UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2"

Transkript

1

2 Innhold 0. Innledning Beskrivelse av maskinen Generelle egenskaper Beskrivelse av begrep og uttrykk Transport og montering av maskinen Maskinkrav vedrørende montering Transport og utpakking av maskinen Fundamentplan Instruksjoner for montering av maskinen Drift, betjening og justering av maskinen Drifts prinsipper Betjening av maskinen Beskrivelse av maskinens arbeidsstasjoner Innledning Stansestasjon Flatjern og plate klippestasjon Vinkeljern klippestasjon Rund og firkant aksel kuttestasjon Hjørne klippestasjon Knekkestasjon (bare ved BENDICROP modeller) Innstilling og justering av maskinen A Bevegelseområde for stanseverktøy / Innstilling av endebrytere B Sentrering av stanseverktøy C Justering av klaring mellom kniver ved flatjern klippestasjon og klaring mellom bevegelige og faste knivblad ved vinkel klippestasjon D Justering av klaring mellom hjørne klippeverktøy E Justering av kniv holder F Justering av hydraulikk system trykk G Justering av automatisk lengdeanslag Oppstart av maskinen Regelmessig vedlikehold av maskinen Periodisk vedlikehold av maskinen A Hydraulikk olje B Hydraulikk innløpsfilter C Slitasje deler D Sikkerhetsutstyr Rengjøring og smøring av maskinen Reservedeler Feilsøking Sikkerhet Vedlegg Reservedelsliste for BENDICROP Side : 1

3 0. Innledning Denne bruksanvisningen har som mål å gi brukere av GEKA maskiner en klar og effektiv dokumentasjon slik at en enkelt kan utføre korrekt installasjon, oppstart, drift, vedlikehold og reparasjon av maskinen. Samtidig inneholder bruksanvisningen viktig informasjon om sikkerhetsutstyr og fare momenter ved maskinen, slik at en oppnår en sikker og trygg maskindrift. Maskinen leveres med to kopier av bruksanvisningen på norsk. Den ene kopien er tiltenkt oppbevart ved maskinen, slik at den til en hver tid er tilgjengelig for maskinoperatøren. Den andre kopien er tiltenkt oppbevart av overordnet ansvarlig personell. Denne bruksanvisningen er laget i samsvar med følgende standarder: UNE (Tekniske prinsipper for oppsett av bruksanvisninger for teknisk industri utstyr) UNE-EN (Grunnleggende og generelle prinsipper for konstruksjon og teknikk utvikling) I tillegg har vi fått råd og veiledning fra både INVEMA (Machine-Tool Industrial research and Development Association) og A.F.M. (Spansk verktøymaskin produsent organisasjon). Vi ber deg lese denne bruksanvisningen grundig slik at sikker betjening og korrekt bruk av maskinen og tilhørende utstyr sikres. Maskinen er utviklet med ønske om å kunne tilby deg en maskin som gir et optimalt forhold mellom kvalitet og pris. Men dersom du med bakgrunn i dette oppdager feil eller svakheter ved maskinen, så mottar vi med glede forslag på forbedringer av maskinen. I denne bruksanvisningen er det benyttet følgende forkortelser og symboler: * (Ref.) - Tegnings referanse som er benyttet i bruksanvisningen. * [xx] - Betjenings element Symbol som benyttes ved angivelse av sikkerhetsinstruksjoner All drift og betjening av maskinen som er beskrevet i denne BRUKSANVISNINGEN skal bare utføres av autorisert personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og har gjennomført nødvendig opplæring i drift og betjening av maskinen. Opplæring i henhold til denne BRUKSANVISNINGEN er din rettighet og plikt som maskinoperatør av maskinen. Gjennomfør nødvendig opplæring i drift og betjening av maskinen. Dersom du ikke har fått tilstrekkelig opplæring i drift og betjening av maskinen, ikke nøl med å ta kontakt med P. Meidell AS for avtale om opplæring i drift og betjening av maskinen. Dersom du oppdager feil, utelatelser og/eller uklarheter i denne bruksanvisningen, vil det glede oss om du rapporterer dette tilbake til oss. Til slutt vil vi takke deg for at du leser denne bruksanvisningen grundig, dette er en nødvendighet for å sikre en problemfri, effektiv og sikker drift av maskinen. Alle tekniske egenskaper angitt i denne bruksanvisningen og vedlegg er oppgitt i forhold til materiale med strekkfasthet 45 kg/mm 2 og GEKA maskiner i standard utførelse. Side : 2

4 1. Beskrivelse av maskinen Vi henviser til de fire vedlagte bildene (reservedelsliste) som viser den aktuelle maskinen som du har anskaffet, eller en annen modell fra samme produktfamilie, både med og uten fremre og bakre sikringsutstyr. Disse bildene fungerer som grafisk støtte materiale i bruksanvisningen og er plassert som vedlegg i bruksanvisningen i kapittelet for reservedelsliste. Den tekniske referansen til maskindelen er angitt ved hjelp av piler, slik at du kan finne frem til betegnelse og antall for din maskin ved hjelp av reservedelslistene. Din maskin er konstruert til bruk ved, fortrinnsvis, ved jernsmier, plate metallforretninger, mekaniske verksteder og lignede som har behov for å utføre stansing, klipping og forming av metall (normalt ulegert stål). Denne maskinen har mange bruksområder avhengig av det spesifikke tilpasningen i forhold til bearbeidingsbehovet. Standard maskinen er konstruert for å bearbeide fortrinnsvis metall materialer med tykkelse over 3 mm. 1.1 Generelle egenskaper Alle GEKA maskiner har følgende egenskaper: Hydraulisk styring av en justerbar sylinder. Sandwichkonstruksjon, monoblokk maskinramme konstruksjon. Elektrisk fotpedal betjening. En rekke forskjellige arbeidsstasjoner (3/4/5); sylinderen styrer de respektive bevegelsene ved verktøyholderen på rotasjons akselen eller vertikal verktøy for en sentral sylinder. Farger: Beige RAL 1015 (andre på forespørsel) og oransje RAL 1007 ved arbeidsstasjonene. Oversikt over arbeidsstasjonene ved din aktuelle maskin kan sees på de vedlagte bildene av maskinen, nedenfor følger en kort beskrivelse av ulike arbeidsstasjoner. Stansestasjon: Arbeidsstasjon for å lokke hull i materialer ved hjelp av stansetapp (Ref. 7/4) og dyne (Ref. 7/2). Vinkel klippestasjon: Arbeidsstasjon for klipping av forskjellige vinkel profiler og størrelser (MICROCROP) og klipping av aksler og firkant aksler (MINCROP/MULTICROP/BENDICROP) Flatjern klippestasjon: Arbeidsstasjon for klipping av flatjern ved hjelp av to kniver; en stasjonær (Ref. 1/46) og en bevegelig (Ref. 1/46A) kniv. På MICROCROP modellen benyttes denne stasjonen til kutting av aksler og frikant aksler. Aksel og firkant aksel kuttestasjon: Arbeidsstasjon for kutting av aksler og firkant aksler med forskjellig størrelser (MINICROP-MULTICROP-BENDICROP se Vinkel klippestasjon). Hjørne klippestasjon: Arbeidsstasjon for ut klipping av biter fra et materiale (2*MINICROP-MULTICROP- BENDICROP). Knekkestasjon: Arbeidsstasjon for knekking av materiale (Bare på BENDICROP modeller). Side : 3

5 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk MASKINRAMME: Maskinkonstruksjonen som alle maskinstasjonene er festet til. Den er sveiset til maskinens SOKKEL. MASKINSOKKEL: Nedre del av maskinen som er underbygget til maskinrammen. Maskinsokkelen inneholder den hydrauliske system enheten, som en får tilgang til ved å åpne beskyttelse deksler (Ref 1/91-1/91A). SYLINDER ELLER STEMPEL: Maskindelen som sørger for at materialet utsettes for kraft. Den er en dobbel prosesserende type, og består av fire elemnter; Sylinderhus, stempel, pakninger og føringer. VERKTØYHOLDER (Ref. 1/18): Støpejerns aksel som beveger seg i midten av maskinrammen aktivisert av sylinderstempelet (Ref. 1/4) og er innfesting for de bevegelige klippe og kutte verktøyene. ELEKTROSKAP: Et skap som inneholder meste parten av de elektriske komponentene som er montert på maskinen (sikringer, rele, transformatorer, kontaktorer, etc). Elektroskapet er alltid tilgjengelig ettersom det er montert på fremsiden av maskinsokkelen. HYDRAULISK SYSTEM ENHET: Den hydrauliske system enheten har som oppgave å styre sylinder bevegelsen aktivisert ved hjelp av fotpedalen. Systemet inneholder en pumpe og ventiler som styres elektrisk på bakgrunn av fotpedal aktivisering. Pumpen er montert på oljetanken. FOTPEDAL: Aktuator bryter som benyttes til å styre opp og ned bevegelser ved sylinderen for klipping og knekke funksjon ved maskinen. Det finnes to typer fotpedaler, en enkel utgave og en dobbel utgave som er nærmere beskrevet i kapittelet som omhandler betjening av maskinen. STANSETAPP (Ref 7/4): Spesial behandlet stål verktøy som er konstruert til å lokke hull. Den kan være i mange form varianter. Standard former er rund, kvadrat, rektangel og avlang form. DYNE (Ref 7/2): Spesial behandlet stål verktøy som er fast montert og fungerer som underlag for stansetapp. Den monteres med bestemt avstand, som også ofte blir kalt klaring eller gap. KNIVER eller BLAD: Spesial behandlet stål verktøy som benyttes ved klippe og kutte stasjonene. I henhold til klippe eller kutte formen ved stasjonen finnes det fire typer tilgjengelig: o Vinkel klippekniver (Ref 1/43) o Flat jern klippekniver (Ref 1/46A + 1/46) o Aksel kutte kniver (Ref 1/43) o Hjørne klippekniver (Se tegning nr. 9) KNEKKEVERKTØY: (Benyttes bare ved modellen BENDICROP). Sett med spesial behandlet stål verktøy som benyttes ved knekking av materiale. Bestående av en overdel (tapp) og en underdel (dyne). Side : 4

6 2. Transport og montering av maskinen 2.1 Maskinkrav vedrørende montering Før en utfører montering av en GEKA maskin, må en først kontrollere at det aktuelle monteringsstedet oppfyller maskinens minimumskrav som er angitt nedenfor: Maskinen må monteres i et fuktfritt og ventilert lokale, hvor omgivelse temperaturen er innenfor 0 til 35 C. Maskinen må ikke utsettes for vær og vind. Gulvet og fundamentflaten må være av betong og plant. Maskinen må plasseres slik at den er skjermet i forhold til trafikk og transport i verkstedlokalet. Maskinen må plasseres slik med avstand fra vegg, slik at det er tilstrekkelig område rundt maskinen for mating og transport av materiale til og fra maskinen. Sørg også for å skjerme maskinområde slik at ikke uvedkommende kommer innefor maskinområde. Vi anbefaler alltid at maskinen festes til fundamentflaten ved hjelp av maskinanker. Tilsvarende anbefaler vi også at tilhørende utstyr som er tilkoblet maskinen også festes til fundamentflaten. For festing av maskinen til fundamentflaten benyttes de festehullene som er plassert ved maskinsokkelen. Strømforsyningskabelen (3 leder + jord) til elektroskapet må plasseres i beskyttet kabelgate. Strømforsyningskabelen må inneha tverrsnitt i henhold til angitte elektriske data. Kontroller at strømforsyningen er i samsvar med de elektriske data som er oppgitt for maskinen. Strømforsyningen må være i henhold til elektriske forskrifter, og den elektriske spenningen må ikke avvike fra de elektriske data med mer enn ± 5%. 2.2 Transport og utpakking av maskinen Transport av maskinen må ALLTID utføres ved hjelp av løfting av maskinen ved hjelp av øyeboltene (Ref 1/94) som er tiltenkt benyttet ved transport av maskinen. Maskinvekten er angitt på transport veiledningen som er plassert på utsiden av maskin forpakningen. Dersom den mangler eller ved tvil, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS for veiledning. Maskinen må ALDRI transporteres ved at en løfter under maskinsokkelen, eksempelvis ved hjelp av en gaffeltruck. Dersom maskinen transporteres på denne måten, vil det være svært høy risiko for at maskinen kan tippe rundt ettersom tyngdepunktet er forholdsvis høyt. Når maskinen transporteres fra fabrikken, er det montert to treskinner under maskinen. Disse skal ikke benyttes som noe varig underlag for maskinen, og skal fjernes fra maskinen. Løft maskinen ved hjelp av en kran og innfesting i øyeboltene, og fjern treskinnene. Når maskinen er transportert til maskinområdet og plassert ned på fundamentflaten, fjernes forpakningsmateriale, band og beskyttende plastikk film. Fjern også papir og pakker som inneholder tilhørende maskin utstyr som eksempelvis fotpedal og maskinverktøy. Pakk ut alt det tilhørende utstyret og kontroller at forsendelsen er komplett. Side : 5

7 2.3 Fundamentplan Se fundamentplan tegning vedlagt den aktuelle maskinen, her vil du finne maskin dimensjoner for maskinen som du har anskaffet. 2.4 Instruksjoner for montering av maskinen Montering av maskinen skal utføres i samsvar med angivelser og instruksjoner beskrevet nedenfor: Kontroller at maskinen er korrekt vatret og plan i forhold til fundamentflaten. Dersom ikke, må maskinen vatres slik at den blir korrekt festet til fundamentflaten. Monter på maskindeler som lå vedlagt forsendelsen. Se monteringsanvisninger vedlagt de aktuelle delene. Stanse og hjørneklippe arbeidsbord og tilsvarende elektrisk stoppanslag er det mest vanlige maskindelene som ikke er montert på maskinen når den leveres. Montering av disse er derfor beskrevet nedenfor: 1. Monter den (lange) tverr rettkanten (Ref 43/2-9/4), plasser den på arbeidsbordet og skyv den samtidig ved begge endene inn i gapet ved arbeidsstasjonen og lås den fast ved hjelp av de respektive festeanordningene. 2. Den (korte) lengdeveis rettkanten (Ref 43/3-9/12) monteres på tverr rettkanten (Ref 43/2-9/4). Kontroller at den er korrekt og sikkert montert på sin tiltenkte plass. 3. Montering av den elektriske stopp anslaget gjøres som beskrevet her: 1. Plasser den lengdeveis stopp akslen (Ref 6/1) med millimeter skalaen opp; Skru fast umbrako skuene ("A") i gjenge hullene som er ferdig tilordnet til formålet ved stanse verktøyholder rotasjons bolt området (Ref 1/11) på baksiden av maskinen. 2. Skyv veivtappen (Ref 6/2) som er festet til tverr akselen (Ref 6/5) langs den lengdeveise stopp akselen (Ref 6/1) og lås den fast i posisjon ved hjelp av nedre låse hendel. 3. Koble til utgangskontakten som er tiltenkt til dette formålet på baksiden av maskinen, og kontroller at alle delene er korrekt festet. 4. Justering av det elektriske stopp anslaget er beskrevet i kapittel 3.3.G Justering av elektrisk stopp anslag. Fotpedal beskyttelse huset er montert med en knagg aksel for enklere transportering. Stram til mutterene ved gjenge endene. Lampen med det magnetiske festeanordningen må plugges i 12 V kontakten som er tilordnet til dette formålet ved toppen av bakre beskyttelsedeksel ved maskinen. Rengjør maskinen, fjern alt det rust beskyttende smørefettet fra hjørneklipperen og utfør smøring av maskinen i henhold til kapittel 4.2 Smøring og rengjøring av maskinen. Kontroller maskinens hydraulikk olje nivå. Maskinen er levert fra fabrikken med korrekt påfylt oljenivå. (Se kap. 4.2.A). Kontroller at de elektriske data for maskinens motor, kontaktorer og transformatorer og sjekk at disse samsvarer med den tiltenkte strømforsyningen. Side : 6

8 Utfør elektrisk tilkobling av maskinen som følger: 1. Åpne maskinsokkel beskyttelse dekslet og elektroskap døren. 2. Før inn strømforsyningskabelen igjennom gjennomføringshullet i bunnen av elektroskapet. 3. Utfør tilkobling av strømforsyningskabelen til rekkeklemme kontaktene som angitt nedenfor: o Jordpunkt > Jordleder (grønn-gul) (grønn-gul) o L1 kontaktpunkt > Fase leder o L2 kontaktpunkt > Fase leder o L3 kontaktpunkt > Fase leder 4. Lukk elektroskap døren og maskinsokkel beskyttelse dekslet. 5. Kontroller at ikke NØDSTOPP-bryteren er aktivert (nedtrykt). For å nullstille NØDSTOPP-bryteren dreies den røde soppformede hode mot urretningen slik at den spretter opp. 6. Fjern stansverktøyet. For å gjøre dette demonteres stanse beskyttelse listen (Ref 1/47) ved at den skyves nedover samtidig som den dreies 180. Bruk så en fastnøkkel som er levert med maskinen so skru forsiktig av mutteren (Ref 7/6), drei så bajonett-sokkelen (Ref 7/5) som kan taes ut ilag med stanseverktøyet. 7. Slå så på hovedstrømbryteren [A] ved å dreie den med urretningen (45 ), da skal den hvite strømforsynings signallampen [50] lyse, (Se kapittel 3.1.1). 8. Utfør så kontroll av motor rotasjonsretning i henhold til kapittel Elektrisk tilkobling er da ferdig utført. ADVARSEL! Maskinen er nå klar til drift, men IKKE utfør drift av maskinen før du har lest og forstått kapittel 3 som omhandler drift og betjening av maskinen, samt kapittel 7 som inneholder informasjon om sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen. Side : 7

9 3. Drift, betjening og justering av maskinen 3.1 Drifts prinsipper Med bakgrunn i at du er kjent med begrepene og uttrykkene som er forklart i kapittel 1.2, vil vi nå forklare maskinens drifts prinsipper. Ved å trykke på den grønne bryteren, vil du utføre oppstart av motoren som driver den hydrauliske pumpen. Når du deretter betjener fotpedalen, gir du signal til den elektriske styringen, som da avhengig av hvordan valgbryterene er posisjonert, sender signal til respektive elektrostyrte ventiler ved hydraulikk enheten som da sørger for at hydraulikk oljen føres til sylinderen. Sylinderen sørger for at kraften overføres til de respektive verktøyholdere som igjen da utfører den aktuelle klippingen eller kuttingen mot underknivene som er festet til maskinrammen. Skjematisk fremstilt vil drifts sekvensen kunne gjengis som vist nedenfor: SLÅ PÅ OG START OPP MASKINEN MOTOR STARTER OPP HYDRAULIKK PUMPE BETJENING AV FOTPEDAL ELEKTRISK STYRTE VENTILER HYDRAULIKK SYLINDERE KLIPPE OG KUTTE VERKTØY Side : 8

10 Nedenfor vises en oversikt over utstyr som de ulike enhetene består av: HYDRAULISKE MASKINDELER o HYDRAULIKK SYSTEM ENHET Elektrisk styrte ventiler Sikkerhetsventil Blokk Pumpe Olje tank o SYLINDERE Føringer Sylinderhus Stempel Pakninger (O-ring, pakning etc) o HYDRAULIKK SLANGER ELEKTRISKE MASKINDELER o ELEKTROSKAP Transformere Rele Brytere Programmerbare rele (Bare BENDICROP) o ENDEBRYTERE o NØDSTOPP-BRYTERE o FOTPEDAL o MOTOR MEKANISKE MASKINDELER o ALLE ANDRE MASKINDELER SOM IKKE ER ANGITT OVENFOR. Side : 9

11 3.1.1 Betjening av maskinen Tabellen nedenfor inneholder oversikt over hvilket betjeningsutstyr som er montert på din maskin. Deretter følger individuelle beskrivelse av alle betjeningselementene ved maskinen. MASKIN TYPE BETJENING MICROCROP 1-M-L-A-K-J (**) MINICROP / MULTICROP 1-M-L-A-K-J (*) BENDICROP 2-L-A-K-J (*) Det elektriske stopp anslaget [6] leveres som tilleggsutstyr (Med unntak av ved modellen BendiCrop hvor dette er standardutstyr). Vi anbefaler på det sterkeste at dette tilleggsutstyret monteres på maskinen. (**) MICROCROP modelle er ikke konstruert for montering av elektrisk stopp anslag i standard utførelse. Allikevel er det mulig å tilpasse maskinen slik at dette tilleggsutstyret kan monteres på forespørsel. Side : 10

12 [1] ENKEL FOTPEDAL Som vist på illustrasjonen nedenfor har den enkle fotpedalen to valg posisjoner: 1. STOPP: Når pedalen er ved denne posisjonen, vil stanse-hode bli kjørt opp til opp posisjon ved øver endebryter. 2. PROSESSER (KJØR): Når pedalen er ved denne posisjonen, vil stanse-hode bli kjørt nedover og dermed blir den aktuelle prosesseringen utført. [2] DOBBEL PEDAL Den fungerer på følgende måte. Når valgbryter for LAV / NORMAL HASTIGHET [27] er posisjonert i høyre posisjon, vil fotpedalen fungere tilsvarende som beskrevet ved [1] ENKEL FOTPEDAL. Når valgbryter for LAV / NORMAL HASTIGHET [27] er posisjonert i venstre posisjon, vil fotpedalen fungere på følgende måte: 1. OPP POSISJON : Når fotpedalen er ved denne posisjonen, vil verktøyholder hodet bli kjørt til utgangsposisjon ved øvre endebryter. 2. PROSESSER (KJØR) : Når fotpedalen er ved denne mellom posisjonen, vil verktøyholder bli kjørt nedover med lav hastighet slik at den aktuelle knekke prosesseringen utføres korrekt og sikkert. 3. STOPP: Prosesseringen stoppes med vilje eller automatisk dersom det oppstår en hendelse. Videre prosessering (posisjon 2) kan bare utføres etter at fotpedalen først har vært posisjonert til posisjon 1 - Opp posisjon. Side : 11

13 [M] STANSE - PLATE VALGBRYTER Den fungerer på følgende måte: STANSE posisjon (A): Stanse hodet kjøres til opp posisjon ved øvre endebryter. Dermed er gapet stort nok til å kunne mate inn materiale som en ønsker å utføre lokking av (+ Vinkel klippestasjon på MICROCROP). PLATE posisjon (B): Klippe hodet kjøres til opp posisjon ved øvre endebryter. Dermed er gapet stort nok til å kunne mate inn materiale som ønskes klippet. [L] TILKJØRINGS MODUS Den fungerer på følgende måte: Venstre posisjon (A): Verktøyet vil automatisk bli kjørt tilbake til opp posisjon ved øvre endebryter når maskinoperatøren slipper fotpedalen. Høyre posisjon (B): Automatisk kjøring tilbake til opp posisjon er deaktivert. Verktøyet forblir i sin posisjon når maskinoperatøren slippe fotpedalen. Det anbefales å benytte denne modusen når en utfører innstilling som sentrering av materiale eller justering/sentrering av verktøyet. [A] HOVEDSTRØM BRYTER Hovedstrømbryter. Når den er posisjonert til posisjon "0", er det ikke tilført strøm til maskinen. Når bryteren settes til posisjon "1", blir det tilført strøm til maskinen, og den hvite strømforsynings signal lampen [50] lsyer for å indikere at det er tilført strøm til maskinen. [K] START BRYTER (HVIT) Hvit trykkbryter som benyttes til å starte maskinen. Når en trykker denne bryteren, blir motoren startet, og dermed starter maskinens hydrauliske system og maskinen er klar til drift. For å starte prosessering benyttes fotpedalen [1] eller den elektriske stopp anslaget [6]. Side : 12

14 [J] STOPP BRYTER (SVART) Svart trykkbryter for å stoppe maskinen. Ved å trykke på denne bryteren, vil en stoppe maskin motoren, og dermed det hydrauliske systemet. Maskinen vil fremdeles være tilført strøm. [23] NØDSTOPP BRYTERE Rød (soppformet) trykkbryter som er plassert på lett tilgjengelige steder på maskinen. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykkes denne bryteren. Maskinen vil da øyeblikkelig bli satt i stillstands. Bryteren forblir nedtrykket. For å starte maskinen igjen, må NØDSTOPP-bryteren nullstilles (ved å dreie på soppform hodet) og deretter må en starte maskin motoren igjen ved hjelp av trykkbryter [K]. [24] ENDEBRYTERE Brytere som er montert for å kontrollere sylinder vandringen. Se kapittel 3.3.a Innstilling av stanstapp/dyne avstand / Innstilling av endebrytere - gir en grundig infromasjon om slike brytere. Vi anbefaler at du leser dette kapittelet grundig, ettersom korrekt innstilling av endebrytere har stor betydning i forhold til optimalisering av prosesseringen. [26] AUTOMATISK LENGDEANSLAG / FOTPEDAL VALGBRYTER Denne valgbryteren benyttes for velge ønsket maskinstyring: Når den er i venstre posisjon (A), vil maskinen utføre prosessering bare ved at en aktiviserer det automatiske lengdeanslaget. Når den er i høyre posisjon (B), vil maskinen utføre prosessering bare ved at en betjener fotpedalen. [27] LAV / NORMAL HASTIGHET VALGBRYTER (Bare på BENDICROP modeller) Denne valgbryteren benyttes for å justere prosesserings hastighet: Når valgbryteren er posisjonert til høyre (posisjon b), vil maskinen prosessere med normal hastighet. Når valgbryter er posisjonert til venstre (posisjon a), vil maskinen prosessere med lav hastighet. Posisjon A, altså valgbryter posisjonert til venstre, lav prosesserings hastighet må velges når det skal utføres arbeid med knekkestasjonen med hjørneklippe beskyttelse (S/P 3/7) åpen eller med stans stopper (SP 1/47) nede. Side : 13

15 [50] STRØMFORSYNING INDIKATORLAMPE (HVIT) Den hvite indikatorlampen lyser når det er tilført strøm til maskinen og hovedstrømbryteren [A] er slått på. [6] AUTOMATISK LENGDEANSLAG Når AUTOMATISK LENGDEANSLAG / FOTPEDAL VALGBRYTER [26] er plassert i posisjon (A), altså mot venstre, vil maskinen utfører prosessering når en skyver materialet inn mot stopp anslaget. Når materialet skyves inn mot stopper anslaget, vil hjørne klippehodet bevege seg nedover til nedre endebryter, og deretter returnere tilbake til øvre utgangsposisjon, altså en fullstendig prosessering. Det elektriske signalene fra det automatiske lengdeanslaget må ikke genereres manuelt (altså modifiseres) ettersom dette kan føre til at det oppstår ulykker ved maskinen. Dersom det skal utføres vedlikehold eller justerings operasjoner ved maskinen, må det velges fotpedal betjeninging, og videre må en sørge for at ingen uvedkommende kan betjene disse ved et uhell. I kapittel beskrives stasjonen for flatjern klipping detaljert, og her vil du også finne informasjon vedrørende det automatiske lengdeanslaget. Nedenfor finner du en skjematisk fremstilling av operasjons prosesseringen: Side : 14

16 3.2 Beskrivelse av maskinens arbeidsstasjoner Innledning Vær oppmerksom på alle merke- og advarselskilt som er montert på maskinen. Følg alltid sikkerhetsinstruksjoner og angivelser på merkeskiltene som er plassert på maskinen. Sørg for at alle merkeskilt er rengjort og i god stand, og sett på nye dersom noen mangler eller ikke er lesbare. Vær oppmerksom på at alle kapasitet data angitt på maskinen er oppgitt i forhold til materiale med strekkfasthet 45 kg/mm 2. Dersom materiale med høyere strekkfasthet skal bearbeides, må maskinens maksimal kapasitet utregnes etter formel angitt nedenfor. 45 NY MATERIAL MAKS. TYKKELSE = MAKS TYKKELSE FOR 45 KG/MM 2 x / 4 NY MATERIAL STREKKFASTHET(*) (*) Den nye material strekkfastheten må bekreftes / sertifiseres av material leverandøren Som et eksempel, vil rustfritt stål materiale med strekkfasthet 75 kg/mm 2 kunne prosessere med maksimal materiale tykkelse på 60% av det som er oppgitt som kapasitet på maskinens merkeskilt. Dette kommer frem ved at koffesienten (45/75 = 0.6 (altså 60%)). Følg alltid sikkerhetsinstruksjoner og anvisninger beskrevet i denne bruksanvisningen slik at det ikke oppstår skader eller ulykker ved maskinen. Bruk alltid nødvendig vernutstyr som vernebriller, vernehansker, hjelm, og utstyr som elleres verner din kropp, spesielt øyner, ansikt, hode, hender og armer når du arbeider ved maskinen. Side : 15

17 3.2.1 Stansestasjon FOR BENDICROP MODELLER - LES DETTE FØRST FØR DU FOLDER NED STANSE STOPPEREN (Ref 1/47) MÅ [27] LAV / NORMAL HASTIGHET VALGBRYTER PLASSERES I POSISJON MOT VENSTRE, ALTSÅ LAV HASTIGHET. MASKINEN VIL IKKE KUNNE PROSESSERE MED MINDRE DETTE ER UTFØRT. Før du utfører stanse prosessering, må de to kravene beskrevet nedenfor være oppfylt! 1. Kontroll av materialtykkelse - Krav I For å kunne fastsette MAKSIMAL TILLATTE MATERIAL TYKKELSE for alle typer materialer, bruk følgende ligning: Maks.tykkelse (mm) = Stanse diameter (mm) * 457 (Material strekkfasthet (*) (kg/mm 2 ) (*) Material strekkfastheten må bekreftes / sertifiseres av material leverandøren Når material strekkfastheten av materialet som skal stansen (kg/mm 2 ) er lik 45 kg/mm 2, da er den maksimal tillatte tykkelsen lik stanse diameteren. Prøv aldri å stanse et hull i en plate som er tykkere enn stanse diameteren (nål-effekt, risiko for at stansetappen kan brekke). Eksempelvis, prøv aldri å stanse et 10 mm hull i en plate som er 11 mm tykk. For formede stanseverktøy, blir stanse diameter verdien bestemt ut fra den minste siden til stanseformen. Side : 16

18 EKSEMPEL 1-1 Kan en stanse et hull med 4 mm diameter i en 3 mm tykk rustfri stålplate med strekkfasthet 70 kg/mm 2? 45 Maks tillatte tykkelse = 4 * 45/70 = 2.57 mm Resultat: IKKE TILLATT, den maks. tillatte tykkelsen i forhold til de angitte betingelsene er 2.57 mm, altså mindre enn 3 mm. Det vil derfor være stor fare for at stansetapp brudd. EKSEMPEL 1-2 Kan en stanse et hull med 10 mm diameter i en 5 mm tykk stålplate med strekkfasthet 60 kg/mm 2? 45 Maks tillatte tykkelse = 10 * 45/60 = 7.50 mm Resultat: TILLATT, den maks. tillatte tykkelsen i forhold til de angitte betingelsene er 7.50 mm, altså mer enn 5 mm). EKSEMPEL 1-3 Kan en stanse en kvadratisk hull på 20x5 mm i en 4 mm tykk rustfri stålplate med strekkfasthet 45 kg/mm 2? 45 Maks tillatte tykkelse = 5 * 45/45 = 5.00 mm Resultat: TILLATT, den maks. tillatte tykkelsen i forhold til de angitte betingelsene er 5.00 mm, altså mer enn 4 mm). 2. Kontroll av stansekraft (tonn) - krav II For å kunne fastsette nødvendig STANSEKRAFT (tonn) for alle typer materialer, bruk følgende ligning: STANSEKRAFT = (dia. (mm) * * tykkelse (mm) * strekkfasthet (*) (kg/mm 2 )) / 1000 (*) Material strekkfastheten må bekreftes / sertifiseres av material leverandøren Dersom nødvendig STANSEKRAFT kalkulert ved hjelp av ligningen ovenfor ikke er innefor kapasitets området ved stansestasjonen for din maskin, SKAL DEN AKTUELLE STANSE PROSESSERINGEN IKKE UTFØRES! For andre stanseformer enn runde, skal produktet av diameter (mm) * i ligningen erstattes med formens aktuelle omkrets. EKSEMPEL 2-1 Hva er nødvendig stansekraft for å stanse et hull på 23 mm diameter i et materiale med tykkelse 17 mm og strekkfasthet på 45 mm/kg 2? Nødvendig stansekraft = (23*3.1416*17*45) / 1000 = Tonn EKSEMPEL 2-2 Hva er nødvendig stansekraft for å stanse et hull på 23 mm diameter i et rustfritt materiale med tykkelse 12 mm og strekkfasthet på 70 mm/kg 2? Nødvendig stansekraft = (23*3.1416*12*70) / 1000 = Tonn Side : 17

19 EKSEMPEL 2-3 Hva er nødvendig stansekraft for å stanse et hull på 12 mm diameter i et materiale med tykkelse 17 mm og strekkfasthet på 45 mm/kg 2? DENNE PROSESSERINGEN KAN IKKE UTFØRES. HUSK KRAV I. FOR MATERIALER MED STREKKFASTHET FRA 45 KG/MM 2 OG HØYERE, MÅ MATERIAL TYKKELSEN VÆRE LIK ELLER MINDRE ENN STANSE DIAMETEREN. EKSEMPEL 2-4 Hva er nødvendig stansekraft for å stanse et rektangel hull på 28*10 mm i et materiale med tykkelse 3 mm og strekkfasthet på 60 mm/kg 2? Omkretsen til det rektangulære hullet = 2(a-b) + ( x b) = = hvor (a*b) = (28*10) --> a=28 ; b=10. Nødvendig presskraft = (67.41 * 3 * 60) / 1000 = tonn Kontroller med leverandøren av materiale om materialet er egnet for dine aktuelle stanse prosesseringer. Når du utfører stansing av materiale, posisjoner alltid stanse utstøter / sikkerhetslisten (Ref 1/47) korrekt montert på sine innfestinger (Ref 1/118) så nært som mulig. Ellers vil det kunne oppstå fare for stansetapp brudd. Som en forholdsregel, plasser stanse utstøter / sikkerhetslisten (Ref 1/47) med en avstand på 1 mm fra materialet som skal stanses. Ikke bruk stansestasjonen til å utføre et hull i flere trinn (bit for bit). Utfør alltid stanse operasjonen i en prosessering. For enklere betjening og av sikkerhetsmessige årsaker, anbefaler vi at det benyttes arbeidsbordet ved stansestasjonen. Relevante instruksjoner vedrørende dette er beskrevet i slutten av dette kapittelet. Kontroller at stansetapp vandringslengden er korrekt, og kontroller samtidig at stansetappen ikke forstyrrer / kolliderer med verken dynen eller materialet. Kontroller alltid at stansetapp banen ikke utsettes for hindringer. Ved stansing av vinkeljern nært inntil vinkelkanten, bruk eksentriske stansetapp og dyne. Ved slike tilfeller, er maks. stanse diameter lik halv diameter av hullet som skal stanses. Små vinkel profiler som en av og til må stanse med vinkelkantene pekende oppover, må en plassere profilen inn gjennom den bakre vertikal åpningen ved stanse utstøter / sikkerhetslisten (Ref 1/47). Kontroller at det da er tilstrekkelig klaring i forhold til mutter (Ref 7/6C) og holderen (Ref 7/5C). Når en stanser små deler hvor arealet er mindre enn at stanse utstøter verktøyet (Ref 1/47) vil kunne fungere, må en utføre stansingen ved bruk av beskyttelse og rulle utstyret (Ref 3/19-3/19P). Ikke posisjoner materialet ved at du bruker fingrene dine, men bruk posisjonerings stengene eller annet egnet verktøy. Bruk aldri hendene eller fingrene dine til å foreta posisjoneringen. Smøring av stanseverktøyet vil føre enklere drift og lengre levetid for stanseverktøyet. Til dette formålet kan hvilken som helst oljetype benyttes. Utfør smøring ved hjelp av en oljepumpe, slik at du ikke utsetter hendene dine for olje. Side : 18

20 For å utføre bytting av stanseverktøyet, utføres dette på følgende måte ved hjelp av "C"-nøkkelen som er levert som en del av maskinens serviceverktøy: 0. Stopp maskinen ved å trykke på den svarte stopp bryteren [J]. Sikre maskinen slik at den ikke kan startes ved et uhell av uvedkommende. 1. Skyv tilsides stanse utstøter / sikkerhetslisten (Ref 1/47) ved å trekke den nedover og deretter dreies den Demonter stansetappen: Løsne stansetapp låsemutteren (Ref 7/6C) Koble fra bajonett sokkelen (Ref 7/5) ved å dreie mutteren 1/4 omdreining mot urretningen. Da vil stansetappen kunne trekkes av. 3. Demonter dynen: Skru løs dyne låseskruene i front av dyneholderen (Ref 7/1) og fjern dynen. 4. Rengjør så stanseverktøyet og deres innfestingssteder. Kontroller at verktøy nøkkelen og materialrester er fjernet fra stansetapp innfestingen (Ref 7/3). 5. Velg det nye stanseverktøyet (stansetapp og dyne). Kontroller at stansetappen passer i forhold til dynen med litt klaring. Kontroller at staseverktøyet er i god stand. Klippekantene må være skarpe og fri for avrundinger eller skader. Kontroller at skjærekant diameteren ved dynen er større enn stansetapp diameteren. 6. Plasser den nye dynen med skjærekantene pekende oppover, og skyv den inn i innfestingen (Ref 7/1) slik at den er perfekt plassert. Lås den så fast ved hjelp av låseskruen igjen. 7. Montering av stansetappen utføres på samme måte som demontering, bare i motsatt rekkefølge. Altså utføre punkt 2-1-0). Når formen på stanseverktøyet ikke er rund, men eksempelvis rektangulær, kvadratisk, avlang etc, er det svært viktig at du kontrollerer at plasseringen av dynen og stansetappen er samsvarende med hverandre. For å oppnå korrekt plassering, må en først plassere stansetappen i sokkelen, uten at posisjonen låses fast. Posisjoner stansetapp hodet nedover ved hjelp av verktøy nøkkelen slik at stansetappen plasseres i dynen. Kontroller at stansetappen er korrekt plassert i dynen, og lås så stasetapp posisjonen ved hjelp av verktøynøkkelen uten at stansetappen roterer når du skrur fast innfestingen. Kontroller deretter staseverktøy posisjonen og utfør innstillingen på nytt dersom nødvendig. 8. Kontroller alltid stansetapp og dyne posisjoneringen hver gang du bytter stanseverktøy, slik at du sikrer korrekt plassering av verktøyet. Kontroller også regelmessig at verktøyet innehar korrekt sentrering. Dersom det utføres prosessering med vanskelige betingelser (hardt materiale, små diametere, store materialtykkelser), må verktøyet kontrolleres ofter. Se kapittel 3.3.B for mer informasjon. Instruksjoner vedrørende bruk av arbeidsbordet Plasser materialet inn mot tverr- og lengde styrekantene (Ref 43/2 og 43/3), etter at de på forhånd har blitt korrekt posisjonert i forhold til måleskalene og låst fast ved hjelp av låsehendlene. Posisjonerings koordinatene kan avleses på fremsiden av tverr styrekanten (Ref 43/2) og 0/0 siden ved lengde styrekanten (Ref 43/3). Arbeidsbordet (Ref 43/51) kan fjernes ved å løsne på låsehendelen som er plassert under bordets innfestings aksler (Ref 43/53). Det er eksempelvis behov for å fjerne bordet dersom en skal utføre hull stansing ved ene sidekanten til vinkelprofiler. Side : 19

21 PROSESSERING BESKRIVELSE Plasser materialet som skal stanses korrekt ved stansestasjonen enten ved bruk av arbeidsbordet eller direkte i stansestasjonen i henhold til stanse posisjonsmerker oppmålt på forhånd. Aktiver maskin betjeningen for utførelse av stanse prosessering, se kapittel Betjening av maskinen. Side : 20

22 3.2.2 Flatjern og plate klippestasjon Ved klipping av faltjern, må det alltid benyttes flatjern holder (ref 1/124), som må justeres som tegningen nedenfor viser: 1. Løsne låse hendelrattene (Ref 4/3) 2. Hev eller senk holder (Ref 1/124) ved å dreie på justeringsskruen (Ref 1/122) inntil hele holderoverflaten berører materialstykket. 3. Når dette er oppnådd, løftes holderen (Ref 1/122) slik at den er posisjoner 1 mm fra materialet. Lås så fast denne innstillingen ved hjelp av hendelrattene (Ref 4/3). Justering av material holder må alltid justeres ved endring av materialtykkelse. Dersom dette ikke gjøres, kan dette føre til alvorlige skader. Overflaten til flatjern klippestasjon støttebordet (Ref 42/1) har styre merker for klipping av vinkel. Vi anbefaler at en benytter styre sidekanter (Ref 42/2) slik at materialet støttes best mulig, både ved at det holdes nede ved hjelp av material holderen og videre støttes sideveis ved hjelp av styre sidekantene. For å oppnå korrekt klippe lengde, anbefaler vi at en benytter det automatiske lengdeanslaget, beskrevet senere i dette kapittelet. Antall klippekanter ved hver kniv er spesifisert i tabellen nedenfor: MASKIN MODELL ANTALL KLIPPEKANTER OVERKNIV (Ref 1/46 a ) UNDERKNIV (Ref 1/46) MICROCROP 1 1 MINICROP 2 4 MULTICROP 2 4 BENDICROP 4 4 Side : 21

23 For å oppnå god klippe kvalitet og lengre levetid både for maskin og verktøy, er det viktig med korrekt bruk av klippekantene og korrekt posisjonering av knivene. ** MICROCROP modell - De forefinnes tre kniv posisjoner: Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3 Posisjon 1: Denne posisjonen er godt egnet ved klipping av runde og firkant aksler (ved at en benytter sporet som er tiltenkt til dette formålet), og passer også til klipping av flatjern som er mindre enn maksimal bredde. Posisjon 2 og 3: Disse kniv posisjonene er tiltenkt benyttet når en skal klippe materiale som krever hele knivlengden (Maks material bredde = 350 x 6 mm). Roter knivene slik at sporet for aksel klipping fjernes. For å utføre bytting av kniver, se nærmere beskrivelse i dette kapittelet - "Bytting av flatjern klippestasjon kniver". * MINICROP og MULTICROP modeller Ved disse maskinene er overkniven (Ref 1/46A) utstyrt med en kile (Ref 1/80) som skal monteres i en av posisjonene som beskrevet nedenfor: Posisjon (A) for klipping av plater med tykkelse mindre enn 13 mm. Posisjon (B) for klipping av plater med tykkelse større enn 13 mm. BENDICROP modellen har en overkniv (Ref 1/46A) utstyrt med en kile (Ref 1/80) som benyttes som beskrevet nedenfor: For å utføre høy kvalitets klipp, må kilen plasseres i posisjon (B) For å oppnå maksimal klippe kapasitet, må kilen plasseres i posisjon (A) Side : 22

24 BYTTING AV FLATJERN KLIPPESTASJON KNIVER For å utføre bytting av flatjern klippestasjon kniver, følges prosedyren som beskrevet nedenfor: 0. Stopp maskinen ved å trykke på den svarte stopp bryteren [J]. Sikre maskinen slik at den ikke kan startes ved et uhell av uvedkommende. 1. Demonter OVERKNIVEN (Ref 1/46A) som følger: Løfte bakre beskyttelse (Ref 3/4) ved flatjern stasjonen Løsne festeskruene DIN 933 med respektive foringer og fjern overkniven. 2. Demonter UNDERKNIVEN (Ref 1/46) som følger: Skru løs feste hendelratt mutterene ved material holder (Ref 1/124) og fjern det. Løsne festeskruene DIN 933 med respektive foringer som holder underkniven. Disse skruene er på samme nivå som material støttebordet (Ref 42/1) som også kan fjernes ved behov. 3. Rengjør innfestingene grundig, og monter de nye knivene eller ny posisjon for knivene tilsvarende som beskrivelse for demontering, men i motsatt rekkefølge. 4. Kontroller kniv klaringen, og juster ved hjelp av justeringsboltene DIN 913 (E) ved behov og lås deretter kniv innstillingen. Se kapittel 3.3.C for mer beskrivelse vedrørende justering av kniv klaring. 5. Plasser tilbake material holder (Ref 1/124) og stram så fast hendelratt mutterene (Ref 4/3). IKKE FORETA OPPSTART AV MASKINEN MED MINDRE DU ER HELT SIKKER PÅ AT KNIVENE ER KORREKT MONTERT! AUTOMATISK LENGDEANSLAG Bruk av automatisk lengdeanslag er lik ved alle klippe og kutte stasjoner. For å benytte det automatiske lengdeanslaget gjøres følgende: 0. Juster det automatiske lengdeanslaget som beskrevet i kapittel 3.3.G - INNSTILLING AV AUTOMATISK LENGDEANSLAG 1. Før enden til tverr anslagsakselen frem inntil klippestasjonen som skal benyttes, ved å betjene låse hendelen ved svingtappen (Ref 6/2). Kontroller at aksel ende berøringen med materialstykket er litt skråstilt, slik at en sørger for at ferdig klippet materialstykker faller fritt ned. 2. Juster ønsket klippelengde ved hjelp av justeringsskruen (Ref 6/3) og millimeter skalaen. 3. Posisjoner valgbryter [26] i posisjon (A). 4. Legg i materiale, og før det inntil det automatiske lengdeanslaget. Maskinen vil da automatisk utføre klippe prosesseringen når materialet berører det automatiske lengdeanslaget uten at en trenger å betjene fotpedalen. PROSESSERING - PLASSER MATERIALET PÅ STØTTEBORDET (Ref 42/1) VED FLATJERN ELLER PLATE KLIPPESTASJONEN. KONTROLLER AT MATERIALET STYRES VED HJELP AV STYREKANTENE OG MATERIAL HOLDER. FØR MATERIALET INN TIL DET AUTOMATISKE LENGDEANSLAGET ELLER KLIPPE POSISJONS MERKE, OG UTFØR DEN AKTUELLE KLIPPE PROSESSERINGEN. Side : 23

25 3.2.3 Vinkeljern klippestasjon Ved alle arbeidsstasjonene, er bruk av material anslag (Ref 4/5) i lag med fastspennings bolten (Ref 4/7) er essensielt or god ytelse. Innstilling av vinkeljern klippestasjon gjøres på følgende måte: Juster på det rifla hodet til fastspennings bolten (Ref 4/7) samt justere material anslag (Ref 4/5) slik at vinkeljernet låses helt fast. Juster så forsiktig bolten i motsatt retning, slik at materialstykke beveges fritt. Innstillingen må justeres igjen dersom det skal klippes andre størrelser vinkeljern. For korrekt klippe lengde, anbefaler vi at en benytter det automatiske lengdeanslaget, tilsvarende som beskrevet i kapittel Ved klipping av vinkeljern med 45, oppstår det ofte at klippe rester blir sittende fast i klippestasjonen. Prøv aldri å fjerne disse restene ved bruk av hendene. Prøv heller å før inn materialstykke ved 90, eller trykk stopp bryteren [J] og sikre maskinen mot uønsket oppstart og fjern materialrestene. BYTTING AV VINKELJERN KLIPPESTASJON KNIVER Trykk stopp bryteren [J] og sikre maskinen mot uønsket oppstart. MICROCROP modeller Når maskinen er slått av og stasjonene er kjørt til øverste posisjon gjøres følgende: 1. Fjern material anslagene (Ref 4/5) etter at du har løsnet feste skruene for anslagene - Skruer av typen DIN 931/3 (Ref Y/Kl/L1) som fester den til maskinrammen. 2. Skru løs skruene DIN 931/3 (Ref M/P/II) og ta ut de stasjonære knivene (Ref 15/3). 3. Etter at du har løftet av beskyttelse dekslet (Ref 3/2) på baksiden av maskinen, skrues skruene DIN 931/3 av, og fjern da den roterende kniven (Ref 15/5). 4. Rengjør hele innfestings området grundig og monter tilbake de nye knivene i motsatt rekkefølge. IKKE FORETA OPPSTART AV MASKINEN MED MINDRE DU ER HELT SIKKER PÅ AT KNIVENE ER KORREKT MONTERT! Side : 24

26 MINICROP - MULTICROP - BENDICROP modeller Når maskinen er slått av og stasjonene er kjørt til nederste posisjon gjøres følgende: 1. Fjern material anslagene (Ref 4/5 og 4/6) etter at du har løsnet feste skruene for anslagene - Skruer av typen DIN 931/3 (Ref T/C1/M1) som fester den til maskinrammen. 2. Ta ut den fremre roterende kniven (Ref 1/43B) 3. Etter at du har løftet av beskyttelse dekslet (Ref 3/2) på baksiden av maskinen, slår du forsiktig på baksiden av den bakre stasjonære kniven (Ref 1/43A) med en plastikk hammer, inntil det løsner og du kan ta det ut fra fremsiden av maskinen. 4. Rengjør hele innfestings området grundig og monter tilbake de nye knivene i motsatt rekkefølge. IKKE FORETA OPPSTART AV MASKINEN MED MINDRE DU ER HELT SIKKER PÅ AT KNIVENE ER KORREKT MONTERT! PROSESSERING For å utføre klipping ved 90, før inn materialet vinkelrett i forhold til materialsnalgene (Ref 4/5) fra fronten av maskinen, slik at det passerer igjennom maskinen og styres ved hjelp av fastspennings bolten (Ref 4/7). Juster til korrekt klippelengde ved hjelp av det automatiske lengdeanslaget eller ved bruk av klippelengde referansepunkt. For å utføre klipping ved 45, før inn materialet igjennom spor "A" og "B" (sideveis og topp) til material anslag (Ref 4/5) og la den motsatte enden hvile på klippekantene til den stasjonære kniven (Ref 15/3 & 15/4). På denne måten kan en utføre klipping av vinkeljern uten at den styres av enhet (Ref 4/7). Ved begge tilfellene, bruk maskinens betjeningspanel som beskrevet i begynnelsen av dette kapitlet. Unntak fra spesifikasjoner angitt ovenfor er: MINICROP modeller kan ikke utføre 45 klipping ved vinkeljern klippestasjonen. MULTICROP modeller kan utføre 45 klipping ved vinkeljern klippestasjonen, men materialet føres fysisk igjennom maskinrammen med en vinkel på 45. Side : 25

27 3.2.4 Rund og firkant aksel kuttestasjon Bruk alltid material anslag (Ref 4/4) ved utførelse av kutte prosessering. For å unngå dårlig kvalitet på kuttet må åpningen ved knivene justeres slik at de er passende i forhold til materialets diameter / omkrets. For å oppnå korrekt klippelengde anbefaler vi at det benyttes automatisk lengdeanslag, som er beskrevet i kapittel Dersom en bytter ut knivene og material anslagene (1 komplett sett pr. størrelse, kan kutteren også benyttes til å kutte UNP / INP profiler. Alle beskrivelser angitt i dette kapittelet omfatter også kutting av slike profiler. På MICROCROP, MINICROP og MULTICROP modeller, er denne stasjonen delt som beskrevet nedenfor. MICROCROP Modeller Flatjern klippestasjonen (se kapittel 3.2.2) benyttes med knivene plassert til posisjon 1. De to knivene inneholder spor som er tiltenkt benyttet til klipping av aksler. Se kapittel for nærmere beskrivelse. MINICROP, MULTICROP og BENDICROP Modeller Ved disse modellene benyttes stasjonen for vinkeljern klipping til å kutte rund og firkant aksler. Se nærmere beskrivelse for vinkeljern klippestasjon i kapittel For å bytte til kniver for kutting av rund og firkant aksler, se beskrivelser for bytte av kniver ved kapittel IKKE FORETA OPPSTART AV MASKINEN MED MINDRE DU ER HELT SIKKER PÅ AT KNIVENE ER KORREKT MONTERT! PROSESSERING Plasser akselen i maskinen og benytt enten det automatiske lengdeanslaget eller et klippelengde referansepunkt. Utfør så klipping. Benytt maskinens betjeningspanel som beskrevet tidligere i dette kapittelet. Side : 26

28 3.2.5 Hjørne klippestasjon LES DETTE FØRST - GJELDER BARE BENDICROP MODELLER Denne modellen har en bevegelig beskyttelse deksel (Ref 1/42) som beskyttelse ved denne arbeidsstasjonen. Avhengig av bearbeidings behov, er det noen ganger behov for å åpne dette beskyttelse dekslet. Når en utfører hjørne klippe prosessering med dette beskyttelse dekslet (Ref 1/42) åpnet, må [27] LAV / NORMAL HASTIGHET VALGBRYTER plasseres i venstre posisjon, slik at lav hastighet er valgt. Dersom dette ikke gjøres, vil ikke maskinen kunne utføre prosessering. * Når en utfører prosessering ved denne arbeidsstasjonen, husk at materialet alltid må støttes opp av minst to av klippe kantene (knivene). Se tegning nedenfor. Ikke utfør klipping slik som fig. C viser med bare en klippe kant. Ha det som en huskeregel å la materialet hvile mot minimum 2 av klippe kantene, som fig. A og B viser. Side : 27

29 Bruk alltid hjørne stanse utstøtings enhetene (Ref 3/47 og 3/48) for enklere uttrekking av stanseverktøyet fra materialstykket. For enklere prosessering og av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at det benyttes arbeidsbordet ved hjørne klippestasjonen. Som angitt i bruksanvisningen for flatjern klippestasjonen, vil ukorrekt håndtering av denne arbeidsstasjonen kunne føre til omfattende skader på maskinen. BYTTING AV HJØRNE KLIPPEVERKTØY 0. Trykk på stopp bryteren [J] og sikre maskinen mot uønsket oppstart. 1. Skyv bort beskyttelse dekslene og løsne feste skruene ved dynen (knivene) (Ref 9/2) og dyneholderen (Ref 9/1). 2. Fjern beskyttelse deksler ved behov. 3. Demonter hjørne klippe stanseverktøyet (Ref 9/3) ved å løsne på aktuelle innfestingsskruer. 4. Rengjør alle innfestingsområder grundig og monter det nye verktøyet. Montering utføres i motsatt rekkefølge. INSTRUKSJONER VEDRØRENDE BRUK AV ARBEIDSBORDET Plasser materialet inn mot tverr- og lengde styrekantene (Ref 9/4 og 9/12), etter at de på forhånd har blitt korrekt posisjonert i forhold til måleskalene og låst fast ved hjelp av låsehendlene. Posisjonerings koordinatene kan avleses på fremsiden av tverr styrekanten (Ref 9/4) og indikerer avstanden fra skjærekanten til kniven på frontsiden av dyneholderen, mens koordinatene avlest ved 0/0 siden ved lengde styrekanten (Ref 9/12) indikerer avstanden til senter for oververktøyet. For korrekt sentrering av verktøyet, se kapittel 3.3.D for mer informasjon. IKKE FORETA OPPSTART AV MASKINEN MED MINDRE DU ER HELT SIKKER PÅ AT KNIVENE ER KORREKT MONTERT! PROSESSERING Ved bruk av arbeidsbord eller ikke, materialstykke plasseres i hjørne klippestasjonen i samsvar med angivelsere angitt i dette kapittelet. Utfør ønsket prosessering. Beskrivelse av maskin betjening er beskrevet tidligere i dette kapittelet. Side : 28

30 3.2.6 Knekkestasjon (bare ved BENDICROP modeller) Denne arbeidsstasjonen er det som skiller denne maskinen fra de andre modellene i dette produktspekteret. Maskinen er konstruert i samsvar med standardene UNE-EN 12622, og derfor er maskinen utstyrt med LAV HASTIGHET. (Mindre enn eller lik 10 mm/sek og en følsom styringsposisjon [2] DOBBEL FOTPEDAL. Det er obligatorisk å plassere [27] LAV / NORMAL HASTIGHET VALGBRYTER i venstre posisjon når knekkestasjonen skal benyttes. (*) Material strekkfastheten må bekreftes / sertifiseres av material leverandøren. Alle angivelser i denne bruksanvisningen refererer seg til materiale med material strekkfasthet på 45 kg/mm 2. Før en starter utførelsen av knekke prosessering, må en først kontrollere om prosesseringen kan utføres under følgende vilkår : Materialet som skal knekkes må være maks. 100 mm bredt og maks. 10 mm tykkelse. Standard maskin modellen er utstyrt med en enkel knekke oververktøy som kan benyttes ved to forskjellige underverktøy; Type A og Type B, se tegning nedenfor. Type A dyne med 40 mm åpning er passende for knekking av materialer med tykkelse fra 4 til 7 mm. Type b dyne med 70 mm åpning er passende for knekking av materialer med tykkelse fra 7 til 10 mm. Utfør aldri knekke prosessering som overskrider maskinens kapasitet angivelser, se angivelser ovenfor! Side : 29

31 Merkeskiltet som er montert på maskinen vedrørende knekkestasjonen inneholder påminnelse om viktige faktorer vedrørende stasjonen. Bruk aldri denne stasjonen til kutting eller klipping av materiale. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at det benyttes material støttebord når en skal utføre knekking av lange plater som kan være vanskelig å håndtere. Sørg for å holde stasjon beskyttelse dekslet lukket (Ref 1/45) når den ikke er i bruk. Ikke utfør noe form for modifisering av maskinen i forsøk på å øke prosesseringshastigheten eller andre funksjoner ved maskinen! Ikke under noen omstendighet er dette tillatt! Prosessering med denne arbeidsstasjonen skal utføres av en maskinoperatør. Ikke tillatt at to operatører arbeider samtidig med denne arbeidsstasjonen. Det skal bare benyttes knekkeverktøy som er levert av MAQUINARIA GEKA SA ved denne arbeidsstasjonen. BYTTING AV KNEKKEVERKTØY 0. Slå av maskinen ved hjelp av stopp bryter [J], og sikre maskinen mot uønsket oppstart. 1. Kontroller at både over og underverktøyet er i god stand, og at de samsvarer med hverandre. 2. Løft opp knekkestasjon beskyttelse dekslet (Ref 1/45). 3. Bytt oververktøyet som følger: Løsne oververktøy festeskruen. Plasser det nye oververktøyet, og skru så fast festeskruen igjen (Det er bare en mulig monterings posisjon). 4. Bytt underverktøy som følger: Fjern underverktøy dynen fra sin innfesting manuelt. Rengjør underverktøy innfestingen grundig for smuss og materialrester. Plasser det nye underverktøyet og monter den manuelt. Kontroller at oververktøyet er korrekt justert i forhold til underverktøyet. PROSESSERING Når [27] LAV / NORMAL HASTIGHET VALGBRYTER er satt i venstre posisjon lav hastighet, løftes stasjonens beskyttelse deksel opp. Plasser materialet i knekkeverktøyet i samsvar med merker i forhold til kanten til oververktøyet. Utfør så knekke prosesseringen. Beskrivelse av maskinens betjeningsutstyr er angitt i kapittel Side : 30

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... 4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som:

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: > Strøm- og datauttak > Overspenningsvern > Høyttaleruttak > TV- og videouttak > USB- og VGA-uttak > med mer...

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 OVERSIKT OVER DELER DELELISTE Nr Beskrivelse Antall 1 Sete 1 2 Setebolt 1 3 Plastikk deksel for vertikal setejustering 1 4 Firkantdeksel for vertikal

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer