BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4"

Transkript

1

2 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN Elektrisk utstyr Sikkerhets utstyr ved maskinen Forskrifter for maskin operatøren GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Tekniske egenskaper Typeskilt Tekniske data Tilleggsutstyr på forespørsel INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av maskinen Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling DRIFT OG BETJENING AV MASKINEN Beskrivelse av elektrisk betjeningspanel Beskrivelse av hydraulikk betjeningspanel Oppstart av maskinen Material mating Regulering av sagblad styringen Justering av mekanisk lengdestopper Regulering av kutte inklinasjonsvinkel Utføre kutting Justering av sagbladhastighet / variator (tilleggsutstyr) Utføre kutte syklus Feilmeldinger - Symbol oversikt Feilmeldinger - Oversikt SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL Side : 1

3 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Oljetabell Månedlig vedlikehold FEILSØKING Skader ved kuttet eller på sagbladet Maskin feil STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV MASKINEN RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA Skjema for bestilling av reservedeler Reservedels tegninger og skjema Side : 2

4 1. SAMSVARSERKLÆRING Samsvarserklæring for den spesifikke maskinen er plassert i den engelsk språklige bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. Side : 3

5 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Sagblad motor Enfase Trefase Mt - Sagblad Lengde 3120 x 27 z 0,9 - Kjølevæske pumpe motor. - Betjeningspanel - Sikkerhets og Nødstopp systemer. MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse. - Stikke bevegelse. - Sagblad strammings regulering. - Gir system. - Gjæringsvinkel skala. - Sagblad styrings justering. - Sikkerhetsutstyr. HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulisk kontroll enhet. - Skjærehastighets regulator. - Skjære trykk regulator. - Stikke sylinder låsing. - Sagbue løftesylinder. TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Inn- / Utmating [] Sikkerhets system inspeksjon [] Kappe syklus test []Kjølevæske system sikkerhets system Merknader. DATO / / Signatur Side : 4

6 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen taes i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. Les svært grundig kapittel 6) INSTALLASJON og 7) BRUK AV MASKINEN. BRUKSOMRÅDE OG KRAV TIL PERSONELL FOR BÅNDSAGEN Båndsagen BIANCO 370 SA 60 kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. BÅNDSAGEN MÅ IKKE BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 370 SA 60 kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet ved hjelp av skruer. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Sikret ved hjelp av termisk overbelastningsvern. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Automatisk stopp av sagen ved fullført kutte syklus. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. Side : 5

7 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på den bevegelige sagblad styringen, slik at bare nødvendig kapp størrelse av sagbladet vil være i åpen løpebane. - Stikke åpning på 8 mm. - Maskin operatøren må benytte begge hendene samtidig, to hånds betjening, dette for å unngå ulykker og som sikkerhet for maskinoperatøren. 3.3 Forskrifter for maskin operatøren - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Maskinen må alltid frakobles strømforsyningen før vedlikeholds arbeid utføres. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. - Ikke utfør kutting av materialet som har en diameter eller tykkelse mindre enn Ø 15 mm og/eller lengde kortere enn 220 mm. Dette for å hindre at farlige operasjoner kan oppstå. Side : 6

8 4. GARANTI Garantien er 1 år for mekaniske deler og 6 måneder med hensyn til elektrisk deler. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjonstap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 7

9 5. MASKIN SPESIFIKASJONER 5.1 Kutte kapasitet Ø MODELL 370 SA x x x x Tekniske egenskaper BIANCO 370 SA 60 er en hydraulisk båndsag er en ideel maskin for kutting av store og medium materialer med gjæringskapp opptil 60. Denne maskinen er passende til bruk ved verksteder eller fabrikker som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sveiset og normal stål sokkel. Herded aluminiums støpt sagbue. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Kutte enhet montert på glide valselager. Girkasse med herdede og slipte tannhjul. To hastighets motor med mulighet for montering av en trinnløs hastighets regulator. Hardmetall sagbladstyrings plater. Hydraulisk styringsenhet. Stikker med hydraulisk låsing ved hjelp av sylinder. Sagbue styre sylinder plassert i front for å gi økt system stoliditet og lengre sagblad levetid. Hurtig senking av sagbue ned til materialet. Skjæretrykk regulering i forhold til material gruppe og type. Elektrisk system i lav spennings utførelse i henhold til EC standarder. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel BLÅ RAL 5014 Side : 8

10 5.3 Typeskilt MASKIN MODELL SERIE NUMMER PRODUKSJONS ÅR EFFEKT I KW ANNO DI MOD 370 S.A. MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz x,xx x,x xxx xx MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 9

11 5.4 Tekniske data Sagblad størrelse : - Lengde... mm 3120±10 - Bredde... mm Tykkelse mm. 0.9 Arbeidshøyde... mm 830 Sagblad motor..... kw... 0,9/1,5 Kjølevæske pump..... kw. 0,1 Hydraulikk pumpe motor. kw 0,37 Sagblad hastighet. m/min 35/70 Skjære matings hastighet mm/min Hurtig sagbue senking. mm/min Skjære nøyaktighet. mm. 0,1 for hver 100 Kjølevæske tank.. I 40 Hydraulikk tank... l 15 Drifts trykk.... bar. 30 Skjære trykk..... bar 2 15 Stikke trykk..... bar Stikke sylinder bevegelse lengde... mm 8 Tillegg: Mekanisk sagblad hastighets variator: Sagblad motor... kw 1,1 Sagblad hastighet (trinnløs).... m/min Maskin transport størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 1500x900x1700 Maskin størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 1640x1490x1900 Maskin vekt N Tilleggsutstyr på forespørsel - SAGBLAD HASTIGHETS VARIATOR - STIKKETRYKK REGULERING - MEKANISK BUNTSTIKKE SYSTEM - HYDRAULISK BUNTSTIKKE SYSTEM - TÅKEKJØLE-SMØRE SYSTEM - INNMATINGS RULLEBANE * - UTMATINGS RULLEBANE* - UTMATINGS RULLEBANE MED mm SKALA OG MEK. LENGDESTOPP** - UTMATINGS RULLEBANE MED NC-STYRT MEK. LENGDESTOPP** - * RULLEBANE i lengdene m (maks belastning 140 kg/m). - ** RULLEBANE i lengdene m (maks belastning 140 kg/m). Side : 10

12 6. INSTALLASJON 6.1 Løfting og Transport Dersom du har behov for å flytte maskinen, benytt stropper (3000 mm lange), en rundt stikke festesokkelen, og en under sagbue sylinder innfestingen (se tegning). 6.2 Montering av maskinen Maskinen må plasseres på fundamentflaten, og monteres fast ved hjelp av maskinanker. Side : 11

13 6.3 Montering av utstyr på maskinen Før en utfører elektrisk tilkobling av maskinen, må alt utstyr og tilbehør som er demontert med hensyn til transportering av maskinen monteres korrekt på maskinen. 1- MONTERING AV RULLEBANE 1.1- Plasser rullebanen på venstre side av bandsagen, som vist på den vedlagte tegningen Rett opp rullebanen slik at den blir rett i forhold til båndsagen, og bruk en vater for å høyde justere rullebanen i forhold til bandsagen. Skru rullebanen lett fast til båndsagen Fullfør oppvatringen og kontroller at materialet som skal kuttes må løftes noen 10 dels mm i forhold til båndsag bordet Skru så fast rullebane festeskruene. 2- MONTERING AV MEKANISK LENGDESTOPPER 2.1- Løsne lengdestopp låsehendelen Posisjoner lengdestoppen til null posisjonen ved mm skalaen Skru fast skalaen ved spesial hullet ved stikken Før lengestopper enheten inn mot sagbladet (sagbuen må være senket til nederste posisjon) Lås denne innstillingen ved hjelp av låseskruen. 3- MONTERING AV UTMATINGSBRETT 3.1- Monter utmatingsbrettet på maskinsokkelen ved hjelp av festeskruene. 4- PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE 4.1- Fyll på kjølevæske tanken som er plassert i maskinsokkelen omlag 40 liter med kjølevæske emulusjon. Kontroller korrekt blandingsforhold med kjølevæske produsenten. 5- MONTERING AV KJØLEVÆSKE OPPSAMLINGSDEKSEL 5.1- Plasser oppsamlingsdekslet på baksiden av maskinen og skru det fast ved hjelp av de festeskruene. 6- MONTERING AV BETJENINGSPANEL PÅ MASKINSOKKELEN 6.1- Åpne maskinsokkel døren og ta ut betjeningspanelet Plasser kablene inn i maskinsokkelen Monter fast betjeningspanelet til maskinsokkelen ved hjelp av festeskruene. Side : 12

14 6.4 Elektrisk tilkobling 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 2,0 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. Funksjons kontroll 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller om lyset som indikerer at maskinen er tilført strøm lyser. 3- Kontroller at sagblad strammingen er korrekt, roter på sagblad stramme rattet inntil lyset for sagblad stramming slukker. 4- Trykk hydraulikk system start bryteren ved betjeningspanelet, og kontroller manometer for hydraulikk system trykk. Dersom manometeret fremdeles står på "0", og det ikke opparbeides noe hydraulikk trykk, må to av fasene ved den elektriske strømforsyningen byttes om. Side : 13

