Båndsag Individual GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.40 / Februar 2013 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 2

3 Declaration of Conformity (Samsvarserklæring) Det spesifikke maskinanlegget må utstyres med nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende direktiv og forskrifter. Dersom maskinanlegget ikke utstyres med tilstrekkelig eller riktig sikkerhetsutstyr, er ikke samsvarserklæringen gyldig for det spesifikke maskinanlegget. Samsvarserklæring følger den respektive maskinen, og nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 3

4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruksområde til båndsagen Verneklær og personlig sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Sikkerhetsutstyr på maskinen NØDSTOPP bryter Sagbue deksler Sagblad stramming og brudd overvåkning Sagblad deksel Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Førstehjelpsinstruksjoner Maskintypeskilt Advarselskilt montert på maskinen MASKIN DOKUMENTASJON Tekniske data Monteringsskjema Maskinoversikt Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Transport og lagrings forberedelser Transport og lagring Transportskjema Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Utpakking og montering av maskinen Montering og vatring av maskinen Avhending av maskinen Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Påfylling av hydraulikkolje til tanken Fundamentflate Elektrisk tilkobling Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet Påfylling av kjølevæske Kontroll av maskin funksjonene Sagblad Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem Innkjøring av sagblad Tabell for valg av tanning BETJENING AV MASKINEN Slå PÅ båndsagen Betjeningspanel Betjeningspanel - Beskrivelse Innstillingsmodus Servicemeny Maskinparametere Feilmeldinger Drift av maskinen Halvautomatisk syklus Avbrudd av halvautomatisk syklus Justering av båndsagen Side : 4

5 Innstilling av gjæringsvinkel Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene Justering av sagbladhastighet Skjæretrykk regulering Innstilling av matehastighet Justering av sagbue opp posisjon Innstilling av nedre endestopp til sagbuen Justering av sponbørste Mating av materiale Håndtering av materiale Mating av materiale Buntet material mating SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming av sagblad og inspeksjon Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet Justering av sagbladet sin plassering Justering av endebryter for sagbladstramming Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kontroll av kjølevæske system Avfallshåndtering av spon Smørefett, oljer og smøring av maskinen Giroljer Smørefett (grease) Regelmessig smøring av maskinen Hydraulikk olje Kontroll og service av hydraulikk systemet Maskin rengjøring Bytte av utslitte deler Bytte av sagbladmatings lager Bytte av sagbladstyringens styrevalser Bytte av hardmetallstyringer Bytte av sponbørste FEILSØKING Mekaniske problemer Elektriske og hydrauliske problemer Hydrauliske problemer ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE SKJEMA Elektriske skjema V, 50 Hz, TN-C,1S Elektriske skjema V, 50 Hz, TN-C,2S Elektriske skjema V, 50 Hz, TN-C-S,1S Elektriske skjema V, 50 Hz, TN-C-S,2S Hydraulikk skjema RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER Båndsag Bomar Reservedelsliste - Båndsag Bomar Båndsag Bomar Reservedelsliste - Båndsag Bomar Sagbue Reservedelsliste - Sagbue Sagbue Reservedelsliste - Sagbue Maskinsokkel Reservedelsliste - Maskinsokkel Side : 5

6 7.11. Drivverk Reservedelsliste - Drivverk Stikke Reservedelsliste - Stikke Stikkesylinder Løftesylinder Reservedelsliste - Løftesylinder Sagbladstramming Reservedelsliste - Sagbladstramming Sylinder Reservedelsliste - Sylinder Sagbladstyring Reservedelsliste - Sagbladstyring Sagbladstyringskube Reservedelsliste - Sagbladstyringskube Sagbladstyringskube Reservedelsliste - Sagbladstyringskube Svingsokkel Reservedelsliste - Svingsokkel Søyle Søyle Elektroskap / Betjeningspanel Reservedelsliste - Elektroskap / Betjeningspanel Sponbørste Reservedelsliste - Sponbørste Holder Reguleringskube Bremse Side : 6

7 1. Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppmerksom! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 1.1. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk med en gjæringsvinkel fra 0 til 60. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Oppmerksom! Overhold alltid advarsel skilt som er plassert på maskin. Ikke fjern eller skad merkeskiltene som er plassert på maskinen! 1.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, tettsittende klær! Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Side : 7

8 Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager støy nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer! 1.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen nøye før du starter å arbeid med denne maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og i sørg for at den er i god tilstand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Oppmerksom! Ikke tilkoble strømforsyningen til maskinen dersom deksel er fjernet. Ikke berør det elektriske utstyret på maskinen. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Ikke under noen omstendighet berør de roterende maskindelen. Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede! Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet! Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 8

9 1.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Oppmerksom! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Elektrisk høy spenning kan føre til fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider, ellers kan det oppstå alvorlige ulykker! Maskinen må alltid sikres før utførelse av reparasjon, service og tilpasningsarbeid, slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen. Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til alvorlige ulykker. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert! 1.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig.. Alvorlig sikkerhetsrisiko! Ikke beveg deg i eller i nærheten av maskinens sageområde. Dersom en oppholder seg innenfor dette område, er det fare for alvorlige kropps skader. Side : 9

10 Sagbue deksler Fig. 1 Sagbue deksler Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket. To sikkerhetsbrytere overvåker om sagbuedeksler er åpne eller ikke Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd Fig. 2 Sagblad stramming system Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og vedlikehold. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Side : 10

11 Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Fig. 3 Sagblad deksel 1.6. Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Oppmerksom! Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk alltid vernehansker som er beregnet for farlige væsker når du arbeider med kjølevæsk! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader Førstehjelpsinstruksjoner 1. Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. 2. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelpsutstyr. 3. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. 4. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelpsutstyr. 5. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale. Side : 11

12 1.7. Maskintypeskilt Maskintypeskiltet er plassert på baksiden av sagbuen i nærheten av elektromotoren som bildet ovenfor viser. Side : 12

13 1.8. Advarselskilt montert på maskinen Båndsag Side : 13

14 2. Maskin dokumentasjon 2.1. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt 1850 kg Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Støynivå: 3000 mm 3200 mm 2350 mm ~3 400 V (230V)/50 Hz,TN-C-S/TN-C (avhengig av versjon) 8.7 kw 32 A IP 54 Individual DGA LAeqv = 76,3 db Båndsag motor: Strømforsyning Effekt Nominell hastighet Hydraulikk system: Type Effekt Trykk Kjølevæske pumpe: Type Effekt Kapasitet Båndsagblad størrelse: Sagbladhastighet: ,3 mm m/min. ~ V, 50 Hz (avhengig av versjon) 4 kw 1440 m.min -1 SMA 03/ kw 8 MPa 3COA kw 35 l Kutte kapasitet / vinkel: mm mm mm mm 45 R 420 mm mm mm mm 60 R 275 mm mm mm mm Maskinstøy: Ekvivalent støynivå A ved operatør plassering er LAekv=76,3 db. Verdiene indikerer utslippnivå og kan være utenfor anbefalte sikkerhetsnormer. Blant faktorer som påvirker de reelle støynivå verdiene som operatøren utsettes for er maskinområde omgivelsene, materialet som kuttes og sagbladet, som i betydelig grad kan påvirke støynivået. Side : 14

15 2.2. Monteringsskjema Side : 15

16 2.3. Maskinoversikt Side : 16

17 2.4. Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen: Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk betjeningspanelet forsiktig i inn slik at det beskyttes mot transportskader. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! Transport og lagring Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru fast pallen som maskinen er lagret på til gulvet i lastebilen. Transporter maskinen med den største forsiktighet slik at den ikke blir skadet under transport. Lagre maskinen bare under omgivelseforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Kontroller at jekketrallen, gaffeltrukken eventuelt kranen og løftestroppene innehar nødvendig løpekapasitet. Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Side : 17

18 Båndsag Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Lagre maskinen bare under omgivelsesforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Det er forbudt å håndtere maskinen på noe annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Side : 18

19 Transportskjema Side : 19

20 2.5. Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene: Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet lavere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. OPPMERKSOM! Dersom omgivelses temperaturen synker under 15 C kreves det før drift av maskinen at en slår på hydraulikk systemet i omlag 10 minutter og deretter utfører flere manuelle maskinkjøringer ved alle de hydrauliske sylindrene. Dette for å varme opp den hydrauliske oljen til korrekt driftstemperatur slik at trykkventiler o.l. skal fungere korrekt Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den i av posisjon før du starter montering av maskinen! Dersom ikke maskinen er sikret mot uønsket oppstart, kan det oppstå alvorlige ulykker! Dersom den hydrauliske systemblokken er plassert på utsiden av maskinen (maskinen er tilkoblet hydraulikk systemblokken ved hjelp av slanger), må den plasseres og monteres på en plan fundamentflate med tilstrekkelig kapasitet. Monteringshull er plassert ved sokkelen til hydraulikk tanken Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt 1850 kg + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Side : 20

21 Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjeningsposisjonen Avhending av maskinen Fjern alle væsker som maskinen inneholder (kjølevæske, hydraulikk olje) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter. Demonter så maskinen og del den i respektive deler (elektronisk avfall, metall avfall) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Kontroller før førstegangs oppstart utføres: Start pumpen i maks. 2 sekunder og kontroller at pumpen roterer med korrekt retning. Kjøleviften som er montert på toppen av pumpemotoren skal rotere i samme retning som pilene på toppdekslet angir. Dersom pumpemortoren roterer med feil retning, bytt om på to av de elektriske fasene ved strømforsyningskabelen ved elektroskapet. Denne kontrollene er nødvendig å utføre hver gang strømforsyningskabelen blir demontert fra maskinen. Kontroller at all elektrisk kabling og hydraulisk kobling samsvarer med skjema som er angitt i denne bruksanvisningen Kontroller at alle elektriske motorer (hydraulikkpumpe og kjølrevæskepumpe) er korrekt tilkoblet og roterer med korrekt retning Hydraulikk akkumulatoren er korrekt påfylt nitrogen gass i henhold til angitte verdier Kontroller at tilleggsutstyr og tilbehør fungerer korrekt (termometer, nivåmåler, varmer) Førstegangs oppstart (Oppmerksom Driftstrykk for sikkerhetsventil ved hydraulikk systemet er satt av produsent i henhold til hydraulikk skjema): Aktiver den elektriskepumpen med korte intervaller Kontroller for eventuelle lekkasjer og eventuell unormal støy Utfør lufting av den hydrauliske systemet Dersom mulig, test funksjonene til det hydrauliske anlegget med minimum belastning Kontroller alt elektrisk utstyr på maskinen Under testing, kontroller måleutstyr, maskinstøy, nivå og temperatur ved oljetanken Det er nødvendig at hele hydraulikk systemet blir luftet. Dersom det ikke er montert noen lufteplugg, vil hydraulikksystemet utføre lufting selv ved hjelp av lufting ved tanken eller ved returfilteret. Utfør gjentatte oppstart av maskinen, og kontroller at ingen unormaliteter oppstår Påfylling av hydraulikkolje til tanken Overhold anbefalinger og angivelser vedrørende olje angitt av produsent, se vedlagt teknisk dokumentasjon. For standard hydraulikk system, anbefaler vi at det benyttes olje av typen OH-HM32 (DIN 51524) fra alle kjente oljeleverandører. Hydraulikk systemet må påfylles ren, forfiltrert olje! Renheten til hydraulikkoljen må samsvare med klasse 10 NAS 1638 (oppnås ved hjelp av filter ß =75)! Påfylling fra beholdere, bøtter eller kanner er ikke anbefalt og er forbudt! Maksimal oljenivå vises ved hjelp av øvre merke på oljenivåpinne eller ved hjelp av oljenivåglass. Unngå å fylle på for mye olje. Maksimal påfyllingsmengde er 15 l/min, og skal ikke overskrides. Side : 21

22 Oljetype Kinematisk viskositet i mm²/s i forhold til oljetemperatur Frysepunkt 0 C 20 C 40 C 60 C 80 C C OH-HM OH-HM OH-HM OH-HV OH-HV Side : 22

23 Fundamentflate Side : 23

24 2.7. Elektrisk tilkobling Oppmerksom! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Strømforsyning: ~ V (230 V), 50 Hz, TN-C-S/TN-C (avhengig av versjon) Effekt forbruk: 8,7 kw Maks. sikring: 32 A Før tilkobling utføres, slå av hovedstrøm bryteren for strømforsyningen til maskinen og kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad: Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad: Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Oppmerksom! Ved dette tilfellet blir den ekstra hovedstrømbryteren primær bryter og hovedstrømbryteren på maskinen vil da bare inneha en sekundær funksjon. Side : 24

25 Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Fig. 1 Sagbladretning Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet OPPMERKSOM! Kontroller at den elektriske strømforsyningen er korrekt tilkoblet! Motoren ved hydraulikk systemet kan ikke være i drift i mer enn 10 sekunder dersom den roterer med feil rotasjonsretning! 2.8. Påfylling av kjølevæske Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fjern dekslet ved påfyllingshullet. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. La påfyllingshullet være åpen og med silen montert når påfylling utføres. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Merknad: Dersom maskinen er utstyrt med Micronizer, påfylles Micronizer korrekt oljenivå som beskrevet i bruksanvisning for Micronizer. Dermed er Micronizer klar til bruk. Side : 25

26 2.9. Kontroll av maskin funksjonene Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat, om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen (Bare ved enkelte modeller) til den bakre posisjonen. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å taes i bruk Sagblad Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er strammet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse ,3 mm Side : 26

27 Valg av sagblad tanningsystem Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1. Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2. Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Variabel tanning benyttes ved kutting av profil- og bunt. Materialer. Variabel tanning reduserer sagblad vibrasjoner, øker sagblad levetiden og kvaliteten til kutte snittflaten. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: Z p Z Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad: Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt! Side : 27

28 Tabell for valg av tanning Dp Dp HULT MATERIALE (Dp, S = mm)) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8 12 S 8 12 S 5 18 S S S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 6 18 S S 8 12 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 8 14 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 6 10 S 5 8 S 5 8 S 5 8 S S 5 8 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K K 3 4 K 3 4 K K S S Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K 3 4 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K 0,75 1,25 K ,4 2 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K D D D MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8 12 til 10 mm mm 6 10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75 1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! Side : 28

29 3. Betjening av maskinen 3.1. Slå PÅ båndsagen» 1. Slå på hoved strømbryteren for båndsagen. Hoved strømbryteren er plassert på siden av elektroskapet. 2. Slå på sikkerhetssystemet til båndsagen (Tast 2 ved betjeningspanelet til båndsagen). Side : 29

30 3.2. Betjeningspanel Side : 30

31 Betjeningspanel - Beskrivelse 1 LCD - Display På displayet vises alle driftsfunksjoner, betjenes ved hjelp av funksjonstastene F1 - F4. 2 Betjeningstaster / Nummeriske taster GH versjon - Ingen funksjon DGH versjon - Flytt stikke høyre/venstre Buntstikke - Lukke / Åpne Stikke - Lukke / Åpne I manuell modus vil du kunne åpne eller lukke stikken ved å holde tasten trykket. Valg av kjølevæske system Kjøling ved hjelp av Microniser (valgfritt tilleggsutstyr) Kjølevæskeanlegg er slått på. Kjølevæskepumpe er aktiv selv også når sagbladmotor ikke er i drift. Sagbue - Hev/Senk Ved å holde tasten trykket, vil sagbuen løftes til øverste posisjon ved hjelp av den hydrauliske sylinderen. Ved senking nedover, kan en utføre hurtig senking ved å holde tasten trykket ilag med funksjonstast F1. Ingen funksjon Sagbladmotor - PÅ/AV I manuell modus vil en ved å trykke på tast "1" slå på sagbladmotor, mens en ved å trykke på tast "0" vil slå av sagbladmotor. Side : 31

32 Hydraulikk system - PÅ / AV Tasten "1" slår på hydraulikk systemet, mens tasten "0" slår av hydraulikk systemet. Det hydrauliske systemet blir automatisk slått på ved behov. 3 Sikkerhetskrets Trykk på denne tasten for å aktivere sikkerhetskretsen. 4 START - Tast for å starte sagsyklus Ved å trykke på denne tasten, startes den aktuelle sagsyklusen. Valg av driftsmodus for å velge service eller innstillingsmodus 5 Manuell driftsmodus Halv-automatisk driftsmodus Merknad: Funksjonene som benyttes både i manuell og halv-automatisk driftsmodus er de samme, bortsett fra at det er bare i halv-automatisk driftsmodus at Start/Stopp tasten kan benyttes STOPP - Tast for å stoppe sagsyklus Denne tasten benyttes for å stoppe den aktuelle sagsyklusen. NØDSTOPP- Bryter Setter maskinen i øyeblikkelig stillstands. Trykk denne bryteren dersom det oppstår et nødstilfelle. Frekvensomformer - Regulering av sagbladhastighet Ved å dreie på denne knotten, reguleres sagbladhastigheten i området m/min. Skjæretrykk manometer Benyttes for avlesing av skjæretrykk ved justering. Reguleringsventil for justering av skjæretrykk Reguleringsventil for innstilling av skjæretrykk. Merknad: Dersom du skrur igjen reguleringsventilen for kraftig, kan ventilen bli skadet og det kan oppstå lekkasjer. Utfør derfor alltid justering av ventilen med forsiktighet. Reguleringsventil for justering av sagbladmatingen Reguleringsventil for innstilling av sagbladmating. Merknad: Dersom du skrur igjen reguleringsventilen for kraftig, kan ventilen bli skadet og det kan oppstå lekkasjer. Utfør derfor alltid justering av ventilen med forsiktighet. Side : 32

33 3.3. Innstillingsmodus Instillingsmodus velges ved hjelp av valgbryter ved betjeningspanelet. Plasser valgbryter i posisjon "0" Etter at bryter er plassert i posisjon "0", vil følgende vises på LCD-displayet Servicemeny Trykk på funksjonstast F1 for å velge servicemeny. Menyen er passordbeskyttet, og du må angi passord (947) som standard. Bruk funksjonstastene F1-F4 for navigering og valg ved menyen. Side : 33

34 LCD-display Beskrivelse Sagbladhastighet korrigering Konstant for kalkulering av vist sagbladhastighet fra analog inngang. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Sensor Viser sagbue sensor variabel (tilleggsutstyr) Benyttes for å kontrollere funksjonaliteten til sensoren ved sagbuen. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny Stikke lukketid Viser stikke lukketid angitt i ms. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Båndsag modell Viser båndsag modell (angitt av produsent) Ikke mulig å endre, bare for avlesing. Side : 34

35 Maskinparametere Etter at du har trykket funksjonstasten F4, kan du utføre innstilling av maskinparametere som ikke er passord beskyttet. Bruk funksjonstastene F1-F4 for navigering og valg ved menyen. LCD-display Beskrivelse Sagsyklus - Avslutning Oppe - Sagbuen heves over materialet etter at kuttet er ferdig utført. Nede - Sagbuen forblir ved nedre endeposisjon etter at kuttet er ferdig utført. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Sagbladmotor - Slå av etter utført kutt Oppe - Sagbuen løftes over materialet etter ferdig utført kutt, og deretter blir sagbladmotor slått av. Nede - Sagbladmotor blir umiddelbart slått av etter at kuttet er ferdig utført. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Buntstikke Benyttes for å aktivere / deaktivere bruk av buntstikke. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Stikke - Åpnetid Viser åpnetid for stikken angitt i ms. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Side : 35

36 Buntstikke - Åpnetid Viser åpnetid for buntstikken angitt i ms. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Hydraulikk system - Standby tid Angir tid før hydraulikk systemet blir slått av ved tomgangskjøring av maskinen. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Valg av språk Benyttes for å velge ønsket språk i menyene. F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi Sagbladhastighet - Måleenhet Benyttes for å velge ønsket målenhet for sagbladhastighet. (m/min eller ft/min) F1 - Tilbake, F4 - Neste meny, F2 - Angi verdi 3.4. Feilmeldinger Feilmelding Beskrivelse Bryter for sikkerhetskrets (bryter nr. 2) ved betjeningspanelet er ikke aktivert. Trykk F4 for å kvittere for feilmeldingen. Side : 36

37 NØDSTOPP-bryter har blitt aktivert. Nullstill NØDSTOPP-bryter ved å vri den soppformede bryteren som pilene angir. Trykk F4 for å kvittere for feilmeldingen. Båndsagbladet er ikke tilstrekkelig strammet. Trykk F4 for å kvittere for feilmeldingen. Motorvern har løst ut. IKKE OVERBELAST BÅNDSAGEN. Trykk F4 for å kvittere for feilmeldingen Drift av maskinen Halvautomatisk syklus 1. Hev sagbuen til øvre posisjon ved å trykke på tast. 2. Åpne stikken ved å trykke på tast. 3. Spennfast materialet i stikken ved å trykke på tast. 4. Senk sagbuen til omlag 10 mm over materialet ved hjelp av tast. Oppmerksom! Ikke senk sagbuen helt ned i materialet når sagbladet ikke kjøres! Ikke utfør hurtig senking av sagbuen helt ned til materialet! Dersom dette gjøres, vil det føre til skade på sagbladet! 5. Still inn øvre posisjon til sagbuen ved hjelp av endebryteren. 6. Still inn korrekt sagbladhastighet i forhold til materialet som skal kuttes. 7. Still inn korrekt matehastighet for sagbuen ved hjelp av reguleringsventilen Du kan nullstille antall telleren for sykluser ved hjelp av tast - holdes trykket i 5 sekunder. Side : 37

38 9.Trykk tast 4 (START av halvautomatisk syklus). Båndsag Merknad: Trykk tast 5 (STOPP av halvautomatisk syklus) dersom du ønsker å avbryte den halvautomatiske syklusen. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPPbryteren Båndsagen låser materialet fast i stikken og utfører det aktuelle kuttet. 11. Åpne stikken. Dersom stikken ikke er åpen, kan du åpne stikken ved hjelp av tast. Fjern det ferdig kuttede materialstykket. 12. Gjenta denne prosedyren for flere kutt Avbrudd av halvautomatisk syklus STOPP-tast Halvautomatisk syklus avbrytes ved hjelp av tast 6 (STOPP av halvautomatisk syklus). Sagbuen vil da returnere tilbake til øver utgangsposisjon, og sagbladmotor slåes av. Ved å trykke på tast 4 (START av halvautomatisk syklus), kan du starte syklusen igjen. NØDSTOPP ved halvautomatisk syklus Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren 7. Båndsagen blir da øyeblikkelig satt i stillstans. Start av syklus etter NØDSTOPP 1. Deaktiver NØDSTOPP-bryteren ved å dreie den øvre delen som pilene viser slik at den fristilles. 2. Aktiver sikkerhetssystemet igjen ved hjelp av tast 2. 3 Trykk tast 4 (START av halvautomatisk syklus), for å starte halvautomatisk syklus igjen. Sagbuen heves til øver posisjon og deretter starter kutte syklusen igjen. Side : 38

39 3.6. Justering av båndsagen Innstilling av gjæringsvinkel Gjæringsvinkelen kan justers i området 60. Gjæringsvinkelen kan settes trinnløst i området 0 til Løsne låsehendelen. 2. Sving til ønsket gjæringsvinkel ved å skyve på sagbuen. Den aktuelle gjæringsvinkelen vises på skalen (se bildet ovenfor ved pil). Oppmerksom! Den bevegelige siden av stikken må flyttes til korrekt sideposissjon når gjæringsvinkelen stilles inn, ellers er det fare for at det kan oppstå kollisjon mellom sagbue og stikke! Kontroller at det ikke er kollisjonsfare mellom sagbue og stikke! Side : 39

40 Valgfritt tilleggsutstyr Digitalt display ( / ) for avlesing av gjæringsvinkel Aktuell gjæringsvinkel vises på det digitale displayet Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene Dersom du ønsker å oppnå best mulig snitt kvalitet og presisjon, må du plassere sagbladstyringene så nært som mulig i forhold til materialbredden til materialet som skal kuttes. 1. Slå av hydraulikk systemet ved hjelp av STOPP-tasten (6), hold den trykket i 2 sekunder. 2. Løsne låsehendelene ved venstre sagbladstyring som bildet ovenfor viser. Posisjoner den venstre sagbladstyringen så nært inntil materialet som mulig uten at det oppstår kollisjon med materialet eller stikken når det kuttes. 3. Senk sagbuen til nedre posisjon og kontroller at sagbladstyringen ikke kommer i kollisjon med stikken. Det må være minst 10 mm avstand mellom stikken og sagbladstyringen. 4. Lås så innstillingen ved hjelp av låsehendelen, og kontroller en gang til at ikke sagbladstyringen kommer i kollisjon med stikken eller sagbordet. Side : 40

41 Justering av sagbladhastighet Båndsag Sagblad hastigheten kan justeres i området fra 20 til 120 min -1. For å justere skjærehastigheten benytter du frekvens omformeren 8 og justerer til ønsket sagbladhastighet. Aktuell sagbladhastighet kan avleses på det digitale LCD-displayet. Oppmerksom! Utfør minst en gang i uken regulering av sagbladhastigheten fra laveste til høyeste hastighet Skjæretrykk regulering Båndsagen Bomar er utstyrt med skjæretrykk regulering ved begge sagbladstyringene. Regulering av trykket utføres ved å justere på reguleringsknotten ved betjeningspanelet (Pos 11). Det aktuelle skjæretrykket vises til en hver tid på manometeret som er plassert ved betjeningspanelet (Pos. 9). Merknad: Dersom du skrur for kraftig igjen denne ventilen, vil dette kunne føre til skade på ventilen slik at det oppstår lekasje. Utfør derfor alltid justering av denne ventilen med forsiktighet. Redusere skjæretrykket drei reguleringsknotten mot ur-retningen. Øke skjæretrykket drei reguleringsknotten med ur-retningen. Side : 41

42 Innstilling av matehastighet Innstilling av sagbue matehastighet gjøres ved å justere på reguleringsventilen (pos betjeningspanel). Ved å dreie med ur-retningen, reduserer du matehastigheten. Ved å dreie mot ur-retningen, øker du matehastigheten. Merknad: Dersom du skrur for kraftig igjen denne ventilen, vil dette kunne føre til skade på ventilen slik at det oppstår lekasje. Utfør derfor alltid justering av denne ventilen med forsiktighet Justering av sagbue opp posisjon Dersom du ønsker å redusere syklustiden i automatisk drift, må du justere høyden til sagbuens opp posisjon slik at den samsvarer med materialhøyden. 1. Sagbue opp posisjon blir registrert av en endebryter. 2. Kjør sagbuen til øvre endeposisjon ved hjelp av tast. 3. Plasser materialet i stikken og senk sagbuen forsiktig nedover mot materialet ved hjelp av tast. 4. Stopp sagbuen omlag 10 mm over materialet. 5. Sagbue opp posisjon blir registrert ved hjelp av en endebryter. Juster posisjonen til endebryteren slik at sagbuen løftes til den aktuelle posisjonen etter at kuttet er utført. Side : 42

43 Innstilling av nedre endestopp til sagbuen Nedre endebryter for stopp av sagbuen angir nedre endeposisjon for sagbuen. Denne endeposisjonen må kontrolleres månedlig. Dersom innstillingen av denne er feil, kan det føre til at sagbordet eller stikken blir saget i eller at materialet ikke blir tilstrekkelig kuttet. Innstilling av sagbuen sine nedre endeposisjon gjøres ved å justere på en justerbar eksenterenhet som er plassert ved sagbue søylen Justering av sponbørste Børsten, som hjelper å fjerne flis fra sagbladet, influerer på kutteholdbarheten, sagbladets levetid og levetiden på hjulene, hardmetallsskivene og ikke minst nøyaktigheten på kuttet. Børsten må sjekkes under hvert skift. 5. Løsne skruene til børste holderen. Der er nå mulig å posisjonere sponbørsten. 6. Plasser børsten inntil sagbladet, slik at børsten berører sagbladet, som bildet ovenfor viser. OPPMERKSOM! Sponbørsten skal ikke ikke berøre bunnen av sagbladtennene! 7. Skru så fast igjen skruene på børste holderen etter at du har foretatt justeringen, slik at innstillingen låses fast. 8. Dersom sponbørsten ikke er korrekt plassert (Sponbørste drivhjulet slurer ved sagblad drivhjulet), skyv sponbørsten ved hjelp av skruen (se pil) slik at drivhjulet til sponbørsten er korrekt plassert. OPPMERKSOM! Ikke skru igjen skruen med for mye kraft, ettersom dette kan føre til skader på drivhjulet til sponbørsten eller det kan føre til redusert levetid for sagblad drivhjullagrene! Side : 43

44 3.7. Mating av materiale Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Ta kontakt med BOMAR for mer informasjon om rullebaner. Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! Buntet material mating Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Side : 44

45 Firkant materiale - buntet. Vinkel materiale - buntet. Oppmerksom! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din båndsag leverandør ved kutting av bunter. Side : 45

46 4. Service og vedlikehold av maskinen 4.1. Demontering av sagblad 1. Trykk tast 8 for å løfte sagbuen til den øverste posisjonen. 2. Stopp hydraulikk systemet ved hjelp av tast Åpne alle de tre dekslene ved sagbuen. 4. Demonter det gule beskyttelse dekslet på sagbladet (pil). Dekslet er festet med skruer. 5. Løsne skruen som fester sponbørsten og vri den til side. 6. Vri strammerattet mot venstre, slik at sagblad strammingen slakkes og trekk sagbladet av hjulene. Side : 46

47 7. Trekk sagbladet forsiktig ut av sagbladstyringene Montering av sagblad 1. Før du begynner å montere sagbladet, må alle sagblad svinghjulene, styringene og innsiden av sagbuen rengjøres grundig med hensyn til eventuell smuss og spon rester. Kontroller at du monterer sagbladet med korrekt omdreinings retning. 2. Plasser det nye sagbladet i sagbladstyringene. Kontroller at det er plassert slik at det kjører mellom begge styrevalsene, og at det er skyvd helt opp i styringene. 3. Plasser sagbladet på begge omdreiningshjulene. Kontroller at sagblad ryggen plasseres nesten helt inn til hjulflensene. Skyv så sagbladet så langt bakover som mulig. 4. Ved å dreie på strammerattet til høyre, vil du stramme sagbladet forsiktig. Fjern så plastikk beskyttelse dekslet på sagbladtennene. 5. Lukk sagbue beskyttelse dekslene. 6. Monter så det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. Sagblad omdreiningsretningen til sagbladet må stemme overens med pil retningen som er angitt på det gule beskyttelse dekslet. Dersom omdreiningsretningen ikke stemmer overens med pil retningen, må du montere det av igjen og snu det før du igjen monterer det på nytt. Side : 47

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer