Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta."

Transkript

1 Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning

2 Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid og bør utføres av personer med kompetanse, eller med hjelp av fagperson. 3: Monteringsveiledningen er et hjelpemiddel til din nye Partner Port og bør oppbevares til senere bruk (smøring og vedlikehold). 4: Sjekk at du har alt verktøy du trenger før du setter i gang. 5: Sjekk at alt er som det skal være med garasjeporten før oppstart. 6: Om du ikke har sidedør, bør du planlegge arbeidet, så du ikke lukker deg selv inne i garasjen. Monter først alle skinner og torsjonsstangen med fjæren, ta alle portelementer og verktøy inn i garasjen. Husk stenger til å stramme fjæren, og lys. 7: Når porten er montert, bør du finjustere porten så den går lett uten motstand. 8: Smør alltid hjul, hengsler, skinner og kjeden. Bruk kun god olje til smøring. 9: Nå som alt er sjekket, kan monteringen begynne. Porten trenger en overhøyde på min 22cm. Kan tilpasses til 17cm overhøyde. Porten trenger min 10cm i hver side til skinner. Fjern beskyttelsesfolien før montering.

3 Komplett port består av følgende: 1: Portelementer 2: Skinnesystem 3: Motorskinne 4: Motor

4 Innhold skinnesystem: Verktøy som trengs: 1: Batteridrill. 2: Bor sett. 3: Sett med fastnøkler. 4: Unbrako sett. 5: Vater. 6: Målebånd/tommestokk. 7: 2 jernstenger 10mm til stramming av fjæren. 8: Liten trapp/stige.

5 Punkt 1 Montering av vertikale skinner: Start med montering av skinnebord på høyre og venstre side. Monter skinnebordet 4,5 cm ut på hver side i forhold til elementenes bredde, og i lodd. Skinnebordet skal være glatt med lysåpningen, (ikke gummilisten den går lidt inn i lysåpningen). Elementene skal være 4 cm større end lysmål i bredden. Monter deretter skinnene, på høyre og venstre side. Monter skinnen 5,5 cm ut i toppen. Monter skinnen 4 cm ut i bunnen.

6 Punkt 2 Montering av horisontale skinner: Klargjør høyre og venstre skinne, så de er klare til montering. Monter skinnene i vater, og vinkelrett ut fra lysåpningen. Kontroller at det er samme avstand mellom skinnene i front og bak. Monter den øverste skinne 5 cm ut for å unngå kollisjon med wiren.

7 Punkt 3 Montering av torsjonsstang: Monter først sidebeslag i høyre og venstre side, monter beslagene min 5 cm over skinnesystemet. Monter deretter det midterste beslaget (fjørfestet). Monteres 20cm fra midten, for porter opp til 3m. Monteres 100cm fra midten, for porter på 5m (hver side 2 fjær) Porter mellom 3-5m, cm fra midten justeres så fjæren ikke kommer for nærme wirehjulet. Monter deretter stangen. Husk sikkerhetshjulet, viktig!!! Sikkerhetshjulet er det som hindrer porten i æ falle ned hvis fjæren knekker.

8 Ferdig montert sikkerhetshjul, spenn godt så det sitter. Monter deretter wirehjulene og fjæren/fjærene. Wirehjulene er merket med R (høyre) og L (venstre), sett innefra. Bildet viser en venstre fjær. Høyre fjær, fjæren skal alltid spennes sammen. Venstre fjær, fjæren skal alltid spennes sammen.

9 Skjøtebeslag monteres i midten. Har du liten overhøyde, kan skjøtebeslaget monteres lidt fra midten for å unngå kollisjon med motor skinne. Ferdig montert torsjonsstang med fjær, wirehjul, samling og sikkerhetslås. Her vises en venstre fjær, større porter har 2 fjær. Fest fjæren til beslaget og stram godt. Sjekk at sikkerhets låsen ikke sitter fast. Monter deretter tetningslisten i toppen, skru og lim evt. så den blir helt tett. Klikk deretter listen sammen igjen for at dekke skruene.

10 Punkt 4 Montering av portelementer: Start med å montere bunn listen, lim aluminiums skinnen fast og skru eller bruk medfølgende nitter. Tre deretter tetningslisten på, bruk smøre middel om nødvendig. Hvis det er veldig kaldt ute, må tetningslisten inn i varmen for å mykne opp. Fordel beslag og hjul, legg dem i høyre og venstre side så de er klar til montering. Ta skruer i lommen. Nederste element vatres opp, kloss opp hvis gulvet er litt skjevt. Bunn listen vil tette igjen små skjevheter i gulvet.

11 Monter wiren på bunn beslaget, både høyre og venstre side. Klem godt så wiren sitter. Monter nederste beslag høyre og venstre side. Det er viktig å montere de nederste hjul først, da de ellers blir vanskelige å montere. Monter deretter beslagene i toppen av elementene.

12 Monter deretter hjulbeslagene og hjulene, høyre og venstre side. Monter deretter neste element, ikke press hardt sammen (naturlig sammen press) Vipp beslaget opp og skru elementene sammen. Fortsett prosedyren element etter element til du når toppen.

13 Monter til slutt topp beslaget, så det passer i øverste skinne. Skru alle skruer i beslagene. Så mangler du bare de midtre beslagene.

14 Mål ut midten for montering av midtre beslag. Porter opp til 3m Porter over 3 m her flere midtre beslag, fordel beslagene etter størrelse, så avstandene er like store. Lodd deretter opp punktet, så alle beslag sitter på linje i lodd. Monter beslagene med den lengste del opp. Skru alle beslag fast. Sjekk at alle bolter og skruer er skikkelig spendt i alle skinner og elementer før du går videre til stramning av fjæren.

15 Punkt 5 Montering av wire: Dra wiren opp bakk alle hjulene, sjekk lengden. Tilpass lengden på wiren, om nødvendig. Tilpass wiren og klem wire muffen, klemmes godt så wiren sitter. Fest wiren i hjulet, det er en slisse bak på hjulet hvor du skal feste wiren. Nå er du klar til å stramme fjæren.

16 Punkt 6 Stramming av fjæren Sett en klemme på sangen så den ikke roterer for deg. Stram fjæren, skru opp mot taket og sørg for at fjæren spennes sammen. Port Høyde: 195 cm: skru 6 ½ runder. 205 cm: skru 6 ¾ runder 214 cm: skru 7 runder 225 cm: skru 7 ¼ runder 240 cm: skru 8 runder 260 cm: skru 8 ½ runder 270 cm: skru 9 runder 300 cm: skru 10 runder Sett et stykke tre mellom stangen og elementene, slik at du ikke skader elementene. Spenn boltene i fjæren godt så den sitter fast. (Kryss spenn så stangen blir i senter) Løsn klemmen på stangen. Nå skal du spenne wirehjulene.

17 Stram opp wire hjulene, og skru igjen boltene, så hjulet sitter godt. Høyre og venstre side. Stram høyre og venstre hjul like mye. Nå skal du løsne stangen i fjæren, så fjæren spenner opp wirene. Sett inn den andre stangen igjen, dra lidt opp og fjern den nederste stangen, gjør dette forsiktig. Drar den øverste stangen litt ned til fjæren strammer opp, og fjern deretter den øverste stang også. Nå er porten montert, fin juster før du kobler til motoren. Porten skal gå opp og ned enkelt uten mye motstand. Løsne fjæren litt hvis porten går opp av seg selv. Hvis porten ikke går helt opp eller faller litt ned i åpen tilstand, spenn fjæren litt - 0,25 omgang av gangen.

18 Punkt 7 Montering av motorskinne og motor Monter forsterkningsbeslag og feste for motor skinne i senter på porten. Festet til motorskinnen monteres på veggen. Monter deretter beslag for motor arm. Skru i alle skruer. Monter nå opp motor skinnen, du kan bore igjennom første lag aluminium, for å skru direkte opp i tak/takstole. Skru i midten av skinnen. Husk å fjerne aluminiums sponer i skinnen etter boring. Om det er høyt til taket, bruk medfølgende ned feste for motorskinne. Stram kjeden om den er litt slakk, eller om det er mislyd.

19 Monter nå motor armen mellom port og motor skinne. Om du har større takhøyde følger det med en forlengerarm. Monter deretter opp motoren og koble strøm til. Nå er du klar til innkoding av motor og evt. ekstra utstyr som kodelås etc. Husk å utføre finjustering og smøre porten før motor kobles til! Halvårlig ettersyn: Vi anbefaler at du en gang hvert halvår går over porten, spenner etter og smører opp, om nødvendig.

20 Punkt 8 Programmering av motor, fjernkontroller og kodelås Nå vises en strek tvers over displayet. Nå er motoren klar til programmering. Øvre grense: Hold inne SET knappen til displayet viser et 1 tall, når 1 tallet vises slipper man knappen. Det er nå klart for å stille inn den øvre stopp grensen, kjør porten opp ved å bruke knappen UP, juster med UP/DOWN til du er fornøyd. Trykk SET for at lagre øvre grense. Nå vises tallet 2. Nedre grense: Kjør nå porten ned for å justere nedre grense. Bruk knappen DOWN, porten skal kjøres så langt ned at den lukker tett, men ikke unødvendig hardt. Juster til du er fornøyd og porten lukkes tett. Trykk SET for å lagre nedre grense. Nå kjører porten en test runde opp og ned. Om porten møter hindringer vil den stoppe og gå 20 cm opp, hvis porten av en eller annen grunn skulle henge seg fast eller kile seg så motoren vil dra, lyser en H (heavy) i displayet. Hvis dette skjer, må du gå nøye over skinner og torsjonsstang for å se om det kan være noe som hindre porten. Viktig: Motoren vil ikke åpne om du trykker UP/DOWN, dette vil programmere automatisk lukking. Porten vil kun fungere med fjernkontroll, innvendig bryter eller kodepanel.

21 Når motoren er ferdig med selvtesten, vises 2 streker i displayet. Dette er standby modus og er sånn displayet skal se ut når motoren er klar til bruk. Nå skal de 2 medfølgende fjernkontroller, være klare til bruk. Motstandskraft: Motoren kommer forhåndsinnstilt fra fabrikken på motstandsstyrke 5, jo lavere motstandsstyrke motoren kan stilles på, jo bedre er monteringen av porten. Motstandsstyrken programmerer du for å bestemme hva som skal til for at motoren skjønner at det er en hindring i veien for så å stoppe og trekke seg 20 cm opp. Viktig: Ikke sett motstandsstyrken for høyt da det er en sikkerhets anordning, om et barn eller dyr skulle komme under er det ikke bra med en motor der bare presser og presser. Vi anbefaler at innstille på mellom 3-4 (eller lavere) men heller ikke for lavt da porten vil møte mere motstand om vinteren. Motstandsstyrke: Hold SET knappen inne til displayet viser et 3 tall, og slipp deretter knappen, når du slipper knappen kommer du til en tall skala fra 1 til 9, her kan du med hjelp av UP/DOWN knappene programmere motstandsstyrken. 1 er lav og 9 er høy toleranse. For å bekrefte motstandsstyrken trykk SET og displayet vil gå tilbake til standby.

22 Automatisk lukking (tidsbestemt): Hold UP knappen inne til du får en strek tvers over skjermen, når denne strek kommer slipper du knappen. Skjermen vil så endre seg og tallet 0 vil vise, når tallet 0 vises er automatisk lukking deaktivert. Du kan nå bla oppover på en tallskala med knappen UP til ønsket tid er oppnådd. Når tallet 1 vises lukker porten automatisk etter 1 minutt, (tallet 2) 2 minutter osv. Ønsket tidsintervall bekreftes med SET. Ønsker du å deaktiverer automatisk lukking trykker du tilbake til 0 med DOWN knappen og bekrefter med SET. Viktig: Automatisk lukking vil ikke la seg gjøre med mindre motoren allerede er ferdig programmert, og har godtatt sin øvre og nedre grense. Programmere ekstra fjernkontroll: Medfølgende fjernkontroller er normalt ferdig innstilt. Ønsker du å slette motorens hukommelse skal du holde knappen CODE inne til C lyser i displayet. Innkoding av ny fjernkontroll: Trykk på CODE, så lyser prikken i høyre hjørne, trykk deretter på den knappen (2-4 gange i trekk på fjernkontrollen) du ønsker skal virke, fjernkontrollen har 3 frekvenser, dvs. den kan styre 3 porter. Låse knappen er ikke i bruk.

23 Programmering av kodelås: Kodepanelet er ferdigprogrammert med to koder. 11 for (pil til høyre) trykk for (pil til venstre) trykk 22 Kodepanelet kan styre 2 porter, høyre og venstre. Programmeres til motoren på samme måte som en fjernkontroll ved hjelp av knappen CODE. Programmere egen kode: Hold nå pilen eller inne, avhengig av hvilken frekvens du velger at programmere, samtidig som du trykker på tasten 0. Panelet vil nå gi fra seg et langt pip, og det er klart for og programmere din egen kode. Tast inn gammel kode (11 eller 22 avhengig av hvilken pil man bruker, bekreft med samme pil som du holder på å programmere. Tast inn egen ny kode, valg fri av tall fra 2 til 8 siffer og bekreft med den samme pil. Tast den nye valgte koden en gang til for å bekrefte at den er riktig, før man til slutt bekrefter med den pilen man har valgt å bruke en gang til. Kodepanelet bekrefter valg av kode ved og gi fra seg et langt pip. Du skal nå kunne trykke din egen kode og pilen du har valgt, og porten skal nå åpne/lukke seg. Montering av vegg bryter: Koble medfølgende ledning i uttak PB og GND. Koble ledningen til baksiden på vegg bryteren. Fest vegg bryteren på ønsket sted.

24 Takk for at du valgte en garasjeport fra Partner Porten Har du problemer eller spørsmål ang monteringen, er det bare å ta kontakt med vår sjef teknikker eller hovedkontor! Sjef teknikker i Partner Porten: Martin Bjørn Liguna Support: Hovedkontor: Asakvegen 338, 2040 Kløfta

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du Brukermanual Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner Wisper 705Classic og 905Classic Februar 2013 Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du begynner å bruke din Wisper el-sykkel. Boreios AS - 1

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Håndbok for ML2000 Vedlikehold

Håndbok for ML2000 Vedlikehold Håndbok for ML2000 Vedlikehold Innholdsfortegnelse 6 Vedlikehold...2 6.1 Generelt...2 6.1.1 Bruk og lagring i kulde...2 6.1.2 Trykkverdier...2 6.1.3 Grenseverdier for trykkverdier...3 6.1.4 Bytte av kommunikasjonskretser...3

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Manual Norsk Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 2 of 16 BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNLEDNING! Les

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har

Detaljer