16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5"

Transkript

1 16 Programmere Skrive et program på TI Kjøre et program Arbeide med programmer Laste ned og kjøre et assemblerspråkprogram Skrive inn og lagre en streng TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5

2 248 Kapittel 16: Programmere Skrive et program på TI-86 Et program er et sett med uttrykk, instruksjoner, eller begge deler, som du skriver inn eller laster ned. Uttrykk og instruksjoner i programmet utføres når du kjører programmet. Du kan bruke de fleste TI-86-egenskapene i et program. Programmer kan hente og oppdatere alle variabler som er lagret til minnet. I tillegg inneholder menyen for programeditoren inndata- /utdatakommandoer, for eksempel Input og Disp og kommandoer for programkontroll, for eksempel If, Then, For og While. PRGM-menyen 8 NAMES EDIT meny for programeditor programnavn TI-86 skiller mellom små og store bokstaver i programnavn. ABC, Abc og abc er for eksempel tre forskjellige programnavn. Lage et program i programeditoren Hvis du vil begynne å skrive et program, velger du EDIT på PRGM-menyen (8 '). Programledeteksten Name= og PRGM NAMES-menyen vises. ALPHA-låsen er på. Skriv inn et programvariabelnavn som er fra ett til åtte tegn langt og som begynner med en bokstav. Hvis du vil redigere et eksisterende program, kan du velge navnet på PRGM NAMESmenyen.

3 Kapittel 16: Programmere 249 Når du har skrevet inn et programnavn, trykker du b. Programeditoren og menyen for programeditoren vises. Programnavnet vises øverst i vinduet. Markøren er plassert på den første kommandolinjen, som begynner med et kolon. TI-86 plasserer automatisk et kolon på begynnelsen av hver kommandolinje. Etter hvert som du skriver programmet, lagres kommandoene til programnavnet. Programeditor-menyen 8 Navn b PAGE$ PAGE# I/O CTL INSc 4 DELc UNDEL : side ned inndata/utdata- sette inn en tomt angre sletting av (lim inn) meny kommandolinje en kommandolinje side opp program- slette (klippe) en lime inn et kontrollmeny kommandolinje kolon PRGM I/O-menyen (inndata/utdata) 8 Navn b ( PAGE$ PAGE# I/O CTL INSc Input Promp Disp DispG DispT 4 ClTbl Get Send getky ClLCD Postene på PRGM I/O-menyen er instruksjoner. Handlingene de utfører, finner sted mens programmet kjører. 4 " Outpt InpSt Hvis du vil se eksempler som viser hvordan du bruker PRGM I/O-menyposter i programmer, kan du se i A til Å funksjons- og instruksjonsreferansen (kapittel 20).

4 250 Kapittel 16: Programmere Hvis du skriver inn et uttrykk for variabel etter ledeteksten Input eller Prompt, blir uttrykket regnet ut og lagret. For Input og Prompt, er ikke innebygde ligningsvariabler som y1 og r1 gyldige som variabel. Hvis du vil stoppe programmet midlertidig etter Disp eller DispG og undersøke hva programmet viser, skriver du inn Pause på den neste kommandolinjen (side 253). Input Input variabel Input strengnavn,variabel Input "streng",variabel Input"CBLGET",variabel Prompt variabela, ãvariabelb,variabelc,...ä Disp Disp verdia,verdib,... Disp variabela,variabelb,... Disp "teksta","tekstb",... DispG DispT Viser den aktuelle grafen, og lar deg bruke den fritt bevegelige markøren Viser ledeteksten? etter variabel, og ber deg skrive inn en verdi. Deretter lagres verdien til variabel Viser en streng (inntil 21 tegn) som en ledetekst. Når du skriver inn en verdi, lagres den til variabel Selv om det er enklere å bruke Get(, kan du bruke Input for å motta variabel fra en CBL, CBR eller TI-86 (TI-85-kompatibel) Viser hver variabel med? for å be deg skrive inn verdier Viser kommandovinduet Viser hver verdi Viser verdien som er lagret til hver variabel Viser hver tekst-streng på venstre side av den aktuelle visningslinjen Viser den aktuelle grafen Viser den aktuelle tabellen, og stopper programmet midlertidig ClTbl Tømmer den aktuelle tabellen hvis Indpnt: Ask er angitt (kapittel 7) Get( Henter data fra en annen TI-86

5 Kapittel 16: Programmere 251 Get(variabel) Send(listeNavn) getky ClLCD "tekst" Outpt(rad,kolonne,"streng") Outpt(rad,kolonne,strengNavn) Outpt(rad,kolonne,verdi) Outpt(rad,kolonne,variabel) Outpt("CBLSEND",verdi) InpSt"ledetekstStreng",variabel InpStvariabel Henter data fra en CBL, CBR eller TI-86, og lagrer dem til variabel Sender listenavn til en CBL, CBR eller TI-86 Returnerer et tall som tilsvarer den siste tasten som ble trykket, i overensstemmelse med tastekodediagrammet (side 261). Hvis det ikke trykkes på en tast, returneres 0 Tømmer kommandovinduet (LCD står for flytende krystall-vindu) Angir begynnelsen og slutten på en streng med tekst som vises på skjermen Viser streng, strengnavn, verdi eller en verdi som er lagret til variabel som begynner ved den angitte rad og kolonne på skjermen Selv om det er enklere å bruke Send, kan du bruke Outpt til å sende variabel til en CBL, CBR eller TI-86 (TI-85-kompatibel) Tar en pause i et program, viser ledetekststreng og venter på et svar. Lagrer svaret til variabel som en streng Viser? som ledetekst

6 252 Kapittel 16: Programmere PRGM CTL-menyen 8 Navn b ) PAGE$ PAGE# I/O CTL INSc If Then Else For End 4 While Repea Menu Lbl Goto 4 IS> DS< Pause Retur Stop 4 DelVa GrStl LCust Hvis du vil se eksempler på hvordan du bruker PRGM CTL-menyposter i programmer, kan du se i A til Å funksjons- og instruksjonsreferansen (kapittel 20). For-sløyfer kan gå i løkker. If-, While- og Repeatinstruksjoner kan gå i løkker. If betingelse Then Else For(variabel,start,slutt, ãtrinnä) End While betingelse Hvis betingelse er usann (beregnes til 0), ignoreres den neste programkommandoen. Hvis betingelse er sann (beregnes til en annen verdi enn null), fortsetter programmet til den neste kommandoen Kommer etter If og utfører en gruppe med kommandoer hvis betingelse er sann Kommer etter If og Then og utfører en gruppe med kommandoer hvis betingelse er usann Starter ved start og gjentar en gruppe med kommandoer ved hjelp av et valgfritt, reelt trinn inntil variabel > slutt. Standarden for trinn er 1 Identifiserer slutten på en gruppe med programkommandoer. For-, While-, Repeat- og Else-grupper må slutte med End. Then-grupper som ikke er tilknyttet en Else-instruksjon, må også slutte med End Gjentar en gruppe med kommandoer mens betingelse er sann. betingelse testes når While-instruksjonen utføres. Uttrykket som definerer betingelse er vanligvis en relasjonstest (kapittel 3)

7 Kapittel 16: Programmere 253 Repeat betingelse Menu(post#,"tittel1", etikett1ã,post#, "tittel2",etikett2,...ä) Lbl etikett Goto etikett IS>(variabel,verdi) DS<(variabel,verdi) Pause Pause verdi Gjentar en gruppe med kommandoer inntil betingelse er sann. betingelse testes når End-instruksjonen utføres Stiller inn forgrening i et program, som valgt fra menytastene & til og med *. Ved forekomst, vises den første av inntil 3 menygrupper (inntil 15 titler). Når du velger en tittel, hopper programmet til tilhørende etikett. post# er et heltall 1 og 15 som angir menyplasseringen til tittel. tittel er en tekststreng som er fra ett til åtte tegn langt (kan være forkortet på menyen) Tilordner en etikett til en programkommando. En etikett kan være fra ett til åtte tegn langt, og begynner med en bokstav Overfører kontrollen til programgrenen som er merket med etikett Adderer 1 til variabel. Hvis svaret er > verdi, ignoreres den neste kommandoen. Hvis svaret er verdi, utføres den neste kommandoen. variabel kan ikke være en innebygd variabel Subtraherer 1 fra variabel. Hvis svaret er < verdi, ignoreres den neste kommandoen. Hvis svaret er verdi, utføres den neste kommandoen. variabel kan ikke være en innebygd variabel Stopper programmet slik at du kan undersøke resultater samt viste grafer og tabeller. Hvis du vil fortsette programmet, trykker du b Viser verdi i kommandovinduet slik at du kan rulle i store verdier som lister, vektorer eller matriser. Hvis du vil fortsette, trykker du b

8 254 Kapittel 16: Programmere Return Stop DelVar(variabel) GrStl(funksjon#,grafStil#) LCust(post#,"tittel" ã,post#,"tittel",...ä Går ut av en delrutine (side 258), og går tilbake til kalleprogrammet selv om den forekommer i nestede sløyfer. Stopper programmet, og går tilbake til kommandovinduet inne i hovedprogrammet (en underforstått Return går ut av hver delrutine ved fullførelse og går tilbake til kalleprogrammet) Stopper et program, og går tilbake til kommandovinduet Sletter variabel (unntatt programnavn) med innhold fra minnet Angir grafstilen som representeres ved grafstil# for funksjonen som representeres ved funksjon#. funksjon# er talldelen av en ligningsvariabel. Et eksempel på dette er 5 i y5. grafstil# er et heltall 1 og 7, der 1 =» (linje), 2 = ¼ (tykk), 3 = ¾ (skygge over), 4 = (skygge under), 5 = À (bane), 6 = Á (animert), 7 = Â (stiplet) Laster (definerer) den egendefinerte TI-86-menyen som vises når du trykker 9. post# er et heltall 1 og 15. tittel er en streng på ett til åtte tegn (kan være forkortet på menyen) En kommandolinje som er lengre enn bredden på vinduet, fortsetter automatisk på den neste linjen. Skrive inn en kommandolinje Alle instruksjoner eller uttrykk som du kan utføre i kommandovinduet, kan du skrive inn på en kommandolinje. I programeditoren begynner hver nye kommandolinje med et kolon. Hvis du vil skrive inn flere enn én instruksjon eller ett uttrykk på en enkelt kommandolinje, skiller du dem med et kolon. Hvis du vil flytte markøren ned til den neste nye kommandolinjen, trykker du b. Du kan ikke flytte til den neste nye kommandolinjen ved å trykke #. Du kan imidlertid gå tilbake til eksisterende kommandolinjer for å redigere dem ved å trykke $.

9 Kapittel 16: Programmere 255 Alle CATALOG-poster er gyldige i programeditoren. Menyer og vinduer i programeditoren Menyer og vinduer på TI-86 kan endres når de vises i programeditoren. Menyposter som ikke er gyldige for et program, utelates fra menyene. Menyer som ikke er gyldige i et program, for eksempel LINK-menyen eller MEM-menyen, utelates helt. Når du velger en innstilling fra et vindu som for eksempel modusvinduet eller grafformatvinduet, limes innstillingen du velger inn på markørplasseringen på kommandolinjen. Variabler som du vanligvis lagrer verdier til fra en editor, for eksempel vindusvariablene, blir til poster på menyer tilknyttet programmer. Et eksempel på en slik meny er GRAPH WIND-menyen. Når du velger dem, limes de inn på markørplasseringen på kommandolinjen. Behandle minne og slette et program Hvis du vil kontrollere om det er nok minne tilgjengelig for et program du ønsker å skrive inn eller laste ned, viser du Check RAM-vinduet (- &, kapittel 17). Hvis du vil øke tilgjengelig minne, kan du vurdere å slette enkelte poster eller datatyper fra minnet (kapittel 17).

10 256 Kapittel 16: Programmere Hvis du vil fortsette programmet etter å ha tatt en pause, trykker du b. Kjøre et program Lim inn programnavnet i kommandovinduet. Du kan enten velge det på PRGM NAMES-menyen (8 &), eller du kan skrive det inn bokstav for bokstav. Trykk b. Programmet begynner å kjøre. TI-86 rapporterer feil mens programmet kjører. Mens programmet kjører, oppdaterer hvert resultat variabelen Ans for siste svar (kapittel 1). Kommandoer som utføres i løpet av et program, oppdaterer ikke tidligere lagrede verdier i lagringsområdet ENTRY (kapittel 1). Eksempel: Program Programmet under vises slik som det vil se ut i et TI-86-vindu. Programmet: lager en tabell ved å regne ut verdiene til en funksjon samt funksjonens førstederiverte og andrederiverte i intervaller i plottevinduet viser grafen til funksjonen og funksjonens deriverte i tre forskjellige grafstiler, aktiverer sporingsmarkøren og tar en pause slik at du kan spore funksjonen

11 Kapittel 16: Programmere 257 PROGRAM:FUNCTABL :Func:Fix 2:FnOff:PlO ff :y1=.6x cos x :ClLCD :Eq4St(y1,STRING) :Outpt(1,1,"y1=") :Outpt(1,4,STRING) :Outpt(8,1,"TRYKK ENT ER") :Pause :ClLCD :y2=der1(y1,x,x) :y3=der2(y1,x,x) :DispT :GrStl(1,1):GrStl(2,2 ):GrStl(3,7) :2 xres :ZTrig :Trace Navnet på programmet Angir plotte- og desimalmodi (modusvindu). Slår av funksjoner (GRAPH VARS-meny) og plotter (STAT PLOT-meny) Definerer funksjonen (tilordningsutsagn) Tømmer vinduet (PRGM I/O-meny) Konverterer y1 til strengvariabelen STRING (STRNG-meny) Viser y1= ved rad 1, kolonne 1 (PRGM I/O-meny) Viser verdien lagret til STRING ved rad 1, kol. 4 (PRGM I/O-meny) Viser TRYKK ENTER ved linje 8, kolonne 1 (PRGM I/O-meny) Stopper programmet midlertidig (PRGM CTL-meny) Tømmer skjermen (PRGM I/O-meny) Definerer y2 som den førstederiverte til y1 (CALC-meny) Definerer y3 som den andrederiverte til y1 (CALC-meny) Viser tabellen (PRGM I/O-meny) Angir grafstiler for y1, y2 og y3 (PRGM CTL-meny) Lagrer 2 til vindusvariabelen xres (GRAPH WIND-meny) Angir vindusvariablene for visning (GRAPH ZOOM-meny) Viser grafen, aktiverer sporingsmarkøren og tar en pause (GRAPH) Pause (avbryte) et program Hvis du vil stanse (avbryte) programmet, trykker du ^. ERROR 06 BREAK-menyen vises. Hvis du vil vise programeditoren der avbrytelsen fant sted, velger du GOTO (&). Hvis du vil gå tilbake til kommandovinduet, velger du QUIT (*).

12 258 Kapittel 16: Programmere Programeditoren viser ikke en $ for å angi at kommandolinjene fortsetter utenfor vinduet. Arbeide med programmer Redigere et program Når du har skrevet et program, kan du vise det i programeditoren og redigere en hvilken som helst kommandolinje. Vis programeditoren og PRGM EDIT-menyen (8 '). Skriv inn navnet på programmet du vil redigere. Du kan enten velge navnet på PRGM NAMES-menyen, eller du kan skrive det inn bokstav for bokstav. Rediger kommandolinjene til programmet. Flytt markøren dit du ønsker, og slett, overskriv eller sett inn tegn. Trykk : for å tømme hele kommandolinjen unntatt det innledende kolonet, og skriv deretter inn en ny programkommando. Velg menypostene INSc (*) og DELc (/ &) på programeditoren for å sette inn og slette kommandolinjer. Kalle opp et program fra et annet program På TI-86 kan et hvilket som helst lagret program kalles opp fra andre programmer som en delrutine. Skriv inn programnavnet til delrutinen for seg selv på en kommandolinje i programeditoren. Trykk 8 for å vise PRGM NAMES-menyen, og velg deretter programnavnet. Bruk ALPHA-taster og alpha-taster for å skrive inn programnavnet bokstav for bokstav.

13 Kapittel 16: Programmere 259 Når programnavnet dukker opp mens kalleprogrammet kjører, er den neste kommandoen som utføres, den første kommandoen i delrutinen. Den går tilbake til den neste kommandoen i kalleprogrammet når Return (eller underforstått Return) dukker opp på slutten av en delrutine. Kalleprogram Inndata/Utdata Delrutine etikett brukt sammen med Goto og Lbl er lokalt tilknyttet programmet der den befinner seg. etikett i ett program gjenkjennes ikke av et annet program. Du kan ikke bruke Goto for å hoppe til en etikett i et annet program.

14 260 Kapittel 16: Programmere Kopiere et program til et annet program Vis et nytt eller et eksisterende program i programeditoren. Flytt markøren til den kommandolinjen du vil kopiere et program til. Vis ledeteksten Rcl (- ). Skriv inn navnet på programmet du vil kopiere. Du kan enten velge navnet på PRGM NAMES-menyen, eller du kan skrive det inn bokstav for bokstav. Trykk b. Innholdet til det hentede programnavnet settes inn i det andre programmet ved markørplasseringen. Bruke og slette variabler inne i ett enkelt program Hvis du vil bruke variabler inne i et program, men ikke har behov for dem etter at programmet er kjørt, kan du bruke DelVar inne i programmet til å slette variablene fra minnet. Programsegmentet til høyre bruker variablene A og B som tellere, og sletter dem deretter fra minnet. :3 B :For (A,1,100,1) :B+A B :End :Disp A :Disp B :DelVar(A) :DelVar(B)

15 Kapittel 16: Programmere 261 Tastekodediagrammet for TI-86 Når getky forekommer i et program, returnerer den et tall som tilsvarer tasten som ble trykket sist, i overensstemmelse med tastekodediagrammet til høyre. Hvis ingen taster er blitt trykket, vil getky returnere 0. Du kan bruke getky inne i sløyfer for å overføre kontroll på samme måte som i et videospill. Dette programmet returnerer tastekoden til hver tast du trykker. :Float :0 A :Lbl TOP :getky A :If A>0 :Disp A :Goto TOP Laste ned og kjøre et assemblerspråkprogram Et assemblerspråkprogram er et program som kjører mye raskere og har større kontroll over kalkulatoren enn de vanlige programmene som beskrives i dette kapitlet. Du kan laste ned og kjøre assemblerspråkprogrammer som er laget på TI, og på den måten legge til egenskaper som ikke er innebygde på TI-86. Du kan for eksempel laste ned egenskapene for økonomi eller hypotesetesting fra TI-83 slik at du kan bruke dem på TI-86.

16 262 Kapittel 16: Programmere TI-assemblerspråkprogrammer og andre programmer er tilgjengelige på TIs World Wide Web-område: Når du laster ned et assemblerspråkprogram, lagres det blant de andre programmene som en PRGM NAMES-menypost. Du kan: overføre programmet ved hjelp av linkkabelen på TI-86 (kapittel 18). slette programmet ved hjelp av MEM DELETE:PRGM-vinduet (kapittel 17). kalle opp programmet fra et annet program som en delrutine (side 258). Hvis du vil kjøre et assemblerprogramnavn, må du bruke følgende syntaks: Asm(assemblerProgramNavn) Hvis du vil skrive et assemblerspråkprogram, bruker du disse to programinstruksjonene i CATALOG. AsmComp(assemblerProgramNavn, heksversjon) AsmPrgm Kompilerer ASCII-versjonen av assemblerprogramnavn til en heksversjon Angir et program som et assemblerspråkprogram. Må skrives inn som den første linjen i et assemblerspråkprogram

17 Kapittel 16: Programmere 263 Du bruker ikke anførselstegn for å skrive inn et strengnavn. Skrive inn og lagre en streng En streng er en rekke tegn som du setter i anførselstegn. En streng angir tegnene som skal vises i et program. En streng godtar inndata fra tastaturet i et program. Hvis du vil skrive inn en streng direkte, må du bruke følgende syntaks: "streng" STRNG-menyen (Streng) - " sub lngth Eq4St St4Eq " markerer også starten og slutten på en formel som skal knyttes til en liste. Det er også en post på listeeditor-menyen (kapittel 11). "streng" sub("streng",start,lengde) sub(strengnavn,start,lengde) lngth "streng" eller lngth strengnavn Eq4St(ligningNavn,strengNavn) St4Eq(strengNavn,ligningNavn) Markerer starten og slutten på streng Returnerer en streng som er en del av "streng" eller strengnavn og som starter ved tegnposisjonen start og har tegnlengden lengde Returnerer antall tegn i "streng" eller strengnavn Konverterer innholdet i ligningnavn til en streng med navnet strengnavn Konverterer strengnavn til en ligning med navnet ligningnavn

18 264 Kapittel 16: Programmere Begynn disse trinnene på en tom linje i kommandovinduet eller i programeditoren. Hvis du vil regne ut innholdet i en streng, må du bruke St4Eq( for å konvertere den til en ligning (side 263). Bruke en streng Vis STRNG-menyen. - Skriv inn det første anførselstegnet, deretter strengen SOLVE & GRAPH, og avslutt med anførselstegn. Lagre strengen til strengvariabelnavnet LABEL. & 1 1 ãsä ãoä ãlä ãvä ãeä - Ÿ & ( ãgä ãrä ãaä ãpä ãhä - & 1 X ãlä ãaä ãbä ãeä ãlä b Du kan erstatte strengnavn med en hvilken som helst "streng" i sammenkjedingssyntaksen. Hvis du vil sammenkjede (sammenføye) to eller flere strenger, bruker du \. Du må bruke følgende syntaks: "strenga"+"strengb"+"strengc"+...

CATALOG, variabler og tegn

CATALOG, variabler og tegn 2 CATALOG, variabler og tegn CATALOG... 42 CUSTOM-menyen... 43 Lagre data til variabler... 44 Klassifisere variabler som datatyper... 48 CHAR-menyen (Tegn)... 51 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 42

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 Skript

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 Skript Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 Skript I denne øvinga skal vi lære oss mer om skript. Et skript kan vi se på som et lite program altså en sekvens av kommandoer. Til sist skal vi se

Detaljer

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 12 Vektorer Lage en vektor... 192 Vise en vektor... 195 Redigere vektordimensjon og -komponenter... 196 Slette en vektor... 197 Bruke en vektor i et uttrykk... 197 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5

Detaljer

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 13 Matriser Lage matriser... 204 Vise matriseelementer, rader og delmatriser... 207 Redigere matrisedimensjon og -elementer... 208 Slette en matrise... 209 Bruke en matrise i et uttrykk... 210 TI -86 M1

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde. Sponset av. Uke 46, 2014

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde. Sponset av. Uke 46, 2014 Norsk informatikkolympiade 014 015 1. runde Sponset av Uke 46, 014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER .9.22 LITT OM OPPLEGGET INF EKSTRATILBUD Stoff fra uke - 2. September 22 Siri Moe Jensen Målgruppe: De som mangler forståelse for konseptene gjennomgått så langt. Trening får du ved å jobbe med oppgaver,

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu. 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 11. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 4 m-ler

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 4 m-ler Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 4 m-ler I denne øvinga skal vi lære oss å lage m-ler små tekstler som vi bruker i MATLAB-sammenheng. Der nst to typer m-ler: Funksjonsler og skript. Funksjonsler

Detaljer

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen.

<?php. count tar en array som argument, og returnerer et tall som uttrykker antallet innførsler i arrayen. Hver gang funksjonen printhallo kalles utføres instruksjonene spesifisert i den. [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Webprogrammering høsten 2015 //funksjonskall printhallo(); //enda en gang printhallo();

Detaljer

9 Parametrisk. plotting. Forhåndsvisning: Parametrisk plotting Definere en parametrisk graf Bruke grafverktøy i Param-plottemodus...

9 Parametrisk. plotting. Forhåndsvisning: Parametrisk plotting Definere en parametrisk graf Bruke grafverktøy i Param-plottemodus... 9 Parametrisk plotting Forhåndsvisning: Parametrisk plotting... 140 Definere en parametrisk graf... 142 Bruke grafverktøy i Param-plottemodus... 145 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 140 Kapittel 9:

Detaljer

Kapittel 1 En oversikt over C-språket

Kapittel 1 En oversikt over C-språket Kapittel 1 En oversikt over C-språket RR 2015 1 Skal se på hvordan man En innføring i C Skriver data til skjermen Lese data fra tastaturet Benytter de grunnleggende datatypene Foretar enkle matematiske

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger.

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger. Kapittel 19: Numeric Solver 19 Innledning til Numeric Solver... 334 Vise Numeric Solver og skrive inn en ligning... 335 Definere de kjente variablene... 337 Løse for den ukjente variabelen... 339 Fremstille

Detaljer

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Av Alf Inge Wang 1. Utførelse av programmer Et dataprogram består oftest av en rekke programlinjer som gir instruksjoner til datamaskinen

Detaljer

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm Mer om easyio Mer om forgreninger Løkker 7. september 2004 Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Java 4 1 Tre måter å lese fra terminal Først:

Detaljer

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Øving 4 Frist: 2016-02-12 Mål for denne øvingen:

Detaljer

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Leveringsfrist Oppgaven må leveres senest fredag 30. september kl 16.00. Viktig: les slutten av oppgaven for detaljerte leveringskrav. Formål Formålet

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Kapittel 4. 4. og 5. september 2012. Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO1040 - En Introduksjon til MatLab. Kapittel 4.

Kapittel 4. 4. og 5. september 2012. Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO1040 - En Introduksjon til MatLab. Kapittel 4. r r Institutt for geofag Universitetet i Oslo 4. og 5. september 2012 r r Ofte ønsker vi å utføre samme kommando flere ganger etter hverandre gjør det mulig å repetere en programsekvens veldig mange ganger

Detaljer

Leksjon 3. Kontrollstrukturer

Leksjon 3. Kontrollstrukturer 6108 Programmering i Java Leksjon 3 Kontrollstrukturer Del 2 Løkker Roy M. Istad 2015 Utførelse av et program Programflyt så langt start setning setning setning setning Sekvensielt Alle setninger utføres,

Detaljer

Kapittel Oktober Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 14.

Kapittel Oktober Institutt for geofag Universitetet i Oslo. GEO En Introduksjon til MatLab. Kapittel 14. og Institutt for geofag Universitetet i Oslo 17. Oktober 2012 i MatLab En funksjon vil bruke et gitt antall argumenter og produsere et gitt antall resultater og : Hvorfor Først og fremst bruker vi når

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 for-løkker

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 for-løkker Matematikk 1000 Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 5 for-løkker I dette settet skal vi introdusere for-løkker. Først vil vi bruke for-løkker til å regne ut summer. Vi skal også se på hvordan vi kan implementere

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre,

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 16. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2017 2018 1. runde Sponset av Uke 46, 2017 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære om hvordan

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Kapittel 15: Data/Matrix Editor

Kapittel 15: Data/Matrix Editor Kapittel 15: Data/Matrix Editor 15 Introduksjon til Data/Matrix Editor... 226 Oversikt over liste-, data- og matrisevariabler... 227 Starte en økt i Data/Matrix Editor... 229 Legge inn og vise celleverdier...

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære å designe

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

Hvordan du kommer i gang med LOGO.

Hvordan du kommer i gang med LOGO. Hvordan du kommer i gang med LOGO. Innhold: Velkommen til et kurs for å lære grunnleggende bruk av LOGO. Vi går gjennom noen viktige funksjoner slik at du til slutt kan få til å programmere. Dette opplegget

Detaljer

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Introduksjon Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2175664

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2175664 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Del 1 En oversikt over C-programmering

Del 1 En oversikt over C-programmering Del 1 En oversikt over C-programmering 1 RR 2016 Starten C ble utviklet mellom 1969 og 1973 for å re-implementere Unix operativsystemet. Er et strukturert programmeringsspråk, hvor program bygges opp av

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforlag Auditorieøving 1 1 Teori Løsning er skrevet med uthevet tekst

Detaljer

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering Kapittel 1 Datamaskiner og programmeringsspråk Dette kapitlet er en kort introduksjon til programmering. Vi vil se på hvordan man skriver, bygger og kjører programmer, samt illustrere noen sentrale programmeringsbegrep

Detaljer

Læringsmål og pensum. Oversikt

Læringsmål og pensum. Oversikt 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 39 Betingede løkker og vektorisering Læringsmål Skal kunne forstå og programmere betingede løkker med while Skal kunne utnytte plassallokering

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Forelesningene: Første

Detaljer

INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF 1000 høsten 2011 Uke september INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus 1 INF1000 undervisningen Forelesningene: Første

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde. Sponset av. Uke 46, 2017

Norsk informatikkolympiade runde. Sponset av. Uke 46, 2017 Norsk informatikkolympiade 2017 2018 1. runde Sponset av Uke 46, 2017 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Spøkelsesjakten. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Introduksjon 1 Spøkelsesjakten All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduksjon

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til Auditorieøving 1 1 Teori 1. Hvilket tall kan IKKE lagres

Detaljer

Lynkurs i shellprogrammering under Linux

Lynkurs i shellprogrammering under Linux Lynkurs i shellprogrammering under Linux Interaktiv bruk av shell Shell/skall er en applikasjon som lar bruker taste inn tekstlige kommandoer til Linux en og en linje om gangen (leser linjer fra stdin).

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon 1 ITGK - H2010, Matlab Repetisjon 2 Variabler og tabeller Variabler brukes til å ta vare på/lagre resultater Datamaskinen setter av plass i minne for hver variabel En flyttallsvariabel tar 8 bytes i minne

Detaljer

Løse reelle problemer

Løse reelle problemer Løse reelle problemer Litt mer om løkker, metoder med returverdier og innlesing fra fil INF1000, uke4 Geir Kjetil Sandve Repetisjon fra forrige uke: while Syntaks: while (condition) do1; do2;... Eksempel:

Detaljer

Betinget eksekvering og logiske tester i shell

Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering *? Programmet utfører operasjon(er) bare hvis en logisk betingelse er sann Bash tilbyr to kontrollstrukturer for å kunne gjøre betinget

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 2 Læringsmål og pensum Mål Lære å bruke unntak (Exceptions)

Detaljer

Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering

Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering 22 Overføre variabler mellom to kalkulatorer... 350 Overføre variabler under programkontroll... 353 Kompatibilitet mellom TI-89, TI-92 og TI-92 Plus... 355 Oppgradere

Detaljer

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4 Forelesning inf - Java 4 Repetisjon: arrayer Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde,. september Deklarere og opprette array - eksempler: int[] a = new int[]; String[] a = new String[]; I

Detaljer

Forelesning inf Java 4

Forelesning inf Java 4 Forelesning inf1000 - Java 4 Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde, 12. september 2012 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 29. august 2012 1 Repetisjon: arrayer Deklarere og opprette

Detaljer

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger I dag INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Litt repetisjon Mer om uttrykk Lesing og skriving til terminal Forgreninger

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Auditorieøving 1 Navn: Linje: Brukernavn (blokkbokstaver): Oppgavesettet

Detaljer

Del 1. Generelle tips

Del 1. Generelle tips Innhold Del 1. Generelle tips... 2 Bruk en "offline installer"... 2 Øk skriftstørrelsen... 3 Sett navn på koordinataksene... 3 Vis koordinater til skjæringspunkt, ekstremalpunkt m.m.... 4 Svar på spørsmålene

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 17. januar 2008 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. mai 2003 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU Studiepoeng:

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Øvingsforelesning TDT4105

Øvingsforelesning TDT4105 Øvingsforelesning TDT4105 Gjennomgang øving 9, intro øving 10. Eksamensoppgaver. Benjamin A. Bjørnseth 10. november 2015 2 Oversikt Praktisk Gjennomgang øving 9 Introduksjon sudoku Oppgave 4 Kont-eksamen

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2016 2017 1. runde Sponset av Uke 46, 2016 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Innlesning fra tastatur med easyio. INF1000 høst 2010. Vi må først skrive i toppen av programmet: import easyio.*;

Innlesning fra tastatur med easyio. INF1000 høst 2010. Vi må først skrive i toppen av programmet: import easyio.*; Innlesning fra tastatur med easyio INF1000 høst 2010 Forelesning 2: Innlesning fra terminal Boolean-variable if-setninger Løkker Litt mer om heltall: divisjon og modulo Vi må først skrive i toppen av programmet:

Detaljer

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv 2/6 1 Disposisjonsvisning... 3 2 Malsidevisning... 3 2.1 Bakgrunn i mal... 3 2.2 Tittelmal... 3 3 Bakgrunner... 4 3.1 Overstyre bakgrunn fra mal...

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 2 Læringsmål Mål Introduksjon til filer (som inndata og utdata) Å bruke

Detaljer

Klargjør for dashbord i it s learning

Klargjør for dashbord i it s learning Klargjør for dashbord i it s learning Dette brevet gjelder KUN de av våre kunder som ikke allerede har aktivisert dashbordet for sin site. Kjære kunde! It s learning jobber stadig med å forbedre læringsplattformen.

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde. Sponset av. Uke 46, 2015

Norsk informatikkolympiade runde. Sponset av. Uke 46, 2015 Norsk informatikkolympiade 2015 2016 1. runde Sponset av Uke 46, 2015 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

INF109 - Uke 1b 20.01.2016

INF109 - Uke 1b 20.01.2016 INF109 - Uke 1b 20.01.2016 1 Variabler Et program er ikke til stor hjelp hvis det er statisk. Statisk betyr at programmet bare bearbeider faste data som er lagt inn i programkoden. For å gjøre programmer

Detaljer

while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Eksempel 1: en enkel while-løkke

while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Eksempel 1: en enkel while-løkke [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Michael Preminger

Detaljer

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Øving 2. Pensum: Funksjoner, matriser, sannhetsuttrykk, if-setninger. Benjamin A. Bjørnseth 8. september 2015 2 Innhold Disclaimer Funksjoner Matriser Matriseoperasjoner

Detaljer

Notat 2, ST Sammensatte uttrykk. 27. januar 2006

Notat 2, ST Sammensatte uttrykk. 27. januar 2006 Notat 2, ST1301 27. januar 2006 1 Sammensatte uttrykk Vi har sett at funksjoner ikke trenger å bestå av annet enn ett enkeltuttrykk som angir hva funksjonen skal returnere uttrykkt ved de variable funksjonen

Detaljer

Kapittel 12: Flere grafiske emner 201

Kapittel 12: Flere grafiske emner 201 Kapittel 12: Flere grafiske emner 12 Flere grafiske emner... 202 Samle inn datapunkter fra en graf... 203 Fremstille grafen til en funksjon definert i Home-skjermbildet... 204 Fremstille en stykkvis definert

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2015 2016 1. runde Sponset av Uke 46, 2015 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Noen innebygde funksjoner - Vektorisering

Noen innebygde funksjoner - Vektorisering 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 41: «Matlab programs» (kapittel 6) Amanuensis Terje Rydland Kontor: ITV-021 i IT-bygget vest (Gløshaugen) Epost: terjery@idi.ntnu.no

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster 3 emner i dag! INF1000 Uke 5 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst 1 2 Objekter og pekere Vi lager pekere og objekter når vi bruker

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Noen innebygde funksjoner - Vektorisering

Noen innebygde funksjoner - Vektorisering 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 41: «Matlab programs» (kapittel 6) Amanuensis Terje Rydland Kontor: ITV-021 i IT-bygget vest (Gløshaugen) Epost: terjery@idi.ntnu.no

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Auditorieøving 1 Vennligst fyll ut følgende informasjon i blokkbokstaver

Detaljer