INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING) TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4"

Transkript

1

2 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING) TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN Elektrisk utstyr Sikkerhets utstyr ved maskinen Forskrifter for maskin operatøren GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Tekniske egenskaper Identifikasjons typeskilt Tekniske data Tilleggs utstyr på forespørsel INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av maskinen Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN Oppstart av maskinen Material mating Start kapping SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SERVICE OG VEDLIKEHOLD Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Oljetabell Månedlig vedlikehold Side : 1

3 10 FEILSØKING Skader ved kuttet eller på sagbladet Elektrisk feilsøking Hydraulisk feilsøking STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL CNC - BETJENINGSPANEL Beskrivelse av CNC-betjeningspanel Oppstart av systemet Halvautomatisk syklus Program Opprette et nytt program Slette et program Slette alle program Søke etter program Endre et program Utføre et program Maskin parametere Innganger / Utganger Test av innganger / utganger Feilmeldinger Oversikt over kontakter ved CNC-styring RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA SKJEMA FOR BESTILLING AV RESERVEDELER RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA Side : 2

4 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (samsvarserklæring) Samsvarserklæring for den spesifikke maskinen er plassert i den engelsk språklige bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. Side : 3

5 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST. [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Elektrisk panel-board. - Kjøle pump motor - Sagblad motor. - Hydraulikk pump motor. - Sikkerhets og Nødstopp - CNC betjeningspanel - Lengdemålings skru - Lengdemålings skrumotor MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse - Matings automat bevegelse - Sagblad strammings regulator - Reduksjons gir system. - Lengde målingssystem - Sagblad styrings justering. - Sikkerhetsutstyr HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulikk styringsenhet - Skjæretrykk regulator - Skjæretrykk ventil. - Stikke sylinder låsing. - Sagbue løfte sylinder - Matestikke sylinder - Matings automat sylinder. TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Matings automat beskyttelse [] Utmating av avkuttede material biter [] Bakre beskyttelse bjelke [] Kjølevæske system sikkerhets system [] Kutte syklus test [] Sikkerhets system inspeksjon Merknader. DATO / / Signatur Side : 4

6 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen taes i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. Les svært grundig kapittel 6) INSTALLASJON og 7) BRUK AV MASKINEN. BRUKSOMRÅDE OG KRAV TIL PERSONELL FOR BÅNDSAGEN Båndsagen BIANCO 370 ADS CNC 1R2 kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. BÅNDSAGEN MÅ IKKE BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 370 ADS CNC 1R2 kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet av hovedstrømbryter som fungerer som lås for elektroskap døren. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Beskyttet mot overbelastning ved hjelp av termisk motorvern. - Øyeblikkelig stopp når motorvern blir aktivisert. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Automatisk stopp etter fullført kutte syklus. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. - Øyeblikkelig still stans dersom beskyttelse deksel til matings automaten blir åpnet. Side : 5

7 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Et svart farget beskyttelse deksel er plassert på sagblad styringen på den faste siden. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på den bevegelige sagblad styringen, slik at bare nødvendig kapp størrelse av sagbladet vil være i åpen løpebane. - Et gul farget beskyttelse deksel er plassert på matingsautomaten, og er sikret ved hjelp av sikkerhetsbryter slik at dersom dekslet blir åpnet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i stillstands. - Justering av sagbue høyde ved hjelp av et potensiometer, slik at operatøren enkelt kan regulere sagbuen til nødvendig høyde for utførelse av kuttet. 3.3 Forskrifter for maskin operatøren - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Ikke plasser hendene dine i spontransportøren uten at du har slått av hovedstrøm bryteren og fjernet nøkkelen fra denne. - Koble alltid maskinen fra strømforsyningen før du utfører noen form for vedlikeholds eller service arbeid. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. Side : 6

8 4 GARANTI Garantien er 1 år for mekaniske deler og 6 måneder med hensyn til elektrisk deler. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjons tap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 7

9 5 MASKIN SPESIFIKASJONER 5.1 Kutte kapasitet Høyre Høyre Venstre Ø MODELL 370 ADS CNC x x x x Tekniske egenskaper BIANCO 370 ADS CNC 1R2 er en hydraulisk maskin som i tillegg til å være en halvautomatisk også innehar fordelene med automatisk material mating, slik at den er ideel for kapping av store serier av små og medium material størrelser av forskjellige profiler med gjæringsvinkel opptil 60. Denne maskinen er passende til bruk ved verksteder eller material leverandører som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sveiset stål sokkel Herded aluminiums støpt sagbue. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Kutte enhet montert på glide valselager. Girkasse med herdede og likerettede gir. Trinnløs hastighets regulator. Karbid bladstyrings plater. Hydraulisk styrt girboks. Stikker med hydraulisk låsing ved hjelp av sylinder. Sagbue styrings sylinder plassert i front for å øke systemets fasthet og sikre lengre levetid for sagbladet. Hurtig senking av sagbue ned til materiale. Skjæretrykk justering i forhold til profil og material type. Materialmatingsautomat med mulighet for sideveis forflytning for å lette mating av aksler som ikke er helt rett linjede. Elektrisk system i lav spennings utførelse i henhold til EC standarder. CNC styring av alle maskin funksjoner; kan programmeres med 16 kappe program som inneholder 100 setninger hver som igjen kan inneholde opptil 99 kutt. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel GRÅ RAL 7036 Side : 8

10 5.3 Identifikasjons typeskilt MASKIN MODELL SERIE NUMMER PRODUKSJONS ÅR EFFEKT I KW ANNO DI MOD 370 CNC MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz x,xx x,x xxx xx MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 9

11 5.4 Tekniske data Sagblad størrelse : - Lengde mm Bredde. mm Tykkelse..... mm. 0.9 Arbeidshøyde mm 835 Sagblad motor.. kw... 1,5 Kjølevæske pump.. kw. 0,1 Hydraulikk pumpe motor kw 0,55 Sagblad hastighet. m/min Skjære matings hastighet mm/min Hurtig sagbue senking mm/min Skjære nøyaktighet. mm. 0,1 for hver 100 Posisjonerings nøyaktighet.. mm.. ±0,2 Kjølevæske tank.. I 80 Hydraulikk tank... l 32 Drifts trykk.... bar. 30 Skjære trykk..... bar 4 20 Stikke trykk..... bar Matings enkelt lengde mm 1000 Maks. programmerbar matings lengde mm Tillegg: Stikke trykk regulator bar 4 30 Tåke kjøle/smøre enhet bar. 4 Transport størrelser: - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2360x1790x1340 Forpaknings størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2940x1810x1820 Maskin vekt inkludert tilleggsutstyr N Tilleggs utstyr på forespørsel - STIKKE TRYKK REGULATOR - MEKANISK BUNT KUTTINGS ENHET - HYDRAULISK BUNT KUTTINGS ENHET - TÅKEKJØLE SMØRE SYSTEM - INNMATINGS RULLEBANE m * - UTMATINGS RULLEBANE... m * * RULLEBANE i lengdene m Side : 10

12 6 INSTALLASJON 6.1 Løfting og Transport Hvis du har behov for å flytte maskinen. Bruk to stropper eller kjettinger. Monter disse fast til maskinen ved hjelp av fire kroker plassert på sokkelen til maskinen. 6.2 Montering av maskinen Maskinen må plasseres på fundamentflaten, og monteres fast ved hjelp av maskinanker. Side : 11

13 6.3 Montering av utstyr på maskinen Før en utfører elektrisk tilkobling av maskinen, må alt utstyr og tilbehør som er demontert med hensyn til transportering av maskinen monteres korrekt på maskinen. 1 - MONTERING AV UTMATINGS RULLEBANE. Monter tilkoblingsplaten på rullebanen og skru den deretter fast til sagmaskin sokkelen ved hjelp av skruer. 2 - KJØLEVÆSKE PÅFYLLING. Fyll på kjølevæske på tanken som er inn i sokkelen, omlag 60 liter, for korrekt kjøling og smøring av sagbladet. NB! Kontroller at kjølevæsken er korrekt blandet i henhold til angivelser på beholderen fra kjølevæske leverandøren. 3 - MONTERING AV KJØLEVÆSKETANK DEKSEL Plasser dekslet på baksiden av maskinen. Monter dekslet fast ved hjelp av de respektive skruene. 4 - MONTERING AV BAKDEKSEL Fjern skruene hvor dekslet skal monteres, plasser dekslet og skru det fast ved hjelp av skruene. 5 LÅSING AV MATESTIKKE SYLINDEREN NB! Du må først utføre elektrisk tilkobling av maskinen. Start det hydrauliske systemet. Trykk tasten "Matestikke fremover" (Matestikke sylinderen vil automatisk kjøre seg tilbake). Led sylinderen til dens posisjon ved hjelp av å trykke på tasten og skyv samtidig inn sylinder hydraulikk rørene. Skyv sylinderen inntil den når festeplaten og skru den så fast ved hjelp av skruene. 6 MONTERING AV MATESTIKKEN Løft rullene som er plassert på bakre støtte av matestikken. Fjern skruene som fester søyle beskyttelse dekslet. Plasser sylinder dekslet slik som tegningen viser. Skru det fast ved hjelp av skruene. Side : 12

14 6.4 Elektrisk tilkobling 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 1,5 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. Funksjons kontroll. 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller om lyset som indikerer at maskinen er tilført strøm lyser. 3- Trykk start bryteren på CNC betjeningspanelet og kontroller om manometeret med hensyn til det hydrauliske systemet innehar tilstrekkelig driftstrykk. Dersom manometeret fortsetter å vise 0, må du bytte om to av fasene på strømforsyningskabelen. Side : 13

15 7 INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN. 7.1 Oppstart av maskinen Kontroller at alt sikkerhets utstyr er korrekt montert. Slå på maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren og deretter aktiviser den hydrauliske pumpen ved hjelp av trykk-bryteren på betjeningspanelet. Stram sagbladet ved å rotere håndhjulet på sagbue enheten til led lampen (*) på betjeningspanelet slukker. Merknad: Ved still stans av maskinen over lengre tid, må sagbladet alltid slakkes. 7.2 Material mating Åpne stikken ved hjelp av å trykke på tasten for åpning av stikken på betjeningspanelet. Plasser materialet i materen og plasser materialet i stikken. Spenn så fast materialet i stikken ved å trykke på tasten for lukking av stikken på betjeningspanelet. VIKTIG! Den 13 mm stempel lengden er nødvendig for at en også skal kunne prosessere materiale som ikke er helt rette aksler; dersom en reduserer denne lengden, vil dette kunne påvirke maskinens drifts egenskaper. Vær spesielt varsom når du lukker stikken; det er strengt forbutt å plassere hender nær stikke enheten under lukking av stikken. 7.3 Start kapping Se kapittel 14 med hensyn til betjening av CNC-styringen. Side : 14

16 8 SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SKJÆRE HASTIGHET HARDHET MATERIALE Kg/mm 2 HASTIGHET m/min. ***** 100 < > 120 MAX 18 SAGBLAD TABELL Thic. thic. < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 15

17 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Bytte av sagblad VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1. Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. Åpne sagblad dekslet ved å skru ut de to skruknottene, åpne så sagblad dekslet ved å åpne hengslene. Fjern så sagblad dekslet. 2. Koble fra strømforsyningen til maskinen. 3. Vri deretter sagblad stramme rattet mot klokken slik at sagbladet slakkes. 4. Demonter så det defekte sagbladet fra hjulene, og trekk sagbladet ut av sagbladstyringene. 5. Plasser så det nye sagbladet i sagbladstryringen mellom valselagrene og styreplatene. Kontroller at sagbladtann retningen er korrekt i henhold til angivelse ved sagbladstyringen. 6. Plasser så sagbladet på svinghjulene igjen, og stram sagbladet ved hjelp av sagblad stramme rattet inntil LED-lampen ved betjeningspanelet for stramming av sagblad slukker. 7. Plasser så tilbake sagblad dekslene, på sagbuen og ved sagbladstyringen. 9.2 Daglig vedlikehold 1- Kontroller kjølevæske nivå og etterfyll kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen og ellers ved og rundt maskinen. 9.3 Ukentlig vedlikehold 1. Kontroller oljenivået ved hydraulikk oljetanken, og etterfyll ved behov. 2. Kontroller oljenivået ved hydraulikk reguleringsenheten etter at du har posisjonert sagbuen i horisontal posisjon. Oljemengde ved hydraulikk reguleringstanken er 0.8 l. 3. Smør alle føringer og påfør grease på stikke skruene, og smør inn sagbordet med et lett lag med olje. 4. NB! Se Oljetabell for korrekte oljetyper. Side : 16

18 9.4 Oljetabell Hydraulikk olje AGIP ISO 460 Girkasse olje AGIP ISO L-HV Kjølevæske CASTROL SYNTILO Girkasse olje: Mineral hydraulikk olje (normal levetid= 5000 driftstimer). For andre olje typer, vennligst kontroller på emballasjen eller ved å ta kontakt med olje leverandøren. Kjølevæske: Blanding av emulsjons olje og vann må byttes før utløpsdato med hensyn til kjølevæske oljen. Hvis ikke utløpsdato er oppgitt, vennligst ta kontakt med leverandøren av kjølevæske oljen. AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje. Side : 17

19 9.5 Månedlig vedlikehold VIKTIG: FØR DU BEGYNNER MED VEDLIKEHOLDET MÅ MASKINEN SIKRES I AVSLÅTT POSISJON VED AT STRØMFORSYNING FRAKOBLES MASKINEN Justering av sagblad styrings platene. Fjern sagbladet. Skru skruen som er plassert på sagblad styrings blokken. Kontroller med et 0,95 mm tykt følerblad at distansen mellom karbid platene er korrekt. Lås så fast blokken og plasser tilbake sagbladet Kontroll og justering av sagbladets vertikal posisjon. For å utføre justeringen, benyttes en magnetisk måleinstrument som festes på stikken, se bildet. Plasser det magnetiske måleinstrumentet inntil sagbladet, nært ved sagbladstyringsplatene. Beveg sagbuen vertikalt, og kontroller at maksimal feiltoleranse (ikke sagbladtennenen) ikke overstiger ± 0,02 mm. Dersom variasjonen er størren, løsnes låseskruene på sagblad styringsblokken. Juster på justeringsskruene ved blokken slik at vertikal posisjonen til sagbladet blir korrekt innstilt. Lås så låseskruene på sagblad styringsblokken igjen, og utfør en ny måling av vertikal variasjonen, og kontroller at den er innefor angitte toleranser. Gjenta prosedyren dersom variasjonen ikke er innefor angitt feiltoleranse. Side : 18

20 9.5.3 Justering og kontroll gjæringsvinkel stoppere ved 90. Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren Senk sagbuen nedover så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 90 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst Justering og kontroll av gjæringsvinkel stoppere ved 60. Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren. Roter så sagbue enheten til helt inntil stopperen, og senk sagbuen så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 60 eller en 45 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst. Side : 19

21 9.5.5 Kontroll av sagblad stramming. Benytt en momentnøkkel med innstilling på 25/28 Nm (ikke inkludert ved levering av maskinen). Plasser en bolt M18 i håndrattet og lås den fast ved hjelp av en låsemutter. Plasser så momentnøkkelen på bolten og stram så sagbladet til korrekt moment. Kontroller at lampen som indikerer sagblad stramming slukker korrekt i henhold til når sagbladet er strammet med korrekt moment. Dersom lampen ikke slukker korrekt, må endebryteren ved sagblad strammingen justeres. Dersom du ikke har en momentnøkkel, følger du denne fremgangsmåten når du strammer sagbladet : Kontroller at sagbladet er montert. Vri på håndrattet for stramming av sagbladet inntil det gir hard motstand. Drei så håndrattet et par omdreininger til. Side : 20

22 10 FEILSØKING. VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid Skader ved kuttet eller på sagbladet. 1- Skrående kutt. 1.1 Er sagblad inklinasjonen korrekt Kontroller inklinasjonen til sagbladet og juster ved behov. 2- Konkav, Konveks eller bølget kutt. 2.1 Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet og bytt det dersom det er utslitt. 2.2 Er matings hastigheten og skjære trykket riktig? Finn de optimale parameterene for sagbuen. 2.3 Er sagblad hastigheten riktig? Velg korrekt sagblad hastighet i henhold til hvilket materiale du kapper. 3- Sagblad brudd eller sagblad med sprekker? 3.1- Er det sprekker på toppen av sagbladet? A- Hvis sagbladet er for mye strammet, juster strammingen. B- Hvis skjære trykket er for høyt, reduser skjære trykket. C1- Kontroller om sagbladet berører kanten på svinghjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Løsne skruen som låser glide blokken. - Skru ned mutterskruen en omdreining. - Skru så fast låseskruene igjen. - For å kontrollere om gapet mellom sagbladryggen og hjulkanten er 0,5 1 mm, roter svinghjulet manuelt med korrekt omdreinings retning. - Reguler den bevegelige glideblokken i samme retning. C2- Kontroller om sagbladet berører kanten på drivhjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Forandre vinklingen til sagblad strammings sleiden ved å løsne mutter skruen og skru den ned en runde. - Kontroller om sagbladet vil posisjonere seg 0,5/1 mm fra kanten på drivhjulet ved i dreie drivhjulet med korrekt omdreiningsretning. - Skru så låsemutteren fast igjen. Side : 21

23 D- Kontroller om hardmetall platene og lagrene er i orden, dersom de er utslitte, må disse byttes Er det sprekker i nedre kant av sagbladet? Sagbladet har blitt overbelastet, bytt det Brudd ved sveise skjøt? Sagbladet kan ha hatt fabrikasjons feil Blir sagtennene brutt av under kutting? A- Kontroller om sagblad hastigheten er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). B- Kontroller om skjære trykket er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). C- Kontroller om kjølevæske innstillingene er korrekt. D- Kontroller at selve kappe syklusen ikke fører til overbelastning av sagbladet. E- Kontroller at materialet ikke har store kvalitets forskjeller Elektrisk feilsøking. OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- Når du slår på maskinen starter ikke hydraulikk pumpen? Er maskinen slått på?. Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet. STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den. Kontroller om NØDSTOPP-bryter er aktivert Dersom NØDSTOPP-bryteren er aktivert, deaktiver den ved å vri den soppformede toppen mot høyre. Side : 22

24 Kontroller om Sagblad strammings led-lampen lyser. Kontroller om sagbladet er korrekt strammet, og stram det ved behov. Kontroller om sagblad strammings endebryteren er korrekt justert og innehar korrekt funksjon. Eventuelt bytt den ved behov. Kontroller om sikkerhetsdekslene ved sagbladet er korrekt lukket. Kontroller om sikkerhets endebryterene innehar korrekt funksjon. Kontroller om sikkerhets endebryterene ved dekslene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 2- Stikken vil ikke lukke seg når du trykker på tasten for lukking av stikken. Kontroller om led.lampen for hydraulikk systemet lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 3- Sagbuen kan ikke bevege seg nedover. Kontroller om led.lampen for strømforsyningen lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. Side : 23

25 4- Sagbuen kan ikke bevege seg oppover. Kontroller om led.lampen for strømforsyningen lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 4- Matestikken beveger seg ikke. Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om endebryterene SQ4 og SQ5 med hensyn til mating fremover / bakover innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om de elektriske kretskortene har tilført korrekt strømforsyning. Kontroller om de elektriske kretskortene har tilførst korrekt strømforsyning ved hjelp av et måleinstrument Hydraulisk feilsøking. 1- Sagbuen beveger seg verken oppover eller nedover Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller driftstrykket ved hjelp av manometeret som er montert på blokken, og juster driftstrykket til angitt verdi, se tekniske data referanse tabell. Kontroller om regulatoren ved hydraulikk betjeningspanelet er lukket, korriger dette. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 2- Stikken beveger seg ikke - Kan ikke åpne eller lukke Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Side : 24

26 Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 3- Sagbue løftesylinder lekker olje Kontroller løftesylinderens pakning? Kontroller løftesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. 4- Stikke sylinder lekker olje Kontroller stikkesylinderens pakning? Kontroller stikkesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. Side : 25

27 11 STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen C45 med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 370 CNC 60 i henhold til EC standarder. 12 AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN. Båndsagen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). 13 BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL. 1. Skjære trykk manometer. 2. Regulering av sagbue senke hastighet. 3. Skjære trykk regulerings ventil. Skjære trykke kan innstilles innenfor område 2 til 15 Bar; Ved den laveste innstillingen korresponderer dette med den mest sensitive kuttingen og den maksimale matings innstillingen i henhold til material typen og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer Side : 26

28 14 CNC - BETJENINGSPANEL 14.1 Beskrivelse av CNC-betjeningspanel 14.2 Oppstart av systemet Når du slår på systemet, er alle manuelle funksjoner tilgjengelig, og på displayet vises den aktuelle tilstanden for båndsagen. Valg og maskin parameter tast Kutt program valg tast Bytt skjermbilde Halvautomatisk funksjon På neste side vises beskrivelse av de ulike symbolene som viser driftsstatus og betjening for båndsagen. De ulike symbolene vil vises i øvre venstre hjørne av displayet. Side : 27

29 Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Manuell håndtering Status "Håndtering" blir aktivert ved hjelp av en tast eller valg bryter. Manuell Dette er normal status, og alle maskin funksjoner kan aktiveres. Halvautomatisk Båndsagen utfører en enkel syklus. Automatisk Båndsagen utfører en programmert syklus Programmering Operatøren kan utføre programmering av et program. Program filer Kutte program bibliotek Sagbue nullposisjon Prosedyre for innstilling av nullposisjon for sagbue Matestikke nullposisjon Prosedyre for innstilling av matestikke nullposisjon. Gjæringsvinkel nullposisjon Prosedyre for innstilling av nullposisjon for gjæringsvinkel. Matestikke posisjon Prosedyre for innstilling av matestikke posisjon. Manuell - Funksjonstaster Slår av / på hydraulikk F1 systemet F15 F2 Slår av / på kjølepumpen F16 Veksle tast Spontransportør av / på i halvautomatisk modus F3 Stikke åpne F17 Matestikke åpne F4 Stikke lukke F18 Matestikke lukke F5 Øke Sagblad hastighet F19 F6 Reduser sagblad hastighet F20 F7 Lengdestopper bakover F21 Matestikke bakover F8 Lengdestopper fremover F22 Matestikke fremover F9 Gå til programdata F23 Ikke tilgjengelig F10 Ikke tilgjengelig F24 Ikke tilgjengelig F11 Sagbue oppover F25 F12 Sagbue nedover F26 Sving sagbue til venstre (gjæringsvinkel) Sving sagbue til høyre (gjæringsvinkel) Side : 28

30 Symbol Beskrivelse Sagbladmotor PÅ / AV Sagbue sving (gjæringsvinkel) Material mating Akse 1 forflytning, material mating / og / eller referanse og aktive deksler Stikke åpen/lukket/ikke definert / åpnes/lukkes Materialstikke åpen/lukket/ ikke definert / åpnes/lukkes Hydraulikk system PÅ / AV / SLÅES PÅ / SLÅES AV Sagbue oppover / hurtig senking / mate senking / stopp Kjøling PÅ / AV / PÅ ved kutting Spontransportør PÅ / AV / PÅ under kutting Sagblad stramming aktiv / Ikke aktiv Sagblad brudd / OK Materialstav mates / Stav er klar for fast spenning / Tilleggs mate enhet PÅ / Endebryter ved rulle er PÅ Sagblad hastighet 14.3 Halvautomatisk syklus Ved det første skjermbildet vises halvautomatiske kutte funksjoner. Plasser materialet i stikkene og lås det fast ved at du lukker stikken ved hjelp av tast F4 og lukker matestikken ved hjelp av tast F18. Trykk så tasten START. Posisjoner materialet i henhold til ønsket lengde posisjon ved hjelp av matestikken, ved at du benytter funksjonen "GTO" for å angi ønsket posisjon. Side : 29

31 14.4 Program Etter at du har trykket tasten for program bibliotek, vil følgende spørsmål vises på displayet. 1. Dersom du ikke har lagret noen programmer i program biblioteket, vil følgende spørsmål vises på displayet "DO YOU WANT TO CREATE A NEW PROGRAM" ( VIL DU OPPRETTE ET NYTT PROGRAM ) Trykk : YES (JA) for å opprette et nytt program NO (NEI) for å avbryte og gå tilbake til første skjermbilde. Dersom du trykker JA, vil følgende skjermbilde vises på displayet, se Opprette et nytt program > 2. Dersom det allerede er lagret noen programmer i program biblioteket, vil følgende skjermbilde vises på displayet. Symbol Beskrivelse Opprette et nytt program Slett program som er lagret Slett alle program som er lagret i biblioteket Gå til det første programmet i biblioteket Gå til det siste programmet i biblioteket. Maksimalt antall program som kan lagres i program biblioteket er 99, og hvert enkelt program kan inneholde opptil 99 programsetninger hver. Side : 30

32 14.5 Opprette et nytt program Programmerings meny Programmerings menyen viser i dette tilfellet program nr Dersom det allerede er lagret et program ved dette program nummeret, vil displayet vises det første ledige program nummeret. Program data Naviger ved hjelp av piltastene og flytt feltet for inntasting av programnavn : 001 Program nummer Ved hjelp av de alfanummeriske tastene kan du nå taste inn ønsket navn eller tegningsnummer slik at det blir enklere å holde oversikten over de ulike programmene som er lagret i biblioteket. 0.0 mm Material størrelsen av Eksempelvis, tast inn 50 materialet som skal kuttes. Tast inn størrelsen ved hjelp av de nummeriske tastene. Angi type program Eksempelvis, SYMM (Symmetrisk) SIMM = SYMMETRISKE MATERIALSTYKKER Maskinen vil da kutte fra høyre side, mater så materialet fremover i henhold til angitt lengde, og utfører så et tilsvarende venstre kutt. Deretter vil båndsagen mate materialet fremover igjen i henhold til angitt lengde, og utføre et nytt høyre kutt og fortsette slik inntil angitt antall materialstykker som skal kuttes er oppnådd. ASIMM = ASYMMETRISKE MATERIALSTYKKER Maskinen vil da kutt fra høyre side, mater så materialet fremover i henhold til angitt lengde, og utfører så et tilsvarende venstre kutt. Deretter vil båndsagen mate materialet litt fremover for å kutte utføre et høyre snitt kutt, og derette mates materialet fremover til ønsket material Side : 31

33 lengde og utfører et nytt venstre kutt. Båndsagen repeterer denne prosedyren inntil angitt antall materialstykker er kuttet. Denne type kutting benyttes dersom materialet må kuttes på samme side. Kontrolleren vil regne ut nødvendig mating i forhold til ønsket vinkel og størrelse. Kutte programsetnings data Materialstykke lengde data Angi lengden til materialstykke som skal kuttes Eksempelvis 300 mm Velg ved hjelp av valg tastene ved bunnen, referanse lengde siden, altså enten operatør side eller maskin side Operatør side Maskinen vil kalkulere avstanden mellom de to hjørnene utfra operatør siden Maskin side Maskinen vil kalkulere avstanden mellom de to hjørnene utfra maskin siden Eksempelvis trykkes tastet Maskin side for å velge kalkulering utfra maskin siden. Båndsagen vil kalkulere målene til materialstykkene, i forhold til den linjære avstanden mellom hjørnene i forhold til siden som er valgt, uten at den tar hensyn til vinkelen som er angitt ved den neste operasjonen. Antall stykk data Angi antall stykker som skal kuttes Eksempelvis angi 20 og trykk deretter ENTER Kutte vinkel data Angi vinkelen til det andre kutte hjørnet, høyre stykk side, referanse siden til posisjon 0, operatør eller maskin side Side : 32

34 Angi ønsket vinkel, eksempelvis 45 Velg ved hjelp av valg tastene, referanse siden til 0 posisjonen. Eksempel på inndata, andre kutt Operatør side Eksempelvis, maskin side Maskin side Angi vinkelen til det første kutte hjørnet (høyre stykke side), i forhold til referanse siden av 0 posisjonen Angi ønsket vinkel, eksempelvis 90 Velg ved hjelp av valg tastene, referanse siden til 0 posisjonen. Eksempel på inndata, andre kutt Operatør side Eksempelvis, maskin side Maskin side Trykk så tasten "OK" for å bekrefte de inntastede dataene og deretter for å gå videre til neste programsetning i programmet med samme material tykkelse, eller for å avslutte programmeringen. Angi ønsket lengde for stykkene som ønskes kuttet Fortsett slik inntil du har angitt alle programsetningene i programmet for de materialstykkene som du ønsker å kutte av denne typen materiale, inntil maksimalt 10 programsetninger. Tast inn dataene for den nye material størrelsen, og lagre det nye programmet ved hjelp av tasten OK, og deretter går du tilbake til hovedmenyen for program biblioteket, hvor du igjen kan legge til en nytt program igjen dersom du ønsker dette. Side : 33

35 Den angitt programmet vil da utføre følgende kutt : Trykk tasten for program bibliotek, og du vil da se at programmet nå er opprettet. Trykk tasten for å opprette et nytt program dersom du vil legge til flere programmer. Og angi deretter de nye programsetningene for det nye programmet dersom du ønsker å legge til flere program Slette et program Flytt markøren til det programmet som du ønsker å slette. Trykk så tasten for å slette et program. På displayet vil du da få spørsmålet " Delete the pgm." (Slette programmet) Trykk tasten "YES" (JA) for å slette programmet, eventuelt trykk tasten "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen og gå tilbake til forrige meny. Side : 34

36 14.7 Slette alle program Trykk tasten for sletting av alle program i minnet. På displayet vil følgende spørsmål vises : "Delete all programs?" (Slette alle programmene?) Trykk tast "YES" (JA) for å slette alle programmene, eventuelt "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen og gå tilbake til forrige meny Søke etter program Når du trykker denne tasten, vil markøren flytte seg til det første programmet i minnet. Når du trykker denne tasten, vil markøren flytte seg til det siste programmet i minnet. Side : 35

37 14.9 Endre et program Fra hovedmenyen, trykkes tasten for program bibliotek : Flytt markøren til programmet som du ønsker å endre. Trykk deretter tasten: På displayet vil det da fremkomme alle programsetningene i det aktuelle programmet. Symbol Beskrivelse Slett en programsetning i programmet Legg til en programsetning i programmet Slett alle programsetningene i programmet Side bakover Side fremover Bekreft programmet Ved å trykke denne tasten, vil den markerte programsetningen bli slettet Ved å trykke denne tasten vil det bli lagt til en ny programsetning til programmet som inneholder de samme dataene tilsvarende den markerte programsetningen. Ved å trykke denne tasten, vil alle programsetningene i programmet bli slettet. Ved å trykke på denne tasten, vil markøren hoppe til den første programsetningen i programmet. Ved å trykke på denne tasten, vil markøren hoppe til den siste programsetningen i programmet. Ved å trykke denne tasten, bekrefter du programmet, og du vil returnere tilbake til forrige meny Side : 36

38 14.10 Utføre et program Ved hovedmeny trykkes tasten for program bibliotek : På displayet, vil alle programmene i minne vises. Bruk piltastene til å markere programmet som du ønsker å utføre. Trykk deretter tasten : Alle programsetningene i det aktuelle programmet vil nå vises på displayet. Tasten på høyre vil nullstille antall kutt stykker Trykk tasten for å starte det aktuelle programmet. Ved å trykke "YES" (JA), vil båndsagen først utføre et forkutt, og deretter begynne å telle antall stykker. Dersom du trykker "NO" (NEI), vil det ikke bli foretatt noe forkutt, og dermed blir første kutt medregnet med hensyn til antall telleren. Båndsagen vil starte å utføre det aktuelle programmet fra første programsetning. Dersom du ønsker å utføre bare deler av det aktuelle programmet, flytter du markøren til den aktuelle programsetningen du ønsker å starte i fra, og trykk deretter start tasten for å utføre programmet i fra den aktuelle programsetningen. Dersom du trykker tasten som du sist tastet inn eller endret. direkte, vil båndsagen hoppe direkte til programmet Trykk tasten eller for å starte programmet. I programmet kan du bare angi to vinkel parametere ; de samme for alle programsetningene. Dersom det er angitt noen vinkel parametere i programmet som ikke er forenelig med maskinen, vil det komme frem en varsel melding på displayet "TOO MANY DIFFERENT ANGELS" (FOR MANGE ULIKE VINKLER). Dersom dette oppstår, må du endre vinkel parametere i den aktuelle programsetningen. Side : 37

39 14.11 Maskin parametere Alle maskin parameterene som du har behov for at maskinen skal kunne funksjonere korrekt, er allerede lagret. Dersom du under drift finner ut at det er behov for å endre på noen av parameterene, vennligst les dette kapittelet grunndig før du utfører noen form for endring av parameterene. Parametere som kan endres er lagret under forskjellige grupper, maskin parametere, operatør parametere, enkoder pulser, skrue stigning, nullstillings lengde maskin type syklus (hver maskin kan ha forskjellige syklus kutting). Trykk tasten "SET" for å få tilgang til parameterene. Akse nullposisjon (reset) Operatør parametere Generelle maskin parametere Tilkobling til PC Akse nullposisjon (Reset) Prosedyre for innstilling av maskinen. Bare tilgjengelig for produsent. Manuell prosedyre for innstilling av maskin Ikke tilgjengelig Tast inn størrelsen til materialstykket, og trykk Enter for å bekrefte. Operatør parametere Definisjon av de ulike parameterene for maskinen som er tilgjengelig for maskin operatøren. 1 2 Operatør parametere Tid Stikke lukke 1 Ventetid for at syklus for lukking av stikken skal være utført. Angitt i 1/100 sekund. Tid Stikke åpne 1 Ventetid for at syklus for åpning av stikken skal være utført. Angitt i 1/100 sekund. Side : 38

40 Tid Matestikke lukke 1 Ventetid for at syklus for lukking av matestikken skal være utført. Angitt i 1/100 sekund. Tid Matestikke åpne 1 Ventetid for at syklus for åpning av matestikken skal være utført. Angitt i 1/100 sekund. Sagblad motor AV 1 Motor status under automatisk syklus 0 = Motor av når sagbue nede 1 = Motor av når sagbue oppe 2 = Motor alltid på 3 = Motor slåes på ved følertapp, og slåes av når sagbue nede. Stikke åpne Sagbue ned Stikke åpne JA Åpne stikke når sagbue er nede NEI Stikke lukket når sagbue nede Ikke samtidig forflytning Valg for bevegelse av sagbue og matestikke samtidig NEI Sagbue og matestikke forflyttes samtidig JA Sagbue og matestikke forflyttes IKKE samtidig Material ende STOPP Valg for STOPP ved material ende JA STOPP aktivisert ved material ende NEI STOPP ikke aktivisert ved material Stikke status ved syklus slutt Sagbue status ved syklus slutt Matestikke status ved halvautomatisk syklus ende 1 Stikke status ved syklus slutt ved halvautomatisk og automatisk syklus 0 = Stikken åpnes når sagbue er nede 1 = Stikken åpnes når sagbue er oppe 2 = Stikken alltid lukket 1 Sagbue status ved syklus slutt 0 = Sagbue nede ved syklus slutt 1 = Sagbue ved følertapp ved syklus slutt 2 = Sagbue oppe ved syklus slutt Matestikke status under utførelse av halvautomatisk syklus JA Matestikke benyttet som stikke NEI Matestikke ikke aktiv under utførelse av halvautomatisk syklus Side : 39

41 14.12 Innganger / Utganger UTGANGER INNGANGER N H/L BESKRIVELSE N H/L BESKRIVELSE 1 O Magnetventil - matestikke 1 I NØDSTOPP - bryter Endebryter Material 2 O Magnetventil stikke 2 I ende Termisk rele Hydraulikk 3 O 3 I Endebryter Følertapp motor Magnetventil Matevogn Endebryter Sagbue 4 O 4 I bakover nede Magnetventil Matevogn Endebryter Matevogn 5 O 5 I fremover ved fremre pos. Magnetventil Sagbue Endebryter Matevogn 6 O 6 I nedover ved bakre pos. Endebryter Sagblad 7 O Motor rotasjon 7 I brudd Endebryter Sagbue / Magnetventil Sagbue 8 O 8 I matevogn beskyttelse hurtig senking deksler 9 O Magnetventil Sagbue hurtig oppover 9 I Termisk sikring for kjølevæske pumpemotor og vakuum pumpemotor Sagblad motor + Termisk Termisk sikring for 10 O 10 I rele for spontransportør hydraulikk system motor Termisk rele 11 O Kjølepumpemotor vann 11 I Feil Sagbladmotor Termisk rele 12 O Kjølingpumpemotor olje 12 I Magnetventil - Sagbue Endebryter Sagbue 13 O 13 I sving 0-60 sving < 60 Magnetventil Sagbue Endebryter Sagbue 14 O 14 I sving 60-0 sving > 0 15 O 15 I 16 O 16 I 17 O 17 I 18 O 18 I 19 O 19 I 20 O 20 I 21 CH1 DAC 21 CH1 ADC 22 CH2 DAC 22 CH2 ADC CH3 ADC Side : 40

42 14.13 Test av innganger / utganger Ved dette test vinduet, kan du teste funksjonaliteten til utstyret og likeledes de eksterne kablene som er tilkoblet utgangene / inngangene. For å velge vindu (D/A/E), benyttes tastene 1/2/3 for aktivisering av ønsket vindu. Ved hjelp av denne test-menyen, kan du kontroller funksjonen til alle kablene som er tilkoblet kontrolleren. For å velge vindu (D / A / E) benyttes tastene 1/2/3 for å aktivisering av ønsket vindu. Type I O TAST DIP LCD Signal - analog Beskrivelse INNGANG " " Ikke signal " " Signal aktivt UTGANG " " Ikke signal " " Signal aktivt Tast kode DIP-bryter valg skjema Programvare verdi for LCD skjerm kontrast Velges ved hjelp av tastene D Referanse signal +/- 10V A Analog inngang (fra 0 til 1023) E Enkoder inngang Når det indikeres " " så er signalet aktivt. Prøv å aktivisere de ulike endebryterene, termiske rele etc. og kontroller om signalet da blir aktivisert på inngangen. Når det indikeres " " så er signalet aktivt. Prøv å aktivisere de ulike utgangene ved hjelp av tastene F1 til F20. Ved å trykke på en tast, så vil du se identifikasjonskoden til den aktuelle tasten. Du kan modifisere kontrast verdien ved hjelp av de to tastene plassert ved siden av LCD displayet. Du kan endre verdien ved hjelp piltastene og 7(8/9. Ved hjelp av piltastene kan du endre verdien til referanse signalet. Ved tastene: 7 = Velg eks. -10V ved ref signal 8 = Velg 0 eks. 0V ved referanse signal 9 = Velg eks. +10V ved ref signal Trykk tasten "EXIT" for å gå tilbake til forrige meny. Side : 41

43 14.14 Feilmeldinger KODE FEILMELDING BESKRIVELSE - LØSNING 1 NØDSTOPP bryter NØDSTOPP-bryteren er aktivisert, vri den soppformede delen mot høyre for å deaktivisere den. Sikringen til CNCstyringen kan være brent, bytt den ved behov. 2 Termisk motorvern gruppe A Termisk motorvern ved hydraulikk systemet er utløst, reaktiviser den. 3 Termisk motorvern gruppe B Termisk motorvern ved kjølepumpen og spontransportøren er utløst, reaktiviser den. 7 Sagblad brudd Sagblad brudd eller ikke strammet, bytt sagbladet eller stram det. 8 Beskyttelse deksel ved Beskyttelse deksel ved sagblad er åpen, kontroller dekslet sagblad er åpen og lukk det. 9 Hydraulikk system er slått av Slå på hydraulikk systemet. 10 Kutte avbrudd Inngang Kutte avbrudd inngang har blitt aktivisert. 11 Tidsavbrudd Stikke Åpning eller lukking av stikke eller matestikke er ikke utført innen angitt tid. 12 Sagblad motor frekvens omformer Frekvens omformer for sagblad motor er blokkert. 14 Sagbue nedover Sagbue nedover er ikke tilgjengelig ettersom sagbue allerede er ved nederste posisjon. 15 Sagbue oppover Sagbue oppover er ikke tilgjengelig ettersom sagbue allerede er ved øverste posisjon. 16 Sagbue ved følertapp Sagbue er allerede ved følertapp, trykk tasten "SHIFT" for å la sagbue skli rett under følertapp nivået. 17 Kjør matestikke fremover For å utføre operasjonen, må matestikken først kjøres 23 Beskyttelse deksel ved matevogn er åpen 24 Tidsavbrudd - Matestikke 25 Tidsavbrudd Endebryter Tidsavbrudd - Endebryter ved sagbue sving Endebryter Matevogn bakover Endebryter Matevogn fremover 32 Sagbue - Endebryter feil 33 Stikke / Matestikke er lukket fremover. Beskyttelse deksel ved matevognen er åpen, kontroller dekslet og lukk det. Åpning eller lukking av stikke eller matestikke er ikke utført innen angitt tid. Angitt tid for aktivisering av endebryter (nå frem til) er overskredet. Angitt tid for aktivisering av endebryter (nå frem til) er overskredet. Matevognen har kjørt forbi den bakre sikkerhets posisjonen. Matevogn har kjørt forbi den fremre sikkerhets posisjonen. Sagbuen er under nivået til følertappen, kjør sagbue oppover igjen. For å forsette operasjonen, må du åpne stikken / matestikken. 34 Akse i bevegelse Matevogn er i bevegelse, kontroller andre enheter. 35 Stikke i bevegelse Stikke eller matestikke er i bevegelse. 36 Stikke / matestikke er åpen Stikke eller matestikke er åpen. 37 Stikke / matestikke er lukket Stikke eller matestikke er lukket. 38 Stikke status er ikke definert Matevogn Endebryter bakover Matevogn Endebryter fremover Dersom posisjonen til stikken er udefinert, vil nødstopp bli aktivisert. Bare for stikker med FC. Matevognen har kjørt over den bakre ende posisjonen Matevognen har kjørt over den fremre ende posisjonen Side : 42

44 45 Matestikke i bevegelse Stikke eller matestikke er i bevegelse. 46 Matestikke er åpen Stikke eller matestikke er åpen. 47 Matestikke er lukket Stikke eller matestikke er lukket. 48 Matestikke status er ikke definert 49 Nødstilfelle operasjon Dersom posisjonen til stikken er udefinert, vil nødstopp bli aktivisert. Bare for stikker med FC. Hydraulikk systemet er utkoblet på grunn av et nødstilfelle. 57 Sving høyre Endebryter Nødstopp ved endebryter for sving til høyre. 58 Sving venstre - Endebryter Nødstopp ved endebryter for sving til venstre. 59 BT1 fremover Endebryter Nødstopp ved endebryter fremover for BT1. 60 BT1 bakover Endebryter Nødstopp ved endebryter bakover for BT1. Endebryterene for sving av sagbuen blir aktivisert Sving Endebrytere er 71 samtidig i lengre tid en hva som er angitt i maskin aktivisert samtidig parameterene. 76 Nødstopp FCSW Fremover Nødstopp endegrense for kjøring fremover. 77 Nødstopp FCSW Bakover Nødstopp endegrense for kjøring bakover. 79 Endebryter for fremover og bakover er aktivisert samtidig 81 Posisjonerings feil 84 Nødstopp Kortslutnings vern Endebryter for fremover og bakover er aktivisert samtidig med varighet lengre enn hva som er angitt i maskin parameterene. Posisjonerings feil, Prøv å posisjoner en gang til eller endre oppbremsings parameterene. Nødstopp på grunn av kortslutning vern (strømforbruk). 85 Sagblad hastighet Lav Sagblad hastigheten er under minimums omdreiningsnivå. Det er trolig sagblad brudd. 86 Nødstopp ved laste celle Nødstopp aktivisert ved laste cellen når verdien er under overbelastnings nivået. 87 Tidsavbrudd Kutte syklustid Kutte syklustiden er overskredet maksimal angitt tid for utførelse. 102 Tidsavbrudd Mate syklustid Mate syklustiden er overskredet maksimal angitt tid for utførelse. 121 Materialende ved matevogn Materialende er regiserte ved matevognen 122 Tomt for materiale Det registreres ikke noe materiale ved matevognen. Tomt Matevogn for materiale. 123 Feil posisjon Matevogn Matevognen er ikke ved bakre posisjon. 124 Tomt material magasin Materialmagasinet er tomt for materiale. 125 Tidsavbrudd Mating av materiale fra materialmagasin har overskredet Materialmagasin angitt maksimal tid for utførelse. 127 Tidsavbrudd Materiale i Posisjonering av materiale er ikke utført innen angitt posisjon maksimal tid for utførelse av posisjoneringen. 128 Endebryter fremover Matevogn Endebryter aktivisert ved matevogn kjøring fremover. 129 Endebryter bakover Matevogn Endebryter aktivisert ved matevogn kjøring bakover. 130 Tilleggs enhet er slått av Tilleggs enhet er slått av Vent tilkobling... Tilgang reservert for BIANCO teknikker. Inverter feil Se referanse manual på CD som er levert i lag med båndsagen. Side : 43

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti...

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti... Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 2. Garanti...4 3. Beskrivelse av maskinen...5 3.1 Beskrivelse av BTM B860 SA... 5

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT A-1 SKRUE TIL FESTING AV DATAMASKIN 4 DEL B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 BRAKETT

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer