Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Transport Plassering og montering Betjening og drift av maskinen Bytte av sagblad Vedlikehold og reparasjon Tilbehør og originaldeler Transport og forpakning Typeskilt og tekniske data Typeskilt Tekniske data Montering og oppstart Montering Førstegangs oppstart av maskinen Fundamentflate Betjening og drift Beskrivelse av betjeningspanel NC-styring VT 555W med programversjon Justeringsdrift (Einrichten) VG program manuell Oversikt over PLS-kontroller - Siemens Simatic S Sagprogram - automatisk (Zangenprogramm) Lagre sagprogram Hente et lagret sagprogram Endring og sletting av lagrede program Oppsett Informasjon / feilmeldinger Program eksempler

3 7. Innstilling og justering av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Bytte og stramming av sagblad Justering av sagbladføring Drivverk og skjærehastighet Skjæretrykk og sagbladmating Kjøling Stikke og fastspenning av materiale Materialoppsamling Sponbørste Elektrisk utstyr Valg av sagblad Sag prosessering Beskrivelse av funksjonene Tips for optimal saging Grunnleggende Saging av ofte vekslende tverrsnitt Service og vedlikehold Sikkerhetsinstruksjoner Daglig vedlikehold Vedlikehold etter første 50 driftstimer Vedlikehold ved hver 100. driftstime Vedlikehold ved hver driftstime Regelmessig rengjøring og sponfjerning Feilsøking Elektriske skjema

4 1. Samsvarserklæring Hver enkelt maskin skal være utstedt med en samsvarserklæring, og den leveres med den enkelte maskin eller i internasjonal språklig bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring for en tilsvarende maskin. 3

5 2. Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Generelt For det foretas oppstart eller forflytning av maskinen, må bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsinstruksjonene gjennomgåes slik at anvisninger og instruksjoner overholdes. Advarsel og fare skilt som er montert på maskinen, må til en hver tid overholdes. Disse skiltene må alltid være rene og i lesbar tilstand. Bare personell som innehar tilstrekkelig opplæring og kvalifikasjoner har tillatelse til å utføre montering, drift, vedlikehold og reparasjonsarbeid ved maskinen. Det forventes at personell som betjener eller arbeider ved maskinen utøver det største forsiktighet når en arbeider ved maskine, og overholder alle gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Maskinoperatøren er ansvarlig for at maskinen er i god stand, og at alt sikkerhetsutstyr ved eller på maskinen innehar korrekt funksjon. Det er strengt forbudt å koble ut / forbi koble eventuelle sikkerhetsutstyr. Denne sikkerhetsforskriften er av generell type, og gjelder for ulike typer maskiner og utstyrsversjoner. Derfor kan det være mulig at noen av instruksjonene ikke er overførbare for enkelte maskintyper. Foruten de normale sikkerhetsforskrifter for verktøymaskiner og dens komponenter må etterfølgende sikkerhetsanvisninger spesielt overholdes. Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig for personell som arbeider ved eller på maskinen, slik at både betjening, drift og vedlikehold av maskinen utføres i samsvar med angitte instruksjoner og anvisninger. Dersom instruksjoner og anvisninger angitt i bruksanvisningen ikke overholdes, eller ved dersom det utføres modifisering av maskinen eller komponenter uten skriftlig samtykke fra maskinprodusenten, fører dette til at maskinprodusenten fraskriver seg et hvert form for garantiansvar. Produsenten påtar seg ikke noe form for ansvar med hensyn til eventuelle skader på materiell eller personell som oppstår ved at sikkerhetsforskriftene eller at vanlig normal forsiktighet og nøyaktighet ved arbeid med betjening, drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeid ved maskinen ikke er overholdt. 2.2 Transport Maskinen er egnet til å transportere med gaffeltruck, løftevogn eller kran. Foruten den vanlige og lokale gjeldende forskrifter med hensyn til transportering av maskiner, må anvisninger og instruksjoner angitt i kapittel 3 "Transport og forpakning" overholdes. 2.3 Plassering og montering Maskinen må plasseres på en jevn og fast fundamentflate med tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinen. Fundamentflaten bør også eventuelt overflatebehandles slik at ikke eventuelt søl fra kjølevæske, hydraulikk olje og lignende kan trenge ned i grunnen. Utstående maskindeler som anslag, stikker og lignende må avhengig av bygningsmessige mål sikres slik at ikke personell utsettes for unødig fare. Elektrisk tilkobling av maskinen skal bare utføres av personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Den elektriske strømforsyningen til maskinen må 4

6 bygningsmessig sikres. Maskinområdet må også sikres slik at verken maskin eller personell kan bli utsatt for fare fra fallende materiale som er ferdig prosessert. 2.4 Betjening og drift av maskinen Ved betjening og drift av maskinen, må en være spesielt oppmerksom på følgende: Det er strengt forbudt å oppholde seg ved henholdsvis gripe med hendene i bevegelse området til sagbuen. Ikke gripe med hendene eller andre kroppsdeler ved det løpende sagbladet. Ikke gripe med hendene eller andre kroppsdeler ved den roterende sponbørsten. Sørg for at ferdig kuttet materiale sikkert mottas slik at verken maskin eller personell utsettes for fare. Alt sikkerhetsutstyr, eksempelvis deksler og lignende er montert og innehar korrekt funksjon. Det må kun sages materialet som er i samsvar med sagens angitte bruksområde. 2.5 Bytte av sagblad Bruk alltid vernehansker når du skal bytte sagblad. Maskinen må slåes av ved hjelp av hovedstrøm bryteren, og maskinen må deretter sikres slik at uønsket oppstart av maskinen ikke er mulig. Kontroller sagbladet med hensyn til roteringsretning før du fortar montering av sagbladet. 2.6 Vedlikehold og reparasjon Vedlikehold og reparasjonsarbeid må bre utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Når det skal utføres vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid ved maskinen, må maskinen alltid slåes av ved hjelp av hovedstrømbryteren og sikres mot at uønsket oppstart kan oppstå. Ved arbeid i elektroskapet, må strømforsyningen først frakobles fra maskinen, og deretter må denne sikres slik at ikke uønsket innkobling kan oppstå. Ved reparasjon ved hydraulikk systemet, må systemet først gjøres trykk løst. Det må bare benyttes originale deler og forbruksmateriell, som sagblad, kjølevæske, hydraulikk olje og etc. levert av maskinprodusenten. Bruk egnet verktøy ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Ved rengjøring må det aldri benyttes rengjøringsmiddel som er brennbar eller kan utvikle skadelige gasser, som eksempelvis løsemiddel. Utfør aldri sveisearbeid eller varmeutviklende arbeid i nærheten av oljeførende eller elektriske ledningen. Oljebeholdere og eksempelvis sylindere må gjøres fri for olje og deretter rengjøres med egnet rengjøringsmiddel før en utfører slikt arbeid ved maskinen. Ved rengjøring av elektriske motorer og komponenter må disse beskyttes mot fuktighet. Etter at vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid er utført, må maskinen testes med hensyn til om alt sikkerhetsutstyr som NØDSTOPP-bryter, endebyrtere, sikkerhetsdeksler og lignende ved maskinen innehar korrekt funksjon. 5

7 2.7 Tilbehør og originaldeler BAUER originaldeler og tilbehør er spesielt konstruert for den konkrete Bauer sagmaskin typen. Vi vil derfor gjøre dem spesielt oppmerksom på å ikke benytte tilbehør og deler som ikke er levert av Bauer, ettersom disse da ikke vil være testet eller kontrollert i forhold til den konkrete maskinen typen. Ved bruk av uoriginale deler eller tilbehør kan dette føre til redusert maskinsikkerhet og fare for eventuelle skader. Maskinprodusenten påtar seg ikke noe form for ansvar med hensyn til skade dersom det er benyttet uoriginale deler eller tilbehør. Ved bruk av uoriginale deler eller tilbehør påtar maskinoperatøren seg det hele og fulle ansvar for eventuelle skader som eventuelt oppstår. 6

8 3. Transport og forpakning Maskinen leveres i egnet forpakning med hensyn til transport forsendelse. Allikevel kan det oppstå transport skade. Derfor må maskinen og tilbehør undersøkes med hensyn til transport skade ved mottak av forsendelsen. Dersom forsendelsen er transport forsikret av produsenten, må produsenten øyeblikkelig varsles om dette. I andre tilfeller må transport skaden avklares med transportøren. Maskinen og forpakningen er konstruert med hensyn til transport med løftevogn eller gaffeltruck. Det er også montert løftepunkt med hensyn til transport ved bruk av kran. Forpakningsembalasjen må etter bruk deponeres i henhold til lokale forskrifter. Blanke maskindeler som ikke er lakkert, er beskyttet med et lag med olje. Denne beskyttelsen skal ikke fjernes. Ved transportering av maskinen uten embalasje, må i tillegg til gjeldende sikkerhetsforskrifter spesielt følgende instruksjoner overholdes: Maskinen må bare transporteres med egnet løftevogn, gaffeltruck eller kran som innehar minimum 1500 kg løfte kapasitet. Maskinen må plasseres slik at tyngdepunktet til maskinen blir mellom transportgaflene (min. lengde 1.2 m). Transportgaflene må plasseres under hele maskinen ettersom maskinsokkelen er hul. Kjølevæske beholderen må taes ut av maskinsokkelen før en utfører transportering av maskinen. Sagbuen må være plassert i dens bakre posisjon. Deksler og lignende må kontrolleres og sikres før transportering utføres. Maskinens elektroskap må sikres før transportering utføres. Utstående og/eller løst tilbehør som eksempel anslag, rullebane og lignende, må demonteres fra maskinen og transporteres separat. Før det utføres transportering av maskinen, må maskinen rengjøres for spon, smuss og eventuelle materialrester. Ved transportering er det viktig å være spesielt oppmerksom med hensyn til utstående maskindeler som ratt, håndgrep og lignende slik at disse ikke blir skadet. 7

9 4. Typeskilt og tekniske data 4.1 Typeskilt Typeskiltet er plassert nede til venstre ved drivhjuldekslet. Data som er angitt ved typeskiltet oppgies ved bestilling av reservedeler, tilbehør eller ved andre tekniske forespørsler. Vi anbefaler at du noterer ned de angitte dataene fra typeskiltet i tabellen nedenfor, slik at du har de lett tilgjengelig ved behov. 1 Typebenevnelse 2 Serie nummer 3 Elektrisk effekt (strømbelastning) 4 Elektrisk spenning 5 Årsmodell 6 Sagblad størrelse 8

10 4.2 Tekniske data Maskin størrelse Lengde Bredde Høyde Maskinvekt (uten embalasje) Elektrisk kapasitet Sagmotor Kjølevæskepumpe Hydraulikkpumpe Sag kapasitet 90 rund 90 firkant 45 venstre 45 høyre 30 høyre Arbeidshøyde (material innmating) Sagblad drivhjul Sagblad størrelse VG 450 VG 450 L Skjærehastighet Sagblad styring/føring Stikke Sagblad mating Material mating Hydraulikk olje Viskositet Kvalitet Type eksempel Anbefalt tåkesmøremiddel Anbefalt kjølevæske Støyverdier Ubelastet Belastet (avhengig av materiale) 2150 mm 3100 mm 2115 mm VG 450 / 2250 mm VG 450 L ca. 900 kg uten tilleggsutstyr, kjølevæske og embalasje VG 450 ZA 450 mm 450 x 480 mm 450 x 310 mm 450 x 290 mm 450 x 180 mm 2,2 kw 0,1 kw 0,37 kw VG 450 LZA 450 mm 450 x 620 mm 450 x 420 mm 450 x 390 mm 450 x 250 mm 930 mm Diameter 450 mm 4150 x 34 x x 34 x m/min og 70 m/min Trinnløs hastighetsregulering leveres som tilleggsutstyr Styreruller og hardmetall føringer Manuell ved hjelp av håndratt via trapesspindel Hydraulisk skjæretrykkregulering Manuell 32 til 46 i henhold til DIN HLP Shell-Tellus 32 BAUER Tåkesmøremiddel konsentrat BAUER Kjølevæskemiddel konsentrat LpA = db(a) LpA = db(a) 9

11 5. Montering og oppstart 5.1 Montering Kontroller ved mottak av maskinen med hensyn til eventuelle transportskader og om forsendelsen er komplett. Sagmaskinen kan plasseres på et jevnt fundament, hvor den deretter festes fast til fundamentet. Når sagmaskinen festes fast til fundamentet, må en kontrollere at ikke sagrammen blir festet slik at den står i spenn. Kontroller også at fundamentflaten har tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinvekten inkludert materiale. Fundamentflaten må også overflatebehandles slik at ikke eventuelle søl fra kjølevæske eller hydraulikkolje kan trenge ned i grunnen. Nødvendig arbeidsområde for sagmaskinen er angitt ved maskin fundamentflate tegningen som er vist senere i dette kapittelet. Det er viktig å sørge for at arbeidsområde rundt maskinen blir tilstrekkelig med hensyn til materialtransport til og fra maskinen. Maskinoperatøren har ansvar for å sikre arbeidsområdet slik at det ikke oppstår eventuelle farer rundt maskinen under prosessering eller ved transport av materiale til og fra maskinen. Omgivelse temperaturen hvor maskinen monteres må være i område fra 0 C til 35 C. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en maskinvater som plasseres på sagbordet. Oppmerksom! Rullebanen og materialstendere må monteres slik at de er vannrett i forhold til sagbordet. Dersom disse ikke monteres vannrett i forhold til sagbordet, blir riktignok kuttet parallelt, men ikke rettvinklet. Vi anbefaler imidlertid at en benytter våre rullebaner, og ikke materialstendere, ettersom disse blir festet fast både til sagen og fundamentet, og dermed unngår en eventuelle forskyvninger som lett oppstår ved bruk av materialstendere. Elektrisk tilkobling av maskinen må bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og autorisasjoner. Den elektriske tilkoblingen utføres i elektroskapet, hvor en kobler til ved rekkeklemmen L1, L2, L3, N og PE (Se elektriske skjema). Strømtilførselen må sikres i samsvar med elektriske data (Se kretsskjema). 10

12 5.2 Førstegangs oppstart av maskinen Før det foretas oppstart av maskinen, må maskinoperatøren gjøre seg fortrolig med maskinen, og bruksanvisningen må være grundig lest og forstått. Håndrattene ved den manuelle stikken og ved omdreiningsreguleringene er ved transport montert slik at de ikke stikker ut. Før det fortas oppstart av maskinen, må disse monteres korrekt. Fjern transport sikringer som eventuelt er montert ved sagbuen, deksler og lignende. Før det foretas oppstart av maskinen må alle maskindeler og tilleggsutstyr som er levert løst med maskinen monteres korrekt på maskinen. Tåkesmørekjølingsutstyr må minimum ha 2 bar trykkluft tilførsel. Kjølevæske beholderen plasseres inn under maskinen, og monter på plass kjølevæskepumpen (tilleggsutstyr) og pumpebeholderen. Kontroller sagblad retningen ved førstegangs oppstart av maskinen. Sagbladet skal ha retning i samsvar med den angitte pilretningen (Pilen er plassert ved det øvre sagbue dekslet). Sagbladet vil da ha løperetning ned mot sagbordet. Ved maskiner som har trinnløs hastighetsregulering, må det kontrolleres om hydraulikkpumpen innehar riktig roteringsretning (se pil angitt på pumpemotoren). Dette er svært viktig ettersom det ikke vil være mulig å opparbeide noe hydraulisk trykk dersom pumpen roterer med feil rotasjonsretning. Oppmerksom! Kontroller at alle transportsikringer ved sagbuen er fjernet før det fortas førstegangs oppstart av maskinen! Foreta et test kutt og kontroller følgende: Kontroller at innstilling av gjæringsvinkel er korrekt, se kapittel 7. Kontroller om tåkesmørekjøings systemet innehar korrekt funksjon (Smørekjølemiddel i beholder, trykkluft tilførsel tilgjegelig). Kontroller at kjølevæske beholderen er tilstrekkelig fylt med kjølevæske (Kontroller at kjølevæske er korrekt blandet). Kontroller at sagbladet er korrekt strammet. Kontroller om tanningen og den innstilte skjærehastigheten er korrekt i forhold til materialet som skal sages. Kontroller om materialet er korrekt innmatet i maskinen, og at det er tilstrekkelig fast låst. Kontroller om sagblad føringene er korrekt justert i forhold til materialet som skal sages. Kontroller om kjølevæske tilførselen er korrekt innstilt. Kontroller at utmating av de ferdig kuttede materialstykkene kan forgå på en sikker og uhindret måte. Materialet må ikke ligge inntil sagbladet når maskinen slåes på! 11

13 Det har blitt utført flere testkutt ved alle sagmaskinene før de forlater fabrikken, og sagbladføringene og stikken er innstilt slik at det maksimale snitt avviket er 0,2 mm ved en snitthøyde på 100 mm. Utfør derfor ingen endring av innstillingene ved sagbladføringene eller stikken med mindre det oppstår et snitt avvik som er større en 0,2 mm ved en snitthøyde på 100 mm. Prøv å let etter eventuelle andre feil før du utfører endring av sagbladførings og stikke innstillingen. Eksempelvis kan materialet være skjevt festet, eller oppvatring av rullebane er ikke utført tilfredsstillende. Ta gjerne kontakt med oss for telefonisk hjelp. 5.3 Fundamentflate 12

14 6. Betjening og drift 6.1 Beskrivelse av betjeningspanel Benevnelse S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 H1 H2 P1 Beskrivelse Sag - PÅ Sag - AV Sagbue - Bakover Sagbue - Fremover Matestikke - Åpne Matetikke - Lukk Mating - Bakover Mating - Fremover Stikke - Åpne Stikke - Lukk Valgbryter - Automatisk - Manuell Hovedstrømbryter NØDSTOPP-bryter Varsellys - Forstyrrelse Varsellys - Sagbladdrift Potensiometer sagbladhastighet 13

15 6.2 NC-styring VT 555W med programversjon 1.16 Etter at maskinen har blitt slått på, og styringsprogrammet har blitt lastet, vil følgende hovedmeny vises på displayet. 14

16 6.2.1 Justeringsdrift (Einrichten) Ved å trykke på tasten "Einrichten (Justeringsdrift)" velges justeringsdrift menyen. For å kunne aktivisere justeringsdrift, må valgbryteren ved betjeningspanelet være posisjonert i manuelldrift. For å svinge sagbuen, trykker du på de respektive tastene høyre eller venstre inntil du oppnår ønsket ER-Y verdi (vinkel). Alle andre funksjoner blir også betjent ved hjelp av tastene på trykkeskjermen. Ved å trykke på tasten "Menue (Meny)" vil du returnere tilbake til hovedmenyen. 15

17 6.2.2 VG program manuell Ved dette programmet har du mulighet til å angi en ønsket vinkel, enten ved å velge de tre standard vinklene 90, -45 og 45, eller ved at du angir en vinkel ved å trykke på det nummeriske feltet for Skal-verdi (Soll). Det vil da fremkomme et nummerisk tastatur som du benytter til å å angi ønsket vinkel. Angi ønsket vinkel, dersom du ønsker å angi venstre vinkel, benytter du fortegnet - fremfor. Den inntastede verdien angies ovenfor tastaturet. Dersom du taster inn feil verdi, kan du benytte piltastene til å navigere deg til sifferet som er feiltastet og deretter overskrive dette ved ny inntasting. Når du har tastet inn ønsket verdi, bekrefter du dette ved å trykke på tasten Enter, som samtidig gjør at du returnerer tilbake til forrige meny. Ved å trykke på tasten ESC, vil du returnere til bake til forrige meny uten at vinkel verdien blir endret. Ved å trykke på tasten Start, vil sagbuen posisjonere seg til angitt skal-verdi. Dersom en trykker på tasten stopp, vil sagbue forflytningen bli avbrutt. Ved å trykk på start igjen etter avbrudd, vil sagbuen på nytt forflytte seg til skal-vinkel posisjon. 16

18 I menyen VG program manuell har du også mulighet til å avlese antall driftstimer som sagbladet har vært i bruk. Dette gjøres ved å trykke på tasten "Blattw.". Ved å trykke på tasten "Reset", vil driftstime telleren for sagbladet bli nullstilt. Dette gjøres eksempelvis når en bytter sagblad. Dermed har du mulighet til å holde oversikt over standtiden for hver enkelt sagblad. Driftstime telleren med hensyn til hydraulikk systemet, kan bare nullstilles dersom en angir et passord. Ved å trykke på tasten Meny, vil en returnere tilbake til hovedmenyen. 17

19 6.2.3 Oversikt over PLS-kontroller - Siemens Simatic S7-200 Innganger Utganger Nr Beskrivelse Nr Beskrivelse I 0.0 Sagmotor er i drift (K1+Q1) Q 0.0 Antall teller (Z1) I 0.1 Automatisk på (S11) Q 0.1 Advarsellys - Forstyrrelse I 0.2 Sagmotor på (S1) Q 0.2 Buntstikke (K3) I 0.3 Sagmotor av (S2) Q 0.3 Sagmotor motorvern (K1) I 0.4 Sagbue fremover (S3) Q 0.4 Hydraulikkpumpe motorvern (K2) I 0.5 Sagbue bakover (S4) Q 0.5 Sagbue bakover (Y1) I 0.6 Stikke lukket (S5) Q 0.6 Sagbue fremover (Y2) I 0.7 Stikke åpen (S6) Q 0.7 Stikke lukke (Y3) I 1.0 Matestikke lukket (S7) Q 1.0 Stikke åpne (Y4) I 1.1 Matestikke åpen (S8) Q 1.1 Matestikke lukke (Y5) I 1.2 Mating fremover (S9) Q 2.0 Matestikke åpne (Y6) I 1.3 Mating bakover (S10) Q 2.1 Mating fremover (Y7) I 1.4 Hydraulikkpumpe i drift (K2+Q3) Q 2.2 Mating bakover (Y8) I 1.5 Antall teller lik skal-antall (Z1) Q 2.3 Ledig I 2.0 Sagbue til bakre (S3e) I 2.1 Sagbue til fremre (S4e) I 2.2 Mating til fremre (S5e) I 2.3 Mating til bakre (S6e) 18

20 6.2.4 Sagprogram - automatisk (Zangenprogramm) Ved hovedmenyen trykker du på tasten "Zangenpro" for å gå til menyen sagprogram (helautomatiske sagprogram). Ved denne menyen har du mulighet til å sage materialstykker med forskjellige gjæringsvinkler og lengder i automatisk modus. Et program kan bestå av inntil 12 delsetninger (delstykker) som igjen kan repeteres inntil 999 ganger. Eksempel: Trykk på vinkel 1 for å angi første ønskede gjæringsvinkel ved første delsetning. Det vil da fremkomme et nummerisk tastatur på displayet, slik at du kan angi vinkelen. Angi den ønskede gjæringsvinkel inkludert fortegn med hensyn til høyre eller venstre. Den inntastede verdien vises over tastaturet. Dersom du taster inn feil verdi, kan du benytte piltastene til å navigere deg til sifferet som er feiltastet og deretter overskrive dette ved ny inntasting. Når du har tastet inn ønsket verdi, bekrefter du dette ved å trykke på tasten Enter, som samtidig gjør at du returnerer tilbake til forrige meny. 19

21 Ved å trykke på tasten ESC, vil du returnere til bake til forrige meny uten at vinkel verdien blir endret. Etter at 1. gjæringsvinkel er angitt, trykker du på tall-feltet ved "SollM"(Skal-lengde) ved den første delsetningen. Et nummerisk tastatur vil da vises på displayet, slik at du kan taste inn den ønskede lengde verdien. Etter at du har tastet inn ønsket lengde, berkeftes inntastingen ved hjelp av tasten Enter. Trykk så på tall-feltet for "Winkel 2"(vinkel 2) ved den første delsetningen, og angi den ønskede gjæringsvinkelen for vinkel 2. Ønsket antall delstykker (maks 999) angis ved å trykke på tall-feltet ved feltet "Eingegeben" (Angitt antall). Antall delstykker tastes inn ved hjelp av det nummeriske tastaturet som fremkommer. Oppmerksom! Første delsetning + stykkteller fungerer bare dersom 1. vinkel er mellom 90 til -45 og 2. vinkel er mellom 90 til +30. For alle andre tilfeller er det nødvendig med flere delsetninger, se program eksempel. Det er maksimalt mulig å angi 12 delsetninger. Ved inntasting av flere delsetninger, vil den 2. gjæringsvinkelen til delsetningen forran automatisk overført til 1. gjæringsvinkel delsetningen etter. Derfor kan en da bare angi ønsket lengde og 2. gjæringsvinkel ved delsetningen som følger etter den første. For å bla til delsetningene 5-12, trykker en på tasten "Next" (neste). Plasser så materialet i sagen slik at det er mulig å utføre et forkutt. Kjør sagbuen bakover og lukk begge stikken. Sett valgbryteren i posisjon automatisk. Nullstill telleren for antall ferdig utført kutt til null ved å trykke på tasten "Z 0". Ved at en deretter trykker på tasten "Start", vil den automatiske sagsyklusen starte opp. Dersom en trykker på tasten "Stop", vil den automatiske sagsyklusen bli avbrutt etter at det pågående kuttet er ferdig utført. Ved å trykk på "Start" tasten etter et avbrudd, vil maskinen forsette den påbegynte sagsyklusen fra der den ble avbrutt. 20

22 Når en delsetningen er ferdig utført i sagprogrammet, vil dette bli angitt ved at det vises et kryss ved siden av delsetningsnummeret. Over stykktelleren vises antall program repetisjoner som til nå er utført. Dersom en stykklengde settes til 0, vil dette føre til at programmet blir avsluttet ved denne delsetningen. Også selv om det blir angitt flere delsetninger etter den aktuelle delsetningen. Gjæringsvinkler og stykklengder kan også endres selv om en automatisk syklus er under utførelse. Ved materialslutt, vil det fremkomme en feilmelding som en varseltrekant med et utropstegn inni. Ved å trykke på varseltrekanten, vil den aktuelle feilmeldingen vises på displayet. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du returnere tilbake til forrige meny. Utbedre feilen / forstyrrelsen som har oppstått! Ved dette tilfellet, så mater du inn mer materiale i maskinen, slik at det siste kuttet som ble utført kan fortsette. Det siste kuttet vil altså bli utført på nytt som et forkutt ved det nye materialet, slik at den automatiske syklusen forsetter. Materialslutt (materialende) er den eneste feilmeldingen som en ved et enkelt trykk på start tasten igjen får den automatiske syklusen til å fortsette igjen. Ved alle andre feilmeldinger, må en etter utbedring av feilen / forstyrrelsen som er angitt i feilmeldingen, trykke på tasten "i.o" for å bekrefte at feilen er rettet. Oppmerksom! Dersom du slår av hovedstrømbryteren, vil programmet som du har angitt forsvinne fra minnet og må ved behov angis på nytt. 21

23 6.2.5 Lagre sagprogram Kontrolleren er utstyrt med 3 forskjellige lagringsplasser PLS - minnet og display - minnet kan hver bare lagre 1 program. Bare program som er angitt og lagret i Program minnet, vil kunne hentes frem igjen etter en inn- og utkobling av maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren. Opprette et program i program minnet: Ved å trykke på tasten "Zangenpro" i hovedmenyen, veksler du til Sagprogram menyen. Ved å trykke på tasten "Progr." kommer du til menyen for programminnet. 22

24 Angi her programmet ved at du trykker på feltene vinkel og lengde, og deretter angir verdiene. Ved å trykke på tasten "Next"(neste) vil du kunne bla til delsetning 5 til 12, for å angi disse. Trykk så på tasten "Programmnamen"(programnavn) eller "Programmnummer"(programnummer), og det vil da komme frem et tastatur på skjermen som du kan benytte til å taste inn dette. Her kan du da angi et passende navn eller nummer for programmet. Dersom du taster feil, vil du kunne benytte piltastene til å navigere til riktig posisjon, slik at du kan taste inn på nytt ved å skrive over. Trykk deretter på tasten "Enter", og navnet eller nummeret vil da bli lagret, og du returnerer tilbake til forrige meny. Ved å trykke på tasten "ESC", returnerer du tilbake til forrige meny uten at endring av navnet eller nummeret blir utført. Dersom programmet er ferdig programmert, trykker du på tasten "Speichern"(lagre), og dermed blir programmet lagret i data-minnet. Ved å trykke på tasten "Inhalt"(innhold-oversikt), vises en oversikt over alle programmene som er lagret i data-minnet. 23

25 Ved hjelp av piltastene kan du bla frem og tilbake mellom de ulike programmene som er lagret i data-minnet. Ved å trykke på et av programnavnene, eller nummeret, vil dette bli lastet inn i program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du gå videre til program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "Senden"(sende), vil programmet bli lasten inn i PLS-minnet, og du vil automatisk returnere tilbake til sagprogram menyen. (Zangenprogramm). Sagprogrammet har nå blitt lastet inn i PLS-minnet, og er aktivt klar til bruk. Plasser så materiale inn i maskinen, slik at forkutt kan utføres. Kjør sagbuen tilbake, og lukk begge stikkene. Plasser valgbryteren ved betjeningspanelet i posisjon "Automatisk". Nullstill deretter stykktelleren ved å trykke på tasten "Z 0". Deretter trykker du på tasten "Start" for å starte den automatiske sagsyklusen. Ved å trykke på tasten "Stop"(Stopp), vil kuttet som er under utføring bli fullført, og deretter vil den automatiske sagsyklusen bli avbrutt. Ved å trykk tasten "Start" igjen etter at du har foretatt et avbrudd med stopp tasten, vil den automatiske sagsyklusen forsette videre drift fra stedet hvor den stoppet opp ved avbruddet. 24

26 Ved hjelp av et kryss ved siden av delsetningsnummeret, angis det om det aktuelle delsetningen i det automatiske sagprogrammet er ferdig utført. Over stykktelleren, angis det hvor mange program repetisjoner som er ferdig utført. Dersom en angir lengden (skal-lengde) lik 0, betyr dette at programmet blir avsluttet ved denne delsetningen, også selv om en angir flere delsetninger etter denne delsetningen i programmet. Vinkel og lengde kan også endres under utførelse av den automatiske syklusen. Ved materialslutt vil en feilmelding, varseltrekant med et utropstegn inni, vises på displayet. Ved å trykke på varseltrekanten, vil mer utfyllende hjelpetekst med hensyn til feilmeldingen komme frem på displayet. Ved å trykke på tasten "ESC", vil du returnere tilbake til forrige meny. Utbedre feilen / forstyrrelsen som har oppstått! Ved dette tilfellet, så mater du inn mer materiale i maskinen, slik at det siste kuttet som ble utført kan fortsette. Det siste kuttet vil altså bli utført på nytt som et forkutt ved det nye materialet, slik at den automatiske syklusen forsetter. Materialslutt (materialende) er den eneste feilmeldingen som en ved et enkelt trykk på start tasten igjen får den automatiske syklusen til å fortsette igjen. Ved alle andre feilmeldinger, må en etter utbedring av feilen / forstyrrelsen som er angitt i feilmeldingen, trykke på tasten "i.o" for å bekrefte at feilen er rettet. 25

27 6.2.6 Hente et lagret sagprogram Ved hovedmenyen trykker du på tasten "Zangenpro"(sagprogram). Deretter trykker du på tasten "Progr"(program) for å veksle til program-minne menyen. Deretter trykker du på tasten "Inhalt"(innhold-oversikt) for å få opplistet en oversikt over alle programmene som er lagret i data-minnet. Ved hjelp av piltastene kan du bla frem og tilbake mellom de ulike programmene som er lagret i data-minnet. Ved å trykke på et av programnavnene, eller nummeret, vil dette bli lastet inn i program-minne menyen. Ved å trykke på tasten "Senden"(sende), vil programmet bli lasten inn i PLS-minnet, og du vil automatisk returnere tilbake til sagprogram menyen. (Zangenprogramm). 26

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Samsvarserklæring... 3. 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 4

Samsvarserklæring... 3. 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 4 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring... 3 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 4 1. Informasjon om maskinen... 6 1.1 Innledning... 6 1.1.2 Matings- og prosesserings- muligheter... 6 1.2 Tekniske Data...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 3

Innholdsfortegnelse. 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 3 Innholdsfortegnelse 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 3 1. Informasjon om maskinen... 5 1.1 Innledning... 5 1.1.1 Kjennetegn ved maskinen... 5 1.1.2 Matings- og prosesserings- muligheter... 7 1.2 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

Båndsag Mod. 450 HFA CNC 90 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

KKS 401 NA DRNC. Innholdsfortegnelse

KKS 401 NA DRNC. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 0. Generelle Sikkerhetsinstrukser... 3 1. Informasjon om maskinen... 4 1.1 Maskinens egenskaper... 4 1.2 Matings- og prosesserings- muligheter... 5 1.3 Tekniske Data... 6 1.3.1 Sag

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer