Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no"

Transkript

1 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker

2 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært høy fuktighet. Maskinen er utformet for å sikre lang brukstid og sikker bruk. Den følgende veiledningen inneholder viktig informasjon om produktet, og råd og tips til deg som bruker. Utstyret må brukes og vedlikeholdes etter produsentens instrukser. Er du i tvil, ta kontakt med din forhandler, eller ring Tekniske data: Beskrivelse Teppebanker VCU Tankmateriale ABS Spenning 230 V Effekt 1200 W Antall motorer 1 Tank-kapasitet tørr 3,6 ltr Luftstrøm 42,5 l/sek Vakuum 15 kpa Slangelengde 1 m Størrelse (hxbxl) 35x37x114 Vekt (tom) 7,6kg Støynivå 80 db(a)

3 3 Viktig sikkerhetsinformasjon: Når du bruker elektrisk utstyr gjelder følgende sikkerhetsinnstruks: Les instruksjoner nøye før bruk. Hold barn og uautorisert personell borte fra maskinen når den er i bruk. Ikke forlat maskinen tilknyttet elektrisitet når den ikke er i bruk. Ikke håndter brytere eller støpsel med våte hender da dette kan forårsake elektrisk sjokk. Slå av maskinen før du tar ut stikkontakten Når du slår av, trekk ut støpslet, ikke trekk i ledningen. Ikke bruk maskinen med ødelagt kabel eller kontakt, eller hvis maskinen fungerer dårlig eller er ødelagt på noen måte. Kontakt et autorisert verksted for reparasjon eller tilpassing. Støpslet på ledningen må tas ut av stikkontakten før man rengjør maskinen, eller gjør vedlikehold på den. Ledningen må jevnlig etterses etter tegn på skade. Har den fått skader må den skiftes. Ikke bruk maskinen til oppsug av væske eller fuktige materialer. Ikke bruk maskinen hvis det er farlig støv eller kjemikalier i nærheten. Ikke bruk maskinen der det er fare for eksplosivitet.

4 4 Retningslinjer for renholderen: Maskinen skal kun brukes på faste, jevne overflater. Brukeren må være i stand til å håndtere maskinen i henhold til disse retningslinjer, og til å utføre vedlikehold og gjøre riktig valg av tilbehør til ulike typer oppgaver. Brukeren må være fysisk skikket til å manøvrere, transportere samt betjene alle maskinens funksjoner. Brukeren skal være istand til å gjenkjenne uregelmessigheter i maskinens funksjon, og rapportere eventuelle problemer. Gå IKKE ifra maskinen mens den er i funksjon. Maskinen er KUN ment for innendørs bruk, og skal verken brukes eller lagres utendørs eller i fuktige omgivelser. Løfting og transport: Maskinen kan bæres i håndtaket på toppen av enheten. Forsikre deg om at ledningen er bundet opp i ledningsklemmen, og at støpslet ikke slår i gulvet. Løs ut slangen og røret, og bær enhetene hver for seg. Elektrisk tilkobling: Montering av håndtaket: 1. Fjern skruen på håndtaket og sett håndtaket i hullet på toppen av maskinen. 2. Juster det lille hullet på håndtaket og det lille hullet på maskinen og sett i skruen. Skru til. 3. Snu den øverste ledningskroken til oppreist stilling og kveilledningen rundt krokene når du lagrer maskinen. Tilkobling av slange: 1. Trykk koblingen på slangen inn i hullet på baksiden av maskinen. 2. Trykk slangemunningen inn på siden av maskinen når den ikke er i bruk. Montering av redskapsholderen 1. Sett holderen mot maskinen og skru til den medfølgende skruen. 2. Dytt støvsugerrøret inn i holderen for oppbevaring når det ikke er i bruk.

5 5 Bruk : Tilknytt kabelen et passende uttak. Hvis uttaket er lavt, er det bedre å bøye i knærne enn å bøye ryggen for å rekke ned. Maskinens på/av knapp sitter på en egen ledning for at brukeren enkelt skal kunne nå den. Maskinen er på når knappen står i I -posisjon, og av når den står i O -posisjon. Bytte pose : Maskinen skal alltid brukes med støvpose. 1. Koble maskinen fra strømtilkobling og fjern dekselet på framsiden av maskinen. Fjern så den brukte posen fra poseholderen (trekk den rett ut) (fig. 1). 2. Brett ut bunnen på den nye støvposen (fig. 2). 3. Plasser den nye posen på poseholderen (fig. 3). Og sørg for at posen hviler på støtten i bunnen av maskinen. Sett på dekselet igjen (fig. 4)og sørg for at det sitter skikkelig på plass.

6 6 Bruk av håndtaket : Håndtaket på denne maskinen kan plasseres i 3 posisjoner; rettoppstående, mellomposisjon og lav posisjon. For å løse ut håndtaket trykk på pedalen på venstre side av maskinens fot. 1. Mellomposisjonen brukes for normal rengjøring. 2. Rettoppstående posisjon benyttes under lagring eller når man benytter slangen og andre tilbehør. 3. Lav posisjon brukes når man skal gjøre rent under møbler etc. Utløsning av ledningen : Ledningen lagres best når den er kveilet opp på de tiltenkte krokene. Den øverste kroken kan snus slik at den vender nedover og vil på den måten frigjøre hele ledningen raskt når den skal brukes. Rett opp kroken før du kveiler opp ledningen på nytt. Etter bruk : Slå maskinen av, trekk ut stikkontakten og kveil opp ledningen. Sjekk posen, hvis den er full byttes den. Lagre maskinen tørt og innendørs. Vedlikehold: NB! Husk å koble maskinen fra strømforsyningen før du utfører vedlikeholdstiltak. Ledning Sjekk jevnlig for skader eller løse forbindelser på isolering, kontakt og ledningsfeste. Maskinens kropp Tørkes av med en fuktig klut ved behov. Filter Maskinen er utsyrt med et filter for å samle fint støv og for å beskytte motoren. Hvis dette filteret bli tett vil det hindre motorens drift. Det er derfor viktig å skifte dette filteret jevnlig, ca hver 3 gang man bytter pose eller ved behov forøvrig. 1. Koble maskinen fra strømforsyning og åpne dekselet. Fjern støvposen. 2. Fjern sekkestøtten (fig. 1) 3. Fjern filteret og sett inn nytt (disse filtrene kan IKKE vaskes) (fig. 2). Sett inn sekkestøtten og posen.. Fig. 1 Fig. 2

7 7 Vedlikehold forts.: Skifte drivbelte Legg maskinen ned i liggende posisjon ved hjelp av pedalen og snu maskinen slik at undersiden blir tilgjengelig. Fjern skruene som holder platen på plass. Fjern platen. Fjern børstehylesholderen og ta ut børstehylsen for å frigjøre drivbeltet (fig 2 og 3). Hekt det nye drivbeltet på motoren og børstehylsen. Sett børstehylsen tilbake i motorhuset (fig. 4). Snurr på børsten slik at du ser at alle deler rører seg som de skal uten motstand (fig. 5). Sett på plass børstehylseholderen, forsikre deg om at denne sitter som den skal før du skrur på bunnplaten. Hekt fronten av bunnplaten til festene i framkant av motorhuset. Press platen på plass og fest den med hempene. Drivbeltet bør sjekkes regelmessig for å sikre best mulig effektiv drift og vedlikehold av maskinen. Sjekk om beltet er strekt, slår sprekker, og om det sitter som det skal. Bytt så ofte som nødvendig. Skifte børster på børstehylsen Børstene bør skiftes når de er slitt eller når busten ikke berører et kort som blir holdt over munnstykket. Alle børstene bør byttes samtidig for å opprettholde en god renholdskvalitet. Fjern E-klipsen fra drivakselen med en skrutrekker. Fjern deretter hetten på høyre side og løsne akselen fra venstre side. Vær forsiktig så du ikke skader akslingen. Fjern deretter børstene en etter en og erstatt med nye. Sett sammen i omvendt rekkefølge og sørg for at endestykkene er på plass før du setter på E-klipsen. Og se etter at alt beveger seg som det skal før du skrur på bunnplaten igjen.

8 8 Rengjøring av slangen Slangen transporter smuss fra munnstykket og til støvposen, og fungerer også som slange når du bruker tilbehøret. Det er viktig at slangen ikke blir tett. Hvis dette skjer kan du åpne lokket på slangetilkoblingen(fig. 1) ved å trekke ut, og vri på lokket. Hvis dette ikke hjelper ta slangen ut av innløpet til maskinen(fig.2), sku av bunnplaten og sjekk innløpet til slangen. Fjern eventuelle hindringer og sett på bunnplaten igjen. VIKTIG Alle andre serviceoppgaver og reparasjoner bør utføres av Truvox eller et autorisert serviceverksted fra Viking Cimex AS i Oslo. Service: Skulle du ønske service etter kjøpet, vennligst ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon. Å reparere og utføre service på Truvox produkter skal bare gjøres av autorisert personell, og med originale deler. Garanti: Dette produktet har ett års garanti fra kjøps- eller leiedagen. I garantiperioden vil vi reparere eller erstatte deler uten kostnad for kunden etter følgende betingelser: Erstatning gis ikke for skader skjedd på grunn av ulykker, feil bruk eller bruk av annet en originale Truvox deler. Truvox International Limited kan ikke garantere for reparasjoner utført av andre enn av Truvox service ansatte eller et autorisert verksted. Denne garantien er i tillegg til de nasjonale rettigheter og influerer ikke på dine rettigheter i flg kjøpsloven. Truvox International Limited`s policy tilsier en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående meldinger. Feilsøking: Problem Årsak Tiltak Maskinen virker ikke Svak sugestyrke Motoren fungerer ikke Maskinen har ikke strømforsyning Posen er full Tett slange eller rør Defekt motor Ødelagt bryter Defekt ledning Defekt motor Sjekk sikring, ledning og stikkontakt samt støpsel. Bytt posen Fjern hindring Ta kontakt med forhandler Ta kontakt med forhandler Ta kontakt med forhandler Ta kontakt med forhandler * Hvis sikringen slår ut flere ganger, må maskinen sjekkes av autorisert personell.

9 9 Deleliste:

10 10 Deleliste:

11 11 Deleliste: Ill.- nummer Delenummer Beskrivelse 1 AA Børstehylse 2 AE Frontdeksel 3 AE Filterholder 4 AE Håndtaksmontasje 5 AE Ledning 6 TU1AU00001 Holder for redskaper og redskaper 7 TU1AU00002 Slange 8 TU1AU00003 Bakre deksel med monteringer 9 TU1AU00004 Bakre aksel 10 TU1AU00005 Filter 11 TU1AU00006 Bryterdeksel 12 TU1AU00007 Bryter og sikring 13 TU1AU00008 Motormontasje 14 TU1AU00009 Gulvmunnstykke/børstehus 15 B Drivbelte for børste 16 TU1AU00011 Børstedeksel 17 AE Papirpose 18 CA Teleskop - rør

12 12 VIKING CIMEX - 1 ÅRS GARANTI Prof. Birkelands vei 24 A N-1081 OSLO tlf fax viking.cimex@skovly.no erklærer herved at: CE Truvox Teppebanker VCU 2006 Modell Serienummer Produsert fra tilfredsstiller krav og normer etter : BS EN og BS EN og er designet og produsert i henhold til: 98/37/EC - 73/23EEC - 89/336/EEC Produksjonsland: Great Britain Ansvarlig importør: