Innholdsfortegnelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning Maskin dimensjoner Standard utstyr og tilleggs utstyr Sikkerhets informasjon Transport, montering og oppstart av maskinen Transport Håndtering og vatring av maskinen Utpakking av maskinen Montering av maskinen Monterings informasjon Fundament plan Sikkerhets line Elektrisk tilkobling Kontroll av elektromotor omdreinings retning Bruk av maskinen Material kvalitet Plassering av materialet i maskinen Bøye prosessering Betjeningspanel Bøye metoder ved ASM-S platevalse maskin Konisk vinkel plassering Konisk bøying Fjerning av ferdig bøyd materiale fra maskinen Justering av det digitale displayet Endebrytere Vedlikehold Forebyggende vedlikehold Olje/smørings punkt Oljesammenlignings tabell Konstruksjons tegninger og reservedels lister Mekaniske reservedeler Elektriske reservedeler og kretsskjema P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 1

3 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration). Samsvars erklæringen som spesifikk gjelder din maskin er vedlagt den engelsk språklige bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvars erklæring for en tilsvarende maskin. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 2

4 1. Garanti betingelser. Garanti tiden er 12 måneder regnet fra leverings dato. Garantien gjelder bytte eller reparasjon av defekte deler som skyldes feil på grunn av materiale eller produsent. Transport og frakt kostnader av deler, som trengs vedrørende bytte eller reparasjon omfattes ikke av garantien. Garantien omfatter ikke normale slitasje deler. Garantien er ikke gyldig dersom maskinen blir brukt til andre formål en det den er konstruert for. Denne bruksanvisningen inneholder generell informasjon for at du skal få tilstrekkelig informasjon om denne maskinen. Slik at du kan forstå maskinens funksjoner. Ved behov kan du ta kontakt med P. Meidell AS, se kontakt informasjon nedenfor. P. Meidell AS vil være behjelpelig dersom eventuelle problemer skulle oppstå med deres maskin. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 3

5 2. Innledning. Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om plassering, sikkerhets forskrifter, vedlikehold av maskinen, tekniske spesifikasjoner, reservedels lister og elektriske kretsskjema tegninger for Akyapak Asymmetrisk 3 valse platevalse. Det kan forekomme noen forskjeller mellom bruksanvisningen og din maskin på grunn av kontinuerlig utvikling av maskinen. Vennligst ta kontakt med P. Meidell AS vedrørende montering, betjening og vedlikehold av maskinen. Denne bruksanvisningen vil være til stor hjelp for dem, og bør alltid oppbevares ved maskin. OPPMERKSOM!!!! Bruksanvisningen skal alltid oppbevares ved maskinen. OPPMERKSOM!!!! Maskinen må bare betjenes av personell som innehar de riktige kvalifikasjonene og korrekt opplæring i bruk av maskin. En hver modifikasjon av maskinen uten skriftlig tillatelse fra Akyapak er strengt forbudt, og slike endringer kan forårsake store maskin skader og ulykker. Arbeidsområdet rundt maskinen må være fri for brennbart og eksplosivt materiale. Området må være innendørs slik at det ikke kan påvirkes av vær og vind. Når maskin operatøren forlater maskinområdet, må maskinen alltid bli slått av med hoved bryteren i posisjon 0, og maskin operatøren må alltid ta med seg sikkerhets nøkkelen til maskinen. Ikke demonter eller fjern maskinens sikkerhets deksler. Maskin operatører som skal anvende denne maskinen må bekrefte at han/hun har lest denne bruksanvisningen og forstått det hele og fulle innholdet i den. Operatør, Navn og fornavn Signatur Dato Arbeidsgiver P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 4

6 3. Maskin dimensjoner. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 5

7 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr. Standard utstyr og tilleggsutstyr er listet opp nedenfor. Standard utstyr leveres med alle maskiner. Tilleggsutstyr som er levert med din maskin er avkrysset i den engelsk språklige bruksanvisningen. Standard utstyr. Maskinen er produsert i stål konstruksjon. Valsene er produsert av spesial stål. Side valse er opplagret. Over og under valse i foringer. Frittstående betjeningspanel. Alle funksjoner til maskinen kan betjenes fra betjeningspanelet. Senter valse rotasjon drives av en regulert elektro motor. Maskinen har elektrisk beskyttelse mot over belastning. Elektriske komponenter (Siemens, Telemecanique) I henhold til gjeldende CE-standarder. Tilleggs utstyr. Side valse med motor. Nedre valse med motor. Herdede valser. Kjegle (konus) bøye enhet. Forlengede valser. Del bøyings valser. Digital display. Sentralisert smørings system. Material matingsbord. Fotpedal. Elektrisk spenning er tilpasset. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 6

8 5. Sikkerhets informasjon. Akyapak 3 valsers platevalse har øvre og nedre roterende valser. Mellom disse valsene, kan operatørens fingrer eller hender klemmes fast. Vær derfor spesielt forsiktig og sørg for at verken operatørens klær eller fingrer kommer i nærheten av disse valsene når de roterer. Ikke utfør vedlikeholds arbeid når maskinen er i drift. Sørg for at maskinen er slått i stillstands før du fjerner det bakre sikkerhets dekslet. Etter at du plasserer tilbake sikkerhets dekslene, kontroller nøye at sikkerhets funksjonene og utstyret til maskinen fungerer korrekt. DERSOM DET OPPSTÅR EN FARLIG SITUASJON, TRYKK UMIDDELBART NØDSTOPP- BRYTEREN ELLER TRÅ PÅ SIKKERHETS LINEN SOM ER MONTERT RUNDT MASKINEN! Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-BRYTEREN eller trå på sikkerhets linen som er montert rundt maskinen. Maskinen må alltid settes i stillstands før det utføres vedlikehold, reparasjon eller rengjøring av maskinen. Sikkerhets deksler skal aldri fjernes fra maskinen. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 7

9 Mulige faremomenter ved maskinen. På Akyapak 3 valsers platevalse, er det tatt en rekke forholdsregler som skal forhindre farlige situasjoner og påfølgende skader. F.eks. De elektriske installasjonene er innkapslet i et elektroskap. Andre farlige maskinsteder er hvor valsene roterer. Ved feil eller uforsiktig bruk, kan farlige situasjoner oppstå. Under drift, er det montert en sikkerhets line rundt maskinen for beskyttelse mot at farlige situasjoner skal kunne oppstå. Skader kan oppstå. Maskin operatørens fingrer eller hender kan skades. Maskin operatørens klær eller andre tilsvarende ting kan forårsake skade. Deformert arbeids materiale. En tredje person dersom han/hun oppholder seg i maskin arbeidsområdet når materialet blir bøyd kan komme til skade. Maskinens bøye utstyr kan komme til skade. Alt personell som opererer, installerer og vedlikeholder maskinen er ansvarlige for å lese alle advarsel skiltene og denne bruksanvisningen. Ikke forsøk å bøye harde materialer med unntak av metall som er beregnet for forming eller aluminiums plater. Ved forsøk på bøying av harde materialer, vil dette kunne føre til skade både med hensyn til maskinen og deg selv. Det er strengt forbudt å utføre noen form for modifikasjon på maskinen med hensyn til sikkerhet og produktivitet av maskinen. Drifts vedlikehold av maskinen og alle sikkerhets forskriftene i bruksanvisningen må følges. Maskinens tiltenkte bruksområde. Akyapak asymmetrisk platevalse er konstruert for å forme materiale og dens formings funksjoner er beskrevet nedenfor. Denne maskinen kan utføre bøyinger av lukkede eller halvlukkede rør eller kjegleformer. Våre maskiner er konstruert med ulike kapasiteter og dimensjoner med hensyn til tykkelsen til mulig materiale som skal bøyes. Kontroller derfor plate tykkelsen med hensyn til om den samsvarer med oppgitte data i denne bruksanvisningen før du starter med bøying av materialet. Ikke forsøk å bøye materialet som ikke er innenfor maskinens oppgitte kapasitet med hensyn til tykkelse og kvalitet av materialet. For å identifisere Akyapak asymmetrisk platevalse, er valse diameter, bredde og tykkelse til bøye materialet oppgitt. F.eks ; ASM-S 190 x 2100 x 6 ASM-S = Maskin type 190 = Valse diameter 2100 = Maksimal bredde til bøye materialet 6 = Tykkelsen til materialet (mm) som er 1,5 ganger større en valse diameteren. Disse verdien er korrekte for materialer med St-37 kvalitet. Deformerings trykk 240 N/mm2 Nominelt trykk 370 N/mm2 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 8

10 Korrekt bruk av maskinen. Alle bøye prosesser skal utføres ved front av maskinen hvor betjeningspanelet er plassert, og bare en person skal betjene maskinen under bøye prosessen. Ved plassering av materialet i maskinen, bør også en andre person hjelpe til med, men når selve bøy prosessen utføres, skal maskinen bare betjenes av en person. Derfor er maskin operatøren ansvarlig for at alle sikkerhetsforskrifter følges og han/hun må sørge for at hvert trinn kontrolleres nøye. Rundt maskinen må det opprettes et arbeidsområde i samsvar med maksimal størrelse til bøye materialet, dette arbeidsområdet må være avsikret. Ingen må oppholde seg i dette område når bøye prosessen utføres med unntak av maskin operatøren. Ukorrekt bruk av maskinen. Ingen må oppholde seg innenfor maskinen nødvendige arbeidsområde med unntak av maskin operatøren. Ved vedlikehold av maskinen, må maskinen frakobles den elektriske strømforsyningen. Ingen må stå på maskinen, se bilde nedenfor, ikke under noen omstendigheter. Krav til maskin operatør. Maskin operatøren må inneha nødvendige kvalifikasjoner og ha gjennomført nødvendig opplæring med hensyn til betjening av maskinen. Maskin operatøren må skriftlig undertegne at han/hun har gjennomført nødvendig opplæring og at han/hun har lest denne bruksanvisningen og forstått det hele og fulle innholdet. Medarbeidere som er yngre enn 16 år, har ikke tillatelse til å anvende denne maskinen. Ved tvil, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 9

11 Verneutstyr for maskin operatøren og vedlikeholds personell. Når maskinen er i drift, må maskin operatøren bruke på grunn av fare for fallende materiale bruke vernesko med stål beskyttelse. Videre så må maskin operatøren bruke vernehansker ved håndtering av materialet på grunn av eventuelle kvasse kanter på materialet. Vedlikeholds personell må benytte vernehansker og vernesko ved utførelse av vedlikeholds arbeid på maskinen. Sikkerhetsfaktorer ved oppmontering av maskinen. Akyapak maskinen må plasseres på et sterkt, hardt og oppvatret fundament. Fundament planen må være godkjent for å kunne tåle tilstrekkelig belastning med hensyn til maskinens vekt og materiale som skal prosesseres i maskinen. Dersom maskinen ikke plasseres på et jevnt underlag (ikke i vater) kan maskinen forårsake alvorlige skader og ulykker. Materiale vil ikke kunne bøyes korrekt i en maskin som er ukorrekt montert. Dessuten vil det lett kunne oppstå alvorlige skader eller ulykker ved maskiner som er ukorrekt montert. Hvis maskinen skal være plassert på lager en tid før den taes i bruk, må maskinen tildekkes slik at den beskyttes mot støv o.l. Sikkerhetsutstyr. På neste side vises en oversikt over sikkerhetsutstyr som er montert på Akyapak asymmetrisk platevalse. Som en kontroll av dette sikkerhetsutstyret er det også vedlagt en kontroll liste som maskin operatøren skal gjennomgå. Kontroll av sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret skal kontrolleres før hvert arbeidsskift. Alt sikkerhetsutstyr skal kontrolleres grundig minimum en gang i uken. Etter hvert service intervall og vedlikehold, skal sikkerhetsutstyret kontrolleres. Viktige kontroll punkter. Kontroller om maskinen er korrekt plassert. Kontroller om maskinen lager ulyder. Kontroller om maskinen prosesserer korrekt. Kontroller om maskinen er korrekt og sikkert montert til fundament planet. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 10

12 Utbedre og fjern alle problem eller feil ved maskinen før du tar maskinen i bruk. Stopp maskinen øyeblikkelig ved hjelp av NØDSTOPP-bryteren dersom du oppdager fare eller feil ved maskinen når maskinen er i drift. Dersom du ikke kan utbedre feilen selv, ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse. Sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen skal aldri fjernes eller forbikobles under noen omstendighet når maskinen er i drift. Sikkerhetsutstyr ved maskinen : 1. Beskyttelse deksler. 2. Hovedstrøm bryter ved betjeningspanelet. 3. Lampe for indikasjon om at strømforsyning er tilkoblet betjeningspanelet. 4. Lampe for indikasjon om at overbelastnings vernet er utløst. 5. NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. 6. Nøkkelbryter ved betjeningspanelet. 7. Display ved betjeningspanelet. 8. Andre brytere ved betjeningspanelet. 9. Advarsel merkeskilt. 10. Lydnivå fra stømforsyningskabelen. 11. Tilkoblings kabel til betjeningspanelet. 12. Manuell smøring av maskinen har blitt utført eller ikke. 13. Sikkerhets line rund maskinen. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 11

13 Sikkerhetsutstyr kontroll liste. Ta en kopi av denne kontroll listen ved hver kontroll som skal utføres. Kryss av ved hvert punkt når kontrollen viser at utstyret innehar korrekt funksjon. Ta vare på disse kontroll listene som dokumentasjon for at sikkerhetsutstyret har vært kontrollert og funnet i orden dersom det skulle oppstå en feil eller ulykke ved maskinen. KONTROLL LISTE MASKIN TYPE KONTROLL DATO BESKYTTELSE DEKSLER : De må være monterte korrekt og fast skrudd. HOVEDSTRØM BRYTER : Hovedstrøm bryteren må være montert, og kontroller at den fungerer korrekt. OVERBELASTNINGS INDIKASJONS LAMPE : Den må være montert, og når overbelastnings vernet blir aktivisert skal den bli aktivisert. NØDSTOPP-BRYTER : Den skal være montert ved betjeningspanelet, kontroller at maskinen settes i stillstands når den blir aktivisert. NØKKELBRYTER (0-1) : Den skal være montert på betjeningspanelet. Når den settes i posisjon 1, skal displayet og maskinens styresystemer bli aktivisert. ALLE ANDRE FUNKSJONS BRYTERE : Må være korrekt montert, og inneha korrekt funksjon. ADVARSEL MERKESKILT : Alle advarsel merkeskilt må være korrekt montert, og skal være montert slik at de lett kan sees. STRØMFORSYNINGS KABEL : Strømforsynings kabelen må være korrekt fast skrudd, og må ikke på noen måte være skadet. Den børe monteres slik at den er beskyttet mot mekanisk skade. BETJENINGSPANEL TILKOBLINGS KABEL : Den må være korrekt montert og den fleksible kappen rundt kabelen må kontrolleres for eventuelle skader. KONTROLL AV OLJENIVÅ : Maskinens olje nivå må kontrolleres og likeledes må den manuelle smøringen kontrolleres. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 12

14 6. Transport, montering og oppstart av maskinen. 6.1 Transport. Det anbefales at maskinen transporteres innkapslet i plastfolie som er vannsikker slik at maskinen ikke blir påvirket av vær og vind. Plasser maskinens tyngste side i fremkant på lasteplanet til lastebilen (trucken), slik at en kan oppnå normale kjøre egenskaper. Se figur 1. Etter at maskinen er lastet, kontroller at maskinen er plassert korrekt, og plasser støtter med hensyn til de bevegelige delene til maskinen. Som figur 2 viser, fest maskinen fast til underlaget ved alle fire hjørnene til maskinen ved hjelp av 4 treklosser som spikres fast i underlaget. 6.2 Håndtering og vatring av maskinen. Bruk alltid høy kapasitet stropper og tau av syntetisk materiale når du skal løfte maskinen. Kontroller vekt kapasiteten til stroppene og jamfør dette med maskinens vekt. Maskinen skal løftes slik som figur 3 nedenfor viser, både stropper og tau må løftes samtidig. Det anbefales at tauene strammes først og videre løfter du maskinen slik at den kommer i balanse, ettersom maskinens hoved vekt er på motor/drivverk siden (ikke ved valsene). Det er viktig at du ikke løsner tauene, ellers vil maskinen kunne skli og tippe over. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 13

15 6.3 Utpakking av maskinen. Den asymmetriske platevalsen er påført olje og dekket med vannsikker plastfolie for at maskinen skal være beskyttet mot vær og vind under transport. Dersom maskinen blir transportert ved bruk av åpne kjøretøy, må maskinen i tillegg også tildekkes med en presenning slik at plastfolien beskyttes fra eventuelle skader. Ved utpakking, kontroller maskinen for eventuelle transport skader med en gang, og sørg for at dette blir nedtegnet på transport dokumentene før du undertegner at maskinen er mottatt fra transportøren. Bruk alltid vernehansker når du pakker opp maskinen. Ulakkerte flater er beskyttet med olje under transport. Rengjør dette ved hjelp av Kerosen påført egnede kluter. Avfallshåndter emballasje og rengjørings materialet i henhold til gjeldene lokale avfallshåndterings forskrifter. Rengjøring av maskinen, som er beskyttet med beskyttelse olje, gjøres som følgende. Valser og ulakkerte overflater rengjøres ved hjelp av Kerosen eller lignende løsemiddel. Lakkerte overflater rengjøres ved hjelp av en blanding av diesel olje og vann. 6.4 Montering av maskinen. Maskinens monterings (fundament) flate må tilpasses i henhold til montering informasjonen gitt på neste side, og monteres fast i henhold til informasjon i kapittel 6.6. Etter at du har kontrollert at maskinen er plassert i korrekt posisjon, må den nivå justeres slik at den blir i vatret posisjon. Maskinen må videre monteres fast i fundamentflaten. Bruk desimal nivåjusterings enheter slik at maskinen blir posisjonert korrekt i vatret posisjon, fest så mutteren fast slik at maskinen er korrekt fast skrudd til fundamentflaten. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 14

16 6.5 Monterings informasjon. Før du begynner å montere maskinen, kontroller maskinens størrelse og informasjonen nedenfor. 1. Det er viktig at arbeidsområde rundt maskinen er tilstrekkelig på alle kanter av maskinen, slik at vedlikeholdsarbeid av maskinen kan gjennomføres. 2. På fremsiden av maskinen, bør det settes av minimum 1,5 x platelengden som skal prosesseres i maskinen, slik at du lett kan transportere materialet til og fra maskinen. 3. På hver av sidene til maskinen, bør det settes av tilstrekkelig arbeidsområde, slik at prosessering av materialet blir enkelt, og i tillegg bør det settes av minimum 1 meter gang område på hver side av maskinen. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 15

17 6.6 Fundament plan. Maskinen må plasseres på et hardt og skikkelig underlag for at den skal kunne prosessere korrekt. Fundament planet må ha tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinens vekt og materialet som skal prosesseres i maskinen. Fundamentet må være av typen betong. Maskinen må ikke plasseres på betong fundamentet før etter 72 timer etter at betongen er ferdig herdet. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 16

18 6.7 Sikkerhets line. Sikkerhets linen som er montert rundt maskinen, er demontert under transport (på grunn av maskinens størrelse og transport innfesting). Sikkerhets linen må derfor på monteres igjen etter at maskinen er korrekt fast montert til fundament planet. Sikkerhets linen er montert på tre av sidene til maskinen. Vinkel enheter brukes for å stramme sikkerhets linen. Skru disse enheten fast i maskinen. Monter så sikkerhets linen på trinsene og stram linen. Sikkerhets linen er montert på maskinen i tilfelle nødstilfelle. Linen skal strammes slik at det skal være nok å bare berøre den mykt, så skal maskinen stoppe opp å bli satt i stillstands. For å starte opp igjen maskinen må du benytte bryteren på betjeningspanelet. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 17

19 6.8 Elektrisk tilkobling. Elektrisk tilkobling må bare utføres av autorisert elektriker. Før tilkobling utføres, må de korrekte strøm og spennings verdiene avleses på merket som er festet på elektroskapet, og tilkoblingen må utføres i samsvar med disse verdiene. Trekk strømforsynings kabelen gjennom hullet på siden av maskinen. Trekk strømforsynings kabelen til elektroskapet igjennom slangen som er mellom elektroskapet og hullet i siden på maskinen. Tilkoble så strømforsynings kabelen til de korrekte terminal kontaktene i elektroskapet. Betjeningspanel kabelen som er mellom maskinen og det frittstående betjeningspanelet tilkobles separat. Den tilkobles ved hjelp av at multikontakten settes i multipluggen på siden av maskinen, se bilde nedenfor. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 18

20 6.9 Kontroll av elektromotor omdreinings retning. Etter at elektrisk tilkobling er gjennomført, må maskin operatøren kontrollere om elektro motoren har korrekt omdreinings retning. For å utføre denne kontrollen gjør som beskrevet nedenfor. 1. Slå hovedstrøm bryter ved elektroskapet i posisjon Slå nøkkelbryter ved betjeningspanelet i posisjon Kontroller at varsellampen med hensyn til at strømforsyning er tilkoblet er aktivisert. Hvis den ikke lyser, må den elektriske tilkoblingen, nødstopp-bryter og sikkerhets linen kontrolleres. 4. Trykk start bryteren. 5. Kontroller om valsene fungerer eller ikke. For så å kontrollere at elektromotoren har riktig omdreinings retning, kontroller om øvre og nedre valser roterer i retningen som er i samsvar med indikasjons pilene. Se tegning nedenfor. Dersom ikke nedre valsene ikke er i samsvar med pil retningen, stopp maskinen øyeblikkelig ved hjelp av å trykke NØDSTOPP-bryteren. Maskinen kan bli skadet dersom den prosesserer med feil retning i mer en 5 sekunder. Dersom den elektriske tilkoblingen er feil, må du endre på en av fasene med hensyn til strømforsynings kabel tilkoblingen. Før dette gjøres, må strømforsyningskabelen frakobles det elektriske strømnettet. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 19

21 7. Bruk av maskinen. For at en skal kunne oppnå høy produktivitet, må korrekt bruk, korrekt vedlikehold og regelmessig rengjøring utføres. Materiale må alltid forbredes før det skal bøyes i henhold til dets struktur. Dette vil si : 1. Rengjør eventuelle fliser/avfall som er på kantene til materialet. 2. Rengjør eventuelle fliser, avfall og rust på flatene til materialet. Dersom en ikke fjerner dette kan dette føre til skade på valsene, selv om de er herdede. 3. Hus å rengjør begge flate sidene til materialet. 4. Før du starter bøye prosessen, kontroller materialet nok en gang for fliser/avfall slik at du er sikker på at det er skikkelig rengjort. Den fysiske tilstanden til platen vil alltid påvirke kvaliteten til material bøyingen. Dersom flatene til materialet er skittent, vil platen kunne bli oppstripet/skadet under bøye prosessen. 7.1 Material kvalitet. Som du sikkert vet, halv kvalitets materialet, som er tiltenkt bøyd, leveres i ulike kvalitets typer. Ulike materialer kan ikke gi samme resultat under bøye prosessene på grunn av forskjellene mellom de ulike material kvalitetene. De viktigste faktorene som påvirker bøy kvaliteten : 1. Plate kvaliteten. 2. Formendrings grensen. 3. Elastisitets grense. 4. Material retning. 5. Om platen har lik tykkelse over hele arealet, tykkelse homogenitet. Disse faktorene er så viktige at dersom du endrer på en av de, vil du ikke få lik bøye resultat under bøyingen. For eksempel, når du vil bøye et materiale som elastisitets faktoren er høyere med de samme maskin innstillingen, vil den oppnådde diameteren bli ulike. Du vil også kunne oppleve at du vil få ulik bøye resultat dersom du endrer bøye prosess fra å være to trinns til å bli en trinns på grunn av at formendrings egenskapene kan ha endret seg for materialet etter den første bøyingen. Disse faktorene vil du stadig oppleve selv innenfor samme material serien, derfor der det svært viktig at du bruker høy kvalitets materialet når du arbeider med bøying av materiale. En annen feil som kan oppstå er ved bøying av materiale i store diametrer. Når en utfører slike bøye prosesser, vil en kunne oppleve at bøyingen er helt korrekt i begynnelsen. Men på midten vil den kanskje kunne bli sammen trykket på grunn av materialets egen vekt, og dermed blir radiusen ulik. For å motvirke dette, må det benyttes senter og side styringsstøtter når en bøye materiale med store radiuser. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 20

22 7.2 Plassering av materialet i maskinen. Etter at du har gjennomført alle sikkerhets kontrollpunktene i henhold til sikkerhets kontroll listen, kan du starte med å utføre material bøyinger. Første steg i bøye prosessen er å plassere materialet korrekt i maskinen. For at du skal kunne oppnå en bøye prosess av høy kvalitet, må alltid materialet som skal klemmes mellom valsene skyves riktig frem og posisjoneres korrekt i maskinen. Initialiserings trinn med hensyn til denne prosessen er : 1. Først skyves materialet inn mellom valsene. 2. Materialets posisjon justeres så slik at den er parallell i forhold til valse aksene. 7.3 Bøye prosessering. Første punkt er å tilføre maskinen elektrisk kraft, videre utføres følgende : 1. Slå på hovedstrøm bryteren ved elektroskapet i posisjon Plasser så nøkkelbryteren ved betjeningspanelet i posisjon Kontroller at strømforsynings lampen lyser, dersom den ikke lyser, kontrollerer du om sikkerhets linen, nødstopp-bryteren er aktivisert. 4. Trykk start-bryteren. Maskinen er nå klar til å utføre prosesseringen. Utfør så bøyingen av materialet i henhold til beskrivelse i kapittel 7.5 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 21

23 7.4 Betjeningspanel. NØKKELBRYTER : Det er en bryter på betjeningspanelet. Den benyttes til å starte eller stoppe maskinen. Nøkkelen er en sikring mot at andre en maskin operatøren skal kunne anvende maskinen. START BRYTER : Den benyttes for å starte maskinen etter at nøkkelbryter er aktivisert i posisjon 1. STRØMFORSYNING LAMPE : Når nøkkelbryter settes i posisjon 1, skal denne lampen lyse som en indikasjon på at strøm er tilført maskinen. NØDSTOPP-BRYTER : Når du trykker denne bryteren, vil maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. BEVEG TIL HØYRE BRYTER : Den beveger øvre og nedre valser og fører til at materialet bøyes. BEVEG TIL VENSTRE BRYTER : Den beveger øvre og nedre valser og fører til at materialet blir bøyet. NEDRE VALSE OPP : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på venstre side på betjeningspanelet, vil nedre valse (hvis den er motorisert) bevege seg oppover. NEDRE VALSE NED : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på venstre side på betjeningspanelet, vil nedre valse (hvis den er motorisert) bevege seg nedover. SIDE VALSE OPP : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på høyre side på betjeningspanelet, vil side valse (hvis den er motorisert) bevege seg oppover. SIDE VALSE NED : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på høyre side på betjeningspanelet, vil side valse (hvis den er motorisert) bevege seg nedover. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 22

24 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 23

25 7.5 Bøye metoder ved ASM-S platevalse maskin. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 24

26 Figur 1 : Figur 2 : Figur 3 : Figur 4 : Figur 5 : Figur 6 : Figur 7 : Figur 8 : Kjør nedre og bakre valse ned i henhold til material tykkelse. Sett materialet inn til valsene. Plasser materialet i valsene som vist i kapittel 7.2 og kjør nedre valse oppover slik at materialet låses fast. Skyv materialet slik at det er parallell med valsene og så nær kanten som mulig. Kjør side valse oppover avhengig av ønsket diametre som ønskes bøyd. Trykk bryteren for kjøring venstre eller høyre og for å bøye materialet noen grader. Kontroller forbøyingen ved hjelp av måleutstyr i henhold til ønsket bøyings vinkel. Hvis forbøyingen på den ene siden er korrekt, påfør samme bøyingen på den andre siden ved å reversere materialet. Kjør side valse oppover til ønsket diameter er oppnådd, roter så valsene. Når ønsket størrelse er oppnådd, maskinen er så kalibrert med hensyn til dette materialet. Du kan nå utføre en bøying eller flere. Andre viktige punkter med hensyn til korrekt bøying av materialet er vinkel plasseringen med hensyn til materialet. Materialet må kalkuleres korrekt avhengig av typen materialet som skal bøyes og bør kuttes i henhold til disse vilkårene. Kalkulering av plassering av vinkel ved konisk bøying, se kapittel 7.6. Andre viktige punkter ved material bøying er at kompresjons kraften mellom nedre og øvre valse er korrekt. Kompresjons kraften mellom nedre og øvre valse utføres manuelt ved standard maskiner. Men maskinen kan også leveres med tilleggsutstyr slik at en kan utføre denne justeringen ved hjelp av motorer. Hvis valse kompresjons kraften er større enn ønsket, så vil ende kantene til materialet bli forlenget og midten vil bli redusert, dette kalles tønne feil. Hvis valse kompresjons kraften er mindre en ønsket, så vil endekantene til materialet bli redusert og midten vil bli forlenget, dette kalles anti-tønne feil. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 25

27 7.6 Konisk vinkel plassering. Koniske bøyinger utføres ved hjelp av konisk bøye utstyr i maskinen. Koniske bøye prosesser er den mest vanskeligste bøye prosessen bland ulike bøye prosesser. Derfor trenger maskinen mye erfaring for å kunne utføre koniske bøyinger. Ettersom denne prosesseringen er vanskelig, bør en bare benytte halv maskin kapasitet når en utføre slike bøyinger. Med dette menes det at for eksempel hvis maskinen har total kapasitet på 2000x6 mm anbefales det at en ikke overstiger 1000x3 mm når en bøyer koniske bøyinger. Hvis du vil lage en kjegle som figurene på siden viser, må du forbrede maskinen i forhold til diameteren og lengden til materialet. Vinkel plasseringen må forbredes i henhold til formlene angitt nedenfor. D, d, R, r er oppgies som gjennomsnitts verdier. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 26

28 7.7 Konisk bøying. Konisk bøye prosedyre er vist nedenfor. 1. Posisjoner valsene i konisk posisjon som vist senere i dette kapittelet. 2. Støtt materialet mot de koniske støtte enhetene. Utfør forbøying som ved vanlig sylinder bøying ved hjelp av tilføring av kompresjon på nedre valse, og kontroller denne ved hjelp av måleutstyr. 3. Etter at forbøyingen er utført korrekt på den ene siden av materialet, utføres samme prosedyre ved den andre siden av materialet. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 27

29 4. Etter at forbøying er utført på begge sidene av materialet, posisjoner den nedre valsen konisk ved å justere endene slik som vist senere i denne kapittelet. 5. Bøy materialet ved å bevege side valsen oppover gradvis. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 28

30 Posisjonering av motorisert side valse til konisk posisjon. 1. Kjør side valsen oppover. 2. Åpne deksel nr Fjern B sett skruen. 4. Dra til side del A, sikre C del, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 29

31 Posisjonering av manuell side valse til konisk posisjon. 1. Flytt side valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 30

32 Posisjonering av manuell nedre valse til konisk posisjon. 1. Flytt nedre valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 31

33 Posisjonering av motorisert nedre valse til konisk posisjon. 1. Flytt nedre valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 32

34 7.8 Fjerning av ferdig bøyd materiale fra maskinen. Etter at materialet er ferdig bøyd, plasseres den nedre valsen i nedre posisjon slik at en kan fjerne det ferdig bøyde materialet fra maskinen. 1. Plasser del A oppover, vri den 90. Slik at øvre valse er i ulåst posisjon. 2. Vri armen 90 slik at den øvre valsen kan fjernes lett fra posisjonen sin. 3. Dra den øvre valsen mot deg selv. 4. Fjern materialet. For å plassere den øvre valsen tilbake til sin opprinnelige posisjon, utfører du ovenfor beskrevet rutine i motsatt rekkefølge. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 33

35 7.9 Justering av det digitale displayet. OPPMERKSOM! Ikke tast inn noen verdi eller trykk noen av tastene ved det digitale displayet uten at du er sikker på at du utfører justeringen korrekt og har lest denne bruksanvisningen grundig. Det digitale displayets hoved formål. Posisjonering av bakre valse ved denne ASM-S maskinen er svært viktig. Med hensyn til hvilken størrelse du ønsker å oppnå, vil dette være avhengig av side valsens bevegelse. Side valsen posisjon vises på displayet. Ved flere trinns bøye prosesser, bør bakre valse posisjon noteres av når første bøying er fullført. Når denne verdien justeres, vil andre materialer også bli bøyd med tilsvarende verdier. Dette vil gi deg fordeler ved serie produksjon og det vil føre til at du sparer tid. TOPP GRENSEVERDI JUSTERING. 1. Trykk F tasten 1 gang (i ca. 1 sekund) når maskinen er aktivisert. 2. Du vil da se verdien 01 på displayet (alternativt 01 og den respektive verdien). 3. Du reduserer eller øker verdien ved å bruke pil opp og pil ned tastene inntil du oppnår ønsket verdi. 4. Ved å trykke F tasten igjen 2 ganger, avslutter du justerings prosedyren. Når du trykker bryteren Beveg side valse oppover, vil du se at verdien er fast uten at den øker. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 34

36 7.10 Endebrytere. Sikkerhets endebrytere er benyttet for at maskinen skal prosessere på en sikker måte for maskin operatøren. Det er montert 5 sikkerhets endebrytere, en av disse er av standard type, de 4 andre er inkludert i lag med spesial utstyr. 1. Øvre valse er blokkert sikkerhets endebryter. Den har som funksjon å kontrollere om den øvre valsen returnere tilbake til sin posisjon eller ikke etter at det ferdige materialet fjernes fra maskinen. Maskinen kan ikke starte uten at den øvre valsen er plassert korrekt tilbake i riktig posisjon. 2. Side valse opp og ned sikkerhets endebryter. Hvis din side valse er motorisert, er det plassert to endebrytere for å begrense side valsens oppover og nedover bevegelse. 3. Nedre valse opp og ned sikkerhets endebryter. Hvis din nedre valse er motorisert, er det plassert to endebrytere for å begrense den nedre valsens oppover og nedover bevegelse. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 35

37 8. Vedlikehold. For at en skal kunne oppnå høyere produktivitet, er det viktig at en utfører korrekt vedlikehold og regelmessig rengjøring av maskinen. Vi kan dele vedlikehold arbeid inn i to gruppe : 1. Forebyggende vedlikehold. 2. Reparasjon og vedlikehold som et resultat av en oppstått feil. 8.1 Forebyggende vedlikehold. Forebyggende vedlikehold er en rekke forebyggende vedlikehold som utføres for at feil ikke skal oppstå. Dette forebyggende vedlikeholdet er : Regelmessig olje/smøring og kontroll av olje nivå (girkasse). Regelmessig rengjøring. Rengjøring av materialet som skal bøyes. Kontroll av bevegelig deler (lager, foringer, etc.). Kontroll av muttere etc. med hensyn til at de er korrekt fast skrudd. REGELMESSIG OLJE/SMØRING OG OLJE NIVÅ KONTROLL. Informasjon om dette finner du godt beskrevet i kapittel 8.2. REGELMESSIG RENGJØRING. Under bøy prosesser, vil rust, smuss og etc. kunne feste seg til valsene. Valsene bør derfor rengjøres etter hver bøye prosess og overflaten til valsene bør kontrolleres. Selv om valsene er herdet, må ikke for hardt materiale bøyes i maskinen. Maskinen arbeidsområde bør være ikke være i nærheten av støvete/smussige omgivelse forhold. Et annet viktig punkt er girboks skruen til nedre og øvre valse. Disse skruene bør kontrolleres, oljet og smuss og andre fremmed legemer bør fjernes hver dag. RENGJØRING AV MATERIALE SOM SKAL BØYES. Informasjon om dette er gitt i kapittel 7. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 36

38 KONTROLL AV BEVEGELIGE DELER. Liste over deler brukt ved maskinen finner du i kapittel 9. Maskin operatøren bør kontrollere disse delene nøye. Hvis noen av delen virker unormale, eksempelvis gir fra seg en ulyd eller ikke virker slik som den skal etc., må han/hun straks varsle kvalifisert service personell. KONTROLL AV MUTTERE ETC. Når maskinen er i drift, vil girboks skruer (montert til girboksen) stoppe og starte ofte. Og selv om Akyapak har tatt alle forholdsregler for å sikre mot at muttere skal løsne ved at vi har benyttet låse skiver og låsemasse, kan det allikevel forekomme at muttere kan løsne. Derfor bør muttere etc. kontrolleres regelmessig en gang i måneden. REPARASJON. Dersom det oppstår en feil ved maskinen, må maskinen øyeblikkelig bli slått av, og strømforsyningen må kobles fra maskinen. Maskinen må bare repareres av kvalifisert service personell. Alle de vedlagte konstruksjons tegningene og de elektriske skjemaene som er vedlagt i kapittel 9 må grundig studeres. VIKTIG!!!! Maskinen må alltid være slått av og strømforsyningen må være frakoblet når det utføres vedlikeholds eller reparasjons arbeid ved maskinen. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 37

39 OLJE/SMØRING. Det benyttes to typer olje/smøring ved denne maskinen. Grease ( for smøring av lager og foringer). Olje Merkenavn og typer med hensyn til korrekt olje og grease er oppgitt i kapittel 8.3. SMØRING AV LAGER OG FORINGER. Lager og foringer smøres ved hjelp av greasepresse (fettpresse) i henhold til kapittel 8.2. Grease smøring bør kontrolleres en gang i måneden og grease må påføres ved behov. Alle punkter som er oljet/smørt med olje eller grease bør kontrolleres før en begynner å prosessere med maskinen. Og ved behov påfylles/påføres. GIRBOKS OLJE. Hoved girboksen som er benyttet ved denne maskinen, er levert med olje ferdig påfylt. Girboks olje må byttes ved hver drifts timer og minimum en gang i året. Det anbefales ikke at en blander ulike olje typer ved på fylling av olje på girboksen. Girboks olje nivået må kontrolleres en gang i måneden. GIRBOKS OLJE BYTTE. Åpne avtappings pluggen og tapp av oljen. Plassere så pluggen tilbake slik at den tetter. Åpne så påfyllings pluggen. Fyll så på den nye oljen, og kontroller olje nivået ved hjelp av olje nivå pluggen etter at du har fylt på olje. Når olje er fylt opptil olje nivå pluggen, er olje bytte utført. Kontroller at alle plugger er korrekt skrudd tilbake på plass. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 38

40 8.2 Olje/smørings punkt. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 39

41 8.3 Oljesammenlignings tabell. MERKE GREASE (FETT) GIROLJE MOBIL Kup Grease 2 Mobil Gear 629 BP Energrease GP2 Energol GR-XP 150 SHELL Livona 2 Omala Oil 150 CASTROL Helvium 2 Alpha SP 150 TEXACO Meropa 150 ELF Reductelf SP 150 TOTAL Carter EP 150 ESSO Spartan EP 0 AGIP Blasia 150 Q8 Goya 150 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 40

42 9. Konstruksjons tegninger og reservedels lister. 9.1 Mekaniske reservedeler. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 41

43 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 42

44 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 43

45 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 44

46 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 45

47 9.2 Elektriske reservedeler og kretsskjema. P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 46

48 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 47

49 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 48

50 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 49

51 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 50

52 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 51

53 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 52

54 P. MEIDELL AS PLATEVALSE Tlf.: Side 53

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Innledning...5 3. Maskin beskrivelse...6 3.1 Maskin dimensjoner... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Standard utstyr og

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)... 3 1. Garantibetingelser... 4 2. Innledning... 5 3. Maskin beskrivelse... 6 3.1 Maskinbilde... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Tekniske data...5 2.1 Standard utstyr... 5 2.2 Spesial utstyr... 6 2.3 Maskin dimensjoner... 6 3. Viktige sikkerhets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer