BÅNDSAG HBA 500 S GLR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÅNDSAG HBA 500 S GLR"

Transkript

1

2 Innhold 1. Sikkerhet Generelle sikkerhetsinstruksjoner Fare ved maskinen Bruksområde for maskinen Støynivå Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen Tekniske Data Generelle Data Kapasitet Sagblad tabell Transport og flytting av maskinen Montering Kontroll av maskinen Montering av maskinen til fundamentflaten Elektrisk tilkobling Betjening av maskinen Sikkerhet Sikkerhetskontroll Generelle sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner for å redusere restfare Manuell drift Automatisk drift Referanse innkjøring Programmering Nytt program Programmering Endre program Automatisk syklus Parameter oversikt Service og vedlikehold Sikkerhetsinstruksjoner ved service og vedlikehold Bytte av sagblad Periodisk vedlikehold Smørepunkt Garanti betingelser Samsvarserklæring Kontroll og registreringsskjema Side : 1

3 1. Sikkerhet 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner Les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å arbeide med maskinen. Beskyttelse og sikkerhetsutstyret ved og på maskinen må være korrekt montert og inneha korrekt funksjon. Elektriske maskiner med strømforsyningskontaktplugg må tilkobles en jordet kontakt. Løse hendler og betjeningsnøkler må alltid fjernes. Kontroller alltid dette før du fortar oppstart av maskinen. Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Et uryddig arbeidsområde fører til økt risiko for uhell/skade. Maskinen må ikke monteres i farlige og uegnede omgivelser (med dette menes det blant annet våtrom). Maskinen må heller ikke lagres i regnfulle omgivelser uten at den beskyttes mot vann og fuktighet. Sørg alltid for at arbeidsområde har tilstrekkelig belysning. Barn og uvedkommende må ikke oppholde seg i nærheten av maskinen. Uvedkommende må ikke bevege seg nærmere enn angitt sikkerhets avstand fra maskinen. Kontroller at ikke uvedkommende kan bevege seg innenfor arbeidsområdet til maskinen. Sikre maskinen ved hjelp av låser og låsbar hovedstrømbryter osv. Maskinen må ikke under noen omstendighet utsettes for overbelastning. Kapasiteten til maskinen vil være optimal når den benyttes som angitt. Maskinen må bare benyttes til tiltenkt bruksområde. Benytt alltid nødvendig verneklær. Ikke benytt uegnede klær, hansker, skjerf, ringer, smykker eller lignende ettersom dette er utstyr som lett kan hekte seg fast i roterende maskindeler. Benytt vernesko med gummisåler og hårnett dersom du har langt hår. Benytt alltid vernebriller og følg alltid sikkerhetsforskriftene når du arbeider ved maskinen. Vi anbefaler støvbeskyttelse maske ved arbeid som fører til mye støv. Lås alltid arbeidsmaterialet tilstrekkelig fast i stikken ved maskinen, slik at du har to frie hender når du skal betjene maskinen. Pass alltid på at du ikke er i ubalanse når du arbeider ved maskinen. Sørg alltid for at maskinen er i optimal tilstand. For å oppnå dette må blant annet sagbordet være rent og ryddig. Les bruksanvisningen grundig og følg angitte instruksjoner med hensyn til rengjøring, smøring og bytte av maskindeler ved maskinen. Koble alltid maskinen fra strømforsyningen når du skal utføre service eller bytte av deler ved maskinen. Benytt bare original deler. Se bruksanvisningen for konstruksjonstegninger og delelister. Bruk av uoriginale deler kan innebære stor risiko med hensyn til skade og uhell. Kontroller at maskinen ikke kan startes ved et uhell. Kontroller at AV/PÅ bryter er i AV posisjon. Ikke klatre eller stå på maskinen eller dens utstyr/verktøy. Maskinen kan falle nedover eller komme i klem/kollisjon med kutte verktøyet. Kontroller maskinen for eventuelle skader, og utfør nødvendig reparasjon for maskinen blir tatt i bruk igjen. Maskinen må ikke kjøres ukontrollert. Slå alltid av maskinen og vent til den har kommet til total stillstands før du forlater den. Alkohol, medisin eller narkotika: Maskinen må aldri betjenes av personell som er påvirket av nevnte substanser. Koble maskinen fra strømforsyningen før det utføres arbeid med det elektriske anlegget, motorer og lignende ved maskinen. Ta vare på maskinens original emballasje med hensyn til eventuell behov for transportering, lasting eller bytte av maskinen. Maskinen må ikke settes i drift dersom sikkerhets system, som eksempelvis beskyttelse deksler og lignende er fjernet. Dersom beskyttelse deksler blir fjernet med hensyn til transportering eller reparasjon av maskinen må disse monteres korrekt tilbake på maskinen og kontrolleres med hensyn til at de innehar korrekt funksjon før maskinen settes i drift igjen. Side : 2

4 Tilleggs sikkerhetsinstruksjoner Det må utvises spesiell forsiktighet når det utføres : o Service eller reparasjon : Maskinens hovedstrøm bryter må settes i AV posisjon, og maskinen må kobles fra strømforsyningen. o Arbeidsmateriale som er låst fast i stikken må bare måles når maskinen er slått av med maskinens hovedstrømbryter. Klatre aldri på maskinen og kontroller at du ikke benytter løstsittende klær, slips, skjorte ermer, smykker og lignende som kan bli dradd inn i roterende maskindeler. Benytt hårnett dersom nødvendig. Fjern aldri noe av sikkerhetsutstyret eller sikkerhetsdekslene (maskinen må aldri settes i drift dersom sikkerhetsdeksel er åpen). Dersom der arbeides med grovt materialet, må det alltid benyttes vernebriller. Spon må alltid fjernes ved hjelp av en håndkost (børste), benytt aldri hendene dine til sponfjerning. Forlat aldri maskinen dersom den ikke er satt i tilstrekkelig stillstands og sikret med lås. 1.2 Fare ved maskinen Båndsag maskinen HBA 500 S er utstyrt med lås. Det kan oppstå fare dersom maskinen benyttes på feil måte eller ikke i samsvar med angitte forskrifter. Derfor må alt personell som arbeider med montering, service eller drift av maskinen lese og følge angitte anvisninger og forskrifter i denne bruksanvisningen. Husk det er din sikkerhet. 1.3 Bruksområde for maskinen Båndsag maskinen HBA 500 S er tiltenkt brukt til kutting av stål, lettmetall og plastikk med maksimal størrelse dimensjoner som angitt i kapittel 2.2. Maskinen er ikke konstruert for kutting av hardslipt metall eller andre harde metaller. Bare personell som innehar nødvendig opplæring og autorisasjon har tillatelse til å arbeide med maskinen. Maskinen kan utstyres med en rekke forskjellig original tilleggsutstyr. Bruk av uoriginalt tilleggsutstyr eller mekanisk endring av maskinen er ikke tillatt av sikkerhetsmessige årsaker. Sikkerhetsinstruksjoner angitt i denne bruksanvisningen må alltid følges. OPPMERKSOM: Brannfare! Ved kutting av magnesium blandinger med 80% magnesium må forskrift "Teknisk regel 509 Farlig materiale" følges. 1.4 Støynivå Maskinens støynivå er under 70 db(a). Side : 3

5 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen Materiale Produksjon Plate metall Struktuel Stål Temperert stål Overflate slipt stål Fritt-kutte stål Slipt metall Støpejern Sikkerhets gass-lodde koblinger Dreiing / fresing / boring DIN 1623/1/2 DIN DIN DIN DIN 1651 DIN 4986 / 4990 DIN 1691 / 1693 DIN 1910 T 4 / 1912 ISO-Standarder DIN 5425 DIN 7154 DIN 7155 DIN 7157 Tekniske tegninger DIN / / ISO 7001 / 7000 / DIN Hydraulikk NG 6 / DIN NG 10 / ISO 4401 CETOP PR 121 H Elektrisk DIN / DIN Farge RAL 7038 Side : 4

6 2. Tekniske Data 2.1 Generelle Data Kutt lengde Kutt lengden justeres i maskinen Minimum kutt lengde er 5 mm Reststykk lengde For rundt massivt materiale : Minimum 60 mm For rundt profil materiale : Minimum 100 mm For vinkel justering : Minimum material stikke fastklemmings bredden Saghastighet Justerbar fra 15 til 105 m/min Sagbue matehastighet Sagbue matehastighet er justerbar fra 0 til 2 m/min Skjæretrykk kg (sagbordet ved båndsagen), avhengig av matehastighet og vekt kraft. Motor effekt 2,2 kw med frekvens hastighetsjustering Sponbørste motor effekt 0,09 kw Hydraulikk pumpe motor effekt kw Kjøle enhet Min. 5 bar (trykkluft) Sagblad størrelse 4700 x 24 x 1,1 Sagblad stramming Hydraulisk stramming fra 1900 til 2200 kg Arbeidshøyde 650 mm Maskinvekt netto ca kg Maskin størrelse L x B x H 1800 x 1900 x Kapasitet Vinkel Rund Flat B x H Venstre mm 320 x 500 mm mm 460 x 300 mm 480 x 280 mm 500 x 200 mm mm 420 x 300 mm mm 320 x 300 mm Høyre mm 500 x 320 mm mm 460 x 300 mm 480 x 280 mm 500 x 200 mm mm 420 x 300 mm mm 300 x 300 mm mm 200 x 140 mm 180 x 200 mm Side : 5

7 2.3 Sagblad tabell Side : 6

8 3. Transport og flytting av maskinen Flytting av maskinen innendørs utføres ved hjelp av en gaffeltruck. Sørg alltid for at maskinen er i rett posisjon og sikre maskinen slik at den ikke kan falle. Maskinen må bare flyttes og transporteres av personell som innehar nødvendig autorisasjoner og sertifikater. 4. Montering 4.1 Kontroll av maskinen Før montering av maskinen, må maskinen kontrolleres med hensyn til eventuelle transport skader eller skader oppstått under lossing og flytting av maskinen. Dersom det har oppstått transportskader må du ta øyeblikkelig kontakt med transportøren for rapportering om disse skadene. Dersom maskinen er skadet, må maskinen ikke settes i drift. Alt tilleggsutstyr og nødvendig standard utstyr må monteres korrekt på maskinen. 4.2 Montering av maskinen til fundamentflaten Maskinen oppfyller de tekniske spesifikasjonene, når den blir montert som angitt (horisontal montering). Maskinen må festes til fundamentflaten ved hjelp av ankerbolter for at en skal unngå vibrasjoner ved drift av maskinen. 4.3 Elektrisk tilkobling Kontroller at strømforsyningens spesifikasjoner (slik som spenning mm.) samsvarer med hva som er angitt på motor typeskiltet på maskinen. Maskinen må være korrekt tilkoblet jordingspunkt. Når strømforsyningen er tilkoblet, start maskinen et kort øyeblikk og kontroller at sagbladet roterer med korrekt omdreinings retning i samsvar med pilen som er angitt på beskyttelse dekslet. Dersom feil, må to av fasene til strømforsyningskabelen byttes om. Kontroller om hydraulikk systemet til maskinen fungerer korrekt. Side : 7

9 5. Betjening av maskinen 5.1 Sikkerhet Sikkerhetskontroll Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at alt sikkerhetsutstyr innehar korrekt funksjon, kontroller at bevegelige maskindeler ikke blokkeres / kollisjonsfare, kontroller at ingen maskindeler er skadet, og kontroller at alle maskindeler er korrekt montert og innehar korrekt funksjon. Før du slår på maskinen, må du kontroller at alle festeskruene ved beskyttelse dekslene er korrekt fast skrudd, spesielt ved sagblad beskyttelse dekslene. Kontroller at alle sikkerhetsbrytere og NØDSTOPP-bryter innehar korrekt funksjon. Test disse sikkerhetsbryterne ved at du utfører en maskin syklus uten materiale. Kontroller at avstanden mellom de bevegelige beskyttelse dekslene på høyre og venstre side er så liten som mulig i forhold til materialet som skal kuttes. Dette for å redusere fare for uhell ved kutting. Kontroller maskinens omgivelse driftsforhold. Maskinen må ikke plasseres under regn uten at den er tilstrekkelig tildekket. Maskinen må aldri settes i drift i fuktige omgivelser. Maskinen må være plassert og montert på en ren og tørr overflate som må være fri for eventuell olje eller grease søl/tilsmuss. Før maskinen slåes på, må maskinoperatøren kontrollere at alt løst verktøy som eventuelt er benyttet ved service eller justering av maskinen er fjernet Generelle sikkerhetsinstruksjoner Benytt alltid nødvendig verneklær. Ikke benytt uegnede klær, hansker, skjerf, ringer, smykker eller lignende ettersom dette er utstyr som lett kan hekte seg fast i roterende maskindeler. Benytt vernesko med gummisåler og hårnett dersom du har langt hår. Sørg alltid for å være i balanse. Inneha en sikker og stabil posisjon når du betjener maskinen. Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Uryddig arbeidsområde fører til økt risiko for uhell. Ikke dra i strømforsyningskabelen, som eksempel ved at du trekker i kabelen for å trekke ut kontaktpluggen fra kontakten. Beskytt strømforsyningskabelen mot høye temperaturer, olje og skarpe kanter. Dersom du benytter maskinen utendørs, må det benyttes spesiell strømforsyningskabel som er i samsvar med gjeldende elektriske forskrifter Sikkerhetsinstruksjoner for å redusere restfare Det er strengt forbudt å fjerne beskyttelse deksler eller å deaktivere disse slik at de ikke innehar korrekt funksjon. Benytt alltid vernehansker. Benytt alltid egnet verneklær. Hold alltid arbeidsklærne dine lukket og tett sittende, og benytt aldri løstsittende arbeidsklær som skjerf o.l. Maskinen må aldri rengjøres ved hjelp trykkluft eller høytrykk rengjøringsmiddel. Dersom det oppstår brann, benytt godkjent brannslukkingsapparat og koble maskinen fra strømforsyningen. Ikke stikk noen enheter inn i motor dekslet og ikke slå på maskinen dersom noen beskyttelse deksel er fjernet eller dersom hovedstrøm bryteren har blitt modifisert/manipulert. Sørg alltid for at maskinen er satt i korrekt stillstands og beskyttet mot uønsket oppstart når det utføres service, innstillings- eller reparasjonsarbeid på maskinen. Side : 8

10 5.2 Manuell drift 1. Slå på hovedstrøm bryter. Lampen ved NØDSTOPP-bryteren lyser. 2. Nullstill NØDSTOPP bryter. Lampen ved NØDSTOPP-bryteren vil da slukke. 3. Trykk "Hydraulikk PÅ". Det er da mulig å utføre manuell innstilling av sagen. 4. Alle bevegelser ved maskinen kan bare utføres ved hjelp av respektive brytere. 5. Trykk bryteren "Sagbue opp" inntil den nødvendige sagbue høyden er oppnådd. 6. Trykk bryteren "Stikke åpne" 7. Åpne deretter matestikken fullstendig (dette er nødvendig ved manuell drift). 8. Plasser materialet i stikken. 9. Tilpass stikken og eventuelle styre enheter i forhold til arbeidsområdet. 10. Lukk stikken. 11. Trykk tasten "Sagmotor PÅ". Kontroller sagblad hastigheten (ved hjelp av referanse meny 6. Etter at en har bekreftet valget ved hjelp av tasten "Enter" vil følgende skjermbilde vises. Gr:1 V = 70 m/min St37,9s20,C15-45 Ved hjelp av tastene F1 = NED og F2 = OPP kan du velge material gruppe. Ved hjelp av piltastene kan du fin justere sagblad hastigheten. Den estimerte sagblad hastigheten blir lagret i parametrene (som du kan se ved denne menyen). Som beskrevet i kapittel 5.4 Parameter oversikt, kan du endre og tilpasse disse parametrene etter behov. Side : 9

11 I henhold til material gruppe 1 4, kan sagblad hastigheten justeres opp eller ned ca. 10 % ved manuell drift. Ved material gruppe 5, kan sagblad hastigheten justeres mellom 15 m/min til 105 m/min ved manuell drift. Gr:2 V = 50 m/min C110,unleg. wz.st Gr:3 V = 30 m/min V2A,leg.WZ.St Gr:4 V = 90 m/min Alu,LM-Alloy Gr:5 V = 50 m/min Fra m/min Velg ønsket material gruppe, og trykk deretter bryter "Sagmotor PÅ". Som beskrevet ovenfor er det mulig å endre sagblad hastigheten ved hjelp av piltastene OPP og NED, mens sagen er i drift. Dersom en utfører justeringer, blir disse lagret i maskinen. 12. "Sagbue nedover". Matehastigheten til sagbuen reguleres ved reguleringsventilen. 13. Når kuttet er utført, og maskinen automatisk kobler ut, repeteres denne prosedyren fra punkt 5 til 12 dersom du ønsker å utføre flere manuelle kutt. 5.3 Automatisk drift Referanse innkjøring 1. Slå på hovedstrøm bryter. Lampen ved NØDSTOPP-bryteren lyser. 2. Nullstill NØDSTOPP bryter. Lampen ved NØDSTOPP-bryteren vil da slukke. 3. Trykk "Hydraulikk PÅ". Det er da mulig å utføre manuell innstilling av sagen. 4. Alle bevegelser ved maskinen kan bare utføres ved hjelp av respektive brytere. -- Preference Menu>< -- 1-Reference 5. Trykk tasten "Enter" eller "1" på PS50 betjeningspanelet. Ref. X:xyxy,x mm 6. Trykk så først tasten "Enter", og deretter tasten "Start". Side : 10

12 Ref. X:xyxy,x mm Mating fremover 7. Trykk tasten "Mating fremover" ved betjeningspanelet. 8. Trykk tasten "Mating fremover" i minimum 2 sekund når matestikken er ved ene posisjonen. -- Preference Menu>< -- 2-Automatic Programmering Nytt program 1. Velg ved hjelp av piltastene i program menyen som vist nedenfor 2. Bekreft ved hjelp av tasten "Enter" 3. Velg ved hjelp av tasten "F1" et nytt program -- Preference Menu>< -- 3-Program <F1> new progr.. <F2> progr. change P: 1 preference <ENTER> press 4. Angi ønsket program nummer (maks. 99) og bekreft med tasten "Enter" <ENTER> weiter (videre) <CLR> löschen (slett) 5. Ved å trykke "Enter" kan du overskrive et allerede lagret program. Dersom du ønsker å lage et nytt program, trykk "CLR" for sikkerhets skyld. Da blir allerede eksisterende programdata automatisk nullstilt. Gr.1 V=70 m/min St 37,9S20,C15-45 Du kan som beskrevet i kapittel 5.2 velge forskjellige material grupper og fin innstille sagblad hastigheten med ca 10%. Bekreft ønsket material gruppe ved hjelp av tasten "Enter". Side : 11

13 Length: 0,0 <ENTER> press 6. Tast inn ønsket lengde, og bekreft med tasten "Enter" Pieces: 0,0 <ENTER> press 7. Angi ønsket antall stykk og bekreft med tasten "Enter" <ENTER> further (videre) <ESC> store (lagre) 8. Dersom du trykker tasten "Enter" vil du få tilgang til å angi flere lengder og antall stykk (maks. 99). 9. Dersom du trykker tasten "ESC", vil programmet bli lagret og kan utføres fra preferanse meny Programmering Endre program 1. Velg ved hjelp av piltastene i program menyen som vist nedenfor 2. Bekreft ved hjelp av tasten "Enter" 3. Velg ved hjelp av tasten "F2" endre program. -- Preference Menu>< -- 3-Program <F1> new progr.. <F2> progr. change P: 1 preference press <ENTER> 4. Angi program nummeret for programmet du ønsker å endre, og bekreft med tastet "Enter". Du har tilgang til alle program som er lagret tidligere. P: 1 x:100,0 S... 1/5 Wdh: 5 5. Ved hjelp av tasten "Stopp", kan du navigere til de dataene som du ønsker å endre. Side : 12

14 6. Utfør de endringene som du ønsker å gjøre og bekreft deretter med tasten "Enter". 7. Slette en serie: Flytt med tasten "Stopp" til feltet "S:" 8. Trykk tasten "F1" P: 1 x:100,0 S... 1/5 Wdh: 5 P: 1 x:100,0 Extinguish F1-seriesn 9. Ved å trykke tasten "F1", vil serien bli slettet. 10. Slett program på samme måte som sletting av serie er beskrevet Automatisk syklus 1. Velg ved hjelp av piltastene i program menyen som vist nedenfor 2. Bekreft ved hjelp av tasten "Enter" -- Reference Menu>< -- 2-Automatic P: Q x:zzzz,z S... z/z Wdh: zzz 3. Angi program nummer og bekreft med tasten "Enter" 4. Trykk tasten "Sagbue nedover" inntil ønsket sagbue høyde er oppnådd. 5. Trykk tasten "Stikke åpne", inntil ønsket stikke åpning er oppnådd. 6. Trykk tasten "Matestikke åpne", inntil ønsket matestikke åpning er oppnådd. 7. Kjør matestikken til fremre ende posisjonen. 8. Plasser materialet i stikken. 9. Tilpass stikken og tilleggstikke med hensyn til det ønskede arbeidsområdet. 10. For at det skal utføres automatisk snittkutt, trykkes tastet "F2". P: Q x:zzzz,z Head cut ON? (snittkutt PÅ?) 11. Dersom du trykker funksjonstastet en gang til, vil funksjonen bli deaktivert. 12. Posisjoner modusvalg bryteren fra "Manuell" til "Auto". 13. Trykk tasten "Sagmotor PÅ", kontroller sagblad hastigheten. 14. Trykk tasten "Start" på PS50 betjeningspanelet. Side : 13

15 15. Du vil til en hver tid kunne se den aktuelle sagblad hastigheten. Trykk tasten "Start" med automatisk syklus utføres, så vil den aktuelle hastigheten bli vist på displayet i ca. 5 sekund. I henhold til valg materialgruppe, vil en av de 5 forskjellige hastighetene bli vist på displayet. Ved hjelp av piltastene kan du endre denne hastigheten med ca. 10 %. 5.4 Parameter oversikt Parametrene er svært viktige for at maskinen skal kunne fungere presist og med optimal drift. Av den grunn skal bare autorisert personell ha tilgang til parametrene og endring av disse. Derfor er disse beskyttet ved hjelp av et passord. Parameter liste Passord:1961 Nr. Funksjon Data Merknad 1 Siffer etter komma 1 Må ikke endres! 2 Spindel (sagbue) stigning Mulig korrigering: Diameter ved inklinasjon 15,98mm x Gir en verdi på 50,2026 Inndata verdi Inndata verdi større > Materialstykke mindre Inndata verdi mindre > Materialstykke større Kan endres 3 Oppløsning for sving dispenser Må ikke endres! 4 Retning for sving dispenser 0 Må ikke endres! 5 Utkoblings punkt for lav gear 10 Kan endres 6 Utkoblings punkt for høy gear 800 Kan endres 7 Referanse punkt 0 Må ikke endres! 8 Manuelt referanse punkt 0 Må ikke endres! 9 Maksimal mating (matelengde oppgitt i 0,01 mm) Må ikke endres! 10 Sagblad korreksjon Justeringsverdi for sagblad bredden med hensyn til kuttekanalen. Denne verdien kan settes i området fra 1.3 mm til 1.9 mm. Satt til 180 = 1,8 mm bredde kuttekanal ved fabrikken 180 Kan endres 11 Minimum matelengde oppgitt i 0,01 mm 300 Må ikke endres! 12 Aktiv prog. ende bryter (-) 0 Må ikke endres! 13 Aktiv prog. ende bryter (+) 0 Må ikke endres! 14 Aktiv prog. ende bryter (-) 0 Må ikke endres! 15 Aktiv prog. endre bryter (+) 0 Må ikke endres! 16 SPS Interface (kontroller grensesnitt) 0 Må ikke endres! 17 Konstruksjons versjon 4 Må ikke endres! 18 Syklus teller 0 Må ikke endres! 19 Språk 0 Må ikke endres! 20 Referanse tid oppgitt i ms 1000 Må ikke endres! 21 Sagblad hastighet for materialgruppe 1 70 Kan endres 22 Sagblad hastighet for materialgruppe 2 50 Kan endres 23 Sagblad hastighet for materialgruppe 3 30 Kan endres 24 Sagblad hastighet for materialgruppe 4 90 Kan endres 25 Sagblad hastighet for materialgruppe 5 50 Kan endres 26 Funksjons kode 3001 Må ikke endres! Side : 14

16 27 Akse i posisjon 127 Må ikke endres! 28 Ledig 29 Ledig 30 Ledig For maskiner med CNC-styring PS 50 kutte hastighets parameter for frekvensregulatoren er ved det punktet vs1: 15 S1: 0,00 vs2:105 S2: 10,00 OPPMERKSOM!!! Ved å trykke tasten ESC, vil du alltid komme tilbake til hovedmenyen. Parametrene og eventuelle endringer blir automatisk lagret. Når hovedstrøm bryteren blir slått av, vil de angitte parametrene bli nullstilt igjen, og må angies på nytt igjen. Side : 15

17 6. Service og vedlikehold 6.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved service og vedlikehold 1. Hovedstrøm bryteren må være avslått og låst ved hjelp av en hengelås slik at maskinen ikke kan startes opp ved et uhell. Dette gjelder spesielt ved bytte av sagblad eller dersom det er noe feil med sagbladet. Nøkkelen skal oppbevares av autorisert personell. 2. Dersom det skal utføres reparasjons arbeid ved det elektriske anlegget, må maskinen være frakoblet strømforsyningen. 3. Det må bare benyttes strømforsynings kabel som har tilstrekkelig areal tverrsnitt med hensyn til de angitte elektriske spesifikasjonene. 4. Nøklene til maskinen må oppbevares av autorisert personell. La aldri uautorisert personell oppbevare eller få tilgang til nøklene til maskinen, spesielt med hensyn til hovedstrøm bryter hengelåsen. 5. Reparasjon av maskinen må bare utføres av personell som innehar tilstrekkelig kvalifikasjoner og autorisasjoner. Ved bytte av maskindeler, må det bare benyttes originale reservedeler. Dersom det benyttes uoriginale reservedeler, fører dette til økt risiko for at det kan oppstå skader og ulykker. 6.2 Bytte av sagblad Bruk alltid vernehansker når du utfører bytte av sagblad Sagblad størrelse : 4700 x 34 x 1,1 Montering : Hev sagbue til øverste posisjon. Slå hovedstrøm bryter til posisjon 0, og sikre denne posisjonen ved hjelp av en hengelås. Åpne sagbue dekslene ved hjelp av umbrako nøkkel nr. 6, slik at du får tilgang til sagbladet. Fjern så den oransje sikkerhets dekslet, og slakk sagbladet ved hjelp av håndrattet. Når sagbladet er tilstrekkelig slakket, trekkes sagbladet ut av sagblad styringene. Plasser så inn den nye sagbladet (kontroller at sagbladet monteres med riktig omdreinings retning med hensyn til tennene). Videre montering utføres så som beskrevet ovenfor i omvendt rekkefølge. 6.3 Periodisk vedlikehold Smørepunkt Punkt Beskrivelse Intervall Olje (DIN 51519) 2 Sving og drivhjul 1 x daglig Fett - Grease 3 Girhjul 1 x uke Fett Grease 4 Båndplater 1 x daglig Fett - Grease 6 Lagrene ved båndplatene 1 x daglig Fett Grease 7 Sylinder smørepunkt 2 x måned Fett - Grease 13 Rund føringer 2 x måned Olje Se figur og bilde neste side for oversikt over plassering av de ulike smørepunktene. Side : 16

18 Figur 1 Smørepunkt : 4, 13 Smørepunkt: 2, 3, 13 For at maskinen skal kunne prosessere optimalt, må også følgende maskindeler smøres : Stikke styre føringene, blanke aksler og flatt jern styringene ved konsollen. Side : 17

19 7. Garanti betingelser Daiß+Partner forplikter å levere maskinen fri for feil i henhold til avtale. Daiß+Partner er ikke ansvarlig for feil med hensyn til elektriske og elektroniske deler, feil i forbindelse med maskinen, likeledes feil som skyldes utslitte slitedeler eventuelt hurtig slitasje av disse (eksempelvis pakninger, foringer, sikkerhets enheter, sagblad etc.). Selgeren er heller ikke ansvarlig for feil eller skader som oppstår som skyldes at instruksjoner, forskrifter og angivelser i bruksanvisningen ikke overholdes, eller som skyldes feil bruk og vedlikehold av maskinen. Selger er ikke ansvarlig for feil og skader som oppstår på grunn av ikke overholdelse av instruksjoner angitt i bruksanvisningen og / eller feil bruk av maskinen. Likeledes feil som oppstår ved bytte eller reparasjon deler ved maskinen som ikke er skriftlig godkjent av selger. Daiß+Partner er ikke under noen omstendighet ansvarlig for montering eller driftsoppstart av maskinen, Maskinen leveres med 6 måneders garanti regnet fra leverings dato. Garantien for byttede eller reparerte deler utløper samme dato som garantien for maskinen utløper. Kjøper må skriftlig underrette selger om eventuelle feil med leveringen eller maskinen etter at kjøper forsiktig har undersøkt og testet maskinen innen 15 dager fra leverings dato ellers vil ikke garantien være gyldig. Garanti vil også utløpe dersom kjøper hindrer rettmessig kontroll utført av Daiß+Partner eller lokal forhandler eller dersom en defekt maskindel byttes i ny på selgers kostnad og den defekte maskindelen ikke blir returnert tilbake til Daiß+Partner innen 8 dager. Etter skriftlig reklamasjon fra kjøper og denne reklamasjonen godkjennes av firmaet Daiß+Partner, vil vi kunne: Bytte den defekte delen uten tilleggs kostnader, eller Reparere den defekte delen eller få den reparert av en annen tredje person på vår kostnad. Levering med hensyn til bytte av defekte deler er fritt levert. Dersom det er nødvendig å få maskinen reparert av en ingeniør fra Daiß+Partner eller lokal forhandler, vil kunden måtte alle kostnader med hensyn til eksempelvis reise, kost og arbeidstid. Side : 18

20 8. Samsvarserklæring Samsvarserklæringen for den konkrete maskinen følger vedlagt den konkrete maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 19

21 9. Kontroll og registreringsskjema Garantien og ansvar for kontroll av produktet utløper dersom dette kontroll og registreringsskjema ikke blir fullstendig utfylt og sendt tilbake til produsent eller produsentens lokale leverandør. Denne bruksanvisningen er levert i lag med Daiß+Partner maskinen. Maskin type Maskin nummer Firma navn Adresse Post nr./sted Telefon nr. Faks nr. Leverings dato : Person som er ansvarlig for lagring og tilgjengelighet til maskinen bekrefter ved signatur mottak av denne bruksanvisningen. Den ansvarlige personen bekrefter også samtidig at denne bruksanvisningen har blitt lest og forstått. Ansvarlig person er : Navn :... Dette kontroll og registreringsskjemaet sendes til: P. Meidell AS Tlf Postboks 181, Kalbakken Faks OSLO E-post Eller Daiß + Partner Tlf Holzwiesenweg 10 Faks D Rudersberg-Steinenberg E-post Side : 20

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

HBS 550 S-1 / HBS 550 S Transport og forpakning... 11

HBS 550 S-1 / HBS 550 S Transport og forpakning... 11 Innhold 1. Viktig informasjon... 3 1.1 Samsvarserklæring...3 1.2 Viktig ved mottak av maskinen... 4 2. Sikkerhetsforskrifter... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Transport... 5 2.3 Plassering og montering... 5 2.4

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer