Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING) TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4"

Transkript

1

2 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING) TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN Elektrisk utstyr Sikkerhets utstyr ved maskinen Forskrifter for maskin operatøren GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Tekniske egenskaper Identifikasjons skilt Tekniske data INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling SKJÆRE HASTIGHETTABELL OG SAGBLAD ANBEFALING SERVICE OG VEDLIKEHOLD Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Anbefalte olje typer Månedlig vedlikehold FEILSØKING OG REPARASJON Mekanisk feilsøking Elektrisk feilsøking Hydraulisk feilsøking STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN Side : 1

3 12 BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET System oppstart Manuell modus Programmering av program (PGM) Utføre et program (RUN) Posisjoner til lengde (GTO) Innstilling av maskin parametere (SET) Display meldinger Feilmeldinger Inngang / Utgang tabell Hurtig referanse for betjeningspanelet Feilsøking Kjølings symbol instruksjoner Inverter feilmeldinger RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA SKJEMA FOR BESTILLING AV RESERVEDELER Side : 2

4 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (Samsvarserklæring) Manufacturer Company name: BIANCO S.r.l. Address: Via Kennedy, Carobbio degli Angeli Bergamo ITALIY Tel.: Fax: REPRESENTATIVE Company name: Address : Area code: Town:.: Country: Tel.: Fax.: Tel.: : Modell : Mod. 450 HFA C.N.C 90 Fax Serial number: Year of production: Bianco S.r.l. company declares that the machine, it means metal band saw machine, is constructed according to the main security and quality requisites and to the technical specification relativ to electromagnetic compatibility (EMC) and to the harmonized Standards provided by Directive 98/37 CE modified by Directive 98/79 CE and 89/336 CE modified by Directive 73/23 CE, which includes the main following harmonised Standards: EN292 (1991) - EN294 (1992) - EN349 (1993) - EN414 (1992) - EN418 (1992) - EN 457 (1992) - EN775 (1992) - ENV EN (1991) - EN EN EN EN (1993) - EN EN EN EN Carobbio degli Angeli / / Bianco S.r.l. Bianco Attilio Legale Rappresentante Side : 3

5 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST. [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Sagblad motor. - Hydraulikk pumpe motor. - Kjølevæske pumpe motor. - Betjeningspanel. - Beskyttelse og Nødstopp systemer. MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse. - Stikke bevegelse. - Sagblad strammings regulering. - Gir system. - Sagblad styrings justering. - Spontranspontør. - Sikkerhetsutstyr. HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulisk kontroll enhet. - Skjærehastighets regulator. - Skjære trykk regulator. - Stikke sylinder låsing. - Sagbue hevings sylinder. - Sagblad strammings sylinder. TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Kjølevæske system sikkerhets system [] Kutte syklus test Merknader. DATO / / Signatur Side : 4

6 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen taes i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. Les svært grundig kapittel 6) INSTALLASJON og 7) BRUK AV MASKINEN. MODALITETER OG BRUKSOMRÅDE SOM MASKINEN KAN BENYTTES TIL Båndsagen BIANCO 450 HFA CNC 90 kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. MODALITETER OG BRUKSOMRÅDER SOM MASKINEN IKKE MÅ BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 450 HFA CNC 90 kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet ved hjelp av hovedstrøm bryter som også låser døren til elektroskapet. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. Side : 5

7 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen. - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på den flyttbare sagbladstyringen, slik at bare det aktuelle kutte området er åpen, resterende er inkapslet. - Maskinoperatøren må benytte to håndsbetjening, noe som sikrer maskinoperatørens sikkerhet. 3.3 Forskrifter for maskin operatøren. - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Maskinen må alltid frakobles strømforsyningen før vedlikeholds arbeid utføres. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. Side : 6

8 4 GARANTI. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig NORMAL SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjons tap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 7

9 5 MASKIN SPESIFIKASJONER. 5.1 Kutte kapasitet 90 Ø MODELL 450 HFA CNC Tekniske egenskaper. BIANCO 450 HFA CNC 90 er ideell for kutting av små eller medium material størrelser av forskjellige massivt materiale, rør, profiler til bruk ved verksteder eller material leverandører som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sokkel og sagbue i sveiset utførelse. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Dobbel søyle kutte enhet. Karbid bladstyrings plater. Full slaglengde stikke sylinder. Hurtig senking av sagbue ned til materiale ved hjelp av føler tapp. Justerbar skjæretrykk regulering i forhold til kutte materiale. Motor, girutveksling med frekvens regulering Enhet montert på sokkel. Sponbørste og spontransportør. Hurtig stikke. NC betjeningspanel. Elektrisk overvåking ved for lite stramming av sagbladet i henhold til CE standarder. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel GRÅ RAL 7036 Side : 8

10 5.3 Identifikasjons skilt. Båndsag MASKIN MODELL SERIE NUMMER PRODUKSJONS ÅR EFFEKT I KW ANNO DI MOD 450 CNC MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz x,xx x,x xxx xx MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 9

11 5.4 Tekniske data. Sagblad størrelse : - Lengde mm Bredde. mm Tykkelse..... mm. 1.3 Arbeidshøyde mm 730 Sagblad motor.. kw... 4,0 Kjølevæske pump.. kw. 0,1 Hydraulikk pumpe motor kw 1,5 Sagblad hastighet. m/min 15/80 Kjølevæske tank.. I 100 Hydraulikk girkasse tank l 40 Drifts trykk p1. bar. 30 Skjære trykk p2.. bar 2 15 Stikke trykk p3.. bar Stikke slaglengde mm 450 Transport størrelser: - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2520x800x1820 Forpaknings størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 3210x2630x2530 Maskin vekt Kg Side : 10

12 6 INSTALLASJON. 6.1 Løfting og Transport Dersom du har behov for å flytte maskinen, benytt stropper (4000 mm lengde) eller kjettinger som du fester fast til festepunktene på sokkelen. 6.2 Montering av utstyr på maskinen. Før det utføres elektrisk tilkobling av maskinen, må alt utstyr som på grunn av transportering er vedlagt maskinen monteres på maskinen. 1- KJØLEVÆSKE PÅFYLLING Fyll på kjølevæske på tanken som er inn i sokkelen Kontroller på kjølevæske beholderen med hensyn til passende blandingsforhold. Side : 11

13 6.3 Elektrisk tilkobling. 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 2,5 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. 5- FI sikringsbrytere Frekvens omformer av typen MICROMASTER 420 må tilkobles strømforsyningen ved at en benytter FI sikringsbrytere. Dersom FI sikringsbrytere allerede er installert, må de være av typen B og 300 ma. FI sikringsbrytere av typen AC er ikke tillatt benyttet. Jordingskabelen må tilkobles til jordpunktet. Ved hver FI sikringsbryter må det bare tilkobles en stykk frekvens omformer. Funksjons kontroll. 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller om sagbladstrammingen er i orden. 3- Start den hydrauliske pumpen og kontroller trykket ved manometeret som er montert ved hydraulikk kontroll enheten. Dersom hydraulikk pumpen roterer feil vei, bytt om to av fasene ved hydraulikk pumpe tilkoblingen. 4- Kontroller sagblad motor rotasjonen, dersom feil rotasjons retning, bytt om to av fasene ved sagbladmotor tilkoblingen. 5- Kontroller den røde soppformede NØDSTOPP bryteren. Side : 12

14 7 SKJÆRE HASTIGHETTABELL OG SAGBLAD ANBEFALING HARDHET MATERIALE kg/mm 2 SKJÆRE HASTIGHET HASTIGHET m/min. ***** 100 < > ANBEFALT SAGBLAD Tykk Tykk < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 3/4 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 3/4 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 13

15 8 SERVICE OG VEDLIKEHOLD. 8.1 Bytte av sagblad. VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1- Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. 2- Koble maskinen fra strømforsyningen. 3- Fjern sikkerhets dekselet for sagbladet ved hjelp av å skru ut de to låse knottene, løsne klemmene, og fjern så sagbue dekselet. 4- Fjern de bevegelige sagbladstyringene 5- Senk sagblad sponbørsten. 6- Skru så sagblad strammeratte mot klokken slik at sakbladet slakkes. 7- Demonter det utslitte sagbladet fra sagbladhjulene og dra det så ut av sagblad styringene. 8- Monter så det nye sagbladet mellom valse lagrene og mellom sagblad styrings platene, kontroller at sagblad tanningen er i korrekt retning i henhold til angitt på sagbladet. 8- Monter så sagbladet tilbake på sagbladhjulene, og skru så ved hjelp av håndrattet inntil sagbladet er strammes seg fast rundt sagbladhjulene. 9- Monter så tilbake sikkerhets utstyret på maskinen (sagblad og sagbue dekslene). 10- Monter så tilbake sagblad rense børsten i korrekt posisjon slik at den renser bare sagblad tennene. 11- Slå så maskinen på igjen ved hjelp av hovedstrøm bryteren. 12- Stram så sagbladet ved hjelp av håndrattet inntil lyset som er plassert på betjeningspanelet for stramming av sagbladet slukkes. Merknad: For å oppnå lengst mulig levetid for sagbladet, anbefales det at det nye sagbladet kjøres inn i forhold til beskrevet prosedyre under : - Velg sagblad hastighet 20/25 MT/1'. - Benytt et arbeids materiale (maksimum resistans MAKS 60/kg mm), og om mulig av materiale med stor overflate, rundt eller flat, ikke bruk profil materiale når det nye sagbladet kjøres inn, dette kan skape vibrasjoner. - Velg en veldig liten sagbue senke hastighet. 8.2 Daglig vedlikehold. 1- Kontroller kjølevæske nivå og fyll etter med kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen og andre plasser hvor det eventuelt kan samle seg spon. 3- Fjern spon fra stikkene. Side : 14

16 8.3 Ukentlig vedlikehold. 1. Kontroller oljenivået i hydraulikk tanken, og etterfyll ved behov. 2. Smør sleidene og påfør grease på stikke skruene og glide bordet. 3. Kontroller at NØDSTOPP-bryeren innehar korrekt funksjon; Aktiviser den når maskinen er i drift og sagbladet roterer; maskinen skal da stoppe opp øyeblikkelig. 8.4 Anbefalte olje typer. Girkasse olje Hydraulikk olje Kjølevæske AGIP Blasia 460 AGIP H LIFT 46 CASTROL SINTOLIN 10 ISO 460 ISO L-HV ---- AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje. 8.5 Månedlig vedlikehold Rengjøring av spontransportør boks. 1- Slå av maskinen. 2- Koble fra strømforsyningen. 3- Trekk frem spontransportør enheten. 4- Rengjør boksen, og plasser den tilbake på plass igjen. 5- Koble strømforsyningen tilbake til maskinen igjen og slå den på igjen. Side : 15

17 9 FEILSØKING OG REPARASJON. VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid. 9.1 Mekanisk feilsøking Skjevt kutt. Er sagbladet korrekt montert? Kontroller sagblad monteringens vertikale posisjon Bølgeformet kutt. Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet, og bytt det dersom det er utslitt Konkav, konveks eller bølgeformet kutt. Er sagblad hastigheten innstilt korrekt? Reguler sagblad hastigheten i henhold til materiale Sagbladet har brudd eller sprekker. 1. Sagbladet har sprekker ved topp kanten. a. Sagbladet er for stramt, juster strammingen. b. Sagbladet er utsatt for, for høyt skjære trykk. Reduser skjære trykket. c. Sagblad rygg kanten berører svinghjul flensen når det roterer. Hvis dette er tilfelle, utfør følgende : 1) Sagblad rygg kanten berører flensen til motor svinghjulet. Løsne feste skruene til sagblad styringen. Skru tappen en omdreining. Skru fast feste skruene igjen. Drei sagbladet manuelt i rotasjonsretning og kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til motor svinghjul flensen er mm. Kontroller så videre sagbladbåndets vertikale plassering. Side : 16

18 2) Sagblad rygg kanten berører flensen til det frie svinghjulet. Tilt sagblad strammings sleiden ved å løsne mutteren, og løsne skruene med en omdreining. Drei sagbladet manuelt i rotasjonsretning og kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til motor svinghjul flensen er mm. Kontroller så videre sagbladbåndets vertikale plassering. Fest fast skruene igjen. d. Kontroller karbid platene og lagrene til sagblad styringen. Kontroller at sagblad styrings lagrene fungerer korrekt, og at sagbladet styres korrekt av karbid platene. 2. Sagbladet har sprekker ved bunn kanten (sagtann kanten). Har sagbladet vært utsatt for stress? Bytt sagbladet. 3. Sagbladet er brutt ved sveise skjøten. Sagblad sveisen har trolig vært defekt, skadet. 4. Brekker sagblad tennene ved kutting. a. Kontroller at sagblad hastigheten er i samsvar med hastigheten som er oppgitt i tabellen i kapittel 8. b. Kontroller at sagbladstramming er korrekt. c. Kontroller at kjølevæske blandingen er korrekt. d. Kontroller at ikke maskinoperatøren benytter unødig kraft under sagingen. e. Kontroller at material kvaliteten ikke prosentvis er for variabel. 5. Feil med spontransportøren. a. Kontroller om noen store metall biter har kilt seg fast ved spontransportør skruen. Side : 17

19 9.2 Elektrisk feilsøking OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke 1.1- Er maskinen slått på?. A- Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. B- Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller om strømtransformatoren virker. Kontroller om spenningen ut fra transformatoren er i samsvar med hva som er angitt. Kontroller om den er brent, og bytt den ved behov. 2- Når du trykker på startbryteren, starter ikke maskinen å prosessere 2.1- Er maskinen slått på?. A- Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. B- Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet Kontroller om NØDSTOPP bryteren er aktivert. Nullstill NØDSTOPP bryteren ved at du dreier den mot høyre Kontroller om sagbue dekslene er korrekt montert. Kontroller om sagbue dekslene er korrekt lukket. Kontroller funksjonen til mikro-bryteren, og dersom de er defekt, må de byttes Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller om motor kontaktorene er i orden. Kontroller kontaktorene, og bytt de ved behov. 3- Kjølevæskepumpen virker ikke 3.1- Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller strømforsyningskabelen. Kontroller at strømforsyningskabelen til kjølevæske pumpemotoren er i orden, og benytt et måleinstrument til å kontroller at den tilkoblede spenningen er i samsvar med elektriske data. Side : 18

20 9.3 Hydraulisk feilsøking 1- Sagbue enheten beveger seg ikke oppover eller nedover 1.1- Kontroller magnetventilen. A- Kontroller om magnetventil er i orden, og bytt den ved behov Kontroll om det er trykk i det hydrauliske system. A- Kontroller trykket ved hjelp av manometeret på hydraulikk enheten, og juster trykket i henhold til angitt drifttrykk. B- Kontroller om hydraulikk reguleringsventilen er skrudd helt igjen. C- Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være skitten eller tilstoppet. D- Kontroller oljenivået, og etterfyll ved behov. 2- Stikken kan ikke lukkes eller åpnes 2.1- Kontroller magnetventilen. A- Kontroller magnetventilen, og bytt den ved behov 2.2- Kontroll om det er trykk i det hydrauliske system. A- Kontroller trykket ved hjelp av manometeret på hydraulikk enheten, og juster trykket i henhold til angitt drifttrykk. B- Kontroller om hydraulikk reguleringsventilen er skrudd helt igjen. C- Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være skitten eller tilstoppet. D- Kontroller oljenivået, og etterfyll ved behov. 3- Sagbue løftesylinder lekker olje 3.1- Lekker olje. A- Bytt pakninger ved løftesylinderen. 4- Stikke sylinder lekker olje 4.1- Lekker olje. A- Bytt pakninger ved stikke sylinderen. Side : 19

21 10 STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen Fe 360 med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 450 HFA CNC 90 i henhold til EC standarder. 11 AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN. Båndsagen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). 12 BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL. 1- Skjære trykk manometer. 2- Regulering av sagbue senke hastighet. 3- Skjære trykk regulerings ventil. Skjære trykke kan innstilles innenfor område 2 til 15 Bar; Ved den laveste innstillingen korresponderer dette med den mest sensitive kuttingen og den maksimale matings innstillingen i henhold til material typen og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer. Side : 20

22 13 BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET System oppstart. Se teksten på båndsagen. Når maskinen blir slått på, vil det fremkomme en tekst som identifiserer maskin typen og programvare versjonen. Denne teksten vil vises i ca. 2 minutter. Etter dette vil normal display visning vises på displayet. De ulike programvare versjonene er definert i parameter menyen og er lagret på samme måte som alle andre parametere i EPROM. Programvare versjon koden vises på displayet dersom en trykker tasten ESC. Type MODELL BESKRIVELSE 1 SAW2 r1.2 SAW2-D2 Modell 450 CNC 90, føler tapp, inverter Side : 21

23 13.2 Manuell modus. Alle maskin bevegelser og funksjoner er tilgjengelig fra denne menyen. Dersom teksten IKKE TILGJENGELIG (NOT AVAILABLE) vises på displayet, betyr dette at den konkrete maskin bevegelsen ikke er tilgjengelig Beskrivelse av manuelle funksjoner. Side : 22

24 Halvautomatisk kappe syklus. Ved denne menyen er alle funksjonene ved halvautomatisk kappe syklus tilgjengelige. Trykk tastene START KAPPE SYKLUS og START HALVAUTOMATISK SYKLUS Sagblad hastighet. Du kan forandre sagblad hastigheten ved hjelp av tastene. eller Sagblad hastigheten vises automatisk på displayet og er oppgitt i m/min Programmering av program (PGM). Ved denne menyen kan du stille inn ulike kappe program og ulike kappe program setninger ved hvert program. F.eks. kan du automatisk kappe ulike størrelser (kappe program setninger) ved et og samme arbeids materiale (program). Du kan programmere 9999 kappe stykker ved hver enkelt program setning. Ved program menyen PGM = F2 er det mulig å gjøre følgende : - Skrive et nytt program NEW - Forandre eller skrive over et eksisterende program EDT - Slette et program DEL - Slette alle programmene ALL - Legge til eller slette en eller flere program setninger i et program INS-DEL Side : 23

25 Nytt program (NEW). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Hvis det ikke er lagret noen programmer i minnet, vil teksten Ingen program (No Program) vises på displayet. Dersom det finnes lagrede program i minnet, vil de allerede eksisterende programmene vises på displayet. Trykk tasten F1 = NEW Opprettelse av et nytt program. Dersom det allerede er lagret program i minnet, vil det første programmet som er tilgjengelig i minne bli vist på displayet. Tast inn den første lengden (eks. 100) og trykk ENTER. Tast inn antall stykker (eks. 20) og trykk ENTER. Tast inn den andre lengden (eks. 200) og trykk ENTER. Tast inn antall stykker (eks. 10) og trykk ENTER. Fortsett med denne programmeringen inntil du har tastet inn alle lengdene og antall kappinger som du ønsker skal bli utført. Du kan gruppere stykkene som du skal kappe ved samme material arbeidsstykke avhengig av de ulike lengdene. Når du er ferdig, trykker du tasten ESC for å bekrefte programmet og returnere tilbake til hoved meny. Side : 24

26 Endre eller overskrive et program (EDT). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Ved hjelp av piltastene flytter du markøren og velger hvilket program du vil endre (eks 002). Eller du kan også taste inn program nummeret du ønsker å forandre ved hjelp av de nummeriske tastene. Trykk tasten F2 = EDT for å velge det programmet du ønsker å endre. Benytt så piltastene for å flytte det frem til den ønskede program setningen som du ønsker å endre. Fortsett så som beskrevet i kapittel for å endre program dataene Legge til eller slette en programsetning (INS/DEL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Flytt markøren til ønsket program ved hjelp av piltastene. Trykk tasten F2 = EDT for å velge det ønskede programmet. Bruk så piltastene for å bevege deg frem til den ønskede program setningen som du vil slette eller hvor du ønsker å sette inn en ny program setning. Trykk tasten F1 = INS for å sette inn en ny program setning. Når du gjør dette, vil alle de andre påfølgende programsetningene bli flyttet en posisjon bakover. Forsett så videre som beskrevet i kapittel for å legge til en ny program setning. Trykk tasten F2 = DEL for å slette den valgte program setningen. Trykk F1 NEI (NO) for å avbryte. F2 JA (YES) for å slette program setningen. Side : 25

27 Slette et program (DEL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Flytt markøren til ønsket program ved hjelp av piltastene. Trykk tasten F3 = DEL for å velge det ønskede programmet. F1 = NEI (NO) for å avbryte. F2 = JA (YES) for å slette programmet. I noen sekunder vises så følgende melding (Operation run) på displayet, og returnerer så automatisk tilbake til hoved menyen Slette alle program i maskinen (ALL). Trykk tasten F2 = PGM program. Behandling av program og programmerings setninger. Trykk tasten F4 = ALL, dette valget krever at du taster inn et passord. Passord Tast inn dette passordet. - Trykk så ENTER. F1 = NEI (NO) for å avbryte. F2 = JA (YES) for å slette alle programmer. Side : 26

28 I noen sekunder vises så følgende melding (Operation run) på displayet, og returnerer så automatisk tilbake til hoved menyen Utføre et program (RUN). Hev sagbuen ved hjelp av tasten HEV SAGBUE. Legg materiale på rullebanen og plasser det i stikkene. Lukk stikken ved hjelp av tastene LUKK MATINGS STIKKE og LUKK HOVEDSTIKKE Velg korrekt sagblad hastigheten (Se kapittel ). Fortsett så med valg av program. Trykk tasten F3 = RUN Automatisk velges det siste programmet som er inntastet eller det siste utførte programmet. Benytt så piltastene for å velge de programmet som du ønsker utført (for eksempel programmet 002). Styringen tillater nå to mulige måter med hensyn til det første kuttet : Trykk F1 = CNT Trykk F3 = RUN Hvis du ønsker at det første kuttet skal telles med. Hvis det første kuttet er avkapp og ikke skal telles med. Kutte program (P02), den første kutte program setningen (/01), posisjonen til den mekaniske lengde stoppen (22.0), lengden til de ferdig kappede stykkene (L:100.0), og antall stykker som ønskes kappet (Q:0), vises på displayet. Trykk tasten ENTER for å lagre antall kappinger som skal utføres i programmet. Side : 27

29 Trykk så de to start-tastene samtidig og maskinen starter så kutte syklusen. Hvis antall telleren er null, vil følgende melding bli vist på displayet (Antall teller 0 (Piece counter 0)), trykk så tasten ENTER for å taste inn antall. Hvis sagbuen er lavere enn punktet til føler tappen (sagbladet har allerede startet å kutte), trykkes tasten F3 = RUN og det vil da vises følgende melding på displayet. Som etter en liten stund vil bli erstattet med : Trykk F1 for å nullstille og returnere tilbake til hoved menyen. F2 for å gå til neste meny hvor du så kan utføre programmet. NB! Ved å trykke på tasten for hurtig sagbue senking, vil sagbuen senke seg hurtig ned til nivået hvor føler tappen er plassert, og videre stoppe opp. Det vil da vises følgende melding på displayet SAGBUE NEDE. For å kunne forsette senking av sagbuen (prosesseringen), må du trykke tastene START SYKLUS og SAGBUE NEDOVER samtidig Posisjoner til lengde (GTO). Posisjoner matingsvognen ved den fremre endebryteren, trykk tasten F4 = GTO for å få tilgang til dette programmet. Hvis ikke matingsvognen er plassert ved den fremre endebryteren, vil følgende tekst vises på displayet Matingsvogn fremover (Carriage forwards). Det er mulig å taste inn ønsket lengde posisjon til den mekaniske lengde stoppen. Tast inn ønsket lengde, trykk så tasten ENTER og lengde stoppen vil posisjonere til den ønskede lengden. Side : 28

30 13.6 Innstilling av maskin parametere (SET). Du kan justere alle nødvendige maskin parametere for at maskinen skal funger korrekt. Dersom maskinen ikke fungerer korrekt, repeter alltid dette kapittelet for å korrigere eller sette maskin parameteren, operatør parametere, impuls teller antall fra enkoderen, skru stigning, nullpunkt posisjonen til lengde stopperen og maskin syklus type (Hver maskin kan ha forskjellige kappe sykluser). Trykk tasten ESC for returnere tilbake til hoved menyen. HOVED MENY Trykk tasten F1 for å få tilgang til parameter menyen. F1 = Lengdestopp nullposisjon innstilling. F2 = Generelle maskin parametere. F3 = Operatør parametere. F4 = Registrerings (historiske) parametere Lengdestopp nullposisjon innstilling (AZZ). Når lengden til det ferdig kappede material stykket ikke korresponderer med den programmerte lengden, er det nødvendig å justere nullposisjonen til lengdestopperen. - Trykk tasten F1 = AZZ. Passord Tast inn passordet. Trykk så tasten ENTER, og den aktuelle posisjonen til lengdestopperen vil fremkomme på displayet. Tast inn lengden til den ferdig kappede material stykket, eller mål avstanden mellom materialmatingsvognen og lengde stopperen. Trykk så tasten ENTER for å bekrefte lengden ; displayet vil så returnere tilbake til forrige meny. Side : 29

31 Generelle maskin parametere (EXT). Dette er verdiene som er helt nødvendige for at maskinen skal kunne funksjonere korrekt og videre logg registrering av tilsvarende maskin data. Hvis ikke denne menyen vises på displayet, se kapittel 13.6 Innstilling av maskin parametere. Trykk tasten F2 = EXT Passord Tast inn passordet. Trykk tasten ENTER; menyen for de generelle maskin parametrene vil komme frem på displayet Generelle parametere (CFG). Dette er parametere som er helt nødvendige for at maskinen skal funksjonere korrekt; disse skal bare kontrolleres og eventuelt modifiseres dersom maskinen ikke fungerer helt korrekt. Hvis ikke denne menyen vises på displayet, se kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F1 = CFG for å få tilgang til menyen for generelle maskin parametere. For å se igjennom alle parametrene benytter du piltastene for å flytte deg i mellom de ulike parametrene. For å korrigere en parameter, benytter du det numeriske tastaturet. Bekreft endringen ved hjelp av tasten ENTER ; Med denne tasten lagrer du de korrekte inntastede dataene, og videre får du automatisk tilgang til de følgende parametrene : Maksimum akseptabel feil posisjonering av den mekaniske lengdestopperen som kontrollerer lengde målingen av de kuttede stykkene. Verdi : Minimum programmerbar lengde som kan kappes. Maksimal lengde som materialvognen kan forflytte seg. Maksimum verdi : Mål den maksimale lengden som matingsvognen kan forflytte seg. Kompensering av dødgang ved lengdestopp skruen. Minimums verdi : Maksimums verdi : 10.0 Side : 30

32 Sagblad tykkelse Verdi : Maks lengde programvare endebryter. Maksimums matings lengde ved begge endebrytere aktivert (mating fremover og mating bakover). Lav hastighets start ved manuell kjøring før stopp ved lengdestopper. Lav hastighet start ved posisjonering inn mot lengdestopp ved positiv forflytning. Lav hastighet start ved posisjonering inn mot lengdestopp ved negativ forflytning. Start oppbremsing ved positiv posisjonering inn mot mekanisk lengdestopper. Start oppbremsing ved negativ posisjonering inn mot mekanisk lengdestopper. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved manuell modus. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved automatisk modus. Hastighet til mekanisk lengdestopp ved posisjonering. Akselrasjonstid før oppnådd maksimums hastighet for mekanisk lengdestopper. Forsinkelse tid fra mottatt kommando til utførelse av kommando. Forsinkelse tid ved bytting av forflytnings retning av lengdestopper fra stopp den ene retningen til aktivisering av kjøring den andre retningen. Tiden hvor matingsvognen fortsetter å bevege seg etter at den har aktivisert endebryterene ved fremre eller bakre posisjon. Sagbue hevings tid ved automatisk syklus etter at føler tapp endebryter signal er aktivisert. Side : 31

33 Vente tid fra inverter kontrollerer sagblad rotasjons hastighet i forhold til programmert hastighet (Dersom inverter etter denne tiden gir informasjon om feil hastighet, vil dette føre til en feilmelding). Motor slåes av tid. Tid, oppgitt i minutt, for når hydraulikk systemet automatisk blir slått av dersom operatør ikke gir noen kommandoer. (Dvalemodus). DACMAX maksimums referanse signal verdi for sagblad motor inverter (f.eks. 0=0.00 V 100=1.00 V 1000=10.00V) USERMAX Maksimums verdi som vises for den korresponderende DMA (Eksempel 800=80.0 m/min). DACMIN minimums referanse signal verdi for sagblad motor inverter (f.eks. 0=0.00 V 100=1.00 V 1000=10.00V) USERMIN Minimums verdi som vises for den korresponderende DMA (Eksempel 800=80.0 m/min). Lav øknings verdi når operatør bruker tastene eller Hurtig øknings verdi når operatøren bruker tastene + eller Mikrosmøre kjøling Velg ved hjelp av å trykke følgende taster : F1= NEI (NO) Deaktiviser mikrosmøre kjølingen. F2= JA (YES) Aktiviser mikrosmøre kjøling (Tilleggsutstyr). Valg av språk i displayet. Velg ved hjelp av funksjonstastene F1 F2 F3 F4 Enhet for lengde måling. F1 = mm F2 = cm F3 = Tommer Trykk tasten ESC for å avslutte denne menyen, og videre for at de nye dataene skal bli lagret i EPROM. Når dataene er lagret i EPROM, returnerer du tilbake til Parameter hoved meny. Side : 32

34 Enkoder parametere (ENC). Hvis ikke denne menyen vises på displayet, se kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F2 = ENC for å få tilgang til menyen for enkoder parametere. Dette er de nødvendige parametrene for at styringen skal kunne kontrollere lengden. Tast inn antall pulser for en omdreining av enkoderen. Verdi : 3600 Trykk ENTER tasten for å bekrefte Inngang/Utgang test (CHK). Tast inn lengde måler skruens stigningstall Verdi : 30 Trykk tasten ENTER for å bekrefte Trykk så videre tasten ESC for å returnere tilbake til parameter menyen. Denne menyen gir deg tilgang til å sjekke inngangene og utgangene. Dersom du ikke befinner deg i denne menyen, utfør som beskrevet i kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F4 = CHK Passord Tast inn passord. Trykk tasten ENTER. i...> Inngang : Høy stolpe, aktiv puls. Disse status stolpene blir høy og lav avhengig om endebryterene er høy eller lav. For informasjon vedrørende de ulike stolpene se referanse tabellen for inn- og utgangene. o...>utgang: Høy stolpe, aktiv puls. Disse utgangene kan aktiviseres ved hjelp av funksjons tastene i henhold til referanse tabellen for utgangene, og i henhold til de tastene på betjeningspanelet : Stolpe nr. 1 = 1. tast til venstre. NB! I denne menyen vil du ved å trykke en tast endre utgangens verdi. Altså ved å bruke funksjons tasten, vil de tolv utgangene endre status fra høy til lav. Side : 33

35 1 = Velg f.eks -10V inn referanse signal. 2 = Velg 0 f.eks 0 V inn referanse signal. 3 = Velg f.eks +10 V inn referanse signal. Videre vil det visualiseres de alfanummeriske kodene for hver enkelt kommando ved å trykke: Kommando tast -> små bokstaver fra a til u. Funksjons kommando taster F1...F4 > Store bokstaver fra A til D. Nummer kommando taster > Korresponderer med de nummeriske verdiene. Kommando tast ENTER -> TAST VERDI BESKRIVELSE F enheter reduksjon av verdi F2-1 1 enhet reduksjon av verdi F enhet økning av verdi F enheter økning av verdi Minimums sett verdi -10V 2 0 Sett verdi 0V Maksimums sett verdi +10V Referanse DAC 2(+10V) Sagblad motor hastighet. TAST VERDI BESKRIVELSE enheter reduksjon av verdi enhet reduksjon av verdi enhet økning av verdi enheter økning av verdi 8 0 Sett verdi 0 V Maksimum sett verdi +10V Kommando tast -> små bokstaver fra a til u. Funksjons kommando taster F1...F4 > Store bokstaver fra A til D. Nummer kommando taster > Korresponderer med de nummeriske verdiene. Kommando tast ENTER -> Trykk tasten ESC for å returnere tilbake til hovedmeny. Side : 34

36 Operatør parametere (PAR). Denne menyen tillater endring av maskin parametere som operatøren skal kunne betjene. Dersom du ikke befinner deg i denne menyen, utfør som beskrevet i kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F3 = PAR Passord Tast inn passord. Trykk tasten ENTER. Du vil nå kunne forflytte deg mellom de ulike parametrene ved hjelp av piltastene. Verdien angir i hundredels sekunder tiden matings stikken bruker på å åpne seg. Verdi = 50. Verdien angir i hundredels sekunder tiden hoved stikken bruker på å åpne seg. Verdi = 50. Verdien angir i hundredels sekunder tiden matings stikken bruker på å lukke seg. Verdi = 80. Verdien angir i hundredels sekunder tiden hoved stikken bruker på å lukke seg. Verdi = 80. Denne parameteren gir deg mulighet til å velge når hoved stikken skal åpne seg etter at kuttet er ferdig i automatisk syklus. F1 = NEI (NO) Åpne hovedstikken når sagbue er ved øvre pos. F2 = JA (YES) Åpne hovedstikken når sagbue er ved nedre pos. Denne parameteren bestemmer om sagblad motor skal slåes av når sagbue beveger seg oppover. F1 = NEI (NO) Sagblad motor er aktiv når sagbue kjøres opp. F2 = JA (YES) Sagblad motor er stoppet når sagbue kjøres opp. Denne parameteren bestemmer sagbuens posisjon etter kappe syklus er fullført. F1 = NEI (NO) Sagbuen forblir ved nedre posisjon. F2 = JA (YES) Sagbuen kjøres til øver posisjon etter kappe syklus. Denne parameteren bestemmer om kapping skal utføres etter at tomt for material signal er aktiv. F1 = NEI (NO) Kapping blir ikke utført etter tomt materiale signal er aktivisert. F2 = JA (YES) Kapping blir utført etter at tomt materiale signal er aktivisert. Ved bunt kutting, vil båndsagen etter at mating er utført, kjøre matingsvognen tilbake og lukke matingsstikken før kutting utføres. F1 = NEI (NO) Kutting utføres etter at materiale er matet. F2 = JA (YES) Matingsstikken kjøres bakover, og lukkes før kutting utføres. Side : 35

37 Denne telleren angir maksimal kappe tid ved kutting av en material stykke. Dersom kappe syklusen bruker mer tid en det som er angitt ved denne parameteren, vil maskinen bli avbrutt og satt i still stands. Det er nødvendig å sette denne verdien 30% høyere enn tiden forbrukt ved kapping av materialet ved et nytt sagblad. Maksimums verdi angitt i hundredels sekund for stopp av stikker etter at girkassen har blitt stoppet. Trykk ESC tasten for å returnere tilbake til foregående meny og for lagring av de nye dataene. De nye dataene blir lagret i EPROM Registrerings (historiske) parametere (HIS). Dette er tellere som registrerer maskinens totale driftstid m.m. Dersom du ikke befinner deg i denne menyen, utfør som beskrevet i kapittel Generelle maskin parametere. Trykk tasten F4 = HIS Ved å trykke piltastene vil du få tilgang til følgende informasjon. Antall teller: Denne blir nullstilt hver gang maskinen blir slått av. Kappe syklus teller : Denne telleren viser antall kappe sykluser som totalt er utført av maskinen. Totale driftstimer : Denne telleren angir total driftstid som maskinen har vært i drift. Ved å trykke tasten ESC returnerer du tilbake til forrige meny Display av generelle maskin parametere. Ved hjelp av tasten får du tilgang til følgende parametere. N : 0 Økende teller for halvautomatisk kapping (Den blir nullstilt hver gang maskinen blir slått av og på). V : 15.2 Dynamisk visning av sagblad hastigheten (m/min). Side : 36

38 Maskin type (MACH). Trykk tasten ENTER for å bekrefte. Dersom du ikke befinner deg i denne menyen, se kapittel Generelle maskin parametere For å velge maskin type, trykkes tasten START SYKLUS og videre tasten PUNKT Passord Tast inn passord. Velg maskin type i henhold til tabellen i kapittel Slå av maskinen, og videre slå den på igjen for at den nye konfigurasjonen skal bli aktiv. Side : 37

39 13.7 Display meldinger. Operation performed (Operasjon utført) Storage list full up (Minne er fullt) Storage problems PROGRAM! (Lagrings problem) Enter Password (Tast inn passord) End of program (Slutten av programmet) Piece counter 0 (Antall teller 0) No program (Ingen program) Open a vice (Åpne stikken) Carriage forwards (Matingsvogn fremre pos.) Carriage backwards (Matingsvogn bakre pos.) Stop forwards (Stopper fremover) Stop backwards (Stopper bakover) Bow high (sagbue øvre pos.) Bow low (Sagbue nedre pos.) Bow on feller pin (Sagbue ved føler tapp) Raise bow (Hev sagbuen) Not available (Ikke tilgjengelig) Problems with programs (Problem med programmene) Hydraulic pump start up (Start opp hydraulikk pumpe) Carriage forwards (Matingsvogn fremre pos.) Guard open (Beskyttelse åpen) Dette bekrefter at styringen har utført operasjon eller modifiseringen som du har programmert. For mange program har blitt lagret i minne, slett noen av programmene. Kutte programmene er tapt, trykk tasten ENTER. Du må taste inn et passord for å kunne få tilgang til denne menyen / program trinnet. Du har kommet til slutten av det aktuelle kutte programmet. Kutte programmet har utført det valgte programmet, eller det nye programmet har ikke blitt bekreftet ved hjelp av tasten ENTER. Trykk tasten ENTER. Ingen program er blitt programmert i kontrolleren. Åpne stikken for at du skal kunne forflytte matingsvognen ved manuell kjøring. Matingsvognen er allerede ved fremre posisjon, eller endebryteren ved fremre posisjon kan være blokkert. Matingsvognen er allerede ved bakre posisjon, eller endebryter ved bakre posisjon kan være blokkert. Lengdestopperen er allerede ved den bakre posisjonen til matingsvognen, eller endebryteren kan være blokkert. Lengdestopperen er allerede ved posisjonen til den maksimale lengden som er mulig ved denne maskinen (Se maskin parametere). Sagbuen er posisjonert ved den øverste posisjonen. Sagbuen er posisjonert ved den nederste posisjonen. Sagbuen er posisjonert ved posisjonen til føler tappen. Hev sagbuen slik at du kan utføre mating av materiale. Flytt sagbuen oppover ved hjelp av betjeningspanelet. Tasten er til bruk ved andre maskin typer. Trykk tasten ENTER. Du må starte hydraulikk pumpen for at den aktuelle operasjonen skal kunne utføres. For å flytte lengdestopper posisjonen må matingsvognen være ved den fremre posisjonen slik at endebryteren er aktivisert. Lukk sagblad beskyttelse dekslene. Side : 38

40 13.8 Feilmeldinger. E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 Emergency (Nødstilfelle) Bar end (Tomt for materiale) XXXXX Bow down (Sagbue ned) Carriage FWD (Matingsvogn fremover) Carriage BWD (Matingsvogn bakover) Motors OFF (Motorer avslått) Guard (Beskyttelse) T.Motors (Motorvern) T. Hydr. Pump (Motorvern for hydraulikk pumpe) XXXXX XXXXX Movable vice (Matings stikke) Fixed vice (Hoved stikke) Hydr. Pump (Hydraulisk pumpe) SW Problem (Programvare problem) SW Problem (Programvare problem) SW Problem (Programvare problem) XXXXX XXXXX SW Problem (Programvare problem) Motors (Motorer) Blade breakage (Sagblad brudd) NØDSTOPP bryteren er aktivisert, vri nødstopp bryteren med klokke retningen for å deaktivere den. Sikringen til styringen er utkoblet, bytt den. Endebryter som gir signal om at materiale er tomt er aktivisert. Unormal nedover bevegelse av sagbuen (Kan skyldes problem med magnetventilen). Bevegelse av matingsvognen i fremover retning er ikke tilgjengelig. Bevegelse av matingsvognen i bakover retning er ikke tilgjengelig. Motorer er avslått. Sagblad beskyttelse deksel er åpen, eller endebryter kan være blokkert. Motorvern for sagbladmotor og spontransportør er utkoblet, aktiviser de igjen. Motorvern for hydraulikk pumpe er utkoblet, aktiviser den igjen. Stikke utgang er ikke tilgjengelig. Stikke utgang er ikke tilgjengelig. Hydraulikk pumpe utgang er ikke tilgjengelig. Programvare feil. Programvare feil. Programvare feil. Programvare feil. Sagblad motor utgang er ikke tilgjengelig. Sagbladet har brudd. Side : 39

41 E24 Fc.elett. Max. (Endebryter FC) Cut Timer (Kutte tid) Lenght error (Lengde feil) Den mekaniske lengdestopperen har kjørt forbi den posisjonen til den elektroniske endebryteren. E25 Kuttingen har vedvart lengre en maksimalt tillatt tid, angitt ved parameter. E26 Under posisjonerings operasjonen, har den mekaniske lengdestopperen kjørt utenfor den maksimale toleransen angitt ved parameter. Kontroller maskin parameteren å se om toleransen er satt for lav. E27 Stop Den mekaniske lengdestopperen er skyvd utenfor den (Stopp) maksimale tillatte toleransen av matingsvognen. Øk toleranseverdien angitt ved maskin parametrene. E28 Length>1000 Du har lagret en lengde som er høyere en maksimalt tillatt. (Lengde>1000) E29 Inverter Inverter gir melding om unormalitet eller termisk sikring er (Inverter) aktivert. E30 Lengde>L.min Du har programmert en for kort lengde. E31 XXXXX E32 Carriage Fc Matingsvogn endebryterene har vært aktive i lengre tid en (Matingsvogn endebryter) angitt maksimal tid angitt ved maskin parameterene. Trolig E34 Bow error (Sagbue feil) er endebryteren defekt. Begge endebryterene ved sagbuen er aktive samtidig Inngang / Utgang tabell. I01 = NØDSTOPP I02 = TOMT FOR MATERIALE I03 = FØLER TAPP I04 = SAGBUE NEDE IO5 = MATINGSVOGN FREMRE POS. IO6 = MATINGSVOGN BAKRE POS. I07 = SAGBLAD BRUDD I08 = BESKYTTELSE DEKSEL ÅPEN I09 = MOTORVERN ENHET I10 = HYDRAULIKK PUMPE MOTORVERN I11 = INVERTER UNORMAL TILSTAND I12 = O01 = MATINGS STIKKE O02 = HOVEDSTIKKE O03 = HYDRAULIKK PUMPE O04 = MATINGSVOGN BAKOVER O05 = MATINGSVOGN FREMOVER O06 = SAGBUE OPPOVER O07 = MOTOR RETNING O08 = SAGBUE HURTIG OPPOVER O09 = SAGBUE HURTIG SENKING O10 = SAGBLAD MOTOR O11 = KJØLEVÆSKE O12 = MIKROSMØRE KJØLING Side : 40

42 13.10 Hurtig referanse for betjeningspanelet. FUNKSJON MANUELL AUTOMATISK KONTROLLERER Hoved stikke Ved å trykke tast. åpne/lukke Matingsstikke åpne/lukke Sagbue oppover Sagbue nedover Matingsvogn fremover Matingsvogn bakover Ved å trykke tast. Ved å trykke tast, forutsatt at sagbue ikke er ved øvre posisjon. Ved å trykke tast, forutsatt at sagbue ikke er ved nedre posisjon. Ved å trykke tasten, forutsatt at sagbue er i øvre posisjon, og at en stikke er åpen. Som ved matingsvogn fremover. Ved hjelp av teller angitt ved parameterene Ved hjelp av teller angitt ved parameterene Ved automatisk er denne kontrollert av styringen inntil du ser meldingen Sagbue oppover Hurtig senking av sagbuen bare. Bare ved at hovedstikken er åpen. Bare ved matings stikken åpen. Bare en magnetventil EV1 PÅ = Åpne stikke AV = Lukke stikke Bare en magnetventil EV1 PÅ = Åpne stikke AV = Lukke stikke To magnetventiler, retning EV + hurtig EV. To magnetventiler; Nedover EV utgang 6, hurtig senking EV utgang 8. Referanse 10V med retnings utgang. Bremse/standby kommandoer og tider som angitt ved parametrene. Se punkt for matingsvogn fremover. Lengdestopper fremover Ved å trykke tasten og matingsvognen ved fremre posisjon. Bare ved at matingsvognen er ved fremre posisjon. Retnings utgang + referanse utgang, aktiviseres ved 0 10 V. Lengdestopper bakover Ved å trykke tasten. Bare ved at matingsvogn er ved fremre posisjon. Retnings utgang + referanse utgang, aktiviseres ved 0 10 V. Tomt for materiale Aktiviseres når matingsvognen kjøres bakover. Dersom dette signalet aktiviseres, vil stikken lukke seg, og kutte syklusen blir avbrutt. Beskrevet i kapittel 4. Side : 41

43 Hydraulikk pumpe. Slår på/av Bare en magnetventil. Kjøling AV/PÅ Kjøling AV/PÅ Kjøling AV/PÅ Kjøling PÅ/AUTO Kjøling Vann/Olje Halvautomatisk Automatisk Automatisk Kjøling er aktiv hele tiden eller blir automatisk slått på og av. Kjøling ved vannemulsjon eller ved bruk av mikrosmøre system. Ved å trykke disse to tastene samtidig, aktiviserer en halvautomatisk syklus. Ved først å trykke tasten for å starte syklus, og videre tasten for sagbue nedover, kan du manuelt redusere sagbue høyden. Kjøling er aktiv hele tiden eller blir automatisk slått på og av. Kjøling ved vannemulsjon eller ved bruk av mikrosmøre system. Ved å trykke disse to tastene samtidig, aktiviserer en automatisk syklus. To utganger: 1 -> Kjølevæske. 2 -> Mikrosmøring. Side : 42

44 13.11 Feilsøking. Feil beskrivelse Du kan ikke lese displayet ordentlig. Rare tegn kommer frem på displayet Maskinen gir hele tiden feilmeldingen E01 NØDSTILFELLE Løsning og kontroll. Reguler kontrasten ved hjelp av potensiometeret plassert på kretskortet bak tastaturet. Kontroller at kontrolleren er godt jordet. 1. Kontroller sikringen for 24Vdc som er plassert på baksiden av enheten. 2. Kontroller strømforsyningen til den 24Vac strømomformeren. 3. Kontroller at inngangs kontaktene er korrekt tilstrammet. Den kan ikke avlese dekoderen. 1. Kontroller strømforsyningen 24 Vdc til enkoderen, kontroller også tilkoblingen. Unormale maskin operasjoner 1. Har du valgt korrekt maskin ved parameter innstillingene. 2. Har du valgt korrekt tilleggs funksjoner (stikker etc) ved parameter innstillingene. 3. Kontroller inngangene og utgangene ved hjelp av programmet (Inngang/utgang test). Problem med program minne hver gang du slår på maskinen. Bekreft at du har registrert feilen ved hjelp av tasten ENTER etter at du har slått på maskinen. La maskinen stå på i minimum 10 minutter. Dersom feilen fremdeles kommer tilbake etter at maskinen er slått på og av, betyr dette at minne batteriet trolig er defekt. Ta kontakt med service avdelingen hos P. Meidell AS De analoge utgangene funksjonerer ikke. Kontroller strømforsynings sikringen for +10V / -10 V / 0 V. Side : 43

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer