Bake og konveksjonsovn manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bake og konveksjonsovn manual"

Transkript

1 Norsk brukermanual

2 Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige typer kakedeig, brød, etc. Produktene stekes i et ovnsrom hvor varmluft sirkulerer likt for å jevn steking. Hvis nødvendig er det mulig å tilsette fuktighet til ovnsrommet under baking. Bakingen kontrolleres av en mikroprosessor med et minne på 99 programmer (hvert program har 5 trinn). Hver ovn kan også styres manuelt dersom det trengs. Fordeler: Energibesparende Hygienisk ovnsrom Ventilatoren går begge retninger og sørger for jevn steking Mikroprosessor kontroll Programmering Halogen lys i ovnsrommet Service selvdiagnose Akustisk signal når bakingen er ferdig Integrert dusj for rengjøring av ovnsrommet Dobbel glass dør Lagrer HACCP data PC tilkobling 2. Bakeovnens kontrollpanel Se bilde VI Bakeovnens display Se bilde VI Liste over piktogrammer Start/stopp Ovnsrommets temperatur Preparasjonstid Varmluft Fuktighetsnivå 1 Fuktighetsnivå 2 Meny (programmer) Multifunksjons knapp

3 Kontrollpanel 1. Start/stopp 2. Varmluft 3. Fuktighetsnivå 2 4. Fuktighetsnivå 1 5. Tid 6. Temperatur 7. Programmer Magic knapp 10. Innstillingsknapp (reduser) 11. Innstillingsknapp(øk) 12. Display 13. Snarvei knapper 14.

4 Bake og konditori ovn Bilde VI.2: Beskrivelse av display 1. Heving/rasking 2. Tid 3. Temperatur Programmer 6. Display over tid 7. Display over temperatur 8. Nummer på programmet som brukes 9. Gjenværende piktogram meny Manuell fuktighet Lys Klaffventil Halv viftehastighet Forvarming Hurtig nedkjøling Heving/rasking Påfylling av vann Grunnleggende operasjoner 5.1 Start Start bakeovnen. Den er klar til bruk etter omtrent 15 sekunder. Innstillingene som sees på displayet, er innstillingene som ble brukt før ovnen sist ble avslått. Brukeren kan starte bakeovnen med en gang, eller endre innstillingene først. Dersom start/stopp knappen holdes inne i flere sekund, vil ovnen gå i hvilemodus. Denne funksjonen må forhåndsstilles i servicemeny. 5.2 Stopp Bakeprosessen kan stoppes ved å trykke på Stopp eller etter at den forhåndsinnstilte tiden er gått ut.

5 5.3 Fuktighet Fuktighet er mulig dersom det er nødvendig. Det er tre nivåer med fuktighet - knapp (nivå 2) og (nivå 1). Det tredje nivået velges ved å trykke på knappene 3 og 4 samtidig. Bilde VI.3: Fuktighetsnivå 1. Start/stopp 2. Varmluft 3. Fuktighetsnivå 2 4. Fuktighetsnivå Programmer For nummer på knapper referer til bilde VI.1 Trykk på knapp for å velge ønsket bakeprogram, som er laget eller lagret av dere eller RETIGO kokkene. piktogrammet begynner å blinke som er et signal på programmer kan velges med knapp eller. Nummeret på det valgte programmet vises i displayet på kontrollpanelet. De tolv mest brukte programmene kan velges raskt og enkelt ved å legge de på kontrollpanelet ( ). Valgt program startes ved å trykke på knapp. Ethvert av de 99 programmene kan velges til å bli et av de mest brukte program ( ). Velg et av programmene og hold knapp den aktuelle knappen inne til et akustisk signal høres (ca 5 sekunder). 6. Andre operasjoner 6.1 Innstilling av parametere Tid Trykk på. Tid piktogrammet vil begynne å blinke og gjør det mulig for deg å stille riktig tid med knappene eller. Tiden kan stilles fra 1 minutt til 23 timer : 59 min. Hvis du holder knappene eller inne en stund, blir Autorepeat funksjonen aktivert (rask økning eller minske tallene).

6 Temperatur Trykk på. Temperatur piktogrammet begynner å blinke og gjør det mulig for deg å stille riktig temperatur ved å trykke på eller. Temperaturen kan stilles fra 30 til 280 C. Hvis du holder knappene eller inne en stund, blir Autorepeat funksjonen aktivert (rask økning eller minske tallene). Fuktighet For å tilsette fuktighet i ovnsrommet trykker du på knapp (nivå 1), )nivå 2), eller begge samtidig (nivå 3). 6.2 G. Z. Endring av innstillinger mens maskinen er i bruk Tid piktogrammet blinker. Trykk på eller for å endre tilberedningstid. Temperatur Trykk på knapp slik at piktogrammet begynner å blinke. Så trykker du på knapp eller for å justere temperaturen etter behov. Hvis du holder knappene eller inne en stund, blir Autorepeat funksjonen aktivert (rask økning eller minske tallene). Fuktighet Innstillingen er lik som hvis maskinen er i STOPP modus. Åpning av dører mens maskinen er i bruk Hvis dørene åpnes mens maskinen er i bruk, vil ventilatoren stoppe og temperaturen i ovnsrommet vil synke, hvilket vil føre til at bakeprosessen tar lengre tid. Åpne dørene kun dersom det er nødvendig. 6.3 Klaffventil Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Klaffventilen kan åpnes og lukkes ved å trykke på knapp. 6.4 Hurtig nedkjøling av ovnsrommet Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på knapp for å starte nedkjøling (ventilatoren skrus på fullt, klaffventilen åpnes og vann sprøytes inn i ovnsommet). Trykk på knapp åpne døren for å stanse ned hurtige nedkjølingen. eller 6.5 Lys i ovnsrommet Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på knapp for å starte permanent lysmodus. 6.6 Automatisk start Velg ønsket program og trykk på knapp i ca 10 sekunder for å få tallene i tidsdiplayet til å blinke, hvilket signaliseres med et akustisk signal. Nå kan du stille minutter ved å bruke knappene og. Trykk igjen på knapp for å stille hvor mange timer til start. Trykk igjen på knapp for å stille dato på når bakeprosessen skal starte. Nå er det mulig å stille måneden ved å bruke knapp og. Trykk igjen på knapp for å stille den ønskede dagen for start på bakeprosessen. Trykk på knapp for å bekrefte de innstilte tidene. Når innstilt tid samsvarer med dato og klokke, vil

7 bakeprosessen starte. Den kan stoppes ved å trykke på knapp. Hvis nødvendig, kan du trykke på knapp for å sammenligne mellom innstilt tid og reell tid og dato. Du kan stille inn to automatiske start. Fremgangsmåten for å stille inn den andre er akkurat lik som på den første. 6.7 Halv viftehastighet Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på knapp for å starte funksjonen. 6.8 Automatisk forvarming Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på knapp for å starte funksjonen. Forvarme temperaturen er omtrent 25 % høyere enn den innstilte temperaturen for at minst mulig varme skal mistes når dørene åpnes. Når den innstilte forvarme temperaturen er nådd, vil et akustisk signal høres. Nå er det tid for å sette i bakverket. 7. Programmering 7.1 Programmering Trykk på knapp for få piktogrammet til å blinke. Trykk på enten knapp eller for å velge ønsket program. Hvert program består av to nummer. Første nummeret er programmet og andre nummeret er trinnet. I hver ovn er det 99 program med 5 trinn. 7.2 Hvordan gå inn i et nytt program Trykk på knapp for å få til å blinke. Trykk på enten knapp eller for å velge det ønskede programmet. Velg riktig bakemodus, tid, temperatur og fuktighet. Trykk på knapp for å få til å blinke. Trykk på knapp for å lagre valgte innstillinger og fortsett programmeringen. 5 trinn er maks for hvert program. For å lagre programmet før du har laget 5 trinn, kan du trykke på 0 i tid og lagre. 7.3 Hvordan endre på eksisterende program Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på enten knapp eller for å velge ønsket program. Endre innstillingene (tid, temperatur, etc.) og trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på knapp for å lagre de valgte innstillingene og fortsett å redigere. For å lagre programmet før du har laget 5 trinn, kan du trykke på 0 i tid og lagre. 8. Spesielle funksjoner for frossent bakverk 8.1 Innsprøyting Spesiell funksjon som ofte brukes for å gi fuktighet til frossen deig. Vanligvis brukt som det første trinnet i et bakeprogram. Trykk på knappene og samtidig for å få intens fuktighet. Tidsdisplayet viser sekunder. 8.2 Pause Spesiell funksjon som vanligvis brukes som trinn 2 i et bakeprogram. Varmeelementene skrur av og ventilatoren stopper under pausen. Trykk på knappene og samtidig for å stille inn pause. Tidsdisplayet viser sekunder. Snarvei til de 12 mest brukte programmer For å raskere få velge programmer, er det tolv snarvei knapper til de mest brukte programmene. Det er anbefalt å bruke disse knappene for produkter som lages ofte. 8.4 Programmere snarvei Hver snarvei knapp kan programmeres etter ønske. Trykk på knapp for å få piktogrammet til å blinke. Trykk på enten knapp eller for å velge ønsket program. Hold den ønskede snarvei knappen inne til en akustisk lyd høres og snarvei knappen begynner å lyse.

8 9. Heving/rasking Kun gyldig for innstilling av bakeovn / heving eller rasking. Trykk på for å bytte til heving/rasking, hvilket signaliseres ved at piktogrammet lyser. Nå er det mulig å stille temperatur, tid og fuktighet inne i ovnsrommet. Innstillinger gjøres på samme måte som i bakeovn modus. Trykk på knappen for å skifte tilbake til bakeovn modus om nødvendig. Temperaturen på heving av deig kan stilles fra 25 til 60 C. Vær sikker på at det er vann inni kammer beholderen før heving. Dersom det ikke er vann, fyller du på ved å trykke på knappen. Trykk igjen på knappen for å stoppe påfyllingen. Dersom du glemmer å fylle på vann, vil maskinen stoppe automatisk etter 10 sekund. Trykk på for å starte hevingen. Trykk igjen for å stanse. Hevingen stopper også når den innstilte tiden går ut. Når den er ferdig med hevingen vil et 30 sekunders langt akustisk signal høres. 10. Service program Riktig pin kode må tastes for å komme inn i service menyen er koden for kjøkken personell ( kun kokken kan trykke 1,2,3) som er uten tilgang for å endre innstillinger er koden for en overordnet - 0 gir tilgang til å endre innstillinger - 1,2,3 uten tilgang til å endre innstillinger - 10 tilgang til å fylle og tømme boiler - 15 tilgang til å endre tid Serviceprogrammet er delt inn i seksjoner Seksjon 0: - Programmering tillatt Prog - Lås når maskinen er i bruk Lock - Lyd på Soun - Volum på Soun - Permanent lys Ligh - Reaksjonstid når strømmen kuttes Vyp - Akustisk signal lengde End - Tid når en sove knapp trykkes på Slep Seksjon 1: - Bakeovn type - Innstilling av bakeovn og heving - Bakeovnens størrelse - Bakeovnens adresse for PC - Software versjon - Nummer på hovedkort

9 Seksjon 2: - Tidsbruk Seksjon 3: - Register over feilmeldinger - Feil koder - Dato på feil - Tidspunkt på feil Seksjon 10: - LED knapper test - Test av releêr - Test av koblinger Seksjon 15: - Tidsinnstilling - Innstilling av dato - Sletting av programmer - Sletting av HACCP data Hver seksjon er delt inn i flere trinn. Hvert steg viser programmerte verdier, endringer i ovnens oppsett og sjekking av ovnens deler. Kontrollenhetens navn vises i displayet hvor temperatur vises under baking og nummer på kontrollenheten vises hvor tiden ellers vises under baking Gå inn i servicemenyen Trykk på knappene og inne samtidig i omternt 3 sekunder. Trykk inn PIN kode. Trykk inn PIN kode - Trykk inn PIN koden ved hjelp av knappene eller. - Flytt markøren til høyre ved hjelp av knapp. - Bekreft de inntastede tallene ved å trykke på knapp. Etter at du har fått bekreftet PIN koden, kan du velge mellom flere seksjoner. Velge seksjon: - Velg den seksjonen du ønsker ved å trykke på knapp eller. - Bekreft ved å trykke på knapp. Trykk på knapp for å velge inni seksjonen. I seksjonen kan du gjøre følgende endringer: - Endre innstillinger ved å bruke knappene eller. - Slette/bekrefte innstilte verdier ved å trykke på knapp. Trykk på knapp -den har en TILBAKE funksjon.

10 10.2 Overordnet meny struktur PIN 1001 En bakeovn kan endres i denne seksjonen Programmering tillatt eller forbudt. Trykk på knapp eller for å velge YES eller NO for programmering. Bekreft ved å trykke på knapp. Låsing av modus tillatt eller forbudt. Trykk på knapp eller for å velge YES eller NO for låsing av.. mens maskinen er i bruk. Bekreft ved å trykke på knapp. Akustisk signal. Trykk på knapp eller for å velge YES eller NO for akustisk signal. Bekreft ved å trykke på knapp. Volum. Trykk på knapp eller for å velge volum på lyden ( 1 er rolig / 15 er høyt). Bekreft ved å trykke på knapp. Permanent lys. Trykk på knapp eller for å velge YES eller NO for permanent lys modus. Bekreft ved å trykke på knapp. Feilmelding når strømmen kuttes. Trykk på knapp eller for å stille tid (i minutter) for feilmelding når strømmen kuttes. Bekreft ved å trykke på knapp. Akustisk signal når baksten er ferdig. Trykk på knapp eller for å stille tiden (i sekunder) på et akustisk signal når baksten er ferdig. Bekreft ved å trykke på knapp. Reaksjonstid for sovemodus. Trykk på knapp eller for å stille tiden (i sekunder) for sovemodus aktiveringstid. Bekreft ved å trykke på.

11 Bakeovnens klokke kan endres i denne seksjonen Tidsinnstilling. Trykk på knappen eller for å stille de blinkende nummerne. Trykk på knappen for å bytte til et annet nummer. Dato innstilling. Likt som å endre innstillinger på tid. 12. Blokkering av modus basert på feilmeldinger 11.1 Feilmeldinger Dersom det er noe problem med en bakeovn, vil det elektriske systemet lagrer det i minnet og lager da en feilmelding. Minnet kan lagre opp til 99 feilmeldinger (register på tid, dag, type feil). Når det blir over 99 feilmeldinger, vil den eldste blir erstattet med den nyeste. Hver feilmelding vises i displayet hvor tiden vanligvis vises. Enhver feilmelding er også fulgt av et akustisk signal. Trykk på enten knapp eller for å få feilmeldingen bort. Dersom ovnen ikke er i bruk vil feilmeldingen vises umiddelbart. Hvis den er i bruk, vil feilmeldingen vises etter at bakeprosessen er ferdig, med mindre det er en farlig feil og ovnen må skrus av umiddelbart. Hver feilmelding er skrevet i følgende format: Erxx (xx er feilmeldingsnummeret). Trykk på knapp for å få bort feilmeldingen. Startes ovnen i samme modus, vil feilmeldingen igjen vises. det er to typer feilmeldinger: første er til informasjon, den andre stopper ovnen til problemet er løst Strømkutt Hvis strømmen blir borte lengre enn reaksjonstiden på det (vanligvis 3 min.), vises feil nr. 99 i displayet. Dersom strømbruddet varer mindre enn reaksjonstiden, vil ovnen fortsette med bakingen. Trykk på knapp dersom du ønsker å avslutte bakingen. Trykk på enhver knapp utenom eller for å stoppe bakingen.

12 12. Feilmeldingsliste 12.1 System feil - Er 40 overoppvarming - Er 41 feil på kontrollpanel termometer - Er 42 feil på reell tid - Er 56 brudd mellom kontrollpanel og elektronisk kommunikasjon - Er 57 brudd mellom kontrollpanel og sensor - Er 58 brudd mellom hovedkort og strømkilde - Er 59 brudd mellom elektronisk kommunikasjon og sensor - Er 63 brudd med minnet til maskinen 12.2 Sensor fungerer ikke - Er 33 hevesensoren fungerer ikke - Er 35 ovnskammer sensoren fungerer ikke 12.3 Andre - Er 14 et trinn mangler - Er 15 motor brems fungerer ikke - Er 99 strømbrudd mens maskinen er i bruk 13. Feilmeldingsoversikt - Er 14 et trinn mangler - Er 15 motor brems fungerer ikke - Er 33 hevesensoren fungerer ikke - Er 35 ovnskammer sensoren fungerer ikke - Er 40 overoppvarming - Er 41 feil på kontrollpanel termometer - Er 42 feil på reell tid - Er 56 brudd mellom kontrollpanel og elektronisk kommunikasjon - Er 57 brudd mellom kontrollpanel og sensor - Er 58 brudd mellom hovedkort og strømkilde - Er 59 brudd mellom elektronisk kommunikasjon og sensor - Er 63 brudd med minnet til maskinen - Er 99 strømbrudd mens maskinen er i bruk

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER 1. INTRODUKSJON 1.1 BESKRIVELSE AV UTSTYRET En kombidamper er et velkjent kjøkkenapparat. Med kombidamperen kan du lage en komplett meny. Matvarer kan bli tilberedt

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper

NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper Touch the future NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper Norrøna Storkjøkken AS Hovedkontor Stavanger tlf: 51 82 60 00 Faks: 51 82 60 60 Servicetelefon utenom åpningstider tlf.: 51 82 60 32 Hjalmar

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk. Convotherm 4 easydial. Betjeningsveiledning - Original, NOR. Your meal. Our mission.

Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk. Convotherm 4 easydial. Betjeningsveiledning - Original, NOR. Your meal. Our mission. Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk Convotherm 4 easydial Betjeningsveiledning - Original, NOR Your meal. Our mission. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 5 1.1 Oppbygning av kundedokumentasjonen

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer