Båndsag Ergonomic DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 2.00 / Mars 2010 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 2

3 Declaration of Conformity (Samsvarserklæring) Side : 3

4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruksområde til båndsagen Verneklær og personlig sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Sikkerhetsutstyr på maskinen TOTAL STOP button Sagbue deksler Sagblad stramming og brudd overvåkning Sikkerhetsdeksler Sikkerhetsinstruksjoner for laser målesystem Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Førstehjelpsinstruksjoner Advarselskilt montert på maskinen Maskintypeskilt plassering på maskinen MASKIN DOKUMENTASJON Tekniske data Monteringsskjema Beskrivelse av båndsag Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Transport og lagringsforberedelser Transport og lagring Løfting og flytting av båndsagen Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Utpakking og montering av maskinen Montering og vatring av maskinen Avfallshåndtering av maskinen etter endt maskinlevetid Fundamentflate Elektrisk tilkobling Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Kontroll av maskin funksjonene Sagblad Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem Innkjøring av sagblad Tabell for valg av tanning: BETJENING AV MASKINEN Oppstart av båndsagen Betjeningspanel Betjeningspanel 1 Beskrivelse Betjeningspanel Betjeningspanel 2 Beskrivelse Betjeningspanel 2, fortsetter Betjeningspanel 2 Beskrivelse, fortsetter Betjening av maskinen Betjening av "Touch" berøringsdisplayet Navigering ved menyer Refereransekjøring av maskin Side : 4

5 3.10. Maskin driftsmodus Manuell driftsmodus Halvautomatisk driftsmodus Automatisk posisjonering Automatisk driftsmodus Automatisk driftsmodus meny Start av automatisk syklus Valg ved start av automatisk syklus Automatisk material innmating Inntasting av programdata Valg av program Tabell for redigering av programposter i programmet Programpost editor Avbrudd ved automatisk driftssyklus Pause ved automatisk driftssyklus NØDSTOPP ved automatisk driftssyklus Tomt for materiale Program slutt Strømbrudd Maskin innstillinger Bruker parametere (ikke passord beskyttet) F3 Service parametere F5 Matestikke parametere F7 System parametere Sagbue parametere Sagbue innstillinger"(saw Arm Setting) meny F4 Kontrollmålingsprosedyre for innmatingsbane F6 Lagring av fabrikkoppsett initial verdier F8 Gjenopprett fabrikkoppsett initial verdier F9 Innmatingsinnstillinger (buntstikke og innmatingsmetode) Feilmeldinger Justering av sponbørste Mating av materiale Håndtering av materiale Mating av materiale SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Bytte av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet Justering av maskinen Justering av hardmetallskivene til sagbladstyringen Justering av styrekubene til sagbladstyringen Justering av sponbørste Justering av endebryteren for sagbladstramming Justering av sagbladets kjøring på strammehjulet Justering av nederste stopp til sagbuen Justering av endebryteren for sagbuens nederste posisjon Justering av trykkbryter Justering av trykket i hydraulikk systemet Justering av reguleringsventilen Justering av skjæretrykk reguleringen Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kontroll av kjølevæske system Avfallshåndtering av spon Kontroll av kjølevæske Smørefett, oljer og smøring av maskinen Giroljer Smørefett (grease) Side : 5

6 Regelmessig smøring av maskinen Hydraulikk oljer og kontroll av nivå Hydraulikk oljer Kontroll av hydraulikk olje nivå Maskin rengjøring Bytting av reservedeler Bytte av hardmetallskiver Bytte av sagbladstyringens styrevalser Bytte av strammehjul Bytte av drivhjul Bytte av kjølepumpe Bytte av sponbørste FEILSØKING Mekaniske feil Elektriske og hydrauliske feil ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE SKJEMA Elektriske skjema V, 50 Hz, TN-C-S Hydrauliske skjema Reservedelsliste over hydrauliske deler RESERVEDELSTEGNINGER OG DELELISTER Båndsag Reservedelsliste - Båndsag Gjæringsvinkel sokkel Reservedelsliste - Gjæringsvinkel sokkel Hovedstikke Reservedelsliste - Hovedstikke Sagbladstyring - I Reservedelsliste - Sagbladstyring - I Sagbladstyring - II Reservedelsliste - Sagbladstyring - II Maskindeksler Reservedelsliste - Maskindeksler Maskindeksler - fortsetter Reservedelsliste - Maskindeksler - fortsetter Rullebane Reservedelsliste - Rullebane Sylinder Reservedelsliste - Sylinder Hjelpesylinder Reservedelsliste - Hjelpesylinder Stikkesylinder Reservedelsliste - Stikkesylinder Låsesylinder Reservedelsliste - Låsesylinder Løftesylinder Reservedelsliste - Løftesylinder Optisk bryter Reservedelsliste - Optisk bryter Rull Reservedelsliste - Rull Sponbørste Side : 6

7 7.32. Reservedelsliste - Sponbørste Kjølevæskeanlegg Reservedelsliste - Kjølevæskeanlegg Side : 7

8 1. Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppmerksom! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 1.1. Bruksområde til båndsagen Båndsagen Ergonomic DGA er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk med gjæringsvinkel fra -45 til 60. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Oppmerksom! Overhold alltid advarsel skilt som er plassert på maskin. Ikke fjern eller skad merkeskiltene som er plassert på maskinen! 1.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, tettsittende klær! Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Side : 8

9 Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! Båndsag De fleste maskiner lager støy nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer! 1.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Oppmerksom! Maskinen skal bare betjenes av personell som er eldre enn 18 år! Maskainen skal bare betjenes av personell som er fysisk og mentalt skikket for drift av denne type maskiner. Maskinen skal bare betjenes av en person av gangen. Maskinoperatøren er ansvarlig for annet personell som oppholder seg ved maskinen. Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen nøye før du starter å arbeid med denne maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og i sørg for at den er i god tilstand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Oppmerksom! Ikke tilkoble strømforsyningen til maskinen dersom deksel er fjernet. Ikke berør det elektriske utstyret på maskinen. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Ikke under noen omstendighet berør de roterende maskindelen. Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede! Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Side : 9

10 Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! 1.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Oppmerksom! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Elektrisk høy spenning kan føre til fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider, ellers kan det oppstå alvorlige ulykker. Maskinen må alltid sikres før utførelse av reparasjon, service og tilpasningsarbeid, slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen. Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til alvorlige ulykker. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert! 1.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Side : 10

11 Alvorlig sikkerhetsrisiko! Ikke beveg deg i eller i nærheten av maskinens sageområde. Dersom en oppholder seg innenfor dette område, er det fare for alvorlige kropps skader Sagbue deksler Fig. 1 Sagbue deksler Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd Fig. 2 Sagblad stramming system Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og innstilling. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Side : 11

12 Sikkerhetsdeksler Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Dersom sikkerhetsdeksler eller døren åpnes når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbrytere bli aktivert og sette maskinen i stillstands. Maskinen kan bare startes opp igjen når dekslene og døren er korrekt lukket. Maskinen skal aldri settes i drift dersom ikke sikkerhetsdeksler er korrekt montert på maskinen! 1.6. Sikkerhetsinstruksjoner for laser målesystem Maskinen benytter laser målesystem. Laser målesystemet er montert ved innmatingsstikken, og i nærheten av denne er det montert et advarselskilt. Laser målesystemet som er montert på maskinen er av klasse 1M. Set er strengt forbudt å kikke direkte inn i laserstrålen Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Oppmerksom! Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk alltid vernehansker som er beregnet for farlige væsker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader Førstehjelpsinstruksjoner 1. Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. 2. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelpsutstyr. 3. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. 4. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelpsutstyr. 5. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale. Side : 12

13 1.8. Advarselskilt montert på maskinen Side : 13

14 Pos. Artikkel nr. Monteringsbeskrivelse Beskrivelse Antall Selvklebende 2 Klemmfare Selvklebende 2 Avkuttingsfare Selvklebende 1 Fastklemmingsfare Selvklebende Fare for kroppsskade på grunn av elektrisk strøm/spenning Selvklebende 1 HV Hlavní vypínač / Hauptschalter / Main switch Selvklebende 1 Bruk vernebriller og hørselvern Selvklebende 1 Bruk vernesko Selvklebende 1 Les bruksanvisningen Side : 14

15 1.9. Maskintypeskilt plassering på maskinen Maskintypeskiltet er plassert på maskinsokkelfoten i området nedenfor betjeningspanelet til maskinen. Se bildet ovenfor. Side : 15

16 2. Maskin dokumentasjon 2.1. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt 1500 kg Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde 2900 mm 1850 mm 1650 mm Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad ~3 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C-S 4 kw 16 A IP 55 Båndsag motor: Type Effekt TM 90-2/2S B5 1,5 kw Kjølevæske pumpe: Type Effekt Kapasitet 2COP-1-17H P1 0,05 kw 80 dm 3 Hydraulikk system: Type Effekt/Pmaks Hydraulikkslanger servicetid /SMA 03-48/13.0-S kw/4 MPa 6 år (innendør omgivelser ved normale betingelser) Båndsagblad størrelse: (25) 0,90 mm Enkel innmatingslengde: 1500 mm Sagblad hastighet: m.min -1 Kutte vinkel: mm mm mm mm R 45 (+45 ) 180 mm mm mm mm L 45 (-45 ) 220 mm mm mm mm R 60 (+60 ) 135 mm mm mm mm Side : 16

17 2.2. Monteringsskjema Båndsag Side : 17

18 2.3. Beskrivelse av båndsag Båndsag Side : 18

19 2.4. Transport og lagring Båndsag Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen: Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Transport og lagringsforberedelser Lås stikka og smør inn alle blanke overflater. Senk sagbuen til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk betjeningspanelet forsiktig i inn slik at det beskyttes mot transportskader. Plasser klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! Transport og lagring Transport håndter bare maskinen ved hjelp av en jekketralle eller gaffeltruck! Løft maskinen slik som tegningen (neste side) viser. Dersom en jekketralle eller gaffeltruck ikke er tilgjengelig, kan maskinen løftes ved hjelp en kran og bruk av stropper. Kontroller at jekketrallen, gaffeltrukken eventuelt kranen og løftestroppene innehar nødvendig løpekapasitet. Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Lagre maskinen bare under omgivelseforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Maskinen må bare lagres i henhold til angitte lagringsomgivelser som er beskrevet i denne bruksanvisningen, slik at maskinen ikke blir skadet. Det er forbudt å håndtere maskinen på noe annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Side : 19

20 2.5. Løfting og flytting av båndsagen Side : 20

21 2.6. Montering av maskinen Båndsag Maskin driftsomgivelse betingelser Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene: Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet lavere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den i av posisjon før du starter montering av maskinen! Dersom ikke maskinen er sikret mot uønsket oppstart, kan det oppstå alvorlige ulykker Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt (kapittel Tekniske data) + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjeningsposisjonen Avfallshåndtering av maskinen etter endt maskinlevetid Rengjør og fjern alle væsker fra maskinen (kjølevæsker, hydraulikk oljer) og avfallshåndter disse i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. Demonter maskinen i separate deler og avfallshåndter disse i henhold til gjeldende lokale miljøforskrifter. Side : 21

22 2.8. Fundamentflate Båndsag Side : 22

23 2.9. Elektrisk tilkobling Båndsag Oppmerksom! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Strømforsyning: ~ V/230 V, 50 Hz, TN-C-S Effekt forbruk: 4 kw Maks. sikring: 16 A Før tilkobling utføres, slå av hovedstrøm bryteren for strømforsyningen til maskinen og kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad: Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad: Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Oppmerksom! Ved dette tilfellet blir den ekstra hovedstrømbryteren primær bryter og hovedstrømbryteren på maskinen vil da bare inneha en sekundær funksjon. Side : 23

24 Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Kontroll av maskin funksjonene Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat, om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen (Bare ved enkelte modeller) til den bakre posisjonen. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å tas i bruk Sagblad Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er strammet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse (25) 0,90 mm Side : 24

25 Valg av sagblad tanningsystem Båndsag Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1. Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2. Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Variabel tanning benyttes ved kutting av profil- og bunt. Materialer. Variabel tanning reduserer sagblad vibrasjoner, øker sagblad levetiden og kvaliteten til kutte snittflaten. BOMAR anbefaler båndsagblad med variabel tanning. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: Z pz Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad: Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt! Side : 25

26 Tabell for valg av tanning: Båndsag Dp Dp HULT MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8 12 S 8 12 S 5 18 S S S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 6 18 S S 8 12 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 8 14 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 6 10 S 5 8 S 5 8 S 5 8 S S 5 8 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K K 3 4 K 3 4 K K S S Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K 3 4 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K 0,75 1,25 K ,4 2 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K D D D MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8 12 til 10 mm mm 6 10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75 1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! Side : 26

27 3. Betjening av maskinen 3.1. Oppstart av båndsagen 1. Posisjoner hovedstrømbryteren til posisjon 1 PÅ. Hovedstrømbryteren er plassert på siden av elektroskapet ved material innmatingssiden, på maskinens venstre side når en står fremfor betjeningspanelet. 2. Slå på sikkerhetssystemet til båndsagen. Sikkerhetssystemet kontrollerer alle sikkerhetsbryterene på maskinen. 3. Plasser driftsmodus valgbryter til posisjon Etter disse oppstart trinnene, vil displayet vise startmenyen med tre valgmuligheter: Tast Funksjon og beskrivelse Maskin referansekjøring se kapittel vedrørende "Maskin referansekjøring" Kutte programdata se kapittel vedrørende "Inntasting av programdata" Maskin innstillinger se kapittel vedrørende "Maskin innstillinger" Side : 27

28 3.2. Betjeningspanel 1 Båndsag Side : 28

29 3.3. Betjeningspanel 1 Beskrivelse NØDSTOPP-bryter Ved nødstilfeller, trykkes denne bryteren for å sette maskinen i stillstands. Aktivering av sikkerhetssystem Slår på sikkerhetssytemet ved å trykke på denne tasten. Bryteren vil lyse når sikkerhetssystemet er slått på. Valgbryter for driftsmodus Posisjoner til venstre for å velge manuell driftsmodus, posisjoner til høyre for å velge automatisk driftsmodus. I midt posisjon 0 kan en utføre referansekjøring ved maskinen eller utføre vedlikeholdsoppgaver. START bryter Starter automatisk / halvautomatisk syklus. STOPP bryter Stopper automatisk / halvautomatisk syklus. Frekvens omformer Drei på denne for å endre sagbladhastighet i området m.min -1 Side : 29

30 3.4. Betjeningspanel 2 Båndsag Side : 30

31 3.5. Betjeningspanel 2 Beskrivelse F1 Kontekstavhengig tast / lukker matestikken Kontekstavhengig tast funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Lukker matestikken Lukker stikkekjevene til matestikken F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Kontekstavhengig tast / lukker hovedstikken Kontekstavhengig tast funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Lukker hovedstikke Lukker stikkekjevene til hovedstikken Kontekstavhengig tast / åpner matestikken Kontekstavhengig tast funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Åpner matestikken Åpner stikkekjevene til matestikken Kontekstavhengig tast / åpner hovedstikken Kontekstavhengig tast funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Åpner hovedstikken Åpner stikkekjevene til hovedstikken Matestikke mot venstre Etter at en trykker denne tasten, vil matestikke bli kjørt bort fra båndsagen. Dersom maskinen ikke har utført korrekt referansekjøring, vil matestikken bli kjørt med mikrosteg hastighet (langsom). Hovedstikke mot venstre Ved å trykke denne tasten blir hovedstikken kjørt mot venstre. Tasten må holdes trykket når hovedstikken kjøres mot venstre. F6 tasten fungerer bare dersom det ikke er utført korrekt referansekjøring ved maskinen. Dersom maskinen har utført korrekt referansekjøring, vil hovedstikken bli automatisk posisjonert mot respektive sider avhengig av kuttevinkel. Matestikke mot høyre Etter at en trykker denne tasten, vil matestikke bli kjørt mot båndsagen. Dersom maskinen ikke har utført korrekt referansekjøring, vil matestikken bli kjørt med mikrosteg hastighet (langsom). Hovedstikke mot høyre Ved å trykke denne tasten blir hovedstikken kjørt mot høyre. Tasten må holdes trykket når hovedstikken kjøres mot høyre. F8 tasten fungerer bare dersom det ikke er utført korrekt referansekjøring ved maskinen. Dersom maskinen har utført korrekt referansekjøring, vil hovedstikken bli automatisk posisjonert mot respektive sider avhengig av kuttevinkel.. Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Kontekstavhengig tast Funksjon er avhengig av meny på LCD-displayet Side : 31

32 3.6. Betjeningspanel 2, fortsetter Båndsag Side : 32

33 3.7. Betjeningspanel 2 Beskrivelse, fortsetter K1 Skift Hastighet skift Trykk og hold Skift tasten i lag med K12 sørger for hurtig senking av sagbuen ned til materialet (dersom sagbladet ikke er i materialet). K2 K3 Micronizer tåkekjølesystem (valgfritt tilleggsutstyr) PÅ/AV tast for sagblad kujøleing ved bruk av Micronizer tåkekjølesystem. Ingen funksjon K4 K12 Kjøring av sagbue OPP/NED Ved å trykke på disse tastene, utføres kjøring av sagbue oppover eller nedover K4 for opp og K12 for ned. Hold tasten trykket når sagbuen kjøres. K5 K13 Sagbue rotering (gjæringsvinkel) Trykk K5 for å rotere sagbue mot venstre (negativ gjæringsvinkel). Trykk K13 for å rotere sagbue mot høyre (positiv gjæringsvinkel). K6 K14 Sagbladmotor PÅ/AV Trykk K14 for å slå AV sagbladmotor i manuell driftsmodus. Trykk K6 for å slå PÅ sagbladmotor i manuell driftsmodus. K7 K15 Regulering av vertikal stikketrykk (valgfritt tilleggsutstyr) K7 for den hydrauliske vertikal stikkesylinderen, som er montert på hovedstikken og kjøre ilag med den. K15 regulerer den pneumatiske sylinderen for vertikal stikken, som låser materialet nedover når det kuttes. Dette er valgfritt tilleggsutstyr og er dermed ikke montert på båndsagen som standard. K8 Ingen funksjon K9 K17 Hydraulikk system PÅ/AV Hydraulikk systemet blir slått PÅ ved å trykke tast K9 (K17 for å slå AV). K10 K11 K16 Kjølevæskesystem PÅ/AV Ved å trykke på denne tasten blir kjølevæskesystemet slått PÅ/AV. ACK tast Avslutt / Kvittere benyttes for å bekrefte eventuelle feil og avbrudd. Dersom en ikke bekrefter / kvitterer for det aktuelle avbruddet, kan en ikke forsette med videre prosessering av sagsyklusen. Ingen funksjon K18 Spontransportør (valgfritt tilleggsutstyr) PÅ/AV tast for spontransportøren. Side : 33

34 3.8. Betjening av maskinen Båndsag Betjening av "Touch" berøringsdisplayet Når en arbeider med maskinen, vil all nødvendig informasjon som maskinoperatøren trenger for å betjene maskinen vises på displayet. For grunnleggende valg ved displayet, benyttes de kontekstavhengige tastene F1 til F14 eller ved direkte berøring på "Touch" displayet dersom det fremkommer en valgtast på displayet. For å angi en nummerisk verdi (dimensjoner eller parametere) eller alfanummeriske verdier (programnavn, inntasting av brukernavn ved innlogging til beskyttede maskinparametere, etc), må en benytte tastaturet på displayet som fremkommer når du har valgt en funksjon som krever dette. En slik funksjon kan eksempelvis være ved å trykke på redigerbare enheter, som er som en hovedregel i en tynn kantlinjeboks. Tast Funksjon og beskrivelse ESC Forlater inntastingsvinduet uten at den inntastede verdien blir lagret BSP (slett bakover) Sletter det siste inntastede tegnet til venstre for markøren Skift Bytter mellom små og store tegn og spesial symboler Side : 34

35 Vær spesielt oppmerksom når du arbeider med "Touch" displayet. Valg utføres ved at en trykker forsiktig på displayet med fingertuppen eller "Touch" pen som er laget for "Touch" displayer. Ikke benytt skarpe eller lignende objekter! Navigering ved menyer Navnet til menyen blir vist ved den første linjen. Individuelle parametere er plassert i avsnitt (vindu) i henhold til deres betydning. Ved å trykke på den korresponderende inntastingsfeltet for en parameter, markerer og velger den aktuelle parameteren. Etter at du har valgt et inntastingsfelt som krever en nummerisk verdi, vil et nummerisk tastatur komme frem på displayet. Det tillatte verdiområdet vil vises i øvrehjøret av displayet når en taster inn den nye verdien. Dersom verdien du taster inn ikke er innefor tillatt verdiområde, vil den originale verdien til feltet bli satt tilbake. Dersom du velger en nedtrekksliste hvor det er plassert en piltast på høyresiden (se bildet til høyre), trykker du på pilen på høyresiden for å navigere mellom de ulike tillatte verdiene (som regel angitt med en tekst beskrivelse) Refereransekjøring av maskin Før du kan begynne å arbeide med maskinen, må maskinen utføre nødvendig referansekjøring. Etter at du trykker tasten F9 ved oppstart menyen, vil maskinen bytte til referansekjøring menyen. Trykk Start feltet for å utføre maskin referansekjøring. Når referansekjøring utføres, viser displayet fremdriften ved referansekjøringen og statusen til hver enkelt maskinenhet. Ved å trykke på Stopp feltet, vil dette føre til avbrudd av referansekjøringen. Side : 35

36 For å returnere tilbake til hovedmeny etter at referansekjøringen er fullført, trykker du tast F14 eller posisjonerer valgbryter for driftsmodus til ønsket posisjon. Det er til en hver tid mulig å gå tilbake til maskin referansekjøringsmenyen og utføre referansekjøring på nytt Maskin driftsmodus Maskinen har to grunnleggende driftsmoduser. Det er mulig å se hvilken driftsmodus maskinen er satt i ved å kikke på posisjonen til driftsmodus valgbryter ved betjeningspanelet. I tillegg er valgt driftsmdous også angitt i øvre del av displayet. Ønsket driftsmodus velges ved hjelp av valgbryter som er plassert ved det nedre betjeningspanelet. Venstre posisjon Manuell driftsmodus all kjøring av de bevegelige maskindelene kan utføres. De respektive kjøringene utføres bare så lenge en holder den respektive tasten trykket. Når en slipper tasten, vil kjøringen stoppe umiddelbart. I manuell driftsmodus er funksjonen til hver enkelt tast fast. Midtre posisjon ingen driftsmodus I denne tilstanden kan ikke sagbladmotoren startes. Denne posisjonen benyttes eksempelvis til å utføre bytte av sagblad. Høyre posisjon Automatisk driftsmodus Når du har posisjonert valgbryteren til denne posisjonen, er maskinen klar til å starte utførelse av automatisk sagsyklus. For å starte sagsyklusen trykkes den grønne START bryteren (se kapittel vedrørende "Automatisk driftsmodus") Manuell driftsmodus Betingelser: Maskinen har blitt montert og satt opp i henhold til angitte instruksjoner. Alt sikkerhetsutstyr er montert og innehar korrekt funksjon. Maskinoperatøren innehar nødvendige kvalifikasjoner og autorisasjoner, samt grundig lest denne bruksanvisningen. Valgbryter for driftsmodus posisjonert til manuell driftsmodus. Oppmerksom! Vær ekstra oppmerksom ved drift av maskinen i manuell driftsmodus. Dersom det ikke har blitt utført korrekt referansekjøring av maskinen, vil matestikke og sagbue kjøring bare kunne utføres i begrenset hastighet og deres bevegelse og eventuelle kollisjonsposisjoner blir ikke overvåket. Etter at korrekt referansekjøring av maskinen er utført, blir følgende maskinkjøringer overvåket: Lukking av hovedstikke Hovedstikken må flyttes til korrekt endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Posisjonering av hovedstikke Styres automatisk avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling (dersom den ikke er blokkert, eksempelvis låsesylinder på) Kjøring av matestikke fremover Begrenset avhengig av kollisjon med sagbue gjæringsvinkel innstilling. Side : 36

37 Kjøring av sagbue nedover Hovedstikken må posisjoneres til korrekt endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Sagbue gjæringsvinkel innstilling Kontrollerer for eventuelle kollisjoner med matestikke. Dersom sagbuen ikke er over hovedstikken, vil sagbue roteringen være ytterligere begrenset i henhold til posisjonen til hovedstikken (til høyre eller venstre). Oppmerksom! Båndsagen vil ikke starte dersom maskindøren er åpen. Manuell driftsmodus meny viser de aktuelle posisjonene og statusene for alle de mest viktige maskindelene. Ved nedre del av menyen er det plassert kontekstavhengige valgfelt for havlautomatisk matestikke og sagbue kjøringer (hvor en taster inn distanse eller vinkel i absolutt eller reltiv modus). Under tast F9 er det også plassert et valg for å kunne utføre halvautomatisk kutting Halvautomatisk driftsmodus Dersom korrekt referansekjøring er utført ved maskinen, er det mulig å gå til halvautomatisk driftsmodus meny ved å trykke tasten F9 i manuell driftsmodus meny. Ved å trykke på START tasten, vil en kunne utføre en kutting av det aktuelle materialet. Hovedstikken vil automatisk bli posisjonert til korresponderende endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Materialet blir deretter låst fast i hovedstikken. Materialet blir deretter kuttet. Ved å trykke på STOPP tasten, vil det aktuelle kuttet bli avbrutt. Side : 37

38 Etter at det aktuelle kuttet er utført, vil sagbuen forbli posisjonert nede eller over materialet avhengig av satt maskinparameter innstilling ved "Maskin innstillinger / Posisjon etter kutt". Etter at det aktuelle kutet er utført, vil hovedstikken åpne i henhold til satt maskinparameter innstilling ved "Maskin innstillinger / Åpne stikke" Automatisk posisjonering I manuell driftsmodus kan matestikken og sagbuen posisjoneres med noe mindre presisjon ved at en trykker på tastene F5, F7 eller K5, K13. Ved å benytte de kontekstavhengige tastene, kan en velge automatisk posisjonering (relativ eller absolutt) som vil gi en høyere presisjon ved posisjoneringen. Tast F10 F10 Matestikke relativ posisjonering Funksjon F11 F11 Matestikke absolutt posisjonering F12 F12 Sagbue absolutt gjæringsvinkel posisjonering Ved å benytte disse valgene kan den aktuelle posisjoneringen utføres med høy presisjon. Side : 38

39 Ved å benytte relativ posisjonering, kan matestikken posisjoneres med en relativ posisjon i forhold til aktuell posisjon. Den aktuelle matestikke posisjonen vises på displayet i lag med de grenseverdiene som matestikken kan posisjoneres i begge retningene. Dersom vi for eksempel ønsker å posisjonere matestikken 20 mm til høyre (mot båndsagen), taster vi inn -20 mm. For å kjøre matestikken tilbake (fra båndsagen) taster vi inn en positiv verdi. Etter at vi har tastet inn ønsket relariv distanse, trykker vi START og matestikken blir dermed automatisk posisjonert til ønsket posisjon. Ved å trykke på STOPP bryteren blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Dersom du trykker start tasten en gang til, vil du utføre en ny posisjonering med samme distanse (dersom dette er mulig innenfor matestikkens grenseområder), eller du kan angi en annen distanse eller posisjon. Ved å benytte absolutt posisjonering ced matestikken, posisjonerer du til en absolutt posisjon i forhold til en gitt referanseposisjon ved starten av innmatingsbanen. Den inntastede distansen korresponderer med nødvendig matestikke distanse (lasermåler) målt fra nullpunkt ved innmatingsbanen (sagbladkanten ved gjæringsvinkel satt til 0 ). Grenseverdiene for posisjonering av matestikken vises i displayet. Trykk på inntastingsfeltet og tast inn ønsket posisjon (feltet er innrammet av en tynn linje). Etter at du har tastet inn ønsket absolutt distanse, trykker du START bryteren og dermed blir matestikken automatisk posisjonert til den angitte posisjonen. Ved å trykke på STOPP bryteren blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Eller du kan taste inn en ny distanse og utføre en ny posisjonering. Side : 39

40 Gjæringsvinkel feltet benyttes for å utføre automatisk posisjonering av sagbue til ønsket gjøringsvinkel. Gjæringsvinkelen kan settes i området fra -45 til 60 (-45 til +45 når en benytter vertikalstikke). De aktuelle grenseverdiene blir vist i displayet rett ovenfor feltet for inntasting av ønsket vinkel. Etter inntasting av ønsket gjøringsvinkel, trykker du START bryteren, og sagbuen blir så automatisk rotert til ønsket gjæringsvinkel. Ved å trykke på STOPP-bryteren, blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Eller du kan taste inn en ny vinkel og utføre en ny posisjonering Automatisk driftsmodus Automatisk syklus kan utføres dersom følgende betingelser er oppfylt: Det er utført korrekt referansekjøring ved maskinen Kutteprogram har blitt valgt og de aktuelle kutte kommandoene er angitt Valgbryter for driftsmodus er posisjonert til automatisk (mot høyre) Fjern eventuelle materialrester og lignende fra maskinområdet før oppstart av automatisk syklus utføres Automatisk driftsmodus meny Automatisk driftsmodus meny viser navnet til det valgte programmet. Nedenfor er det plassert en tabell som viser de grunnleggende parameterene til de aktuelle kutte kommandoene (vinkel og kuttlengde). Under disse vises så de tilordnede aktuelle verdiene til posisjoneringsaksene og antall materialstykker som skal kuttes ved den aktuelle posten. Nedre del av tabellen inneholder informasjon om driftstiden som båndsagen har prosessert i den atuomatiske syklusen angitt i minutter Start av automatisk syklus Det antas at de grunnleggende betingelsene er oppfylt. Side : 40

41 Betingelser: Valg av posisjon i programmet. Dersom det har blitt valgt et nytt program eller det eksisterende har blitt fullført, vil tabellen vise posisjonen til den første posten med aktuell antall stykker lik 0. Starten av programmet vil da begynne her. Dersom det forrige programmet ikke ble ferdig utført, eksempelvis på grunn av at den automatiske syklusen ble avbrutt med STOPP bryteren eller at driftsmodus valgbryter ble posisjonert til "0", avbrudd utløst av sikkerhetsbryter, strømbrudd eller tomt for materiale, vil posisjonen til de gjenstående stykkene som skal kuttes bli vedvarende. Ved begge tilfellene kan operatøren velge å starte programutførelsen fra angitt posisjon eller velge en annen start posisjon ved programmet. Nullstille posisjonen Denne tasten benyttes for å sette start posisjon ved programmet til 1. post, og at 0 stykker er ferdig utført. Start fra Ved å velge denne tasten vil displayet vise en meny som gir deg mulighet til å angi hvilken post i programmet du skal starte fra, og videre angi hvor mange stykker som allerede er ferdig utført kuttet. Etter at du returnerer tilbake til hovedmenyen, vil disse verdiene bli satt som nåværende posisjon, og maskinen kan så utføre kutting av de neste stykkene. Maskinen er klar til drift når START bryteren blinker. Ved å trykke på den, går vi videre til valg ved innmating av materialet Valg ved start av automatisk syklus Etter at vi har trykket START bryteren, vises meny med valg for innmating av materialet Dersom det velges manuell innmating, antas det at operatøren mater materialet inn i sagen slik at den kan starte kutting av materialet uten å utføre posisjonering av matestikke. Tast F9 Funksjon Automatisk innmating F13 Manuell innmating Side : 41

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer