SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning Maskinstøy... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17"

Transkript

1

2 Innhold 1. Innledning Generelle instruksjoner Beskrivelse og bruksområde for maskinen Beskrivelse av maskinen Tekniske data Bruksområde Standardutstyr Valgfritt tilleggsutstyr Sikkerhetsstandarder samsvarserklæring Installasjon av maskinen Transport av maskinen Plassering av maskinen Fundamentflate og maskinområde for maskinen Montering og vatring av maskinen Trykkluft tilkobling av maskinen Modellene UNIVER 40 MP 40 AP og 40 AI Elektrisk tilkobling av maskinen Tilkobling av støvavsug til maskinen Drift og betjening av maskinen Kontroll av maskinen før oppstart Betjening av maskinen Beskrivelse av driftssyklus NØDSTOPP Fastspenning av materiale Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Justering av maskinen Justering av saghode matehastighet Justering av drivreim stramming Justering av pneumatisk driftstrykk Justering av termisk motorvern Kjølevæskeanlegg Enhet for hurtig senking av sagblad Maskinstøy Service og vedlikehold av maskinen Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Bytte av sagblad Bestilling av reservedeler Side : 1

3 10 Vedlegg Oversikt over vedlegg Maskindeler tegninger A.1.3 Betjeningspanel 40 AP 40 AI A.1.4 Elektroskap 40 AP 40 AI A.1.5 Maskinområde 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.6 Transport tegninger 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.7 Fundamentflate og maskinvekt 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.8 Maskin fundamentforankring 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.9 Trykkluft tilkoblingsblokk 40 MP 40 AP 40 AI A.1.11 Reguleringsenhet for saghode mating 40 AP 40 AI A.1.13 Pneumatiske stikkesylinder 40 MP 40 AP 40 AI A.1.14 Vinkel innstillingsenheter 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.15 Tegninger for bytte av sagblad 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.16 Tegninger for bytte av sagblad 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI A.1.17 Kjølevæskeanlegg 40 MP 40 AP 40 AI A.1.18 Hurtig senking av saghode 40 AI A.1.19 Saghodeaktuator montering 40 AP 40 AI Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema Pneumatiske skjema Komponent dokumentasjon Elektriske tester Maskinstøy målinger Maskin testsertifikater Side : 2

4 1. Innledning Denne bruksanvisningen er beregnet for maskinoperatør og alt annet personell som er ansvarlig for korrekt sikkerhetsmessig bruk av denne maskinen. Les derfor denne bruksanvisningen grundig, spesielt innhold relatert til sikkerhetsinstruksjoner og bruk av maskinen. Oppbevar denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og sørg for at den alltid er i god tilstand. I denne bruksanvisningen er det benyttet henvisninger, eksempelvis for tabeller som er en del av den aktuelle beskrivelsen. Henvisningene er eksempelvis som følger: Tegning A.x.y hvor henvisningen betyr A Angir henvisningen av tegning i forhold til vedlegg x Angir nummeret for vedlegget y Angir siden til vedlegget 2. Generelle instruksjoner Korrekt bruk av denne maskinen krever nøyaktig kunnskap til disse instruksjonene og kunnskap om all risiko forbundet med ukorrekt bruk av maskinen. Maskinen skal bare benyttes av personell som innehar nødvendige autorisasjoner og har gjennomgått nødvendig opplæring. Sikkerhet ved bruk av maskinen er bare garantert for funksjoner, materialer og bruksområde angitt i denne bruksanvisningen. PERTICI S.p.A. påtar seg ikke noe form for ansvar dersom maskinen ikke benyttes i samsvar med angitt bruksområde og i samsvar med angivelser i denne bruksanvisningen. PERTICI S.p.A påtar seg ikke noe form for ansvar for sikkerhet, pålitelighet eller drift av maskinen dersom ikke instruksjoner og angivelser i denne bruksanvisningen overholdes. Spesielt gjelder dette aktiviterer som: Montering, drift, ordinær og ekstraordinær vedlikehold, reparasjon. Det elektriske anlegget må være i samsvar med CEI 64 8 standarden (CENELEC HD 384, IEC 364 4/41). Produsent fraskriver seg et hvert ansvar for maskinen dersom den ikke er korrekt tilkoblet det elektriske jordpunktet, samt også dersom strømforsyningen ikke er korrekt sikret ved hjelp av sikring som automatisk bryter strømtilførselen til maskinen. Det skal bare benyttes originale reservedeler ved vedlikehold og reparasjon av maskinen. Ta alltid kontakt med autorisert servicepersonell som produsenten har angitt ved behov for reparasjon av maskinen. Korrekt funksjonering og drift av maskinen etter reparasjon og vedlikehold er bare sikret ved bruk av autorisert servicepersonell som har gjennomgått nødvendig spesialopplæring i forhold til reparasjon av maskinen. Det er spesielt viktig at vedlikehold og reparasjon av elektriskutstyr på maskinen bare utføres av autorisert personell som benytter originale reservedeler. All vedlikehold og reparasjon skal utføres når maskinen er korrekt frakoblet den elektriske strømforsyningen. Sagmaskiner er konstruert til bruk i industrielle innendørsomgivelser. PERTICI S.p.A. fraskriver seg et hvert form for ansvar dersom maskinen benyttes i andre omgivelsesforhold. Maskinoperatøren som er ansvarlig for bruk av maskinen skal ha gjennomgått nødvendig opplæring i korrekt bruk, sikkerhetsutstyr, verktøy og faremomenter ved maskinen. Sikkerhetsutstyr er allerede installert og korrekt montert på maskinen. Kontroller at alt sikkerhetsutstyret på maskinen er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet regelmessig. Kontroller at sagbordet er fritt for sagspon og annet skrapmaterialet før du foretar oppstart av maskinen. Maskinoperatøren skal alltid benytte nødvendig personlig verneutstyr ved drift av maskinen i forhold til aktuelle operasjoner som utføres: Vernehansker, hørselvern, vernebriller. Ikke bruk smykker eller løstsittende klær ved betjening av maskinen. Kontroller alltid at ikke uvedkommende eller andre hindringer oppholder seg innenfor maskinområdet (minimum 150 cm rundt maskinen) før oppstart av maskinen. (Tegning A.1.5) Kontroller at strømforsyningskabelen til maskinen er korrekt montert og er fri for skader. Strømforsyningskabelen skal bør være skjermet mot ytre påvirkning. Side : 3

5 Ikke oppbevar eller bruk brennbare eller eksplosive stoffer i nærheten av maskinen. Gnister fra maskinen kan føre til at det oppstår brann eller eksplosjonsfare. 40 MM UNIVER: Maskinoperatøren må utøve den største oppmerksomhet ved betjening av hendler for låsing av materialet og senking av saghodet for kutting av materialet. 40 MP UNIVER: Maskinoperatøren må utøve den største oppmerksomhet ved betjening av trykkhendler for låsing av materialet og senking av saghodet for kutting av materialet. 40 AI / AP UNIVER: Maskinoperatøren må utøve den største oppmerksomhet ved betjening av trykkhendler for låsing av materialet ved manuell senking av saghodet for kutting av materialet. Bruk alltid den største forsiktighet, og ta alltid sikkerhetsrisiko i betraktning når du nærmer maskinområder som: press/låsingsområder, kutteområder. Det er strengt forbudt å foreta oppstart av maskinen dersom ikke alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen Sagmaskinene UNIVER 40MM 40MP 40AP 40AI er produsert av PERTICI S.p.A. og skal benyttes til kutting av: Plastikk materialprofiler hovedsaklig (PVC), materialprofiler av lettmetaller og lignende materialer. 3.1 Beskrivelse av maskinen Sagmaskinene UNIVER 40MM 40MP 40AP 40AI kjennetegnes ved bruk av bare en kutte enhet. En trapesformet drivreim overfører rotasjon fra motoren til sagblad drivhjulet. Alle modellene har en tre faset vekselstrømsmotor på 1.1 kw, men på forespørsel kan de utstyres med en tre fase motor på 2.2 kw eller en fase motor på 1.1 kw motoreffekt. Kuttehodet er utstyrt med en svingbar dreieskive slik at en kan utføre gjæringskutt opptil 45 begge sider, samt at saghodet kan skråstilles opptil 45 i forhold til horisontalplanet. Et spesielt bevegelig sikkerhetsutstyr sørger for å kapsle inn sagbladet fullstendig, slik at en garanterer sikkerheten til maskinoperatøren. Ved modellene "MM" og "MP" utføres senking av sagbladet manuelt av maskinoperatøren ved hjelp av hendelen montert på høyreside av saghodet. Ved modellen "AP" utføres senking av sagbladet ved hjelp av en pneumatisk styrt aktuator som betjenes av en bimanuell enhet som krever to håndsbetjening når kuttet utføres. Sagblad matehastigheten er justerbar, avhengig av materialet som skal kuttes, ved hjelp av en proporsjonsenhet plassert på siden av den pneumatiske aktuatoren (fra 0 til 6 m/sek). (Tegning A.1.11) Ved modellen "AI" utføres senking av sagbladet ved hjelp av en pneumatisk styrt aktuator som betjenes av en bimanuell enhet som krever to håndsbetjening når kuttet utføres. Sagblad matehastigheten er justerbar, avhengig av materialet som skal kuttes, ved hjelp av en proporsjonsenhet plassert på siden av den oljepneumatiske aktuatoren (fra 0 til 6 m/sek). (Tegning A.1.11) Modellen UNIVER 40 MM er utstyrt med to horisontale manuelle materialstikker for fastspenning av materialet i forhold til sagbordet. (Tegning A.1.12) Modellene UNIVER 40 MP 40 AP og 40 AI er utstyrt med to horisontale pneumatiske materialstikker for fastspenning av materialet i forhold til sagbordet. (Tegning A.1.13) Alle aktuatorer for fastspenning av materialet kan på grunn av lagrene orienteres i henhold til materialprofilen som skal kuttes. Ved alle modellene er bruk av antistøy Widia sagblad obligatorisk. I sammenligning med tradisjonelle sagblad, føres disse sagbladene til en betraktelig reduksjon av støynivå. ADVARSEL!!! MONTER BARE SAGBLAD SOM SAMSVARER ANGIVELSERE ANGITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. Side : 4

6 3.2 Tekniske data Side : 5

7 Skjærediagram Side : 6

8 3.3 Bruksområde Sagmaskinene UNIVER 40MM 40MP 40AP 40AI er produsert av PERTICI S.p.A. og skal benyttes til kutting av: Plastikk materialprofiler hovedsaklig (PVC), materialprofiler av lettmetaller og lignende materialer. Maskinen er konstruert til bruk ved industrielle innendørs omgivelser. Maskinen har følgende krav til driftsomgivelser: Romtemperatur fra 10 til 40 C Relativfuktighet opptil 90% ved en temperatur på 20 C Maksimal diameter på sagblad som kan monteres med hensyn til sikker drift ved disse sagmaskinene er: Ø = 400 mm Sagbladstørrelsen er også angitt på maskin typeskiltet som er montert på maskinen. Modellen UNIVER 40 AI er spesielt godt egnet for kutting av tre halvfabrikat produkter ettersom den er utstyrt med en oljepneumatisk sagbladmating. ADVARSEL!!! VED KUTTING AV MATERIALPROFILER AV LETTMETALLER SKAL DET BENYTTES SMØRING AV SAGBLADET. NÅR DET KUTTES PVC ELLER TRE, SKAL SAGBLADSMØRING IKKE BENYTTES VED AT EN LUKKER KRANENE SOM REGULERER SAGBLADSMØRINGEN. ADVARSEL!!! ALL BRUK AV MASKINEN SOM IKKE SAMSVARER MED BRUKSOMRÅDE ANGITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN ELLER PRODUKTBROSJYRE ER Å ANSE SOM UKORREKT. PERTICI S.p.A. FRASKRIVER SEG ET HVERT FORM FOR ANSVAR DERSOM MASKINEN BENYTTES TIL FORMÅL SOM IKKE SAMSVARER MED BRUKSOMRÅDE SOM ER ANGITT FOR MASKINEN. Side : 7

9 3.4 Standardutstyr UNIVER 40 MM UNIVER 40 MP 1 stk Widia sagblad Ø=400 mm z = 96 1 stk Widia sagblad Ø=400 mm z = 96 2 stk horisontale manuelle stikker 2 stk horisontale pneumatiske stikker Sokkelplate Sokkelplate Sagblad smøresystem UNIVER 40 AP UNIVER 40 AI 1 stk Widia sagblad Ø=400 mm z = 96 1 stk Widia sagblad Ø=400 mm z = 96 2 stk horisontale pneumatiske stikker 2 stk horisontale pneumatiske stikker Pneumatisk sagbladmating Pneumatisk sagbladmating Sokkelplate Sokkelplate Sagblad smøresystem Sagblad smøresystem 3.5 Valgfritt tilleggsutstyr UNIVER 40 MM UNIVER 40 MP Widia sagblad Ø=400 mm z = Widia sagblad Ø=400 mm z = Sett med horisontal manuell stikke Sett med horisontal pneumatisk stikke En fase motor Motor 2.2 kw (3 Hk) Sett med vertikal pneumatisk stikke Motor 2.2 kw (3 Hk) UNIVER 40 AP UNIVER 40 AI Widia sagblad Ø=400 mm z = Widia sagblad Ø=400 mm z = Sett med vertikal pneumatisk stikke Sett med vertikal pneumatisk stikke Sett med horisontal pneumatisk stikke Sett med horisontal pneumatisk stikke En fase motor Motor 2.2 kw (3 Hk) En fase motor Motor 2.2 kw (3 Hk) Sett for hurtig senking av saghode 3.6 Sikkerhetsstandarder samsvarserklæring Sagmaskinene av modellene UNIVER 40 MM 40 MP 40 AP og 40 AI er konstruert og bygget i samsvar med følgende standarder: D.P.R nr. 547 EN standard (September 1993) CEI 44 5/ II utgave EN standard (1991) UNI EN 292 del 1 EN standard (1991) UNI EN 292 del 2 EN (1992) EN (1992) Side : 8

10 4. Installasjon av maskinen 4.1 Transport av maskinen Sagmaskinene UNIVER leveres behandlet med olje mot rust, samt at de er termopakket. Maskinen er pakket på en slik robust måte for at en skal kunne garantere gode transport og lagringsegenskaper samtidig med at en hindrer at maskinen blir skadet. Maskinen kan løftes ved hjelp av en gaffeltruck ved at en plasserer gaflene ved angitte punkt ved den innpakkede maskinen (Tegning A.1.6). Dersom maskinen er pakket i en boks eller en trekasse, vil posisjonen for plassering av gaflene til gaffeltrucken være angitt ved boksen/kassen. Det er svært viktig å utøve den største forsiktighet og oppmerksomhet ved transport av maskinen slik at en hindrer at det oppstår skader eller ulykker. 4.2 Plassering av maskinen Maskinen skal plasseres på en stabil og jevn fundamentflate og maskinen skal være festet til fundamentflaten. Vær spesielt oppmerksom slik at du ikke plasseres maskinen i nærheten av områder med gass eller lett antennelige materialer ettersom gnister eller fragmenter kan føre til at det oppstår eksplosjon eller brann. Plasser maskinen i korrekt posisjon for arbeidet som skal utføres ved maskinen, og sørg for at de nødvendige energitilførslene og støvavsug er lett tilgjengelig: Elektrisk strømforsyning Trykkluft tilførsel Støvavsug Kontroller at hele maskinområde innehar tilstrekkelig belysning slik at en sørger for sikkert arbeidsmiljø. Kontroller spesielt at selve kutteområdet ved maskinen er godt belyst. Fjern emballasjen fra maskinen og kontroller at maskinen ikke har blitt utsatt for skader under transporten. Kontroll av maskinen i forhold til eventuelle transportskader skal gjøres ved mottak av maskinen. Eventuelle skader skal angis på fraktbrev til transportør. PERTICI S.p.A avviser et hvert form for ansvar med hensyn til skader som har oppstått under transport. Derfor er det svært viktig at du kontrollerer maskinen for eventuelle skader ved mottak av maskinen. 4.3 Fundamentflate og maskinområde for maskinen Nødvendig fritt område rundt maskinen for å oppnå sikker drift ved maskinen er 150 cm rundt maskinen: Ved vedlegg 1 (Tegning A.1.5 og A.1.7) er de respektive maskindimensjonene angitt for de ulike modellene, maskinvekt og nødvendig maskinområde rundt maskinen. Maskinområde skal være fritt for uvedkommende eller materielle ting som kan være til hinder for at en skal kunne oppnå en sikker drift av maskinen. 4.4 Montering og vatring av maskinen Remontering av matingsaktuatorer UNIVER 40 AP og 40 AI (Tegning A.1.19). For å redusere størrelsen til maskinen ved transport, samt å forhindre skader, er aktuator for sagbladmating demontert ved transport av maskinen. Aktuator løsnes fra innpakningen og festes til sagbladhodet. Vær spesielt oppmerksom ved montering at låseringen blir korrekt plassert i huset til tappen. KONTROLLER SÅ VATRING AV MASKINEN. Kontroller fundamentflaten med hensyn til at den er jevn og flat både i forhold til lengdeveis og sideveis retning. Bruk 4 skruer for understøtting av maskinen som du skrur på plass i de gjengede hullene (1) i maskinsokkelen slik at maskinen oppnår korrekt vatret posisjon. Etter dette fester du maskinen til fundamentflaten ved hjelp av de 4 skruene som du monterer i hullene (2) som igjen blir forankret til fundamentflaten (Tegning A.1.8). Den Side : 9

11 eneste monteringsoperasjonen som nå gjenstår er de som er forbundet med energitilkoblinger til maskinen. Disse er beskrevet i kapittel 4.5 og 4.6. Før du utfører videre montering og tilkobling ved maskinen, spesielt dersom dette er første oppstart av maskinen på et nytt sted, les grundig de tekniske instruksjonene i forhold til de respektive energitilkoblingene. 4.5 Trykkluft tilkobling av maskinen Modellene UNIVER 40 MP 40 AP og 40 AI Tilkobling av trykkluft kan utføres ved hjelp av et gummi eller nylon rør med passende tilkobling. Driftstrykket ved trykkluft tilførselen skal være omlag 6.5 KPascal (6.5 Bar/atm). Koble tilførselen til strømningsventilen 1 ved trykkluft tilførselsenheten ved maskinen (Tegning A.1.9) som er montert på venstre side av maskinsokkelen. Kontroller at trykket som du kan lese av fra manometeret er 8 KPascal (8 Bar/atm). Ved behov reguler på hendel 2 ved trykkluft enheten (Tegning A.1.9) for å justere trykket i henhold til angitt trykkverdi. Funksjonen til filteret er å filtrere luften for støv og damp som kan føre til skade på ventilene og de pneumatiske akuatorene. Når kondens og urenheter når maksimumnivå ved oppsamlingskoppen, må koppen tømmes ved hjelp av avtappingspunktet 3 (Tegning A.1.9). Det indikative forbruk av trykkluft ved modellen UNIVER 40 MP er kalkulert ved maksimal belastning til 1 liter pr. arbeidssyklus. Det indikative forbruk av trykkluft ved modellen UNIVER 40 AP er kalkulert ved maksimal belastning til 9 liter pr. arbeidssyklus. Det indikative forbruk av trykkluft ved modellen UNIVER 40 AI er kalkulert ved maksimal belastning til 4 liter pr. arbeidssyklus. Ved tilkobling til trykkluftanlegget bruk et tilførselsrør som har en innvendig diameter på minimum 10 mm. Kontroller ved førstegang oppstart av maskinen at trykket angitt ved manometeret ikke understiger 6 KPascal (6 Bar/atm). 4.6 Elektrisk tilkobling av maskinen Maskinen er utstyrt i henhold til strømforsyningskrav angitt av kunde. Kontroller at det elektriske anlegget samsvarer med elektriske data for maskinen før du utfører tilkobling av elektrisk strømforsyning. ADVARSEL: KONTROLLER AT STRØMFORSYNING ER I SAMSVAR MED ELEKTRISKE DATA ANGITT PÅ MASKINTYPESKILTET. FOR Å HINDRE AT DET OPPSTÅR SKADER PÅ ELEKTRONISKE OG ELEKTROTEKNISKE MASKINDELER MÅ DEN ELEKTRISKE STRØMFORSYNINGEN VÆRE I HENHOLD TIL FØLGENDE TOLERANSE: Va = Vt ± 10% Vt Hvor: Va = Målt spenning ved strømforsyningen Vt = Oppgitt driftsspenning på maskintypeskilt Ikke utfør elektriske tilkobling av maskinen før den har blitt korrekt plassert og montert til fundamentflaten. Det elektriske anlegget må samsvare med CEI 64 8 standaren (CENELEC HD 384, IEC 364 4/ 41) og vi må også sørge for: Felles jordingspunkt for maskinanlegget Sikring av strømforsyningen som sørger for automatisk avbrudd av strømtilførselen opptil maskinen i henhold til tidligere angitt standard. Vi anbefaler tilkobling ved bruk av kontakter og interblokkert tilførsel i henhold til C.E.E standard med sikring som er kalibrert i henhold til maskinens angitte strømforbruk på maskintypeskiltet. Bruk Side : 10

12 sikringer som er tilpasset for oppstart av elektriske motorer (AM). Motorene er elektrisk sikret fra overbelastning, og de vil bli automatisk stoppet ved en eventuelle overoppheting. Dersom det termiske motorvernet utløses ved modellene UNIVER 40 MM 40 MP, la motoren først kjøle seg ned, og trykk deretter bryter 1 (Tegning A.1.2) for å nullstille de termiske motorvernet for å sette maskinen i drift igjen. Dersom det termiske motorvernet utløses ved modellene UNIVER 40 AP 40 AI, la motoren først kjøle seg ned, og trykk deretter nullstillingsbryteren ved rele RT1 (Tegning A.3.4) for å nullstille de termiske motorvernet for å sette maskinen i drift igjen. Informasjon relatert til det elektriske anlegget for selve maskinen er vedlagt som vedlegg (3). KONTROLL AV SAGBLAD ROTASJONSRETNING Modellene UNIVER 40 MM og 40 MP For å kontrollere at den elektriske tilkoblingen er korrekt utført, må du utføre følgende maskinoperasjoner: Trykk bryter 1 for oppstart av motoren (Tegning A.1.2), og trykk deretter øyeblikkelig nødstopp bryter for motoren. Før sagbladet stopper helt opp, kontroller om rotasjonsretningen til sagbladet samsvarer med pilene som er angitt ved sagblad beskyttelsesdekslet. Dersom sagbladet roterer med feil rotasjonsretning, må to av de elektriske fasene byttes om ved strømforsyningen (Tegning A.3.4). Modellene UNIVER 40 AP og 40 AI For å kontrollere at den elektriske tilkoblingen er korrekt utført, må du utføre følgende maskinoperasjoner: Plasser hovedstrømbryter IG i posisjon 1 (Tegning A.1.4) Roter SBS valgbryter (Tegning A.1.3) med urretningen for å aktivere låsingen. Trykk bryter P1 og P2 (Tegning A.1.3) samtidig og slipp de deretter øyeblikkelig etter at motoren har startet. Før sagbladet stopper helt opp, kontroller om rotasjonsretningen til sagbladet samsvarer med pilene som er angitt ved sagblad beskyttelsesdekslet. Dersom sagbladet roterer med feil rotasjonsretning, må to av de elektriske fasene byttes om ved strømforsyningen (Tegning A.3.4). ADVARSEL: IKKE UTFØR NOEN OMKOBLING VED DET ELEKTRISKE ANLEGGET PÅ INNSIDEN AV MASKINEN! 4.7 Tilkobling av støvavsug til maskinen Til maskinen kan vi koble til et elektrisk støvavsug som er elektrisk uavhengig av maskinen. De sirkulære dimensjonene for støvavsug tilkoblingen er: Innvendig diameter 78 mm Utvendig diameter 90 mm Side : 11

13 5. Drift og betjening av maskinen 5.1 Kontroll av maskinen før oppstart Før hver oppstart av maskinen er det viktig at en kontrollerer følgende: Kontroller at sagbordet er rengjort og fri for spon og materialrester. Kontroller at kjøleviften på motoren ikke er blokkert eller hindret fra å inneha korrekt funksjon på grunn av spon eller andre objekter. Kontroller at sagbladet er i god tilstand. Dersom sagbladet er slitt må det slipes på nytt eller byttes. Ved bytte av sagblad se beskrivelse angitt i kapittel vedrørende service og vedlikehold av maskinen. Dersom en eller flere tenner mangler ved sagbladet, så må sagbladet umiddelbart byttes. Kontroller at trykket som kan avleses ved manometeret samsvarer med 800 kpa (8 bar/atm) Kontroller at den elektriske strømforsyningskabelen er korrekt montert i kontakten. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Kontroller at NØDSTOPP bryter innehar korrekt funksjonalitet, og nullstill den (modellene UNIVER 40 MM 40 MP). 5.2 Betjening av maskinen UNIVER 40 MM Elektrisk betjeningspanel På fremsiden av den magnetisktermiske IP bryteren (Tegning A.1.2) er det: 1 bryter for start av motor 0 bryter for stopp av motor BL Gul plate med NØDSTOPP funksjon som slår av motoren og videre kan maskinen sikres ved hjelp av en hengelås. UNIVER 40 MP Elektrisk betjeningspanel På fremsiden av den magnetisktermiske IP bryteren (Tegning A.1.2) er det: 1 bryter for start av motor 0 bryter for stopp av motor BL Gul plate med NØDSTOPP funksjon som slår av motoren og videre kan maskinen sikres ved hjelp av en hengelås. Pneumatisk betjeningspanel På fremsiden av sokkelen (Tegning A.1.10) er det montert følgende: SBS velger for lukke åpne materialfastspenning 1 Krane for justering av kjølevæsketilførsel til sagbladet (Tegning A.1.17) UNIVER 40 AP Elektrisk betjeningspanel På fremsiden av betjeningspaneldøren (Tegning A.1.4) er det: IG hovedstrømbryter kombinert som dørlås Ved betjeningspanelet (Tegning A.1.3) er det: SBS velger for lukke åpne materialfastspenning LT lampe som indikerer strømforsyning LM1 lampe som indikerer om motor er aktivert P1 og P2 brytere som utgjør enheten for bimanuell betjening. Side : 12

14 Pneumatisk betjeningspanel 1 Regulering av sagbladmating (Tegning A.1.11) 1 Krane for justering av kjølevæsketilførsel til sagbladet (Tegning A.1.17) UNIVER 40 AI Elektrisk betjeningspanel På fremsiden av betjeningspaneldøren (Tegning A.1.4) er det: IG hovedstrømbryter kombinert som dørlås Ved betjeningspanelet (Tegning A.1.3) er det: SBS velger for lukke åpne materialfastspenning LT lampe som indikerer strømforsyning LM1 lampe som indikerer om motor er aktivert P1 og P2 brytere som utgjør enheten for bimanuell betjening. Pneumatisk betjeningspanel 1 Regulering av sagbladmating (Tegning A.1.11) 1 Krane for justering av kjølevæsketilførsel til sagbladet (Tegning A.1.17) 5.3 Beskrivelse av driftssyklus UNIVER 40 MM Juster skråvinkelen til saghodet i forhold til den horisontale akse ved å løsne 2 mutter (Tegning A.1.14). Posisjoner saghodet til ønsket skråvinkel og lås innstillingen ved 2 mutter. Du kan kutte med skråvinkel i område mellom 0 til 45. Du kan avlese aktuell skråvinkel på vinkelskala 4. Juster gjæringsvinkel av saghodet i forhold til den vertikale aksen ved å løsne hendel 3. Trekk ut og roter knott 1 med 90, og roter planet til ønsket gjæringsvinkel i forhold til vinkelskala 5 og lås deretter innstillingen ved hjelp av hendel 3. For gjæringsvinkelene: 0, 15, 22.5, 30, og 45 grader plasserer du tilbake låsepinnen ved knott 1, slik at du får automatisk stopper ved den aktuelle gjæringsvinkelen. Av sikkerhetsmessige årsaker skal en også alltid låse hendel 3 igjen etter at en har posisjonert til ønsket gjæringsvinkel. Plasser materialstykket som du ønsker å kutte på sagbordet. Spenn fast materialstykket ved at du roterer hendel 1 ved den manuelle stikken med urretningen (Tegning A.1.12). Aktiver bryter 1 ved den IP magnetisktermo bryteren for å slå på sagmotor (Tegning A.1.2). Løsne saghodet fra den mekaniske låsen ved å føre hendel 8 mot hendel 9 (Tegning A1.15). Utfør det aktuelle kuttet ved at du fører saghodet nedover ved hjelp av hendel 9. Når kuttet er utført og saghodet er returnert tilbake til øver utgangsposisjon, fjerner du materialet ved at du åpner den manuelle stikken ved å rotere hendelen mot urretningen. UNIVER 40 MP Aktiver trykkluft tilførsel ved å åpne sleideblokk ventilen 1 (Tegning A.1.9) Juster skråvinkelen til saghodet i forhold til den horisontale akse ved å løsne 2 mutter (Tegning A.1.14). Posisjoner saghodet til ønsket skråvinkel og lås innstillingen ved 2 mutter. Du kan kutte med skråvinkel i område mellom 0 til 45. Du kan avlese aktuell skråvinkel på vinkelskala 4. Juster gjæringsvinkel av saghodet i forhold til den vertikale aksen ved å løsne hendel 3. Trekk ut og roter knott 1 med 90, og roter planet til ønsket gjæringsvinkel i forhold til vinkelskala 5 og lås deretter innstillingen ved hjelp av hendel 3. For gjæringsvinkelene: 0, 15, 22.5, 30, og 45 grader plasserer du tilbake låsepinnen ved knott 1, slik at du får automatisk stopper ved den aktuelle gjæringsvinkelen. Av sikkerhetsmessige årsaker skal en også alltid låse hendel 3 igjen etter at en har posisjonert til ønsket gjæringsvinkel. Plasser materialstykket som du ønsker å kutte på sagbordet. Spenn fast materialstykket ved at du roterer hendel 6 med urretningen. Side : 13

15 VÆR SPESIELT OPPMERKSOM MED HENSYN TIL HVOR DU PLASSERER HENDENE DINE NÅR DU SPENNER FAST MATERIALET! Aktiver bryter 1 ved den IP magnetisktermo bryteren for å slå på sagmotor (Tegning A.1.2). Løsne saghodet fra den mekaniske låsen ved å føre hendel 8 mot hendel 9 (Tegning A1.15). Utfør det aktuelle kuttet ved at du fører saghodet nedover ved hjelp av hendel 9. Når kuttet er utført og saghodet er returnert tilbake til øver utgangsposisjon, fjerner du materialet ved at du åpner stikken ved å rotere hendel 6 mot urretningen (Tegning A.1.14). UNIVER 40 AP 40 AI Aktiver trykkluft tilførsel ved å åpne sleideblokk ventilen 1 (Tegning A.1.9) Roter IG hovedstrømbryter til posisjon 1 (Tegning A.1.4) Juster skråvinkelen til saghodet i forhold til den horisontale akse ved å løsne 2 mutter (Tegning A.1.14). Posisjoner saghodet til ønsket skråvinkel og lås innstillingen ved 2 mutter. Du kan kutte med skråvinkel i område mellom 0 til 45. Du kan avlese aktuell skråvinkel på vinkelskala 4. Juster gjæringsvinkel av saghodet i forhold til den vertikale aksen ved å løsne hendel 3. Trekk ut og roter knott 1 med 90, og roter planet til ønsket gjæringsvinkel i forhold til vinkelskala 5 og lås deretter innstillingen ved hjelp av hendel 3. For gjæringsvinkelene: 0, 15, 22.5, 30, og 45 grader plasserer du tilbake låsepinnen ved knott 1, slik at du får automatisk stopper ved den aktuelle gjæringsvinkelen. Av sikkerhetsmessige årsaker skal en også alltid låse hendel 3 igjen etter at en har posisjonert til ønsket gjæringsvinkel. Plasser materialstykket som du ønsker å kutte på sagbordet. Spenn fast materialstykket ved at du roterer valgbryter SBS med urretningen (Tegning A.1.3). VÆR SPESIELT OPPMERKSOM MED HENSYN TIL HVOR DU PLASSERER HENDENE DINE NÅR DU SPENNER FAST MATERIALET! Aktiver bryterene P1 og P2 (samtidig innenfor 0.4 sek) for å utføre: Oppstart av sagbladmotor. Senking av sagblad nedover mot materialet. Dersom du slipper en av de to bryterene mens kuttet er under utføring, vil saghodet blir returnert tilbake til øver utgangsposisjon, samtidig som sagbladmotor vil bli stoppet. Når kuttet er utført og saghodet er returnert tilbake til øver utgangsposisjon, fjerner du materialet ved at du åpner stikken ved å rotere valgbryter SBS mot urretningen (Tegning A.1.3). Plassering og fastspenning av materialet er bare mulig å utføre når sagbladet er sikret med deksel og når saghodet er ved øvre utgangsposisjon. 5.4 NØDSTOPP UNIVER 40 MM 40 MP Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryter BL ved den IP magnetisktermiske bryteren (Tegning A.1.2). For å starte opp igjen maskinen, trykker du bryter I for å starte motoren igjen som er plassert på fremsiden ved den magnetisktermiske bryteren. UNIVER 40 AP 40 AI Dersom det oppstår et nødstilfelle, slipp øyeblikkelig en av de to motor aktiveringsbryterene P1 eller P2 (Tegning A.1.3). Da vil saghodet automatisk bli først til øver utgangsposisjon og sagbladmotoren vil stoppe. For å starte maskinen igjen, utføres prosedyre som ved normal driftssyklus. Side : 14

16 5.5 Fastspenning av materiale UNIVER 40 MM Maskinen er utstyrt med to manuelle låseaksler (stikke aksler) (Tegning A.1.12). Posisjonen til de horisontale låseakslene kan justeres i henhold til materialprofilen som skal kuttes ved hjelp av innfestingene 2 som er plassert på føringene 3. Når det er posisjonert, spenner du fast materialet ved hjelp av hendlene 4. UNIVER 40 MP 40 AP 40 AI Maskinen er utstyrt med to pneuamtiske låseaktuatorer (Tegning A.1.13). Posisjonen til de horisontale låseaktuatorene kan justeres i henhold til materialprofilen som skal kuttes ved hjelp av innfestingene 2 som er plassert på føringene 3. Når det er posisjonert, spenner du fast materialet ved hjelp av hendlene Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Fjern aldri sikkerhetsutstyr eller deksler fra maskinen. Maskinen er beskyttet mot at materialet og andre objekter kan slynges ut fra maskinen når kuttet utføres. Men allikevel er det påkrevd å benytte nødvendig personlig verneutstyr som eksempelvis vernebriller og vernhansker mot splintrer og fragmenter. Maskinoperatøren må alltid utøve den største oppmerksomhet og forsiktighet nå saghodet er i bevegelse. Maskinoperatøren må alltid være oppmerksom på alle risikoer ved maskinen, og dens farlige områder før han/hun beveger hendene sine i nærheten av slike områder (eksempelvis elektronisk betjening av aktuatorer for fastspenning av materialet) Når maskinen ikke er i bruk skal den alltid være frakoblet den elektriske strømforsyningen. Minste materialstykke som skal kuttes må ikke være mindre enn 50 mm, slik at en unngår at materialet mates innenfor beskyttelsedekslene. Ikke la et materialstykke som er ferdig kuttet forbli liggende på sagbordet, men fjern det umiddelbart etter at kuttet er utført. Hold alltid sagbordet rent og ryddig. Side : 15

17 6. Justering av maskinen ADVARSEL!!! ALL JUSTERING, OPPSETT, VEDLIKEHOLD OG TEST ARBEID PÅ MASKINEN SKAL UTFØRES MED MASKINEN FRAKOBLET DEN ELEKTRISKE STRØMFORSYNINGEN. 6.1 Justering av saghode matehastighet UNIVER 40 AP Justering av saghode matehastighet kan justeres ved hjelp av justeringsknott 1. For å øke matehastigheten dreier du knotten med urretningen, og for å redusere hastigheten dreier du knotten mot urretningen (Tegning A.1.11). UNIVER 40 AI Justering av saghode matehastighet kan justeres ved hjelp av justeringsknott 1. For å øke matehastigheten dreier du knotten med urretningen, og for å redusere hastigheten dreier du knotten mot urretningen (Tegning A.1.11). 6.2 Justering av drivreim stramming For å justere strammingen av drivreimen mellom motoren og saghodet, må du løsne hendel 1. Press så på motoren slik at du oppnår korrekt stramming av drivreimen, og lås så innstillingen ved hjelp av hendel 1 igjen (Tegning A.1.15). 6.3 Justering av pneumatisk driftstrykk UNIVER 40 MP 40 AP 40 AI Kontroller at driftstrykket for det pneumatiske systemer er korrekt ved å lese av på manometeret. Driftstrykket skal være 800 KPascal (8 Bar/atm). Følg angivelser i kapittel Justering av termisk motorvern Denne innstillingen er utført ved fabrikk i henhold til registrert strømforbruk som er angitt på motor typeskiltet, og skal ikke justeres. 6.5 Kjølevæskeanlegg UNIVER 40 MP 40 AP 40 AI Det er nødvendig å fylle på beholder 3 (Tegning A.1.17) med korrekt type kjøle / smørevæske. Vi anbefaler at en benytter vårt produkt (art.kode 25011) som foruten å ha en behagelig lukt også har funksjonelle og kjemiske egenskaper som sørger for nødvendig kjøling / smøring av sagbladet samtidig som det også er et miljøvennlig produkt. Denne blandingen tilføres til sagbladet, og du kan regulere mengden og posisjon ved hjelp av justeringsknottene 1 og 2. ADVARSEL!!! Luft pulverisering (evaporasjon) må ikke overstige 400 g/cm 2. Side : 16

18 6.6 Enhet for hurtig senking av sagblad UNIVER 40 AI Med dette tilleggsutstyret er det mulig å oppnå hurtig senking fra utgangsposisjon for sagbladet ned til materialet som skal kuttes. Driftssyklus er beskrevet i kapittel 6.1. Når saghodet er i øvre utgangsposisjon, løsne mutter og roter på kam 1 for å presse mot hendel for pneumatisk sylinderlengde posisjon. Saghodet vil utføre hele bevegelsesdistansen med den forhåndsinnstilte lave hastigheten. Dersom en ved starten av driftsbevegelsen til kammen er justert slik at sylinderlengde posisjonen ikke umiddelbart presset vil matehastigheten bli utført med høy hastighet (Tegning A.1.18). 7. Maskinstøy Måling av maskinstøy er utført i samsvar med direktiv 89/392 Vedlegg I paragraf og i samsvar ISO 3746 standard. Testbetingelser og respektive målingsverdier er angitt i vedlegg (6). Maskinoperatøren må alltid benytte nødvendig verneutstyr som eksempelvis hørselvern. For at ikke maskinstøyen skal øke over tid sammenlignet med de målte verdiene, er det nødvendig at en regelmessig kontrollerer tilstanden til sagbladet. 8. Service og vedlikehold av maskinen Sagmaskinene UNIVER 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI krever ikke spesielle vedlikeholdsoperasjoner. Den tekniske løsningen, materialene og sikkerhetsutstyret som er montert på maskinen er konstruert på en slik måte at en reduserer behovet for vedlikehold til et minimum. Uansett, er det nødvendig å utføre noe periodisk vedlikehold av maskinen som vi har valgt å kalle daglig vedlikehold og ukentlig vedlikehold. Dette for å garantere sikkerheten, driftssikkerhet og effektiviteten til maskinen. 8.1 Daglig vedlikehold Utfør daglig følgende vedlikeholdsarbeid ved arbeidsslutt: Rengjør sagbordet for spon, smuss og materialrester. Rengjør ventilasjonsviften ved motoren ved å bruke trykkluft for å blåse den ren for støv og annet smuss. Kontroller at strømforsyningskabelen er i perfekt tilstand uten noen form for kutt eller annen slitasje. Kontroller sagbladet med hensyn til slitasje. UNIVER 40 MP Kontroller kondensnivået ved beholder for oppsamling av kondens ved trykkluft enheten (Tegning A.1.9) UNIVER 40 AP 40 AI Kontroller smøreolje nivået ved beholder filterenheten FRL (Tegning A.1.9) Kontroller kondensnivået ved beholder for oppsamling av kondens ved filterenhet FRL (Tegning A.1.9) Kontroller kjøle / smøreolje nivået ved beholder 3 for kjøling / smøring av sagblad (Tegning A.1.17) 8.2 Ukentlig vedlikehold Kontroller sagbladet med hensyn til slitasje. Kontroller det elektriske anlegget med hensyn til sikkerhet: o Kontroller kabler visuelt med hensyn til skader på isolasjon. o Kontroller at alt sikkerhet er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Side : 17

19 o Kontroller at jordpunktet er korrekt ved maskinen. Kontroller at låsefunksjon ved de respektive mekaniske maskindelene er korrekt og i god tilstand. Utfør regelmessig smøring med olje av sleideføringer og blanke maskindeler. 8.3 Bytte av sagblad Bytte av sagblad, se tegninger A.1.15 og A Koble maskinen fra den elektriske strømforsyningen. Løsne mutter 3. Trekk ut akselen og skyv den bakover slik at det bevegelige sagbladdekslet 4 beveges seg oppover. Fjern beskyttelsesdekslene 6 og 10 ved å skru ut skruene 7 og 11. Fjern den faste beskyttelsen av sagbladet 12 ved å skru ut skruene 13. Hold sagbladet blokkert ved hjelp av en pipenøkkel 17 og ved hjelp av en skiftenøkkel 36 skru ut skruen 8. NB! skru 8 er venstregjenget. Fjern flensen 9, og bytt sagbladet og monter deretter alt tilbake i motsatt rekkefølge. ADVARSEL!!! Kontroller at flensen er fullstendig ren og i perfekt tilstand ved berøringspunktene, samt at sagbladet er i god tilstand. Dersom du oppdager at maskinen vibrerer uforholdsmessig mye etter bytte av sagblad når du starter den opp igjen. Kontroller at monteringen av det nye sagbladet har blitt utført korrekt: Koble maskinen fra den elektriske strømforsyningen. Kontroller at sagbladet er i god kvalitet og at de tekniske egenskapene ved sagbladet er i samsvar med tekniske data for maskinen (se kapittel 3). Kontroller at sagbladet er korrekt montert. ADVARSEL!!! PERTICI S.p.A. FRASKRIVER SEG ET HVERT FORM FOR ANSVAR DERSOM DET BENYTTES SAGBLAD SOM IKKE SAMSVARER MED ANGIVELSER I DENNE BRUKSANVISNINGEN. 9. Bestilling av reservedeler For artikkel koder og plassering av de mange maskinkomponentene som er å betrakte som reservedeler, vennligst se vedlagt tekniske tegninger og reservedelslister senere i denne bruksanvisningen. For bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS eller telefon Vi har åpent alle hverdager kl Vi ber deg om å notere ned maskintype, modell og maskinnummer som er angitt på maskintypeskiltet, samt dersom mulig angi reservedelsnummer og tegning. Dette vil være til stor hjelp for oss slik at vi kan sørge for at du får levert korrekt reservedel så hurtig som mulig. Side : 18

20 10 Vedlegg 10.1 Oversikt over vedlegg Vedlegg nr. Beskrivelse Side 1 Maskindeler tegninger Indeks A Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelelister Indeks A Elektriske skjema Indeks A Pneumatiske skjema Indeks A Komponent dokumentasjon Indeks A Elektriske tester Sertifikat A Maskinstøy målinger Sertifikat A Maskin testsertifikat Test skjema A.8.1 Side : 19

21 10.2 Maskindeler tegninger A.1.3 Betjeningspanel 40 AP 40 AI Side : 20

22 A.1.4 Elektroskap 40 AP 40 AI Side : 21

23 A.1.5 Maskinområde 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 22

24 A.1.6 Transport tegninger 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 23

25 A.1.7 Fundamentflate og maskinvekt 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 24

26 A.1.8 Maskin fundamentforankring 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 25

27 A.1.9 Trykkluft tilkoblingsblokk 40 MP 40 AP 40 AI Side : 26

28 A.1.11 Reguleringsenhet for saghode mating 40 AP 40 AI Side : 27

29 A.1.13 Pneumatiske stikkesylinder 40 MP 40 AP 40 AI Side : 28

30 A.1.14 Vinkel innstillingsenheter 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 29

31 A.1.15 Tegninger for bytte av sagblad 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 30

32 A.1.16 Tegninger for bytte av sagblad 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Side : 31

33 A.1.17 Kjølevæskeanlegg 40 MP 40 AP 40 AI Side : 32

34 A.1.18 Hurtig senking av saghode 40 AI Side : 33

35 A.1.19 Saghodeaktuator montering 40 AP 40 AI Side : 34

36 10.3 Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister er levert i lag med den aktuelle maskinen. Side : 35

37 10.4 Elektriske skjema Side : 36

38 Side : 37

39 Side : 38

40 Side : 39

41 Side : 40

42 Side : 41

43 Side : 42

44 10.5 Pneumatiske skjema Side : 43

45 Side : 44

46 10.6 Komponent dokumentasjon Side : 45

47 10.7 Elektriske tester Følgende tester er blitt gjennomført og fullført med godkjent resultat: TEST UTFØRT 40 MM 40 MP 40 AP 40 AI Kontinuitet Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Isolasjon Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Dielektrisk kompabilitet Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Funksjonstest Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Strømforbruk Tomgang 1.4 A 1.4 A 1.4 A 1.4 A Strømforbruk Belastet 2.6 A 2.6 A 2.6 A 2.6 A Testbetingelser og instrumenter benyttet er angitt i den TEKNISKE VERSJONEN av maskindokumentasjonen. Side : 46

48 10.8 Maskinstøy målinger Støynivå verdiene er i henhold til ISO 3746 standard. Resultatet av målingene er angitt i tabellene nedenfor: Akustisk strålingstrykk nivå Akustisk effektnivå Akustisk trykknivå ved maskinoperatør plassering Testbetingelser og instrumenter benyttet er angitt i den TEKNISKE VERSJONEN av maskindokumentasjonen. Side : 47

49 10.9 Maskin testsertifikater Maskin testsertifikater er levert i lag med den aktuelle spesifikke maskinen. Se dokumentasjon som følger den spesifikke maskin. Side : 48

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer