PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning Maskin dimensjoner...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner..."

Transkript

1

2 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning Maskin dimensjoner Standard utstyr og tilleggs utstyr Sikkerhets informasjon Transport, montering og oppstart av maskinen Transport Håndtering og vatring av maskinen Utpakking av maskinen Montering av maskinen Monterings informasjon Fundament plan Sikkerhets line Elektrisk tilkobling Kontroll av elektromotor omdreinings retning Bruk av maskinen Material kvalitet Plassering av materialet i maskinen Bøye prosessering Betjeningspanel Bøye metoder ved platevalse maskin Konisk vinkel plassering Konisk bøying Fjerning av ferdig bøyd materiale fra maskinen Innstilling av det digitale displayet (Opsjon) Endebrytere Vedlikehold Forebyggende vedlikehold Olje/smørings punkt Oljesammenlignings tabell Konstruksjons tegninger og reservedels lister Mekaniske reservedeler Elektriske skjema Side : 1

3 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Samsvarserklæringen som spesifikk gjelder din maskin er vedlagt den engelsk språklige bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvars erklæring for en tilsvarende maskin. Side : 2

4 1. Garanti betingelser Garanti tiden er 12 måneder regnet fra leverings dato. Garantien gjelder bytte eller reparasjon av defekte deler som skyldes feil på grunn av materiale eller produsent. Transport og frakt kostnader av deler, som trengs vedrørende bytte eller reparasjon omfattes ikke av garantien. Garantien omfatter ikke normale slitasje deler. Garantien er ikke gyldig dersom maskinen blir brukt til andre formål en det den er konstruert for. Denne bruksanvisningen inneholder generell informasjon for at du skal få tilstrekkelig informasjon om denne maskinen. Slik at du kan forstå maskinens funksjoner. Ved behov kan du ta kontakt med P. Meidell AS, se kontakt informasjon nedenfor. P. Meidell AS vil være behjelpelig dersom eventuelle problemer skulle oppstå med deres maskin. P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Side : 3

5 2. Innledning Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om plassering, sikkerhets forskrifter, vedlikehold av maskinen, tekniske spesifikasjoner, reservedels lister og elektriske kretsskjema tegninger for Akyapak Asymmetrisk 3 valse platevalse. Det kan forekomme noen forskjeller mellom bruksanvisningen og din maskin på grunn av kontinuerlig utvikling av maskinen. Vennligst ta kontakt med P. Meidell AS vedrørende montering, betjening og vedlikehold av maskinen. Denne bruksanvisningen vil være til stor hjelp for dem, og bør alltid oppbevares ved maskin. OPPMERKSOM!!!! Bruksanvisningen skal alltid oppbevares ved maskinen. OPPMERKSOM!!!! Maskinen må bare betjenes av personell som innehar de riktige kvalifikasjonene og korrekt opplæring i bruk av maskin. En hver modifikasjon av maskinen uten skriftlig tillatelse fra Akyapak er strengt forbudt, og slike endringer kan forårsake store maskin skader og ulykker. Arbeidsområdet rundt maskinen må være fri for brennbart og eksplosivt materiale. Området må være innendørs slik at det ikke kan påvirkes av vær og vind. Når maskin operatøren forlater maskinområdet, må maskinen alltid bli slått av med hoved bryteren i posisjon 0, og maskin operatøren må alltid ta med seg sikkerhets nøkkelen til maskinen. Ikke demonter eller fjern maskinens sikkerhets deksler. Maskin operatører som skal anvende denne maskinen må bekrefte at han/hun har lest denne bruksanvisningen og forstått det hele og fulle innholdet i den. Operatør, Navn og fornavn Signatur Dato Arbeidsgiver Side : 4

6 3. Maskin dimensjoner Side : 5

7 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr Standard utstyr og tilleggsutstyr er listet opp nedenfor. Standard utstyr leveres med alle maskiner. Tilleggsutstyr som er levert med din maskin er avkrysset i den engelsk språklige bruksanvisningen. Standard utstyr. Maskinen er produsert i stål konstruksjon. Valsene er produsert av spesial stål. Side valse er opplagret. Over og under valse i foringer. Frittstående betjeningspanel. Alle funksjoner til maskinen kan betjenes fra betjeningspanelet. Senter valse rotasjon drives av en girutvekslet elektromotor. Maskinen har elektriske vern i forhold til overbelastning. Elektriske komponenter (Siemens, Telemecanique) I henhold til gjeldende CE-standarder. Tilleggs utstyr. Side valse med motor. Nedre valse med motor. Herdede valser. Kjegle (konus) bøye enhet. Forlengede valser. Del bøyings valser. Digital display. Sentralisert smørings system. Material matingsbord. Fotpedal. Elektrisk spenning er tilpasset. Side : 6

8 5. Sikkerhets informasjon Akyapak 3 valsers platevalse har øvre og nedre roterende valser. Mellom disse valsene, kan operatørens fingrer eller hender klemmes fast. Vær derfor spesielt forsiktig og sørg for at verken operatørens klær eller fingrer kommer i nærheten av disse valsene når de roterer. Ikke utfør vedlikeholds arbeid når maskinen er i drift. Sørg for at maskinen er slått i stillstands før du fjerner det bakre sikkerhets dekslet. Etter at du plasserer tilbake sikkerhets dekslene, kontroller nøye at sikkerhets funksjonene og utstyret til maskinen fungerer korrekt. DERSOM DET OPPSTÅR EN FARLIG SITUASJON, TRYKK UMIDDELBART NØDSTOPP- BRYTEREN ELLER TRÅ PÅ SIKKERHETS LINEN SOM ER MONTERT RUNDT MASKINEN! Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-BRYTEREN eller trå på sikkerhets linen som er montert rundt maskinen. Maskinen må alltid settes i stillstands før det utføres vedlikehold, reparasjon eller rengjøring av maskinen. Sikkerhets deksler skal aldri fjernes fra maskinen. Side : 7

9 Mulige faremomenter ved maskinen. På Akyapak 3 valsers platevalse, er det tatt en rekke forholdsregler som skal forhindre farlige situasjoner og påfølgende skader. F.eks. De elektriske installasjonene er innkapslet i et elektroskap. Andre farlige maskinsteder er hvor valsene roterer. Ved feil eller uforsiktig bruk, kan farlige situasjoner oppstå. Under drift, er det montert en sikkerhets line rundt maskinen for beskyttelse mot at farlige situasjoner skal kunne oppstå. Skader kan oppstå. Maskin operatørens fingrer eller hender kan skades. Maskin operatørens klær eller andre tilsvarende ting kan forårsake skade. Deformert arbeids materiale. En tredje person dersom han/hun oppholder seg i maskin arbeidsområdet når materialet blir bøyd kan komme til skade. Maskinens bøye utstyr kan komme til skade. Alt personell som opererer, installerer og vedlikeholder maskinen er ansvarlige for å lese alle advarsel skiltene og denne bruksanvisningen. Ikke forsøk å bøye harde materialer med unntak av metall som er beregnet for forming eller aluminiums plater. Ved forsøk på bøying av harde materialer, vil dette kunne føre til skade både med hensyn til maskinen og deg selv. Det er strengt forbudt å utføre noe form for modifikasjon på maskinen med hensyn til sikkerhet og produktivitet av maskinen. Drifts vedlikehold av maskinen og alle sikkerhets forskriftene i bruksanvisningen må følges. Maskinens tiltenkte bruksområde. Akyapak asymmetrisk platevalse er konstruert for å forme materiale og dens formings funksjoner er beskrevet nedenfor. Denne maskinen kan utføre bøyinger av lukkede eller halvlukkede rør eller kjegleformer. Våre maskiner er konstruert med ulike kapasiteter og dimensjoner med hensyn til tykkelsen til mulig materiale som skal bøyes. Kontroller derfor plate tykkelsen med hensyn til om den samsvarer med oppgitte data i denne bruksanvisningen før du starter med bøying av materialet. Ikke forsøk å bøye materialet som ikke er innenfor maskinens oppgitte kapasitet med hensyn til tykkelse og kvalitet av materialet. For å identifisere Akyapak asymmetrisk platevalse, er valse diameter, bredde og tykkelse til bøye materialet oppgitt. F.eks ; 190 x 2100 x 6 = Maskin type 190 = Valse diameter 2100 = Maksimal bredde til bøye materialet 6 = Tykkelsen til materialet (mm) som er 1,5 ganger større en valse diameteren. Disse verdien er korrekte for materialer med St-37 kvalitet. Deformerings trykk 240 N/mm2 Nominelt trykk 370 N/mm2 Side : 8

10 Korrekt bruk av maskinen. Alle bøye prosesser skal utføres ved front av maskinen hvor betjeningspanelet er plassert, og bare en person skal betjene maskinen under bøye prosessen. Ved plassering av materialet i maskinen, bør også en andre person hjelpe til med, men når selve bøy prosessen utføres, skal maskinen bare betjenes av en person. Derfor er maskin operatøren ansvarlig for at alle sikkerhetsforskrifter følges og han/hun må sørge for at hvert trinn kontrolleres nøye. Rundt maskinen må det opprettes et arbeidsområde i samsvar med maksimal størrelse til bøye materialet, dette arbeidsområdet må være avsikret. Ingen må oppholde seg i dette område når bøye prosessen utføres med unntak av maskin operatøren. Ukorrekt bruk av maskinen. Ingen må oppholde seg innenfor maskinen nødvendige arbeidsområde med unntak av maskin operatøren. Ved vedlikehold av maskinen, må maskinen frakobles den elektriske strømforsyningen. Ingen må stå på maskinen, se bilde nedenfor, ikke under noen omstendigheter. Krav til maskin operatør. Maskin operatøren må inneha nødvendige kvalifikasjoner og ha gjennomført nødvendig opplæring med hensyn til betjening av maskinen. Maskin operatøren må skriftlig undertegne at han/hun har gjennomført nødvendig opplæring og at han/hun har lest denne bruksanvisningen og forstått det hele og fulle innholdet. Medarbeidere som er yngre enn 18 år, har ikke tillatelse til å anvende denne maskinen. Ved tvil, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS. Side : 9

11 Verneutstyr for maskin operatøren og vedlikeholds personell. Når maskinen er i drift, må maskin operatøren bruke på grunn av fare for fallende materiale bruke vernesko med stål beskyttelse. Videre så må maskin operatøren bruke vernehansker ved håndtering av materialet på grunn av eventuelle kvasse kanter på materialet. Vedlikeholds personell må benytte vernehansker og vernesko ved utførelse av vedlikeholds arbeid på maskinen. Sikkerhetsfaktorer ved oppmontering av maskinen. Akyapak maskinen må plasseres på et sterkt, hardt og oppvatret fundament. Fundament planen må være godkjent for å kunne tåle tilstrekkelig belastning med hensyn til maskinens vekt og materiale som skal prosesseres i maskinen. Dersom maskinen ikke plasseres på et jevnt underlag (ikke i vater) kan maskinen forårsake alvorlige skader og ulykker. Materiale vil ikke kunne bøyes korrekt i en maskin som er ukorrekt montert. Dessuten vil det lett kunne oppstå alvorlige skader eller ulykker ved maskiner som er ukorrekt montert. Hvis maskinen skal være plassert på lager en tid før den taes i bruk, må maskinen tildekkes slik at den beskyttes mot støv o.l. Sikkerhetsutstyr. På neste side vises en oversikt over sikkerhetsutstyr som er montert på Akyapak asymmetrisk platevalse. Som en kontroll av dette sikkerhetsutstyret er det også vedlagt en kontroll liste som maskin operatøren skal gjennomgå. Kontroll av sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret skal kontrolleres før hvert arbeidsskift. Alt sikkerhetsutstyr skal kontrolleres grundig minimum en gang i uken. Etter hvert service intervall og vedlikehold, skal sikkerhetsutstyret kontrolleres. Viktige kontroll punkter. Kontroller om maskinen er korrekt plassert. Kontroller om maskinen lager ulyder. Kontroller om maskinen prosesserer korrekt. Kontroller om maskinen er korrekt og sikkert montert til fundament planet. Side : 10

12 Utbedre og fjern alle problem eller feil ved maskinen før du tar maskinen i bruk. Stopp maskinen øyeblikkelig ved hjelp av NØDSTOPP-bryteren dersom du oppdager fare eller feil ved maskinen når maskinen er i drift. Dersom du ikke kan utbedre feilen selv, ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse. Sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen skal aldri fjernes eller forbikobles under noen omstendighet når maskinen er i drift. Sikkerhetsutstyr ved maskinen : 1. Beskyttelse deksler. 2. Hovedstrøm bryter ved betjeningspanelet. 3. Lampe for indikasjon om at strømforsyning er tilkoblet betjeningspanelet. 4. Lampe for indikasjon om at overbelastnings vernet er utløst. 5. NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet. 6. Nøkkelbryter ved betjeningspanelet. 7. Display ved betjeningspanelet. 8. Andre brytere ved betjeningspanelet. 9. Advarsel merkeskilt. 10. Lydnivå fra stømforsyningskabelen. 11. Tilkoblings kabel til betjeningspanelet. 12. Manuell smøring av maskinen har blitt utført eller ikke. 13. Sikkerhets line rund maskinen. Side : 11

13 Sikkerhetsutstyr kontroll liste. PLATEVALSE Ta en kopi av denne kontroll listen ved hver kontroll som skal utføres. Kryss av ved hvert punkt når kontrollen viser at utstyret innehar korrekt funksjon. Ta vare på disse kontroll listene som dokumentasjon for at sikkerhetsutstyret har vært kontrollert og funnet i orden dersom det skulle oppstå en feil eller ulykke ved maskinen. KONTROLL LISTE MASKIN TYPE KONTROLL DATO BESKYTTELSE DEKSLER : De må være monterte korrekt og fast skrudd. HOVEDSTRØM BRYTER : Hovedstrøm bryteren må være montert, og kontroller at den fungerer korrekt. OVERBELASTNINGS INDIKASJONS LAMPE : Den må være montert, og når overbelastnings vernet blir aktivisert skal den bli aktivisert. NØDSTOPP-BRYTER : Den skal være montert ved betjeningspanelet, kontroller at maskinen settes i stillstands når den blir aktivisert. NØKKELBRYTER (0-1) : Den skal være montert på betjeningspanelet. Når den settes i posisjon 1, skal displayet og maskinens styresystemer bli aktivisert. ALLE ANDRE FUNKSJONS BRYTERE : Må være korrekt montert, og inneha korrekt funksjon. ADVARSEL MERKESKILT : Alle advarsel merkeskilt må være korrekt montert, og skal være montert slik at de lett kan sees. STRØMFORSYNINGS KABEL : Strømforsynings kabelen må være korrekt fast skrudd, og må ikke på noen måte være skadet. Den børe monteres slik at den er beskyttet mot mekanisk skade. BETJENINGSPANEL TILKOBLINGS KABEL : Den må være korrekt montert og den fleksible kappen rundt kabelen må kontrolleres for eventuelle skader. KONTROLL AV OLJENIVÅ : Maskinens olje nivå må kontrolleres og likeledes må den manuelle smøringen kontrolleres. Side : 12

14 Merkeskilt på maskinen Side : 13

15 Side : 14

16 6. Transport, montering og oppstart av maskinen 6.1 Transport Det anbefales at maskinen transporteres innkapslet i plastfolie som er vannsikker slik at maskinen ikke blir påvirket av vær og vind. Plasser maskinens tyngste side i fremkant på lasteplanet til lastebilen (trucken), slik at en kan oppnå normale kjøre egenskaper. Se figur 1. Etter at maskinen er lastet, kontroller at maskinen er plassert korrekt, og plasser støtter med hensyn til de bevegelige delene til maskinen. Figur 1 Som figur 2 viser, fest maskinen fast til underlaget ved alle fire hjørnene til maskinen ved hjelp av 4 treklosser som spikres fast i underlaget. Figur Håndtering og vatring av maskinen Bruk alltid høy kapasitet stropper og tau av syntetisk materiale når du skal løfte maskinen. Kontroller vekt kapasiteten til stroppene og jamfør dette med maskinens vekt. Maskinen skal løftes slik som figur 3 nedenfor viser, både stropper og tau må løftes samtidig. Det anbefales at tauene strammes først og videre løfter du maskinen slik at den kommer i balanse, ettersom maskinens hoved vekt er på motor/drivverk siden (ikke ved valsene). Det er viktig at du ikke løsner tauene, ellers vil maskinen kunne skli og tippe over. Figur 3 Side : 15

17 6.3 Utpakking av maskinen Den asymmetriske platevalsen er påført olje og dekket med vannsikker plastfolie for at maskinen skal være beskyttet mot vær og vind under transport. Dersom maskinen blir transportert ved bruk av åpne kjøretøy, må maskinen i tillegg også tildekkes med en presenning slik at plastfolien beskyttes fra eventuelle skader. Ved utpakking, kontroller maskinen for eventuelle transport skader med en gang, og sørg for at dette blir nedtegnet på transport dokumentene før du undertegner at maskinen er mottatt fra transportøren. Bruk alltid vernehansker når du pakker opp maskinen. Ulakkerte flater er beskyttet med olje under transport. Rengjør dette ved hjelp av Kerosen påført egnede kluter. Avfallshåndter emballasje og rengjørings materialet i henhold til gjeldene lokale avfallshåndterings forskrifter. Rengjøring av maskinen, som er beskyttet med beskyttelse olje, gjøres som følgende. Valser og ulakkerte overflater rengjøres ved hjelp av Kerosen eller lignende løsemiddel. Lakkerte overflater rengjøres ved hjelp av en blanding av diesel olje og vann. 6.4 Montering av maskinen Maskinens monterings (fundament) flate må tilpasses i henhold til montering informasjonen gitt på neste side, og monteres fast i henhold til informasjon i kapittel 6.6. Etter at du har kontrollert at maskinen er plassert i korrekt posisjon, må den nivå justeres slik at den blir i vatret posisjon. Maskinen må videre monteres fast i fundamentflaten. Bruk desimal nivåjusterings enheter slik at maskinen blir posisjonert korrekt i vatret posisjon, fest så mutteren fast slik at maskinen er korrekt fast skrudd til fundamentflaten. Side : 16

18 6.5 Monterings informasjon Før du begynner å montere maskinen, kontroller maskinens størrelse og informasjonen nedenfor. 1. Det er viktig at arbeidsområde rundt maskinen er tilstrekkelig på alle kanter av maskinen, slik at vedlikeholdsarbeid av maskinen kan gjennomføres. 2. På fremsiden av maskinen, bør det settes av minimum 1,5 x platelengden som skal prosesseres i maskinen, slik at du lett kan transportere materialet til og fra maskinen. 3. På hver av sidene til maskinen, bør det settes av tilstrekkelig arbeidsområde, slik at prosessering av materialet blir enkelt, og i tillegg bør det settes av minimum 1 meter gang område på hver side av maskinen. Side : 17

19 6.6 Fundament plan Maskinen må plasseres på et hardt og skikkelig underlag for at den skal kunne prosessere korrekt. Fundament planet må ha tilstrekkelig bæreevne i forhold til maskinens vekt og materialet som skal prosesseres i maskinen. Fundamentet må være av typen betong. Maskinen må ikke plasseres på betong fundamentet før etter 72 timer etter at betongen er ferdig herdet. Side : 18

20 6.7 Sikkerhets line Sikkerhets linen som er montert rundt maskinen, er demontert under transport (på grunn av maskinens størrelse og transport innfesting). Sikkerhets linen må derfor på monteres igjen etter at maskinen er korrekt fast montert til fundament planet. Sikkerhets linen er montert på tre av sidene til maskinen. Vinkel enheter brukes for å stramme sikkerhets linen. Skru disse enheten fast i maskinen. Monter så sikkerhets linen på trinsene og stram linen. Sikkerhets linen er montert på maskinen i tilfelle nødstilfelle. Linen skal strammes slik at det skal være nok å bare berøre den mykt, så skal maskinen stoppe opp å bli satt i stillstands. For å starte opp igjen maskinen må du benytte bryteren på betjeningspanelet. Side : 19

21 6.8 Elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling må bare utføres av autorisert elektriker. Før tilkobling utføres, må de korrekte strøm og spennings verdiene avleses på merket som er festet på elektroskapet, og tilkoblingen må utføres i samsvar med disse verdiene. Trekk strømforsynings kabelen gjennom hullet på siden av maskinen. Trekk strømforsynings kabelen til elektroskapet igjennom slangen som er mellom elektroskapet og hullet i siden på maskinen. Tilkoble så strømforsynings kabelen til de korrekte terminal kontaktene i elektroskapet. Betjeningspanel kabelen som er mellom maskinen og det frittstående betjeningspanelet tilkobles separat. Den tilkobles ved hjelp av at multikontakten settes i multipluggen på siden av maskinen, se bilde nedenfor. Side : 20

22 6.9 Kontroll av elektromotor omdreinings retning Etter at elektrisk tilkobling er gjennomført, må maskin operatøren kontrollere om elektro motoren har korrekt omdreinings retning. For å utføre denne kontrollen gjør som beskrevet nedenfor. 1. Slå hovedstrøm bryter ved elektroskapet i posisjon Slå nøkkelbryter ved betjeningspanelet i posisjon Kontroller at varsellampen med hensyn til at strømforsyning er tilkoblet er aktivisert. Hvis den ikke lyser, må den elektriske tilkoblingen, nødstopp-bryter og sikkerhets linen kontrolleres. 4. Trykk start bryteren. 5. Kontroller om valsene fungerer eller ikke. For så å kontrollere at elektromotoren har riktig omdreinings retning, kontroller om øvre og nedre valser roterer i retningen som er i samsvar med indikasjons pilene. Se tegning nedenfor. Dersom ikke nedre valsene ikke er i samsvar med pil retningen, stopp maskinen øyeblikkelig ved hjelp av å trykke NØDSTOPP-bryteren. Maskinen kan bli skadet dersom den prosesserer med feil retning i mer en 5 sekunder. Dersom den elektriske tilkoblingen er feil, må du endre på en av fasene med hensyn til strømforsynings kabel tilkoblingen. Før dette gjøres, må strømforsyningskabelen frakobles det elektriske strømnettet. Side : 21

23 7. Bruk av maskinen For at en skal kunne oppnå høy produktivitet, må korrekt bruk, korrekt vedlikehold og regelmessig rengjøring utføres. Materiale må alltid forbredes før det skal bøyes i henhold til dets struktur. Dette vil si : 1. Rengjør eventuelle fliser/avfall som er på kantene til materialet. 2. Rengjør eventuelle fliser, avfall og rust på flatene til materialet. Dersom en ikke fjerner dette kan dette føre til skade på valsene, selv om de er herdede. 3. Husk å rengjør begge flate sidene til materialet. 4. Før du starter bøye prosessen, kontroller materialet nok en gang for fliser/avfall slik at du er sikker på at det er skikkelig rengjort. Den fysiske tilstanden til platen vil alltid påvirke kvaliteten til material bøyingen. Dersom flatene til materialet er skittent, vil platen kunne bli oppstripet/skadet under bøye prosessen. 7.1 Material kvalitet Som du sikkert vet, halv kvalitets materialet, som er tiltenkt bøyd, leveres i ulike kvalitets typer. Ulike materialer kan ikke gi samme resultat under bøye prosessene på grunn av forskjellene mellom de ulike material kvalitetene. De viktigste faktorene som påvirker bøy kvaliteten : 1. Plate kvaliteten. 2. Formendrings grensen. 3. Elastisitets grense. 4. Material retning. 5. Om platen har lik tykkelse over hele arealet, tykkelse homogenitet. Disse faktorene er så viktige at dersom du endrer på en av de, vil du ikke få lik bøye resultat under bøyingen. For eksempel, når du vil bøye et materiale som elastisitets faktoren er høyere med de samme maskin innstillingen, vil den oppnådde diameteren bli ulike. Du vil også kunne oppleve at du vil få ulik bøye resultat dersom du endrer bøye prosess fra å være to trinns til å bli en trinns på grunn av at formendrings egenskapene kan ha endret seg for materialet etter den første bøyingen. Disse faktorene vil du stadig oppleve selv innenfor samme material serien, derfor der det svært viktig at du bruker høy kvalitets materialet når du arbeider med bøying av materiale. En annen feil som kan oppstå er ved bøying av materiale i store diametrer. Når en utfører slike bøye prosesser, vil en kunne oppleve at bøyingen er helt korrekt i begynnelsen. Men på midten vil den kanskje kunne bli sammen trykket på grunn av materialets egen vekt, og dermed blir radiusen ulik. For å motvirke dette, må det benyttes senter og side styringsstøtter når en bøye materiale med store radiuser. Side : 22

24 7.2 Plassering av materialet i maskinen Etter at du har gjennomført alle sikkerhets kontrollpunktene i henhold til sikkerhets kontroll listen, kan du starte med å utføre material bøyinger. Første steg i bøye prosessen er å plassere materialet korrekt i maskinen. For at du skal kunne oppnå en bøye prosess av høy kvalitet, må alltid materialet som skal klemmes mellom valsene skyves riktig frem og posisjoneres korrekt i maskinen. Initialiserings trinn med hensyn til denne prosessen er : 1. Først skyves materialet inn mellom valsene. 2. Materialets posisjon justeres så slik at den er parallell i forhold til valse aksene. 7.3 Bøye prosessering Første punkt er å tilføre maskinen elektrisk kraft, videre utføres følgende : 1. Slå på hovedstrøm bryteren ved elektroskapet i posisjon Plasser så nøkkelbryteren ved betjeningspanelet i posisjon Kontroller at strømforsynings lampen lyser, dersom den ikke lyser, kontrollerer du om sikkerhets linen, nødstopp-bryteren er aktivisert. 4. Trykk start-bryteren. Maskinen er nå klar til å utføre prosesseringen. Utfør så bøyingen av materialet i henhold til beskrivelse i kapittel 7.5 Side : 23

25 7.4 Betjeningspanel Side : 24

26 NØKKELBRYTER : Det er en bryter på betjeningspanelet. Den benyttes til å starte eller stoppe maskinen. Nøkkelen er en sikring mot at andre en maskin operatøren skal kunne anvende maskinen. START BRYTER : Den benyttes for å starte maskinen etter at nøkkelbryter er aktivisert i posisjon 1. "STRØM PÅ" - LAMPE : Når nøkkelbryter settes i posisjon 1, skal denne lampen lyse som en indikasjon på at strøm er tilført maskinen. NØDSTOPP-BRYTER : Når du trykker denne bryteren, vil maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. KJØR HØYRE BRYTER : Den beveger øvre og nedre valser og fører til at materialet bøyes. KJØR VENSTRE BRYTER : Den beveger øvre og nedre valser og fører til at materialet blir bøyet. NEDRE VALSE OPP : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på venstre side på betjeningspanelet, vil nedre valse (hvis den er motorisert) bevege seg oppover. NEDRE VALSE NED : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på venstre side på betjeningspanelet, vil nedre valse (hvis den er motorisert) bevege seg nedover. SIDE VALSE OPP : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på høyre side på betjeningspanelet, vil side valse (hvis den er motorisert) bevege seg oppover. SIDE VALSE NED : Hvis du trykker denne bryteren som er plassert på høyre side på betjeningspanelet, vil side valse (hvis den er motorisert) bevege seg nedover. Side : 25

27 7.5 Bøye metoder ved platevalse maskin Side : 26

28 Figur 1 : Figur 2 : Figur 3 : Figur 4 : Figur 5 : Figur 6 : Figur 7 : Figur 8 : Kjør nedre og bakre valse ned i henhold til material tykkelse. Sett materialet inn til valsene. Plasser materialet i valsene som vist i kapittel 7.2 og kjør nedre valse oppover slik at materialet låses fast. Skyv materialet slik at det er parallell med valsene og så nær kanten som mulig. Kjør side valse oppover for å utføre forbøying avhengig av ønsket diametre som ønskes bøyd. Trykk bryteren for kjøring venstre eller høyre og for å bøye materialet noen grader. Kontroller forbøyingen ved hjelp av måleutstyr i henhold til ønsket bøyings vinkel. Hvis forbøyingen på den ene siden er korrekt, påfør samme bøyingen på den andre siden ved å reversere materialet. Kjør side valse oppover til ønsket diameter er oppnådd, roter så valsene. Når ønsket størrelse er oppnådd, maskinen er så kalibrert med hensyn til dette materialet. Du kan nå utføre en bøying eller flere. Andre viktige punkter med hensyn til korrekt bøying av materialet er vinkel plasseringen med hensyn til materialet. Materialet må kalkuleres korrekt avhengig av typen materialet som skal bøyes og bør kuttes i henhold til disse vilkårene. Kalkulering av plassering av vinkel ved konisk bøying, se kapittel 7.6. Andre viktige punkter ved material bøying er at kompresjons kraften mellom nedre og øvre valse er korrekt. Kompresjons kraften mellom nedre og øvre valse utføres manuelt ved standard maskiner. Men maskinen kan også leveres med tilleggsutstyr slik at en kan utføre denne justeringen ved hjelp av motorer. Hvis valse kompresjons kraften er større enn ønsket, så vil ende kantene til materialet bli forlenget og midten vil bli redusert, dette kalles tønne feil. Hvis valse kompresjons kraften er mindre en ønsket, så vil endekantene til materialet bli redusert og midten vil bli forlenget, dette kalles anti-tønne feil. Side : 27

29 7.6 Konisk vinkel plassering Koniske bøyinger utføres ved hjelp av konisk bøye utstyr i maskinen. Koniske bøye prosesser er den mest vanskeligste bøye prosessen bland ulike bøye prosesser. Derfor trenger maskinen mye erfaring for å kunne utføre koniske bøyinger. Ettersom denne prosesseringen er vanskelig, bør en bare benytte halv maskin kapasitet når en utføre slike bøyinger. Med dette menes det at for eksempel hvis maskinen har total kapasitet på 2000x6 mm anbefales det at en ikke overstiger 1000x3 mm når en bøyer koniske bøyinger. Hvis du vil lage en kjegle som figurene på siden viser, må du forbrede maskinen i forhold til diameteren og lengden til materialet. Vinkel plasseringen må forbredes i henhold til formlene angitt nedenfor. D, d, R, r er oppgies som gjennomsnitts verdier. Side : 28

30 7.7 Konisk bøying Konisk bøye prosedyre er vist nedenfor. 1. Posisjoner valsene i konisk posisjon som vist senere i dette kapittelet. 2. Støtt materialet mot de koniske støtte enhetene. Utfør forbøying som ved vanlig sylinder bøying ved hjelp av tilføring av kompresjon på nedre valse, og kontroller denne ved hjelp av måleutstyr. 3. Etter at forbøyingen er utført korrekt på den ene siden av materialet, utføres samme prosedyre ved den andre siden av materialet. Side : 29

31 4. Etter at forbøying er utført på begge sidene av materialet, posisjoner den nedre valsen konisk ved å justere endene slik som vist senere i denne kapittelet. 5. Bøy materialet ved å bevege side valsen oppover gradvis. Side : 30

32 Posisjonering av motorisert side valse til konisk posisjon. 1. Kjør side valsen oppover. 2. Åpne deksel nr Fjern B sett skruen. 4. Dra til side del A, sikre C del, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. Side : 31

33 Posisjonering av manuell side valse til konisk posisjon. 1. Flytt side valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. Side : 32

34 Posisjonering av manuell nedre valse til konisk posisjon. 1. Flytt nedre valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. Side : 33

35 Posisjonering av motorisert nedre valse til konisk posisjon. 1. Flytt nedre valse i opp posisjon. 2. Åpne deksel nr Fjern sett skrue B. 4. Fjern side del A, sikre del C, slik at bevegelse overføringen stopper opp. 5. Posisjoner valsen nedover inntil du har oppnådd konisk posisjon. 6. Plasser så del A igjen inn til C del igjen og sett fast B sett skruen. Slik at valsen er klar til å bevege seg oppover og nedover i konisk posisjon. Side : 34

36 7.8 Fjerning av ferdig bøyd materiale fra maskinen Etter at materialet er ferdig bøyd, plasseres den nedre valsen i nedre posisjon slik at en kan fjerne det ferdig bøyde materialet fra maskinen. 1. Plasser del A oppover, vri den 90. Slik at øvre valse er i ulåst posisjon. 2. Vri armen 90 slik at den øvre valsen kan fjernes lett fra posisjonen sin. 3. Dra den øvre valsen mot deg selv. 4. Fjern materialet. For å plassere den øvre valsen tilbake til sin opprinnelige posisjon, utfører du ovenfor beskrevet rutine i motsatt rekkefølge. Side : 35

37 7.9 Innstilling av det digitale displayet (Opsjon) OPPMERKSOM! Ikke tast inn noen verdi eller trykk noen av tastene ved det digitale displayet uten at du er sikker på at du utfører justeringen korrekt og har lest denne bruksanvisningen grundig. Det digitale displayets hoved formål. Posisjonering av bakre valse ved denne maskinen er svært viktig. Med hensyn til hvilken størrelse du ønsker å oppnå, vil dette være avhengig av side valsens bevegelse. Side valsen posisjon vises på displayet. Ved flere trinns bøye prosesser, bør bakre valse posisjon noteres av når første bøying er fullført. Når denne verdien justeres, vil andre materialer også bli bøyd med tilsvarende verdier. Dette vil gi deg fordeler ved serie produksjon og det vil føre til at du sparer tid. Trykk tasten en gang. Ved hjelp av tasten, navigerer du til menypunktet SET PARAM. Trykk da tasten for å velge dette menypunktet. Trykk så tasten en gang. Skjermbildet ovenfor vil da vises. Denne parameteren er øvre satt verdi for venstre side valse. Ved å trykk på tasten, vil (-)SW= begynne å blinke. Bruk så tasten for å navigere til linjen som du ønsker å endre. Ved hjelp av tastene, stiller du inn ønsket verdi for den aktuelle parameteren. Dersom du ikke ønsker å benytte den justerte verdien, Side : 36

38 trykker du på tasten, som gjør at du navigerer til neste linje uten å lagre endring. Dersom du ønsker å lagre endringen, trykker du tasten. Ved å trykke på tasten Ved å trykke på tasten to ganger, vil skjermen vise aktuelle dato og tid., forsetter du med innstilling av det digitale displayet. Innstilling av maksimal verdi for bakre side valse og nedre valse Etter at du har slått på maskinen, vil følgende skjermbilde vises. For å endre maks. verdien for den bakre side valsen, trykkes og holdes tasten Markøren vil da vises fremfor menypunktet RROL. i 3 sekunder. Ved hjelp av tasten deretter tasten navigerer du til menypunktet RMAX og trykk. Markøren vil da begynne å blinke. Naviger til ønsket siffer felt ved hjelp av tasten, og endre til ønsket verdi ved hjelp av tastene. Trykk deretter tasten for å lagre endringen. For å endre maks. verdien til den nedre valsen, naviger til menypunktet BMAX ved hjelp av tasten, og trykk deretter tasten for å velge. Markøren vil da begynne å blinke, og naviger markøren til siffer feltet som du ønsker å endre. Bruk tastene og trykk deretter tasten for å lagre. for å stille inn ønsket verdi, Til slutt trykker du tasten for å avslutte innstillingsmodusen og returnere tilbake til normalt skjermbilde. Side : 37

39 7.10 Endebrytere Sikkerhets endebrytere er benyttet for at maskinen skal prosessere på en sikker måte for maskin operatøren. Det er montert 5 sikkerhets endebrytere, en av disse er av standard type, de 4 andre er inkludert i lag med spesial utstyr. 1. Øvre valse er blokkert sikkerhets endebryter. Den har som funksjon å kontrollere om den øvre valsen returnere tilbake til sin posisjon eller ikke etter at det ferdige materialet fjernes fra maskinen. Maskinen kan ikke starte uten at den øvre valsen er plassert korrekt tilbake i riktig posisjon. 2. Side valse opp og ned sikkerhets endebryter. Hvis din side valse er motorisert, er det plassert to endebrytere for å begrense side valsens oppover og nedover bevegelse. 3. Nedre valse opp og ned sikkerhets endebryter. Hvis din nedre valse er motorisert, er det plassert to endebrytere for å begrense den nedre valsens oppover og nedover bevegelse. Side : 38

40 8. Vedlikehold For at en skal kunne oppnå høyere produktivitet, er det viktig at en utfører korrekt vedlikehold og regelmessig rengjøring av maskinen. Vi kan dele vedlikehold arbeid inn i to gruppe : 1. Forebyggende vedlikehold. 2. Reparasjon og vedlikehold som et resultat av en oppstått feil. 8.1 Forebyggende vedlikehold Forebyggende vedlikehold er en rekke forebyggende vedlikehold som utføres for at feil ikke skal oppstå. Dette forebyggende vedlikeholdet er : Regelmessig olje/smøring og kontroll av olje nivå (girkasse). Regelmessig rengjøring. Rengjøring av materialet som skal bøyes. Kontroll av bevegelig deler (lager, foringer, etc.). Kontroll av muttere etc. med hensyn til at de er korrekt fast skrudd. REGELMESSIG OLJE/SMØRING OG OLJE NIVÅ KONTROLL. Informasjon om dette finner du godt beskrevet i kapittel 8.2. REGELMESSIG RENGJØRING. Under bøy prosesser, vil rust, smuss og etc. kunne feste seg til valsene. Valsene bør derfor rengjøres etter hver bøye prosess og overflaten til valsene bør kontrolleres. Selv om valsene er herdet, må ikke for hardt materiale bøyes i maskinen. Maskinen arbeidsområde bør være ikke være i nærheten av støvete/smussige omgivelse forhold. Et annet viktig punkt er girboks skruen til nedre og øvre valse. Disse skruene bør kontrolleres, oljet og smuss og andre fremmed legemer bør fjernes hver dag. RENGJØRING AV MATERIALE SOM SKAL BØYES. Informasjon om dette er gitt i kapittel 7. Side : 39

41 KONTROLL AV BEVEGELIGE DELER. PLATEVALSE Liste over deler brukt ved maskinen finner du i kapittel 9. Maskin operatøren bør kontrollere disse delene nøye. Hvis noen av delen virker unormale, eksempelvis gir fra seg en ulyd eller ikke virker slik som den skal etc., må han/hun straks varsle kvalifisert service personell. KONTROLL AV MUTTERE ETC. Når maskinen er i drift, vil girboks skruer (montert til girboksen) stoppe og starte ofte. Og selv om Akyapak har tatt alle forholdsregler for å sikre mot at muttere skal løsne ved at vi har benyttet låse skiver og låsemasse, kan det allikevel forekomme at muttere kan løsne. Derfor bør muttere etc. kontrolleres regelmessig en gang i måneden. REPARASJON. Dersom det oppstår en feil ved maskinen, må maskinen øyeblikkelig bli slått av, og strømforsyningen må kobles fra maskinen. Maskinen må bare repareres av kvalifisert service personell. Alle de vedlagte konstruksjons tegningene og de elektriske skjemaene som er vedlagt i kapittel 9 må grundig studeres. VIKTIG!!!! Maskinen må alltid være slått av og strømforsyningen må være frakoblet når det utføres vedlikeholds eller reparasjons arbeid ved maskinen. Side : 40

42 OLJE/SMØRING. Det benyttes to typer olje/smøring ved denne maskinen. Grease ( for smøring av lager og foringer). Olje Merkenavn og typer med hensyn til korrekt olje og grease er oppgitt i kapittel 8.3. SMØRING AV LAGER OG FORINGER. Lager og foringer smøres ved hjelp av greasepresse (fettpresse) i henhold til kapittel 8.2. Grease smøring bør kontrolleres en gang i måneden og grease må påføres ved behov. Alle punkter som er oljet/smørt med olje eller grease bør kontrolleres før en begynner å prosessere med maskinen. Og ved behov påfylles/påføres. GIRBOKS OLJE. Hoved girboksen som er benyttet ved denne maskinen, er levert med olje ferdig påfylt. Girboks olje må byttes ved hver drifts timer og minimum en gang i året. Det anbefales ikke at en blander ulike olje typer ved på fylling av olje på girboksen. Girboks olje nivået må kontrolleres en gang i måneden. GIRBOKS OLJE BYTTE. Åpne avtappings pluggen og tapp av oljen. Plassere så pluggen tilbake slik at den tetter. Åpne så påfyllings pluggen. Fyll så på den nye oljen, og kontroller olje nivået ved hjelp av olje nivå pluggen etter at du har fylt på olje. Når olje er fylt opptil olje nivå pluggen, er olje bytte utført. Kontroller at alle plugger er korrekt skrudd tilbake på plass. Side : 41

43 8.2 Olje/smørings punkt Smørepunkt med fettpresse Smørepunkt med smørepensel Girboks 1 - Øvre valse åpning A - Bakre og nedre valse foring U - Hoved girboks 2 - Venstre bakre valse lager B - Bakre og nedre valse girboks gir V - Venstre bakre valse girboks 3 - Høyre bakre valse lager C - Øvre og nedre valse girutveksling X - Høyre bakre valse girboks 4 - Øvre valse låseklemme lager Y - Venstre nedre valse girboks 5 - Venstre nedre valse lager Z - Høyre nedre valse girboks 6 - Høyre nedre valse lager Side : 42

44 8.3 Oljesammenlignings tabell MERKE GREASE (FETT) GIROLJE MOBIL Kup Grease 2 Mobil Gear 629 BP Energrease GP2 Energol GR-XP 150 SHELL Livona 2 Omala Oil 150 CASTROL Helvium 2 Alpha SP 150 TEXACO Meropa 150 ELF Reductelf SP 150 TOTAL Carter EP 150 ESSO Spartan EP 0 AGIP Blasia 150 Q8 Goya 150 Side : 43

45 9. Konstruksjons tegninger og reservedels lister 9.1 Mekaniske reservedeler Side : 44

46 Side : 45

47 Side : 46

48 Side : 47

49 Side : 48

50 Side : 49

51 Side : 50

52 Side : 51

53 Side : 52

54 9.2 Elektriske skjema Side : 53

55 Side : 54

56 Side : 55

57 Side : 56

58 Side : 57

59 Side : 58

60 Side : 59

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer