1 SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4"

Transkript

1

2 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN Elektrisk utstyr Sikkerhets utstyr ved maskinen Forskrifter for maskin operatøren GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Kutte kapasitet Tekniske egenskaper Identifikasjons typeskilt Tekniske data Tilleggs utstyr på forespørsel INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av maskinen Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN Oppstart av maskinen Material mating Start kapping SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SERVICE OG VEDLIKEHOLD Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Oljetabell Månedlig vedlikehold Side : 1

3 10 FEILSØKING Skader ved kuttet eller på sagbladet Elektrisk feilsøking Hydraulisk feilsøking STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL CNC - BETJENINGSPANEL Beskrivelse av CNC-betjeningspanel Oppstart av systemet Halvautomatisk syklus Program behandling Opprette et program Slette et program Slette alle program Søke etter program Endre et program Utføre et program Generell parametere informasjon Test av innganger / utganger Innganger / Utganger Feilmeldinger Tilkobling til PC Elektriske data ved CNC-styring Inverter feilmeldinger RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA SKJEMA FOR BESTILLING AV RESERVEDELER RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA Side : 2

4 1 SAMSVARSERKLÆRING Samsvarserklæring for den spesifikke maskinen er plassert i den engelsk språklige bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. Side : 3

5 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST. [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Elektrisk panel-board. - Kjøle pump motor - Sagblad motor. - Hydraulikk pump motor. - Sikkerhets og Nødstopp - CNC betjeningspanel - Lengdemålings skru - Lengdemålings skrumotor MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse - Matings automat bevegelse - Sagblad strammings regulator - Reduksjons gir system. - Lengde målingssystem - Sagblad styrings justering. - Sikkerhetsutstyr HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulikk styringsenhet - Skjæretrykk regulator - Skjæretrykk ventil. - Stikke sylinder låsing. - Sagbue løfte sylinder - Matestikke sylinder - Matings automat sylinder. TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Matings automat beskyttelse [] Utmating av avkuttede material biter [] Bakre beskyttelse bjelke [] Kjølevæske system sikkerhets system [] Kutte syklus test [] Sikkerhets system inspeksjon Merknader. DATO / / Signatur Side : 4

6 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen taes i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. Les svært grundig kapittel 6) INSTALLASJON og 7) BRUK AV MASKINEN. BRUKSOMRÅDE OG KRAV TIL PERSONELL FOR BÅNDSAGEN Båndsagen BIANCO 370 ADS CNC 1R2 kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. BÅNDSAGEN MÅ IKKE BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 370 ADS CNC 1R2 kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet av hovedstrømbryter som fungerer som lås for elektroskap døren. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Beskyttet mot overbelastning ved hjelp av termisk motorvern. - Øyeblikkelig stopp når motorvern blir aktivisert. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Automatisk stopp etter fullført kutte syklus. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. - Øyeblikkelig still stans dersom beskyttelse deksel til matings automaten blir åpnet. Side : 5

7 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Et svart farget beskyttelse deksel er plassert på sagblad styringen på den faste siden. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på den bevegelige sagblad styringen, slik at bare nødvendig kapp størrelse av sagbladet vil være i åpen løpebane. - Et gul farget beskyttelse deksel er plassert på matingsautomaten, og er sikret ved hjelp av sikkerhetsbryter slik at dersom dekslet blir åpnet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i stillstands. - Justering av sagbue høyde ved hjelp av et potensiometer, slik at operatøren enkelt kan regulere sagbuen til nødvendig høyde for utførelse av kuttet. 3.3 Forskrifter for maskin operatøren - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Ikke plasser hendene dine i spontransportøren uten at du har slått av hovedstrøm bryteren og fjernet nøkkelen fra denne. - Koble alltid maskinen fra strømforsyningen før du utfører noen form for vedlikeholds eller service arbeid. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. Side : 6

8 4 GARANTI Garantien er 1 år for mekaniske deler og 6 måneder med hensyn til elektrisk deler. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjons tap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 7

9 5 MASKIN SPESIFIKASJONER 5.1 Kutte kapasitet Høyre Høyre Venstre Ø MODELL 370 ADS CNC x x x x Tekniske egenskaper BIANCO 370 ADS CNC 1R2 er en hydraulisk maskin som i tillegg til å være en halvautomatisk også innehar fordelene med automatisk material mating, slik at den er ideel for kapping av store serier av små og medium material størrelser av forskjellige profiler med gjæringsvinkel opptil 60. Denne maskinen er passende til bruk ved verksteder eller material leverandører som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sveiset stål sokkel Herded aluminiums støpt sagbue. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Kutte enhet montert på glide valselager. Girkasse med herdede og likerettede gir. Trinnløs hastighets regulator. Karbid bladstyrings plater. Hydraulisk styrt girboks. Stikker med hydraulisk låsing ved hjelp av sylinder. Sagbue styrings sylinder plassert i front for å øke systemets fasthet og sikre lengre levetid for sagbladet. Hurtig senking av sagbue ned til materiale. Skjæretrykk justering i forhold til profil og material type. Materialmatingsautomat med mulighet for sideveis forflytning for å lette mating av aksler som ikke er helt rett linjede. Elektrisk system i lav spennings utførelse i henhold til EC standarder. CNC styring av alle maskin funksjoner; kan programmeres med 16 kappe program som inneholder 100 setninger hver som igjen kan inneholde opptil 99 kutt. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel GRÅ RAL 7036 Side : 8

10 5.3 Identifikasjons typeskilt MASKIN MODELL SERIE NUMMER PRODUKSJONS ÅR EFFEKT I KW ANNO DI MOD 370 CNC MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz x,xx x,x xxx xx MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 9

11 5.4 Tekniske data Sagblad størrelse : - Lengde mm Bredde. mm Tykkelse..... mm. 0.9 Arbeidshøyde mm 835 Sagblad motor.. kw... 1,5 Kjølevæske pump.. kw. 0,1 Hydraulikk pumpe motor kw 0,55 Sagblad hastighet. m/min Skjære matings hastighet mm/min Hurtig sagbue senking mm/min Skjære nøyaktighet. mm. 0,1 for hver 100 Posisjonerings nøyaktighet.. mm.. ±0,2 Kjølevæske tank.. I 80 Hydraulikk tank... l 32 Drifts trykk.... bar. 30 Skjære trykk..... bar 4 20 Stikke trykk..... bar Matings enkelt lengde mm 1000 Maks. programmerbar matings lengde mm Tillegg: Stikke trykk regulator bar 4 30 Tåke kjøle/smøre enhet bar. 4 Transport størrelser: - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2360x1790x1340 Forpaknings størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2940x1810x1820 Maskin vekt inkludert tilleggsutstyr N Tilleggs utstyr på forespørsel - STIKKE TRYKK REGULATOR - MEKANISK BUNT KUTTINGS ENHET - HYDRAULISK BUNT KUTTINGS ENHET - TÅKEKJØLE SMØRE SYSTEM - INNMATINGS RULLEBANE m * - UTMATINGS RULLEBANE... m * * RULLEBANE i lengdene m Side : 10

12 6 INSTALLASJON 6.1 Løfting og Transport Hvis du har behov for å flytte maskinen. Bruk to stropper eller kjettinger. Monter disse fast til maskinen ved hjelp av fire kroker plassert på sokkelen til maskinen. 6.2 Montering av maskinen Maskinen må plasseres på fundamentflaten, og monteres fast ved hjelp av maskinanker. Side : 11

13 6.3 Montering av utstyr på maskinen Før en utfører elektrisk tilkobling av maskinen, må alt utstyr og tilbehør som er demontert med hensyn til transportering av maskinen monteres korrekt på maskinen. 1 - MONTERING AV UTMATINGS RULLEBANE. Monter tilkoblingsplaten på rullebanen og skru den deretter fast til sagmaskin sokkelen ved hjelp av skruer. 2 - KJØLEVÆSKE PÅFYLLING. Fyll på kjølevæske på tanken som er inn i sokkelen, omlag 60 liter, for korrekt kjøling og smøring av sagbladet. NB! Kontroller at kjølevæsken er korrekt blandet i henhold til angivelser på beholderen fra kjølevæske leverandøren. 3 - MONTERING AV KJØLEVÆSKETANK DEKSEL Plasser dekslet på baksiden av maskinen. Monter dekslet fast ved hjelp av de respektive skruene. 4 - MONTERING AV BAKDEKSEL Fjern skruene hvor dekslet skal monteres, plasser dekslet og skru det fast ved hjelp av skruene. 5 LÅSING AV MATESTIKKE SYLINDEREN NB! Du må først utføre elektrisk tilkobling av maskinen. Start det hydrauliske systemet. Trykk tasten "Matestikke fremover" (Matestikke sylinderen vil automatisk kjøre seg tilbake). Led sylinderen til dens posisjon ved hjelp av å trykke på tasten og skyv samtidig inn sylinder hydraulikk rørene. Skyv sylinderen inntil den når festeplaten og skru den så fast ved hjelp av skruene. 6 MONTERING AV MATESTIKKEN Løft rullene som er plassert på bakre støtte av matestikken. Fjern skruene som fester søyle beskyttelse dekslet. Plasser sylinder dekslet slik som tegningen viser. Skru det fast ved hjelp av skruene. Side : 12

14 6.4 Elektrisk tilkobling 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 1,5 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. Funksjons kontroll. 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller om lyset som indikerer at maskinen er tilført strøm lyser. 3- Trykk start bryteren på CNC betjeningspanelet og kontroller om manometeret med hensyn til det hydrauliske systemet innehar tilstrekkelig driftstrykk. Dersom manometeret fortsetter å vise 0, må du bytte om to av fasene på strømforsyningskabelen. Side : 13

15 7 INSTRUKSJONER FOR DRIFT AV MASKINEN. 7.1 Oppstart av maskinen Kontroller at alt sikkerhets utstyr er korrekt montert. Slå på maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren og deretter aktiviser den hydrauliske pumpen ved hjelp av trykk-bryteren på betjeningspanelet. Stram sagbladet ved å rotere håndhjulet på sagbue enheten til led lampen (*) på betjeningspanelet slukker. Merknad: Ved still stans av maskinen over lengre tid, må sagbladet alltid slakkes. 7.2 Material mating Åpne stikken ved hjelp av å trykke på tasten for åpning av stikken på betjeningspanelet. Plasser materialet i materen og plasser materialet i stikken. Spenn så fast materialet i stikken ved å trykke på tasten for lukking av stikken på betjeningspanelet. VIKTIG! Den 13 mm stempel lengden er nødvendig for at en også skal kunne prosessere materiale som ikke er helt rette aksler; dersom en reduserer denne lengden, vil dette kunne påvirke maskinens drifts egenskaper. Vær spesielt varsom når du lukker stikken; det er strengt forbutt å plassere hender nær stikke enheten under lukking av stikken. 7.3 Start kapping Se kapittel 14 med hensyn til betjening av CNC-styringen. Side : 14

16 8 SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SKJÆRE HASTIGHET HARDHET MATERIALE Kg/mm 2 HASTIGHET m/min. ***** 100 < > 120 MAKS 18 SAGBLAD TABELL tykk. tykk. < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 15

17 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Bytte av sagblad VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1. Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. Åpne sagblad dekslet ved å skru ut de to skruknottene, åpne så sagblad dekslet ved å åpne hengslene. Fjern så sagblad dekslet. 2. Koble fra strømforsyningen til maskinen. 3. Vri deretter sagblad stramme rattet mot klokken slik at sagbladet slakkes. 4. Demonter så det defekte sagbladet fra hjulene, og trekk sagbladet ut av sagbladstyringene. 5. Plasser så det nye sagbladet i sagbladstryringen mellom valselagrene og styreplatene. Kontroller at sagbladtann retningen er korrekt i henhold til angivelse ved sagbladstyringen. 6. Plasser så sagbladet på svinghjulene igjen, og stram sagbladet ved hjelp av sagblad stramme rattet inntil LED-lampen ved betjeningspanelet for stramming av sagblad slukker. 7. Plasser så tilbake sagblad dekslene, på sagbuen og ved sagbladstyringen. 9.2 Daglig vedlikehold 1- Kontroller kjølevæske nivå og etterfyll kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen og ellers ved og rundt maskinen. 9.3 Ukentlig vedlikehold 1. Kontroller oljenivået ved hydraulikk oljetanken, og etterfyll ved behov. 2. Kontroller oljenivået ved hydraulikk reguleringsenheten etter at du har posisjonert sagbuen i horisontal posisjon. Oljemengde ved hydraulikk reguleringstanken er 0.8 l. 3. Smør alle føringer og påfør grease på stikke skruene, og smør inn sagbordet med et lett lag med olje. 4. NB! Se Oljetabell for korrekte oljetyper. Side : 16

18 9.4 Oljetabell Hydraulikk olje AGIP ISO 460 Girkasse olje AGIP ISO L-HV Kjølevæske CASTROL SYNTILO Girkasse olje: Mineral hydraulikk olje (normal levetid= 5000 driftstimer). For andre olje typer, vennligst kontroller på emballasjen eller ved å ta kontakt med olje leverandøren. Kjølevæske: Blanding av emulsjons olje og vann må byttes før utløpsdato med hensyn til kjølevæske oljen. Hvis ikke utløpsdato er oppgitt, vennligst ta kontakt med leverandøren av kjølevæske oljen. AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje. Side : 17

19 9.5 Månedlig vedlikehold VIKTIG: FØR DU BEGYNNER MED VEDLIKEHOLDET MÅ MASKINEN SIKRES I AVSLÅTT POSISJON VED AT STRØMFORSYNING FRAKOBLES MASKINEN Justering av sagblad styrings platene. Fjern sagbladet. Skru skruen som er plassert på sagblad styrings blokken. Kontroller med et 0,95 mm tykt følerblad at distansen mellom karbid platene er korrekt. Lås så fast blokken og plasser tilbake sagbladet Kontroll og justering av sagbladets vertikal posisjon. For å utføre justeringen, benyttes en magnetisk måleinstrument som festes på stikken, se bildet. Plasser det magnetiske måleinstrumentet inntil sagbladet, nært ved sagbladstyringsplatene. Beveg sagbuen vertikalt, og kontroller at maksimal feiltoleranse (ikke sagbladtennenen) ikke overstiger ± 0,02 mm. Dersom variasjonen er størren, løsnes låseskruene på sagblad styringsblokken. Juster på justeringsskruene ved blokken slik at vertikal posisjonen til sagbladet blir korrekt innstilt. Lås så låseskruene på sagblad styringsblokken igjen, og utfør en ny måling av vertikal variasjonen, og kontroller at den er innefor angitte toleranser. Gjenta prosedyren dersom variasjonen ikke er innefor angitt feiltoleranse. Side : 18

20 9.5.3 Justering og kontroll gjæringsvinkel stoppere ved 90. Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren Senk sagbuen nedover så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 90 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst Justering og kontroll av gjæringsvinkel stoppere ved 60. Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren. Roter så sagbue enheten til helt inntil stopperen, og senk sagbuen så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 60 eller en 45 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst. Side : 19

21 9.5.5 Kontroll av sagblad stramming. Benytt en momentnøkkel med innstilling på 25/28 Nm (ikke inkludert ved levering av maskinen). Plasser en bolt M18 i håndrattet og lås den fast ved hjelp av en låsemutter. Plasser så momentnøkkelen på bolten og stram så sagbladet til korrekt moment. Kontroller at lampen som indikerer sagblad stramming slukker korrekt i henhold til når sagbladet er strammet med korrekt moment. Dersom lampen ikke slukker korrekt, må endebryteren ved sagblad strammingen justeres. Dersom du ikke har en momentnøkkel, følger du denne fremgangsmåten når du strammer sagbladet : Kontroller at sagbladet er montert. Vri på håndrattet for stramming av sagbladet inntil det gir hard motstand. Drei så håndrattet et par omdreininger til. Side : 20

22 10 FEILSØKING. VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid Skader ved kuttet eller på sagbladet. 1- Skrående kutt. 1.1 Er sagblad inklinasjonen korrekt Kontroller inklinasjonen til sagbladet og juster ved behov. 2- Konkav, Konveks eller bølget kutt. 2.1 Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet og bytt det dersom det er utslitt. 2.2 Er matings hastigheten og skjære trykket riktig? Finn de optimale parameterene for sagbuen. 2.3 Er sagblad hastigheten riktig? Velg korrekt sagblad hastighet i henhold til hvilket materiale du kapper. 3- Sagblad brudd eller sagblad med sprekker? 3.1- Er det sprekker på toppen av sagbladet? A- Hvis sagbladet er for mye strammet, juster strammingen. B- Hvis skjære trykket er for høyt, reduser skjære trykket. C1- Kontroller om sagbladet berører kanten på svinghjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Løsne skruen som låser glide blokken. - Skru ned mutterskruen en omdreining. - Skru så fast låseskruene igjen. - For å kontrollere om gapet mellom sagbladryggen og hjulkanten er 0,5 1 mm, roter svinghjulet manuelt med korrekt omdreinings retning. - Reguler den bevegelige glideblokken i samme retning. C2- Kontroller om sagbladet berører kanten på drivhjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Forandre vinklingen til sagblad strammings sleiden ved å løsne mutter skruen og skru den ned en runde. - Kontroller om sagbladet vil posisjonere seg 0,5/1 mm fra kanten på drivhjulet ved i dreie drivhjulet med korrekt omdreiningsretning. - Skru så låsemutteren fast igjen. Side : 21

23 D- Kontroller om hardmetall platene og lagrene er i orden, dersom de er utslitte, må disse byttes Er det sprekker i nedre kant av sagbladet? Sagbladet har blitt overbelastet, bytt det Brudd ved sveise skjøt? Sagbladet kan ha hatt fabrikasjons feil Blir sagtennene brutt av under kutting? A- Kontroller om sagblad hastigheten er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). B- Kontroller om skjære trykket er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). C- Kontroller om kjølevæske innstillingene er korrekt. D- Kontroller at selve kappe syklusen ikke fører til overbelastning av sagbladet. E- Kontroller at materialet ikke har store kvalitets forskjeller Elektrisk feilsøking. OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- Når du slår på maskinen starter ikke hydraulikk pumpen? Er maskinen slått på?. Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet. STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den. Kontroller om NØDSTOPP-bryter er aktivert Dersom NØDSTOPP-bryteren er aktivert, deaktiver den ved å vri den soppformede toppen mot høyre. Side : 22

24 Kontroller om Sagblad strammings led-lampen lyser. Kontroller om sagbladet er korrekt strammet, og stram det ved behov. Kontroller om sagblad strammings endebryteren er korrekt justert og innehar korrekt funksjon. Eventuelt bytt den ved behov. Kontroller om sikkerhetsdekslene ved sagbladet er korrekt lukket. Kontroller om sikkerhets endebryterene innehar korrekt funksjon. Kontroller om sikkerhets endebryterene ved dekslene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 2- Stikken vil ikke lukke seg når du trykker på tasten for lukking av stikken. Kontroller om led.lampen for hydraulikk systemet lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 3- Sagbuen kan ikke bevege seg nedover. Kontroller om led.lampen for strømforsyningen lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. Side : 23

25 4- Sagbuen kan ikke bevege seg oppover. Kontroller om led.lampen for strømforsyningen lyser? Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om sikkerhets dekselene og mikrobryterene. Kontroller om sikkerhets dekslene og mikrobryterene innehar korrekt funksjon, og bytt de ved behov. Kontroller utgangene til CNC-styringen. Kontroller utgangene til CNC-styringen med hensyn til om disse fungerer korrekt, se vedlegg vedrørende det elektriske systemet. 4- Matestikken beveger seg ikke. Kontroller om magnetventilene innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om endebryterene SQ4 og SQ5 med hensyn til mating fremover / bakover innehar korrekt funksjon? Dersom de ikke innehar korrekt funksjon, må de byttes. Kontroller om de elektriske kretskortene har tilført korrekt strømforsyning. Kontroller om de elektriske kretskortene har tilførst korrekt strømforsyning ved hjelp av et måleinstrument Hydraulisk feilsøking. 1- Sagbuen beveger seg verken oppover eller nedover Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller driftstrykket ved hjelp av manometeret som er montert på blokken, og juster driftstrykket til angitt verdi, se tekniske data referanse tabell. Kontroller om regulatoren ved hydraulikk betjeningspanelet er lukket, korriger dette. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 2- Stikken beveger seg ikke - Kan ikke åpne eller lukke Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Side : 24

26 Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 3- Sagbue løftesylinder lekker olje Kontroller løftesylinderens pakning? Kontroller løftesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. 4- Stikke sylinder lekker olje Kontroller stikkesylinderens pakning? Kontroller stikkesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. Side : 25

27 11 STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen C45 med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 370 CNC 60 i henhold til EC standarder. 12 AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN. Båndsagen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). 13 BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL. 1. Skjære trykk manometer. 2. Regulering av sagbue senke hastighet. 3. Skjære trykk regulerings ventil. Skjære trykke kan innstilles innenfor område 2 til 15 Bar; Ved den laveste innstillingen korresponderer dette med den mest sensitive kuttingen og den maksimale matings innstillingen i henhold til material typen og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer Side : 26

28 14 CNC - BETJENINGSPANEL 14.1 Beskrivelse av CNC-betjeningspanel 14.2 Oppstart av systemet CNC-styringen er i manuell modus når den slåes på (symbol vises på displayet). I manuell modus kan du: Få tilgang til alle innstillings parameterene ved hjelp av menytastene og aktivere alle drifts syklusene. Kontrollere alle maskin enhetene individuelt (med unntak av sagblad rotasjon aktivering) ved hjelp av funksjons tastene. Kontrollere den hydrauliske girkassen, stikken, matestikken, sagbuen og innmatingsautomaten. Kontrollere statusen til de ulike maskinenhetene ved hjelp av de synoptiske tastene på displayet. Trykk tasten for å veksle visning av de dynamiske feltene med symboler for eksempelvis sagblad hastighet, kjøletype modus og spontransportør modus. Side : 27

29 Trykk tasten Trykk tasten for å få tilgang til sagprogram listen (se avsnitt nedenfor for detaljert beskrivelse). for å få tilgang til maskin parameterene: andre meny nivå vil da bli vist på skjermen: for å få tilgang til maskin nullstillings funksjoner, sagbue og akse innstillinger. for å få tilgang til de mest brukte maskin parameterene (parameterlisten kan tilpasses etter ønske). for å få tilgang til avanserte Mahler funksjoner. for å aktivere PC kommunikasjon for å lagre og nullstille maskin parametere tilbake til standard innstillinger: Bare Bianco srl teknikkere har tillatelse til å benytte denne modusen Beskrivelse av maskin programmerings symboler Maskin styringene kan enten benyttes ved hjelp av de nummeriske tastene eller "F+nummer" funksjons taster, og i tillegg kan de dynamiske tastene ved Mahler displayet benyttes. Dette er altså så kalte dynamiske taster ettersom de endrer seg i forhold til hvilke menyvalg som velges. Tilgang til noen av meny nivåene er beskyttet ved hjelp av passord, noen mer viktige enn andre. Dette for å hindre at uautorisert personell skal kunne endre viktige maskin parametere. Nedenfor vises en fullstendig oversikt over de ulike betjeningstastene og menynivåer: NB! VISNING OG VALG AV DE ULIKE SYMBOLENE OG BETJENINGSTASTER SOM VISES NEDENFOR KAN VARIERE FRA MODELL TIL MODELL AVHENGIG AV DINE PERSONLIGE VALG I FORHOLD TIL CNC-STYRINGEN. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Beskrivelse Tilgang til maskin innstillings menyer Nullstill statisk/dynamisk maskin akser Avansert nullstillings meny Nullstill sagbue grense Mateingsautomat opplæring ved hjelp av proporsjonal motor (inverter og/eller ventil) Nullstill sagblad avvik Nullstill automatisk akse 2, sagbue sving Nullstill akse 2 statisk, for sagbue sving Nullstill akse 1 statisk med sagblad tykkelse lagt til Programmerbare bruker parametere Side : 28

30 Utstyr programmering Generelle maskin innstillinger Individuelle maskin parametere Definisjon av maskintype og autorisert personell vedrørende innstilling av maskin system parametere Tabell liste over digitale/anloge innganger og utganger Hydraulikk girkasse system parametere Stikke type og stikke system parametere Matestikke og matestikke system parametere Akse 1 type A parametere (matevogn-kontroll plate) Akse 1 type B parametere (tre hastigheter) Kutte parametere med sagbue sving (avkapp og sving distanser, etc.) Akse 2 type A parametere (sving) Akse 2 type B parametere (inverter) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Beskrivelse Sagbue parametere Innmatings definisjoner (Innmatings rullebaner) Utmatings definisjoner (Utmatings rullebaner) Kjølevæske parametere Spontransportør parametere Sagblad motor parametere Sagblad motor forbruks amperemeter parametere Sagblad avviks sensor parametere Nødstilfelle modus definisjoner Advarsel definisjoner Side : 29

31 Automatisk syklus modus parametere Utstyr og tilkoblede signalgeneratorer test meny Valg av språk. Oppmerksom!!!! Maskinen må startes om ved endring av språk. Seriell kommunikasjon med datamaskin konfigurasjon Kutte program behandling Opprette et nytt program Slett det valgte programmet Slett alle program Gå til første programmet i programlisten Gå til siste programmet i programlisten Nedenfor vises beskrivelse av de ulike symbolene som viser driftsstatus og betjening for båndsagen. De ulike symbolene vil vises i øvre venstre hjørne av displayet. Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Manuell håndtering Status "Håndtering" blir aktivert ved hjelp av en tast eller valg bryter. Manuell Dette er normal status, og alle maskin funksjoner kan aktiveres. Halvautomatisk Båndsagen utfører en enkel syklus. Automatisk Båndsagen utfører en programmert syklus Programmering Operatøren kan utføre programmering av et program. Program filer Kutte program bibliotek Sagbue nullposisjon Prosedyre for innstilling av nullposisjon for sagbue Matestikke nullposisjon Prosedyre for innstilling av matestikke nullposisjon. Gjæringsvinkel nullposisjon Prosedyre for innstilling av nullposisjon for gjæringsvinkel. Matestikke posisjon Prosedyre for innstilling av matestikke posisjon. Side : 30

32 Beskrivelse av funksjonstaster M H2O OIL V1 V3 GTO Shift +V -V GTO Funksjonstast Symbol Beskrivelse F1 Hydraulikk system PÅ/AV F2 Spontransportør PÅ / AV / Automatisk F3 H2O Sagblad kjøling (Kjølevæske) AV / PÅ / Automatisk F4 OIL Sagblad kjøling (Mikrosmøre kjøling) AV / PÅ / Automatisk F9 V1 V3 Innmatingsautomat hastighetsstyring F10 GTO Gå til angitt distanse (Angi distanse trykk deretter "Start") F11 Mål blokk bakover F12 Mål blokk fremover F13 Lukk matestikke Side : 31

33 F14 Åpne matestikke F15 Hurtig senking av sagbue F16 Hurtig heving av sagbue F17 SHIFT Aktiver "shift" funksjon F19 V+ Øk sagblad hastighet F20 V- Reduser sagblad hastighet F24 Stikke trykk F26 GTO Gå til angitt distanse (Angi distanse og trykk deretter "Start") F27 Sving sagbue i retning med klokken F28 Sving sagbue i retning mot klokken F29 Kjør stikke bakover F30 Kjør stikke fremover F31 Åpne stikke F32 Lukk stikke Side : 32

34 Beskrivelse av dynamiske skjerm symboler DYNAMISKE SKJERM SYMBOLER Disse symbolene beskriver maskin handlinger. Symbolene som vises reflekterer hvordan maskinen har blitt personlig innstilt. Symbol Beskrivelse Sagbladmotor på / av Sagbue gjæringsvinkel posisjonering Material matingsautomat posisjonering Forflytning av matingsautomat ved akse 1 og/eller kontroll plate Stikke åpen / lukket / ikke definert / åpner / lukker Matestikke åpen / lukket / ikke definert / åpner / lukker Hydraulikk system på / av / slåes på/av Sagbue oppover / hurtig senking / mate senking / sagbue stoppet Kjøling på / av / på når kutt utføres Spontransportør på / av / på når kutt utføres Sagblad stramming - aktiv / ikke aktiv Sagblad brudd / sagblad OK Materialstav ved material magasin / Materialstav klar til å mates frem / Tilleggs materialmagasin girkasse på / Rulle endebryter aktiv 0m/m Sagblad hastighet SYMBOLER FOR MASKIN FORVALG Disse symbolene beskriver forvalg som er gjort ved maskinen. Symbolene vil variere avhengig av hvordan maskinen har blitt personlig innstilt. Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Matingsautomat hastighet 1 Automatisk skjærekontroll av Matingsautomat hastighet 2 Matingsautomat hastighet 3 Kjølevæske kjøling Mikrosmøre kjøling Automatisk skjærekontroll på Automatisk innmating aktivert Automatisk innmating deaktivert Automatisk innmating av materialstav ved start Side : 33

35 Høy sagblad hastighet Innmatingsrullebane styring på Lav sagblad hastighet Innmatingsrullebane styring av 0volt Sagblad hastighet regulert av inverter (volt) 0m/m Sagblad hastighet regulert av inverter (m/m) ANNEN INFORMASJON Disse symbolene beskriver andre maskin handlinger. Symbolene vil variere avhengig av hvordan maskinen har blitt personlig innstilt. Symbol Beskrivelse 0.00mm Akse posisjonsverdi 10mm 45% 30 Visning av sagbue posisjon med potensiometer i mm / prosent / grader 0.0A Sagblad motor strøm verdi 0.0Kg Sagblad skjæretrykk verdi 0m/m Sagblad hastighet avlest ved sagblad svinghjul 0% Forhåndsinnstilt sagbue senke hastighet 0% Dynamisk sagbue senke hastighets verdi (dersom selv-regulerende) 14.3 Halvautomatisk syklus Ved det første skjermbildet vises halvautomatiske kutte funksjoner. Plasser materialet i stikkene og lås det fast ved at du lukker stikken ved hjelp av tast F32 og lukker matestikken ved hjelp av tast F13. Trykk så tasten F17 + START. F17 + Posisjoner materialet i henhold til ønsket lengde posisjon ved hjelp av matestikken, ved at du benytter funksjonen "GTO" for å angi ønsket posisjon. Side : 34

36 14.4 Program behandling Etter at du har trykket tasten displayet. for program bibliotek, vil følgende spørsmål vises på 1. Dersom du ikke har lagret noen programmer i program biblioteket, vil følgende spørsmål vises på displayet "DO YOU WANT TO CREATE A NEW PROGRAM" ( VIL DU OPPRETTE ET NYTT PROGRAM ) Trykk : YES (JA) for å opprette et nytt program NO (NEI) for å avbryte og gå tilbake til hovedmeny. 2. Skjermen viser oversikt over program som er lagret i minne. Trykk JA og etterfølgende skjermbilde vises: Symbol Beskrivelse Opprette et nytt program Slett et program som er lagret Slett alle program som er lagret i minne Gå til det første programmet i minnet Gå til det siste programmet i minnet Maksimalt antall program som kan lagres i program minnet er 99, og hvert enkelt program kan inneholde opptil 99 programsetninger hver. Side : 35

37 14.5 Opprette et program Skjermbildet nedenfor viser eksempel på et program. Dersom det er lagret programmer i minnet, vil det første tilgjengelig programmet bli vist Program data Et program er en sekvens med kutt (opptil 99), med programmert lengde og antall stykker tilpasset materialstav lengden. Piltaster til å navigere med Tasten Enter benyttes til å bekrefte inntastede data. Ovenfor viser et eksempel på et program. Tasten "Exit" benyttes til å avbryte inntasting av data. NB! Understrekede enheter er variabler som maskinoperatøren kan angi og endre etter behov. Pos. Symbol Beskrivelse Gyldige verdier Funksjon 1 BIANCO 2 80 m / m 3 S Program navn (tall og/eller bokstaver) Sagblad hastighet (meter/minutt) Program type: S = Symetrisk A = Asymetrisk 1-8 tegn SYMM eller ASYMM mm Material tykkelse (mm) Ikke i bruk , 6 Programsetning nummer , Dette angir program navnet som vises, eksempelbis tegnings nr eller navnet på stykket som skal kuttes Angi korrekt sagblad hastighet i forhold til materialet som skal kuttes Bruk tasten eller for å sette gjæringsvinkel kutte sekvens ved materialstaven. Se beskrivelse i kapittel Side : 36

38 Stykk lengde (mm) Viser om stykk lengden har referanse i forhold til "maskin side" eller "operatør side" Antall stykker som skal kuttes med den angitte lengden / 0-99 Gjæringsvinkel (grader med desimal) Eksempelvis Bruk de nummeriske tastene for å angi lengde See description below Eksempelvis 4 - Bruk de nummeriske tastene for å angi antall Angi gjæringsvinkel 11 Symbol som indikerer kutt side. Angi referanse for gjæringsvinkel ved stykket: "operatør side" eller "maskin side" (se nedenfor) Bruk de nummeriske og bokstav tastene for å tilpasse programmet med ønsket navn og antall kutt som skal utføres. 0.0 mm Material størrelsen av Eksempelvis, tast inn 50 materialet som skal kuttes. Tast inn størrelsen ved hjelp av de nummeriske tastene. Angi type program Eksempelvis, SYM (Symmetrisk) eller SYM = SYMMETRISKE MATERIALSTYKKER Maskinen vil da kutte fra høyre side, mater så materialet fremover i henhold til angitt lengde, og utfører så et tilsvarende venstre kutt. Deretter vil båndsagen mate materialet fremover igjen i henhold til angitt lengde, og utføre et nytt høyre kutt og fortsette slik inntil angitt antall materialstykker som skal kuttes er oppnådd. ASYM = ASYMMETRISKE MATERIALSTYKKER Maskinen vil da kutt fra høyre side, mater så materialet fremover i henhold til angitt lengde, og utfører så et tilsvarende venstre kutt. Deretter vil båndsagen mate materialet litt fremover for å kutte utføre et høyre snitt kutt, og derette mates materialet fremover til ønsket material lengde og utfører et nytt venstre kutt. Båndsagen repeterer denne prosedyren inntil angitt antall materialstykker er kuttet. Denne type kutting benyttes dersom materialet må kuttes på samme side. Kontrolleren vil regne ut nødvendig mating i forhold til ønsket vinkel og størrelse. Side : 37

39 Programsetnings data Materialstykke lengde data Angi lengden til materialstykke som skal kuttes Eksempelvis 300 mm Operatør side Maskin side Velg ved hjelp av valg tastene ved bunnen, referanse lengde siden, altså enten operatør side eller maskin side Operatør side Maskinen vil kalkulere avstanden mellom de to hjørnene utfra operatør siden Maskin side Maskinen vil kalkulere avstanden mellom de to hjørnene utfra maskin siden Eksempelvis trykkes tastet Maskin side for å velge kalkulering utfra maskin siden. Båndsagen vil kalkulere målene til materialstykkene, i forhold til den linjære avstanden mellom hjørnene i forhold til siden som er valgt, uten at den tar hensyn til vinkelen som er angitt ved den neste operasjonen Antall stykk data Angi antall stykker som skal kuttes Eksempelvis angi 20 og trykk deretter ENTER Side : 38

40 Gjæringsvinkel data Angi vinkelen til det andre kutte hjørnet, høyre stykk side, referanse siden til posisjon 0, operatør eller maskin side Angi ønsket vinkel, eksempelvis 45 Velg ved hjelp av valg tastene, referanse siden til 0 posisjonen. Eksempel på inndata, første kutt Operatør side Tast inn 45 Eksempelvis, operatør side Maskin side Tast inn 135 Angi vinkelen til den andre gjæringsvinkelen (høyre stykke side), i forhold til referanse siden av 0 posisjonen Angi ønsket vinkel, eksempelvis 90 Velg ved hjelp av valg tastene, referanse siden til 0 posisjonen. Eksempel på inndata, andre kutt Operatør side Tast inn 135 Eksempelvis, operatør side Maskin side Tast inn 45 Fortsett slik inntil du har angitt alle programsetningene i programmet for de materialstykkene som du ønsker å kutte av denne typen materiale, inntil maksimalt 10 programsetninger. Lagre det nye programmet ved hjelp av tasten OK, og deretter går du tilbake til hovedmenyen for program minnet, hvor du igjen kan legge til et nytt program for en annen material størrelse dersom du ønsker dette. Side : 39

41 Oppmerksom! Programmet må utføres i rekkefølgen til de angitte programsetningene, med det menes det at alle kutt som programsetning 1 inneholder, må utføres før en kan starte med å utføre kutt angitt i programsetning 2 osv. Lagre det nye programmet ved hjelp av tasten OK, og deretter går du tilbake til hovedmenyen for program minnet, hvor du igjen kan legge til et nytt program for en annen material størrelse dersom du ønsker dette. Trykk tasten for program bibliotek, og du vil da se at programmet nå er opprettet. Trykk tasten for å opprette et nytt program dersom du vil legge til flere programmer. Og angi deretter de nye programsetningene for det nye programmet dersom du ønsker å legge til flere program. Side : 40

42 14.6 Slette et program Flytt markøren til det programmet som du ønsker å slette. Trykk så tasten for å slette et program. På displayet vil du da få spørsmålet " Delete the pgm." (Slette programmet) Trykk tasten "YES" (JA) for å slette programmet, eventuelt trykk tasten "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen og gå tilbake til hovedmeny Slette alle program Trykk tasten for sletting av alle program i minnet. På displayet vil følgende spørsmål vises : "Do you want to delete the program?" (Vil du slette programmet?) Trykk tast "YES" (JA) for å slette programmet, eventuelt "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen og gå tilbake til hovedmeny. Side : 41

43 14.8 Søke etter program Når du trykker denne tasten, vil markøren flytte seg til det første programmet i minnet. Når du trykker denne tasten, vil markøren flytte seg til det siste programmet i minnet. Bruk denne tasten for å søke etter et bestemt program som du vet navnet på. Bruk de alfanummeriske tastene for å taste inn navnet på programmet som du ønsker å søke frem. Side : 42

44 14.9 Endre et program Fra hovedmenyen, trykkes tasten for program bibliotek : Flytt markøren til programmet som du ønsker å endre. Trykk deretter tasten: På displayet vil det da fremkomme alle programsetningene i det aktuelle programmet. Symbol Beskrivelse Slett en programsetning i programmet Legg til en programsetning i programmet Slett alle programsetningene i programmet Side bakover Side fremover Bekreft programmet Ved å trykke denne tasten, vil den markerte programsetningen bli slettet Ved å trykke denne tasten vil det bli lagt til en ny programsetning til programmet som inneholder de samme dataene tilsvarende den markerte programsetningen. Ved å trykke denne tasten, vil alle programsetningene i programmet bli slettet. Ved å trykke på denne tasten, vil markøren hoppe til den første programsetningen i programmet. Ved å trykke på denne tasten, vil markøren hoppe til den siste programsetningen i programmet. Ved å trykke denne tasten, bekrefter du programmet, og du vil returnere tilbake til forrige meny Side : 43

45 14.10 Utføre et program Ved hovedmeny trykkes tasten for program bibliotek : På displayet, vil alle programmene i minne vises. Bruk piltastene til å markere programmet som du ønsker å utføre. Trykk deretter tasten : Alle programsetningene i det aktuelle programmet vil nå vises på displayet. Trykk deretter på tasten F17 + Start for å starte programmet F17 + Meldingen "Facing COUNT?" (Regn med forkutt?) vises på skjermen Ved å trykke "YES" (JA), vil det første forkuttet bli medregent som et godkjent kutt. Dersom du trykker "NO" (NEI), vil ikke forkuttet bli medregnet som et godkjent kutt. Båndsagen vil starte å utføre det aktuelle programmet fra første programsetning. Dersom du ønsker å utføre bare deler av det aktuelle programmet, benytter du skyvelinjalen (scrollbar) og markerer ønskede programsetninger som du vil skal bli utført. Trykk så tasten "RUN" og styringen henter frem de sist angitte eller redigerte programmet. Trykk så tasten F17 + for å starte det aktuelle programmet. Dersom det er angitt gjøringsvinkler i programmet som maskinen ikke kan utføre, vil følgende melding bli vist på skjermen: "TOO MANY DIFFERENT ANGLES" (For mange forskjellige gjæringsvinkler). Side : 44

46 14.11 Generell parametere informasjon 1. Alle maskin parameterene er lagret i EEPROM, og kan dermed ikke endres (uavhengig av batteri status). Program minnet er på 128 Kbyte (RAM som har batteri sikkerhetsdrift) og kan dynamisk endres og har kapasitet til å kunne lagre 100 program. 2 Det er en definisjonsmeny for hver enkelt maskin enhet (stikke, matestikke, matevogn, etc.) som gir deg mulighet til å programmere de respektive inngangene / utgangene / tidskonstanter / driftsmodus / nødstopp handling etc. 3 Den logiske verdien til inngangene / utgangene kan programmeres som H (høy) eller L (lav) ved hjelp av +/- 4 Betegnelsene benyttet for å identifisere parameterene er: I O CH MD MK T E W på-av inngang på-av utgang analog inngang / utgang Maskinenhet driftsmodus Mønster for de aktive utgangene til en gitt maskinenhet Tidsteller for hver maskinenhet Nødstopp definisjon (Faktorer som førte til at maskinen ble satt i stillstands) Advarsel definisjon (Ukorrekte faktorer som genererer behov for diagnostisering, men uten å stoppe maskinen) 1. Nødstilfellene (eksempelvis "sagblad brudd") og/eller advarsler (eksempelvis sagbue hevet ) kan programmeres etter ønske ved maskinen. 2. Alle maskin status (parameter programmering / nødstopp, etc.) har utvidede hjelpetekster som kan hentes frem ved å trykke på HELP (hjelp). 3. Alle meldingene (status / programmering, etc.) er oversatt til mange forskjellige språk. 4. Hver gang vises, betyr dette at det finnes flere undermenyer å velge blandt. Side : 45

47 14.12 Test av innganger / utganger Ved dette test vinduet, kan du teste funksjonaliteten til utstyret og likeledes de eksterne kablene som er tilkoblet utgangene / inngangene. For å velge vindu (D/A/E), benyttes tastene 1/2/3 for aktivisering av ønsket vindu. Ved hjelp av denne test-menyen, kan du kontroller funksjonen til alle kablene som er tilkoblet kontrolleren. For å velge vindu (D / A / E) benyttes tastene 1/2/3 for å aktivisering av ønsket vindu. Eksempel på et test skjermvindu. Type I O TAST DIP LCD Signal - analog Beskrivelse INNGANG " " Ikke signal " " Signal aktivt UTGANG " " Ikke signal " " Signal aktivt Tast kode DIP-bryter valg skjema Programvare verdi for LCD skjerm kontrast Velges ved hjelp av tastene D Referanse signal +/- 10V A Analog inngang (fra 0 til 1023) E Enkoder inngang Når det indikeres " " så er signalet aktivt. Prøv å aktivisere de ulike endebryterene, termiske rele etc. og kontroller om signalet da blir aktivisert på inngangen. Når det indikeres " " så er signalet aktivt. Prøv å aktivisere de ulike utgangene ved hjelp av tastene F1 til F20. Når du slipper tasten blir utgangen fremdeles aktiv, for å deaktivere, må funksjonstasten trykkes en gang til. Ved å trykke på en tast, så vil du se identifikasjonskoden til den aktuelle tasten. Du kan modifisere kontrast verdien ved hjelp av de to tastene plassert ved siden av LCD displayet. Du kan endre verdien ved hjelp piltastene og 7(8/9. Ved hjelp av piltastene kan du endre verdien til referanse signalet. Ved tastene: 7 = Velg eks. -10V ved ref signal 8 = Velg 0 eks. 0V ved referanse signal 9 = Velg eks. +10V ved ref signal Trykk tasten for å gå tilbake til forrige meny Side : 46

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti...

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti... Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 2. Garanti...4 3. Beskrivelse av maskinen...5 3.1 Beskrivelse av BTM B860 SA... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :...

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :... BRUKSANVISNING KBS 620 DG Maskin Nr. :... Innhold Innholdsfortegnelse 0 Generelle Sikkerhetsinstrukser. 3 1 Informasjon om maskinen. 5 1.1 Innledning. 5 1.2 Tekniske data. 6 1.3 Bilde av maskinen. 8 1.4

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer