Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2"

Transkript

1

2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY START MASKINEN HOVED MENY MENY "MANUELL" MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON MENY "PARAMETER OG MELDINGER" MENY "PARAMETER" MENY "AUTOMATISK" MENY "PROGRAM EDITOR"...14 KAPITTEL 3 - MENY PROGRAM EDITOR INNDATA GENRELT TAST F LIK VINKEL - TAST F , VINKEL - TAST F , VINKEL, 90, VARIABEL - TAST F VINKEL VENSTRE OG HØYRE, - TAST F VINKEL VENSTRE OG HØYRE - TAST F TO VINKLER VENSTRE SIDE, EN VINKEL HØYRE SIDE - TAST F TO VINKLER OG EN 90 KUTT VENSTRE SIDE, EN VINKEL HØYRE SIDE - TAST F VALGFRI VINKEL OG LENGDE...48 KAPITTEL 4 - AUTOMATISK MENY - PROGRAMMERING GENRELT AUTOMATISK - TAST F ENKEL KUTT - TAST F ADMINISTRASJON AV MATERIALE - TAST F ADMINISTRASJON AV PROGRAMMER - TAST F P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 1

3 Kapittel 1 - KONTROLL PANEL OP27 A B C D E F F1 F2 G H I J K L F3 F5 screen F4 F6 M N O P Q R S T U V W X. 0 +/- F7 F8 A - Z Y Z A - Z K1 F9 F10 F11 F12 F13 F14 K2 ESC ACK K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 START K10 INS DEL i HELP ENTER Skjerm: Skjerm med ulike menyer. Tast F1 - F8: Bruk Tast F1-F8 for funksjoner som vises i skjermen. Tast F9 - F14: Bruk Tast F9-F14 for funksjoner som vises i skjermen. Tast K1 - K10: Taster for manuelle funksjoner. Hvis tasten er aktiv, vil du leddlampen til de respektive tastene lyse. Du kan bare bruke en tast om gangen. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 2

4 K1 Hydraulikk PÅ / AV: Tasten brukes til å starte hydraulikk systemet. Hvis ingen manuelle eller automatiske funksjoner utføres, vil hydraulikk systemet stoppe etter 10 minutter. Referanse: Etter at hoved bryter er slått på, må du starte referanse K2 funksjonen. Uten at referanse funksjonen er gjennomført, kan du ikke starte automatisk funksjon. Referanse punktene er : Sagbue opp, hovedstikke i fremre posisjon, matings stikke i fremre posisjon, begge stikkene er åpne og sagbuen er ved 30. VIKTIG! Ved bruk av manuelle funksjoner kan enhetene til maskinen kollidere!!! Vinkel venstre / høyre: I lag med K4, hurtig funksjon. K3 K4 K5 Hoved stikke lukke / åpne: K6 K7 Matings stikke lukke / åpne: K8 K9 START K10 Start vinkel: Bruk tast K10 og maskinen regulerer seg til vinkelen som er programmert ved manuell skjermbilde. Viktig: Ved vinkel mellom må du flytte hoved og innmatings stikke bakover. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 3

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Tastatur: Med tastene A - Z Du kan bruke en gang til velges Z. kan du bytte mellom tall og bokstaver. A med venstre leddlampe på. Ved å trykke S T U V W X. Y Z 0 +/- Med denne tasten A - Z forandrer du tilbake til numerisk igjen. Kursor : For å bevege kursoren i skjermbildet, venstre, høyre, opp og ned. ESC ESC - Tast: Tast til å slette feil på skjermen. ACK ACK - Tast: Slette tast for beskjeder. INS DEL DEL / INS - Tast: Tast til å slette ved beskjed (DEL). Med A - Z denne tasten kan du velge bokstaver (INS). Med A - Z denne tasten kan du velge numerisk. i HELP Hjelp - Tast: ENTER Enter - Tast: P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 4

6 Kapittel 2 - Start Maskinen, Hoved Meny 2.1 Start Maskinen Hoved bryter PÅ, Nødstopp bryter av. Kontroll PÅ Slett feil på skjermen med tastene "ACK" eller "ESC". Skjermbilde "Hoved Meny". (Kapittel 2.2) Hydraulikk på med Tast "K1". Referanse med Tast "K2". (Referanse er aktiv mens leddlampe blinker). Referanse ok når leddlampe er på. Merknad: Før referanse kan du bare bruke Sagbue, stikker, styre arm Kontroller at dette er i orden før du bruker maskinen. Sikkerhets Merknad! Kontroller at det er nok olje og hydraulikk. Kontroller at ingen eller noe materiale er på maskinen før du bruker den. Kontroller maskinen i henhold til helse og sikkerhets instruksjonene i brukermanualen. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 5

7 2.2 Hoved Meny F1 F3 F5 F7 M E B A Datum: Uhrzeit: 12:00:00 Maschinenbau GmbH Lindenstrasse 5-8 D Westerheim Tel: / Fax: / machine-type : 300 DGA-700 machine-number : 1234 F2 F4 F6 F Operation- and state messages F9 F10 F11 F12 F13 F14 Tast F1-F8: Uten funksjon. Tast F9: Velger "Parameter" Meny (Kapittel 2.6) Tast F10: Velger "Automatisk" Meny (Kapittel 2.7) Tast F11: Velger "Program Editor" Meny (Kapittel 2.8) Tast F12: Velger "Manuell" Meny (Kapittel 2.3) Tast F13: Velger "Manuell - Fremførings ruller" Meny (Kapittel. 2.4) OPSJON Tast F14: Velger "Parameter og Meldinger" Meny (Kapittel 2.5) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 6

8 2.3 Meny "MANUELL" (Tast F12 i hoved meny) F1 manual 0/1 F2 F3 F5 F7 V1 = 50 Wist= L ES= L HS= Operation- and state messages /1 Wsoll= HS HS mm mm ES ES 0/1 0/1 0/1 F4 F6 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Meny for manuelle funksjoner. VIKTIG: Kollisjon fare!! Tast F1: Tast F3: Tast F5: Tast F7: Tast F2: Hurtig sagbue løft. Hurtig sagbue senking. Beveg styre arm. Beveg styre arm væske på / av (0=av, 1=på) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 7

9 Tast F4: Tast F6: Mikro-sprayer på / av. (0=av, 1=på). Spon transportør på / av. (0=av, 1=på) Tast F8: Sentrerings rull opp / ned. (0=ned, 1=opp) Spesial funksjon: Kan også brukes for spesial funksjoner. Tast F10: Tast F11: Tast F12: Tast F13: Tast F14: Sag motor på / av. (0=av, 1=på) Beveger hoved stikke fremover Beveger hoved stikke bakover Beveger matings stikke fremover Beveger matings stikke bakover I lag med Tast "K4" oppnås hurtig funksjoner for funksjonene F11 - F14. Tast F9: Velger Hoved Meny. Merknad: Wist: Vinkel posisjon. L ES: Lengde posisjon fra matings stikken. L HS: Lengde posisjon fra hoved stikken. Wsoll: Bestemmer vinkel mellom 30 og 135. Bruk Tast "K10" (Start vinkel) Viktig: Ved vinkel mellom 90 og 135 må du regulere hoved stikken og matings stikken bakover. Hvis ikke vil du få feilmelding på skjermen. V1: Opsjon for motor hastighet. Bare ved AC-Drive P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 8

10 2.4 Meny "MANUELL Fremførings ruller" -OPSJON (Tast F13 i hoved meny) F1 manual F2 F3 Outfeed rollers on/off Infeed rollers on/off F4 F5 F7 Wsoll= Wist= L ES= L HS= mm mm F6 F Operation- and state messages HS HS ES ES F9 F10 F11 F12 F13 F14 Manuelle funksjoner VIKTIG: Kollisjons fare!! Tast F1: Tast F3: Tast F5: Tast F7: Tast F2: Tast F4: Utmatings ruller hurtig fremover. Utmatings ruller sakte fremover. Utmatings ruller hurtig bakover. Utmatings ruller sakte bakover. Matings ruller hurtig fremover. Matings ruller sakte fremover. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 9

11 Tast F6: Tast F8: Tast F10: Tast F11: Tast F12: Tast F13: Tast F14: Matings ruller hurtig bakover. Matings ruller sakte bakover. Velger manuell meny. Beveger hoved stikke sakte fremover. Beveger hoved stikke sakte bakover. Beveger matings stikke sakte fremover. Beveger matings stikke sakte bakover. I lag med Tast "K4" oppnås hurtig funksjoner for funksjonene F11 - F14. Tast F9: Velger Hoved Meny. Merknad: Wist: Vinkel posisjon. L ES: Lengde posisjon fra matings stikken. L HS: Lengde posisjon fra hoved stikken. Wsoll: Bestemmer vinkel mellom 30 og 135. Bruk Tast "K10" (Start vinkel) Viktig: Ved vinkel mellom 90 og 135 må du regulere hoved stikken og matings stikken bakover. Hvis ikke vil du få feilmelding på skjermen. Utmatings ruller: Flytt kursoren på skjermen til valget. Ved å trykke Enter velger du av / på. Matings ruller: Flytt kursoren på skjermen til valget. Ved å trykke Enter velger du av / på. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 10

12 2.5 Meny "Parameter og Meldinger" (Tast F14 i hoved meny) F1 F3 F5 F7 trouble messages free parameters blade deflection : drive saw blade "off" : open main vice : blade deflection monitor : zero positioning : trim cut : transference to SPS with: 5.0mm below//above below/above on/off on/off 99mm OP/PC Operation messages F2 F4 F6 F Operation- and state messages F9 F10 F11 F12 F13 F14 Meny for å forandre ulike parametere. Bruk kursoren for å gå til menyposisjonen du ønsker å endre. Bekreft med Enter. Skjære Bredde : 0,0-5,0 mm eksempler: blad tykkelse 1,1mm: korreksjon: 1,7mm blad tykkelse 1,3mm: korreksjon: 2,0mm blad tykkelse 1,6mm: korreksjon: 2,5mm Denne verdien brukes for å kalkulere lengden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 11

13 Motor sag blad "AV": Du kan stoppe sagblad motoren etter kutting i lav eller høy posisjon. Åpne hoved stikke: Du kan åpne hoved stikken etter kutting når sagbuen er i høy eller lav posisjon. Overvåking av sagblad defektheter: OPSJON Overvåking av defektheter med sagbladet på / av ( gå til Kapittel Opsjon ) Null posisjon: OPSJON Null posisjon på / av. Forberedende kutt: 0-99 mm Bare ved opsjon null posisjon. Tast inn lengden til det forberedende kuttet. Tast F6 "Feil meldinger": Melding om den siste oppståtte feilen. Gå opp og ned med kursoren. Ved å trykke ESC går du tilbake til parameter menyen. Tast F8 "Prosess meldinger": Meldinger vedrørende de siste prosessene som maskinen har utført. Gå opp og ned med kursoren. Ved å trykke ESC går du tilbake til parameter menyen. Tast F9: Gå tilbake til Parameter Menyen. Krever passord. Tast F10: Gå tilbake til Hoved Meny. Tast F11: Gå tilbake til Automatisk Meny. Tast F13: Gå tilbake til Manuell Meny. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 12

14 2.6 Meny "Parameter" (Tast F9 i hoved menyen) For kvalifisert service personell og krever passord. 2.7 Meny "Automatisk" (Tast F10 i hoved menyen) Meny for å starte maskinen både for manuelle og automatiske funksjoner. Kapittel 4 P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 13

15 2.8 Meny "Program Editor" (Tast F11 i hoved menyen) Meny for å lage program for maskinen. Velg ved å bruke Tast F1 til F8. På skjermen kan du se det valgte programmet med program nummer, del program nummer og kommentarer. Du kan også de parametere som lengde, vinkel, antall og bredde. Kapittel 3 P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 14

16 Kapittel 3 - Meny Program Editor inndata. 3.1 Generelt F1 Prog: 254 S.Nr: ABCDE F2 F3 F4 F5 F6 F7 Wdh=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Tast F1 F8: Kutte eksempler. Tast F9: Tast F11: Tast F12: Tast F13: Tast F14: Tilbake til hoved meny. Last program. Tast inn program nummer. Slette Tast. Hvis kursoren markerer ett program, vil hele programmet bli slettet. Hvis kursoren markerer ett del program nummer, vil dette nummeret bli slettet. Endrer til betjening av program. Lagre Tast. Du må lagre alle program og del program. Meldinger: Meldinger fra maskinen. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 15

17 Merknad: Del program virker bare i automatisk syklus hvis du har programmert de etter hverandre. For eksempel: Del program 1, 2, 3, 4. Alle del program vil bli utført. Del program 1, 2, 4. Bare del program 1 og 2 vil bli utført. Tast inn 0 for verdier du ikke vet. Disse vil automatisk bli utregnet. I et program kan du programmere flere del program med forskjellige kutte typer. For å kjøre et nytt program, må du laste det først. Også med program som du nettopp har laget. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 16

18 Tast F1 F1 prog: 254 no: ABCDE L1 = mm F2 F3 L1 F4 F5 F6 F7 pcx=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutter begge sidene 90 Et kutt for hver enhet. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 17

19 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata tilstand prog.no. Program nummer Nødvendig Name Program navn. Alfanumerisk Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program Nødvendig L1 Lengde L Nødvendig mm Pcs Antall stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr. = Material type. v1 = Sag blad hastighet. v2 = Nedsenkings hastighet til sagbuen. p1 = Nedsenkings trykk. p2 = Stikke trykk. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 18

20 Program eksempel: (start i hoved meny) eksempel: 5 stykker, lengde 200 mm, bredde 100 mm 3 stykker, lengde 115,5 mm, bredde 100 mm Tast F11 (Program editor) Tast F1 (Meny for 90 -kutting) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata lengde L1: 200 Inndata antall stykker Pcs: 5 Inndata bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Med kursoren flyttet tilbake til del program nummer. Inndata del program Nr. 2 Inndata lengde L1: Inndata antall stykker Pcs: 3 Inndata bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 19

21 3.3 Lik vinkel - Tast F2 F1 F3 F5 F7 prog: 254 no: 999 W1 W1 L1 - ABCDE L1 = mm W1 = pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F2 F4 F6 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Lik vinkel for venstre og høyre Et kutt for hver enhet. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 20

22 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn alfanumerisk Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program Nødvendig L1 Lengde L Nødvendig mm W1 Vinkel W Nødvendig Pcs Antall stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr. = Material type. v1 = Sag blad hastighet. v2 = Nedsenkings hastighet til sagbuen. p1 = Nedsenkings trykk. p2 = Stikke trykk. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 21

23 Program eksempel: (Start i hoved meny) eksempel: 5 Stykk, Lengde 200 mm, Vinkel 45, Bredde 100 mm 3 Stykk, Lengde 115,5 mm, Vinkel 120, Bredde100 mm Tast F11 (Program editor) Tast F2 (Meny for Lik Vinkel) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W1: 45 Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursoren til del program nummeret Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Vinkel W1: 120 Inndata Antall Pcs: 3 Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 22

24 Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 23

25 3.4 90, Vinkel, - Tast F3 F1 F3 prog: 254 no: 999 L2 W2 - ABCDE L1 = mm L2 = mm W2 = F2 F4 F5 L1 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutter en side 90, andre siden vinkel kuttes For profiler som ikke kan kuttes høyre og venstre. Et kutt for hver enhet. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. Vinkel W2 <= 90, P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 24

26 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn 12 - siffer Ikke nødvendig s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig (1) L2 Lengde L mm Nødvendig (1) W2 Vinkel W Nødvendig (1) Pcs Antall stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen Vinkel W1 kan ikke endres (konstant 90 ) (1) Du må minimum taste inn 2 av verdiene variablene L1, L2 og W2. I den tredje verdi variabelen kan du taste inn 0, den vil bli automatisk utregnet. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 25

27 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 5 Stykk, Lengde 200 mm, Vinkel W2 45, Bredde100 mm 3 Stykk, Lengde 115,5 mm, Vinkel W2 120, Bredde100 mm Tast F11 (Program editor) Tast F3 (Meny for 90 / Vinkel kutting) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W2: 45 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursoren tilbake til del program nummer Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Vinkel W2: 120 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 3 Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 26

28 Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 27

29 3.5 90, Vinkel, 90, Variabel - Tast F4 F1 F3 prog: 254 no: 999 L2 W2 - ABCDE L1 = mm L2 = mm W2 = F2 F4 F5 L1 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutter den ene siden 90, Andre siden vinkel kuttes for profiler Et kutt for hver enhet. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. Ett del program for 2 stykker P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 28

30 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn alfanummerisk Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig (1) L2 Lengde L mm Nødvendig (1) W2 Vinkel Nødvendig (1) Pcs Antall stykker Verdi 1 = 2 stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen Vinkel W1 kan ikke endres (konstant 90 ) (1) Du må minimum taste inn 2 av verdiene variablene L1, L2 og W2. I den tredje verdi variabelen kan du taste inn 0, den vil bli automatisk utregnet. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 29

31 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 6 Stykk, Lengde 200 mm, Vinkel W2 45, Bredde100 mm 4 Stykk, Lengde 115,5 mm, Vinkel W2 120, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F4 (Meny for 90 / Vinkel) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W2: 45 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 3 (= 6 stykk) Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursor tilbake til del program nummer Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Vinkel W2: 120 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 2 (= 4 stykk) Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 30

32 Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 31

33 3.6 Vinkel venstre og høyre, - Tast F5 F1 F3 F5 prog: 254 no: 999 W1 - ABCDE L2 L1 = mm L2 = mm W1 = W2 W2 = L1 F2 F4 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutting med variable vinkler venstre og høyre Maks. to kutt for en enhet Automatisk kutting av endene ved material bytte. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. Vinkel W2 <= 90 og W1 >=90, P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 32

34 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn 12 - siffer Ikke nødvendig s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig (1) L2 Lengde L mm Nødvendig (1) W1 Vinkel Nødvendig (1) W2 Vinkel Nødvendig (1) Pcs Antall stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen (1) Du må minimum taste inn 3 av verdiene variablene L1, L2,W1 og W2. I den fjerde verdi variabelen kan du taste inn 0, den vil bli automatisk utregnet. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 33

35 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 5 Stykk, Lengde 200 mm, Vinkel W1 135, Vinkel W2 45, Bredde100 mm 3 Stykk, Lengde 115,5 mm, Vinkel W1 60, Vinkel W2 120, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F5 (Meny for variable vinkler på begge sidene) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W1: 135 Inndata Vinkel W2: 45 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursoren tilbake til del program nummer Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Vinkel W1: 60 Inndata Vinkel W2: 120 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 3 P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 34

36 Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 35

37 3.7 Vinkel venstre og høyre - Tast F6 F1 F3 F5 F7 prog: 254 no: 999 W1 L2 L1 W2 - ABCDE L1 = mm L2 = mm W1 = W2 = pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F2 F4 F6 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutting med variable vinkler venstre og høyre En enhet for hvert kutt Flere program typer etter forskjellige kutt. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. Ett del program for 2 enheter. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 36

38 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn 12 - siffer Ikke nødvendig s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig (1) L2 Lengde L mm Nødvendig (1) W1 Vinkel W Nødvendig (1) W2 Vinkel W Nødvendig (1) Pcs Antall stykk Verdi 1 = 2 stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen (1) Du må minimum taste inn 3 av verdiene variablene L1, L2,W1 og W2. I den fjerde verdi variabelen kan du taste inn 0, den vil bli automatisk utregnet. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 37

39 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 6 Stykk, Lengde 200 mm, Vinkel W1 135, Vinkel W2 45, Bredde100 mm 4 Stykk, Lengde 115,5 mm, Vinkel W1 60, Vinkel W2 120, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F6 (Meny for variable vinkler høyre og venstre) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W1: 135 Inndata Vinkel W2: 45 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 3 (= 6 stykk) Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursoren tilbake til del program nummer Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Vinkel W1: 60 Inndata Vinkel W2: 120 Inndata Lengde L2: 0 (lengde L2 vil bli automatisk utregnet) Inndata Antall Pcs: 2 (= 4 stykk) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 38

40 Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 39

41 3.8 To vinkler venstre side, En vinkel høyre side - Tast F7 F1 F3 F5 prog: 254 no: 999 W3 W1 - ABCDE L2 L1 = mm L2 = mm W1 = W2 W2 = L1 W3 = F2 F4 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutter den ene siden med 2 vinkler , den andre siden med en vinkel Maks. 3 kutt for hver enhet Flere program typer etter forskjellige kutt. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 40

42 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig L2 Lengde L mm Nødvendig W1 Vinkel W Nødvendig W2 Vinkel W Nødvendig W3 Vinkel W Nødvendig Pcs Antall stykk Verdi 1 = 2 stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen (1) Du må taste inn alle 5 verdiene til variablene L1, L2,W1,W2 og W3. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke maskinen fungere korrekt. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 41

43 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 5 Stykk, Lengde L1 200 mm, Lengde L2 100 mm, Vinkel W1 60, Vinkel W2 45, Vinkel W3 120, Bredde100 mm 3 Stykk, Lengde L1 115,5 mm, Lengde L2 200 mm, Vinkel W1 45, Vinkel W2 120, Vinkel W3 80, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F7 (Meny for to vinkler venstre side, en vinkel høyre side) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Lengde L2: 100 Inndata Vinkel W1: 60 Inndata Vinkel W2: 45 Inndata Vinkel W3: 120 Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Flytt kursoren tilbake til del program nummer Inndata del program nummer S.Nr: 2 Inndata Lengde L1: Inndata Lengde L2: 200 Inndata Vinkel W1: 45 Inndata Vinkel W2: 120 P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 42

44 Inndata Vinkel W3: 80 Inndata Antall Pcs: 3 Inndata Bredde B1: 100 Del program 2 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (Vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 43

45 3.9 To vinkler og en 90 kutt venstre side, En vinkel høyre side - Tast F8 F1 F3 F5 prog: 254 no: 999 W3 W1 LP1 LP2 - ABCDE W2 L1 L1 = mm LP1 = mm LP2 = mm W1 = W2 = W3 = F2 F4 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm F Operation and state messages F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Kutter en side med 2 vinkler og et 90 kutt, den andre siden med en vinkel For å kutte skråkutt Maks. 4 kutt for en enhet Flere program typer etter forskjellige kutt. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 44

46 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig LP1 Lengde LP mm LP2 Lengde LP mm Nødvendig Nødvendig W1 Vinkel W Nødvendig W2 Vinkel W Nødvendig W3 Vinkel W Nødvendig Pcs Antall stykk Verdi 1 = 2 stykk Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen (1) Du må taste inn alle 6 verdiene til variablene L1, LP1, LP2,W1,W2 og W3. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke maskinen fungere korrekt. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 45

47 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 5 Stykk, Lengde L1 200 mm, Lengde LP1 50 mm, Lengde LP2 50 mm, Vinkel W1 45, Vinkel W2 60, Vinkel W3 45, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F8 (Meny for to variable vinkler og en 90 kutt venstre side, en variabel vinkel høyre side) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Lengde LP1: 50 Inndata Lengde LP2: 50 Inndata Vinkel W1: 45 Inndata Vinkel W2: 60 Inndata Vinkel W3: 45 Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 46

48 (Programmet lastes) (Vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 47

49 3.10 Valgfri Vinkel og Lengde F1 F3 prog: 254 no: 999 W1 L1 - ABCDE L1 = mm W1 = F2 F4 F5 F6 F7 pcs=999 B1=999.9mm Operation and state messages F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Funksjons område: Et hvert kutt med variabel vinkel , den andre siden med en variabel vinkel For å kutte spesial enheter Maks. 255 kutt for hver enhet Flere program typer etter forskjellige kutt. Flere program kan programmeres etter hverandre. Automatisk utregning og kalkulering av skjære bredden. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 48

50 Inndata på skjermen: Skjerm Beskrivelse Verdiområde Inndata status prog.no. Program nummer Nødvendig name Program navn Ikke nødvendig 12 - siffer s.no. Del program nummer Nødvendig L1 Lengde L mm Nødvendig W1 Vinkel W Nødvendig B1 Stykk bredde mm Nødvendig VIKTIG! Hvis du ikke taster inn noe for bredden eller 0, vil ikke guide armen bevege seg. Hvis du taster inn for liten bredde, kan dette føre til kollisjons problem. Kollisjon!! Hvis ikke bredden er korrekt, kan dette føre til at lengden til stykkene ikke blir riktig. Gr., v1, v2, p1, p2: gå til 3.2 Inndata på skjermen (1) Du må taste inn alle 3 verdiene til variablene L1, W1 og B1. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke maskinen fungere korrekt. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 49

51 Program Eksempel: (Start i hoved meny) Eksempel: 5 Stykk, Lengde L1 200 mm, Vinkel W1 80, Bredde100 mm Tast F11 (Program Editor) Tast F10 (Meny for valgfri vinkel og lengde) Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata Program navn - Inndata del program nummer S.Nr: 1 Inndata Lengde L1: 200 Inndata Vinkel W1: 80 Inndata Antall Pcs: 5 Inndata Bredde B1: 100 Del program 1 lagres med Tast F14 Tast F9 (Går til hoved meny) Tast F10 (Går til Automatisk Meny) Plasser materialet i maskinen Inndata Program nummer Prog: 001 (3 nummer) Inndata del program nummer S.Nr: 1 (Programmet lastes) (Vent inntil programmet er lastet) Tast F10 Automatisk START P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 50

52 Kapittel 4 - Automatisk Meny - Programmering 4.1 Generelt F1 prog: 254 no: ABCDE von: 999 prg rpd: 0 0/1 F2 F3 F5 F7 sketch vary to programe choice (mask F1-F8,F10) Sollwerte L1 = mm W1 L2 = mm W2 = = L3 = mm Stückzähler Soll= 999 rest= 999 W L ES L HS Istwerte B1=999.9mm Operation- and state messages = = = mm mm 0/1 0/1 F4 F6 F8 Mat Prog F9 F10 F11 F12 F13 F14 Tast F1, F3, F5, F7, F8: Uten funksjon Tast F2: Tast F4: Tast F6: Tast F9: Tast F10: Tast F11: Tast F12: Kjøle pumpe på / av. (0=av, 1=på) OPSJON Mikro sprayer på / av. (0=av, 1=på) OPSJON Spon transportering på / av. (0=av, 1=på) Bytt til Hoved Meny Start Automatisk Start Enkel kutt Bytt til Manuell Meny P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 51

53 Tast F13: Tast F14: Prog.no.: Bytt til Material Type Bytt til Programmering Program nummer: Nummer til programmet som vil bli utført. Tastes inn med 3 siffer (f.eks. 001) "ENTER" S.no.: Del program nummer PrgPcs: Program repetisjoner Pieces Soll: Visning av antall kutte enheter. Pieces Rest: Visning av antall gjenværende kutte enheter. Istvalue: Sollvalue: Visning av aktuell vinkel, lengde og posisjon til stikken og matings stikken. Visning av den programmerbare verdien. B1: Stykk bredde outline of the program: Visning av program som utføres (Kapittel 3) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 52

54 4.2 Automatisk - Tast F10 Trykk på Tast F10 = Automatisk START Den automatiske syklusen har blitt startet. Før du starter automatisk, må du taste inn program nummer og del program nummer for å sikre at riktig program blir startet. "ENTER" Du kan starte automatisk syklus ved alle posisjoner. MERKNAD: Det er mulig at det høyre bilde ikke synes i skjermen etter at du har trykket ENTER Det kommer i løpet av noen sekunder. For å stoppe den automatiske syklusen, trykk Tast F10 igjen. Flere muligheter til å stoppe automatisk syklus: Tast F11 (Enkel Kutt): Kuttet vil bli utført, sagbuen hever seg, automatisk syklus vil bli avbrutt, antall enheter vil fremdeles funksjonere. Sagbuen heves Manuell Meny : Kutting stoppes øyeblikkelig, og sagbuen hever seg, antall enheter vil fremdeles funksjonere. Hydraulikk AV: NØD STOPP: Hele maskinen stopper øyeblikkelig. Antall enheter vil ikke funksjonere videre. Hele maskinen stopper øyeblikkelig. Etter NØD STOPP må du finne Referanse igjen. Antall enheter vil ikke funksjonere videre. Automatisk stopp av den automatiske syklusen: - Maskinen har gått tom for materiale. - Maskinen har blitt avbrutt eventuelt pga. forstyrrelser - Feil i programkoden som er tastet inn. Avbrudd av den automatiske syklusen: Den automatiske syklusen utføres. Trykk Enkel kutt Tasten F11. Den automatiske syklusen kjøres inntil posisjonering av neste kutt. Den automatiske syklusen stiller seg så i en avbrudd funksjon og venter. Trykk Enkel kutt Tasten F11 en til gang, og den automatiske syklusen fortsetter. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 53

55 4.3 Enkel kutt - Tast F11 Trykk Tast F11 = Enkel kutt START Maskinen utfører ett enkelt kutt. Sagbuen senker seg ned til materialet, kutter materialet. Etter at materialet er kuttet heves sagbuen. Du kan stoppe operasjonen med å trykke på Tast F11 Enkel Kutt en gang til. Flere muligheter til å stoppe maskinen: Sagbuen heves Manuell Meny : Kutting stoppes øyeblikkelig, og sagbuen hever seg, antall enheter vil fremdeles funksjonere. Hydraulikk AV: NØD STOPP: Hele maskinen stopper øyeblikkelig. Antall enheter vil ikke funksjonere videre. Hele maskinen stopper øyeblikkelig. Etter NØD STOPP må du finne Referanse igjen. Antall enheter vil ikke funksjonere videre. P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 54

56 4.4 Administrasjon av materiale - Tast F13 Trykk Tast F13 = For å gå til Material Type Meny F1 F3 F5 F7 Material group material group... comment sorting without F2 F4 F6 F Operation and state messages F9 F10 F11 F12 F13 F14 Det kan være tilknyttet ulike kutte data til ulike typer materialer, og de kan tastes inn i kontroll enheten. Funksjons Taster i Material Type Meny Tast F9: Tast F10 Tast F11 Tast F12 Tast F13 Viser Material Type Sletter den valgte Material Typen Endre den valgte Material Typen Lagre den valgte Material Typen Last inn valgte Material Type Tast F14 Går tilbake til Automatisk Meny ( se kapittel 4.1 ) Tast F2 / F4 Flytt opp / ned i Material Type (sidevis) P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 55

57 4.5 Administrasjon av programmer - Tast F14 Trykk Tast F 14 = Går til Program Administrasjon Meny F1 F3 F5 F7 Program administration program number 001 program name MEBA sorting without F2 F4 F6 F Operation and state messages F9 F10 F11 F12 F13 F14 I Program Administrasjon Meny kan du administrere de lagrede programmene. Funksjons Taster i Program Administrasjon Meny Tast F9: Tast F10 Tast F11 Tast F12 Tast F13 Viser det lagrede programmet Sletter det valgte programmet Endrer det valgte programmet Lagrer det valgte programmet Laster inn det valgte programmet Tast F14 Går tilbake til Automatisk Meny ( se kapittel 4.1 ) Tast F2 / F4 Flytt opp / ned i Program Administrasjon Meny (sidevis). P. MEIDELL AS MEBA OP 27 Side : 56

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Hvordan du kommer i gang med LOGO.

Hvordan du kommer i gang med LOGO. Hvordan du kommer i gang med LOGO. Innhold: Velkommen til et kurs for å lære grunnleggende bruk av LOGO. Vi går gjennom noen viktige funksjoner slik at du til slutt kan få til å programmere. Dette opplegget

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Tilkobling... 2 Innstillinger i Cordel... 2 Manual Honeywell - utfyllende... 3 Hovedmeny... 3 Oppsett... 4 Registrere... 4 Send...

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8 1 Innholdsfortegnelse: Tastatur 3 Daglig bruk av vekten 4 Programmeringsfunksjoner 5 Prisendring 6 Programmering av PLU 7 Tekstprogrammering 8 Dato og tidsinnstillinger 10 Programmering av hurtigtaster

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 1. Innføring...2 2. Arbeide med POS2000....3 2.1 Meny struktur....3 2.2 Data struktur...3 2.3 Lagrings muligheter (medium) ved POS2000....4 2.4 Lagring, øverføring (utvalg), søking,

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1

TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS. Kurs Road Captain 2012 1 TEORIKURS FOR ROAD CAPTAINS Kurs Road Captain 2012 1 PENSUM FOR ROAD CAPTAINS (RC) 1. Teorikveld (ca. 3 timer) 2. Deltakelse på sikkerhets/førstehjelpskurs 3. Praktisk kjøretrening 4. Praktisk eksamen

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: 09.13 OPPG.NR.: DS3 MOTOR GENERATOROPPGAVE I

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: 09.13 OPPG.NR.: DS3 MOTOR GENERATOROPPGAVE I KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Dynamiske systemer DATO: 09.13 OPPG.NR.: DS3 MOTOR GENERATOROPPGAVE I Et reguleringssystem består av en svitsjstyrt (PWM) motor-generatorenhet og en mikrokontroller (MCU) som

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer