Innholdsfortegnelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration) Tekniske data Standard utstyr Spesial utstyr Maskin størrelse hoved data Viktige sikkerhets faktorer Fare muligheter ved maskinen Beskrivelse av maskinens bruksområdet Nødvendig maskin arbeidsområdet Innstilling av maskinen med hensyn til sikker prosessering Maskin støy Farlige maskin områder Betjenings område ved maskinen Krav til personell som skal betjene maskinen Nødvendig verneutstyr Sikkerhets faktorer ved montering av maskinen Nødstilfelle Viktige sikkerhets forskrifter Sikkerhets utstyr Sikkerhets utstyr (funksjoner) kontroll liste Transport skade Montering av maskinen Håndtering og løfting av maskinen Utpakking Maskin fundament flate og montering av maskinen Krav til omgivelsene Fjerning av beskyttelse stoffer Vatring av maskinen Oppstart av maskinen Elektrisk tilkobling Maskin omdreinings (rotasjon) kontroll Kontroll før maskinen settes i drift Viktige sikkerhets anvisninger for drift av maskinen Smøring av maskinen før maskinen settes i drift Påfylling av hydraulikk olje P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 1

3 6. Drift av maskinen Betjenings panel Innstilling ved digital display Prosessering med maskinen Anbefalinger med hensyn til valg av arbeids materiale Standard valser levert med maskinen Montering av valser Bøying av materiale Bøying av sirkel form Generell prosedyre for bøying av materiale Valse oppsett for bøying av flat stav vertikalt (på kant) Valse oppsett for bøying av flat stav horisontal (på flat siden) Valse oppsett ved bøying av kvadratisk materiale Valse oppsett for bøying av runde aksler Valse oppsett for bøying av rør I (pipe) Valse oppsett for bøying av rør II (tube) Valse oppsett for bøying av rektangulære profiler Valse oppsett for bøying av vinkel profiler med vinkelside inn Valse oppsett for bøying av vinkel profiler med vinkelside ut Bøying av vinkel profil med vinkelside inn prosesserings beskrivelse Valse oppsett for bøying av T-profiler Valse oppsett for bøying av NPU-profiler Valse oppsett for bøying av INP-profiler Justering av styrerullene Plassering av maskinen i horisontal posisjon Smørepunkt og smøre intervall Konstruksjons tegninger og reservedels lister Mekaniske reservedeler Hydrauliske reservedeler Elektriske skjema og reservedels liste P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 2

4 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration). Samsvars erklæringen som spesifikk gjelder din maskin er vedlagt den engelsk språklige bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvars erklæring for en tilsvarende maskin. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 3

5 1. Tekniske data. Aksel diameter Valse diameter Motor effekt Valse omdreinings hastighet Maskin vekt 70 mm 245 mm kw 9 omdr./min kg 1.1 Standard utstyr. Maskinen er produsert i stål konstruksjon. Valsene drives ved hjelp av elektro motor + regulator + gir system. Herdede valser. Akslene er laget av spesial herded og behandlet stål. Manuelle styreruller som kan justeres i 3 retninger. Maskinen kan prosessere både i horisontal og vertikal posisjon. Moment begrensnings enhet som sørger for sikring mot overbelastning under bøying av materiale. De nedre valsene kan reguleres hydraulisk både oppover og nedover. Digital avlesning av de nedre valse rullene. Separat og flyttbart betjenings panel. Hydraulikk system er av merke Bosch, Parker eller Rexroth. Elektrisk system er av merke Siemens eller Telemecanique. Manuell smøring. Maskinen krever 400 Volt 50 Hz strømforsyning. Maskinen leveres med norsk bruksanvisning. Maskinen er i henhold til CE-standarder. 1.2 Spesial utstyr. Valser for bøying av tykke og tynne rør. Profil valser. Spesielle vinkel profil valser. Spesielle aluminiums profil valser. Behov for annen spenning og frekvens med hensyn til strømforsyningen for de elektriske installasjonene. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 4

6 1.3 Maskin størrelse hoved data. Ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) APK P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 5

7 2. Viktige sikkerhets faktorer. 2.1 Fare muligheter ved maskinen. Ved Akyapak profil og bøye maskiner inneholder sikkerhets utstyr for beskyttelse mot ulykker. For eksempel : De hydrauliske, elektriske installasjonene er innkapslet i metall. Andre farlige deler ved maskinen er prosesserings, bøye området ved valsene. Hvis en betjener maskinen feil eller med uforsiktighet, kan farlige situasjoner oppstå. MULIGE SKADER SOM KAN OPPSTÅ. Skader ved operatørens fingrer eller hender. Skader ved operatørens klær eller gjenstander som smykker, armbånd o.l. Deformering av arbeids materiale. Skader på tredje person ved bøying av materialet. Skader på maskinens bøye utstyr. Alt personell som prosesserer, monterer eller vedlikeholder maskinen er ansvarlig for at de har lest og forstått advarslene og maskinens bruksanvisning. DETTE ER FOR BESKYTTELSE AV DIN HELSE OG SIKKERHET. FARE! Ikke forsøk å bruke maskinen til bøye ukjente harde materialer. Maskinen er laget for å bøye metall og aluminiums plater! Dersom du forsøker å bøye andre materialer en det maskinen er konstruert for, vil dette kunne føre til skade på maskinen, deg selv eller omgivelsene rundt maskinen. Det er forbudt å utføre endringer/modifikasjoner på maskinen. Dette pga. sikkerhetsmessige og produksjonsmessige faktorer. Alle betjenings, vedlikeholds og sikkerhets instruksjoner beskrevet i denne bruksanvisningen må overholdes. 2.2 Beskrivelse av maskinens bruksområdet. APK 80 profilvalse maskin. Denne maskinen er tiltenkt brukt for bøying av ulike profil seksjoner. Profiler som T, NPU, INP i ulike former og ulike størrelser. Materialer som kan prosesseres i maskinen er bløt stål, messing, rustfritt stål og aluminium. 2.3 Nødvendig maskin arbeidsområdet. Sørg for tilstrekkelig arbeidsområde ved montering av maskinen. Ta hensyn til omgivelsene, og sørg for at fundament flaten som maskinen monteres på innehar tilstrekkelig kapasitet. Ta også hensyn til nødvendig arbeidsområde rundt maskinen med hensyn til vedlikehold av maskinen. La det alltid være 1 meter klaring bak maskinen. Ta hensyn til nødvendig arbeidsområde med hensyn til material lengder og radiuser som skal prosesseres i maskinen. Sørg for tilstrekkelig arbeidsområde med hensyn til transportering, lagring av materialet ved maskinen. Sett opp advarsel skilt rundt arbeidsområde til maskinen for tilstrekkelig advarsler til eventuelle tredje personer som kan oppholde seg ved maskinområdet. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 6

8 Nødvendig maskin arbeidsområde. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 7

9 2.4 Innstilling av maskinen med hensyn til sikker prosessering. Juster styrerullene i henhold til materialet som skal prosesseres. Bruk korrekte valser i henhold til materialet som skal bøyes i samsvar med beskrivelse i bruksanvisningen. Ved valsing av lange material lengder, er det nødvendig å bruke korrekt utstyr med hensyn til oppstøtting av materialet. Juster styrerullene når du prosesserer vinkel eller sirkel formet materialer. Ikke monter ekstra uoriginalt ustyr på maskinen. HA ALLTID FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET NÅR DU ARBEIDER MED MASKINEN! 2.5 Maskin støy. Når maskinen prosesserer med belastning, avgir maskinen støy målt til ca. 70 dba. 2.6 Farlige maskin områder. Akyapak Profilvalse har 3 motoriserte valser. Mellom disse valsene kan operatørens fingre og hender klemmes. Vær derfor spesielt forsiktig slik at verken klærne eller hendene til operatøren kommer i klemme når maskinen prosesseres. Utfør aldri vedlikehold av maskinen når maskinen prosesseres. Kontroller alltid at maskinen er avslått hvis du skal åpne bak dekselet til maskinen. Når maskinens bakre deksel åpnes, vil en sikkerhetsbryter sørge for at maskinen stopper opp. Det er strengt forbudt å utføre eventuelle modifikasjoner av denne sikkerhetsbryteren slik dens funksjon blir endret. HVIS DET SKULLE OPPSTÅ NØDSTILFELLE : TRYKK ØYEBLIKKELIG NØDSTOPP BRYTEREN. Sett maskinen i still stands før du utfører nødvendig rengjøring og vedlikehold av maskinen. Sørg for at maskinen er sikkert frakoblet strømforsyningen når slik arbeid skal utføres. Fjern aldri beskyttelse og sikkerhets dekslene fra maskinen. INNTREKKINGS OG KLEMMINGS FARE MASKIN OMRÅDER. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 8

10 2.7 Betjenings område ved maskinen. Maskinens betjenings (arbeids) område er på fremsiden av maskinen. Plasser maskinens betjenings panel slik at du hele tiden har oversikt over frontsiden av maskinen når du operere maskinen. Arbeids materialet bøyes (valses) ved frontsiden på maskinen. Figur 2.7 FARE! Maskinen skal bare betjenes av personell som innehar nødvendig kompetanse og opplæring i bruk av maskinen. 2.8 Krav til personell som skal betjene maskinen. Yngre personell som er yngre enn 16 år, har ikke lov til å betjene profilvalse og bøye maskiner ( U.S.A., ILO forskrifter). Personell som skal betjene maskinen må bekrefte at han/hun har grundig lest og forstått maskinens bruksanvisning. Ved tvil med hensyn til innholdet i bruksanvisningen, vennligst ta kontakt med leverandør eller produsent av maskinen. Den ansvarlige maskin operatøren er ansvarlig for at annet personell som skal betjene maskinen innehar nødvendig kompetanse og opplæring i bruk av maskinen. Maskin operatøren er ansvarlig for eventuelle tredje personer som oppholder seg i nærheten av maskin området når maskinen brukes. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 9

11 2.9 Nødvendig verneutstyr. Når maskinen prosesserer under normale forhold, er det ikke nødvendig for maskin operatøren å benyttet eventuelt tilleggs verneutstyr. Men vi anbefaler at det benyttes vanlig verneutstyr med hensyn til mekanisk arbeid. Ved ulike material prosesseringer, kreves det at maskin operatøren benytter vernesko med innebygd stål forsterkning i fremre del for beskyttelse mot materiale som eventuelt faller ned. Likeledes kreves det at maskin operatøren bruker vernehansker når en arbeider med materialer som har skarpe kanter. For personell som utfører vedlikehold eller reparasjon av maskinen, må bruke følgende verneutstyr. Vernehansker Vernesko med stålforsterket frem del. Personell som utfører vedlikehold eller reparasjon av maskinen må i tillegg også ha korrekt verktøy, som umbrako nøkkel sett, skrujern sett, skrunøkkel sett og olje smøreflaske Sikkerhets faktorer ved montering av maskinen. Akyapak Profilvalse maskin skal bare plasseres på en fundament flate som innehar nødvendig kapasitet med hensyn til maskinens vekt. Fundament flaten må være rett og jevn. Maskiner som blir montert på ujevne og ikke rette flater, kan føre til alvorlige skader både på maskinen og med hensyn til mennesker rundt maskinen. Kontroller grundig at fundament flaten er ren før maskinen plasseres. Se kapittel 2.3 for nærmere informasjon om nødvendig arbeidsområde rundt maskinen Nødstilfelle. Dersom det skulle oppstå et nødstilfelle ved maskinen, må du ØYEBLIKKELIG trykke NØDSTOPP-bryteren, slik at maskinen øyeblikkelig stopper opp Viktige sikkerhets forskrifter. Maskinen skal bare brukes av personell som innehar nødvendig kompetanse og opplæring i bruk av maskinen. Produsent fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til ulykker som oppstår på grunn av at det er utført ulovelige modifikasjoner av maskinen. Maskinen skal bare brukes i lukkede maskinområder. Maskinen må ikke være i nærheten av brennbare eller eksplosive stoffer. Hvis maskin operatøren forlater maskinen, skal han/hun alltid slå hoved bryteren til maskinen i 0 posisjon, og likeledes slå nøkkelbryteren til maskinen i 0 posisjon og ta med seg nøkkelen, slik at ikke maskinen kan startes av ukyndig personell. Produsenten fraskriver seg et hvert form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av at det er utført ulovlige endringer av maskinens utstyr (verktøy). P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 10

12 3. Sikkerhets utstyr. På neste side vises en oversikt over sikkerhetsutstyr (funksjoner) som er montert på maskinen. For kontroll av at dette sikkerhetsutstyret fungerer korrekt, er det i kapittel 3.1 vedlagt en kontroll liste som maskin operatøren skal benytte ved kontroll av sikkerhets utstyret. KONTROLL AV SIKKERHETS UTSTYRET. Utfør sikkerhets kontroll av maskinen før hvert arbeids skift. Kontroller sikkerhets utstyret periodisk 1 gang pr. uke. Utfør alltid kontroll av maskinen og sikkerhets utstyret hver gang det er utført vedlikehold eller service av maskinen. SIKKERHETS KONTROLL AV MASKINEN. Kontroller om maskinen er korrekt plassert (posisjon). Kontroller maskinen med hensyn til unormalt støy nivå. Kontroller om maskinen prosesserer korrekt. Kontroller om maskinen er montert korrekt med hensyn til sikkerhet. Dersom det er problem eller feil med maskinen, må alltid dette utbedres før maskinen startes opp. Sørg for at maskinen blir øyeblikkelig stoppet dersom du ser eventuelle problemer eller feil ved maskinen. Alt sikkerhets utstyr som er montert på maskinen skal alltid være korrekt montert og i korrekt funksjon før maskinen kan settes i drift. LISTE OVER SIKKERHETS UTSTYR (funksjoner). 1. Front beskyttelse deksel. 2. Sokkel bak deksel. 3. Bakdeksel sikkerhets bryter. 4. Hoved strømforsynings bryter ved betjenings panelet. 5. Strømforsynings indikator ved betjenings panelet. 6. Overbelastnings indikator ved betjenings panelet (Viser at overbelastnings vern er aktivisert). 7. NØDSTOPP-bryter ved betjenings panelet. 8. Nøkkelbryter ved betjenings panelet. 9. Display (skjerm) ved betjenings panelet. 10. Andre funksjons bryteren ved betjenings panelet. 11. Advarsel skilt (merking). 12. Kontroller at strømforsynings kabelen er korrekt tilkoblet og at kabelen ikke er skadet. 13. Kontroller at tilkoblings kabler fra betjenings panelet er korrekt tilkoblet. 14. Kontroller hydraulikk olje nivået. 15. Kontroller at nødvendig smøring av maskinen er utført. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 11

13 Oversikt over sikkerhets utstyr (funksjoner). P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 12

14 3.1 Sikkerhets utstyr (funksjoner) kontroll liste. 1 Front beskyttelse deksel. Dekselet må være montert, og skruene som holder det må være på plass 2 Bakre beskyttelse deksel. Dekselet må være montert, og skruene som holder det må være på plass 3 Bakre sikkerhets bryter. Den må være montert, og skruene korrekt festet. 4 Hoved strøm bryter. Bryteren må være korrekt montert, og bryteren må funksjonere korrekt. 5 Strømforsynings indikator lampe. Den må være korrekt montert, og funksjonere korrekt. 6 Overlast indikator lampe. Den må være korrekt montert, og må funksjonere korrekt. 7 NØDSTOPP-bryter. Den må være korrekt montert ved betjenings panelet. Ved aktivisering skal hoved motor og hydraulikk systemet stoppe opp. 8 Nøkkel bryter (0,1). Den må være korrekt montert ved betjenings panelet. Ved aktivisering av denne bryteren skal den føre til aktivisering av displayet og de andre styre kretsene. 9 Display. Det må være korrekt montert ved betjenings panelet. Når det blir aktivisert ved hjelp av nøkkel bryteren, skal displayet vise korrekt funksjon. 10 Alle andre funksjons brytere ved Betjenings panelet. De må være korrekt montert, og inneha korrekt funksjon. 11 Advarsel skilt (merkelapper). De må være godt festet på sine respektive plasser, slik at de lett kan sees. 12 Strømforsynings kabel. Det må være korrekt montert, og kabelen må være korrekt festet fast til maskinen. Kontroller at kabelen ikke er skadet. Kabelen skal være beskyttet mot mekanisk skade. 13 Betjenings panel tilkoblings kabel. Det må være korrekt montert, og kontroller den fleksible ytre kappen for eventuelle skader. 14/15 Hydraulikk olje nivå og smøring. Kontroller hydraulikk olje nivået, og kontroller at maskinen er tilstrekkelig smurt. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 13

15 3.2 Transport skade. VIKTIG! Kontroller maskinen for eventuelle transport skader når du mottar maskinen. Hvis du observerer noen form for transport skade, sørg for at dette blir påført transport papirene ved mottakelse. ADVARSEL! Brukere av maskinen må lese denne bruksanvisningen grundig, slik at han/hun har forstått innholdet og behandler maskinen i tråd med beskrivelser og instruksjoner gitt i bruksanvisningen. Beskyttelse deksel skal ikke fjernes fra maskinen, uansett årsak. Produsent fraskriver seg et hvert form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av ulovlige endringer som har blitt utført ved maskin. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 14

16 4. Montering av maskinen. 4.1 Håndtering og løfting av maskinen. Akyapak profilvalse og bøye maskin må flyttes til den ønskede maskin plasseringen ved hjelp av passende stropper og kran. Flytting av maskinen skal bare utføres av kvalifisert personell. Ikke la noen passere under last som er løftet. Vær oppmerksom på maskinens vekt, og at dette samsvarer med kapasiteten til løfte utstyret når maskinen skal løftes. Maskin løfte utstyret må være i henhold til DIN LØFT ALDRI MASKINEN VED HJELP AV EN GAFFEL TRUCK. 4.2 Utpakking. Akyapak profilvalse og bøye maskin er dekket med vanntett plastikk film for at maskinen skal være beskyttet mot eventuell fuktighet fra vær under transport. Ved transport av maskinen i åpne kjøretøy, bør maskinen også dekkes til med pressening eller lignende over plastikk filmen, for at maskinen skal være tilstrekkelig sikret mot vær og vind. Dersom du observerer eventuelle transport skader ved utpakking, vennligst ta straks kontakt med transportøren eller leverandøren med hensyn til disse transport skadene. Bruk vernehansker når du pakker ut maskinen, og avfallsdeponer transport emballasje i henhold til lokale miljø forskrifter. Blanke maskin deler er innsmurt med olje under transport. Bruk Kerosene for å tørke av denne oljen, og husk å bruke vernehansker når du utfører dette. Husk å avfallsdeponer eventuelle tørke kluter i henhold til de lokale miljø forskriftene. BRUK IKKE TYNNER ELLER LIGNENDE NÅR DU TØRKER AV OLJEN! P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 15

17 4.3 Maskin fundament flate og montering av maskinen. Fundament flaten hvor maskinen skal monteres, må inneha tilstrekkelig kapasitet i forhold til maskinen. For vertikal og horisontal montering, anbefales 100 mm tykk hard betong kjern med en 250 mm tykk betong lag over. Du bør montere 20 mm tykke stålplater på stede hvor maskinens føtter blir plassert. A : Fundament sole. B : Hard betong kjerne. C : Betong. Maskin feste bolter : 4 stk M12x250 mm bolter, 8 stk M12 muttere, 4 stk M12x50 bolter. Fundament materialet må tilrettelegges før maskinen plasseres og monteres på det tiltenkte maskin stedet. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 16

18 4.4 Krav til omgivelsene. Maskinen nødvendige arbeidsområde er beskrevet i kapittel 2.3. For at maskinen skal arbeide effektivt og for at maskinen skal ha lang levetid, men også for at maskinen skal funksjonere pålitelig og av sikkerhetsmessige årsaker, bør du også ta hensyn til følgende omgivelse faktorer. 1. Maskinen bør plasseres på et sted bort fra spon og dreie støv. 2. Maskinen bør plasseres på et sted hvor det ikke befinner seg maskiner som kan forårsake vibrasjoner, eksempelvis presser, sakser etc. 3. Maskinen bør plasseres på et sted hvor fundament flaten ikke er utsatt for eventuelle vibrasjoner. 4. Strømforsyningen må ha korrekte verdier, og være av god kvalitet uten noen form for spikere og lignende. 4.5 Fjerning av beskyttelse stoffer. De blanke områdene er innsmurt med olje når maskinen blir levert. Fjern denne oljen ved hjelp av egnede kluter i henhold til kapittel 4.2. Områder som skal være smurte, må rengjøres ved hjelp av egnede kluter innsmurt med olje. 4.6 Vatring av maskinen. For at maskinen skal prosessere korrekt og effektivt, og oppnå lang levetid, er det viktig at maskinen blir korrekt vatret. Bruk en vater ved montering av maskinen, for oppvatring av maskinen. Vatrings sensitivitet bør være rundt 0,04 mm/m. Maskinen må kontrolleres regelmessig med hensyn til om den er korrekt oppvatret. Første kontroll med hensyn til oppvatring av maskinen må utføres etter 24 timer etter montering av maskinen. Kontroller så videre med hensyn til oppvatring av maskinen regelmessig hver måned og etter hvert kan kontrollen utføres årlig. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 17

19 5. Oppstart av maskinen. 5.1 Elektrisk tilkobling. VIKTIG! Elektrisk tilkobling av maskinen skal bare utføres av kvalifisert elektrofagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner til å kunne utføre denne type tilkobling. Vær oppmerksom på at strømforsyningen til maskinen skal være 400 V / 50 Hz / 3 fase. Koble PE kontaktklemmen med den gule/grønne jordingskabelen ved elektroskapet. L1, L2 og L3 kontaktklemmene skal tilkobles med de respektive kablene for de 3 fasene. Utfør tilkoblingen i henhold til de elektriske skjemaene. Maskinens strømforsynings spenning er 400 V. 5.2 Maskin omdreinings (rotasjon) kontroll. Etter at den elektriske tilkoblingen er utført, må operatøren kontrollere om maskinens motor roterer i korrekt retning. Posisjonere hovedstrøm bryteren i posisjon 1. Posisjoner nøkkelbryteren ved betjenings panelet i posisjon 1. Kontroller at den hvite lampen ved betjenings panelet lyser. Kontroller at NØDSTOPP-bryterene ikke er aktivert, og likeledes sikkerhetsbryterne ved beskyttelse dekslene til maskinen. Trykk maskinens START bryteren. Trykk bryteren for valse rotering ved betjenings panelet. Hvis den nedre valsen roterer i samme retning som pilen ved siden av bryteren indikerer, betyr dette at tilkoblingen er utført korrekt. Hvis valsen roterer i motsatt retning i forhold til pilen ved siden av bryteren, må du øyeblikkelig trykke NØDSTOPP bryteren. Koble så maskinen fra strømforsyningen. Bytt om 2 av fasene på strømforsynings kabelen, dette vil føre til at rotasjons retningen til valsen blir invertert. Utfør den beskrevne kontrollen en gang til for å kontrollere om rotasjons retningen ble korrekt. Ikke la maskinen prosessere med feil rotasjons retning i mer en 10 sekunder. Ellers kan den maskinens hydrauliske pumpe bli skadet. 5.3 Kontroll før maskinen settes i drift. Før en starter med å prosessere maskinen, må maskinens bruksanvisning være grundig lest og forstått. Sikkerhetsutstyr må funksjons testes slik at en sikrer at alt sikkerhets utstyr innehar korrekt funksjon. 5.4 Viktige sikkerhets anvisninger for drift av maskinen. FARE! Utfør bare maskin innstilling når maskinen er avslått. Ikke trykk valse rotasjons bryteren før arbeids materialet er korrekt plassert i maskinen. Trykk bare valse rotasjons bryteren når arbeids materialet er korrekt plassert i maskinen. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 18

20 5.5 Smøring av maskinen før maskinen settes i drift. Før maskinen settes i drift, må maskin delene som krever smøring (se kapittel 7 for mer informasjon om smørepunkt ved maskinen), smøres. 5.6 Påfylling av hydraulikk olje. Hydraulikk olje er ikke påfylt maskinene når de leveres fra Akyapak fabrikken. Maskinen må ikke startes før nødvendig hydraulikk olje er påfylt maskinen. Maskinen krever at det påfylles 20 liter hydraulikk olje. Nedenfor vises en oversikt over de mest vanlige godkjente hydraulikk oljene for denne maskinen. HYDRAULIKK OLJE. Hydraulikk olje må byttes periodisk ved hver drifts time. ISO ROL SHELL TOTAL AGIP BP ELF GULF ESSO MH 32 LI 32 HID.YA ZS 32 OSO 32 HLP 32 ELF AW NUTO HIV HIV 32 HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV SMØREFETT (GREASE). Bruk en liten børste og plasser smørefett på kjede og tann(gir)hjulene periodisk ved hver 500. driftstime. ISO ROL SHELL TOTAL AGIP BP ELF GULF ESSO XM3 MURCU ALVAN MULTIS GR MU GREASE ROLE GULF BEACO RY3 I AR3 3 EP 3 LTX 3 XA 3 3 N 3 GIRBOKS OLJE. Girboks olje må periodisk byttes ved hver driftstime. ISO ROL SHELL TOTAL AGIP BP ELF GULF ESSO CC EP 320 OIL 320 CARTER BLASIA GRXP SP EP EP EP Etter at du har fylt på hydraulikk olje, kjør maskinen i ca. 10 minutter, slik at eventuelle luft bobler forsvinner. Kontroller så hydraulikk olje nivået igjen ved hjelp av hydraulikk nivå indikatoren ved hydraulikk olje tanken. Kontroller hydraulikk olje nivået regelmessig, og fyll på hydraulikk olje ved behov. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 19

21 6. Drift av maskinen. Har du lest bruksanvisningen grundig? Har du forstått alt innholdet i bruksanvisningen? Hvis det er eventuelle punkter du ikke har forstått, vennligst ta kontakt med deres leverandør for oppklaring. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som oppstår på grunn av bruk av maskinen som ikke er i samsvar med det som er beskrevet i bruksanvisningen. 6.1 Betjenings panel. 1. Display : Dette er den elektroniske indikatoren som viser venstre valse bevegelse. 2. Strømforsynings indikator lampe : Indikerer at betjenings panelet har tilført strømforsyning. 3. Display : Dette er den elektroniske indikatoren som viser høyre valse bevegelse. 4. AV/PÅ Nøkkel bryter : Denne styrer AV/PÅ av betjeningspanelet. Når denne bryteren er i posisjon 0, er betjenings panelet avslått. 5. Trykk bryter : Beveger høyre valse oppover. 6. Aluminium merking : Merkingen viser beskrivelse av bryternes funksjon ved betjenings panelet. 7. START bryter : Når du trykker denne vil maskinen være klar til å prosesserer. 8. Trykk bryter : Beveger venstre valse oppover. 9. Trykk bryter : Beveger venstre valse nedover. 10. Trykk bryter : Ved bøying av materiale, styrer denne bryteren at materialet beveger seg mot høyre. 11. NØDSTOPP-bryter : Dersom det oppstår et nødstilfelle, skal denne bryteren trykkes øyeblikkelig. For å deaktivere bryteren igjen, vris den soppformede bryteren i samme retning som pilen viser. For å starte maskinen igjen, trykkes bryter nr Trykk bryter : Ved bøying av materialet, styrer denne bryteren at materialet beveger seg mot venstre. 13. Trykk bryter : Beveger høyre valse nedover. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 20

22 6.2 Innstilling ved digital display. 1. Tast for økning av verdi. 2. Tast for redusering av verdi. 3. F Programmerings tast. All forhåndsprogrammering av digitale display er utført ved Akyapak fabrikken. Justering av nedre og øvre ende posisjon for valsene. 1. Trykk 1 gang (i ca. 1 sekund) på F tasten når maskinen er i drift. 2. Du vil da se verdien 01 komme frem på displayet. (Alternativt viser displayet 01 og verdi). 3. Ved å bruke tastene for å øke eller minske verdien, tastes den ønskede maksimums verdien inn. Dette er verdien for bøye posisjonen. 4. Trykk tasten F (holdes inne i ca. 1 sekund) 1 gang. 5. Du vil nå se at verdien 02 kommer frem på displayet (Alternativt viser displayet 02 og verdi). 6. Ved å bruke tastene for å øke og minske verdiene, tastes den ønskede minimums verdien inn. (Posisjon for valsene i åpnet tilstand). 7. Trykk tasten F en gang til (holdes inn i ca. 1 sekund), og du returnerer til normal modus igjen. Etter at denne prosedyren er gjennomført, er nedre og øvre ende posisjon verdiene for valsene justert. 01 : Valse topp posisjon 02 : Valse nedre posisjon. 8. Verdien til 01 må alltid være høyere enn verdien til 02. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 21

23 6.3 Prosessering med maskinen Anbefalinger med hensyn til valg av arbeids materiale. Figur Akyapak profilvalse og bøye maskin bøyer hovedsaklig alle profiltypene som er vist ovenfor. Akyapak profilvalse og bøyemaskin kan bøye hvilken som helst type materiale. Bøye kvaliteten avhenger av material kvaliteten. Materialer som inneholder stål har elastiske egenskaper. Dette er hvorfor ekspansjon og sammenpressinger kan oppstå. Hvis materialets fysiske egenskaper ikke er ensartede under bøye prosessen, vil det være svært vanskelig å oppnå en konstant (lik) diameter. Hvis størrelsene til arbeids materialet ikke er ensartede (bare en desimal i forskjell), vil ikke bøye prosessene kunne repeteres. Radiusen vil variere. Arbeids materialet må rengjøres så godt som mulig, uten at de utsettes for oksidasjon, og må oppbevares tørt og ved konstant temperatur. Arbeids materialet bør være av en og samme leveranse fra material leverandør (for at de skal være så like som mulig). Ved bøying av rør, må du kontrollere at rørene er rette og innehar form før du gjennomfører bøyingen. Bøying av kurvede eller deformerte rør vil gi et dårlig slutt resultat Standard valser levert med maskinen. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 22

24 6.3.3 Montering av valser. Det er levert 12 (1 sett) valser i lag med Akyapak profilvalse og bøye maskin. Ved passende og korrekt innstilling innehar disse kapasitet for bøying av ulike standard profiler som finnes i markedet. (Informasjon om maskinens bøye kapasitet er plassert på maskinen. OPPMERKSOM! Mange ulykker oppstår på grunn av ukorrekt og upassende start og drift av maskinen utenfor dens kapasitets område Bøying av materiale. Ved Akyapak profilvalse og bøye maskin er de to nederste valsene flyttbare. Det er derfor arbeids materialet kan mates i maskinen både fra høyre og venstre side. Plasser materialet i maskinen i henhold til de ulike etterfølgende bøye eksemplene. Arbeidsmaterialet må plasseres mellom valsene. Beveg den venstre eller høyre sylinderen. For å oppnå den ønskede diameteren må du justere maskinen i forhold til en mal eller et bøye mønster. Når den ønskede diameteren er oppnådd, tilfører du trykk til sylindrene. Etter at du har kontrollert bøye mønsteret, kan du utføre bøyingen på arbeids materialet. Ved standard eller repeterende bøyinger, bruker du det digitale systemet for å oppnå korrekt innstilling Bøying av sirkel form. For å finne frem til innstillinger for bøying av sirkel form med ønsket diameter, anbefaler vi at du gjør som følger : Kutt noen biter av materialet 1 1,5 meter lange. Juster valsene i en prøve posisjon, og prosesser et stykke av materialet igjennom maskinen. Kontroller så denne test prosesseringen oppimot det ønskede resultatet. Hvis radiusen er for stør, justerer du valsene slik at de gir en krappere bøying på materialet (økning av 01 verdien). Hvis radiusen er for liten, justerer du valsene slik at de gir en svakere bøying av materialet (redusering av 01 verdien). Prøv så å prosessere en nye material stykke, og kontroller denne mot det ønskede resultatet. Gjenta denne prosedyren inntil det ønskede resultatet er oppnådd. VIKTIG! Bruk alltid en ny og rett bit av material stykke ved hver test prosessering. Når du har oppnådd korrekt radius, noter ned de innstilte verdiene med hensyn til valse posisjonene. For å finne ut nøyaktig lengde på arbeids materialet stykkene, kan regnes ut ved hjelp av formelen. Omkrets = diameter x MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ Å LA DET VÆRE IGJEN LITT EKSTRA LENGDE VED ENDENE FOR KUTTING OG TILPASSING ETTER AT BØYINGEN ER UTFØRT. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 23

25 6.3.6 Generell prosedyre for bøying av materiale. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Akyapak profilvalse og bøye maskin sine valse bevegelser er tilsvarende som vist i figur 1. Valsen A er ikke flyttbar, og kan rotere i to retninger. Valsene B kan flyttes ved hjelp av hydraulikk styring både oppover og nedover. De kan roteres i begge retninger. Plasser arbeids materialet mellom valsene. Flytt valsene B oppover ved hjelp av trykk bryter 8 ved betjeningspanelet inntil du oppnår den ønskede innstillingen. Trykk så trykk bryter 12 ved betjenings panelet for å rotere B valsene. Ved hjelp av trykke bryter 5 ved betjenings panelet beveger du valsen B inntil du oppnår den ønskede innstillingen. Ved å trykke bryter 10 ved betjenings panelet mates materialet i maskinen. Dersom det oppstår gradekanter ved arbeids materialet under bøye prosesseringen, påfør smøring på overflaten til arbeids materialet ved hjelp av passene olje slik at materialet glir lett. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 24

26 Ved bøying av lange arbeids materialer, må du plassere støtte rullebukker under de lange arbeids materialet. Antall støtte rullebukker må være proporsjonalt med lengden til materialet. Spesielt viktig er det hvis en skal prosessere med svært store diametre, at en monterer maskinen i horisontal retning (altså akslene blir stående i vertikal retning). Hvis maskinen er montert i horisontal retning, bør de på tilsvarende måte brukes støtte rullebukker ved prosessering av svært lange arbeids materialer. Kontroller svært nøye at høyden til støtte rullebukkene er korrekt innstilt. OPPMERKSOM! Kontroller arbeidsområde rundt maskinen svært nøye når du prosesserer med lange arbeids material stykker. Sørg for at ikke uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 25

27 6.3.7 Valse oppsett for bøying av flat stav vertikalt (på kant). FIGUR 1 : FIGUR 2 : Valse oppsett for brede flat staver. Valse oppsett for smale flat staver. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 26

28 6.3.8 Valse oppsett for bøying av flat stav horisontal (på flat siden). Ved bøying av flat stav materiale i horisontal retning, bruk støtterullene for at du skal oppnå tilstrekkelig stabilitet, og ved større diametre bruk valse nr 3 som en flens. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 27

29 6.3.9 Valse oppsett ved bøying av kvadratisk materiale. FIGUR 1 : FIGUR 2 : Valse oppsett for større materialer størrelser. Valse oppsett for mindre materialer størrelser. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 28

30 Valse oppsett for bøying av runde aksler. FIGUR 1 : FIGUR 2 : Valse oppsett for større material størrelser. Valse oppsett for mindre material størrelser. For sammenhengende og standard prosessering, vil valser som har fordypning som passer til materialet gi det beste resultatet. For mer informasjon, ta kontakt med din leverandør av maskinen. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 29

31 Valse oppsett for bøying av rør I (pipe). FIGUR 1 : FIGUR 2 : Valse oppsett for bøying av større material størrelser. Valse oppsett for bøying av mindre material størrelser. Hver rør størrelse krever hver sin størrelse med hensyn til valse som skal brukes. For tynne og rustfrie rør, bør du bestille valser som er laget av Derlin eller Kestamit. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 30

32 Valse oppsett for bøying av rør II (tube). For hver rør diameter må det brukes et valse sett som har korrekt åpning. Hvert valse sett er merket med rør diameter og posisjon for valsene. Valse nr 1a må monteres på den øvre senter akselen A ettersom dens åpning er dypere. Valsene 2b må monteres på de nedre akslene B. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 31

33 Valse oppsett for bøying av rektangulære profiler. For tykke profiler, er det mulig å bøye ved hjelp av å bruke standard valser (Figur 1 2 3). Ved bøying av rektangulære profiler, bør du bruke spesielle valser (Figur 4). Konkave overflater kan oppstå spesielt ved bøying av tynn veggede store profiler. (Se figur ovenfor). For å motvirke dette, fylles profilen med materiale som lett kan fjernes etter at bøyingen er gjennomført (F.eks. sand etc.). P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 32

34 Valse oppsett for bøying av vinkel profiler med vinkelside inn. Valse oppsettet vises ovenfor. Styrerullene bør justeres i retning F1 slik at materialet holdes flat og at det skyves i retning F2 slik at den motvirker material spenninger som vist ovenfor. Ved bøying av vinkel jern med vinkelside innover ved lette radiuser og spesielt ved tynn veggede vinkler og / eller aluminiums vinkel profiler kan bøye kvaliteten forbedres ved at en benytter en spesial valse for å motvirke trykk mot vinkel flens kanten. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 33

35 Valse oppsett for bøying av vinkel profiler med vinkelside ut. Plasser valse 1 på aksel B etter at du har plassert profilen i maskinen korrekt. La det være igjen et gap L med størrelse omlag 10% av tykkelsen til sidekanten. Plasser styrerullene X inn mot profilen med lett trykk. Begynn med bøyingen gradvis ved å kjøre den fremover også bakover og hvis den etter andre frem og tilbake kjøring fremdeles har spenninger mot maskinen, må du forsøke å øke trykket med hensyn til styrerullene X. Med profiler som er mindre en 20 % av maksimums kapasitet til maskinen, er det mulig å gjennomføre bøyningen ved en gjennomkjøring. For å holde profilen i korrekt horisontal vinkel posisjon, justeres styrerullene slik at den resulterende diameteren til spiralen blir 3-4% mindre enn det ønskede oppnådde resultatet. Den vesle valsen Y posisjoneres slik at diameteren blir øket igjen til den ønskede oppnådde verdien. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 34

36 Bøying av vinkel profil med vinkelside inn prosesserings beskrivelse. A. Plasser profilen i rett linje mellom valsene, og sørg spesielt for å stramme aksel muttrene på senter valsen med forsiktig kraft slik at du unngår deformering av sidekanten. B. Posisjoner de to styrerullene X i mot profilen med lett trykk. C. Før styrerullen Y på innsiden av vinkelen slik at profilen holdes sikkert fast. D. Posisjoner bøye valsene slik at radiusen er ca. 5% mindre enn den ønskede oppnådde radiusen. Posisjoner styrerullen Y på utgangs siden slik at utgangs kraften korrigerer spenningen og øker radiusen til den ønskede endelige verdi. E. Profilen må sitte perfekt sammen med valsene. Hvis profilen har vridninger mot maskin valsen X, er det påført for lite trykk, og dersom den vrir seg bort fra maskinen, er det påført for mye trykk. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 35

37 Valse oppsett for bøying av T-profiler. FIGUR 1 : FIGUR 2 : FIGUR 3 : FIGUR 4 : For bøying av T-profiler med vinkelkant inn. For bøying av T-profiler med vinkelkant ut. For bøying av T-profiler med vinkelkant til siden (for små material størrelser). For bøying av T-profiler med vinkelkant til siden (for større material størrelser). P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 36

38 Valse oppsett for bøying av NPU-profiler. FIGUR 1 : FIGUR 2 : FIGUR 3 : FIGUR 4 : For bøying av utvendige NPU-profiler (for små material størrelser). For bøying av utvendige NPU-profiler (for større material størrelser). For bøying av innvendige NPU-profiler (for små material størrelser). For bøying av innvendige NPU-profiler (for større material størrelser). P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 37

39 Valse oppsett for bøying av INP-profiler. FIGUR 1 : Valse oppsett for bøying av større material størrelser. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 38

40 6.4 Justering av styrerullene. For å holde materialet i flat linje retning er det montert to styreruller som mekanisk kan justerer på Akyapak profilvalse og bøye maskin. Styrerullene kan justeres mekanisk i 3 retninger. FIGUR 1 : FIGUR 2 : FIGUR 3 : Siderullen kan beveges i X-retning. Siderullen kan beveges i Y-retning. Siderullen kan beveges i Z-retning i 360 grader ved å løsne to bolter. Etter at siderullene er i korrekt posisjon, så strammes boltene til igjen. OPPMERKSOM! Ikke utfør noen form for justering når maskinen er i drift. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 39

41 6.5 Plassering av maskinen i horisontal posisjon. Akyapak profilvalse og bøye maskin kan prosessere både i horisontal og vertikal plassering. For å plassere maskinen i horisontal posisjon, løftes maskinen i samsvar med tegningene vist nedenfor (figur 6.5). Bruk en stropp for å løfte maskinen. Stroppene må være godkjent til å kunne tåle minimum 4000 kg last. PLASSERING AV STROPPEN PÅ MASKINEN. Plasser stroppen rundt den øvre valse akslingen med en valse montert som vist under. OPPMERKSOM! Produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for ulykker som oppstår på grunn av feil bruk av løfte utstyr. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 40

42 7. Smørepunkt og smøre intervall. Bruk en egnet fettpress for å smøre de ulike smørepunktene på Akyapak profilvalse og bøye maskin i henhold til de oppgitte smørepunktene nedenfor. Maskinen skal påføres smørefett ved hver 500. drifts time. Med hensyn til godkjente smørefett (grease) type, se kapittel 5.6. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 41

43 8. Konstruksjons tegninger og reservedels lister. 8.1 Mekaniske reservedeler. 1. Hoved chassis. 2. Elektroskap. 3. Hydraulikk sylinder. 4. Øye bolt. 5. Styreruller. 6. Øvre valse gruppe. 7. Nedre valse gruppe. 8. Betjenings panel. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 42

44 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 43

45 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 44

46 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 45

47 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 46

48 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 47

49 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 48

50 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 49

51 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 50

52 8.2 Hydrauliske reservedeler. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 51

53 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 52

54 8.3 Elektriske skjema og reservedels liste. P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 53

55 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 54

56 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 55

57 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 56

58 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 57

59 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 58

60 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 59

61 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 60

62 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 61

63 P. MEIDELL AS PROFILVALSE Tlf.: Side 62

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Tekniske data...5 2.1 Standard utstyr... 5 2.2 Spesial utstyr... 6 2.3 Maskin dimensjoner... 6 3. Viktige sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Innledning...5 3. Maskin beskrivelse...6 3.1 Maskin dimensjoner... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Standard utstyr og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)... 3 1. Garantibetingelser... 4 2. Innledning... 5 3. Maskin beskrivelse... 6 3.1 Maskinbilde... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer