P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til SCHNELL GROUP har også teknisk kundestøtte, og kan ved behov kontaktes på: Schnell S.p.A. Via Borghetto, 2 - San Liberio Montemaggiore al Metauro (PU) Italia Telefon: Faks: Kundestøtte telefon: E-post: Web: SCHNELL GROUP kundestøtte telefon har åpent fra mandag til fredag og kan kontaktes på telefon Ved behov for kundestøtte på lørdag, kan følgende kundestøtte telefon nummer benyttes: Side : 1

3 Om bruksanvisningen SCHNELL takker deg for at du valgte en av våre mange forskjellige produkter. Vi har utarbeidet denne bruksanvisningen slik at du får mulighet til å kunne fullt ut sette pris på alle kvalitetene til produktet. Vi anbefaler at du leser grundig igjennom denne bruksanvisningen ettersom den inneholder viktig og avgjørende informasjon, råd og advarsler. Vi er sikker på at du hurtig vil gjøre deg kjent med din nye maskin og ha nytte av den i lang tid, og ved gjensidig tilfredsstillelse vil du oppdage egenskaper og "viktige" detaljer som vil nok en gang bekrefte at du har gjort et korrekt maskinvalg. Side : 2

4 Innhold Service informasjon... 1 Om bruksanvisningen Innledning Forord Bruksområde for maskinen Bruk av bruksanvisningen Beskrivelse av maskinen Tekniske data Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel og sikkerhetssymbol plassert på maskinen Beskrivelse av sikkerhetsutstyr på maskinen Bøyevalse beskyttelsedeksel NØDSTOPP-bryter Åpning av elektroskapet Fotpedal Forberedelse av arbeidsområde for maskinen Mottak, lossing, transport og lagring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner Mottakskontroll av maskinen Fjerning av transportemballasje fra maskinen Lagring av maskinen Montering og igangkjøring av maskinen Elektrisk tilkobling av maskinen Kontroll av rotasjonsretning på motor Kontroll av sikkerhetsutstyr montert på maskinen Drift og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningsutstyr på maskinen Justering og innstilling av maskinen Justeringsskru for friløpsvalse Justeringsvalse ved utmatingssiden Betjening av maskinen Oppstart av maskinen Kontroll før oppstart av maskinen Start av maskinen Slå av maskinen Nullstilling og oppstart av maskinen etter aktivert NØDSTOPP / avbrudd Side : 3

5 10. Prosedyrer for materialbearbeiding Produsere sirkelbuer Produsere sirkler Produsere spiraler Feilsøking Rest fare ved maskinen Vedlikehold av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Beskrivelse av utkoblingsutstyr montert på maskinen Oversiktstabell over periodisk vedlikehold av maskinen Beskrivelse av periodisk vedlikehold på maskinen Driftsstopp av maskinen for en lengre periode Avfallshåndtering Avfallsprodukter Avfallshåndtering av maskinen Vedlegg I - Elektrisk skjema Side : 4

6 1. Innledning 1.1 Forord Denne bruksanvisningen er utarbeidet for personell som skal arbeide med installasjon, drift og vedlikehold av maskinen og har blitt utarbeidet for å sørge for at arbeidet utføres korrekt og sikkert. Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig for personell som skal arbeide med maskinen. Bruksanvisningen skal være grundig lest og forstått før en utfører noe form for arbeid på eller ved maskinen. Installasjon, drift og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Dersom informasjon angitt i denne bruksanvisningen på noen måte er uklar, vil vår tekniske avdeling gjerne bistå deg med veiledning slik at eventuelle uklarheter blir avklart. Ved behov ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Bruksanvisningen inneholder konfidensielle tegninger, konstruert og produsert av SCHNELL. Det er ikke tillatt å reprodusere noen deler av denne publikasjonen uten godkjennelse fra SCHNELL på forhånd. Alle rettigheter forbeholdes, inkludert oversettingsrettigheter. Side : 5

7 1.2 Bruksområde for maskinen Denne maskinen er tiltenkt benyttet til valsing/bøying av glatt og riflet armeringsjern for betongindustrien. Det er ikke tillatt å benytte maskinen til annet ikke tiltenkt bruksområde. Det er spesielt forbudt å utføre bearbeiding i maskinen av materialer som ikke omfattes av de beskrevne egenskapene og spesifikasjonene angitt i Tabell 2 - Bøye kapasitet og Tabell 3 - Egenskaper til materiale som kan bearbeides i maskinen. Ukorrekt bruk av maskinen og ikke overholdelse av drifts-, sikkerhets- og vedlikeholdsprosedyrer angitt i denne bruksanvisningen kan føre til at det oppstår fare for ulykker som kan føre til skade på personell og maskin. Produsenten er ikke ansvarlig for noe form for skader som skyldes ukorrekt bruk eller modifisering av maskinen. Ved slike tilfeller, er bruker av maskinen ene ansvarlig. 1.3 Bruk av bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder informasjon og angivelser for all installasjon, drift og vedlikehold av maskinen. For å utheve de delene som omhandler operasjoner eller sitasjoner som kan føre til fare for sikkerheten til maskinoperatøren eller funksjonaliteten til maskinen, er det benyttet følgende symbol: OPPMERKSOM! Vi anbefaler at du leser disse delene med den største oppmerksomhet. Bilder i denne bruksanvisningen er fortløpende angitt alfabetisk med bokstaver (A, B, C, etc.). Dette er referanser som benyttes i teksten i bruksanvisningen (eksempelvis A.1, A.2, etc.) for å referere til den spesifikke maskindelen eller komponenten. MERKNAD: Denne bruksanvisningen leveres til kunden i lag med maskinen. Det er svært viktig at denne bruksanvisningen gjøres tilgjengelig for alt personell som er ansvarlig for maskinen, samt personell som skal utføre installasjon, drift og vedlikehold av maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et godt definert sted slik at den er lett tilgjengelig ved maskinen. Side : 6

8 2. Beskrivelse av maskinen Maskinen er tiltenkt benyttet til valsing/bøying av glatt og riflet armeringsjern for betongindustrien. Maskinen er hovedsaklig sammensatt av en robust stålplate maskinsokkel (A.12), et stålplatebord med adekvat tykkelse (A.7), to valser med motorisert drift (A.5) og en friløpsvalse (A.4). En elektrisk motor (A.15) er montert i maskinsokkelen, og denne overfører drivkraft til de motoriserte valsene (A.5) ved hjelp av en gir overføring. Friløpsvalsen (A.4), som har som formål å bestemme bøyeradius, kan justeres ved hjelp av en justeringsskru (A.10). Låsehendelen (A.9) sørger for å låse skruen i aktuell innstilt posisjon. Side : 7

9 Bøyeenhetene er sikret ved hjelp av sikkerhetsdeksel (A.3) som i tillegg er forriglet med en mikrobryter som hindrer at maskinen kan settes i drift dersom dette sikkerhetsdekslet blir åpnet/hevet. Styring av valsing/bøying med maskinen utføres ved betjening av fotpedalen (A.17). Når en ser maskinen fra frontsiden, fra betjeningssiden, er bearbeidingsretningen ved maskinen fra venstre til høyre. Dette er fordi de motoriserte valsene har skråstilte riller for at maskinen letter skal kunne gripe armeringsjernet som bearbeides. Rotasjonsretningen til valsene kan inverteres ved hjelp av en valgbryter for rotasjonsretning, men dette er bare tillatt benyttet når en utfører tilbakekjøring av det ferdig bøyde materialet, og skal ikke benyttes ved selve bøye/valse operasjonen. Dersom dette ikke overholdes, risikerer du å ødelegge de skråstilte rillene i de motoriserte valsene. Maskinen er utstyrt med en låsehendel (A.1) som skal være i låst tilstand når bøying/valsing utføres. Det er svært viktig at låsehendel (A.1) er i låst tilstand når maskinen utfører bearbeiding av materialet! OPPMERKSOM! En støttevalse er montert ved material utmatingssiden (A.6). Ved å justere på støttevalsen ved utmatingssiden, kan en utføre bøying av spiraler. 2.1 Tekniske data Tabell 1 - Tekniske data Ringbøyemaskin Bredde Dybde Høyde Valse - Motorisert - Diameter Valse - Friløp - Diameter Strømforsyning - Spenning Strømforsyning - Frekvens Maskinstøy CER mm 950 mm 960 mm 210 mm 120 mm 380 V 50 Hz Mindre enn 70 db(a) Hastighet 1 Hastighet 2 Effekt forbruk 1.8 kw 2.5 kw Valse hastighet 11 omdr/min 22 omdr/min Matehastighet 7.5 m/min 15 m/min Smøreolje Agip Acer 320 Side : 8

10 Tabell 2 - Bøye kapasitet BØYE KAPASITET Ultimate strekkfasthet σr= 650 N/mm 2 CER 32 Diameter på armeringsjern materialstav 6 til 32 mm Bøyeradius 70 mm til ubegrenset MERKNAD: Maskinen kan utføre bearbeiding med to ulike hastigheter (se tabell 1 - Tekniske data). Maskinoperatøren velger bøyehastighet avhengig av innstilt bøyeradius og diameteren til materialet som bearbeides. Bøyekraften er høyere enn ved hastighet 1. Minimum bøyediameter MÅ IKKE være mindre enn det som er angitt i instruksjoner for bøyekraft. OPPMERKSOM! Tabell 3 - Egenskaper til materiale som kan bearbeides i maskinen GENERELLE EGENSKAPER Maksimal diameter Se tabell for bøye kapasitet. Ved materialet som er filet må diameteren målt rundt riflene ikke overstige 10% av nominell diameter. Material type Glatt og riflet armeringsjern materialstaver for armert betong, Side : 9

11 3. Sikkerhetsinstruksjoner Personell som skal benytte denne maskinen, må først ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen er en del av maskinen og beskriver bruksområde, betjening og driftsmetoder for maskinen. Denne bruksanvisningen beskriver driftsfunksjoner, vedlikehold og sikkerhetsinstruksjoner som maskinoperatøren må følge og overholde. Sikkerhet advarselskilt er plassert på maskinen. Det er ikke tillatt å fjerne noen av advarselskiltene fra maskinen, dette er å betrakte som brudd på sikkerhetsinstruksjonene. Dersom et advarselskilt eller annet type skilt som er plassert på maskinen blir utydelig eller uleselig, skal skiltet øyeblikkelig erstattes med et nytt. Maskinen skal bare benyttes i samsvar med angitt bruksområde. Bruk av maskinen som ikke samsvarer med angitt bruksområde er strengt forbudt. Produsent er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker som oppstår på grunn av ukorrekt bruk av maskinen eller at den har blitt modifisert. Ved slike tilfeller holdes bruker av maskinen ansvarlig. All installasjonsarbeid, drift og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell. Alle instruksjoner som er angitt i denne bruksanvisningen skal overholdes, samt lokale sikkerhetsforskrifter og standarder. Før elektrisk tilkobling utføres, kontroller at strømforsyningen samsvarer med elektriske data som er angitt for den aktuelle maskinen. Kontroller alltid at strømforsyningen er frakoblet og sikret mot uvedkommende dersom det skal utføres arbeid på maskinens elektriske anlegg eller komponenter. Maskinen skal ikke brukes av uautorisert personell, det er strengt forbudt at uautorisert personell oppholder seg ved maskinområdet når den er i drift. Maskinoperatøren skal ikke selvstendig utføre driftsoperasjoner eller manøvre som ikke er innenfor hans/hennes kompetansenivå eller som kan føre til at det oppstår fare situasjoner. Maskinen skal bare settes i drift dersom den er i perfekt tilstand, slik at en er garantert sikker drift med maskinen. Maskinoperatøren skal sørge for at å rapportere til overordnet personell dersom maskinen har behov for reparasjon, eller det har oppstått endringer ved maskinen som kan redusere sikkerheten ved maskinen. Det er strengt forbudt å utføre rengjøring, smøring med olje eller fett eller utføre annet vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner av maskinen når maskinen er i drift. Kontroller regelmessig og hver dag før oppstart av maskinen at alt sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen innehar korrekt funksjonalitet og er i god tilstand. Ikke demonter, modifiser eller deaktiver deler ved maskinen eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen. Sørg for at maskinen er ren og at maskinen innehar god synlighet fra betjeningsstedet. Smuss og annet søl kan føre til at det oppstår en farlig situasjon. Side : 10

12 Maskinoperatøren skal benytte nødvendig verneutstyr som eksempelvis vernehansker og vernesko. Det er strengt forbudt å benytte klær og lignende (løstsittende klær, smykker etc.), som i relasjon til maskinens naturlige driftsoperasjon og egenskaper kan føre til sikkerhetsrisiko for personell. Personell som oppholder seg ved maskinen må ikke benytte løstsittende klær som kan bli trukket inn av de bevegelige maskindelene ved maskinen. Ikke bruk smykker, kjeder eller andre lignende ting som kan hekte seg fast i de bevegelige maskinedelene. Dersom du har langt hår, bruk alltid hårnett når du arbeider ved maskinen. Bruk alltid verktøy og utstyr som passer til maskinen og er i perfekt tilstand dersom du skal utføre arbeid ved eller på maskinen. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av autorisert elektropersonell. Kontroller alltid at sikkerhetsutstyret innehar korrekt funksjonalitet og er i korrekt tilstand før oppstart av maskinen dersom det har blitt utført reparasjon og/eller demontering av elektriske deler på maskinen. Kontroller også at rotasjonen ved motoren innehar korrekt rotasjonsretning. Bruk alltid alt sikkerhetsutstyr, og utøv den største forsiktighet når du arbeider på eller ved maskinen. Utøv alltid den største forsiktighet den første gangen du utfører betjening og drift av maskinen. Maskinen skal bare betjenes av en maskinoperatør av gangen. Dersom det oppstår oversvømmelser ved maskinområdet, koble øyeblikkelig ut strømforsyningen og tørk så opp maskinområdet før du setter maskinen i drift igjen. dersom det oppstår brann, slå øyeblikkelig av strømforsyningen til maskinen og utfør slukking av brannen ved hjelp av CO 2 slukkingsapparat. Ikke bruk under noen omstendighet vann ved slukkingsarbeidet. Gi øyeblikkelig beskjed til overordnet personell dersom du oppdager feil eller mangler på maskinen og dens funksjonalitet. Definisjon av "FARE SONER", "EKSPONERT PERSON" og "OPERATØR": I henhold til Direktiv 89/392/EEC er ovenfornevnte begrep definert som følger: FARE SONER: En hver sone innenfor og/eller i nærheten av maskinen hvor tilstedeværelse av en eksponert person utgjør en risiko for sikkerhet og helse til respektivt personell. EKSPONERT PERSON: En hver person som er helt eller delvis i en fare sone. OPERATØR: Personen eller personell som er ansvarlig for installasjon, drift, justering, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport av maskinen. Dersom det oppstår en ulykke eller en oppdager risiko forhold på maskinen, gi øyeblikkelig tilbakemelding til produsent eller lokal forhandler. Ved behov, ta kontakt med vår serviceavdeling for bistand. Oppgi da Maskin nummer, modell, kjøpsdato og detaljert informasjon om problemet. Side : 11

13 4. Advarsel og sikkerhetssymbol plassert på maskinen SYMBOL POSISJON BESKRIVELSE Elektroskap Angir advarsel om FARE om elektrisk spenning i elektroskapet. Beskyttelsedeksel Ikke fjern sikkerhetsdeksler og beskyttelsedeksler. I sammenheng med jordpunkt tilkoblingspunkt i elektroskapet. Jordtilkoblingspunkt Det er strengt forbudt å fjerne noen av fare og advarselskiltene som er festet på maskinen, dette er å anse som brudd på sikkerhetsinstruksjoner. Dersom et fare eller advarselskilt på noen måte er utydelig eller slitt slik at det er vanskelig å lese, skal skiltet byttes ut øyeblikkelig. Side : 12

14 5. Beskrivelse av sikkerhetsutstyr på maskinen Side : 13

15 Bøyevalseområde beskyttelsedeksel Bøyevalsene vil ikke starte å rotere dersom ikke sikkerhetsdekslet er korrekt lukket. Det er strengt forbudt å utføre noen form for modifisering av forriglingsbryteren. NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår en farlig situasjon, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. OPPMERKSOM! Åpning av elektroskapet Elektroskapet skal bare åpnes av faglært og autorisert personell som alltid skal sørge for at strømforsyningen er frakoblet maskinen før en starter arbeid med det elektriske anlegget eller komponenter på maskinen. Dersom det er behov for å utføre reparasjon, skal det bare benyttes originale reservedeler eller deler som har identiske egenskaper som originale reservedeler. Dersom tvil, ta kontakt med vår serviceavdeling. Fotpedal Det er forbudt å fjerne sikkerhetshetten ved fotpedalen. Dersom det oppdages skader på kabelen mellom fotpedalen og maskinen, bytt den øyeblikkelig. 5.1 Bøyevalse beskyttelsedeksel Et beskyttelsedeksel (B.1) er hengslet og montert over bøyevalsene, slik at en hindrer at en ved et uhell kan få kroppsdeler i kontakt med maskineringsenhetene. Dersom dekslet blir åpnet under drift, vil en sikkerhetsbryter bli utløst, og sørge for å sette maskinen i stillstans. Dersom maskinen blir satt i stillstans, kan den bare startes igjen etter at en har plassert tilbake sikkerhetsdekslet og på nytt aktivert fotpedalen igjen. 5.2 NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-brytere (B.2) er plassert ved fronten og på baksiden av maskinen. 5.3 Åpning av elektroskapet Elektroskapet kan åpnes ved hjelp av en spesiell nøkkel bare når hovedstrømbryter (B.3) er plassert i posisjon "0". Side : 14

16 5.4 Fotpedal Fotpedalen (B.4) er beskyttet ved hjelp av en hette, som forhindrer at fotpedalen skal kunne aktiviseres ved et uhell. Fotpedalen er tilkoblet maskinen ved hjelp av en fleksibel kabel, som gir mulighet for at maskinoperatøren kan flytte fotpedalen til ønsket betjeningssted. 6. Forberedelse av arbeidsområde for maskinen Kontroller at fundamentflaten hvor maskinen skal plasseres innehar nødvendig kapasitet i forhold til maskinens vekt (se tekniske data), samt at det er et jevnt betong underlag. Kontroller at arbeidsområde for maskinen innehar tilstrekkelig belysning slik at betjening og drift av maskinen kan utføres sikkert. Kontroller at arbeidsområde for maskinen er ryddet og ikke inneholder noen form for hindringer. Kontroller at arbeidsområde for maskinen er tørt og beskyttet mot vær og vind. Kontroller at strømforsyningen som er tenkt tilkoblet maskinen er i samsvar med de elektriske data som er angitt for maskinen. Kontroller at arbeidsområde ved maskinen er tilstrekkelig for håndtering av den maksimale materialstørrelsen som kan bearbeides med maskinen. Side : 15

17 7. Mottak, lossing, transport og lagring av maskinen 7.1 Sikkerhetsinstruksjoner Før transport av maskinen, kontroller at maskinen er stabilt festet til lasteplattformen til transport kjøretøyet og fest den ved hjelp av egnede stropper som innehar tilstrekkelig kapasitet. Dersom lasteplattformen til transport kjøretøyet ikke har overbygning mot vær og vind, sørg for at maskinen er tilstrekkelig tildekket slik at maskinen ikke utsettes for regn og lignende. Før det utføres lossing av maskinen, kontroller at ikke uvedkommende, dyr eller andre oppholder seg i eller i nærheten av losseområdet. Alt personell som skal utføre arbeid med transport og lossing av maskinen skal bruke nødvendig verneutstyr i samsvar med lokale sikkerhetsforskrifter. Ikke stå eller gå under last som er løftet, hold alltid en sikker avstand fra last som er løftet. For å utføre lossing og transport av maskinen, bruk løfteutstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet i forhold til lasten som skal løftes. Kontroller at ingen uvedkommende får lov å komme inn i område hvor losse og transport av maskinen foregår. Kontroller at losse og transport området er fri for eventuelle hindringer som kan forårsake at det oppstår en farlig situasjon. For å løfte maskinen, bruk stropper som innehar nødvendig kapasitet, og fest disse i de fire hullene (C.1) som er plassert ved toppen av maskinen. Juster løftestroppene slik at maskinen kan løftes horisontalt. Unngå at det oppstår oscillasjoner, brå bevegelser og unormal belastningsstress ved løfting av maskinen. Maskinen må alltid løftes ved transport av maskinen. Maskinen må ikke slepes langs underlaget. Produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader som oppstår ved transport og losseoperasjoner som ikke er i samsvar med angivelser i bruksanvisningen. 7.2 Mottakskontroll av maskinen Maskinen er grundig kontrollert ved fabrikken før forsendelse. Ved mottak av maskinen, må den kontrolleres for eventuelle transportskader. Dersom transportskader oppdages, noter disse ned på transportørens frakbrev før du signerer for mottak av maskinen. Ta deretter kontakt med P. Meidell AS for videre veiledning. Kontroller grundig følgende komponenter: Elektroskap Betjeningsutstyr NØDSTOPP-brytere Sikkerhetsdeksel ved bøyevalse enheten Kontroller også at maskinen er utstyrt med påbudt CE-merkeskilt. OPPMERKSOM! Dersom det oppdages skader på maskinen og spesielt ved de angitte enheten som skal kontrolleres grundig, er det strengt forbudt å utføre tilkobling av maskinen til strømforsyning. Ta øyeblikkelig kontakt med vår tekniske avdeling. Side : 16

18 7.3 Fjerning av transportemballasje fra maskinen Når det er foretatt utpakking og fjerning av transportemballasje fra maskinen, skal alt avfallsmateriale (tre, plastikk, etc.) avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. 7.4 Lagring av maskinen Dersom maskinen ikke umiddelbart skal monteres opp, må den tildekkes av vannsikker emballasje slik at en unngår at maskinen utsettes for fuktighet. Maskinen må lagres på et tørt og ren plass som har en omgivelsestemperatur i område - 10 til + 50 C og en maksimal luftfuktighet på 80%. Maskinen må ikke lagres i nærheten av varmekilder eller i omgivelser som utsettes for vibrasjoner ettersom dette kan føre til skade på komponenter og instrumenter som er montert på maskinen. Blanke ulakkerte metalloverflater må innsettes med rusthemmende beskyttelse olje. Side : 17

19 8. Montering og igangkjøring av maskinen Montering, oppsett, testing og igangkjøring av maskinen skal bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner. OPPMERKSOM! 8.1 Elektrisk tilkobling av maskinen OPPMERKSOM! Elektrisk tilkobling av maskinen skal utføres av autorisert elektropersonell. Elektrisk tilkobling skal utføres i samsvar med instruksjoner gitt i denne bruksanvisningen. Kontroller at strømforsyningen er i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontroller at strømforsyningen er i samsvar med de elektriske data som er angitt for maskinen. Kontroller at strømforsyningen er frakoblet før arbeid med den elektriske tilkoblingen utføres. Kontroller også at alle de elektriske komponentene er fri for synlige skader og inntakt. Bruk strømforsyningskabel som har areal tverrsnitt som er passende i forhold til strømbelastningen som er oppgitt for maskinen, og kontroller at den er av en slik type som er godkjent for montering i våte utendørsomgivelser. PLASSER STRØMFORSYNINGSKABELEN SLIK AT DEN IKKE KAN BLI SKADET! Det er forbudt å benytte strømforsyningskabel som på noe måte er skadet. Strømforsyningskilden må utstyres med en trepolet bryter som kan låses i posisjon, samt at kilden må være utstyrt med sikring og en høy følsom bryter som løses ut med en strømverdi på 30 ma. Strømforsyningskabelen føres inn i elektroskapet igjennom inntaket på siden av maskinen. For at en skal oppnå best mulig sikring mot fare for elektrisk støt, sørg for at jordleder kobles korrekt til maskinens jordpunkt. Side : 18

20 8.2 Kontroll av rotasjonsretning på motor Når elektrisk tilkobling av maskinen er utført, utfør straks kontroll av rotasjonsretning på motor som beskrevet nedenfor: A B C Slå på maskinen ved hjelp av hovedstrømbryter (D.1) Posisjoner valgbryter for rotasjonsretning (D.4) mot høyre og aktiver fotpedalen. Dersom de motoriserte bøyevalsene roterer mot urretningen, har den elektriske tilkoblingen blitt utført korrekt. Dersom ikke, må to av fasene ved den elektriske tilkoblingen byttes om. MERKNAD: Dersom maskinen blir flyttet og tilkoblet en annen strømforsyning, utfør alltid kontroll av rotasjonsretningen til motoren i samsvar med prosedyren angitt ovenfor. Side : 19

21 8.3 Kontroll av sikkerhetsutstyr montert på maskinen Før maskinens settes i drift, skal sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen kontrolleres med hensyn til at de innehar korrekt funksjonalitet og er fri for feil. Kontroller at sikkerhetsdekslet over bøyevalse enheten innehar korrekt funksjonalitet slik at maskinen settes i stillstands dersom den åpnes når maskinen er i drift. Kontroller også at NØDSTOPP-brytere funger korrekt. Dersom det oppdages feil eller mangler ved sikkerhetsutstyret, skal maskinen settes i stillstands, og ikke settes i drift igjen før nødvendige utbedringer er utført. Ta kontakt med vår tekniske avdeling for assistanse vedrørende sikkerhetsutstyret som er montert på maskinen. SIKKERHETSUTSTYR 1 Sikkerhetsdeksel over bøyevalse enhet 2 NØDSTOPP-brytere HANDLING SOM SKAL UTFØRES Når maskinen er i drift, løftes dekselet (D.2) Når maskinen er i drift, trykkes NØDSTOPPbryter (D.3) VIRKEMÅTE Maskinen settes i stillstands Maskinen settes i stillstands NULLSTILLE Lukk sikkerhetsdekslet og aktiver fotpedalen igjen Drei på NØDSTOPP-bryteren for å nullstille den. Side : 20

22 9. Drift og betjening av maskinen Side : 21

23 9.1 Beskrivelse av betjeningsutstyr på maskinen BETJENINGSENHET FUNKSJONSBESKRIVELSE Hovedstrømbryter (E.1) Valgbryter med 3 posisjoner for valg av bøyehastighet (E.2) Venstre - Lav hastighet Senter - Ingen hastighet (null posisjon) Høyre - Høy hastighet NØDSTOPP-brytere (E.3) Valgbryter med 3 posisjoner for valg av rotasjonsretning (E.4) Venstre - Rotasjon mot urretningen Senter - Ingen rotasjon (null posisjon) Høyre - Rotasjon med urretningen Fotpedal (E.5) Nullstilling av maskindrift dersom den har blitt satt i stillstands på grunn av et nødstilfelle (E.6) Side : 22

24 9.2 Justering og innstilling av maskinen Justeringsskru for friløpsvalse Justeringsskruen (F.2) for friløpsvalsen benyttes for å justere friløpsvalsen mot eller i fra de motoriserte valsene, og på den måte justere til ønsket bøyeradius. Den er utstyrt med en låsehendel (F.1) for å låse den aktuelle innstillingen Justeringsvalse ved utmatingssiden Justeringsvalsen ved utmatingssiden er plassert ved siden som armeringsjernakslene mates ut av maskinen, og har som funksjon å styre materialstavene som har blitt bearbeidet, slik at de holdes i senter av de motoriserte valsene. Vanligvis er den justert til samme høyde som de motoriserte valsene, men ved å heve justeringsvalsen kanen utføre bøying av spiraler. Side : 23

25 9.3 Betjening av maskinen Når en ser maskinen fra frontsiden, er korrekt bearbeidingsretning fra venstre til høyre. Maskinoperatøren må stå ved punktet som er angitt ved pilen i bildet nedenfor og materialet må mates i maskinen slik som pilen indikerer. Avhengig av diameter og lengde på materialstaven, kan det være nødvendig å benytte understøtting av materialet ved utmatingssiden, eller at en får hjelp av en medhjelper til å utføre bearbeidingen. 9.4 Oppstart av maskinen Kontroll før oppstart av maskinen Før en foretar oppstart av maskinen, skal følgende operasjoner og forberedende kontroller utføres: A B C Kontroller at ikke uvedkommende oppholder seg i maskinområdet, samt at det er fritt for eventuelle hindringer som kan påvirke betjening og drift av maskinen. Kontroller om det er nødvendig å benytte understøtting av materialet ved utmatingssiden. Slå på hovedstrømbryteren og kontroller at alt sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen innehar korrekt funksjonalitet og er fri for feil og mangler Start av maskinen A Posisjoner valgbryter for rotasjonsretning mot høyre, og kontroller at rotasjonsretningen er korrekt. For å utføre en bøyeoperasjon, trykk fotpedalen og hold den trykket under hele bøyeoperasjonen. B Dersom du slipper fotpedalen, vil maskinen stopp opp. Dersom du trykker fotpedalen igjen, vil maskinen fortsette bearbeidingen fra det punktet den ble avbrutt. 9.5 Slå av maskinen Når en avslutter arbeidet med maskinen, skal strømforsyningen slås av ved at en plasserer hovedstrømbryter i posisjon "0". Side : 24

26 9.6 Nullstilling og oppstart av maskinen etter aktivert NØDSTOPP / avbrudd Før du nullstiller maskinen og foretar ny oppstart, kontroller at nødstilfelle ved maskinen er løst og at maskinen er i en slik tilstand et det er forsvarlig å forta oppstart av maskinen igjen. OPPMERKSOM! Dersom maskindriften har blitt avbrutt på grunn av aktivert NØDSTOPP eller strømbrudd, må følgende prosedyre følges for å start opp igjen maskinen: A B Nullstill den aktuelle NØDSTOPP-bryteren eller vent til strømforsyningen er gjenopprettet. Trykk fotpedalen. Maskinen vil fortsette med den avbrutte bearbeidingen. Side : 25

27 10. Prosedyrer for materialbearbeiding 10.1 Produsere sirkelbuer Avhengig av materialstav diameter, start med en større radius og utfør flere maskinbearbeidinger slik at du gradvis kan stramme justeringsskruen (G.1) inntil ønsket bøyeradius oppnås. Dersom det skal bøyes små radius med materialstaver som har en stor diameter, kan maskinen ha problem med å klare å trekke frem materialet under bøyeoperasjonen. Derfor er det viktig at en utfører flere bearbeidinger slik at radiusen blir gradvis mindre inntil en oppnår ønsket bøyeradius Produsere sirkler Bruk samme prosedyre som beskrevet i kapittel Produsere spiraler Justeringsvalsen må posisjoneres slik at materialet som skal bøyes, både ved innmatings- og utmatingssiden, hviler korrekt på den. Ved utførelse av spiral bøying, hviler alltid utkoblingshendelen (G.2) mot sperrehaken. Side : 26

28 11. Feilsøking FEIL MULIG ÅRSAK LØSNING 1 Når en trykker fotpedalen, roterer ikke de motoriserte valsene Sikkerhetsdeksel er løftet / åpnet NØDSTOPP-bryter er aktivert Kontroller at sikkerhetsdekslet er korrekt lukket Kontroller om NØDSTOPPbryter er aktivert og nullstill den 2 De motoriserte valsene slurer ved fremtrekk av materialstav og klarer ikke å dra materialet fremover Det er innstillt for liten bøyeradius i forhold til diameteren på materialstaven som bearbeides Fremtrekk rillene på de motoriserte valsene er utslitt Utfør flere bearbeidinger og start med en først med en større diameter som du gradvis reduserer til ønsket diameter Bytt de motoriserte valsene. 3 Når en slår på hovedstrømbryteren, så virker ikke maskinen Motorvern bryter er utløst Nullstill motorvern termosikring Side : 27

29 12. Rest fare ved maskinen Maskinen har blitt designet og konstruert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som garanterer for sikkerheten til personell som arbeider med eller ved maskinen. Uansett, så er driftsprinsippene for maskinen på en slik måte at det fremdeles ved noen operasjonsfaser allikevel gjenstår noe rest fare med hensyn til bevegelige maskindeler og maskinoperatøren må alltid betjene maskinen med den største forsiktighet slik at en hindrer at farlige situasjoner kan oppstå ved maskinen. Maskinoperatøren må sørge for at materialstavene som skal bearbeides er av god kvalitet og ikke innehar noen form for feilformasjon ved overflaten, skarpe ender og grader som kan føre til skader på hender eller fører til fare for at vernehanskene hekter seg fast og at en trekkes inn mot valsene. OPPMERKSOM! Når en utfører bearbeiding med maskinen, må maskinoperatøren holde i materialstaven på utsiden av området til maskinenheten som er beskyttet av et sikkerhetsdeksel. Det er da viktig å huske at sikkerhetsdekslet bare beskytter mot tilgang fra toppen, og ikke fra sidene. MASKINOPERATØREN MÅ ALLTID BENYTTE NØDVENDIG VERNEUTSTYR SOM VERNEHANSKER OG VERNESKO NÅR EN ARBEIDER MED ELLER VED MASKINEN! Side : 28

30 13. Vedlikehold av maskinen 13.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Det er strengt forbudt å fjerne sikkerhetsutstyr og deksler fra maskinen når strømforsyning er tilkoblet maskinen. Før oppstart av vedlikeholdsarbeid på maskinen, kontroller at hovedstrømbryter er slått av i posisjon "0" og at strømforsyningskabelen er frakoblet maskinen. OPPMERKSOM! Ansvar for demontering, montering, vedlikehold og igangkjøring av maskinen skal være klart definert og overholdt. Ordinære og ekstra ordinære vedlikeholdsoperasjoner på maskinen skal bare utføres av kvalifisert og autorisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring. Dette personellet må være informert i detalj om eventuelle mulige faremomenter. Omfattende reparasjon av maskinen skal bare utføres av produsent eller av servicepersonell med spesial opplæring. For å hindre uønsket oppstart av maskinen når det utføres vedlikehold på maskinen, noe som kan føre til at det oppstår fare for personell skade og skade på maskinen, skal hovedstrømbryter sikres i avslått posisjon slik at ikke uvedkommende kan foreta oppstart. I tillegg skal det settes opp et advarsel skilt med teksten "ADVARSEL: VEDLIKEHOLD AV MASKINEN UTFØRES". Dersom defekte maskindeler må byttes, kontroller at reservedeler er i samsvar med nødvendige tekniske egenskaper. Bruk alltid originale reservedeler, og ved behov ta kontakt med vår serviceavdeling for veiledning. Arbeid med det elektriske anlegget på maskinen skal bare utføres av autorisert og kvalifisert elektropersonell. Den elektriske motoren kan utvikle temperaturer over 100 C. Sørg derfor for at det benyttes nødvendig sikkerhetsutstyr slik at kontakt og berøring av denne kan oppstå. Det er også forbudt å plassere varmefølsomme elementer (eksempelvis kontaktorer eller elektroniske komponenter) eller annet utstyr på disse overflatene. Etter utførelse av vedlikeholdsarbeid, monter tilbake alt sikkerhetsutstyr som eventuelt har blitt demontert på maskinen og kontroller at alt sikkerhetsutstyret både er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet. Det er forbudt å utføre smøring av maskinen med olje eller smørefett når den er i drift. Det er forbudt å koble ut sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen. Når vedlikeholdsarbeidet er ferdig utført, koble tilbake strømforsyningen til maskinen og følg deretter prosedyrer som er beskrevet i kapittel 8.1, 8.2 og 8.3. Side : 29

31 13.2 Beskrivelse av utkoblingsutstyr montert på maskinen HOVEDSTRØMBRYTER Hovedstrømbryteren er plassert på elektroskapet og når denne er plassert i posisjon "0", sørger den for komplett utkobling av alle maskindeler og elektriske kretser. LÅSING AV HOVEDSTRØMBRYTER Hovedstrømbryter kan låses i posisjon "0" ved hjelp av en hengelås (ikke levert i lag med maskinen) TILGANG TIL ELEKTROSKAPET Tilgang til elektroskapet er begrenset slik at elektroskapet bare kan åpnes når hovedstrømbryter er plassert i posisjon "0" ved hjelp av en nøkkel som er levert i lag med maskinen Oversiktstabell over periodisk vedlikehold av maskinen VEDLIKEHOLDSOPPGAVE 1 RENGJØRING X 2 KONTROLL AV SIKKERHETSUTSTYR X 3 KONTROLL AV ROTASJONSRETNING PÅ MOTORISERTE VALSER FREKVENS DAGLIG MÅNEDLIG ÅRLIG 4 KONTROLL AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET X Tabell 5 - Oversiktstabell over periodisk vedlikehold X 13.4 Beskrivelse av periodisk vedlikehold på maskinen VEDLIKEHOLDSOPPGAVE 1 RENGJØRING KONTROLL AV SIKKERHETSUTSTYR KONTROLL AV ROTASJONSRETNING PÅ MOTORISERTE VALSER KONTROLL AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET BESKRIVELSE Utfør daglig generell rengjøring av maskinen og vær spesielt grundig ved maskinens bøyeområde. Kontroller og rydd maskinområde for materialrester og annet som kan føre til en sikkerhetsrisiko i maskinområdet. Kontroller daglig at alt sikkerhetsutstyr på maskinen er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet: NØDSTOPP brytere Sikkerhetsbryter ved beskyttelsesdeksel over bøyeområdet på maskinen. Følg prosedyre og instruksjoner som er angitt i kapittel 8.3 Kontroller daglig at de motoriserte valsene innehar korrekt rotasjonsretning. Følg prosedyre og instruksjoner angitt i kapittel 8.2. Kontroller årlig det elektriske anlegget for eventuelle synlige skader på isolasjonen og bytt ut eventuelle skadde eller defekte komponenter. Side : 30

32 13.5 Driftsstopp av maskinen for en lengre periode Dersom maskinen ikke benyttes for en lengre periode på mer enn to måneder, anbefaler vi at en tar noen forholdsregler og utføre rutinen som angitt nedfor slik at maskineffektiviteten opprettholdes: Rengjør maskinen. Smør inn de ulakkerte flatene på maskinen med et tynt lag med rustbeskyttende olje. Dekk til maskinen med vannsikker emballasje slik at du hindrer at maskinen utsettes for fukt. Dersom maskinen skal lagres, må sikkerhetsinstruksjoner som er beskrevet i kapittel 7.1. overholdes ved forflytning av maskinen. Frakobling av strømforsyningen skal bare utføres av kvalifisert personell. Lagre maskinen på et rent og tørt sted. 14. Avfallshåndtering 14.1 Avfallsprodukter ved maskinering av armeringsjern, kan det skapes jernspon / avskalling fra overflaten til armeringsjernet som bøyes. Dette avfallet må avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter Avfallshåndtering av maskinen Avfallshåndtering av maskinen skal bare utføres av autorisert personell. Ta kontakt med vår tekniske avdeling for veiledning. OPPMERKSOM! Dersom maskinen skal kastes og dermed avfallshåndteres, må alle komponenter og maskindeler avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Dersom en skal kaste maskinen, anbefaler vi at en leverer maskinen til et godkjent gjenbruksfirma som vil sørge for at maskinen avfallshåndteres i henhold til gjeldende miljøforskrifter. For detaljert informasjon om avfallshåndtering, ta kontakt med lokale miljømyndigheter. Side : 31

33 Vedlegg I - Elektrisk skjema Side : 32

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314

Bruksanvisning. Infrarøde varmelister V1/0314 NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201402 DOC: 841617 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill

Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill NO Bruksanvisning Elektrisk kontaktgrill A150670 A150669 A150668 A150671 A150672 A150673 V1/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Bruksanvisning for snøblåser LP-225 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 1. Innhold 2. INNLEDNING... 3 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer