P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / Mars 2004 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold 1. INNLEDNING BRUKSOMRÅDE TIL BÅNDSAGEN TEKNISKE DATA SIKKERHETSINSTRUKSER GENERELT VERNEKLÆR OG PERSONLIG SIKKERHET SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR MASKINOPERATØREN SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED SERVICE OG REPARASJON SIKKERHETSUTSTYR PÅ MASKINEN TRANSPORT OG LAGRING AV MASKINEN OMGIVELSE FORHOLD MED HENSYN TIL TRANSPORT OG LAGRING SIKKERHETSINSTRUKSER TRANSPORT OG LAGRINGS FORBEREDELSER TRANSPORT OG LAGRING MONTERING AV MASKINEN MASKIN DRIFTS OMGIVELSE FORHOLD MONTERING OG VATRING AV MASKINEN UTPAKKING OG MONTERING AV MASKINEN ELEKTRISK TILKOBLING PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE SYSTEMET KONTROLL AV MASKIN FUNKSJONENE BETJENINGSPANEL - BESKRIVELSE MATING AV MATERIALE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE MATING AV MATERIALE BUNTET MATERIAL MATING JUSTERING AV BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNSTILLING AV MATERIAL LENGDE (LENGDESTOPPER) INNSTILLING AV GJÆRINGSVINKEL OPTIMAL AVSTANDSJUSTERING FOR SAGBLADSTYRINGENE INNSTILLING AV SAGBUE SENKE HASTIGHET KUTTING FJERNING AV MATERIALE FRA BÅNDSAGEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER HÅNDTERING AV MATERIALE FJERNING AV MATERIALE VALG OG BYTTE AV SAGBLAD SIKKERHETSINSTRUKSJONER SAGBLAD STØRRELSE VALG AV SAGBLAD TANNINGSYSTEM INNKJØRING AV SAGBLAD...26 Side : 2

4 11.5. DEMONTERING AV SAGBLAD MONTERING AV SAGBLAD STRAMMING AV SAGBLAD OG KONTROLL Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet KJØLEVÆSKEPREPARATER OG FJERNING AV SPON SIKKERHETSINSTRUKSJONER KJØLEVÆSKEPREPARAT FORBEREDELSE KONTROLL AV KJØLEVÆSKE SYSTEM AVFALLSHÅNDTERING AV SPON GIR OG HYDRAULIKK OLJER GIR OLJER HYDRAULIKK OLJER VEDLIKEHOLD OG JUSTERING JUSTERING AV HARDMETALLSKIVENE TIL SAGBLADSTYRINGEN JUSTERING AV STYREKUBENE TIL SAGBLADSTYRINGEN JUSTERING AV SAGBLADETS KJØRING PÅ STRAMMEHJULET JUSTERING AV SPONBØRSTE JUSTERING AV ENDEBRYTEREN FOR SAGBLADETS STRAMMING JUSTERING AV NEDERSTE STOPP TIL SAGBUEN JUSTERING AV ENDEBRYTEREN FOR SAGBUENS NEDERSTE POSISJON BYTTING AV RESERVEDELER BYTTING AV HARDMETALLSKIVER BYTTE AV SPONBØRSTE BYTTE AV SAGBLADSTYRINGENS STYREVALSER BYTTE AV STRAMMEHJUL BYTTE AV DRIVHJUL MONTERING SKJEMA ELEKTRISKE SKJEMA HYDRAULIKK SKJEMA RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER FEILSØKING SPESIAL TILBEHØR FREKVENS OMFORMER (TRINNLØS ELEKTRONISK HASTIGHETS REGULERING) MICRONISER TENZOMAT RULLEBANER OG TILBEHØR RULLEBANER MONTERINGS DELER MONTERINGS SETT LENGDESTOPPER TILBEHØR TIL RULLEBANER MONTERING SKJEMA AV RULLEBANE TIL BÅNDSAG...77 Side : 3

5 1. Innledning Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 2. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Rullebaner kan tilkobles til båndsagen, som forenkler behandlingen av materialet som skal kappes. Anbefalte typer og monterings deler er beskrevet i kapittel Rullebaner og tilbehør. Side : 4

6 3. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Båndsag motor: Type Effekt Kjølevæske pumpe: Type Kjølepumpe motoreffekt Kapasitet Båndsag størrelse: Kutte hastighet: 310 kg 1335 mm 680 mm 1200 mm ~3 x 400V, 50Hz, TN-C-S 2,7 kva 16 A IP 54 (TM) 90 2/4 B5 1,1 / 1,5 kw ES-1 230V/50Hz 0,09 kw 10 dm x 25 (27) x 0,90 mm 40 / 80 m/min Kutte vinkel: 0 Ø230 mm 295x130 mm 260x230 mm 230x230 mm R 45 (+45 ) Ø190 mm 190x140 mm 180x230 mm 180x180 mm L 45 (-45 ) Ø170 mm 200x60 mm 100x230 mm 150x150 mm R 60 (+60 ) Ø120 mm 110x110 mm 110x110 mm 110x110 mm Side : 5

7 4. Sikkerhetsinstrukser 4.1. Generelt Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader! Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer. Side : 6

8 4.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Hold alltid arbeidsområdet og maskinen ren og i ryddig stand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! 4.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Høy spennings støt kan ha fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider! Side : 7

9 Maskinen må bli sikret før reparasjon, service og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller utstyr ikke er korrekt montert! 4.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. NØDSTOPP bryter Sagbue deksel NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Side : 8

10 Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og innstilling. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Side : 9

11 5. Transport og lagring av maskinen 5.1. Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen : Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Sikkerhetsinstrukser Overhold alltid transport sikkerhetsinstruksene! Bruk vernehjelm for å unngå hodeskader under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Side : 10

12 5.3. Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Hvis maskinen er utstyret med strøm tavle, pakk den forsiktig inn for å beskytte den mot ødeleggelse under transport. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 5.4. Transport og lagring Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet. Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Kontroller at maskinen ikke kan å ristes eller skubbes rundt under transporten. Maskinen må bare flyttes med gaffeltruck. Kontroller at transportutstyret er sterkt nok til å løfte rammen ( pallen ). Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Det er forbudt å håndtere maskinen ved noen annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Lagre maskinen bare under omgivelse forholder som er innenfor grensene som er angitt i bruksanvisningen. Side : 11

13 6. Montering av maskinen 6.1. Maskin drifts omgivelse forhold Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene : Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet høyere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt (kapittel Tekniske data) + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjenings posisjonen. Side : 12

14 6.3. Utpakking og montering av maskinen 1) Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. 2) Monter så de medfølgende delene som beskrevet nedenfor. Montering av vinkel låsehendel Skru på plass låsehendelen ved sokkelen i innfestingen som den hvite pilen i bildet peker på. Montering av håndratt Skru av håndratt feste mutteren. Plasser rattet på akselen, og skru på plass låsemutteren for håndrattet som bildet til venstre viser. Montering av lengdestopper 1) Plasser lengdestopperen i hullet på siden av stikken som bildet viser Side : 13

15 2) Skyv så lengdestopperen inntil sagbladet slik som bildet til venstre viser. 3) Juster så skalen til verdien "0". 4) Skru så fast lengdestopperen ved hjelp av skruen på undersiden av stikken som bildet til venstre viser Elektrisk tilkobling Elektriske spesifikasjoner til maskinen: OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Spennings forsyning: Effekt forbruk: Maks. sikring: ~ 3 x 400 V, 50 Hz, TN-C-S se Tekniske data 16 A Kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt før tilkobling av hovedstrømsbryter til maskinen gjennomføres. Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad : Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad : Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Side : 14

16 Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Kontroll av sagbladets retning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Påfylling av kjølevæske systemet Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk vernehansker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med Mikronizer (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikronizer med angitt kjølevæske. Mikronizer er da klar til bruk. Side : 15

17 6.6. Kontroll av maskin funksjonene Før du starter med å kontrollere maskin funksjonene, må du lese kapittelet Betjening av maskinen. Ikke utfør kontroll av maskin funksjonene dersom du ikke har forstått betydningen til alle bryterene og maskin funksjonene. Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat (se kapittel Spesial tilbehør), om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Valg og bytte av sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen (bare GA modeller) til den bakre posisjonen. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å taes i bruk. Side : 16

18 7. Betjeningspanel - beskrivelse 1 2 Sagblad hastighets valgbryter Denne valgbryteren benyttes til å velge sagblad hastighet, 35 m/min (posisjon 1) og 70 m/min (posisjon 2). NØDSTOPP / STOPP av sagblad motor Denne bryteren benyttes til å stoppe sagblad motoren. Merknad : Sagbue senking blir ikke stoppet når en trykker denne bryteren. For å kunne stoppe senking av sagbuen, må en justere regulerinsventilen som er plassert på sagbue løfte sylinderen. 3 START av sagblad motor Side : 17

19 8. Mating av materiale 8.1. Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! 8.2. Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! 8.3. Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Rullebaner er beskrevet i kapittelet Rullebaner og tilbehør. Side : 18

20 Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! 8.4. Buntet material mating Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Firkant materiale - buntet. Vinkel materiale - buntet. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din båndsag leverandør ved kutting av bunter. Side : 19

21 9. Justering av båndsagen 9.1. Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt Innstilling av material lengde (lengdestopper) Løsne låseskruen, beveg lengdestopperen til ønsket material lengde og skru så fast låseskruen igjen. Merknad : Lengdestopperen sørger for litt elastisk tilbaketrekning i forhold til materialet, slik at ikke sagbladet kommer i klemme/press ved kuttet. Vri hendelen slik som pilretningen viser på bildet til venstre Innstilling av gjæringsvinkel Gjæringsvinkelen kan justeres i område fra -45 til 60. Vinklene -45, 0, +45 og +60 stilles inn ved hjelp av stoppere. 1) Hev sagbuen til øverste posisjon, og løsne vinkel låsehendelen på sokkelen. Side : 20

22 2) Posisjoner til ønsket gjæringsvinkel i henhold til vinkelskalen ved svingsokkelen. 3) Dersom du ønsker å posisjonere til gjæringsvinkel større enn 45 eller mindre enn 0, trekke ut stopper spaken. 4) Lås så fast låsehendelen ved sokkelen igjen. 5) Flytt stikken i henhold til innstilt gjæringsvinkel. Flytt stikken til høyre dersom gjæringsvinkelen er satt til mindre enn 0. Dersom gjæringsvinkelen er satt til 0 eller større flyttes stikken til venstre side. Gjæringsvinkel < 0 Gjæringsvinkel => Optimal avstandsjustering for sagbladstyringene Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. 1) Løsne låsehendelen til sagbladstyringen på venstre siden, og plasser sagbladstyringen så nært frem til materialet som mulig uten at det oppstår noen form for sammenstøt. 2) Lås så fast låsehendelen til sagbladstyringen igjen. Side : 21

23 9.5. Innstilling av sagbue senke hastighet Still inn ønsket sagbue senke hastighet ved hjelp av hendelen som er plassert på sagbue løfte sylinderen. Sagbue senkingen stoppes ved å lukke reguleringsventilen ved hjelp av justerings hendelen Kutting 1) Åpne stikken på båndsagen. 2) Still inn ønsket material lengde ved hjelp av lengdestopperen. 3) Still inn ønsket gjæringsvinkel. 4) Plasser materialet i båndsagen, og skyv det frem til lengdestopperen. upnout spannen tighten 5) Plasser stikke kjeven ca. 5 mm fra materialet ved hjelp av håndrattet. 6) Lås fast materialet i stikken ved hjelp av låsehendelen. povolit lösen loosen 7) Still inn ønsket sagblad hastighet. 8) Start sagblad motoren ved hjelp av START-bryteren. Merknad : Sagblad motoren kan stoppes ved hjelp av STOPP eller NØDSTOPP bryteren dersom det skulle oppstå et nødstilfelle. OPPMERKSOM! Sagbue senkingen kan stoppes ved å lukke reguleringsventilen som er plassert på sagbue løftesylinderen. 9) Still inn ønsket sagbue senke hastighet ved hjelp av justeringshendelen til reguleringsventil som er plassert på sagbue løfte sylinderen. 10) Lukk reguleringsventilen til sagbue senkingen når kuttet er ferdig kuttet. Løft sagbuen til den øverste posisjonen. 11) Fjern det ferdig kuttede materialstykket. For å utføre flere kutt repeterer du denne prosedyren. Side : 22

24 10. Fjerning av materiale fra båndsagen Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Sørg for at ingen uvedkommende oppholder seg ved arbeidsområdet til båndsagen! Materiale som er i bevegelse kan føre til alvorlige kroppsskader! Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! Fjerning av materiale Fjern materialet fra båndsagen. Side : 23

25 11. Valg og bytte av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner Bruk vernehansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake alvorlige håndskader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem 2720 x 25 (27) x 0,90 mm Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1) Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2) Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: ZpZ Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel. Side : 24

26 Tabell for valg av tanning: Dp Dp HULT MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen S Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8-12 S 8-12 S 5 18 S S S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 6 18 S S 8-12 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 8 14 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 6-10 S 5-8 S 5-8 S 5-8 S S 5-8 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K K 3-4 K 3-4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K 3-4 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 3-4 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K 0,75-1,25 K ,4-2 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K S Side : 25

27 MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D D D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8-12 til 10 mm mm 6-10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75-1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad : Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt. Side : 26

28 11.5. Demontering av sagblad Båndsag 1) Løft sagbuen til høyeste posisjon og lås den der med regulerings ventilen. 2) Demonter det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. Dekslet er festet ved hjelp av to skruer. 3) Demonter det bakre beskyttelse dekslet på sagbuen. Beskyttelse dekslet er festet ved hjelp av to skruer med plastikk hode. 4) Løsne sponbørste holderen, og vri sponbørsten bort fra sagbladet. Sponbørsten må ikke være i veien når sagbladet skal demonteres. 5) Drei sagblad stramme håndrattet mot venstre, slik at sagbladet slakkes, og trekk så sagbladet av hjulene. 6) Trekk sagbladet ut av sagbladstyringene. Side : 27

29 11.6. Montering av sagblad 1) Før montering av nytt sagblad, rens alle hjulene, bladstyrings kubene og innsiden av sagbuen for alle rester etter flis og skitt. Husk tannretningen når du monterer det nye sagbladet. 2) Sett inn det nye sagbladet i bladstyrings kubene. Sjekk at sagbladet glir mellom begge styrevalsene og at det er skyvd helt til toppen. 3) Putt sagbladbåndet på begge styrehjulene. Sjekk at sagbladryggen passer tett inntil hjulkanten. Skyv så sagbladetbåndet så langt bakover som mulig. 4) Ved å dreie på strammeskruen til høyre, vil du stramme sagbladet forsiktig. Fjern så plastikk beskyttelse dekslet på sagbladtennene. 5) Plasser så sponbørsten tilbake i korrekt posisjon, og lås denne innstillingen ved hjelp av låseskruen på holderen. 6) Monter så tilbake det bakre beskyttelse dekslet på sagbuen. 7) Monter så det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. Sagblad omdreiningsretningen til sagbladet må stemme overens med pil retningen som er angitt på det gule beskyttelse dekslet. Dersom omdreiningsretningen ikke stemmer overens med pil retningen, må du montere det av igjen og snu det før du igjen monterer det på nytt. Side : 28

30 11.7. Stramming av sagblad og kontroll Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladet i henhold til angivelser for sagbladet og den respektive båndsagen. Følg anbefalinger fra sagblad produsenten Stramming av sagblad 1) Kontroller at sagbladet er korrekt plassert på omdreiningshjulene etter at det er montert. 2) Monter måleverktøyet Tenzomat på sagbladet og sikre den ved hjelp av skruer. 3) Stram sagbladet inntil det er korrekt strammet i henhold til angitt verdi Kontroll av sagbladet Kontroll av sagbladets plassering i sagbladstyringene og på omdreiningshjulene. 1) Kontroll om sagbladet er plassert korrekt i sagbladstyringene. 2) Slå på sagblad motoren og kjør sagbladet i 10 sekunder før du slår av sagblad motoren igjen. Dersom det ikke er mulig å slå sagblad motoren, må du justere endebryteren med hensyn til sagblad strammingen som angitt i kapittelet "Vedlikehold og justering". 3) Slå av hoved strømbryteren. 5) Lukk dekslene ved sagbuen. 4) Åpne sagbue dekslene og kontroller sagbladets plassering ved begge omdreiningshjulene. - Dersom avstanden mellom sagbladryggen og hjulflensen er 1 mm, er plasseringen korrekt. - Dersom avstanden er større enn 1 mm, er sagbladets plassering nesten på helt ut på hjulkanten, juster da denne plasseringen som angitt i kapittel "Vedlikehold og justering" slik at plasseringen blir korrekt. Side : 29

31 12. Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Sikkerhetsinstruksjoner Følg alltid sikkerhetsinstrukser med hensyn til håndtering av kjølevæskepreparater! Bruk ugjennomtrengelige hansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Førstehjelp instruksjoner Dra av og fjern på en sikker måte forurenset, tilsølte klær. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelps utstyr. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelps utstyr. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale Kjølevæskepreparat forberedelse Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Alle instruksjonene er angitt på beholderen til kjølevæskepreparatet eller i vedlagt dokumentasjon som leveres i lag med kjølevæskepreparatet. For kjølevæskepreparater som er oppgitt med holdbarhets dato, kontroller at ikke holdbarhetsdatoen er utløpt. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad : Hvis maskinen er utstyrt med Mikroniser (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikroniser med angitt kjølevæske. Mikroniser er da klar til bruk. Side : 30

32 Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: Bruk av urent vann Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, gear) For høy arbeidstemperatur Utilstrekkelig ventilasjon Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere Smøreegenskapene blir dårligere Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere I tilfelle av for høy konsentrasjon: Kjøleevnen blir dårligere Skumme egenskapene øker Emulsjonsstabiliteten blir dårligere Fører til klebrige restpartikler Kontroll av kjølevæske system Tilstanden til kjølevæske har stor innvirkning på kvaliteten til kappingen og videre levetiden til maskinen. Maksimal levetid med hensyn til kjælevæske, så anbefaler vi ikke lenger enn 1 år. Etter dette anbefaler vi at du bytter kjølevæsken. Levetiden til kjølevæsken avhenger av hvor mye kjølevæsken har blitt forurenset (spesielt med oljer) og andre faktorer. Kontroller kjølevæske nivået og funksjonen til kjølevæske pumpen periodisk! Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell For lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter For høy For lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Ved å lukte Ubehagelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Visuell Dannelse av oljehinne, slam eller klumper Anti-korrosjons tilsetning Stabilitet Skumming Hvis nødvendig Hvis nødvendig Hvis nødvendig Visuell Flistest Herbert-test Utilstrekkelig korrosjonsbeskyttel se erstatt væsken For å ta bort oljehinna, tilsett biocid*, eventuelt fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Sjekk stabiliteten, eventuelt øk konsentrasjonen eller phverdien Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller spør forhandler Ristetest Skummet er for For å unngå luftbobler, øk tykt, skummet løser hardheten på vannet, bruk seg opp for sent anti-skummepreparat. * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon. Merknad: Hvis tilstanden til kjølevæsken ikke er tilfredsstillende må kjølevæsken byttes. Side : 31

33 12.4. Avfallshåndtering av spon Sponavfall fra kutting må destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. La kjølevæsken renne av sponet! Putt det avsilede sponmaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da sponet også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernspon gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også sponmaterialet sendes over til godkjent deponi. Side : 32

34 13. Gir og hydraulikk oljer Gir oljer Girkasse oljen har levetid i henhold til girkassens levetid. Vi anbefaler at en bytter gir olje ved reparasjon av girkassen. Båndsag Girkasse olje STG 120 til STG 240 Paramo PP7 STG 260 til STG 320; SL 340, SL 450; TOTAL EP 220 SV 220, SV 330 STG 330, STG 440 OMV PG 220 Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Hydraulikk oljer Merknad: Dette avsnittet er bare for båndsager som er utstyrt med hydraulisk utstyr. Bytt hydraulikk oljen en gang pr. 2. år, dette fordi oljen kan få reduserte spesifikasjoner etter lang tids bruk, og dermed føre til skader eller problemer ved de hydrauliske enhetene. Båndsag Hydraulikk olje Alle båndsager med hydraulisk utstyr OMV HLP 46 Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Side : 33

35 14. Vedlikehold og justering Justering av hardmetallskivene til sagbladstyringen Skiver laget av hardmetall, og nøyaktig justering av disse, influerer veldig på nøyaktigheten på kuttet og sagbladets holdbarhet. Derfor er det viktig å periodisk kontrollere at disse er korrekt justert. 1) Stram stopp skruen på baksiden av sagbladstyringen slik at sagbladet ikke kan bevege seg. 2) Løsne så stopp skruen og hold sagbladet med hendene, og kontroller at hardmetall skivene ikke yter for høy motstand i forhold til bevegelse av sagbladet. Når du har justert stopp skruen slik at sagbladet kan beveges uten motstand, er hardmetall skivene korrekt justert. 3) Kontroller at hardmetall skivene ikke påfører sagbladet for mye motstand. Dersom styringene er strammet for hardt, vil dette gi for mye motstand på sagbladet, og dermed redusere sagbladet og sagblad motorens levetid Justering av styrekubene til sagbladstyringen Kvaliteten på kuttet og sagbladets levetid er også avhengig av justeringa til styrekubene. Derfor må denne justeringa sjekkes periodisk. 1) Løsne begge feste skruene til bladstyrings kubene og dytt det forsiktig langs sagbladbåndet. Kontroller at sagbladbåndet ikke er bøyd; ellers vil bladstyringskuben skyve på sagbladbåndet og ødelegge det. 2) Fest begge festeskruene igjen. Hvis bladstyrings kuben er korrekt justert, er øvre kube kanten og bakkanten på sagbladbåndet parallelle. Side : 34

36 14.3. Justering av sagbladets kjøring på strammehjulet Sagbladets plassering på strammehjulet må periodisk bli kontrollert. Kontrollen må også utføres etter hver gang sagbladet byttes. Kontroll av sagbladbåndets kjøring på strammehjulet Hvis ikke sagbladbåndet beveger seg korrekt, vil følgende problemer muligens oppstå: Sagbladbåndet faller ned fra hjulet. Bladet og tilhørende deksel kan bli ødelagt. Sagbladbåndet kjører på hjulkanten. Baksiden av sagbladbåndet kan bli ødelagt, og likeså selve hjulet. 1) Start og stopp sagblad motoren. 2) Slå av hoved strømbryteren. 3) Åpne det bakre dekslet til sagbuen. 4) Kontroller sagblad plasseringen på hjulene. - Dersom avstanden fra sagbladryggen fra hjulflensen er 1 mm, er plasseringen korrekt. - Dersom avstanden er større enn 1 mm, eller at sagbladet er plassert på selve flensen, må sagbladets plassering justeres. Justering av sagbladets plassering Sagbladets plassering på strammehjulet er innstilt ved hjelp av en skru på strammekuben som er plassert ved sagbuen. Optimal avstand er 1 mm. Ved å dreie skruen til høyre, vil sagbladet bli ført nærmere inn til stramme hjulflensen. Ved å dreie skruen til venstre, vil sagbladet bli ført lenger i fra stramme hjulflensen. Etter at du har justert sagbladets kjøring på strammehjulet, utfører du en ny kontroll, for å sjekke om innstillingen er korrekt. Side : 35

37 14.4. Justering av sponbørste Båndsag Børsten, som hjelper å fjerne flis fra sagbladet, influerer på kutteholdbarheten, sagbladets levetid og levetiden på hjulene, hardmetallsskivene og ikke minst nøyaktigheten på kuttet. Børsten må sjekkes under hvert skift. 1) Løsne skruene til børste holderen. 2) Plasser børsten inntil sagbladet, slik at børsten berører sagbladet, som tegningen viser. 3) Stram til feste skruen igjen, og slå på sagblad motoren. Dersom sponbørsten er korrekt justert, vil sponbørste rotere lett i lag med sagbladet slik at eventuell spon blir fjernet fra sagbladet Justering av endebryteren for sagbladets stramming Etter at du har byttet sagbladet, må endebryter innstillingen kontrolleres. Dersom endebryteren ikke er korrekt justert, blir sagblad strammingen enten for stram eller for løs. 1) Stram sagbladet ved hjelp av måleverktøyet TENZOMAT slik at du oppnår optimal stramming av sagbladet. 2) Løsne så mutteren på stopp skruen. 3) Start så sagblad motoren. To mulige tilfeller vil da kunne oppstå. a) Dersom du har slått på motoren, men den starter ikke opp, dreier du skruen til venstre inntil motoren starter opp. b) Dersom motoren starter opp, dreier du skruen mot høyre inntil motoren stopper, og deretter dreier du den forsiktig til venstre inntil motoren starter igjen. 4) Lås fast innstillingen til stopp skruen ved hjelp av låsemutteren, og kontroller innstillingen av endebryteren en gang til. VIKTIG! Hvis sagbladet er strammet til verdien i henhold til TENZOMAT med håndrattet men at stopp skruen er ikke plassert ved den røde og grønne grensen, er det nødvendig å justere merkelapp plasseringen slik at den blir korrekt. Side : 36

38 14.6. Justering av nederste stopp til sagbuen Den nederste stoppen setter grense for den laveste posisjonen til sagbuen. Dette stopp-punktet må sjekkes minst en gang i måneden. Hvis det nederste stopp-punktet er feiljustert, kan kuttebordet bli svært ødelagt eller materialet vil ikke bli kuttet ferdig. 1) Løft sagbuen til den øverste posisjonen. 2) Løsne låsemutteren til justeringsskruen og juster stopp punktet ved hjelp av justeringsskruen. 3) Sikre posisjonen ved å skru på plass igjen låsemutteren. 4) Innstilling av nedre stopp posisjon er nå utført Justering av endebryteren for sagbuens nederste posisjon Kontroller innstillingen Senk sagbuen ned til den nederste posisjonen. Dersom sagbuen da er ved det nedre stopp posisjonen til sagbuen, og endebryteren ble aktivert, er innstillingen av endebryteren korrekt. Dersom dette ikke er tilfelle, må du utføre innstilling av endebryteren. Innstilling av endebryteren 1) Løsne mutteren til stopp skruen på endebryteren og juster på skruen. 2) Senk sagbuen til den nederste stopp posisjonen. Start sagblad motoren. 3) Juster stopp skruen ved endebryteren inntil sagblad motoren starter. 4) Lås så fast innstillingen ved at du skrur på plass igjen låsemutteren, og kontroller så innstillingen til endebryteren en gang til. Side : 37

39 15. Bytting av reservedeler Bytting av hardmetallskiver Hvis hardmetallskivene ikke kan justeres, må de byttes. 1) Fjern kjølevæske slangen og demonter sagbladet og sagblad styringskuben. 2) Fest styrekuben til skrutvingen. Løsne festeskruene til begge hardmetallskivene og ta dem bort. 3) Skru ut justerings-skruen, til den justerbare styreskiva, så langt fra styrekuben slik at man ikke kan se den fra innsiden. 4) Monter de nye harmetall skivene og monter tilbake sagbladstyrings kuben. 5) Monter tilbake sagbladet og juster hardmetall styringen som beskrevet tidligere i bruksanvisningen Bytte av sponbørste Hvis sponbørsten ikke greier å ivareta sin funksjon tilstrekkelig, må den skiftes ut. 1) Løsne så mutteren på børsten, og bytt den utslitte børsten med en ny, og skru så på plass igjen mutteren. 2) Juster så sponbørste inntil sagbladet igjen, slik som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Side : 38

40 15.3. Bytte av sagbladstyringens styrevalser Dersom sagbladet ikke blir tilstrekkelig styrt av styrevalsene, eller dersom styrevalsene er åpenbart utslitte, må styrevalsene byttes. OPPMERKSOM! Styrevalsene må byttes parvis ved begge styrekubene! 1) Fjern kjølevæske slangen og demonter sagbladet og sagblad styringskuben. 2) Plasser styrkuben i en skrutvingen og lås den fast. Skru ut begge feste skruene til eksenter akslene. 3) Trekk av begge styrvalsene fra deres eksenter aksler. 4) Monter de nye styrevalse lagerene på eksenter akslene og skru disse på plass igjen i styrekuben. 5) Nå sett inn et test sagblad stykke (ca cm) i styrings kuben. Juster begge eksenter akslene slik at sagbladet kjører i midten av sporet. Dette sporet er lokalisert mellom begge sentrerings akslene. Styrevalse må ikke presse for mye på sagbladet, men de må snurre fritt. Optimal avstand mellom sagbladet og styrevalsene er 0,05mm. 6) Monter tilbake sagbladstyrings kuben og monterer tilbake sagbladet og juster hardmetall styringen som beskrevet tidligere i bruksanvisningen Side : 39

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som:

Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: Gulvbokser >>> Bredt produktspekter: Alle funksjoner og koblinger tilgjengelige, så som: > Strøm- og datauttak > Overspenningsvern > Høyttaleruttak > TV- og videouttak > USB- og VGA-uttak > med mer...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til Bruksanvisning Keezone Barnestoler 15-25 kg Sittepute 15-36 kg Testet og godkjent i henhold til ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt et barnesete fra Axon Kids. Temaet bak som utviklet

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P. Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. P. MEIDELL AS Versjon 1.03

Detaljer