1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4"

Transkript

1

2 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT SIKKERHET OG STANDARDER Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Elektrisk utstyr Sikkerhetsutstyr på maskinen GARANTI MASKIN SPESIFIKASJONER Maskin beskrivelse Maskin kapasitet og tekniske data Identifikasjons typeskilt INSTALLASJON Løfting og Transport Montering av maskinen Montering av utstyr på maskinen Elektrisk tilkobling DRIFT AV MASKINEN Oppstart av maskinen Material mating Innstilling av sagbladstyringen Innstilling av kutte inklinasjonsvinkel Halvautomatisk kutte syklus Innkjøring av sagblad Regulering av sagbladhastighet SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Bytte av sagblad Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Oljetabell Månedlig vedlikehold Side : 1

3 10. FEILSØKING Skader ved kuttet eller på sagbladet Elektrisk feilsøking Hydraulisk feilsøking STØY NIVÅ AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL CNC - BETJENINGSPANEL Beskrivelse av CNC-betjeningspanel Oppstart av systemet Beskrivelse av funksjonstaster Halvautomatisk kuttesyklus Innstilling av sagbladhastighet Programmering - PGM Utføre et program - RUN Gå til ønsket lengdeposisjon - GTO Innstilling av maskinparametere Test av innganger / utganger - CHK Beskrivelse av innganger / utganger Oversikt over advarselmeldinger Oversikt over feilmeldinger Frekvensomformer feilmeldinger RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA Skjema for bestilling av reservedeler Reservedelstegninger og skjema Side : 2

4 1. SAMSVARSERKLÆRING Samsvarserklæring for den spesifikke maskinen er plassert i den engelsk språklige bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. Side : 3

5 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT ELEKTRISK SYSTEM TEST. [ ] Tilkoblings Spenning. Hz. - Elektrisk betjeningspanel - CNC-Betjeningspanel - Sagbladmotor - Kjøle pumpmotor - Hydraulikk pumpemotor - Lengdemålesystem skrumotor - NØDSTOPP-bryter og - Innmatingsmotor sikkerhetssystemer - Spontransportør motor MEKANISKE DELER INSPEKSJON. [ ] - Sagbue bevegelse - Matings automat bevegelse - Justering av sagbladstramming - Reduksjons gir system - Lengdemålingssystem skruposisjonering - Justering av sagbladstyring - Spontransportør - Kontroll av sikkerhetsutstyr plassering HYDRAULIKK SYSTEM INSPEKSJON. [ ] - Hydraulikk styringsenhet - Skjæretrykk regulator - Skjæretrykk ventil - Mating reguleringsventil - Sagbue løftesylinder - Matestikke sylinder - Matings automat sylinder TEST DATO / / INSPEKTØR KODE. GODKJENT AV PRODUKT ANSVARLIG [] Matingsautomat beskyttelse [] Spontransportør [] Kutte syklus test [] Sikkerhets system inspeksjon Merknader. DATO / / Signatur Side : 4

6 3. SIKKERHET OG STANDARDER INNLEDNING Denne bruksanvisningen for vedlikehold og bruk er en veiledning i korrekt bruk av denne båndsagmaskinen og er dessuten også til støtte for operatørens sikkerhet og beskyttelse. Før båndsagen tas i bruk, må operatøren lese denne bruksanvisningen. BRUKSOMRÅDE OG KRAV TIL PERSONELL FOR BÅNDSAGEN Båndsagen BIANCO 370 A 60 CNC kan bare benyttes av kvalifisert og autorisert personell og er bare tiltenkt brukt til å kappe : Jern materiale Rustfritt stål Legert stål - Kobber - Messing - Karbon Aluminiums legeringer Plastikk PVC-materiale. BÅNDSAGEN MÅ IKKE BENYTTES AV ELLER TIL Båndsagen BIANCO 370 A 60 CNC kan absolutt ikke benyttes av ukvalifisert eller uautorisert personell, og er ikke passende til kapping av : Tre - Teflon - Kjøtt - Bein - Glass. 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren - Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kreves øyeblikkelig stans av maskinen, trykk den røde soppformede trykk-bryteren NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. - Maskinen skal aldri brukes uten at sikkerhetsutstyret er korrekt montert. - Ikke plasser hendene dine i spontransportøren uten at du har slått av hovedstrøm bryteren og fjernet nøkkelen fra denne. - Koble alltid maskinen fra strømforsyningen før du utfører noen form for vedlikeholds eller service arbeid. - Prøv aldri å flytte/endre posisjonen til materialet som kappes under en kutte syklus. - Beveg deg aldri i nærheten av kutte område med armer eller hender når maskinen prosesserer. - Bruk aldri løs sittende klær, for store hansker, armbånd, halsbånd (smykker) eller tilsvarende objekter som kan bli dradd inn i maskinen når den prosesserer. - Bruk alltid vernehansker når du er i befatning med sagbladet eller forflytter det kuttede material stykkene. - Sørg for at materialet er tilstrekkelig støttet opp ved begge sider av maskinen, ved bruk av eventuelle rullebord. - Før du prosesserer med maskinen, kontroller at materialet er korrekt spent fast i stikken. - Beveg deg ikke i nærheten av stikken når den utfører åpning eller låsings operasjoner med hensyn til materialet. Side : 5

7 3.2 Elektrisk utstyr - I HENHOLD TIL EUROPEISK STANDARD EN Tilgang til elektroskapet er beskyttet av hovedstrømbryter som fungerer som lås for elektroskap døren. - Signal spenning 24V cc. - Sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. - Beskyttet mot overbelastning ved hjelp av termisk motorvern. - Øyeblikkelig stopp når motorvern blir aktivisert. - Systemet har jordingspunkt ved alle elektriske deler. - Nødstopp system, som fører til at alle funksjoner blir blokkerte ved hjelp av å trykke en soppformet trykk bryter, plassert på betjeningspanelet. - En polet kretssystem med et maksimalt spenningsfall på 1,7 Volt. - Isolasjonsmotstand i henhold til EC standarder. - Spenningsmotstand i henhold til EC standarder. - Automatisk stopp etter fullført kutte syklus. - Øyeblikkelig stopp ved sagblad brudd. - Dersom beskyttelse deksel til sagbladet blir fjernet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i still stans. 3.3 Sikkerhetsutstyr på maskinen - To metall deksler som er plassert på sagbuen for innkapsling av sagblad hjulene er låst ved hjelp av mekaniske låser og disse er igjen sikret ved hjelp av sikkerhets mikrobrytere. - Justering av sagbue høyde ved hjelp av et følertapp, slik at operatøren enkelt kan regulere sagbuen til nødvendig høyde for utførelse av kuttet. - Et gul farget beskyttelse deksel er montert på den bevegelige sagblad styringen, slik at bare nødvendig kapp størrelse av sagbladet vil være i åpen løpebane. - Et gul farget beskyttelse deksel er plassert på matingsautomaten, og er sikret ved hjelp av sikkerhetsbryter slik at dersom dekslet blir åpnet, vil maskinen øyeblikkelig bli satt i stillstands. - Maskinen er utstyrt med to håndsbetjening, slik at maskinoperatøren reduserer risiko for at ulykker kan oppstå til et minimum. Side : 6

8 4. GARANTI Garantitiden er 1 år. Alt arbeids materiale og sagblader installert i maskinen er ikke omfattet av garantien. Kunden har bare rett til erstatning for eventuelle defekte deler, eksklusiv transport og forpaknings kostnader, som må dekkes av kunden. All skade ved maskinen som skyldes fall eller ukorrekt bruk av maskinen, eller at nødvendig SERVICE ikke er utført eller at maskin operatøren har utført feil prosessering (bevegelser) dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke eventuelle produksjons tap kostnader på bakgrunn av maskin stans. Firmaet Bianco S.r.l. fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skade på personer eller utstyr/materialet som oppstår på grunn av ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Og videre fraskrives et hvert ansvar for eventuelle unøyaktige detaljer som denne bruksanvisningen eventuelt kan inneholde og vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner for båndsagen uten forvarsel. Side : 7

9 5. MASKIN SPESIFIKASJONER 5.1 Maskin beskrivelse BIANCO 370 A 60 CNC er en hydraulisk maskin som i tillegg til å være en halvautomatisk også innehar fordelene med automatisk material mating, slik at den er ideel for kapping av store serier av små og medium material størrelser av forskjellige profiler med gjæringsvinkel opptil 60. Denne maskinen er passende til bruk ved verksteder eller material leverandører som krever prosesserings kvalitet og hurtig utførelse. Sveiset stål sokkel Herded aluminiums støpt sagbue. Kulegrafikk støpejern stikke enhet. Kutte enhet montert på glide valselager. Girkasse med herdede og likerettede gir. Karbid bladstyrings plater. Hydraulisk styrt girboks. Stikker med hydraulisk låsing ved hjelp av sylinder. Sagbue styrings sylinder plassert i front for å øke systemets fasthet og sikre lengre levetid for sagbladet. Hurtig senking av sagbue ned til materiale. Skjæretrykk justering i forhold til profil og material type. Materialmatingsautomat med mulighet for sideveis forflytning for å lette mating av aksler som ikke er helt rett linjede. Motorgirkasse med frekvensomformer styring. Båndsagen har sponbørste og spontransportør. Båndsagen har CNC-styring. Elektrisk system i lav spenningsutførelse i henhold til EU standarder. Båndsagen har hydraulisk buntstikke. Overflate behandlet med emalje lakk : Sagbue RØD RAL 3001 Sokkel BLÅ RAL 5014 Side : 8

10 5.2 Maskin kapasitet og tekniske data MASKIN KAPASITET 0 45 Venstre 60 Venstre MODELL 370 A 60 CNC x x x x 130 Tekniske data Sagblad størrelse : - Lengde mm Bredde. mm Tykkelse..... mm. 0.9 Arbeidshøyde mm 830 Sagblad motor.. kw... 1,5 Kjølevæske pump.. kw. 0,12 Hydraulikk pumpe motor kw 0,75 Spontransportør motor kw 0,1 Sagblad hastighet. m/min Skjære matingshastighet mm/min Hurtig sagbue senking mm/min Skjære nøyaktighet. mm. 0,1 for hver 100 Posisjonerings nøyaktighet.. mm.. ±0,2 Kjølevæske tank.. I 85 Hydraulikk tank... l 32 Driftstrykk maks.... bar. 30 Skjæretrykk..... bar 4 20 Stikketrykk maks..... bar Matings enkelt lengde mm 800 Maks. programmerbar matings lengde mm Tilleggsutstyr på forespørsel: Stikke trykk regulator bar 4 30 Tåke kjøle/smøre enhet bar. 4 Transport størrelser: - Lengde x Bredde x Høyde. mm 2400x1500x1700 Forpaknings størrelse - Lengde x Bredde x Høyde. mm 3000x1900x1900 Maskin vekt kg Side : 9

11 5.3 Identifikasjons typeskilt MASKIN MODELL EFFEKT I KW SERIE NUMMER ANNO DI MOD 370 CNC MATR. xxxxxxxx COSTR. xxxx k W A V Hz MAKS. MOTOR STRØM FORBRUK MASKIN SPENNING OG FREKVENS PRODUKSJONS ÅR x,xx x,x xxx xx Merknad: Ved service eller bestilling av reserve deler, oppgi alltid maskinens modell og serie nummer. Denne informasjonen er oppgitt på BIANCO maskinens identifikasjons skilt som er plassert på sokkelen. Side : 10

12 6. INSTALLASJON 6.1 Løfting og Transport Ved behov for transport av maskinen, benytter du som bildet ovenfor to stropper eller kjettinger som har en løftekapasitet på minimum 9000 N. Monter disse fast til maskinen ved hjelp av fire kroker plassert på sokkelen til maskinen Kontroller maskinens vekt, se tekniske data, og sørg for at løfteutstyret innehar tilstrekkelig kapasitet. Ikke forlat maskinen når den er i løftet tilstand. Kontroller alltid tilstanden til løfteutstyret, og bruk bare løfteutstyr som er i perfekt tilstand. Kontroller at maskinen er korrekt festet og godt balansert før du utfører transport og løfting av maskinen. Bare autorisert personell skal utføre løfting og transport av maskinen. 6.2 Montering av maskinen Maskinen må plasseres på fundamentflaten, og monteres fast ved hjelp av maskinanker. Målene angitt ovenfor, kan avvike fra den spesifikke maskinen og er tiltenkt som en illustrasjonstegning. Side : 11

13 6.3 Montering av utstyr på maskinen Før en utfører elektrisk tilkobling av maskinen, må alt utstyr og tilbehør som er demontert med hensyn til transportering av maskinen monteres korrekt på maskinen. 1 - MONTERING AV UTMATINGS RULLEBANE. Monter tilkoblingsplaten på rullebanen og skru den deretter fast til sagmaskin sokkelen ved hjelp av skruer. 2 - KJØLEVÆSKE PÅFYLLING. Fyll på kjølevæske på tanken som er inn i sokkelen, for korrekt kjøling og smøring av sagbladet. Kjølevæsketanken har en kapasitet på 85 liter. NB! Kontroller at kjølevæsken er korrekt blandet i henhold til angivelser på beholderen fra kjølevæske leverandøren. 3 - MONTERING AV SIKKERHETSUTSTYR Monter alt sikkerhetsutstyr som er levert i lag med maskinen i henhold til medfølgende tegninger og instruksjoner. 4 - MONTERING AV KJØLEVÆSKETANK DEKSEL Plasser dekslet på baksiden av maskinen. Monter dekslet fast ved hjelp av de respektive skruene. 5- INNMATINGSSYLINDER ADVARSEL - SE INSTRUKSJONER N.B. Først må du fullføre tilkobling av elektrisk strømforsyning av maskinen. 1- Start den hydrauliske pumpen ved å trykke bryteren ved betjeningspanelet. 2- Trykk tasten matingsvogn fremover (sylinderen kjører automatisk tilbake). 3- Led sylinderen til dens monterings posisjon, ved å trykke på bryteren og skyv samtidig hydraulikk rørene på plass. 4- Trykk sylinderen inntil den kommer frem til platene og lås den fast ved hjelp av skruene 6 MONTERING AV MATESTIKKEN Løft rullene som er plassert på bakre støtte av matestikken. Fjern skruene som fester søyle beskyttelse dekslet. Plasser sylinder dekslet slik som tegningen viser. Skru det fast ved hjelp av skruene. Side : 12

14 6.4 Elektrisk tilkobling 1- Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spenning som er oppgitt for maskinen. 2- Koble så maskinen til den elektriske strømforsyningen ved hjelp av en bryter som er sikret mot at mennesker kan få elektriske støt. For maks. strøm se identifikasjons merket som er montert på sokkelen til maskinen. 3- Strømforsynings kabelen må minimum ha et tverrsnitt på 2,5 mm Kontroller at jord tilkoblingen av maskinen er korrekt utført. 5- FI - sikringsbryter Frekvensomformer må tilkobles strømforsyning ved bruk av FI sikringsbryter. Dersom FI sikringsbryter allerede er installert, må de være av type B med 300 ma. Det er ikke tillatt å benytte FI sikringsbryter av type AC. Jord kabelen må være tilkoblet jordpunktet. Ved hver FI sikringsbryter må det bare tilkobles 1 stk. frekvensomformer. Funksjons kontroll 1- Tilfør strømforsyningen til maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren som er plassert på betjeningspanelet. 2- Kontroller at strammingen av båndsagbladet er korrekt. 3- Kontroller om lyset som indikerer at maskinen er tilført strøm lyser. 4- Start hydraulikk pumpen og kontroller at hydraulikk system trykket er korrekt ved manometeret. Dersom ikke roterer hydraulikk pumpe motoren med feil rotasjonsretning. I slike tilfeller byttes to av fasene om ved strømforsyningen. 5- Start sagbladmotoren og kontroller at den roterer med korrekt rotasjonsretning. Bytt omm på to av fasene ved den elektriske tilkoblingen dersom sagblad motor roterer med feil rotasjonsretning. 6- Kontroller at NØDSTOPP-bryterene og annet sikkerhetsutstyr innehar korrekt funksjonalitet. Side : 13

15 7. DRIFT AV MASKINEN Les først grundig kapittelet vedrørende CNC-styringen som er angitt senere i denne bruksanvisningen, slik at du tilegner deg nødvendig kunnskap til å kunne utføre sikker og korrekt drift og betjening av maskinen. 7.1 Oppstart av maskinen Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert. Slå på maskinen ved hjelp av å slå på hoved strømbryteren og deretter aktiviser den hydrauliske pumpen ved hjelp av trykk-bryteren på betjeningspanelet. Stram sagbladet ved å rotere håndhjulet på sagbue enheten til varselet på betjeningspanelet er aktivt. Merknad: Ved stillstands av maskinen over lengre tid, må sagbladet alltid slakkes. 7.2 Material mating Åpne stikken ved hjelp av å trykke på tasten for åpning av stikken på betjeningspanelet. Plasser materialet i matestikken og hovedstikken. Drei på håndrattet ved den faste stikkebakken, slik at stikken justeres inn til det aktuelle materialet. Drei på håndrattet ved den faste stikkebakken ved matestikken, slik at matestikken justeres i henhold til det aktuelle materialet. Spenn så fast materialet ved å trykke på tasten for lukking av stikken på betjeningspanelet. VIKTIG! Den 13 mm stempel lengden er nødvendig for at en også skal kunne prosessere materiale som ikke er helt rette aksler; dersom en reduserer denne lengden, vil dette kunne påvirke maskinens drifts egenskaper. Vær spesielt varsom når du lukker stikken; det er strengt forbutt å plassere hender nær stikke enheten under lukking av stikken. Side : 14

16 7.3 Innstilling av sagbladstyringen For å kunne oppnå maksimal skjære presisjon, må den bevegelige sagbladstyringen posisjoneres så nær materialet som skal kuttes som mulig. Løsne låsehendelen. Plasser sagblad styringsenheten så nær som mulig inntil arbeidsmaterialet som skal kuttes. Lås så hendelen igjen, og kontroller at den bevegelige sagbladstyringen ikke berører stikke kanten under kutte operasjonen. 7.4 Innstilling av kutte inklinasjonsvinkel Løsne låsehendelen. Roter sagbuefeste enheten og juster den til ønsket posisjon ved hjelp av vinkel referanse skalen. Lås så låsehendelen fast igjen. 7.5 Halvautomatisk kutte syklus Skru igjen ventilen for skjæretrykk reguleringen (pos. 3) og samt sagbladmatingen (pos. 2) ved det hydrauliske betjeningspanelet. Trykk på bryterene SHIFT og. Start av halvautomatisk syklus vil føre til at stikken lukker seg, og sagbladmotor og kjølevæskepumpen vil starte opp. Still inn ønsket skjæretrykk ved hjelp av reguleringsventil (pos. 3) ved det hydrauliske betjeningspanelet. Still inn ønsket sagbladmating ved hjelp av reguleringsventil (pos. 2) ved det hydrauliske betjeningspanelet. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykkes NØDSTOPP-bryteren maskinen i øyeblikkelig stillstans. og dermed settes 7.6 Innkjøring av sagblad For å oppnå optimal levetid for sagbladet, må alle nye og nyslipte sagblad kjøres inn. Dette utføres på følgende måte: Velg sagbladhastighet på m/min. Bruk et materiale som er rundt, med maks. 590 N/mm2 strekkfasthet, og dersom mulig av stor diameter størrelse. Still inn lav sagblad matehastighet, og utfør kutting av materialet. Øk deretter gradvis sagbladhastighet og sagblad matehastighet opptil normale verdier. Side : 15

17 7.7 Regulering av sagbladhastighet Ved bruk av frekvensomformer som styring av sagbladmotor, kan du stille inn til ønsket sagbladhastighet i forhold til det aktuelle materialet som kuttes. Sagbladhastigheten kan reguleres i område fra 20 til 100 m/min. Sagbladhastigheten kan reguleres både når sagbladet er i bevegelse og samt når det ikke er i bevegelse. Side : 16

18 8. SKJÆREHASTIGHET OG SAGBLAD TABELL SKJÆRE HASTIGHET HARDHET MATERIALE N/mm 2 HASTIGHET m/min. ***** 100 < > 1177 MAKS 18 SAGBLAD TABELL tykk. tykk. < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 5 mm > 100 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z ¾ Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 Z 3 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 < 2 mm > 30 Z 10/14 Z 8/12 Z 6/10 Z 5/8 Z 4/6 Z 14 Z 10 Z 8 Z 6 Z 4 SAGBLAD MED 0 VINKEL SAGBLAD MED POSITIV VINKEL Side : 17

19 9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN 9.1 Bytte av sagblad VIKTIG! FØR DU BEGYNNER Å BYTTE SAGBLAD, MÅ DU KONTROLLERE AT MASKINEN ER SLÅTT AV, OG SIKRET SLIK AT UØNSKET OPPSTART IKKE KAN FOREKOMME. Følg denne prosedyren: 1. Hev sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av å trykke tasten for å heve sagbuen oppover. Åpne sagblad dekslet ved å skru ut de to skruknottene, åpne så sagblad dekslet ved å åpne hengslene. Fjern så sagblad dekslet. 2. Koble fra strømforsyningen til maskinen. 3. Vri deretter sagblad stramme rattet mot klokken slik at sagbladet slakkes. 4. Skyv sponbørsten nedover fra sagbladet. 5. Demonter så det defekte sagbladet fra hjulene, og trekk sagbladet ut av sagbladstyringene. 6. Plasser så det nye sagbladet i sagbladstryringen mellom valselagrene og styreplatene. Kontroller at sagbladtann retningen er korrekt i henhold til angivelse ved sagbladstyringen. 7. Plasser så sagbladet på svinghjulene igjen, og stram sagbladet ved hjelp av sagblad stramme rattet. 8. Plasser så tilbake sagblad dekslene, på sagbuen og ved sagbladstyringen. 9. Plasser tilbake sponbørsten i korrekt posisjon. 10. Slå på hovedstrømbryteren og roter på sagblad strammerattet inntil signalet ved betjeningspanelet blir aktivert. 9.2 Daglig vedlikehold 1- Kontroller kjølevæske nivå og etterfyll kjølevæske ved behov. 2- Fjern spon fra oppsamlings beholderen. 3- Fjern spon rundt maskinen, og utfør rydding og rengjøring ved maskinområdet. 4- Fjern spon fra spontransportøren. 9.3 Ukentlig vedlikehold 1. Kontroller oljenivået ved hydraulikk oljetanken ved hjelp av varsellysene, og etterfyll ved behov. 2. Kontroller oljenivået ved girkassen etter at du har posisjonert sagbuen i horisontal posisjon. Oljemengde ved girkassen er 1.5 l. Side : 18

20 3. Smør alle føringer og påfør grease på stikke skruene, og smør inn sagbordet med et lett lag med olje. 4. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr ved maskinen innehar korrekt funksjonalitet. Kontroller at maskinen settes i stillstands når NØDSTOPP-bryteren aktiveres. 9.4 Oljetabell Girkasse olje Hydraulikk olje Kjølevæske Skjæreolje AGIP Blasia 460 ISO 460 AGIP H LIFT 46 ISO - L - HV CASTROL SINTOLIN MA3 TECNOLUBE EM6015HVSL36 Bianco kode Bianco kode Bianco kode Bianco kode Hydraulikk olje: Mineral hydraulikk olje (normal levetid= 1500 driftstimer). Kjølevæske: Blanding av emulsjons olje og vann må byttes før utløpsdato med hensyn til kjølevæske oljen. Hvis ikke utløpsdato er oppgitt, vennligst ta kontakt med leverandøren av kjølevæske oljen. Mangelfull bytte av olje kan føre til at det oppstår driftsproblem ved maskinen. AVFALLS HÅNDTERING AV OLJE Ta kontakt med de lokale myndighetene med hensyn til korrekt avfallshåndtering av olje. Side : 19

21 9.5 Månedlig vedlikehold VIKTIG: FØR DU BEGYNNER MED VEDLIKEHOLDET MÅ MASKINEN SIKRES I AVSLÅTT POSISJON VED AT STRØMFORSYNING FRAKOBLES MASKINEN Justering av sagblad styrings platene Fjern sagbladet. Skru skruen som er plassert på sagblad styrings blokken. Kontroller med et 1,35 mm tykt følerblad at distansen mellom karbid platene er korrekt. Lås så fast blokken og plasser tilbake sagbladet Kontroll og justering av sagbladets vertikal posisjon For å utføre justeringen, benyttes en magnetisk måleinstrument som festes på stikken, se bildet. Plasser det magnetiske måleinstrumentet inntil sagbladet, nært ved sagbladstyringsplatene. Beveg sagbuen vertikalt, og kontroller at maksimal feiltoleranse (ikke sagbladtennenen) ikke overstiger ± 0,02 mm. Dersom variasjonen er størren, løsnes låseskruene på sagblad styringsblokken. Juster på justeringsskruene ved blokken slik at vertikal posisjonen til sagbladet blir korrekt innstilt. Lås så låseskruene på sagblad styringsblokken igjen, og utfør en ny måling av vertikal variasjonen, og kontroller at den er innefor angitte toleranser. Gjenta prosedyren dersom variasjonen ikke er innefor angitt feiltoleranse. Side : 20

22 9.5.3 Justering og kontroll gjæringsvinkel stoppere ved 90 Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren Senk sagbuen nedover så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 90 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst Justering og kontroll av gjæringsvinkel stoppere ved 60 Åpne hendelen som låser sagbue sokkelen og skru ut låsemutteren. Roter så sagbue enheten til helt inntil stopperen, og senk sagbuen så nært ned til kutte området som mulig. Benytt en 60 presisjons vinkel som du plasserer på sagbordet, kontroller at sagbladet da er helt parallelt i forhold til vinkelen. Juster så på justeringsskruen for stopperen slik at den blir korrekt justert. Skru fast låsemutteren igjen slik at innstillingen blir låst. Side : 21

23 9.5.5 Kontroll av sagblad stramming Benytt en momentnøkkel med innstilling på 25/28 Nm (ikke inkludert ved levering av maskinen). Plasser en bolt M18 i håndrattet og lås den fast ved hjelp av en låsemutter. Plasser så momentnøkkelen på bolten og stram så sagbladet til korrekt moment. Kontroller at lampen som indikerer sagblad stramming slukker korrekt i henhold til når sagbladet er strammet med korrekt moment. Dersom lampen ikke slukker korrekt, må endebryteren ved sagblad strammingen justeres. Dersom du ikke har en momentnøkkel, følger du denne fremgangsmåten når du strammer sagbladet : Kontroller at sagbladet er montert. Vri på håndrattet for stramming av sagbladet inntil det gir hard motstand. Drei så håndrattet et par omdreininger til Rengjøring av spontransportør Slå av maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren. Koble fra strømforsyningen og sikre maskinen mot at uønsket oppstart kan utføres. Trekk ut spontransportør enheten. Rengjør tanken og plasser enheten tilbake i maskinen. Monter tilbake strømforsyningen og kontroller at alt sikkerhetsutstyret på maskinen innehar korrekt funksjonalitet. Side : 22

24 10. FEILSØKING VIKTIG! Koble alltid maskinen i fra strømforsyning før du utfører nødvendig service eller reparasjons arbeid Skader ved kuttet eller på sagbladet 1- Skrående kutt. 1.1 Er sagblad inklinasjonen korrekt Kontroller inklinasjonen til sagbladet og juster ved behov. 2- Konkav, Konveks eller bølget kutt. 2.1 Er sagbladet utslitt? Kontroller sagbladet og bytt det dersom det er utslitt. 2.2 Er matings hastigheten og skjære trykket riktig? Finn de optimale parameterene for sagbuen. 2.3 Er sagblad hastigheten riktig? Velg korrekt sagblad hastighet i henhold til hvilket materiale du kapper. 3- Sagblad brudd eller sagblad med sprekker? 3.1- Er det sprekker på toppen av sagbladet? A- Hvis sagbladet er for mye strammet, juster strammingen. B- Hvis skjære trykket er for høyt, reduser skjære trykket. C1- Kontroller om sagbladet berører kanten på svinghjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Løsne skruen som låser glide blokken. - Skru ned mutterskruen en omdreining. - Skru så fast låseskruene igjen. - For å kontrollere om gapet mellom sagbladryggen og hjulkanten er 1,0 1,5 mm, roter svinghjulet manuelt med korrekt omdreinings retning. - Reguler den bevegelige glideblokken i samme retning. C2- Kontroller om sagbladet berører kanten på drivhjulet, dersom det gjør det, utfør som følger: - Forandre vinklingen til sagblad strammings sleiden ved å løsne mutter skruen og skru den ned en runde. - Kontroller om sagbladet vil posisjonere seg 1,0-1,5 mm fra kanten på drivhjulet ved i dreie drivhjulet med korrekt omdreiningsretning. - Skru så låsemutteren fast igjen. Side : 23

25 D- Kontroller om hardmetall platene og lagrene er i orden, dersom de er utslitte, må disse byttes Er det sprekker i nedre kant av sagbladet? Sagbladet har blitt overbelastet, bytt det Brudd ved sveise skjøt? Sagbladet kan ha hatt fabrikasjons feil Blir sagtennene brutt av under kutting? A- Kontroller om sagblad hastigheten er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). B- Kontroller om skjære trykket er i henhold til oppgitt tabell (se kapittel 8). C- Kontroller om kjølevæske innstillingene er korrekt. D- Kontroller at selve kappe syklusen ikke fører til overbelastning av sagbladet. E- Kontroller at materialet ikke har store kvalitets forskjeller Elektrisk feilsøking OPPMERKSOM Vedlikehold og reparasjons arbeid med det elektriske systemet skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. 1- STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke Er maskinen slått på?. Kontroller at hovedstrøm bryteren er slått i på posisjon. Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet. STRØMFORSYNINGS signal lampen lyser ikke. Kontroller at lampen er i orden, og ved behov bytt den. Kontroller sikringene. Kontroller at sikringene er i orden, og bytt de ved behov. Side : 24

26 Kontroller lav spenningsomformeren. Kontroller at spenningsomformeren virker korrekt, og at utgangsspenningen samsvarer med hva som er angitt i forhold til det elektriske systemet. Dersom spenningsomformeren er brent, må den byttes. 2- Når du trykker "START" tasten, begynner ikke maskinen å prosessere. Kontroller om maskinen har tilført strømforsyning? Kontroller at hovedstrømbryteren er slått på. Kontroller strømforsynings kabelen at den er korrekt tilkoblet. Kontroller om NØDSTOPP-bryteren er aktivert. Dersom NØDSTOPP-bryteren er aktivert, deaktiver den ved å vri den soppformede toppen mot høyre. Kontroller om sagbue dekslene er korrekt montert. Kontroller om sagbue dekslene er korrekt montert. Kontroller om sikkerhetsbryterene ved sagbue dekslene innehar korrekt funksjon, og bytt de dersom de er defekte. Kontroller sikringene ved maskinen. Kontroller om sikringene er i orden, og bytt de dersom de er brent. Kontroller motor kontaktoren. Kontroller om motor kontaktoren er i orden, og bytt den dersom den er defekt. 3- Kjølevæskepumpen virker ikke. Kontroller om sikringen er i orden? Kontroller om sikringen er i orden, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om kjølevæskepumpe motoren har tilført korrekt spenning. Kontroller om kjølevæskepumpe motoren har tilført korrekt spenning som angitt på motorplaten Hydraulisk feilsøking 1- Sagbuen beveger seg verken oppover eller nedover Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Side : 25

27 Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller driftstrykket ved hjelp av manometeret som er montert på blokken, og juster driftstrykket til angitt verdi, se tekniske data referanse tabell. Kontroller om regulatoren ved hydraulikk betjeningspanelet er lukket, korriger dette. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 2- Stikken beveger seg ikke - Kan ikke åpne eller lukke Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 3- Matestikken beveger seg ikke - Kan ikke åpne eller lukke Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon? Kontroller om magnetventilen innehar korrekt funksjon, og bytt den dersom den er defekt. Kontroller om det er trykk i systemet. Kontroller funksjonen til hydraulikk pumpen, den kan være tilstoppet. Dersom den er tilstoppet, utbedres dette. Kontroller hydraulikk olje nivået, og etterfyll ved behov. 4- Sagbue løftesylinder lekker olje Kontroller løftesylinderens pakning? Kontroller løftesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. 5- Stikke sylinder lekker olje Kontroller stikkesylinderens pakning? Kontroller stikkesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. 6- Matestikke sylinder lekker olje Kontroller matestikkesylinderens pakning? Kontroller matestikkesylinderens pakning, og bytt den dersom den er defekt. Side : 26

28 11. STØY NIVÅ Støy nivå målingen er utført ved prosessering i halvautomatisk syklus ved kapping av et arbeids materiale av typen Fe 360 B med en diameter på 80 mm. Vi har da målt et støy nivå på 79 db, dermed er 370 A CNC 60 i henhold til EC standarder. 12. AVFALLS HÅNDTERING AV BÅNDSAGEN Båndsagen må demonteres og deles opp i flere enheter og resirkulert (avfalls håndteres) i forhold til de ulike materialene (stål, kobber, aluminium, og plastikk etc.). 13. BESKRIVELSE AV HYDRAULISK BETJENINGSPANEL 1. Skjære trykk manometer. 2. Regulering av sagbue senke hastighet. 3. Skjære trykk regulerings ventil. Skjære trykke kan innstilles innenfor område 0 til 20 Bar; Ved den laveste innstillingen korresponderer dette med den mest sensitive kuttingen og den maksimale matings innstillingen i henhold til material typen og tilstanden til sagbladet. Det er nødvendig stille i svært høye skjære trykk verdier ved kutting av harde materialer og lave skjære trykk verdier ved kutting av bløte materialer Side : 27

29 14. CNC - BETJENINGSPANEL 14.1 Beskrivelse av CNC-betjeningspanel 14.2 Oppstart av systemet Ved oppstart av maskinen, vil displayet i noen sekunder vise programvare navn og versjon. ("370"="330 og"420") Ved å trykke NEI (NO), vil displayet vise: Dette er menyen som du skal navigere til for fullstendig maskin administrasjon. Side : 28

30 Denne menyen indikerer at et nødstilfelle har oppstått (eksempelvis at en maskindør har blitt åpnet eller at NØDSTOPP-bryter har blitt aktivert). Utbedre problemet og start opp maskinen igjen Beskrivelse av menysymboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Sagblad Sagbue posisjon 22 m/min Viser den aktuelle Sagbue opp sagbladhastigheten Sagbue under følertapp Sagbladstramming Hvit: Sagbladet er strammet Svart: Sagbladet er slakket eller har brudd Material innmating Denne verdien indikerer posisjonen til matestikken med hensyn til material innmating H2O (Oil) Manual Mode Sagbue ned Kjølevæskeanlegg OFF - AV ON - PÅ AUTO - Automatisk Driftsmodus Maskinen er klar til drift og er satt i manuell driftsmodus 14.3 Beskrivelse av funksjonstaster Beskrivelse av manuelle funksjonstaster Tast Symbol Beskrivelse F1 Hydraulikk pumpe: PÅ / AV F3 F4 F5 F6 Kjølevæskeanlegg: PÅ / AV / Automatisk Minimal skjæresmøreanlegg (Opsjon): PÅ / AV / Automatisk Gå til angitt posisjon (Angi posisjon, og trykk deretter Start) Kjør lengdestopper fremover Side : 29

31 F7 Kjør matestikke fremover F8 Lukk matestikke F10 Lukk stikke F12 F13 F15 Hev sagbue hurtig oppover Aktiver Skift-funksjon ved tastaturet Øk sagbladhastigheten F16 Reduser sagbladhastigheten F18 Kjør lengdestopper bakover F19 Kjør matestikke bakover F20 F22 F24 Åpne matestikke Åpne stikke Senk sagbue hurtig nedover 14.4 Halvautomatisk kuttesyklus Halvautomatisk driftsmodus er aktivert, og aktuelle funksjoner er innstilt. Trykk tastene som vist til venstre for å starte den aktuelle halvautomatiske kuttesyklus Side : 30

32 Displayet vil vise informasjonen som vist til venstre når kuttingen utføres. Ved å trykke P-> vil displayet vise antall kutt som er utført i halvautomatisk driftsmodus. For å nullstille telleren, trykker du følgende taster i sekvens PAR / 0 / ENTER / EXIT og lagre. UTFØRTE KUTT KALKULASJONER Trykk "PAR" for å telle antall kutt som er utført i halvautomatisk driftsmodus. Displayet vil da vise: Trykk "EXIT" for å returnere tilbake til forrige meny. Oppmerksom: Ved å trykke på tasten for hurtig senking av sagbuen, vil sagbuen bli kjørt med hurtig hastighet ned til følertappen, og deretter stoppe opp. Displayet vil da vise "Sagbue er nedenfor følertapp" (Bow under feeler pin). Trykk tastene for å fortsette videre senking av sagbuen. Dette benyttes når en kutting har blitt avbrutt og stoppet under kutting av et materialstykke, og du ønsker å gjenoppta den aktuelle kuttingen fra den aktuelle posisjonen der hvor avbruddet oppstod Innstilling av sagbladhastighet Du kan endre sagbladhastigheten ved hjelp av følgende taster:. Den aktuelle sagbladhastigheten blir vist i m/min i displayet Programmering - PGM Ved denne menyen, kan du opprette og modifisere kutteprogram, hvor hvert enkelt program kan inneholde forskjellige programsetninger. F.eks kan du programmere automatisk kutt av en materialstav hvor du programmerer ulike materialstykker med ulik lengde. Hver enkelt programsetning kan inneholde opptil 9999 materialstykker. Alle programmene blir lagret i minnet til CNC-styringen. Dersom minnet blir fullt, må du slette et eller flere av programmene som er lagret i minnet. Side : 31

33 Ved programmeringsmenyen PGM, kan du utføre følgende: Opprette et nytt program NEW Endre et program lagret i minnet EDT Slette et program lagret i minnet DEL Slette alle programmene lagret i minnet ALL Sette inn eller slette en programsetning i det aktuelle programmet INS-DEL Opprette et nytt program - NEW Trykk "PGM" programmering for å gå til meny for programbehandling. Dersom det ikke er lagret noen program i minnet, vil følgende meldning vises på displayet: "Ingen program" (No program). Dersom det allerede er lagret program i minnet, vil disse bli vist istedenfor. Trykk "NEW" Menypunkt for å opprette et nytt program. Dersom det allerede er lagret program i minnet, vil det første ledige bli vist. Utfør så programmering av de respektive programsetningene. De etterfølgende programmeringsoperasjonene gir deg mulighet for å programmere ønskede lengder og stykker som du ønsker skal kuttes. Displayet vil vise programnummer (P01), den første programsetningen (01), lengden av stykket som skal kuttes (L:--.-), antall som skal kuttes (Q:-), den totale lengden for de aktuelle stykkene, sagbladbredde som er inkludert (T:--.-). Angi den første stykk lengden (eksempelvis 100) og trykk deretter "Enter" Tast inn ønsket antall (eksempelvis 20) og trykk deretter "Enter" Tast inn den andre stykklengden (eksempelvis 100) og trykk deretter "Enter" Tast inn ønsket antall (eksempelvis 10) og trykk deretter "Enter" Side : 32

34 Fortsett inntil alle stykklengdene og ønsket antall stykker er programmert. På denne måten kan du gruppere i et enkelt program alle kuttene som du ønsker skal utføres ved en materialstav. Trykk "Exit" (Avslutte) for å bekrefte programmet og returnere tilbake til hovedmenyen Endre et program - EDT Trykk "PGM" programmering for å gå til meny for programbehandling. Bruk piltastene for å flytte markøren til ønsket program som du vil endre, eksempelvis [02]. Trykk så "EDT" for å endre det valgte programmet. For å endre en programsetning, navigerer du til ønsket programsetning ved hjelp av piltastene. Fortsett så videre programmering som beskrevet for et nytt program Sette inn eller slette en programsetning Bruk piltastene for å flytte markøren til ønsket program som du vil endre, eksempelvis [02]. Trykk så "EDT" for å endre det valgte programmet. Naviger ved hjelp av piltastene til programsetningen som du ønsker å slette eller til posisjonen hvor du ønsker å sette inn en ny programsetning. Trykk så "INS" for å sette inn en ny programsetning. Dette vil føre til at de andre programsetningene etter denne posisjonen blir flyttet en posisjon bakover. Fortsett så programmeringen som beskrevet for programmering av nye programsetninger. For å slette en programsetning, trykker du "DEL". Velg deretter "YES" (JA) for å bekrefte slettingen eller "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen. Side : 33

35 Slette et program Trykk "PGM" programmering for å gå til meny for programbehandling. Bruk piltastene for å flytte markøren til ønsket program som du vil endre, eksempelvis [02]. Trykk så "DEL" for å slette det valgte programmet. Velg deretter "YES" (JA) for å bekrefte slettingen eller "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen. I en kort tidsperiode, vil displayet vise meldingen "operation performed" (Operasjon utført), og deretter vil displayet gå tilbake til programmeringsmenyen "PGM" Slette alle programmer Trykk "PGM" programmering for å gå til meny for programbehandling. Trykk "ALL" for å slette alle programmene i minnet. Denne operasjonen krever at du angir passord: Trykk deretter "Enter" Velg deretter "YES" (JA) for å bekrefte slettingen eller "NO" (NEI) for å avbryte operasjonen. OPPMERKSOM: Det er ikke mulig å reversere denne operasjonen! I en kort tidsperiode, vil displayet vise meldingen "operation performed" (Operasjon utført), og deretter vil displayet gå tilbake til programmeringsmenyen "PGM". Side : 34

36 14.7 Utføre et program - RUN Hev sagbuen OPP ved hjelp av "HEV Sagbue"-tasten Plasser materialstaven i maskinen på matevognen og i stikkene. Lukk stikkene ved hjelp av tastene "LUKK Matestikke" og "LUKK Stikke" Still inn ønsket sagbladhastighet i henhold til materialet som skal kuttes. Gå så til meny for valg av program som du ønsker å utføre Trykk "RUN" Menyen vil automatisk vise det siste programmet som ble angitt, endret eller utført. Bruk piltastene for å flytte markøren [ ] til ønsket program nummer. Bruk piltastene for å flytte markøren til ønsket program som du vil utføre, eksempelvis [02]. CNC-styringen vil nå gi oss mulighet til å kunne kjøre dette programmet, og displayet vil vise som beskrevet nedenfor. Displayet vil vise det aktuelle program nummeret (P02), den første programsetningen (01), lengden av stykket som skal kuttes (L: 100.0) og antall stykker som skal kuttes (Q:20). I raden C: Angir det første tallet antall stykker som er kuttet, og det andre tallet angir antall som skal kuttes. I raden S: Angir det første tallet den aktuelle programsetningsnummeret som er under utførelse, og det andre tallet angir antall programsetninger som programmet består av. Bruk piltastene for å navigere til og vise de andre programsetnigene i programmet på displayet. Trykk begge start-tastene samtidig for å starte utførelsen av det aktuelle programmet. Side : 35

37 Før kuttesyklusen starter, vil displayet vise følgende melding: "NO" (NEI): Kuttesyklusen starter, og maskinen utfører forkutt som ikke telles med i antall stykker. "YES" (JA): Kuttesyklusen starter, og det første kuttet telles med i antall stykker. Trykk "P->" for å vise antall kutt som er utført i automatisk syklus. Dersom sagbuen er posisjonert nedenfor følertappen (sagbladet har allerede startet kuttingen) vil displayet vise følgende melding: "NO" (NEI): Nullstill og returner tilbake til hovedmeny. "YES" (JA): Gå til neste meny og velg/kjør programmet Gå til ønsket lengdeposisjon - GTO Trykk funksjonstasten "GTO" eller på displayet. Dersom matestikken er posisjonert ved fremre endeposisjon, vil displayet vise "Go to 0.0". Du kan angi en ønsket lengdeposisjon: Tast inn den ønskede lengden Trykk så "Enter" og matestikken vil utføre automatisk posisjonering til den angitte lengden Innstilling av maskinparametere Innstilling av lengde nullposisjon - AZZ Dersom lengden til det ferdig kuttede materialstykket ikke samsvarer med den programmerte lengden, må du utføre prosedyre for innstilling av lengde nullposisjon. Trykk "SET" (Sett). Side : 36

38 Trykk "AZZ" Tast inn passordet "963852" Trykk deretter "Enter" Trykk "EDT" Tast inn den reelle lengden til stykket eller distansen mellom matestikken (den må være kjørt til fremre endeposisjon) og lengdestopperen. Trykk så "Enter" for å bekrefte eller "EXIT" (Avslutte) for å returnere tilbake til hovedmenyen Innstilling av maskinparametere for operatøren - PAR Ved maskinparameter menyen for operatører får operatøren tilgang til å endre parametere som er tillatt for maskinoperatøren. Ved å trykke på menyvalget "PAR", vil displayet bytte til maskinparameter meny for operatøren. Her kan operatøren endre tillatte parameterverdier for maskinoperatøren. For å utføre endring, taster du inn ny ønsket verdi, og trykk deretter "Enter" for å bekrefte den nye verdien. For å navigere mellom de ulike parameterene, benytter du piltastene. Antall teller for kutt som er utført i halvautomatisk kuttesyklus. Side : 37

39 Sagbladmotor funksjon ved automatisk kuttesyklus 0: Motor av når sagbue er nede 1: Motor av når sagbue er oppe 2: Motor alltid på 3: Motor på når sagbue ved følertapp, av når sagbue er nede Parameter for stikke 0: Åpne stikke når sagbue er nede 1: Stikke forblir lukket Parameter for stikke posisjon ved utført halvautomatisk eller automatisk kuttesyklus 0: Åpne stikke når sagbue er nede 1: Åpne stikke når sagbue er oppe 2: Stikke er alltid lukket Parameter for sagbue posisjon ved utført kuttesyklus 0: Sagbue nede ved utført kuttesyklus 1: Sagbue ved følertapp ved utført kuttesyklus 2: Sagbue oppe ved utført kuttesyklus Parameter for matestikke posisjonering ved "Tomt for material"-signal Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved modell 370 A 60 Denne funksjonen er tilgjengelig ved modell 370 A 90 0: Når signalet "Tomt for material"-signal blir aktiv, forblir matestikken posisjonert ved bakre endeposisjon. 1: Når signalet "Tomt for material"-signal blir aktiv, posisjoneres matestikken til fremre posisjon for å utføre den automatiske kuttesyklusen. For å gå tilbake til forrige overordnet meny, trykker du tasten "EXIT" (Avslutt). Side : 38

40 14.10 Test av innganger / utganger - CHK For å velge test av innganger / utganger, velger du fra hovedmenyen: Trykk "SET" Trykk "CHK" Angi passord: "123456" Trykk deretter "Enter" Ved denne menyen får du oversikt over statusen til de respektive inngangene og utgangene ved maskinen. i = Inngang, og ved aktiv puls på inngangen vises I o = Utgang, og ved aktiv puls på utgangen vises I Eksempelvis, vil status ved en inngang vise høy / lav når du aktiverer / deaktiverer en endebryter, temperaturføler etc. Status ved en utgang vil veksle avhengig av de respektive funksjonene som styres av styringen. Se tabell med oversikt over innganger og utganger for mer informasjon om de respektive inngangene og utgangene. Side : 39

41 14.11 Beskrivelse av innganger / utganger Nr Beskrivelse av inngang Nr Beskrivelse av utgang I-01 NØDSTOPP O-01 Åpne matestikke I-02 Materialende endebryter O-02 Åpne hovedstikke I-03 Sagbue følertapp endebryter O-03 Hydraulikk pumpe - Aktiver frekvensomformer I-04 Sagbue nede endebryter O-04 Kjør matestikke bakover I-05 Matestikke fremre endebryter O-05 Kjør matestikke fremover I-06 Matestikke bakre endebryter O-06 Senk sagbue nedover med normal sagbladmating I-07 Sagbladbrudd har oppstått O-07 Sagmotor omdreiningsretning I-08 Sagbuedeksel er åpen - Sikkerhetsbryter aktivert O-08 Senk sagbue hurtig nedover I-09 Termisk vern ved frekvensomformer er utløst O-09 Hev sagbue hurtig oppover I-10 Hydraulikk system termiskbryter er aktivert O-10 Sagbladmotor aktivering O-11 Kjølevæskeanlegg aktivering O-12 Minimal skjæresmøreanlegg aktivering (opsjon) Side : 40

42 14.12 Oversikt over advarselmeldinger Nr Advarselmelding Beskrivelse W01 NØDSTOPP-bryter En NØDSTOPP-bryter er aktivert, nullstill den aktuelle bryteren. W02 Hydraulikkpumpe termisk motorvern Hydraulikkpumpe termisk motorvern har blitt utløst W03 Sagbladmotor termisk motorvern Sagbladmotor termisk motorvern har blitt utløst W04 Kjølevæskepumpe termisk motorvern Kjølevæskepumpe termisk motorvern har blitt utløst W06 Sagblad utslitt Funksjon ikke aktiv W07 Sagblad brudd Sagbladet er løst eller brutt, stram eller bytt sagbladet W08 Sagbladdeksel er åpen Sagbladdeksel er åpen, kontroller dekslet og lukk det korrekt. W09 Girkasse er AV Girkasse er slått av, slå den på W13 Sagbue OPP endebryter aktiv Endebryter for sagbue oppe er aktiv W14 Sagbue NED Endebryter aktiv Endebryter for sagbue nede er aktiv W16 Sagbue VED FØLERTAPP Endebryter aktiv Endebryter for sagbue ved følertapp er aktiv, trykk Skift + sagbue nedover for å forsette videre kjøring av sagbuen nedover W17 Kjør matestikke fremover Kjør matestikke til fremre posisjon W31 Kjølevæsketank er tom Kjølevæsketank er tom, fyll på kjølevæske W32 Sagbue endebryter feil Sagbuen er nedenfor følertapp, hev sagbuen W33 Stikke og griper er lukket Åpne stikke og griper før du fortsetter med videre drift W58 Sagbue OPP Kjør sagbuen opp før du kan utføre kjøring med W70 W79 Sagbue NED endebryter feil Matestikke endebrytere er aktive matestikken Endebryter for sagbue nede gir feil signal eller er defekt, kontroller endebryteren og bytt den ved behov Begge endebryterene ved matestikke posisjoneringen er aktive på samme tid (fremre og bakre). Kontroller endebryterene og bytt de ved behov. Side : 41

43 14.13 Oversikt over feilmeldinger Nr Feilmelding Beskrivelse E01 NØDSTOPP-bryter En NØDSTOPP-bryter er aktivert, nullstill den aktuelle bryteren. E02 Termisk vern gruppe A Hydraulikkpumpe termisk motorvern er aktivert E03 Termisk vern gruppe B Sagbladmotor termisk motorvern er aktivert E04 Kjølevæskepumpe termisk bryter Kjølevæskepumpe termisk motorvern er aktivert E06 Sagblad utslitt Funksjon ikke aktiv E07 Sagblad brudd Sagbladet er løst eller brutt, stram eller bytt sagbladet E08 Sagbladdeksel er åpen Sagbladdeksel er åpen, kontroller dekslet og lukk det korrekt. E09 Girkasse er AV Girkasse er slått av, slå den på E13 Sagbue OPP endebryter aktiv Endebryter for sagbue oppe er aktiv E14 Sagbue NED Endebryter aktiv Endebryter for sagbue nede er aktiv E16 Sagbue VED FØLERTAPP Endebryter aktiv Endebryter for sagbue ved følertapp er aktiv, trykk Skift + sagbue nedover for å forsette videre kjøring av sagbuen nedover E17 Kjør matestikke fremover Kjør matestikke til fremre posisjon E31 Kjølevæsketank er tom Kjølevæsketank er tom, fyll på kjølevæske E32 Sagbue endebryter feil Sagbuen er nedenfor følertapp, hev sagbuen E33 Stikke og griper er lukket Åpne stikke og griper før du fortsetter med videre drift E58 Sagbue OPP Kjør sagbuen opp før du kan utføre kjøring med E70 E79 Sagbue NED endebryter feil Matestikke endebrytere er aktive matestikken Endebryter for sagbue nede gir feil signal eller er defekt, kontroller endebryteren og bytt den ved behov Begge endebryterene ved matestikke posisjoneringen er aktive på samme tid (fremre og bakre). Kontroller endebryterene og bytt de ved behov Frekvensomformer feilmeldinger De aktuelle feilmeldingene for frekvensomformeren vises på displayet til frekvensomformeren. Se egen bruksanvisning for frekvensomformeren for beskrivelse av de ulike feilmeldingene. Side : 42

44 15. RESERVEDELS TEGNINGER OG SKJEMA. De etterfølgende sidene viser konstruksjons tegninger for de ulike delene som maskinen er satt sammen av. Dersom du skulle ha behov for å bestille reservedeler, spesifiser reservedels kode nummeret og en beskrivelse av den aktuelle reservedelen, og videre antall deler du ønsker å bestille. Husk alltid å oppgi maskin modell, serienummer og årsmodell. EKSEMPEL For å bestille et stikke håndratt, må du indikere som følger: SKJEMA FOR BESTILLING AV RESERVEDELER. Posisjon Beskrivelse Antall Tegning Kode 16 Stikke håndratt Skade: FEILMELDINGS BESKRIVELSE. Type unormalitet MEKANISK FEIL OPPDAGET Lavt sagbue sylinder trykk.. ELEKTRISK ELEKTRONISK HYDRAULISK X PNEUMATISK Side : 43

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :...

BRUKSANVISNING KBS 620 DG. Maskin Nr. :... BRUKSANVISNING KBS 620 DG Maskin Nr. :... Innhold Innholdsfortegnelse 0 Generelle Sikkerhetsinstrukser. 3 1 Informasjon om maskinen. 5 1.1 Innledning. 5 1.2 Tekniske data. 6 1.3 Bilde av maskinen. 8 1.4

Detaljer

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti...

Innhold. 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3. 2. Garanti... Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Om bruksanvisning... 3 1.2 Bruksområde for maskinen... 3 1.3 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 2. Garanti...4 3. Beskrivelse av maskinen...5 3.1 Beskrivelse av BTM B860 SA... 5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer