Platevalse MRB Samsvarserklæring... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3"

Transkript

1

2 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning Om maskinen Tekniske data Standard og tilleggsutstyr Standardutstyr Tilleggsutstyr Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner NØDSTOPP av maskinen Installasjonsveiledning for NØDSTOPP-vire bryter Advarsel- og informasjonsskilt montert på maskinen Transport av maskinen Mottakskontroll av maskinen Transport av maskinen Montering av maskinen Innledning Kontroll og forberedelser før montering Montering av maskinen til fundamentflate Maskin arbeidsområde og fundamentflate Elektrisk tilkobling av maskinen Drift av maskinen Beskrivelse av betjeningspanel Betjeningspanel Type I Betjeningspanel Type II Bøye prosessering Bøyeprosessering Trinn for trinn Fjerning av material fra maskinen etter bøyeprosessering Konisk bøying Justering av maskinen for utførelse av konisk bøying Konisk bøyeprosessering Tilbakestilling av maskinen etter utførelse av en konisk bøying Vedlikehold av maskinen Periodisk vedlikehold av maskinen Smørediagram Olje- og smørefett oversikt Side : 1

3 8. Feilsøking Konstruksjonstegninger og reservedeler Bestilling av reservedeler Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema og reservedelslister Side : 2

4 Samsvarserklæring Samsvarserklæring utstedes for den spesifikke maskinen og leveres i lag med maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 3

5 Innledning Vi ved DURMAZLAR MAKINA har tilrettelagt denne bruksanvisningen for å gi våre kunder informasjon om vedlikehold, reparasjon og tekniske data for den respektive maskinen. Vårt hovedmål er å sørge for at maskinen vil prosessere med maksimal ytelse, og for å oppnå dette benytter vi materiale av beste kvalitet, den nyeste teknologien og ingeniører til å sammenfatte materiale og teknologien i vår produksjon av maskiner. Driftskostnader kan reduseres betraktelig ved at en er svært nøye med å utføre periodisk vedlikehold (i henhold til informasjon gitt i denne bruksanvisningen) av maskinen, som dersom dette utføres korrekt vil føre til at maskinen vil kunne prosessere i lang tid fremover. Kantpresser som brukes for å bøye/presse ulike plate størrelser, platesakser som brukes for å klippe passende tykkelser (plater, Al, Cu, plastikk, papir, etc.) er en del av produkt spekteret vårt. Likesom det er maskin eierens ansvar å lese bruksanvisningen, må den også leses av maskin operatørene ved maskinen. Denne bruksanvisningen bør alltid være plassert i nærheten av maskinen, slik at du er forbredt med hensyn til å rette eventuelle feil som kan oppstå med maskinen. Vårt firma forbeholder oss alle rettigheter med hensyn til tekniske endringer uten forvarsel. Vi har solgt maskiner til andre land siden 1956 og i de siste 15 årene har vi også eksportert maskiner til andre verdensdeler, noe som har gjort oss til en dyktigere maskinprodusent. Disse markedserfaringene reflekterer vi tilbake til våre kunder igjennom maskinenes konstruksjon og teknologi. Vi håper denne maskinen vil være til stor nytte for deg og ditt arbeid. DURMAZLAR MAKINA SAN. Ve TIC. A.S. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yil Caddesi BURSA Tel : pbx. Fax : Internet : Side : 4

6 1. Om maskinen 1.1 Tekniske data Maskin Type Bøye lengde mm 1280 Kapasitet mm 4-5 Valse diameter mm 130 Lengde mm 2150 Bredde mm 940 Høyde mm 1120 Maskin vekt Kg 1385 Roteringshastighet Omdr/min 10 Topp-Nedre valser motoreffekt KW 2,2 Motor strømtrekk A 8,3 Strømforsyning spenning V 400 Signalspenning V 24 Frekvens Hz 50 Strømfaser - 3 Isolasjon MΩ 1 Test Spenning V 1000 Strømforsyningskabel mm 2 4x2,5 Side : 5

7 1.2 Standard og tilleggsutstyr Standardutstyr Motoriserte styrevalser Konisk bøyebearbeiding Flyttbart betjeningspanel I samsvar med CE-standarder Tilleggsutstyr Herdede valser Slipte valser Profil bøyevalser Digitalt display OPPMERKSOM Type bøyemateriale er angitt i forhold til St 37. Side : 6

8 2. Sikkerhet 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner Les grundig og overhold sikkerhetsinstruksjonene som er angitt nedenfor slik at du reduserer faren for at det kan oppstå ulykker til et minimum. Personell som skal betjene, vedlikeholde, transportere, service og reparasjon av maskinen må først ha grundig lest og forstått denne bruksanvisningen. Elektrisk tilkobling av maskinen skal bare utføres av autorisert elektropersonell. Kontroller at maskinen er korrekt jordet før det utføres oppstart av maskinen. Maskinen skal bare betjenes og vedlikeholdes av personell som innehar nødvendig opplæring og autorisasjoner for den aktuelle maskinen. Dersom det oppstår en fare situasjon, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren eller utløs NØDSTOPP-viren slik at maskinen settes i stillstands. Maskinen må aldri settes i drift i fuktige omgivelser! Kontroller at ingen oppholder seg i maskinens arbeidsområde når den er i drift. Kontroller spesielt at ingen plasseres hendene sine i nærheten av maskinens prosesseringsområder! Maskinoperatøren har ansvar for at ingen uvedkommende oppholder seg ved maskinens arbeidsområde når maskinen er i drift. Bruk vernehansker ved betjening av maskinen! Kontroller at det flyttbare betjeningspanelet er plassert minimum 1 m fra maskinen ved drift av maskinen. Kontroller alltid at hovedstrømbryter er avslått og sikret mot uønsket innkobling før det utføres service og vedlikehold ved maskinen. Maskinen må bare benyttes til angitt bruksområde og kapasitet. Det er strengt forbudt å utføre bearbeiding av materialer som er utenfor angitte kapasitetsverdier for maskinen! OPPMERKSOM Les denne bruksanvisningen grundig før drift og betjening av maskinen! Side : 7

9 2.2 NØDSTOPP av maskinen 1. Dersom det oppstår en fare situasjon eller et nødstilfelle, utløs øyeblikkelig NØDSTOPP-viren eller trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet slik at maskinen settes øyeblikkelig i stillstands. 2. Når den aktuelle faren er fjernet/utbedret, slipper du NØDSTOPP-viren og nullstiller NØDSTOPP-bryteren, og trykk deretter START-bryteren ved maskinen for å sette maskinen i drift igjen. OPPMERKSOM Dersom det oppstår en fare situasjon eller et nødstilfelle, utløs øyeblikkelig NØDSTOPP-viren eller trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet slik at maskinen settes øyeblikkelig i stillstands. Side : 8

10 2.2.1 Installasjonsveiledning for NØDSTOPP-vire bryter Side : 9

11 Side : 10

12 2.3 Advarsel- og informasjonsskilt montert på maskinen Maskin typeskilt Advarselskilt om elektrisk spenning/strøm Advarselskilt om at maskin sikkerhetsdeksler ikke må åpnes med mindre maskinen er slått AV. Side : 11

13 Advarselskilt om klemfare ved valsene Advarselskilt med sikkerhetsinstruksjoner til personell som skal betjene, vedlikeholde, transportere, utføre service og reparasjon av maskinen. Side : 12

14 3. Transport av maskinen 3.1 Mottakskontroll av maskinen Når du mottar maskinen, vennligst kontroller følgende : 1. Kontroller maskinen for eventuelle transport skader. (Dette må gjøres før du signerer på transport dokumentene til transportøren. Dersom maskinen er påført eventuelle transport skader, vennligst nedtegn dette på transport seddelen før du signerer for mottakelsen.) 2. Kontroller at det ikke mangler eventuelle enheter ved forsendelsen. 3. Kontroller at ingen av maskin eller maskindelene i noen måte er mangelfulle. 3.2 Transport av maskinen Monter løftestropper som innehar tilstrekkelig kapasitet i øyeboltene på maskinen og deretter andre enden i løftekranen, slik som figuren nedenfor vises. Maskinen transporteres i normal posisjon som figuren nedenfor viser. Kontroller at valsene og dekslene er festet til maskinen som figuren nedenfor viser. Kontroller spesielt at toppvalsen er korrekt låst før transport og løfting av maskinen utføres. Figur OPPMERKSOM Kontroller at toppvalse låsemekanismen er korrekt låst før det utføres transport og løfting av maskinen! Side : 13

15 Transport av maskinen Maskinvekt : 1385 Kg Figur Side : 14

16 4. Montering av maskinen 4.1 Innledning Disse veiledningene er tilrettelagt for å sikre at montering av maskinen utføres både sikkert og effektivt. Vennligst legg merke til at ikke produsent vil kunne holdes ansvarlig for skader/ulykker som skyldes feil håndtering av maskinen, ignorering av instruksjoner gitt i bruksanvisningen eller ignorering av helse, miljø og sikkerhets forskrifter. Denne maskinen må bare monteres av kvalifisert og godkjent personell. Ved montering av maskinen, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS. 4.2 Kontroll og forberedelser før montering Kontroller at maskinen ikke har blitt utsatt for eventuelle skader under transport og lossing. Kontroller maskinen spesielt for eventuelle slag- eller bruddskader. Utfør generell rengjøring av maskinen før montering utføres. Kontroller maskinens bevegelige deler, og rengjør de for eventuell smuss og støv, og utfør deretter smøring av de bevegelige maskindelene. 4.3 Montering av maskinen til fundamentflate Montering av maskinen til fundamentflate utføres ved hjelp av ankerbolter som monteres ved fundamentflaten, se figur nedenfor. Kontroller først at fundamentflaten er jevn og plan. Etter at maskinen er festet korrekt til fundamentflaten, åpnes toppvalse låsen slik at toppvalsen kan fjernes for utførelse av parallellitet kontroll av maskinen. Ved behov, må parallellitet justeringen av maskinen utføres på nytt ved ankerboltene for at en skal kunne oppnå tilstrekkelig korrekt vatring av maskinen. Figur 4.3 Side : 15

17 4.4 Maskin arbeidsområde og fundamentflate Vatring og montering av maskinen må utføres på en jevn og plan fundamentflate som innehar tilstrekkelig kapasitet. Sørg for at avstand på maskinens side hvor motordrivverk er plassert er tilstrekkelig i henhold til minimumsavstand. Dette selv om det normalt ikke utføres noe arbeid ved maskinen på denne siden. Kontroller at avstanden angitt som Y i tabellen og figuren nedenfor ved maskin arbeidsområdet er oppfylt slik at en sørger for nødvendig område rundt maskinen for at en skal oppnå sikker drift og betjening av maskinen. Kontroller at avstanden angitt som X i tabellen og figuren nedenfor er 1.5 ganger lengre enn valse lengdene slik at en sørger for tilstrekkelig område for plassering og fjerning av materiale i maskinen (X = 1.5 x L) Plasser det flyttbare betjeningspanelet på høyre side av maskinen, og sørg for at det er plassert minimum 1 m fra maskinen. Alle dimensjonene vedrørende arbeidsområdet er angitt i tabellen og figuren nedenfor. Figur 4.4 Arbeidsområde dimensjoner for Durma platevalse L2 (mm) L (mm) L1 (mm) B (mm) Y (mm) H (mm) Tabell 4.4 Side : 16

18 4.5 Elektrisk tilkobling av maskinen Maskinen er forberedt for strømforsyning med 3 faser og jordtilkobling. Etter at korrekt montering av maskinen til fundamentflaten er utført, utfører en elektrisk tilkobling av strømforsyning til maskinen. Bruk strømforsyningskabel med tverrsnitt 4 x 2.5 mm2 og koble denne til rekkeklemmen L1, L2, L3 og N eller PE i elektroskapet til maskinen. Utfør så korrekt tilkobling av signalkabel fra det flyttbare betjeningspanelet til maskinen. Etter at korrekt elektrisk tilkobling av maskinen er utført, slå på hovedstrøm bryteren ved å dreie den fra posisjon 0 til 1. Trykk så START-bryteren ved betjeningspanelet og maskinen er nå klar til drift. Utfør deretter kontroll av rotasjonsretningen ved valsene ved hjelp av betjeningspanelet. Dersom rotasjonsretningen er feil, må du bytte om på to av de elektriske fasene. Eksempelvis, bytt om på L1 og L2. Kontroller deretter maskinens endebrytere. Spesielt gjelder dette endebryterene for stopp av topp og bunnvalsene, og toppvalse låsemekanikk bryter. Dersom noen av maskinens ende- og sikkerhetsbrytere ikke innehar korrekt funksjonalitet, kan det føre til stor skade både på maskin og personell. Dersom en ende- eller sikkerhetsbryter innehar ukorrekt funksjonalitet, sett maskinen øyeblikkelig i stillstands, og ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse. OPPMERKSOM Elektrisk tilkobling av maskinen skal bare utføres av autorisert elektropersonell! Side : 17

19 5. Drift av maskinen 5.1 Beskrivelse av betjeningspanel Betjeningspanel Type I Figur Slå på hovedstrømbryteren som er plassert ved elektroskapet. 2. Trykk S Start-bryteren ved betjeningspanelet for å starte maskinen. 3. Bryterene 1 og 2 benyttes for å utføre rotasjon ved valsene. Ved å trykke på bryter 1, utføres det rotasjon kjøring mot venstre, og ved å trykke bryter 2 utføres det rotasjonskjøring mot høyre. 4. Bryterene 3 og 4 benyttes for å utføre oppover og nedover kjøring av den bakre valsen. 5. Dersom den bakre valsen utfører motsatt kjøring i forhold til betjeningspanelet, er den elektriske tilkoblingen feil og da må en bytte om på to av de elektriske fasene ved strømforsyningen. 6. NØDSTOPP-bryter E benyttes for å sette maskinen i stillstands dersom det oppstår et nødstilfelle. For å starte opp maskinen igjen, må du først nullstille NØDSTOPP-bryteren, og deretter trykker du START-bryter S. 7. Varsellampen F (Feil) registrerer om det oppstår en eventuell feil ved det elektriske anlegget eller de elektriske motorene. For å utbedre feilen, se kapittel vedrørende Feilsøking. Digital posisjonskontroller Ved en sirkulær bøyeoperasjon, for å bøye en ønsket diameter av en bestemt materialtykkelse, kan en angi tre forhåndsinnstilte høye og lave endeposisjoner for valsene ved hjelp av Birlik Makine digitale posisjonskontroller. Side : 18

20 Innstilling av tre høye endeposisjoner ved den digitale posisjonskontrolleren Som eksempel ønsker vi å bøye en diameter på 2000 mm, og etter test prosessering har vi funnet ut at valsene først må posisjoneres til 190, deretter til 160, og til slutt må de posisjoneres til 90. Aktiver så innstillingsmodus ved den digitale posisjonskontrolleren ved at du trykker et kort trykk på tasten SET. Meldingen SS1 vil da vises på det digitale displayet. Trykk tasten og angi deretter ønsket verdi ved hjelp av tastene og og trykk deretter tasten SET for å bekrefte verdien. I dette eksempelet angir du 190, og deretter går du til den andre endeposisjonen som indikeres med SS2. Repeter samme prosedyre for Set2 og angi 160 og Set3 hvor du angir 90. For å returnere tilbake til normal driftsmodus trykker du SET-tasten en gang til. Led-lamper Den aktive SET-posisjonen blir indikert ved hjelp av ledlampene S1, S2 og S3. Når ledlampen S1 lyser, betyr det at Set1 er aktiv, og det betyr at dersom en utfører posisjonering av valsene oppover, vil de bli posisjonert til 190. Ved dette tilfellet vil ledlampen HO lyse for å indikere at rele for høy endeposisjon blir satt. Dersom en kjører valsene nedover, og valsene er ved nedre fabrikk innstilte endeposisjon, vil ledlampen LO lyse og rele for lav endeposisjon blir satt. Velge mellom de tre forhåndsinnstilte høye endeposisjonene under bøying Uten at du først trykker tasten SET, trykk tastene og for å navigere mellom de forhåndsinnstilte posisjonene Set1, Set2 og Set 3. Den aktive forhåndsinnstilte posisjonen vil indikeres ved hjelp av ledlampene S1, S2 og S3. Når Set1 er aktiv, utfør kjøring av valsene oppover. Kjøringen vil utføres automatisk opptil posisjon 190. Utfør rotering av valsene ved hjelp av tastene 5 og 6. Aktiver så Set2 ved hjelp av tastene og og utfør igjen kjøring av valsene oppover. Kjøringen vil utføres automatisk opptil posisjon 160. Utfør rotering av valsene ved hjelp av tastene 5 og 6. Aktiver så Set3 ved hjelp av tastene og og utfør igjen kjøring av valsene oppover. Kjøringen vil utføres automatisk opptil posisjon 90. Utfør rotering av valsene ved hjelp av tastene 5 og 6. Diameter tilsvarende som ved test bøyingen vil på denne måten bli reprodusert. Uansett, utføres rotasjonskjøringen manuelt. Denne kjøringen kan variere noe avhengig av den hydrauliske hastigheten. Eksempelvis, selv om 90 er satt som en grenseverdi, kan valsen stoppe ved posisjon 89. Dersom en opplever dette, angir du den ønskede posisjonen til 91 for å kompensere for dette avviket. Side : 19

21 5.1.2 Betjeningspanel Type II Figur For å slå på maskinen, posisjonerer du først hovedstrømbryter A til posisjon 1 (PÅ). Når Strømforsyningslampen lyser ved betjeningspanelet, trykker du Start-bryter S for å starte hydraulikk pumpen. Maskinen er da klar til å utføre bøying. Dersom det er en feil ved maskinen, vil FAULT (feil) lampen lyse. Dersom denne lampen lyser, må du først utbedre feilen (se kapittel vedrørende Feilsøking) før du starter med bøyeoperasjonen. Beskrivelse av betjeningspanelet Denne tasten benyttes for å kjøre VENSTRE valse NEDOVER. Du kan avlese posisjonsverdien for den aktuelle valsen ved det digitale displayet D1. Denne tasten benyttes for å kjøre VENSTRE valse OPPOVER. Du kan avlese posisjonsverdien for den aktuelle valsen ved det digitale displayet D1. Denne tasten benyttes for å kjøre HØYRE valse NEDOVER. Du kan avlese posisjonsverdien for den aktuelle valsen ved det digitale displayet D2. Denne tasten benyttes for å kjøre HØYRE valse OPPOVER. Du kan avlese posisjonsverdien for den aktuelle valsen ved det digitale displayet D2. Denne tasten benyttes for å kjøre materialet som bøyes mot VENSTRE. Denne tasten benyttes for å kjøre materialet som bøyes mot HØYRE. Dersom betjeningspanelet er tilført strømforsyning (slått PÅ), vil denne lampen lyse for å indikere at strømforsyningen er slått på. Side : 20

22 Denne hovedstrømbryteren benyttes for å slå AV og PÅ strømforsyning til maskinen og betjeningspanelet. (0=AV, 1=PÅ). Denne bryteren benyttes for å STARTE maskinen (slår på hydraulikk pumpen). Denne bryteren benyttes for å STOPPE maskinen (slår av hydraulikk pumpen). Dersom det er en elektrisk feil ved maskinen, vil denne feilvarsel lampen lyse. NØDSTOPP-bryter. Dersom det oppstår en fare situasjon ved maskinen, trykkes denne bryteren for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands. Når du har utført ønsket bearbeiding med maskinen, slår du av maskinen ved å først trykke på bryter K for å stoppe hydraulikk pumpen, og posisjoner deretter hovedstrømbryter A til posisjon 0 for å slå av maskinen. OPPMERKSOM Bryterene 1 6 er bare aktivert så lenge de holdes trykket. Når de slippes, stopper den aktuelle kjøringen. Dersom en oppnår maks. eller min. endeposisjon, vil det bare være mulig å utføre kjøring i motsatt retning! Side : 21

23 5.2 Bøye prosessering Figur A B C Lås Løftehendel : Topp valse : Nedre valse : Bakre valse : Låsemekanisme for låsing og lukking for utsving av toppvalsen. Kontroller alltid at låsemekanismen er i korrekt låst posisjon for maskinen settes i drift. : Denne hendelen benyttes for å bevege den nedre valsen oppover og nedover. Side : 22

24 Prosedyre for bøying av materiale 1. Utfør klipping av materiale til ønskede dimensjoner før du starter med å utføre den aktuelle bøye operasjonen. 2. Valse A roterer bare rundt sin egen akse. 3. Valse B roterer rundt sin egen akse og kan beveges oppover og nedover ved hjelp av løftehendelen. 4. Forflytningen av valse C utføres ved skråstilling. 5. Kjøring ved valsene A,B og C styres ved hjelp av det flyttbare betjeningspanelet. 6. Den aktuelle bøyingen utføres ved hjelp av skråakseposisjonering av C-valsen. 7. Justering av B-valsen utføres ved hjelp av løftehendelen i henhold til den aktuelle materialtykkelsen. Figur Side : 23

25 5.3 Bøyeprosessering Trinn for trinn Kontroller parallelliteten til maskinen før du starter bøye prosesseringen. Justering av parallelliteten ved valsene er beskrevet i kapittel Tilbakestilling av maskin etter utførelse av en konisk bøying. Løft valse C litt oppover. Plasser materialet på valse B og støtt det inn mot valse C, slik at materialet er plassert parallelt. Løft valse B slik at materialet spennes fast mellom valse A og B. Senk valse C. Roter valse A og B med urretningen som vist i figuren. Dette for å kjøre materialet fremover til forbøyingsposisjon. Løft valse C for å utføre den første forbøyingen av materialet. Kjør materialet fremover og bakover mellom valsene A og B. Side : 24

26 Senk valse C. Roter deretter valse A og B som figuren til venstre viser og ta det forbøyde materialet ut av maskinen. Spenn så fast den andre enden av materialet mellom valse A og B. Når du utfører denne operasjonen, sørg for at ikke distansen mellom valsene A og B endres i forhold til tidligere. Løft valse C og start utførelsen av forbøyingen ved denne material enden. Kjør materialet fremover og bakover mellom valsene A og B. Fortsett så bøyeprosesseringen uten at du endrer posisjonen til valse C. Valsene A og B må rotere slik som pilene angir ved figuren til venstre. Side : 25

27 Bøyeprosesseringen må utføres steg for steg i forhold til tykkelsen til materialet som bøyes. Steg for steg bøying kan utføres ved at en løfter valse C steg for steg. Roter materialet mellom valsene noen ganger, og se hvordan hele den sirkulære diameteren oppnås. Etter at bøyeprosesseringen er utført, blir valse A og B posisjonert til sine respektive startposisjoner. Side : 26

28 5.4 Fjerning av material fra maskinen etter bøyeprosessering 1. Slå av hovedstrømbryteren etter at bøyeprosesseringen er ferdig utført. 2. Åpne den mekaniske låsen ved topp valsen, og sving valsen ut slik som figuren nedenfor viser. 3. Fjern det ferdig bøyde materialet, og plasser så topp valsen tilbake igjen og lås den mekaniske låsen. 4. Maskinen er nå klar til å utføre en ny bøyeprosessering. Figur 5.4 OPPMERKSOM Kontroller alltid at hovedstrømbryteren er slått av før du fjerner materialet fra maskinen etter at bøyeprosessering er utført! Side : 27

29 5.5 Konisk bøying Justering av maskinen for utførelse av konisk bøying Figur Løft den bakre valsen til øvre posisjon. 2. Til høyre på baksiden av maskinen er det et deksel som må åpnes for å få tilgang til en justeringskobling for konisk bøying med maskinen. Åpne dette dekslet slik at du får tilgang til justeringskoblingen. 3. Løsne boltene ved justeringskoblingen. Den bakre valsen gjøres konisk ved å dreie på den nummererte styrearmen, se figur Skru så til koblingsskruene igjen, og plasser tilbake dekslet. 5. Maskinen er nå klargjort for utførelse av konisk bøyeprosessering. 6. Gjenta denne prosedyren inntil du oppnår ønsket konisk vinkel ved det aktuelle materialet. OPPMERKSOM Kontroller at den bakre valsen er posisjonert til øvre endeposisjon! Side : 28

30 5.5.2 Konisk bøyeprosessering Figur Utfør klipping av materialet til ønskede dimensjoner i forhold til den aktuelle koniske bøyingen. 2. Plasser materialet korrekt mellom valsene i henhold til den aktuelle koniske formen. 3. Kontroller at den indre radiusen av materialet som skal bøyes berører den koniske støtte delen når du plasserer materialet. 4. Utfør bøyeprosesseringen tilsvarende som beskrevet tidligere, og fullfør på denne måten hele bøyeprosesseringen. OPPMERKSOM Alle angitte bøyekapasitetsverdier blir redusert med 50% ved konisk bøying! Side : 29

31 5.5.3 Tilbakestilling av maskinen etter utførelse av en konisk bøying Figur Senk den bakre valsen til nedre endeposisjon. 2. Åpne dekslet på baksiden av maskinen slik at du får tilgang til justeringskoblingen for konisk bøying. 3. Løsne koblingsboltene og adskill aksel tilkoblingen fra koblingen. 4. Gjør den bakre valsen parallell ved hjelp av styring fra betjeningspanelet. 5. Stram så til koblingsboltene og fest aksel tilkoblingen med koblingen. 6. Posisjoner den bakre valsen i nærheten av topp valsen og kontroller så parallelliteten. Kontroll av parallelliteten må utføres ved bruk av måleverktøy. 7. Dersom parallelliteten ikke er tilfredsstillende, gjenta denne prosedyren inntil du oppnår tilfredsstillende parallellitet mellom valsene. Side : 30

32 6. Vedlikehold av maskinen 6.1 Periodisk vedlikehold av maskinen 1. Maskinen må rengjøres etter hvert arbeidsskift. Bevegelige maskindeler må smøres med korrekt smøreolje. 2. Demonter hver tredje måned motor dekslene og rengjør viften og dekslet. 3. Kontroller regelmessig oljenivået ved girutvekslingen, og påfyll korrekt olje ved behov. 4. Kontroller hver 50. Drifttime boltene ved girkassen, og etterstram disse ved behov. 5. Valsene kan deformeres på grunn av oksidasjon, smuss og lignende. Derfor er det viktig å utføre regelmessig rengjøring og smøring av disse ved hjelp av tynn olje. 6. Dersom maskinen ikke skal benyttes for en lengre periode, må maskinen grundig rengjøres og smøres. 7. Kontroller en gang i uken valse innfestingene. Dersom det har samlet seg noe smuss, må disse rengjøres og smøres med korrekt olje i henhold til smørediagram. Følgende oljetyper anbefales benyttet ved denne maskinen: Smørefett : Smørefett ISO XMO Girutveksling : Olje ISO CC150 OPPMERKSOM Maskinen skal alltid settes i stillstands og hovedstrømbryter skal være avslått og sikret før utførelse av service og vedlikehold ved maskinen! Side : 31

33 6.2 Smørediagram Figur 6.2 Nr Smøreområde Periode Oljetype 1 Topp valse innfesting Daglig Smøreolje 2 Skrå tannhjul Ukentlig Smørefett 3 Innfesting av forflytningsaksel Daglig Smøreolje 4 Tannhjul Ukentlig Smørefett 5 Girutveksling Årlig Smøreolje Tabell 6.2 Side : 32

34 6.3 Olje- og smørefett oversikt Produsent C-klasse (ISO CC 150) X-klasse (ISO XM 0) Agip Blasia 150 GR MU EP 0 BP Energol GR-XP 150 Castrol Alpha SP 150 ELF Reductelf SP 150 Grease LTX0 Grease LTX0-EP Spheerol APT 0 Spheerol EPL 0 Rolexa 0 Epexa 0 Esso Spartan EP 150 Beacon EP 0 Mobil Mobil Gear 629 Mobol Plex 45 Q8 Goya 150 Rembrandt EP 0 Shell Omala Oil 150 Texaco Meropa 150 Total Carter EP 150 Alvania EP 0 Super Grease EP 0 Multifak EP0 Marfak 0 Multis EP 0 Multis 0 Side : 33

35 8. Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Maskinen starter ikke 1. Feil med tilkobling av strømforsyningen. 2. Mekanisk hovedstrømbryter er i AV posisjon 1. Kontroller strømforsyning tilkoblingen til maskinen. 2. Slå PÅ hovedstrømbryteren. 3. Ta kontakt med oss for teknisk assistanse. Motoren starter opp, men det er ikke mulig å utføre noe kjøring/bevegelse ved maskinen. 1. Problem med mekaniske maskindeler. 1. Kontroller de mekaniske delene ved maskinen. 2. Ta kontakt med oss for teknisk assistanse. Valsene roterer, men det er ikke mulig å utføre noe kjøring oppover eller nedover. 1. Endebrytere er i AV-posisjon. 2. Signalspenning er for lav. 3. Den elektriske motoren virker ikke. 1. Sørg for å få endebryter i PÅ-posisjon. 2. Kontroller signalspenningene og prøv ny justering. 3. Kontroller den elektriske tilkoblingen til motoren. 4. Ta kontakt med oss for teknisk assistanse. Det er mulig å utføre kjøring oppover og nedover, men valsene roterer ikke. 1. Endebrytere er i AV-posisjon. 2. Signalspenning er for lav. 3. Den elektriske motoren virker ikke. 4. Den elektriske motoren ble overbelastet og termisk motorvern har løst ut. 1. Sørg for å få endebryter i PÅ-posisjon. 2. Kontroller signalspenningene og prøv ny justering. 3. Kontroller den elektriske tilkoblingen til motoren. 4. Kontroller den aktuelle bøye prosesseringen. Maskinen klarer ikke å utføre bøying av det aktuelle materialet. 1. Det benyttes materiale som ikke er i henhold til maskinens kapasitet 1. Kontroller materialet som skal bøyes. 2. Ta kontakt med oss for teknisk assistanse. Lampen som varsler om feil ved det elektriske anlegget lyser. 1. Problem med den eksterne strømforsyningen. 2. Overbelastning ved den elektriske motoren. 3. Den elektriske motoren er skadet. 1. Kontroller den eksterne strømforsyningen. 2. Kontroller den aktuelle bøyeprosesseringen. 3. Kontroller den elektriske tilkoblingen til motoren. 4. Ta kontakt med oss for teknisk assistanse. Side : 34

36 9. Konstruksjonstegninger og reservedeler 9.1 Bestilling av reservedeler Dersom du trenger å bestille reservedeler, vennligst oppgi følgende ved bestilling : 1. Maskinens modell navn 2. Maskinens kode nummer 3. Tegningsnummeret til delen 4. Betegnelse for delen 5. Delenummer 6. Antall Eksempel : 1. Maskinens modell navn : 2. Maskinens kode nummer : Tegningsnummeret til delen : 1 4. Betegnelse for delen : Dobbelspor tannhjulskjede 5. Delenummer : Antall : 13 For bestilling av reservedeler, ta kontakt med : P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf. : Faks : E-post : Web : Side : 35

37 9.2 Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Side : 36

38 Side : 37

39 Side : 38

40 Side : 39

41 Side : 40

42 9.3 Elektriske skjema og reservedelslister Se den internasjonale bruksanvisningen vedlagt maskinen med hensyn til elektriske skjema og reservedelslister. Side : 41

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Oppgi alltid maskinmodell og serienummer når du tar kontakt med vår serviceavdeling. Dette vil bidra til at vi kan gi deg hurtig service og rask levering av reservedeler. Ved tekniske

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)... 3 1. Garantibetingelser... 4 2. Innledning... 5 3. Maskin beskrivelse... 6 3.1 Maskinbilde... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Innledning...5 3. Maskin beskrivelse...6 3.1 Maskin dimensjoner... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Standard utstyr og

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Tekniske data...5 2.1 Standard utstyr... 5 2.2 Spesial utstyr... 6 2.3 Maskin dimensjoner... 6 3. Viktige sikkerhets

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr...

Profileringsmaskin SPM 30/80. Innledning Maskin konstruksjon Betjenings instruksjoner Feilsøking Elektrisk utstyr... Innhold. Innledning.... 2 Maskin konstruksjon.... 3 Betjenings instruksjoner... 3 Feilsøking.... 6 Elektrisk utstyr... 7 Vedlikehold.... 7 Sikkerhets merknader... 7 Generelle merknader.... 8 Maskin tilleggsutstyr...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... 4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktig informasjon...4. Mottakskontroll Bilde av maskinen...5

Innholdsfortegnelse. Viktig informasjon...4. Mottakskontroll Bilde av maskinen...5 Innholdsfortegnelse. Viktig informasjon...4 Mottakskontroll...4 1. Bilde av maskinen...5 2. Sikkerhetsinstruksjoner...6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Risiko med hensyn til bruk av maskinen... 7 2.2.1 Innledning...7

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Teknisk beskrivelse av maskinen... 6 1.3 Standard og tilleggsutstyr... 8 1.3.1 Standard utstyr... 8 1.3.2 Tilleggsutstyr...

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer