ENC ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER"

Transkript

1 ENC ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og sett verdi, 2 siffer for klippe lengde og 3 siffer for antall teller. Kapasitet for 50 program inkludert posisjons sett verdi, klippe lengde og antall stykk som kan inneholde 20 program setninger. Opplisting av program som er lagret i minne. Lagrer til minne de aktuelle posisjons dataene når strømmen blir slått av. Posisjonering med høy presisjon. Tomme mm konvertering med høy presisjon. En veis tilnærming til posisjonen for kompensering av mekanisk dødgang og dobbel hastighets posisjonering. Valgmuligheter for å motvirke posisjons feil ved endepunktene. Dynamisk algoritme for feilsøking. Kompensasjon for klippe tykkelse. Spesifikasjon for både opp/ned- antall telling. Maksimum inndata frekvens : 10KHz MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK prosesserings modus. I samsvar med 89/336/EEC og 73/23/EEC EC direktivene. 1/10

2 2. FUNKSJONENE TIL TASTENE FUNKSJON 1; Hente PROGRAM. Vise SETNING og verdi endring. MANUELL klipping. FUNKSJON 3; Passord beskyttet avhengig av valg. For å stille maskin parametere. NULLPOSISJON; For å stille inn mekanisk 0 posisjon. SLETTE; Denne sletter PROGRAM DATA til det aktuelle nummeret som er tastet inn når kursoren er ved PROG NR fra minnet. Den sletter den viste SETNINGEN når kursoren er i SETN NR feltet og videre sletter den de aktuelle dataene fra midlertidig minne når kursoren er plassert i andre felt. LAGRE; Tasten lagrer midlertidige data til minne med nummeret som er tastet inn i PROG NR feltet. En ny setning som inneholder de samme data som den viste SETN på displayet blir lagret til midlertidig minne når kursoren er i SETN NR feltet. Den bekrefter den inntastede verdien, og lagrer dette til midlertidig minne hvis kursoren er plassert ved andre felt. NESTE; Den viser alle program numrene som er lagret i minne i stigende rekkefølge når kursoren er i PROG NR feltet. Den sørger for å vise DATA til neste setning dersom kursoren er plassert i andre felt. En LED lampe lyser ved tasten dersom den siste setningen som er lagret i minne vises. I dette tilfelle, hvis tasten holdes trykket i 1 sekund, vil det bli lagt til en ny setning til det midlertidige minnet. Den viser de neste maskin parametrene dersom F3 er trykket. HALVAUTOMATISK DRIFT; Den utfører alle aktivitetene relatert til SETN som vises på displayet uten at den endrer antall telleren når START tasten blir trykket. Utgangen POSISJON FUNNET blir aktivisert etter at alle posisjonering er fullført tilfredsstillende. Det kreves at en registrerer en NY SYKLUS stigende flanke for å flytte til neste posisjon. Driften kan stoppes ved hvilken som helst tid ved HALVAUTOMATISK DRIFT ved at en trykker STOPP tasten. START; Den er bare tillatt ved PROGRAMMERING SIDE og aktiviserer alle posisjonerings funksjonene. Lysende LED lampe viser at prosesseringen fortsetter. KONTROLLER ENHET START; Kontroller enhet start. FUNKSJON 2; Passord beskyttet avhengig av valg. Alle relaterte aktiviteter med PROGRAM og SETNING minne, PROGRAM minne (lage, oppdatere, slette, lagre, hente etc.) PROGRAMMERINGS DATA; Vise alle data som SETNINGEN inneholder med aktuell posisjons verdi. INCH(tomme) / MM KONVERTERING; Veksle display måleenhet. HENTE; Tast som brukes for å hente fram PROGRAM DATA for det aktuelle inntastede nummeret fra minne til midlertidig minne når kursoren er i PROG NR feltet. KURSOR; Denne flytter kursoren til neste felt som kan programmeres. FORRIGE; Den viser alle PROGRAM numrene som er lagret i minne i synkende rekkefølge når kursoren er plassert i PROG NR feltet. Den viser DATA til forrige setning hvis kursoren er plassert i andre felt. Den viser foregående maskin parametere dersom F3 er trykket. AUTOMATISK DRIFT; Aktivitetene utføres fra SETN vist på displayet som ved HALVAUTOMATISK DRIFT når en trykker START tasten. Antall telleren vil bli økt eller redusert avhengig av telle retningen etter at posisjonen er oppnådd og ny syklus stigende flanke er registrert. Den hopper til neste setning når antall teller samsvarer med SETT verdi. PROGRAM SLUTT utgangen blir aktivisert etter at alle de lagrede setningene er fullført på denne måten. Driften kan stoppes ved hvilken som helst tid i AUTOMATISK DRIFT ved at en trykker STOPP tasten. STOPP; Den stopper alle bevegelsene i HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift modus. KONTROLLER ENHET STOPP; Kontroller enhet stopp. MOTOR START; MOTOR start. PNEUMATISK AKTIV; PNEUMATISK er aktivisert. TILBAKEKJØRING PÅ; TILBAKEKJØRING er på. HURTIG FREMOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for hurtig manuell fremover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. MOTOR STOPP; MOTOR stopp. PNEUMATISK DEAKTIV; PNEUMATISK er deaktivisert. TILBAKEKJØRING AV; TILBAKEKJØRING er av. HURTIG BAKOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for hurtig manuell bakover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. 2/10

3 LANGSOM FREMOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for langsom manuell fremover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillat aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. LANGSOM BAKOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for langsom manuell bakover kjøring av bakanslaget. Det er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. 3. FUNKSJONS VALG og PASSORD GODKJENNING Funksjons valg er mulig ved MANUELL. Ved å trykke F1 tast F1 Funksjon, ved å trykke F2 tast F2 funksjon, ved å trykke F3 tast F3 funksjon blir valgt. FUNKSJON 1; Den tillater endring av maskin parametere, endring av display måle enhet INCH (tomme)/mm, visning av mekanisk nullposisjons verdi, å hente et PROGRAM, visning av SETNING, visning av PROGRAM liste, MANUELL drift, HALVAUTOMATISK drift, og AUTOMATISK drift funksjoner. FUNKSJON 2; Den tillater endring av mekanisk nullposisjons verdi, mekanisk nullposisjon, sletting og lagring av PROGRAM, opprette, slette og legge til SETNINGER, med tilkommende funksjoner som er tillatt ved FUNKSJON 1. FUNKSJON 3; Den tillater visning og endring av maskin parametere. Det kreves at en taster inn PASSORD ved hjelp av det NUMMERISKE tastaturet og bekrefter dette ved hjelp av LAGRE tasten dersom det er satt PASSORD for FUNKSJON 2 og FUNKSJON 3 for å få tilgang til funksjons valg. Enheten returnerer til foregående modus dersom en taster inn feil passord. 4. ENDRING AV MÅLE ENHET VED DISPLAYET En kan endre måle enhet ved displayet ved hvilken som helst tid, med unntak når en er i HALVAUTOMATISK OG AUTOMATISK drift, ved å bekrefte passord og endre verdien ved å trykke tasten INCH (tomme)/mm. Display enheten kan kontrolleres ved hjelp av LED lampe som vises på displayet. Når INCH måle enhet er valgt, vil aktuell posisjon og satt posisjon bli oppgitt med oppløsning 1/1000, når METRISK er valgt vil oppløsningen bli satt til 1/10. Endring av maskin parameterer vises som METRISK, uavhengig av hvilken måle enhet som er valgt for displayet. 5. ENDRING AV MASKIN PARAMETERE Får å få tilgang til maskin parametrene trykkes tasten F3 tasten ved hvilken som helst tid, med unntak av ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, mekanisk NULLPOSISJON. Først må du taste inn korrekt passord, hvis passord er definert. (se 3. FUNKSJONS VALG og PASSORD GODKJENNING) Parameter nummeret vises i feltet til aktuell verdi, verdien til parameteren vises i feltet for sett verdi når du velger maskin parametere. Endring av maskinparametere utføres med måle enhet METRISK uavhengig av hvilken måle enhet du har valgt for displayet. Finn frem til riktig parameter ved hjelp av tastene FORRIGE og NESTE. Endre verdien ved hjelp av de NUMMERISKE tastene. For å vise at verdien er endret, blinker LED lampen ved F3. Lagre den endrede verdien til minne ved hjelp av LAGRE tasten. LED lampen ved F3 lyser sammenhengende når verdien er bekreftet lagret. Tasten for lagring vil ikke funksjonere med mindre verdien har blitt endret. Hvis du ikke har lagret den endrede verdien til minne, vil tasten F3 lyse sammenhengende dersom du trykker tastene FORRIGE og NESTE uten at den endrede verdien har blitt lagret til minne ved hjelp av lagre tasten. Endringen blir slettet og verdien til den respektive parameteren vil på nytt bli vist og LED lampen til F3 vil lyse sammenhengende dersom F3 tasten trykkes etter at verdien har blitt endret. For å gå ut av maskin parameter menyen, trykkes en av tastene F1 eller F2. Dersom du ikke har bekreftet og lagret den endrede verdien, vil du med disse tastene avslutte maskin parameter endringen uten at noen endring blir utført. (se 13. MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse, beskrivelse av parameter nummer og verdi område). 3/10

4 6. MEKANISK NULLPOSISJON Mekanisk nullstilling kan utføres ved hvilken som helst tid, med unntak av i MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Endring av maskin parametrene og bekreftelse av passord ved å trykke NULLPOSISJON eller ved at du lukker kontakten for NULLPOSISJON. Trykk tasten F2, trykk tasten NULLPOSISJON i 5 sekund. Verdien for mekanisk nullposisjon (P03) vil da vises på displayet på feltet til den aktuelle verdien når tasten har vært holdt i 5 sekund. Den aktuelle mekanisk nullposisjonen vises etter at meldingen RESET har blitt vist. For å gå ut av menyen mekanisk nullposisjon, slippes tasten NULLPOSISJON. Den mekaniske nullposisjonen blir også vist dersom nullposisjon kontakten er lukket (tiden for lukket nullposisjon kontakt er 50 ms.) 7. OPPLISTING AV LAGREDE PROGRAM Opplisting av program som er lagret permanent i minnet, kan utføres ved hvilken som helst tid, med unntak av ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, endring av maskin parametere, endring av mekanisk nullposisjons verdi og passord bekrefting, ved at en trykker tastene FORRIGE og NESTE når kursoren er i feltet for PROG NR. Det lagrede programmets program nummer vises i feltet PROG NR, og du vil kunne bla deg fremover og bakover med hensyn til de respektive lagrede programmene ved hjelp av tastene FORRIGE(synkende program nummer) og NESTE(økende program nummer). Opplistingen vil starte med program som har lave program nummer. Det er ikke tillatt å utføre noen operasjoner med hensyn til det permanente minne eller endring av data til det midlertidige minnet med unntak av hvis en ny verdi blir tastet inn ved hjelp av det NUMMERISKE tastaturet i PROG NR feltet under opplistings utførelsen (se 8.6, 8.7, 8.8). For å avslutte opplisting av lagrede program, trykk en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR. 4/10

5 8. PROGRAMMERING Det finnes to typer minner på, det ene er det midlertidige minne og det andre er det permanente minnet (minnet). Opplisting, henting, sletting, og lagrings operasjoner med hensyn til PROG NR utføres ved det permanente minnet, visning, sletting, innsetting og tilførings operasjoner med hensyn til SETNINGS NR utføres ved det midlertidige minnet. PROGRAM DATA som vises på displayet før strømmen blir skrudd av med hensyn til den aktuelle SETNINGS NR, blir hentet frem fra det permanente minne til igjen når strømmen blir skrudd på igjen. Trykk tasten F SETNINGS PROGRAMMERING Flytt kursoren til verdi feltet hvor du ønsker å taste inn en verdi ved hjelp av KURSOR tastene. (De respektive LED lampene for de ulike feltene vil lyse med hensyn til å vise hvor kursoren er) Tast inn ønsket verdi ved hjelp av de NUMERISKE tastene. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Bekreft den nye verdien ved å trykke LAGRE tasten. Den nye verdien vil nå være lagret i det midlertidige minnet. P LED lampen vil nå lyse kontinuerlig etter at den nye verdien er bekreftet. LAGRE tasten vil ikke være i funksjon uten at verdien blir endret. Hvis du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR før du har lagret den nye verdien til det midlertidige minnet, vil du avbryte uten å lagre den nye verdien, og P LED lampen vil begynne å lyse kontinuerlig igjen. ( se 14 FEIL MELDING hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi). SETT VERDI Posisjons SETT VERDI for HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. ANTALL TELLER Denne viser antall teller satt verdi når kursoren er på dette feltet, ellers så viser den antall stykk som er talt. I AUTOMATISK drift modus, avhengig av antall teller retningen som er valgt, vil verdien til parameter 14 bli øket eller redusert etter hver fullførte posisjonerings operasjon og ved registrering av ny stigende flanke for ny syklus. Når antall teller har nådd det ønskede antallet, vil den hoppe videre til den neste program setningen, og antall telleren vil bli nullstilt. KLIPPE LENGDE I HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drifts modus, etter godkjent utførelse av hver posisjonerings operasjon fra når registrering av stigende flanke ved KLIPPE START inngangen avhengig av den inntastede verdien ved enden av tids intervallet kalkulert av (P19[s]+P20[s]*Klippe lengde[m]/p21[m]) vil Klipping Godkjent utgangen bli satt aktiv. KLIPPING GODKJENT utgangen vil bli passiv når en går videre til ny syklus eller at inngangen KLIPPE START blir satt til åpne kontakter LEGG TIL SETNING LED lampen NESTE vil lyse dersom displayet viser den siste setningen til det aktuelle programmet. Trykk da NESTE tasten i 1 sekund når kursoren ikke befinner seg i PROG NR feltet. Etter denne tids perioden, vil det bli lagt til en ny SETNING i det midlertidige minnet, og antall setninger vil øke med 1. Maks. 20 setninger kan programmeres ved hvert enkelt program. (se 14 FEIL MELDING hvis ErrXX meldingen kommer frem i feltet aktuell verdi på displayet) VISNING AV SETNING SETNINGER som er lagret i det midlertidige minnet, kan vises i tur og orden ved å benytte tastene FORRIGE og NESTE når kursoren ikke befinner seg i feltet PROG NR SETTE INN SETNING Flytt til SETNING NR feltet ved hjelp av KURSOR tasten. Finn frem til ønsket SETNING nummer hvor du ønsker å sette inn en setning ved hjelp tastene FORRIGE og NESTE. Trykk tasten LAGRE. Da vil det bli satt inn en ny SETNING som inneholder SETNING DATA til setningen som ble vist til det midlertidige minnet, setningen blir satt inn etter den viste setningen, og SETNINGENE vil nummereres fortløpende. Maks. antall setninger pr. PROGRAM er satt til 20. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 5/10

6 8. PROGRAMMERING (fortsetter) 8.5. SLETTE SETNING Flytt til SETNING NR feltet ved hjelp av KURSOR tasten. Finn frem til ønsket SETNING nummer hvor du ønsker å slette en setning ved hjelp tastene FORRIGE og NESTE. Trykk tasten SLETT. Du vil da slette den aktuelle SETNINGEN som vises i displayet fra det midlertidige minnet, og de gjenværende setningene i programmet vil nummereres i fortløpende rekkefølge. Det må minimum være 1. SETNING i et PROGRAM. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 8.6. LAGRE PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn et PROG NR for dataene i det midlertidige minnet som du ønsker å lagre i minnet (det permanente minnet). Benytt de NUMERISKE tastene for å taste inn det ønskede nummeret for programmet som du ønsker å lagre i minnet. Dette nummeret må ikke være brukt av et annet program i minnet fra før. P LED lampen vil nå begynne å blinke for å indikere at verdien har blitt endret. Trykk så tasten LAGRE. Dataene i det midlertidige minnet vil nå bli lagret i det permanente minnet under program nummeret som du har tastet inn. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når lagrings operasjonen er ferdig utført. Tasten LAGRE vil være uten funksjon dersom verdien ikke blir endret. Endrings operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdiene. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli lagret i minnet. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 8.7. HENTE FREM PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn PROG NR for det programmet som du ønsker å hente frem fra minnet og laste inn i det midlertidige minnet. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Trykk HENTE tasten. Da vil det ønskede programmet bli hentet fra minnet og lastet inn i det midlertidige minnet, og vil bli vist på displayet fra SETNING NR 1. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når HENTE operasjonen er ferdig utført. Hente (laste) operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdiene. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli hentet fra minnet og lastet inn i det midlertidige minnet. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 8.8. SLETTE PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn PROG NR for det programmet som du ønsker å SLETTE fra minnet. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Trykk SLETTE tasten. Da vil det ønskede programmet bli slettet fra minnet. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når SLETTE operasjonen er ferdig utført. SLETTE tasten vil ikke ha noen funksjonen med mindre verdien er endret. Slette operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdien. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli slettet fra minnet. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 8.9. ENDRE PROGRAM Hent frem PROGRAMMET som du ønsker å endre. (se 8.7) Utfør endringene som du ønsker å gjøre med PROGRAMMET. (se 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.) SLETT PROGRAMMET du hentet frem fra minnet. (se 8.8.) LAGRE så PROGRAM du hentet frem fra minnet under det samme program nummeret.(se 8.6.) (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 6/10

7 9. MANUELL DRIFT og MANUELL KLIPPING MANUELL DRIFT kan velges ved hvilken som helst tidspunkt, med unntak av ved HALVAUTOMATISK drift, AUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene og passord godkjenning ved at en trykker tastene BAKANSLAG FREMOVER/BAKOVER, HURTIG/LANGSOM tastene. Kjøring utføres med LANFSOM HASTIGHET når en kjører frem mot endeposisjon i kjøreretningen (P13 ved bakover kjøring, P14 ved fremover kjøring) i henhold til langsom kjørings distansen (P07). Dersom en kjører forbi disse endeposisjonene, vil ikke kjøring lengre forbi bli tillatt, men da vil bare kjøring i motsatt retning være tillatt. POSISJON OK led lampe lyser og utgangen blir aktiv dersom F1 trykkes og det ikke utføres noen kjøring ved aksene. MANUELL KLIPPE operasjon startes når godkjent stigende signalflanke detekteres ved KLIPPING START signalet og er satt aktiv inntil godkjent stigende signalflanke ved NY SYKLUS blir detektert. Kjøring ved aksene tillates ikke når MANUELL KLIPPE operasjon utføres. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 10. HALVAUTOMATISK DRIFT HALVAUTOMATISK DRIFT kan velges ved hvilken som helst tid, med unntak av MANUELL drift, AUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene og passord bekrefting, ved den aktuelle tasten etter at en SETNING vises i displayet (se 8.3). Du kan bla det frem og tilbake til ønsket SETNING som du ønsker skal bli utført ved HALVAUTOMATISK drift ved hjelp av tastene FORRIGE / NESTE. LED lampen HALVAUTOMATISK drift vil lyse når du trykker START tasten. I HALVAUTOMATISK DRIFT, vil utgangen POSISJON OPPNÅDD bli aktivisert etter hver fullførte godkjente POSISJONERING er utført. (Hvis posisjoneringen er innenfor toleranse grensen som er satt i parameter P09) Utgangen KLIPPING TILLATT er aktivert ved enden av tidsintervallet som er kalkulert avhengig av KLIPPE LENGDE ( se 8.1 SETNING PROGRAMMERING KLIPPE LENGDE) etter at posisjonen er oppnådd, ved tidspunktet hvor registrering av stigende flanke for KLIPPE START. Selv om hvis intervallet ikke er fullført, hvis KLIPPE START har åpen kontakt, vil KLIPPING TILLATT utgangen bli deaktivert og vil da vente for neste posisjonering. Hvis TILBAKEKJØRING LED lampen lyser når registrering av stigende flanke for KLIPPE START inngangen, vil TILBAKEKJØRING utføres når det registreres stigende flanke på TILBAKEKJØRING inngangen. (til + retning i henhold til parameter verdi av P12). Det er nødvendig å registrere stigende flanke ved NY SYKLUS inngangen ved hvilken som helst tid etter at posisjonen er oppnådd. (Etter eller før utførelse av KLIPPING eller TILBAKEKJØRING operasjon) for at en skal flytte til neste posisjonering. Når neste syklus er ferdig vil utgangene POSISJON OPPNÅDD og KLIPPING TILLATT bli deaktivert uten at antall telleren vil bli endret og posisjoneringen vil start en gang til med hensyn til den samme SETT VERDIEN. Prosesseringen vil forsette som dette inntil tasten STOPP blir trykket. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 11. AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT kan velges ved hvilken som helst tid, med unntak av MANUELL drift, HALVAUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene og passord bekreftelse, ved den aktuelle tasten etter at en SETNING vises i displayet (se 8.3). Du kan bla det frem og tilbake til ønsket SETNING som du ønsker skal bli utført ved AUTOMATISK drift ved hjelp av tastene FORRIGE / NESTE. LED lampen AUTOMATISK drift vil lyse når du trykker START tasten. Utføres på tilsvarende måte som ved HALVAUTOMATISK drift. Antall telleren vil økes eller reduseres avhengig av valgt telle retning etter at posisjon er oppnådd, og når det registreres stigende flanke på inngangen NY SYKLUS, vil antall telleren bli nullstilt og en vil automatisk hoppe videre til neste program SETNING i programmet hvor antall teller på ny vil bli satt. Etter at alle program SETNINGENE i programmet er fullført, vil utgangen PROGRAM FULLFØRT bli aktivisert, og det blir ventet på at en trykker på tasten STOPP. PROSESSERINGEN kan avbrytes ved hvilken som helst tidspunkt ved at en trykker på tasten STOPP i AUTOMATISK DRIFT. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 7/10

8 12. KONTROLL PROSEDYRE Det antaes at dersom verdien av parameter P04 er registrert forskjellig fra verdien 0,i forhold til verdien av parameter P05 = 0, er det alltid tilnærming fra bakover, og for andre verdier enn 0, er det alltid tilnærming fra fremover. Når du trykker tasten START blir differansen mellom SETT og AKTUELL verdi kalkulert. Avhengig av tilnærmings retningen til målet (posisjonen), blir kalkulert i hvilket område differanse verdien er og posisjonerings operasjonen starter. Beskrivelsen av maskin parametrene som en område verdi for begge de to sidene er som følger : [ ] : P04 ( Overkjørings distanse) [3+4+5] : P07 (Langsom (lav) hastighet distanse) [5] : P08 (Stopp posisjon oppnådd ) Hvis AKTUELL posisjons verdi for begge to tilnærmings retningene er OMRÅDE 1, begynner HURTIG KJØRING direkte til målet uten bruk av overkjøring (P04) og ventetid for kjøring i motsatt retning (P06) (se 13 MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse av de ulike parameter numrene og verdi område for de ulike parametrene.) Hvis en utføre tilnærming fra fremover, og det er bakenfor område 1, vil HURTIG FREMOVER KJØRING begynne inntil en når området. Når en kommer frem til område 1, stopper motoren, og venter i henhold til tiden som er angitt i parameter P06 for motoren igjen begynner å kjøre i motsatt retning. HURTIG BAKOVER KJØRING aktiviseres inntil en kommer til område 3 når ventetiden har passert. Kjøringen vil så veksle til LANGSOM (lav) HASTIGHET BAKOVER når en kommer frem til område 3. Når en kommer frem til område 5, vil motoren stoppe opp. Hvis en utføre tilnærming fra bakover, og det er fremmenfor område 1, vil HURTIG BAKOVER KJØRING begynne inntil en når området. Når en kommer frem til område 1, stopper motoren, og venter i henhold til tiden som er angitt i parameter P06 for motoren igjen begynner å kjøre i motsatt retning. HURTIG FREMOVER KJØRING aktiviseres inntil en kommer til område 3 når ventetiden har passert. Kjøringen vil så veksle til LANGSOM (lav) HASTIGHET FREMOVER når en kommer frem til område 3. Når en kommer frem til område 5, vil motoren stoppe opp. Kjøringen vil bli utført med LANGSOM HASTIGHET uavhengig av styre sekvens når en kjører inn mot endeposisjonen i kjøreretningen (P13 ved bakover kjøring, P14 ved fremover kjøring) i henhold til angitt LANGSOM HASTIGHET DISTANSE (P07). Kjøringen vil bli utført med LANGSOM HASTIGHET med mindre de angitt endeposisjonene (P15 eller P16) blir oppnådd/forbikjørt. (se 14. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) For å kunne utføre posisjonering med ønsket nøyaktighet, må de nevnte maskin parametrene settes utfra test resultater utført med hensyn til de konkrete mekaniske spesifikasjonene. Først blir STOPP DISTANSE 0 tastet inn uten å velge repetisjoner og en registrerer da avviket fra ulike SETT punkt ved enheten. Resultater fra denne prosessen bør kunne gi tilfredsstillende nøyaktighet for de fleste. Det er veldig viktig at systemet kjører med stabil hastighet før en stopper motoren, for så å registrere stopp distanse. Overkjørings distansen bør settes så stor at en kompenserer for mekanisk dødgang uten at det fører til redusert hastighet med hensyn til posisjoneringen. Generelt er (Overkjørings distanse) >= (Langsom (lav) hastighets distanse) > (Stopp posisjon oppnådd). Gjennomsnittet av avvikene fra de ulike SETT posisjonene tastes inn som Stopp posisjon oppnådd parameter verdi. Ved tilfeller hvor differansen mellom AKTUELL og SETT verdi er større en angitt toleranse etter at posisjonering er utført, vil posisjoneringen bli repetert for den samme SETT posisjonen så mange ganger som er angitt i parameter P11 (med mindre posisjoneringen utføres innenfor angitte toleranse grenser). Stopp oppnådd posisjon blir rekalkulert i henhold til test sekvens. Feil som er gjort ved test nummer 1,3,5 etc. blir kalkulert og blir lagt til eller trukket fra Stopp posisjon oppnådd verdien ved tilnærming. Verdiene til parametrene, vil selv bli brukt ved test nummer etc. (se 13 MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse av de ulike parameter numrene og verdi område for de ulike parametrene.) 8/10

9 13. MASKIN PARAMETERE P00 Enkoder Type Antall pulser med hensyn til enkoderen som er benyttet pulser/o md P01 Oppløsning Akse bevegelse avstand når aksen til enkoderen roteres en gang mm/om d P02 Multiplikasjons Faktor Multiplikasjons Faktor for Enkoderen [0]:X1, [1]:X2, [andre]:x4 0 9 P03 Mekanisk Nullposisjon Aksens mekaniske nullposisjon mm P04 Overkjørings Distanse Hvis verdien er satt til [0] blir ikke mål posisjonen kjørt forbi, og bare et posisjonerings forsøk blir utført uavhengig av verdien til antall repetisjoner er satt til. P05 Tilnærmings retning Hvis verdien er satt til [0] blir alltid tilnærmingen til posisjonen utført fra bakover retning. Hvis den er satt til noe annet, blir det satt til alltid å være fra fremover retningen. P06 P07 P08 Fremover/Bakover Vente tid Langsom (lav) hastighet distanse Stopp posisjon oppnådd Tidsintervallet hvor AC motoren venter og hviler før den begynner med kjøring i motsatt retning etter at en overkjøring er utført. Hvis denne er satt til mindre enn 0.5, er det satt en begrensing på at minimum alltid vil være 0.5. Denne er ikke i bruk dersom overkjøring ikke er aktivisert, P03 = 0 Denne benyttes ved dobbel hastighet systemer. Hvis den er satt til 0, blir kjøringen til mål posisjonen utført med hurtig hastighet. Den vil så veksle til langsom (lav) hastighet når den nærmer seg mål posisjonen i henhold til forvalg inntastet verdi. Kjøringen blir stoppet når en nærmer seg mål posisjonen og er innenfor området angitt av verdien inntastet for denne parameteren mm sek mm mm P09 Toleranse Akseptabel ± posisjonerings feil mm P10 Feil visning Hvis den er satt til [0] er feil visning kompensering av. For andre verdier så vil den aktuelle posisjonen som vises på displayet, hvis den er innefor toleranse grensene være lik SETT verdi som vises på displayet. P11 Antall forsøks repeteringer Den er ikke aktivisert dersom verdien er satt til [0]. For andre verdier vil dette være antall posisjonerings forsøk som blir utført, dersom posisjoneringen er mislykket og befinner seg dermed uten for akseptable toleranser. Hvis korrekt posisjon blir oppnådd, blir ikke posisjoneringen gjentatt. P12 Tilbakekjørings distanse Det blir ikke utført noen tilbakekjøring dersom verdien av denne parameteren er satt til [0]. For andre verdier vil det bli utført tilbakekjøring med distanse i tråd med verdien til denne parameteren dersom TILBAKEKJØRING LED-lampen lyser. Tilbakekjøring blir utført i + retning og i tråd med prosedyre for tilbakekjøring. P13 P14 P15 P16 Nedre endeposisjon (programvare) Øvre endeposisjon (programvare) Nedre endeposisjon (mekanisk) Øvre endeposisjon (mekanisk) Programvaren vil ikke tillatt å utføre posisjonering til posisjoner med verdi lavere enn verdien som er angitt ved denne parameteren. Programvaren vil ikke tillatt å utføre posisjonering til posisjoner med verdi høyere enn verdien som er angitt ved denne parameteren. Avstand mellom nedre endeposisjon (programvare) og nedre endeposisjon (mekanisk) Avstand mellom øvre endeposisjon (programvare) og øvre endeposisjon (mekanisk) P17 Antall teller retning Antall teller blir utført fra 0 til SETT verdi hvis verdien 0 blir tastet inn ved denne parameteren, og fra SETT verdi til 0 dersom en taster inn en annen verdi med denne parameteren. P18 P19 P20 Kompensasjon av klippeverktøy tykkelse Klippe lengde klargjørings tid. Maks. Klippe lengde tid. Denne benyttes for å kompensere for klippeverktøy tykkelse. Verdien som tastes inn ved denne parameteren blir lagt til den aktuelle SETT verdien ved posisjonering. Denne parameteren angir tiden fra posisjonerings er oppnådd inntil klippe prosessering blir startet. Den blir også lagt til den kalkulerte KLIPPE LENGDE TIDEN i henhold til den ønskede klippe lengden mm mm mm mm mm mm sek. Dette er tiden som kreves for at maks. Klippe lengde skal kunne bli utført sek. P21 Maks. Klippe lengde Dette er maksimal klippe lengde som kan utføres M P22 F2 Passord Passord beskyttelse for FUNKSJON 2. Passordet blir slettet hvis verdien til denne parameteren blir satt til [0], hvis en annen verdi er tastet inn, vil passordet bli lik den angitte verdien. P23 F3 Passord Passord beskyttelse for FUNKSJON 3. Passordet blir slettet hvis verdien til denne parameteren blir satt til [0], hvis en annen verdi er tastet inn, vil passordet bli lik den angitte verdien /10

10 14. FEILMELDINGER Denne feilmeldingen vises hvis NØDSTOPP-bryteren har åpen kontakt. Den er ikke tillatt ved MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Denne feilmeldingen vises hvis den AKTUELLE oppnådde posisjonen har verdi som ikke kan vises på displayet. For å nullstille denne feilmeldingen, må MEKANISK NULLPOSISJON bli utført (se 6. MEKANISK NULLPOSISJON). Denne feilmeldingen vises hvis en starter MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift og parametrene P00 = 0 eller P01 = 0 og en blir dermed hindret fra kjøring. Denne feilmeldingen vises hvis en aktiviserer kjøring i MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, og det ikke blir foretatt noen kjøring i løpet av 2 sekunder. Denne feilmeldingen vises dersom AKTUELL posisjons verdi er utenfor fastsatte endeposisjons verdier (satt i P13 og P14) i beregnet endeposisjons verdiene (mekanisk) (P15 eller P16) ved MANUELL, HALVAUTOMATISK eller AUTOMATISK drift, og en blir dermed hindret fra at det utføres kjøring utenfor endeposisjonene. Denne feilmeldingen vises dersom AKTUELL posisjons verdi er utenfor toleransen til SETT posisjons verdi (P09) ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Kontrolleren vil etter dette vente for at du trykker tasten STOPP. Når START tasten trykkes ved HALVAUTOMATISK eller AUTOMATISK drift, - ved kjøring til posisjonen fra bakover retning; 1. Dersom (SATT P04) < (P13) eller 2. Dersom (SATT + P12) > (P14) vil denne meldingen vises, og dermed tillates en ikke å START operasjonen. - ved kjøring til posisjonen fra fremover retning; 1. Dersom (SATT) < (P13) eller 2. Dersom (SATT + P04) > (P14) eller 3. Dersom (SATT + P12) > (P14) vil denne meldingen vises, og dermed tillates en ikke å START operasjonen. Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LAGRE et program i minnet dersom minnet (det permanente minne) er fullt. (Det kan maksimalt lagres 50 programmer i minnet.) Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å HENTE FREM eller SLETTE dersom det aktuelle PROGRAM NR ikke er LAGRET i minnet. Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å LAGRE et program til minnet hvor det allerede finnes et PROGRAM med samme nummer lagret i minnet. Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å utføre minne operasjoner hvis PROG NR er satt til 0 eller at F2 funksjonen ikke er aktivisert. Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LEGGE TIL eller SETTE INN en ny program setning ved det midlertidige minnet dersom det midlertidige minnet er fullt (Maksimalt 20 program setninger pr. program). Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å SLETTE en programsetning fra det midlertidige minnet, og programmet inneholder bare en program setning (Minimum 1 program setning pr. program). Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LEGGE TIL eller SLETTE en program setning fra det midlertidige minne uten at F2, FUNKSJON 2 er aktivisert. 15. ELEKTRISK TILKOBLING 10/10

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett Oversikt Instrumentmonitorene på flismaskinen RPM og No Stress funksjonen vil aktivere og deaktivere materullene ved en programmerbar terskel.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Tips og triks ved oppstart av

Tips og triks ved oppstart av Tips og triks ved oppstart av VSM generasjon II 85452334 07.02.13 For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 1 Dette heftet omhandler tips og triks ved oppstart av grovfôrmikser, etter at

Detaljer

Programmering av dosator for ph-verdi

Programmering av dosator for ph-verdi Programmering av dosator for ph-verdi Menyfunksjon: Det er mulig å kontrollere og endre funksjonene på apparatet, ved å trykke og holde på knappen P i 5 sekunder. Et grønt lys vil da tenne seg på valgte

Detaljer

Hurtig guide kalibrering p70/p70r

Hurtig guide kalibrering p70/p70r Hurtig guide kalibrering p70/p70r ALLE AUTOPILOTER MÅ KALIBRERES FØR BRUK. PILOTEN MÅ IKKE BENYTTES FØR HAVNE OG SJØ KALIBRERINGEN ER GJENNOMFØRT Første gang du skrur på instrumentet må du stille inn språk

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Norsk Conference phones for every situation Beskrivelse av Konftel 200W Konftel 200W er en DECT konferansetelefon med et opptaksområde på opptil 30 m 2.

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Daglig kjøretid skal ikke overstige ni timer. Den daglige kjøretiden kan likevel utvides til inntil ti timer inntil to ganger i uken.

Daglig kjøretid skal ikke overstige ni timer. Den daglige kjøretiden kan likevel utvides til inntil ti timer inntil to ganger i uken. Artikkel 6 1. Daglig kjøretid skal ikke overstige ni timer. Den daglige kjøretiden kan likevel utvides til inntil ti timer inntil to ganger i uken. 2. Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 56 timer, og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3 Innhold 1. Nytt program - Veiviser... 3 2. Forkortelser... 4 3. Generell beskrivelse av DT-7 CNC-styring... 4 4. Kalibrering... 5 5. Menyside for drift av maskinen... 6 5.1 Topp menylinje... 6 5.2 Driftsmodus

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden. runde 6. oktober 6. november 05 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Læringsmål og pensum. Utvikling av informasjonssystemer. Oversikt. Systemutvikling Systemutvikling i seks faser Femstegs prosedyre for programmering

Læringsmål og pensum. Utvikling av informasjonssystemer. Oversikt. Systemutvikling Systemutvikling i seks faser Femstegs prosedyre for programmering 1 2 Læringsmål og pensum TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Utvikling av informasjonssystemer Læringsmål Kunne seks faser for systemanalyse og design Kunne femstegs prosedyre for programmering

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik

GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik GJØR DEG KLAR! Svein Roar Kvamme, Personlig Trener Sprek og Blid Knarvik KLAR PÅ 26 UKER BESKRIVELSE AV INTENSITETEN PÅ ØKTENE Jeg kommer til å bruke puls- og soneinndeling som beregnes i forhold til din

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV7-3115EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV7-3115EA i bruksanvisningen

Detaljer

MAT1030 Forelesning 30

MAT1030 Forelesning 30 MAT1030 Forelesning 30 Kompleksitetsteori Roger Antonsen - 19. mai 2009 (Sist oppdatert: 2009-05-19 15:04) Forelesning 30: Kompleksitetsteori Oppsummering I dag er siste forelesning med nytt stoff! I morgen

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk. Kompleksitetsteori. Forelesning 29: Kompleksitetsteori. Dag Normann KAPITTEL 13: Kompleksitetsteori. 7.

MAT1030 Diskret matematikk. Kompleksitetsteori. Forelesning 29: Kompleksitetsteori. Dag Normann KAPITTEL 13: Kompleksitetsteori. 7. MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 29: Dag Normann KAPITTEL 13: Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 7. mai 2008 MAT1030 Diskret matematikk 7. mai 2008 2 Meldinger: Det blir hovedsaklig tavleregning

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Repetisjon: høydepunkter fra første del av MA1301-tallteori.

Repetisjon: høydepunkter fra første del av MA1301-tallteori. Repetisjon: høydepunkter fra første del av MA1301-tallteori. Matematisk induksjon Binomialteoremet Divisjonsalgoritmen Euklids algoritme Lineære diofantiske ligninger Aritmetikkens fundamentalteorem Euklid:

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversjon: 02 Varenummer: N0094438 Dato: januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

F = a bc + abc + ab c + a b c

F = a bc + abc + ab c + a b c UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 240 Digital Systemkonstruksjon Eksamensdag: 8. desember 1998 Tid for eksamen: 9.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

Skjermbilder og veiledning knyttet til «Årlig innrapportering for vannforsyningssystem» basert på oppdaterte skjermbilder pr mars 2016.

Skjermbilder og veiledning knyttet til «Årlig innrapportering for vannforsyningssystem» basert på oppdaterte skjermbilder pr mars 2016. Skjermbilder og veiledning knyttet til «Årlig innrapportering for vannforsyningssystem» basert på oppdaterte skjermbilder pr mars 2016. Denne veiledningen er et supplement til den generelle veiledningen:

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

Terminprøve Sigma 1T Våren 2008 m a t e m a t i k k

Terminprøve Sigma 1T Våren 2008 m a t e m a t i k k Terminprøve Sigma 1T Våren 2008 Prøvetid 5 klokketimer for Del 1 og Del 2 til sammen. Vi anbefaler at du ikke bruker mer enn to klokketimer på Del 1. Du må levere inn Del 1 før du tar fram hjelpemidler.

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...3 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch.

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch. Donkey Kong Ekspert Scratch Introduksjon Donkey Kong var det første virkelig plattform-spillet da det ble gitt ut i 1981. I tillegg til Donkey Kong var det også her vi første gang ble kjent med Super Mario

Detaljer

GET BOX II OPPKOBLING

GET BOX II OPPKOBLING GET BOX II OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige

Detaljer

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon I dette spillet vil vi kontrollere en liten utforsker mens hun leter etter skatten gjemt inne i labyrinten. Dessverre er skatten beskyttet av

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur (A) Funksjoner Velocita er et flerfunksjonelt armbåndsur med mange innstillingsmuligheter. Du kan velge mellom fem driftsmodus: Normal Time (T1) og Dual

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Startveiledning for det nye AdWords-grensesnittet En veiledning til endringene i kampanjeadministrasjonen

Startveiledning for det nye AdWords-grensesnittet En veiledning til endringene i kampanjeadministrasjonen Startveiledning for det nye AdWords-grensesnittet En veiledning til endringene i kampanjeadministrasjonen Introduksjon og oversikt AdWords har vokst, takket være deg. Siden 2005 har vi lagt til over tjue

Detaljer

Innhold. Innledning...4. 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5

Innhold. Innledning...4. 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5 Innhold Innledning...4 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5 2. Lisens betingelser for CYBELEC programvare...6 2.1 Generelt - Copyright... 6 2.2 Spesiell diskett copyright... 6 2.3 Spesiell Eprom

Detaljer

Kreativ utvikling av engasjerte mennesker. Fylkesmessa 2009 Kristiansund

Kreativ utvikling av engasjerte mennesker. Fylkesmessa 2009 Kristiansund Kreativ utvikling av engasjerte mennesker Fylkesmessa 2009 Kristiansund Hva er det kunden vil ha? Kompetansebasert Innovasjon Behovs etterspurt Innovasjon Markedet Oppvarmingsøvelser Simple focus Fokus

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

HURTIGREFERANSEVEILEDNING Microsoft Surface Hub

HURTIGREFERANSEVEILEDNING Microsoft Surface Hub HURTIGREFERANSEVEILEDNING Microsoft Surface Hub Finn ut hvordan du kan bruke Microsoft Surface Hub til å gjøre gruppen mer produktiv Innhold Starte økten Foreta et anrop Legge personer til en samtale som

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Mønsterkonstruksjon i GIMP.

Mønsterkonstruksjon i GIMP. Mønsterkonstruksjon i GIMP. Av Peter Haakonsen, Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 Åpne en ny fil (File-New ) Avhengig av hvordan mønsteret ditt skal se ut, velger du antall pixler i høyde og bredde. Her

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Programmeringsveiledning MF6FT

Programmeringsveiledning MF6FT Programmeringsveiledning MF6FT Manual for NEMO MF6FT KOBLINGSSKJEMA 11 PE NB! For korrekt spenningsmåling fase-fase og fase-jord i IT-nett, må klemme 11 koples til PE Klemme 20 og 21 må alltid tilføres

Detaljer

Digiality VC-CI 104 og 204

Digiality VC-CI 104 og 204 Digiality VC-CI 104 og 204 Denne guiden er laget til Digiality VC-CI 104/204 med følgende data: VC-CI 104: SW Release Feb. 07. 2003 SW Version 15 VC-CI 204: SW vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 2012 Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4 Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Diverse endringer... 3 Krav til skjermoppløsning... 3 E-resept... 4 SYSVAK...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005. Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005. Alle skrevne og trykte hjelpemidler II ~ høgskolen i oslo Emne: Programmering i C++ Gruppe(r): EksamensoppgavenAntall sider (inkl. består av: forsiden):5 Emnekode: LV121A Dato: 03.03.2005 Antall oppgaver:3 Faglig veileder: Simen Hagen Eksamenstid:

Detaljer

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23.

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. (Ver. 2) Takk for du valgte å bruke HomeControl strømstyresystem for å spare strøm og øke din elsikkerhet. Vi hører gjerne ris og

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Forelesning 28: Kompleksitetsteori

Forelesning 28: Kompleksitetsteori MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 28: Kompleksitetsteori Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 28: Kompleksitetsteori 12. mai 2009 (Sist oppdatert: 2009-05-13

Detaljer