15 7. DRIFT OG BETJENING AV MASKINEN Oppmerksom! Betjeningstaster må trykkes i minimum 0.3 sekund for det skal bli registrert som et trykk! 7.1 Beskrivelse av elektrisk betjeningspanel Side : 14

16 7.2 Beskrivelse av hydraulikk betjeningspanel 1. Skjæretrykk manometer. 2. Matehastighet regulering. 3. Skjæretrykk regulering. Skjæretrykket kan stilles inn i område fra 2 til 15 Bar, hvor det laveste trykket da samsvarer med den høyeste kutte sensibiliteten og tilsvarende maks. justering av mating i henhold til materialprofilen og materialfastheten og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig å stille inn høyt skjæretrykk ved kutting av harde materialer, og lavt skjæretrykk ved kutting av myke materialer. Side : 15

17 7.3 Oppstart av maskinen Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert på maskinen. Slå på maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren og slå deretter på hydraulikk systemet ved hjelp av tasten ved betjeningspanelet. Stram sagbladet ved hjelp av stramme rattet inntil symbolet ved displayet som indikerer at sagbladet er tilstrekkelig strammet er slukket. NB! Dersom maskinen skal settes i stillstands for en lengre periode, må sagbladet slakkes. Velg korrekt sagbladhastighet ved hjelp av hastighets valgbryteren. 1. Posisjon 1, 35 m/min, passende sagblad hastighet for veldig tykke materialer eller materialer med materialfasthet større enn 490 N/mm2 2. Posisjon 2, 70 m/min, passende sagblad hastighet ved små og medium tykke eller materialfasthet mindre enn 490 N/mm2 Dersom maskinen er utstyrt med hastighetsvariator, se tabell i kapittel 8 for korrekt sagblad hastighet. 7.4 Material mating Åpne stikken ved hjelp av å trykke på tasten ved betjeningspanelet. Plasser materialet på rullebanen og skyv materialet inn i den åpne stikken. Roter stikke låsehendelen slik at stikkekjevene plasseres inntil materialet. Roter så stikke låsehendelen en halv omdreining mot klokken, slik at kjeven trekker seg litt tilbake fra materialet. Lås så fast materialet i stikken ved å trykke på tasten ved betjeningspanelet. VIKTIG! Vær spesielt varsom når du lukker stikken; det er strengt forbutt å plassere hender nær stikke enheten under lukking av stikken. Kutt aldri materialstykker som har diameter mindre enn 15 mm eller lengde kortere enn 220 mm. Dersom du må kutte slike material stykker, bruk aldri hendene eller fingrene dine for å mate materialet inn i stikken. Bruk et material stykke for å mate frem materialet Side : 16

18 7.5 Regulering av sagblad styringen Bevegelig sagblad styrings enhet For å kunne oppnå maksimal skjære presisjon, må sagblad styringen posisjoneres så nær materialet som skal kuttes som mulig. Løsne låsehendelen. Plasser sagblad styrings enheten så nær som mulig inntil arbeids materialet som skal kuttes. Lås så hendelen igjen, og kontroller at den bevegelige sagblad styringen ikke berører stikke kanten under kutte operasjonen. 7.6 Justering av mekanisk lengdestopper Løsne låsehendelen til lengdestopperen. Juster lengdestopperen til ønsket kutt lengde ved hjelp av millimeter skalen. Lås så lengdestopperen i ønsket posisjon ved hjelp av låsehendelen. 7.7 Regulering av kutte inklinasjonsvinkel Løsne låsehendelen. Roter sagbuefeste enheten og juster den til ønsket posisjon ved hjelp av vinkel referanse skalen. Lås så låsehendelen fast igjen. 7.8 Utføre kutting Senk sagbuen ved hjelp av å trykke på tasten ved betjeningspanelet. Lås reguleringen av skjæretrykket og sagblad matehastigheten. Trykk så de tohåndsbetjente START tastene ved betjeningspanelet. Sagbuen senker seg hurtig ned til posisjonen hvor føler tappen for veksling av senke hastighet er plassert. Sagbladet og aktivisering av kjølevæske systemet vil deretter starte samtidig. Velg skjæretrykket ved hjelp av reguleringsenheten. Velg sagblad matehastigheten ved hjelp av reguleringsenheten. Når sagbladet har utført kuttet, så vil sagbladet stoppe opp, og sagbuen vil deretter heve seg opp igjen. Side : 17

19 For å avbryte sagsyklusen øyeblikkelig, er det nok å trykke på tasten. Dette vil føre til at sagblad motoren blir slått av, og kjølevæske systemet blir slått av, og deretter vil sagbuen bli løften opp igjen. Denne funksjonen tillater at en stopper maskinen uten at sagbladet blir stående i materialet. Dersom det oppstår et NØDSTILFELLE trykkes øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren ved betjeningspanelet. Maskinen vil da øyeblikkelig settes i stillstands. For å øke levetiden til sagbladet, er det nødvendig å utføre innkjøring av sagbladet : Velg sagbladhastighet 35 m/min. Benytt rundt materiale, stor størrelse dersom mulig (Med maks. materialfasthet 590 N/mm2). Velg svært lav matehastighet, og utfør noen kutte sykluser. 7.9 Justering av sagbladhastighet / variator (tilleggsutstyr) Regulering av sagbladhastigheten ved hjelp av variator, leveres som tilleggsutstyr, og det gir en mulighet til å justere til optimal sagbladhastighet i forhold til materialet som kuttes, i hastighetsområde fra 18 m/min til 100 m/min. For å regulere hastigheten, roteres håndrattet på variatoren i henhold til tabellen angitt i kapittel 8. NB! Utfør bare justering av hastighet når motor-variatoren er i drift Utføre kutte syklus 1. Posisjoner hovedstrøm bryteren i posisjon Displayet ved betjeningspanelet vil da bli slått på og følgende sekvens vil vises: Side : 18

20 3. Trykk så tasten for å starte hydraulikk systemet 4. Displayet vil da vise status: 5. Posisjoner sagbuen over følertappen ved hjelp av tasten ved betjeningspanelet. Oppmerksom : Kutte syklus vil ikke starte opp dersom sagbuen er posisjonert i posisjonen til følertappen. 6. Start maskinen ved å trykke på de to "START" tastene : 7. Når sagbladet nærmer seg følertappen, må dy trykke følgende tast for å få sagbuen til å fortsette å senke seg nedover. For å angi ferdig kuttede materialstykker som ikke er tatt med i tellingen, benyttes tasten, samt for å endre antall telleren benyttes tastene og. Side : 19

21 7.11 Feilmeldinger - Symbol oversikt Feilmelding Beskrivelse Feil med sagblad, kontroller stramming og eventuelt om det har oppstått sagblad brudd. Sikkerhetsdeksler er ikke korrekt lukket. Kontroller at alle sikkerhetsdeksler er korrekt lukket. Termisk sikring har utløst, vent inntil den automatisk nullstiller seg. NØDSTOPP-bryter er aktivert. Utbedre / fjern årsaken til at den ble trykket og utfør deretter nullstilling av NØDSTOPP-bryter Dette symbolet indikerer at sagbue nedre endebryter eller følertapp er defekt. Dette symbolet vil vises i displayet dersom det oppstår unormaliteter ved funksjonaliteten til styringen / saganlegget. Denne feilmeldingen indikerer at sagbue nedre endebryter eller følertapp er defekt. Når denne meldingen vises i displayet, indikerer dette at stikken er ÅPEN Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. Dersom en av feilmeldingene som er angitt ovenfor vises i displayet, nullstilles/utbedres feilen. Slå deretter av båndsagen og slå den så på igjen. Dersom feilmeldingen fremdeles vises, ta kontakt med P. Meidell AS for veiledning Feilmeldinger - Oversikt Nr Beskrivelse Hydraulikk pumpe rele, feil eller elektrisk kortsluttet 2 24V strømforsyning mangler, kontroller sikring. 3 Elektronikk kort feil 4 Hydraulikk pumpe rele, feil eller frakoblet Side : 20

22 Nr Beskrivelse Elektronikk kort feil 2 Elektronikk kort feil 3 Elektronikk kort feil 4 ÅPNE stikke magnetventil, feil eller frakoblet 5 ÅPNE stikke magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 6 LUKK stikke magnetventil, feil eller frakoblet 7 LUKK stikke magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 8 Sagbue mating nedover magnetventil, feil eller frakoblet 9 Sagbue mating nedover magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 10 Sagblad motor rele, feil eller frakoblet 11 Sagblad motor rele, feil eller elektrisk kortsluttet 12 Sagbue kjøring oppover magnetventil, feil eller frakoblet 13 Sagbue kjøring oppover magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 14 Sagbue kjøring nedover magnetventil, feil eller frakoblet 15 Sagbue kjøring nedover magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 16 Matestikke fremover magnetventil, feil eller frakoblet 17 Matestikke fremover magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 18 Matestikke bakover magnetventil, feil eller frakoblet 19 Matestikke bakover magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 20 Kjølevæske pumpe rele, feil eller frakoblet 21 Kjølevæske pumpe rele, feil eller elektrisk kortsluttet 22 Sagbue gjæringsvinkel låsing magnetventil, feil eller frakoblet 23 Sagbue gjæringsvinkel låsing magnetventil, feil eller elektrisk kortsluttet 24 LUKK stikke magnetventil 2, feil eller frakoblet 25 LUKK stikke magnetventil 2, feil eller elektrisk kortsluttet 26 ÅPNE stikke magnetventil 2, feil eller frakoblet 27 ÅPNE stikke magnetventil 2, feil eller elektrisk kortsluttet Side : 21

23 8. SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SKJÆRE HASTIGHET HARDHET MATERIALE Kg/mm 2 BÅNDSAG MED HASTIGHETS VALGBRYTER HASTIGHET m/min. BÅNDSAG MED HASTIGHETS VARIATOR HASTIGHETS SKALA VARIATOR HASTIGHET m/min. ***** < > MAKS 18 SAGBLAD TABELL Thic. thic. < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 3/4 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 3/4 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 22

24 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Bytte av sagblad VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1. Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. Åpne sagblad dekslet ved å skru ut de to skruknottene, åpne så sagblad dekslet ved å åpne hengslene. Fjern så sagblad dekslet. 2. Koble fra strømforsyningen til maskinen. 3. Vri deretter sagblad stramme rattet mot klokken slik at sagbladet slakkes. 4. Skyv så sponbørste nedover fra sagbladet. 5. Demonter så det defekte sagbladet fra hjulene, og trekk sagbladet ut av sagbladstyringene. 6. Plasser så det nye sagbladet i sagbladstryringen mellom valselagrene og styreplatene. Kontroller at sagbladtann retningen er korrekt i henhold til angivelse ved sagbladstyringen. 7. Plasser så sagbladet på svinghjulene igjen, og stram sagbladet ved hjelp av sagblad stramme rattet. 8. Plasser så tilbake sponbørste i korrekt posisjon opptil sagbladet. 9. Plasser så tilbake sagblad dekslene, på sagbuen og ved sagbladstyringen. 10. Koble tilbake strømforsyningen til maskinen og slå på hovedstrømbryteren. Drei sagblad stramme rattet inntil sagblad strammings symbolet displayet. slukker ved For å øke levetiden til sagbladet, er det nødvendig å utføre innkjøring av sagbladet : Velg sagbladhastighet 35 m/min. Benytt rundt materiale, stor størrelse dersom mulig (Med maks. materialfasthet 590 N/mm2). Velg svært lav matehastighet, og utfør noen kutte sykluser. 9.2 Daglig vedlikehold 1- Kontroller kjølevæske nivå og etterfyll kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen og ellers ved og rundt maskinen. 3- Fjern spon fra stikke området. Side : 23

25 9.3 Ukentlig vedlikehold 1. Kontroller oljenivået i hydraulikk tanken, og etterfyll ved behov. 2. Kontroller oljenivået ved sagbue senke hastighets systemet etter at du har plassert sagbuen i horisontal posisjon, og etterfyll ved behov. Mengde olje ved sagbue senke systemet er 1,5 liter. 3. Smør sagblad strammings enhetene og påfør grease ved stikke vandrings skruene. 4. Kontroller at NØDSTOPP-bryeren innehar korrekt funksjon; Aktiviser den når maskinen er i drift og sagbladet roterer; maskinen skal da stoppe opp øyeblikkelig. 9.4 Oljetabell Girkasse olje Hydraulikk olje Kjølevæske Mikro- kjøle/smøre olje AGIP Blasia 460 ISO 460 AGIP H LIFT 46 ISO L-HV CASTROL SINTOLIN MA3 TECNOLUBE EM6015HCSL36 Kode Bianco Kode Bianco Kode Bianco Kode Bianco Hydraulikk pumpe olje: Hydraulikk mineral olje ISO-VG 46 (normal levetid= 1500 driftstimer). Girkasse olje: Mineral hydraulikk olje (normal levetid= 5000 driftstimer). For andre olje typer, vennligst kontroller på emballasjen eller ved å ta kontakt med olje leverandøren. Kjølevæske: Blanding av emulsjons olje og vann må byttes før utløpsdato med hensyn til kjølevæske oljen. Hvis ikke utløpsdato er oppgitt, vennligst ta kontakt med leverandøren av kjølevæske oljen. AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje i henhold til lokale miljøforskrifter. Side : 24

26 9.5 Månedlig vedlikehold VIKTIG: FØR DU BEGYNNER MED VEDLIKEHOLDET MÅ MASKINEN SIKRES I AVSLÅTT POSISJON VED AT STRØMFORSYNING FRAKOBLES MASKINEN Justering av sagblad styrings platene Fjern sagbladet. Skru skruen som er plassert på sagblad styrings blokken. Kontroller med et 0,95 mm tykt følerblad at distansen mellom karbid platene er korrekt. Lås så fast blokken og plasser tilbake sagbladet Kontroll og justering av sagbladets vertikal posisjon For å utføre justeringen, benyttes en magnetisk måleinstrument som festes på stikken, se bildet. Plasser det magnetiske måleinstrumentet inntil sagbladet, nært ved sagbladstyringsplatene. Beveg sagbuen vertikalt, og kontroller at maksimal feiltoleranse (ikke sagbladtennenen) ikke overstiger ± 0,02 mm. Dersom variasjonen er større, løsnes låseskruene på sagblad styringsblokken. Juster på justeringsskruene ved blokken slik at vertikal posisjonen til sagbladet blir korrekt innstilt. Lås så låseskruene på sagblad styringsblokken igjen, og utfør en ny måling av vertikal variasjonen, og kontroller at den er innefor angitte toleranser. Gjenta prosedyren dersom variasjonen ikke er innefor angitt feiltoleranse. Side : 25

27 9.5.3 Justering og kontroll gjæringsvinkel stoppere ved 90 Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen. Løsne låse mutteren. Senk sagbuen nedover så nært ned til kutte området som mulig ved hjelp av tast for senk sagbue ved betjeningspanelet. Benytt en 90 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Drei justeringsskruen for vinkelstopperen. Lås så låsemutteren Justering og kontroll av gjæringsvinkel stoppere ved 60 Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen. Løsne låse mutteren. Senk sagbuen nedover så nært ned til kutte området som mulig ved hjelp av tast for senk sagbue ved betjeningspanelet. Benytt en 60 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Drei justeringsskruen for vinkelstopperen. Lås så låsemutteren Kontroll av sagblad stramming. Benytt en momentnøkkel med innstilling på 25/28 Nm (ikke inkludert ved levering av maskinen). Plasser en bolt M18 i håndrattet og lås den fast ved hjelp av en låsemutter. Plasser så momentnøkkelen på bolten og stram så sagbladet til korrekt moment. Kontroller at lampen som indikerer sagblad stramming slukker korrekt i henhold til når sagbladet er strammet med korrekt moment. Dersom lampen ikke slukker korrekt, må endebryteren ved sagblad strammingen justeres. Dersom du ikke har en momentnøkkel, følger du denne fremgangsmåten når du strammer sagbladet : Kontroller at sagbladet er montert. Side : 26

28 Vri på håndrattet for stramming av sagbladet inntil det gir hard motstand. Drei så håndrattet et par omdreininger til. Side : 27

29 10. FEILSØKING VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid Skader ved kuttet eller på sagbladet 1 Skjevt kutt Er sagbladet korrekt montert? Kontroller sagblad monteringens vertikale posisjon. 2 Bølgeformet kutt Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet, og bytt det dersom det er utslitt. 3 Konkav, konveks eller bølgeformet kutt Er sagblad hastigheten innstilt korrekt? Reguler sagblad hastigheten i henhold til materiale. 4 Sagbladet har brudd eller sprekker 4.1 Sagbladet har sprekker ved topp kanten a. Sagbladet er for stramt, juster strammingen. b. Sagbladet er utsatt for, for høyt skjære trykk. Reduser skjære trykket. c. Sagblad rygg kanten berører svinghjul flensen når det roterer. Hvis dette er tilfelle, utfør følgende : 1) Sagblad rygg kanten berører flensen til motor svinghjulet. Løsne feste skruene til sagblad styringen. Skru tappen en omdreining. Skru fast feste skruene igjen. Drei sagbladet manuelt i rotasjonsretning og kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til motor svinghjul flensen er mm. 2) Sagblad rygg kanten berører flensen til det frie svinghjulet. Tilt sagblad strammings sleiden ved å løsne mutteren, og løsne skruene med en omdreining. Drei sagbladet manuelt i rotasjonsretning og kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til motor svinghjul flensen er mm. Fest fast skruene igjen. d. Kontroller hardmetall platene og lagrene til sagblad styringen. Kontroller at sagblad styrings lagrene fungerer korrekt, og at sagbladet styres korrekt av hardmetall platene. Side : 28

30 4.2 Sagbladet har sprekker ved bunn kanten (sagtann kanten) Har sagbladet vært utsatt for stress? Bytt sagbladet. 4.3 Sagbladet er brutt ved sveise skjøten Sagblad sveisen har trolig vært defekt, skadet. 4.4 Brekker sagblad tennene ved kutting a. Kontroller at sagblad hastigheten er i samsvar med hastigheten som er oppgitt i tabellen i kapittel 8. b. Kontroller at sagbladstramming er korrekt. c. Kontroller at kjølevæske blandingen er korrekt. d. Kontroller at ikke maskinoperatøren benytter unødig skjæretrykk under sagingen. e. Kontroller at material kvaliteten ikke prosentvis er for variabel. Side : 29

31 10.2 Maskin feil OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke 1.1- Er maskinen slått på?. A- Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. B- Kontroller at strømforsynings kabelen er korrekt tilkoblet STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. 2- Symbolet vises i betjeningspanel displayet 2.1- Kontroller om NØDSTOPP bryteren er aktivert. Nullstill NØDSTOPP bryteren ved at du dreier den mot høyre Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. 3- Symbolet vises i betjeningspanel displayet 3.1- Kontroller funksjonen til nedre/øvre endebryter og sagbue veksle punkt følertapp. Kontroller endebryterene og følertappen, og bytt ved behov. 4- Når du trykker start bryter for hydraulikk systemet, starter ikke hydraulikk pumpen Kontroller om symbolet vises i betjeningspanel displayet. Vent inntil den automatiske termosikringen nullstiller seg Kontroller strømforsyningen / spenningen ved den elektriske styringen. Kontroller strømforsyningen / spenningen ved hjelp av et multimeter, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data. Side : 30

32 4.3- Kontroller om kontaktoren ved den hydrauliske pumpen innehar korrekt funksjon. Kontroller kontaktoren ved hjelp av et multimeter strømforsyning til kontaktor og motor, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller strømforsyningskabel til hydraulikk pumpen. Kontroller strømforsyningskabelen til hydraulikk pumpen ved hjelp av et multimeter Kontroller signalspenningen ut fra utgang A1 ved styringen. Kontroller at spenningen ut fra utgangen A1 ved styringen med hensyn til aktivering av pumpen er i samsvar med oppgitte elektriske data. 5- Stikken kan ikke kjøres 5.1- Kontroller det hydrauliske driftstrykket -A- Kontroller om hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilsmusset eller blokkert). -B- Kontroller strømforsyningskabelen til hydraulikk pumpe motoren. -C- Kontroller hydraulikk tank olje nivået, og etterfyll ved behov Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon. Prøv å aktivere den manuelt, og rengjør eventuelt bytt den ved behov Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller om strømforsyningen til maskinen samsvarer med angivelser på maskinens typeskilt som er montert på maskin sokkelen Kontroller signalspenning ut fra utgang A4 ved styringen. 6- Sagbuen kan ikke kjøres nedover 6.1- Kontroller det hydrauliske driftstrykket -A- Kontroller det hydrauliske driftstrykket ved hjelp av manometer (pos. 1) ved det hydrauliske betjeningspanelet. -B- Kontroller at reguleringsventil for sagbue mating (pos. 2) ved det hydrauliske betjeningspanelet ikke er fullstendig lukket. -C- Kontroller om hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilsmusset eller blokkert). -D- Kontroller strømforsyningskabelen til hydraulikk pumpe motoren. -E- Kontroller hydraulikk tank olje nivået, og etterfyll ved behov Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon. Prøv å aktivere den manuelt, og rengjør eventuelt bytt den ved behov Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller om strømforsyningen til maskinen samsvarer med angivelser på maskinens typeskilt som er montert på maskin sokkelen Kontroller om endebryter følertappen innehar korrekt funksjonalitet Kontroller om endebryter og følertapp innehar korrekt funksjonalitet, dersom ikke bytt de ved behov Utfør Kontroller signalspenning ut fra utgang A3 ved styringen. Side : 31

33 7- Sagbuen kan ikke kjøres oppover 7.1- Kontroller det hydrauliske driftstrykket -A- Kontroller det hydrauliske driftstrykket ved hjelp av manometer (pos. 1) ved det hydrauliske betjeningspanelet. -B- Kontroller at reguleringsventil for sagbue mating (pos. 2) ved det hydrauliske betjeningspanelet ikke er fullstendig lukket. -C- Kontroller om hydraulikk pumpen fungerer korrekt (kan være tilsmusset eller blokkert). -D- Kontroller strømforsyningskabelen til hydraulikk pumpe motoren. -E- Kontroller hydraulikk tank olje nivået, og etterfyll ved behov Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon. Prøv å aktivere den manuelt, og rengjør eventuelt bytt den ved behov Kontroller strømforsyningen til betjeningspanelet. Kontroller om strømforsyningen til maskinen samsvarer med angivelser på maskinens typeskilt som er montert på maskin sokkelen Utfør Kontroller signalspenning ut fra utgang A2 ved styringen. 8 - Sagblad motor starter ikke opp 8.1- Kontroller om symbolet vises i betjeningspanel displayet. Vent inntil den automatiske termosikringen nullstiller seg Kontroller strømforsyningen / spenningen ved den elektriske styringen. Kontroller strømforsyningen / spenningen ved hjelp av et multimeter, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data Kontroller om kontaktoren ved sagblad motoren innehar korrekt funksjon. Kontroller kontaktoren ved hjelp av et multimeter strømforsyning til kontaktor og motor, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller strømforsyningskabel til sagblad motor. Kontroller strømforsyningskabelen til motoren ved hjelp av et multimeter med hensyn til at de stemmer overens med de angitte elektriske data Kontroller signalspenning ut fra utgang A6 ved styringen. 9 - Kutte syklus utføres ikke 9.1- Vises symbol for NØDSTOPP-bryter i displayet. Dersom NØDSTOPP-bryter er aktivert, utbedre årsaken til at den ble trykket og nullstill så NØDSTOPP-bryteren Vises symbol for sagbue beskyttelse deksel i displayet. Kontroller at sagbue beskyttelse dekslene er korrekt lukket. Kontroller om sikkerhetsbryterene ved dekslene innehar korrekt funksjon Vises symbol for termosikring i displayet. Vent inntil den automatiske termosikringen nullstiller seg Kontroller om sagbuen endebryter og følertapp innehar korrekt funksjon. Kontroller om sagbue endebryter og følertapp innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Side : 32

34 9.5- Kontroller strømforsyningen og styrespenning fra styringen. Kontroller om strømforsyningen og styrespenning fra styringen er i henhold til angitte elektriske data. Kontroller spenningen ved strømforsyning tilkoblingen ved det elektriske kortet ved kontakten A Kontroller sikringene. Dersom ikke strøm indikator lampen lyser innen 2 sekunder, kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. 10- Kjølevæske pumpe motor starter ikke opp Kontroller strømforsyningen / spenningen ved den elektriske styringen. Kontroller strømforsyningen / spenningen ved hjelp av et multimeter, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data Kontroller om kontaktoren ved kjølevæske pumpe motor innehar korrekt funksjon. Kontroller kontaktoren ved hjelp av et multimeter strømforsyning til kontaktor og motor, og avleste verdier skal stemme overens med angitte elektriske data Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov Kontroller strømforsyningskabel til kjølevæske pumpe motor. Kontroller strømforsyningskabelen til motoren ved hjelp av et multimeter med hensyn til at de stemmer overens med de angitte elektriske data Kontroller signalspenning ut fra utgang A6 ved styringen. 11- Sagbue løftesylinder lekker olje Lekker olje. A- Kontroller pakningene og bytt de ved behov. 12- Stikke sylinder lekker olje Lekker olje. A- Kontroller pakningene og bytt de ved behov. Side : 33

35 11. STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen C45 med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 370 SA 60 i henhold til EC standarder. 12. AVFALLS HÅNDTERING AV MASKINEN Maskinen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). Maskinen skal deponeres til godkjent resirkuleringsstasjon / bedrift i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. Maskinen er angitt som et produkt som skal resirkulerer / avfallshåndteres i henhold til EEAforskrift. Side : 34

36 13. RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA De etterfølgende sidene viser konstruksjons tegninger for de ulike delene som maskinen er satt sammen av. Dersom du skulle ha behov for å bestille reservedeler, spesifiser reservedels kode nummeret og en beskrivelse av den aktuelle reservedelen, og videre antall deler du ønsker å bestille. Husk alltid å oppgi maskin modell, serienummer og årsmodell. EKSEMPEL Konstruksjonskode Posisjon på konstruksjonstegning Antall 27/b 17 1 Side : 35

37 13.1 Skjema for bestilling av reservedeler Side : 36

38 13.2 Reservedels tegninger og skjema Side : 37

39 Side : 38

40 Side : 39

41 Side : 40

42 Side : 41

43 Side : 42

44 Side : 43

45 Side : 44

46 Side : 45

47 Side : 46

48 Side : 47

49 Side : 48

50 Side : 49

51 Side : 50

52 Side : 51

53 Side : 52

54 Side : 53

55 Side : 54

56 Side : 55

57 Side : 56

58 Side : 57

59 Side : 58

60 Side : 59

61 Side : 60

62 Side : 61

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer