INNHOLDSFORTEGNELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE."

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring) Test og godkjennings sertifikat Standarder og anbefalinger for maskin operatøren Elektrisk utstyr i henhold til Europeisk standard EN Beskyttelse utstyr Instruksjoner for maskin operatøren Garanti betingelser Maskin spesifikasjoner Maskin data tabell Tekniske egenskaper Identifikasjons typeskilt Tekniske data Tilleggsutstyr Montering Løfting og transport Fast montering av maskinen Montering av utstyr Elektrisk tilkobling Beskrivelse av betjeningspanel Funksjoner Beskrivelse av funksjoner Betjenings funksjons parametere Sagblad hastighet Kjølevæske valg Maskin status ved avslutting av kutte syklus Modus Maskin parameter meny Kontroll av innganger / utganger Kjøling valg Antall teller Feilmeldinger Innganger / Utganger Oversikt over rekkeklemme kontaktene Hydraulikk kontroll panel Betjenings instruksjoner Oppstart av maskinen Material mating Innstilling av kutte vinkel Innstilling av sagblad styrings sleiden Start av kutte prosessering Sagblad hastighet regulering Tabeller for sagblad hastighet og sagblad anbefalinger P. MEIDELL AS BTM Side : 1

3 11. Periodisk vedlikehold Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Månedlig vedlikehold Kontroll av avstand mellom sagbladstyrings platene Kontroll og justering av den vertikale plasseringen til sagbladet Kontroll av vinkel stopper for 90º kutt Kontroll av vinkel stoppere for 45º høyre og 60º venstre Feilsøking og reparasjon Mekanisk feilsøking Skjevt kutt Bølgeformet kutt Konkav, konveks eller bølgeformet kutt Sagbladet har brudd eller sprekker Elektrisk feilsøking Strømtilførsels indikasjons lampen lyser ikke Skjermen på betjenings panelet er svart Meldingen E001 NØDSTILFELLE vises på skjermen Meldingen E008 vises på skjermen Sagbuen kan ikke heves Sagbladet kan ikke strammes Sagblad motoren virker ikke Start av kutte syklus virker ikke Hydraulikk feilsøking Sagbuen kan ikke beveges verken nedover eller oppover Stikke kan ikke lukkes eller åpnes Sagblad strammingen beveger seg ikke Sagbue sylinder lekker olje Stikke sylinder lekker olje Sagblad stramme sylinder lekker olje Avfalls håndtering ved kassering av båndsagen Reservedeler Reservedel bestilling anvisning Reservedel bestilling skjema Reservedel skisser P. MEIDELL AS BTM Side : 2

4 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring). P. MEIDELL AS BTM Side : 3

5 2. Test og godkjennings sertifikat. KONTROLL AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET. Tilkoblings spenning Volt. Hz. Elektro skap. Sagblad motor. Hydraulikk pumpe motor. Sikkerhets og nødstilfelle utstyr Betjeningspanel. Kjølevæske pumpe motor. Spon børste motor. KONTROLL AV MEKANISKE DELER. Sagbue bevegelse. Bladstrammings regulering. Rotazione gruppo di taglio. Kontroll av beskyttelseutstyr. Stikke bevegelse. Reduksjons gir boks Bladstyrings regulering. KONTROLL AV DET HYDRAULISKE SYSTEMET. Hydraulikk gir kasse. Trykk regulerings ventil. Stikke sylinder. Skjære regulerings ventil. Sagbue sylinder. Bladstrammings sleide. TEST DATO / / GODKJENT AV PRODUKSJONS ANSVARLIG SIKKERHETS UTSTYR KONTROLL AV BESKYTTELSE UTSTYR KONTROLL AV SKJÆRE SYKLUS NOTATER: DATO / / SIGNATUR P. MEIDELL AS BTM Side : 4

6 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren. BRUK OG BRUKSOMRÅDET. Båndsagen modell 5032 halvautomat 45º høyre 60º venstre skal bare brukes av kvalifisert og autorisert personell, og maskinen kan bare brukes til kutting av : Rustfritt stål, legert stål, kobber, messing, karbon, aluminiums legeringer, plastikk og PVC. BRUK OG BRUKSOMRÅDE HVOR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES. Båndsagen modell 5032 halvautomat 45º høyre 60º venstre skal absolutt ikke brukes av ukvalifisert og uautorisert personell, og maskinen skal ikke brukes til kutting av : Tre, teflon, kjøtt, bein og glass. 3.1 Elektrisk utstyr i henhold til Europeisk standard EN Tilgang til det elektrisk skapet er sikret ved hjelp av en hoved strømbryter som låser elektro skapdøren. Normal signal spenning 24 V. Beskyttelse mot kortsluttning ved hjelp av automat(hurtig) sikringer. Alle anleggets deler er jordet. Nødstopp bryter (sopp formet) plassert på betjenings panelet, som ved aktivisering fører maskinen i øyeblikkelig stillstands og blokkering av alle maskin funksjoner. Unispennings krets med maksimum 1,7 Volt spenningsfall. Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. Spennings motstand i henhold til EC standarder. Automatisk stopp ved utført kutte syklus. Øyeblikkelig stopp av maskinen ved sagblad brudd. Ved fjerning av sagblad beskyttelse utstyr, stopper maskinen øyeblikkelig. Ved åpning av material matings beskyttelse sikringen, stopper maskinen øyeblikkelig. 3.2 Beskyttelse utstyr. Metall beskyttelse deksel er montert på sagbuen for å hindre uaktsom berøring av sagbladbånd svinghjulene. Beskyttelse dekslene er låst med en mekanisk lås, og blir åpning blir elektrisk overvåket ved hjelp av en endebryter. Det er montert en gul metall beskyttelse kanal med hensyn til sagbladbåndet. Denne er montert slik at sagbladet bare er tilgjengelig åpent ved det maksimale kutte området. Det er montert en gul metall beskyttelse deksel på matings automatikken, som er overvåket ved hjelp av en mikrobryter, som ved uaktsom eller tilsiktet åpning, fører til at maskinen stopper øyeblikkelig opp, og maskin funksjonene blir blokkerte. P. MEIDELL AS BTM Side : 5

7 3.3 Instruksjoner for maskin operatøren. Ikke bruk maskinen uten at nødvendig sikkerhetsutstyr er korrekt montert. Ikke plassere hendene dine ned i spontransportør tanken uten at hovedbryteren er avslått. Koble alltid maskinen fra strømtilførsels kilden før du starter med hvilken som helst vedlikeholds arbeid. Ikke beveg deg i nærheten av kutte området verken med armer eller hender når maskinen prosesserer. Ikke bruk løstsittende klær, for store hansker, armbånd, smykker eller annet utstyr som kan bli fanget (dradd inn i) maskinen. Bruk rullebord som tåler materialets vekt tilstrekkelig både ved ut- og innmatings siden av maskinen. Ikke beveg deg i nærheten av stikke området verken med armer eller hender ved stikke åpning eller lukkings prosessering. Hvis det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP bryteren for at maskinen skal øyeblikkelig settes i stillstands. 4. Garanti betingelser. Garantien er 1 år for mekaniske deler og 6 måneder for elektriske deler. Ødelagt materiale eller sagblad omfattes ikke av garantien. Kunden har rette til erstatning av defekte deler innenfor garanti tiden, eksklusiv transport kostnader, som må dekkes av kunden. All skade som har oppstått på grunn av ytre støt mot maskinen eller ved ukorrekt bruk av maskinen, som f.eks ved at VEDLIKEHOLDS ANVISNINGENE ikke er fulgt eller at maskinen operatøren har brukt maskinen ukorrekt, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle kostnader som oppstår ved en eventuell driftstans av maskinen. All bruk av maskinen må skje i henhold til denne bruksanvisningen. Bruk, eller uaktsom bruk utover dette, dekkes ikke av garantien. Tekniske endringer forbeholdes. 5. Maskin spesifikasjoner. 5.1 Maskin data tabell. MODELL Halvautomat V/H 90º 45º Dx 60º Sx x x x300 P. MEIDELL AS BTM Side : 6

8 5.2 Tekniske egenskaper. Maskinen halvautomat R/L er en hydraulisk maskin som er ideell for kutting av små serier av medium material størrelser, av ulike serier med vinkling inntil 45º høyre og 60º venstre. Maskinen passer for industri eller mekaniske verksteder som krever prosesserings kvalitet og en tilfredsstillende prosesserings hastighet. Elektrisk sveiset og standardisert sokkel og sagbue. Kutte enheten er montert på rulle lager styringer og prismatiske styringer med eksentriske rulle lager. Sfæroidal støpe jern hjul montert på store kraftige lager. Sfæroidal støpe jern stikke montert på herdet, stive styringer. Endeløs reduksjons ventil. To trinns høy presisjons sagblad hastighets variator. Bladstyrings karbid plater og valser som styrer sagbladet. Hydraulikk girkasse styring. Hydraulisk åpning og lukking av stikker. Stikke trykk regulator. Hurtig senking og heving av sagbuen, kontrollert av føler tap. Bladmatings trykk regulerings ventil : Blad matingene økes eller minkes i henhold til rå materialtypen og blad form og tanning. Motorisert spon børste. Betjeningspanel med multifunksjon styring. Elektrisk system i lav spennings utførelse i henhold til EC standarder. Emalje lakkert utførelse : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel GRÅ RAL Identifikasjons typeskilt. NB! Oppgi alltid modell og serienummer for maskinen ved kontakt med service personell. De nødvendige dataene finner du på typeskiltet ved BIANCO merket på sokkelen. P. MEIDELL AS BTM Side : 7

9 5.4 Tekniske data. Blad størrelse : Lengde Bredde Tykkelse mm mm mm ,1 Arbeidsflate høyde Sagblad motor effekt Kjølevæske pumpe motor effekt Hydraulikk pumpe motor effekt Sagblad hastighet Sagblad matings hastighet Hurtig sagbue senkings hastighet mm KW KW KW MT/1 mm/1 mm/ ,2 0,2 1, Skjære nøyaktighet mm 0,1-100 Sagblad matings trykk bar 2-30 Kjølevæske tank Hydraulikk girkasse tank Prosesserings trykk Stikke trykk Ved forespørsel : LT LT bar bar /30 Smøresystem for tørr kutting (Tåke kjøling) bar 4 Maskin størrelse : Lengde Bredde Høyde Bredde mm mm mm mm Tilleggsutstyr. Elektrisk sagblad hastighets regulator. Laserlys signal system. Mekanisk reduksjonsventil. Hydraulisk reduksjonsventil. Smøresystem (Tåke kjøling) for tørr kutting. Innmatings rullebane * DA MT ** Utmatings rullebane * DA MT** Digital vinkel posisjons regulering med absolutt omformer med forvalgt 0 posisjon. * Rullebane med frittgående ruller eller motoriserte ruller. ** Rullebane moduler fra m. P. MEIDELL AS BTM Side : 8

10 6. Montering. 6.1 Løfting og transport. 6.2 Fast montering av maskinen. P. MEIDELL AS BTM Side : 9

11 6.3 Montering av utstyr. Før elektrisk tilkobling utføres, må maskin tilbehør som på grunn av transport leveres umontert, monteres på maskinen. 1. Påfylling av kjølevæske. Fyll på ca. 100 liter med kjølevæske emulsjonsblanding for smøring og kjøling av sagbladet. Påfyllings punktet er cisternen som er plassert på innsiden av sokkelen. Med hensyn til blandings forhold, se spesifikasjoner på kjølevæske beholderen. 2. Kontroll av sikkerhetsutstyr. Kontroller sikkerhetsutstyret med hensyn til sagbuen og sagbladet. Kontroller at disse enheten er montert korrekt, og at sikkerhetsbryterne er korrekt montert. 6.4 Elektrisk tilkobling. 1. Kontroller at tilkoblings spenningen stemmer overens med den angitte spenningen som er oppgitt for maskinen. 2. Strømtilførsel kabelen tilkobles i elektroskapet. Sørg for at kabelen er sikret med en sikring som er dimensjonert for 8.2 A, og at denne kabelen inneholder en strøm bryter for avstengig av strømtilførselen. 3. Kvadratet til kabelen må ikke være mindre enn 2.5 mm 2. Kontroller at jordingen for systemet er korrekt. Funksjons kontroll. 1. Tilfør strøm til maskin systemet ved å slå på hoved strømbryteren som er plassert ved elektroskapet. 2. Kontroller at spennings indikasjons lysene (HL1) lyser. 3. Start hydraulikk systemet ved å trykke på start bryteren på betjenings panelet (se kapittel 8), og kontroller omdreinings retningen til hydraulikk systemet ved å trykke på sagbue opp tasten. Hvis sagbuen ikke heves, må du bytte om på en strømtilførsel tilkoblings polariteten. P. MEIDELL AS BTM Side : 10

12 7. Beskrivelse av betjeningspanel. 7.1 Funksjoner. Slå på anlegget. Når maskinen er slått på, vil det komme frem siffer som indikerer sagbue posisjonen, material stykk antall nr. og symbol for indikasjon om sagbladet er strammet eller ikke på skjermen. Den første del skjermlinjen indikerer sagbue posisjonen. Stolpe i høy posisjon : Dette indikerer at sagbuen er posisjonert i øverste posisjon ved ende bryteren høy. Stolpe i midt posisjon : Dette indikerer at sagbuen er posisjonert ved midt føler tappen. Stolpe i lav posisjon : Dette indikerer at sagbuen er posisjonert ved nedre posisjon ved endebryter lav. Hvis sagbue posisjon del skjermen lyser, betyr dette at sagbladet er demontert eller at sagbladet har brudd. 7.2 Beskrivelse av funksjoner. AV/PÅ hydraulikk pumpe Ikke tilgjengelig. P. MEIDELL AS BTM Side : 11

13 Kjølevæske pumpe tast PÅ Kjølevæske pumpen alltid på. AV Kjølevæske pumpen av. AUTO Kjølevæske pumpen blir slått på ved sag prosessering Tast for heving av sagbuen. Tast for hurtig senking av sagbuen. Hvis føler tappen er blitt aktivert, trykk START tasten for å fortsette prosesseringen. Lukk stikken. Åpne stikken. Stramming av sagbladet. Slakking av sagbladet. Taster for START av sag syklus. De må trykkes samtidig. Tast for avbrudd av sag syklus. Denne tasten tillater at sag syklusen kan avbrytes til en hver tid. SHIFT -tast for aktivisering av maskin parametere som vises ved funksjons menyen. Antall teller : Denne tasten øker antall telleren. Antall teller : Denne tasten reduserer antall telleren. P. MEIDELL AS BTM Side : 12

14 7.3 Betjenings funksjons parametere. Visualisering av betjenings funksjons parametrene. Ved å trykke på Funksjons tast får du tilgang til noen av parametrene med hensyn til maskin funksjoner. Disse parametrene kan velges ved å trykke den blåe tasten som er plassert under symbol kolonnen : Data som vises vil være med hensyn til den funksjonen som det røde lyse lyser ved. De justerbare parametrene varierer fra maskin modell til maskin modell. Hvis ikke maskin modellen har en bestemt parameter, vil det vises IKKE TILGJENGELIG ved beskrivelsen. Antall utførte kutt. Totalt antall kutt som er utført av maskinen, fra maskinen var ny. Du kan nullstille den ved å trykke +/- valg tastene Sagblad hastighet. Ikke tilgjengelig. Ved modell styres sagblad hastigheten av hastighets variatoren Kjølevæske valg. Ved å trykke på tasten KJØLING kan du velge om kjølingen skal være AV/PÅ eller i AUTO tilstand. AUTO : Kjølingen er aktiv under kutte syklusen, og blir automatisk avslått når den er utført. PÅ : Kjølingen er alltid PÅ. AV : Kjølingen er slått AV Maskin status ved avslutting av kutte syklus. Valg med hensyn til maskin status ved avslutting av kutte syklus. Det er mulig å velge : Stikke åpning = Ikke åpne ved Høy/Lav plassering av sagbuen. Sagbue = Høy/Lav senke hastighet veksling ved føler tapp. Sagblad drift = Blad i drift Blad settes i stillstand. P. MEIDELL AS BTM Side : 13

15 Åpne / Lukke stikke status. Stikke status innstilling. Trykk SHIFT tasten og en av stikke tastene for å justere stikke parametrene. Det første symbolet på skjermen viser stikke innstillingen. Ved avslutting av kutte syklusen, forblir stikken lukket. Stikken åpnes rett etter at kutte syklusen er utført, før sagbuen heves. Stikken åpnes først når sagbuen er hevet opptil føler tappen eller når sagbuen aktiviserer øverste ende bryter. Sagbue status ved utført kutte syklus. Innstilling av sagbue status ved utført kutte syklus. Trykk SHIFT tasten og HEVING eller SENKING av sagbue tast for å justere sagbue parametrene. Det andre symbolet på skjermen indikerer den valgte sagbue innstillingen. Sagbuen stopper i nedre posisjon etter at kutte syklusen er utført. Sagbuen heves til øverste posisjon styrt av øvre ende bryter. Sagbuen heves opp til posisjonen til føler tappen ( rett over material høyden ). Sagblad status ved heving av sagbuen. Innstilling av sagblad status når sagbuen heves. Trykk SHIFT tasten og SAGBLAD tasten for å justere denne parameteren. Det tredje og fjerde symbolet på skjermen indikerer den valgte sagblad innstillingen. Sagblad motoren er i drift mens sagbuen heves oppover, og blir slått av når sagbuen når utgangs posisjonen. Sagblad motoren er avslått når sagbuen heves oppover Modus. IKKE TILGJENGELIG. På modellen blir sagblad hastigheten styrt av en variator. P. MEIDELL AS BTM Side : 14

16 7.3.6 Maskin parameter meny. I denne menyen finner du betjeningspanel identifikasjons data, maskin parametere og maskin historie parametere. Ved å trykke på parameter valg tasten i 3 sek. Ved den valgte tilgangen vil det da lyse en rød led-lampe. For å få tilgang til følgende parameterer trykk valg tastene. Programvare identifikasjon (R. 1,1). Serie nummer. Ikke tilgjengelig. Ikke tilgjengelig. Visualisering av forbrukt tid ved siste utførte kutte syklus. min = h = Visualisering av sagblad prosesserings tid. Maskin total antall teller. For å gå ut av denne menyen trykkes valg tasten i 3 sekund. 7.4 Kontroll av innganger / utganger. Du får tilgang til denne menyen bare igjennom den andre funksjonen til Parameter meny (serie nummer). Se kapittel Ved å trykke den høyre START tasten samtidig med SHIFT tasten i 5 sekund, vil det komme frem en tredje meny. i...> Inngang : Høy stolpe = Signal aktiv. Status stolpene heves eller senkes avhengig av signalet på inngangene, som f.eks ende brytere, motor vern relé osv. Ikke tilgjengelig. Ikke tilgjengelig. Trykk høyre START tast samtidig med SHIFT tasten i 5 sekund, og du returnerer til hoved menyen. P. MEIDELL AS BTM Side : 15

17 7.5 Kjøling valg. Trykk tasten KJØLING og SHIFT tasten for å velge ønsket kjøling (Bare dersom maskinen er utstyrt med smøre kjøling (Tåke kjøling)). Trykk tasten KJØLING for å velge ønsket kjøle status for kutte syklusen. AUTO : Kjølingen er aktiv under kutte syklusen, og blir automatisk avslått når den er utført. PÅ : Kjølingen er alltid PÅ. AV : Kjølingen er slått AV. 7.6 Antall teller. Du kan stille inn antall stykker som ønskes kuttet ved hjelp av ANTALL TELLER +/- tastene. Ved å trykke på tasten + økes antall telleren. Ved å trykke på tasten - reduseres antall telleren. P. MEIDELL AS BTM Side : 16

18 7.7 Feilmeldinger. Dersom det oppstår nødmeldinger eller unormalheter vil det vises en feilmelding på den største skjerm delen. Du kan nullstille feilmeldings signalene ved å trykke den svarte tasten (0). E001 NØDSTOPP. Ved nødstilfelle er NØDSTOPP bryteren trykket. For å nullstille den, vris den soppe formede bryterdelen mot høyre. E002 Hydraulikk pumpe motorvern relé. Hydraulikk pumpe motorvern relé er utløst : Aktiviser den igjen. E003 Kjøle pumpe motorvern relé. Kjøle pumpe motorvern relé er utløst : Aktiviser den igjen. E006 Sagblad stramming. Hvis bladet er slakt, stram det ved hjelp av den respektive tasten. E007 Sagblad endebryter. Kontroller om sagbladet har brudd, hvis ja, bytt det. E008 Beskyttelse deksel er åpen. Sagblad beskyttelse deksel er åpne, kontroller om de er korrekt lukket. Betjenings panelet er plassert i en fare posisjon, juster det til midten. E009 Hydraulikk anlegg er avslått. Hydraulikk anlegget er AV, slå anlegget PÅ ved hjelp av de respektive tastene. E010 Motorvern er utløst. Motorvern relé er utløst, sagblad drift, spontransportør og spon børste har utløst motor vern : Aktiviser enheten igjen. E013 Antall Teller har nådd innstilt antall. Antall Telleren har nådd den innstilte verdien. E014 Sagbue nedre endebryter. Sagbuen er ved nedre endebryter. E016 Sagbue ved føler tapp. Sagbuen er ved posisjonen til material overkanten, for å fortsette, trykk tasten SAGBUE SENK samtidig med tasten SHIFT. E015 Sagbue ved øvre endebryter. Sagbuen er ved øvre endebryter. E017 Syklus tid er for høy. Kutte syklus tiden er høyere en den maksimal tillatte tiden som er innstilt i programmet. Ta kontakt med service avd. hos P.Meidell AS. E023 Betjeningspanel nødmelding. Betjeningspanelet er i feil posisjon, juster posisjonen. E042 Eprom minne feil. Programvare feil, ta kontakt med service avd. hos P. Meidell AS. E043 Eprom minne er slettet. Programvare feil, ta kontakt med service avd. hos P. Meidell AS. E044 Eprom minne er slettet. Programvare feil, ta kontakt med service avd. hos P. Meidell AS. E045 Eprom minne er slettet. Programvare feil, ta kontakt med service avd. hos P. Meidell AS. P. MEIDELL AS BTM Side : 17

19 7.8 Innganger / Utganger. INNGANG UTGANG E1 Sikkerhets endebryter. A1 Sagbue heving magnetventil. E2 Sagblad endebryter. A2 Hurtig senking av sagbue magnetventil. E3 Sagbue nedre endebryter. A3 Normal sagblad mating magnetventil. E4 Sagbue føler tapp endebryter. A4 Åpne stikke magnetventil. E5 NØDSTOPP bryter. A5 Lukke stikke magnetventil. E6 Hydraulikk motorvern relé. A6 Hydraulikk anlegg motor kontaktor. E7 Generell motorvern relé A7 Sagblad motor kontaktor. E8 Kjøle pumpe motorvern relé. A8 Sagblad stramming magnetventil. E9 Ikke tilgjengelig. A9 Sagblad slakking magnetventil. E0 Ikke tilgjengelig. A0 Kjøle pumpe kontaktor. 7.9 Oversikt over rekkeklemme kontaktene. P. MEIDELL AS BTM Side : 18

20 8. Hydraulikk kontroll panel. Ved hjelp av dette kontroll panelet kan du regulere sagblad matingen t(r1) og skjære trykket (V1). Ved trykk innstilt på over 25 bar, vil du slå av trykk reduksjonen, og du vil dermed prosessere med den høyeste mulige skjære trykket og konstant sagblad mating. Ved trykk innstilt fra 4 bar, vil du prosessere med den største trykk reduksjonen (sensibiliteten). Juster trykket i henhold til material størrelsene og hardheten. Ved korrekt skjære trykk, vil sagblad matingen måtte varieres i henhold til material type, størrelse, sagblad tanningsform og inndeling. Eksempel på regulering av sagblad mating : 1. Sett trykket i henhold til material hardheten (se tabell). 2. Juster regulatoren til du oppnår ønsket sagblad mating. 3. Sagblad matingen variasjon er trinnløs. VIKTIG! Ved å øke skjære trykket, vil sagblad matingen automatisk øke. Reduser matingen før du øker trykket. VERDI TABELL P. MEIDELL AS BTM Side : 19

21 9. Betjenings instruksjoner. 9.1 Oppstart av maskinen. 1. Kontroller at alt sikkerhets- og beskyttelse utstyr er korrekt montert. 2. Koble til strøm til maskinen ved å slå på hoved bryteren. Slå på hydraulikk anlegget ved å slå på hydraulikk pumpen ved hjelp av betjenings panelet. 3. Kontroller at sagbladet er korrekt strammet, eventuell stram sagbladet ved hjelp av betjenings panelet. 9.2 Material mating. 1. Åpne stikken ved hjelp av tastene på betjenings panelet. 2. Plasser materialet, og legg materialet i stikken. 3. Lås materialet ved hjelp av å lukke stikken. Lukke stikken utføres ved hjelp av tastene på betjenings panelet. 9.3 Innstilling av kutte vinkel. 1. Løsne låse hendelen (Drg pos. 17). 2. Roter sagbue sokkelen til ønsket vinkel posisjon ved hjelp av vinkelskive merket. 3. Lås låse hendelen når du har stilt inn til ønsket posisjon. NB! Ved behov for vekslende vinkel kutting, flytt vinkel stopperen til ønskede vinkel posisjoner og lås de ved disse vinklene. (Drg pos. 5). 9.4 Innstilling av sagblad styrings sleiden. 1. For at kuttet skal bli mest mulig nøyaktig, må du posisjonere sagblad styrings sleiden så nært inntil materialet som mulig. Dette gjøres ved å løsne låse hendelen (Drg pos. 20). 2. Plasser arbeids materialet så nært som mulig inntil stikke kanten. 3. Juster sagblad styrings sleiden, og kontroller at den ikke berører stikke kanten. Lås innstillingen ved hjelp av låse hendelen. P. MEIDELL AS BTM Side : 20

22 9.5 Start av kutte prosessering. 1. Innstill korrekt sagblad mating og skjære trykk ved hjelp av regulatoren og ventilen. Se kapittel Trykk tasten LUKK STIKKE. 3. Trykk tasten START, og kutte syklusen starter : a. Stikken lukker seg. b. Sagblad rotering, kjølevæske pumpe og spon transportør starter. c. Sagbuen senker seg hurtig ned til føler tapp punktet blir aktivisert. d. Maskinen veksler til prosesserings sagblad mating (senking av sagbuen). e. Når kuttet er utført, blir sagblad rotasjonen stoppet. f. Stikken åpner seg (Hvis dette er valgt, se kapittel 7.3.4). g. Sagbuen hever seg hurtig oppover, og sagbladet blir slått av 5 mm over kutte materialet. h. Maskinen slår automatisk av de respektive maskin funksjonene. 4. NB! For at sagbladet skal ha lengst mulig levetid, og kvaliteten på kutte skal bli best mulig, anbefaler vi at alle nye sagblad innkjøres i henhold til prosedyre nedenfor. a. Still inn sagblad hastigheten til ca 20/25 MT/1. b. Bruk materiale (med maks 60 kg/mm), som er av store størrelser og flate eller rund formet. Ikke bruk gitter eller vinkel materialet ettersom dette vil forårsake store vibrasjoner (stress) til sagbladet. c. Sag materialet med veldig lav sagblad mating, og sagblad styring sleiden justert så nært materialet som mulig. 9.6 Sagblad hastighet regulering. Ved hjelp av variatoren kan du justere sagblad hastigheten til ønsket innstilling i samsvar med hvilket materiale som skal kuttes. Innstillings området er trinnløst fra 18 MT/1 til 100 MT/1. For å justere hastigheten bruker du håndrattet som er plassert på siden ved variatoren. Juster i henhold til tabellen i kapittel 10. NB! Bare reguler hastigheten når motoren er i drift. 10. Tabeller for sagblad hastighet og sagblad anbefalinger. P. MEIDELL AS BTM Side : 21

23 11. Periodisk vedlikehold Bytte av sagblad. VIKTIG! Bruk alltid vernehansker når du bytter sagblad, og behandle sagbladene med den største forsiktighet! Når du skal bytte sagblad, gjøres dette på følgende måte : 1. Ved hjelp av tastene for heving og sneking av sagbuen, må sagbuen flyttes oppover slik at sagbladets posisjoner er over stikken. 2. Skru opp låse knottene, og åpne sikkerhets dekslene for sagbladet. 3. Trykk tasten på betjeningspanelet for slakking av sagbladet, slik at sagbladet blir slakket. 4. Skru av senter styrings skruene, og fjern de. 5. Fjern den bevegelige sagblad styrings beskyttelse dekslene. 6. Demonter det defekte sagbladet fra svinghjulene, og trekk det ut av sagblad styringene. 7. Monter det nye sagbladet ved å plassere det mellom sagblad styrings lagrene og platene. Monter det nye sagbladet på svinghjulene, og plasser senter styrings skruene igjen. 8. Stram sagbladet ved hjelp av tastene på betjenings panelet. 9. Monter beskyttelse dekslene for sagbladet igjen ( sagbue deksel og sagblad deksel) Daglig vedlikehold. 1. Kontroller nivået til kjølevæsken og etterfyll med kjølevæske blanding ved behov Ukentlig vedlikehold. 1. Kontroller nivået til hydraulikk olje tanken. 2. Kontroller olje nivået i reduksjons girkassen. Olje volumet i girkassen er 0.8 liter. 3. Kontroller nivået til smøre kjølingen (Tåke kjøling) beholderen. 4. Kontroller at det ikke forefinnes noe spon eller lignende i kjølevæske tanken. Dersom det forefinnes spon o.l. må dette fjernes. 5. Smør sagblad strammings sleiden. 6. Stikke styringene påføres smøre fett. 7. Rengjør og etter smør med fett material matings chromium plate styringene. Girkasse olje : Hydraulikk olje av mineral type. Den bør byttes ved hver drifts timer. Ved bruk av andre typer oljer, vennligst se informasjon på beholder eller følg anvisningene i databladet til de respektive produsentene. Kjølevæske : En blanding av emulsjons oljer og vann, og bør byttes i henhold til anvisninger for kjølevæske emulsjons middelet. Informasjon om kjølevæske middelet er vanligvis beskrevet på beholderen eller i med levert datablad, eventuelt ta kontakt med leverandør for råd. P. MEIDELL AS BTM Side : 22

24 11.4 Månedlig vedlikehold Kontroll av avstand mellom sagbladstyrings platene. NB! Før du utfører kontrollen, må maskinen slåes av og sikres mot uønsket oppstart! 1. Demonter sagbladet i henhold til kapittel Skru ut skruene til wivid platene (Drg pos. 19). 3. Plasser et måleblad med tykkelse 1,15 mm mellom platene. 4. Juster på justerings skruen (Drg Pos.18), og juster platene inntil målebladet. 5. Lås justerings skruen igjen, og kontroller avstanden Kontroll og justering av den vertikale plasseringen til sagbladet. Bruk en magnetisk måler vater for regulering av den vertikale plasseringen til sagbladet. Fest den magnetiske måler vateren fast i stikke overflaten. 1. Plasser vateren inntil sagbladet så nært inntil sagbladstyringene som mulig. 2. Beveg sagbuen i dens vertikale retning oppover og nedover ved hjelp av tastene på betjenings panelet, og kontroller at den maksimale endringen med hensyn til vateren for hele sagblad høyden (ikke sagblad tennene) ikke overstiger +/- 0,02 mm. 3. Hvis feil toleransen viser seg å være større enn +/- 0,02 mm, må du løsne bladstyrings blokk låse skruene (Dis /1 pos. 40). 4. Juster ved hjelp av styretappene (Dis /1 pos. 39), for å stille inn til eksakt posisjon. 5. Skru fast låse skuene igjen, og kontroller innstillingen. 6. Gjenta den samme prosedyren ved den bevegelige bladstyringen, løsne skruene (Dis /1 pos. 33), og juster ved hjelp av styretappene (Dis /1 pos. 32). P. MEIDELL AS BTM Side : 23

25 Kontroll av vinkel stopper for 90º kutt. 1. Løsne låse hendelen (Drg /1 pos. 18). 2. Plasser sagbuen i nedre posisjon, og roter sagbue svingsokkelen inntil punktet for 90º vinkel stopperen. 3. Løsne skruene til vinkel gradeskiven (Drg /1 pos. 4). 4. Kontroller vinkel posisjonen til vinkel gradeskiven ved hjelp av en 90º presisjons vinkel. Vinkelen må justeres slik at sagbladet er parallell med presisjons vinkelen. 5. Lås feste skruene til vinkel gradeskiven igjen, og etter kontroller innstillingen Kontroll av vinkel stoppere for 45º høyre og 60º venstre. 1. Løsne låse hendelen (Drg /1 pos. 18). 2. Lås stopperne ved 45º og ved 60º. 3. Plasser sagbuen i nedre posisjon, og roter sagbue svingsokkelen inntil punktet for hver enkelt vinkel stopperen. 4. Kontroller ved hjelp av en 30º og en 45º presisjons vinkel plassert på vinkel gradeskiven, om sagbladet er parallell med presisjons vinkelen. 5. Gjenta prosedyren for kontroll av vinkelen stopperen for den andre siden. P. MEIDELL AS BTM Side : 24

26 12. Feilsøking og reparasjon Mekanisk feilsøking Skjevt kutt. Er sagbladet korrekt montert? Kontroller sagblad monteringens vertikale posisjon ( se kapittel ) Bølgeformet kutt. Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet, og bytt det dersom det er utslitt ( se kapittel 11.1 ) Konkav, konveks eller bølgeformet kutt. Er sagblad hastigheten innstilt korrekt? Reguler sagblad hastigheten i henhold til materiale ( Se kapittel 10 ) Sagbladet har brudd eller sprekker. 1. Sagbladet har sprekker ved topp kanten. a. Sagbladet er for stramt, juster strammingen. b. Sagbladet er utsatt for, for høyt skjære trykk. Reduser skjære trykket. c. Sagblad rygg kanten berører svinghjul flensen når det roterer. Hvis dette er tilfelle, utfør følgende : 1) Sagblad rygg kanten berører flensen til motor svinghjulet. Løsne feste skruene til sagblad styringen (Dis /1 pos. 40). Skru tappen en omdreining (Dis /1 Pos. 39). Skru fast feste skruene igjen. Start sagblad motoren, slik at sagbladet kjører noen omdreininger. Kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til motor svinghjul flensen er 0.5/1 mm. Kontroller så videre sagbladbåndets vertikale plassering i henhold til kapittel ) Sagblad rygg kanten berører flensen til det frie svinghjulet. Tilt sagblad strammings sleiden ved å løsne mutteren (Dis /1 pos. 15), og løsne skruene med en ¼ omdreining (Dis /1 pos. 10). Start sagbladmotoren for en kort stund, og kontroller at avstanden fra sagblad rygg kanten til flens kanten til det frie svinghjulet er 0.5 / 2 mm. Fest fast skruene igjen. d. Kontroller karbid platene og lagrene til sagblad styringen. e. Kontroller at sagblad styrings lagrene fungerer korrekt, og at sagbladet styres korrekt av karbid platene. P. MEIDELL AS BTM Side : 25

27 2. Sagbladet har sprekker ved bunn kanten (sagtann kanten). Har sagbladet vært utsatt for stress? Bytt sagbladet i henhold til kapittel Sagbladet er brutt ved sveise skjøten. Sagblad sveisen har trolig vært defekt, skadet. 4. Brekker sagblad tennene ved kutting. a. Kontroller at sagblad hastigheten er i samsvar med hastigheten som er oppgitt i tabellen i kapittel 10. b. Kontroller at sagblad tanningen er i samsvar med sagblad tanningen som er oppgitt i tabellen i kapittel 10. c. Kontroller at kjølevæske blandingen er korrekt. d. Kontroller at material kvaliteten ikke prosentvis er for variabel. 5. Sagbuen opplagringen kan ikke beveges. a. Kontroller at det ikke finnes spon mellom opplagringen og referanse platene. b. Kontroller at roterings lageret er smurt og ikke utslitt. c. Kontroller at glide platene (Drw /1 pos. 19) ikke er utslitt, og bytt eventuelt disse dersom de er utslitt. 6. Stikken kan ikke beveges. a. Kontroller om det eventuelt finnes noe rest materiale i stikken, som hindrer bevegelse. b. Kontroller om det eventuelt finnes noen urenheter mellom stikken og glide styringene som hindrer bevegelse. P. MEIDELL AS BTM Side : 26

28 12.2 Elektrisk feilsøking. ADVARSEL! Elektrisk feilsøking og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert elektro fagpersonell. Teknisk ansvarlig har ansvar for å kontroller at elektrisk feilsøking og reparasjon bare utføres av kvalifisert elektro fagpersonell Strømtilførsels indikasjons lampen lyser ikke. 1. Maskinen har ikke strømtilførsel. a. Kontroller at strømtilførsels kabelen er korrekt tilkoblet. b. Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått på. 2. Kontroller om sikringene FU2, FU3 og FU4 er i orden. Hvis ikke sikringene er i orden, bytt de respektive sikringene. 3. Strømtilførsels indikasjons lampen HL1 lyser ikke. Kontroller om lampen er defekt, eventuelt bytt den dersom den er defekt Skjermen på betjenings panelet er svart. 1. Maskinen har ikke strømtilførsel. a. Kontroller at strømtilførsels kabelen er korrekt tilkoblet. b. Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått på. 2. Kontroller om sikringene FU5 og FU6 er i orden. Hvis ikke sikringene er i orden, bytt de respektive sikringene. 3. Kontroller strømforsynings kabelen til betjenings panelet. Bruk en tester og kontroller at strømforsyningen som er tilkoblet til betjenings panelet samsvarer i henhold til elektriske kretsskjema Meldingen E001 NØDSTILFELLE vises på skjermen. 1. Kontroller om NØDSTOPP bryteren er aktivert. a. Vri den sopp formede bryter delen med klokke retningen for å nullstille NØDSTOPP bryteren. b. Kontroller om NØDSTOPP bryter kontakt/kablingen er i orden, og eventuelt bytt disse ved behov. P. MEIDELL AS BTM Side : 27

29 Meldingen E008 vises på skjermen. 1. Kontroller om alt sikkerhetsutstyr og beskyttelse utstyr er korrekt montert og plassert. a. Kontroller om sagbue dekslene er korrekt lukket. b. Kontroller om de respektive endebryterene er i orden, og eventuelt bytt disse ved behov Sagbuen kan ikke heves. 1. Kontroller om magnet ventilen er i orden. Hvis ikke magnet ventilen er i orden, bytt den. 2. Bruk en tester og kontroller om tilførsel spenningen til det elektriske kretskortet er i samsvar med det elektriske kretsskjemaet. 3. Kontroller utgangene i henhold til rekkeklemme kontakt oversikten i kapittel 7.9. A1 Hev sagbue Sagbladet kan ikke strammes. 1. Kontroller om magnet ventilen er i orden. Hvis ikke magnet ventilen er i orden, bytt den. 2. Bruk en tester og kontroller om tilførsel spenningen til det elektriske kretskortet er i samsvar med det elektriske kretsskjemaet. 3. Kontroller om endebryter SQ4 for sagblad strammingen er i orden. Hvis ikke endebryteren er i orden, bytt den. 4. Kontroller utgangene/inngangene i henhold til rekkeklemme kontakt oversikten i kapittel 7.9. A8 Sagblad stramming. E2 Sagblad endebryter Sagblad motoren virker ikke. 1. Hvis det vises E04 motorvern relé. Motorvern releet FR1 må nullstilles. 2. Bruk en tester og kontroller om tilførsel spenningen til det elektriske kretskortet er i samsvar med det elektriske kretsskjemaet. 3. Kontroller utgangene i henhold til rekkeklemme kontakt oversikten i kapittel 7.9. A7 Sagblad motor. 4. Kontroller om kontaktor KM2 for sagblad motoren er i orden. Hvis ikke kontaktoren er i orden, bytt den. 5. Kontroller om sikringen FU1 er i orden. Hvis ikke sikringen er i orden, bytt den. P. MEIDELL AS BTM Side : 28

30 6. Kontroller strømtilførsels kabelen til sagblad motoren. Bruk en tester og kontroller at strømforsyningen som er tilkoblet til sagblad motoren samsvarer i henhold til elektriske kretsskjema Start av kutte syklus virker ikke. 1. Hvis det vises meldingen E001 NØDSTILFELLE eller andre feil meldinger. Kontroller om sagbue beskyttelse dekslene er korrekt lukket Hydraulikk feilsøking Sagbuen kan ikke beveges verken nedover eller oppover. 1. Kontroller om magnet ventilen er i orden. Hvis magnet ventilen ikke er i orden, bytt den. 2. Kontroller om hydraulikk systemet har trykk. a. Kontroller drifts trykket ved hjelp av trykk måleren plassert over blokken, juster trykket til 30 bar. b. Kontroller at regulatoren som er plassert ved hydraulikk betjenings panelet ikke er lukket. c. Kontroller om hydraulikk pumpen fungerer korrekt. Den kan være skitten eller fast kilt. d. Kontroller hydraulikk olje nivået ved girkassen, og eventuell etterfyll ved behov Stikke kan ikke lukkes eller åpnes. 1. Kontroller at hydraulikk pumpen er i drift. Kontroller om hydraulikk pumpen er i drift, og at hydraulikk trykk måleren viser korrekt drifts trykk i henhold til tekniske data. 2. Kontroller om magnet ventilen er i orden. Hvis magnet ventilen ikke er i orden, bytt den. 3. Kontroller om systemet har hydraulikk trykk. a. Kontroller drifts trykket ved hjelp av trykk måleren plassert over blokken, juster trykket til 30 bar. b. Kontroller hydraulikk olje nivået ved girkassen, og eventuell etterfyll ved behov. P. MEIDELL AS BTM Side : 29

31 Sagblad strammingen beveger seg ikke. 1. Kontroller at hydraulikk pumpen er i drift. Kontroller om hydraulikk pumpen er i drift, og at hydraulikk trykk måleren viser korrekt drifts trykk i henhold til tekniske data. 2. Kontroller om magnet ventilen er i orden. Hvis magnet ventilen ikke er i orden, bytt den. 3. Kontroller om systemet har hydraulikk trykk. a. Kontroller drifts trykket ved hjelp av trykk måleren plassert over blokken, juster trykket til 30 bar. b. Kontroller hydraulikk olje nivået ved girkassen, og eventuell etterfyll ved behov Sagbue sylinder lekker olje. Hvis sagbue sylinderen lekker olje, bytt pakningen Stikke sylinder lekker olje. Hvis stikke sylinderen lekker olje, bytt pakningen Sagblad stramme sylinder lekker olje. Hvis sagblad stramme sylinder lekker olje, bytt pakningen. 13. Avfalls håndtering ved kassering av båndsagen. Avfalls håndtering ved kassering av båndsagen, må båndsagen bli demontert i ulike komponenter og resirkulert med hensyn til båndsagens ulike materialdeler (Stål, kobber, aluminium, plastikk osv.). P. MEIDELL AS BTM Side : 30

32 14. Reservedeler Reservedel bestilling anvisning. Ved bestilling av reservedeler, vennligst brukt det vedlagte reservedel bestilling skjemaet. Vennligst oppgi delens artikkel nummer, beskrivelse av delen, og ønsket antall. Eksempel : For å bestille stikke hendel rattet, må du spesifisere Art. nummer Beskrivelse Antall Stikke hendel ratt 1 P. MEIDELL AS BTM Side : 31

33 14.2 Reservedel bestilling skjema. Reservedel bestilling skjema Firma : Adresse : Post nr/sted : Mr: Tlf.: Faks.: E-post : Art. nummer Beskrivelse Antall Feil beskrivelse Feil Type Mekanisk Elektrisk Hydraulisk Pneumatisk Beskrivelse av oppstått feil : Sendes til : P. Meidell AS Postboks 181, Kalbakken 0903 OSLO Telefon : Faks : E-post : P. MEIDELL AS BTM Side : 32

34 14.3 Reservedel skisser. P. MEIDELL AS BTM Side : 33

35 P. MEIDELL AS BTM Side : 34

36 P. MEIDELL AS BTM Side : 35

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer