerer korrekt. Aktiviser den manuelt dersom den er tilgriset eller tilstoppet, og bytt den dersom nødvendig Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data. 7.4-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 08-Utgang 8- Matingsvognen forflytter seg ikke 8.1- Har hydraulikk systemet korrekt trykk? -A- Kontroller det hydrauliske driftstrykket ved hjelp av manometer pos.1 på det hydrauliske betjeningspanelet kapittel 13. -B- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilgriset eller tilstoppet). -C- Kontroller at hydraulikk pumpen fungerer korrekt, kontroller at strømforsyningen til pumpen er korrekt. -D- Kontroller at hydraulikk olje nivået er korrekt, og etterfyll ved behov Kontroller at magnet ventilen fungerer korrekt. Aktiviser den manuelt dersom den er tilgriset eller tilstoppet, og bytt den dersom nødvendig Kontroller at endebryterene SQ4 / SQ5 fungerer korrekt. Kontroller endebryterene for eventuelt smuss/skitt og at de ikke er tilstoppet, og ved behov bytt de Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data. 8.4-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 04-Utgang 05-Utgang 9- Kutte syklus starter ikke 9.1- Kontroller at sikkerhets dekslene og annet sikkerhetsutstyr med hensyn til korrekt funksjon. A- Kontroller at sikkerhets dekslene for sagbue og matings automaten er korrekt montert. Side : 26

28 B- Kontroller mikro-bryterene vedrørende de respektive sikkerhets dekslene, at de innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov Kontroller om signal lyset for sagblad stramming lyser. A- Stram sagbladet inntil signal lyset slukker. For instruksjoner se kapittel B- Kontroller funksjonen til mikro-bryteren, og ved behov bytt den. 9.3-Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 07-Utgang 08-Utgang 10-Utgang 10- Sagblad motor vil ikke starte Kontroller om feilmelding E09 vises på displayet. Nullstill motorvern sikringen FR1 i elektro skapet Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 09-Utgang 10-Utgang Kontroller kontaktoren for sagblad motoren. Kontroller om kontaktor KM1 for sagblad motoren fungerer korrekt Kontroller sikringen FU0. Kontroller at sikringen er i orden, og bytt den ved behov Kontroller strømforsyningen til sagblad motoren. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til sagbladmotoren er korrekt i henhold til oppgitte data. 11- Kjølevæske pumpen starter ikke opp Kontroller om feilmelding E09 vises på displayet. Nullstill motorvern sikringen FR2 i elektro skapet Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller ved hjelp av et instrument at strømforsyningen til betjeningspanelet er korrekt i henhold til oppgitte data Utfør KONTROLL av funksjonene (testing inn-ut funksjonene) ved betjeningspanelet, kvalitetskontroll. Les kapittel 14.3/3 for å utføre kontroll av 09-Inngang 11-Utgang Kontroller kontaktoren for kjølevæske pumpe motoren. Kontroller om kontaktor KM2 for kjølevæske pumpe motoren fungerer korrekt Kontroller sikringen FU0. Kontroller at sikringen er i orden, og bytt den ved behov. 14- Det lekker olje fra sagbue sylinderen Kontroller pakningen, og dersom nødvendig bytt den. 15- Det lekker olje fra stikkene Kontroller pakningen, og dersom nødvendig bytt den. 16- Det lekker olje fra matings sylinderen Kontroller pakningen, og dersom nødvendig bytt den. Side : 27

29 11 STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen C45 med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 370 CNC 60 i henhold til EC standarder. 12 AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN. Båndsagen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). 13 BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL. 1- Skjære trykk manometer. 2- Regulering av sagbue senke hastighet. 3- Skjære trykk regulerings ventil. Skjære trykke kan innstilles innenfor område 2 til 15 Bar; Ved den laveste innstillingen korresponderer dette med den mest sensitive kuttingen og den maksimale matings innstillingen i henhold til material typen og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer Side : 28

30 14 BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET System oppstart. Se teksten på båndsagen. Når maskinen blir slått på, vil det fremkomme en tekst som identifiserer maskin typen og programvare versjonen. Denne teksten vil vises i ca. 2 minutter. Etter dette vil normal display visning vises på displayet. De ulike programvare versjonene er definert i parameter menyen og er lagret på samme måte som alle andre parametere i EPROM. Programvare versjon koden vises på displayet dersom en trykker tasten ESC. Type MODELL BESKRIVELSE 1 B370 INV-TAS (p) Modell 370 CNC 60, føler tapp, inverter 2 B370 INV-TAS (d) Modell 370 CNC 90, føler tapp, inverter Side : 29

31 14.2 Manuell modus. Alle maskin bevegelser og funksjoner er tilgjengelig fra denne menyen. Dersom teksten IKKE TILGJENGELIG (NOT AVAILABLE) vises på displayet, betyr dette at den konkrete maskin bevegelsen ikke er tilgjengelig Beskrivelse av manuelle funksjoner. Side : 30

32 Halvautomatisk kappe syklus. Ved denne menyen er alle funksjonene ved halvautomatisk kappe syklus tilgjengelige. Trykk tastene START KAPPE SYKLUS og START HALVAUTOMATISK SYKLUS Sagblad hastighet. Du kan forandre sagblad hastigheten ved hjelp av tastene. eller Sagblad hastigheten vises automatisk på displayet og er oppgitt i m/min Programmering av program (PGM). Ved denne menyen kan du stille inn ulike kappe program og ulike kappe program setninger ved hvert program. F.eks. kan du automatisk kappe ulike størrelser (kappe program setninger) ved et og samme arbeids materiale (program). Du kan programmere 9999 kappe stykker ved hver enkelt program setning. Ved program menyen PGM = F2 er det mulig å gjøre følgende : - Skrive et nytt program NEW - Forandre eller skrive over et eksisterende program EDT - Slette et program DEL - Slette alle programmene ALL - Legge til eller slette en eller flere program setninger i et program INS-DEL Side : 31

33 Nytt program (NEW). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Hvis det ikke er lagret noen programmer i minnet, vil teksten Ingen program (No Program) vises på displayet. Dersom det finnes lagrede program i minnet, vil de allerede eksisterende programmene vises på displayet. Trykk tasten F1 = NEW Opprettelse av et nytt program. Dersom det allerede er lagret program i minnet, vil det første programmet som er tilgjengelig i minne bli vist på displayet. Tast inn den første lengden (eks. 100) og trykk ENTER. Tast inn antall stykker (eks. 20) og trykk ENTER. Tast inn den andre lengden (eks. 200) og trykk ENTER. Tast inn antall stykker (eks. 10) og trykk ENTER. Fortsett med denne programmeringen inntil du har tastet inn alle lengdene og antall kappinger som du ønsker skal bli utført. Du kan gruppere stykkene som du skal kappe ved samme material arbeidsstykke avhengig av de ulike lengdene. Når du er ferdig, trykker du tasten ESC for å bekrefte programmet og returnere tilbake til hoved meny. Side : 32

34 Endre eller overskrive et program (EDT). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Ved hjelp av piltastene flytter du markøren og velger hvilket program du vil endre (eks 002). Eller du kan også taste inn program nummeret du ønsker å forandre ved hjelp av de nummeriske tastene. Trykk tasten F2 = EDT for å velge det programmet du ønsker å endre. Benytt så piltastene for å flytte det frem til den ønskede program setningen som du ønsker å endre. Fortsett så som beskrevet i kapittel for å endre program dataene Legge til eller slette en programsetning (INS/DEL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Flytt markøren til ønsket program ved hjelp av piltastene. Trykk tasten F2 = EDT for å velge det ønskede programmet. Bruk så piltastene for å bevege deg frem til den ønskede program setningen som du vil slette eller hvor du ønsker å sette inn en ny program setning. Trykk tasten F1 = INS for å sette inn en ny program setning. Når du gjør dette, vil alle de andre påfølgende programsetningene bli flyttet en posisjon bakover. Forsett så videre som beskrevet i kapittel for å legge til en ny program setning. Trykk tasten F2 = DEL for å slette den valgte program setningen. Trykk F1 NEI (NO) for å avbryte. F2 JA (YES) for å slette program setningen. Side : 33

35 Slette et program (DEL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Flytt markøren til ønsket program ved hjelp av piltastene. Trykk tasten F3 = DEL for å velge det ønskede programmet. F1 = NEI (NO) for å avbryte. F2 = JA (YES) for å slette programmet. I noen sekunder vises så følgende melding (Operation run) på displayet, og returnerer så automatisk tilbake til hoved menyen Slette alle program i maskinen (ALL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Trykk tasten F4 = ALL, dette valget krever at du taster inn et passord. Passord Tast inn dette passordet. - Trykk så ENTER. F1 = NEI (NO) for å avbryte. F2 = JA (YES) for å slette alle programmer. Side : 34

36 I noen sekunder vises så følgende melding (Operation run) på displayet, og returnerer så automatisk tilbake til hoved menyen Utføre et program (RUN). Hev sagbuen ved hjelp av tasten HEV SAGBUE. Legg materiale på rullebanen og plasser det i stikkene. Lukk stikken ved hjelp av tastene LUKK MATINGS STIKKE og LUKK HOVEDSTIKKE Velg korrekt sagblad hastigheten (Se kapittel ). Fortsett så med valg av program. Trykk tasten F3 = RUN Automatisk velges det siste programmet som er inntastet eller det siste utførte programmet. Benytt så piltastene for å velge de programmet som du ønsker utført (for eksempel programmet 002). Styringen tillater nå to mulige måter med hensyn til det første kuttet : Trykk F1 = CNT Trykk F3 = RUN Hvis du ønsker at det første kuttet skal telles med. Hvis det første kuttet er avkapp og ikke skal telles med. Kutte program (P02), den første kutte program setningen (/01), posisjonen til den mekaniske lengde stoppen (22.0), lengden til de ferdig kappede stykkene (L:100.0), og antall stykker som ønskes kappet (Q:0), vises på displayet. Trykk tasten ENTER for å lagre antall kappinger som skal utføres i programmet. Side : 35

37 Trykk så de to start-tastene samtidig og maskinen starter så kutte syklusen. Hvis antall telleren er null, vil følgende melding bli vist på displayet (Antall teller 0 (Piece counter 0)), trykk så tasten ENTER for å taste inn antall. Hvis sagbuen er lavere enn punktet til føler tappen (sagbladet har allerede startet å kutte), trykkes tasten F3 = RUN og det vil da vises følgende melding på displayet. Som etter en liten stund vil bli erstattet med : Trykk F1 for å nullstille og returnere tilbake til hoved menyen. F2 for å gå til neste meny hvor du så kan utføre programmet. NB! Ved å trykke på tasten for hurtig sagbue senking, vil sagbuen senke seg hurtig ned til nivået hvor føler tappen er plassert, og videre stoppe opp. Det vil da vises følgende melding på displayet SAGBUE NEDE. For å kunne forsette senking av sagbuen (prosesseringen), må du trykke tastene START SYKLUS og SAGBUE NEDOVER samtidig Posisjoner til lengde (GTO). Posisjoner matingsvognen ved den fremre endebryteren, trykk tasten F4 = GTO for å få tilgang til dette programmet. Hvis ikke matingsvognen er plassert ved den fremre endebryteren, vil følgende tekst vises på displayet Matingsvogn fremover (Carriage forwards). Det er mulig å taste inn ønsket lengde posisjon til den mekaniske lengde stoppen. Tast inn ønsket lengde, trykk så tasten ENTER og lengde stoppen vil posisjonere til den ønskede lengden. Side : 36

38 14.6 Innstilling av maskin parametere (SET). Du kan justere alle nødvendige maskin parametere for at maskinen skal funger korrekt. Dersom maskinen ikke fungerer korrekt, repeter alltid dette kapittelet for å korrigere eller sette maskin parameteren, operatør parametere, impuls teller antall fra enkoderen, skru stigning, nullpunkt posisjonen til lengde stopperen og maskin syklus type (Hver maskin kan ha forskjellige kappe sykluser). Trykk tasten ESC for returnere tilbake til hoved menyen. HOVED MENY Trykk tasten F1 for å få tilgang til parameter menyen. F1 = Lengdestopp nullposisjon innstilling. F2 = Generelle maskin parametere. F3 = Operatør parametere. F4 = Registrerings (historiske) parametere Lengdestopp nullposisjon innstilling (AZZ). Når lengden til det ferdig kappede material stykket ikke korresponderer med den programmerte lengden, er det nødvendig å justere nullposisjonen til lengdestopperen. - Trykk tasten F1 = AZZ. Passord Tast inn passordet. Trykk så tasten ENTER, og den aktuelle posisjonen til lengdestopperen vil fremkomme på displayet. Tast inn lengden til den ferdig kappede material stykket, eller mål avstanden mellom materialmatingsvognen og lengde stopperen. Trykk så tasten ENTER for å bekrefte lengden ; displayet vil så returnere tilbake til forrige meny. Side : 37

39 Generelle maskin parametere (EXT). Dette er verdiene som er helt nødvendige for at maskinen skal kunne funksjonere korrekt og videre logg registrering av tilsvarende maskin data. Hvis ikke denne menyen vises på displayet, se kapittel 14.6 Innstilling av maskin parametere. Trykk tasten F2 = EXT Passord Tast inn passordet. Trykk tasten ENTER; menyen for de generelle maskin parametrene vil komme frem på displayet Generelle parametere (CFG). Dette er parametere som er helt nødvendige for at maskinen skal funksjonere korrekt; disse skal bare kontrolleres og eventuelt modifiseres dersom maskinen ikke fungerer helt korrekt. Hvis ikke denne menyen vises på displayet, se kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F1 = CFG for å få tilgang til menyen for generelle maskin parametere. For å se igjennom alle parametrene benytter du piltastene for å flytte deg i mellom de ulike parametrene. For å korrigere en parameter, benytter du det numeriske tastaturet. Bekreft endringen ved hjelp av tasten ENTER ; Med denne tasten lagrer du de korrekte inntastede dataene, og videre får du automatisk tilgang til de følgende parametrene : Maksimum akseptabel feil posisjonering av den mekaniske lengdestopperen som kontrollerer lengde målingen av de kuttede stykkene. Verdi : Minimum programmerbar lengde som kan kappes. Maksimal lengde som materialvognen kan forflytte seg. Maksimum verdi : Mål den maksimale lengden som matingsvognen kan forflytte seg. Kompensering av dødgang ved lengdestopp skruen. Minimums verdi : Maksimums verdi : 10.0 Side : 38

40 Sagblad tykkelse Verdi : Maks lengde programvare endebryter. Maksimums matings lengde ved begge endebrytere aktivert (mating fremover og mating bakover). Lav hastighets start ved manuell kjøring før stopp ved lengdestopper. Lav hastighet start ved posisjonering inn mot lengdestopp ved positiv forflytning. Lav hastighet start ved posisjonering inn mot lengdestopp ved negativ forflytning. Start oppbremsing ved positiv posisjonering inn mot mekanisk lengdestopper. Start oppbremsing ved negativ posisjonering inn mot mekanisk lengdestopper. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved manuell modus. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved automatisk modus. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved posisjonering. Akselrasjonstid før oppnådd maksimums hastighet for mekanisk lengdestopper. Forsinkelse tid fra mottatt kommando til utførelse av kommando. Forsinkelse tid ved bytting av forflytnings retning av lengdestopper fra stopp den ene retningen til aktivisering av kjøring den andre retningen. Tiden hvor matingsvognen fortsetter å bevege seg etter at den har aktivisert endebryterene ved fremre eller bakre posisjon. Sagbue hevings tid ved automatisk syklus etter at føler tapp endebryter signal er aktivisert. Side : 39

41 Vente tid fra inverter kontrollerer sagblad rotasjons hastighet i forhold til programmert hastighet (Dersom inverter etter denne tiden gir informasjon om feil hastighet, vil dette føre til en feilmelding). Motor slåes av tid. Tid, oppgitt i minutt, for når hydraulikk systemet automatisk blir slått av dersom operatør ikke gir noen kommandoer. (Dvalemodus). DACMAX maksimums referanse signal verdi for sagblad motor inverter (f.eks. 0=0.00 V 100=1.00 V 1000=10.00V) USERMAX Maksimums verdi som vises for den korresponderende DMA (Eksempel 800=80.0 m/min). DACMIN minimums referanse signal verdi for sagblad motor inverter (f.eks. 0=0.00 V 100=1.00 V 1000=10.00V) USERMIN Minimums verdi som vises for den korresponderende DMA (Eksempel 800=80.0 m/min). Lav øknings verdi når operatør bruker tastene eller Hurtig øknings verdi når operatøren bruker tastene + eller Mikrosmøre kjøling Velg ved hjelp av å trykke følgende taster : F1= NEI (NO) Deaktiviser mikrosmøre kjølingen. F2= JA (YES) Aktiviser mikrosmøre kjøling (Tilleggsutstyr). Valg av språk i displayet. Velg ved hjelp av funksjonstastene F1 F2 F3 F4 Enhet for lengde måling. F1 = mm F2 = cm F3 = Tommer Trykk tasten ESC for å avslutte denne menyen, og videre for at de nye dataene skal bli lagret i EPROM. Når dataene er lagret i EPROM, returnerer du tilbake til Parameter hoved meny. Side : 40

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer