TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!"

Transkript

1 TM UPDATE Velkommen til første utgave av TM Update! Innhold: Velkommen til første utgave 1 NBTA sitt uttrykte formål er å skape større innsikt og forståelse av Travel Management og forretningsreiser som et kompetanseområde. Som en del av dette lanserer vi nå vårt første informasjonsbrev. Det vil si, vi har valgt å kalle det TM Update - kort for Travel Management Update. Vi skal ikke levere deg de daglige nyhetene med informasjon om nytt fra de forskjellige leverandørene, men skal skrive om aktuelle tema som er viktige for at du skal kunne tilegne deg kunnskapen du trenger innen det komplekse og omfattende fagområdet - Travel Management, eller reiseadministrasjon på godt norsk. Reiser og tilknyttede aktiviteter utgjør ofte en av de største utgiftspostene for en bedrift, og det griper inn i mange avdelingers ansvarsområder. De vanligste avdelingene som er involverte er innkjøp, finans/økonomi, HR og administrasjon. Avhengig av størrelse og omfang av reisevirksomheten i en bedrift, kan det være egne ansatte som har oppfølging av reiseaktivitetene som sin primæroppgave. NBTA med egen LinkedIn side NBTA er med i GBTA Europe 3 Advocacy Group overfor EU Standardmaler for dine anbud og forberedelse 4 Tar du med alle reisekostnadene? 5 Utvidelse av OSL, hvordan vil det kunne påvirke tilbudet til bedriftene? NBTA med studietur til Amadeus Høsten aktiviteter NBTA sitt årlige Reisetrendseminar Husk å notere våre arrangementer! september Reisetrend seminar 12. oktober - Miljøseminar 10. november - Teknologiseminar Hvordan kan ny teknologi forbedre bestilling, styring og kontroll? Tema vi vil berøre i våre informasjonsbrev vil bl.a. være reisepolicy, styring/kontroll, betalingsløsninger, CSR (Corporate Social Responsiblity), teknologi, Sjekk også våre websider for mer informasjon markedsutvikling, sikkerhet, HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og undertema som er knyttet til de nevnte områdene. Målet med TM Update er at du som leser skal øke din kunnskap, din nysgjerrighet og lyst til å tilegne deg mer kunnskap om de aktuelle temaene. TM Update skal ikke nødvendigvis gi deg all kunnskap du trenger, men snarere få deg til å stille de rette spørsmålene som skal til for at du finner gode løsninger for din bedrift. «Egentlig vet man bare når man vet lite. Sammen med kunnskapen vokser tvilen - Johan Wolfgang Von Goethe» 1

2 For mange bedrifter er det mye å hente gjennom økt kompetanse innen Travel Management. Forvalter du bedriftens ressurser på best mulig måte? Er sikkerheten godt nok ivaretatt? Det bør være mange punkter på en bedrifts sjekkliste for oppfølging. Hvordan er det med listen i din bedrift? Vi håper du får glede av våre informasjonsbrev, og at vi greier å vekke din nysgjerrighet og ditt engasjement. Ditt bidrag er viktig, da vi ønsker en levende organisasjon hvor medlemmer og deltagere på våre møter engasjerer seg. Er det tema du har spørsmål til, og ønsker vi skal ta opp? Ta kontakt på God lesing! Med vennlig hilsen NBTA Jan Henrik Ulvatne General Manager NBTA med egen side på LinkedIn Blogging og sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på privat og hos bedrifter. I en undersøkelse utført av den Norske Dataforening september 2010 svarte 6 av 10 bedrifter at de hadde bestemt seg for å bruke sosiale media i bedriften. Et halvt år senere var dette endret til 8 av 10 bedrifter. De sosiale media kan brukes til mye, og de kanskje viktigste punktene er: Bygge nettverk mellom kunder, leverandører og samarbeidspartnere Skape bedre synlighet i søkemotorene Koble de sosiale media med egne websider og vise versa Tilbakemeldinger med rask responstid (som kan leses av flere) Rask deling av nyheter og informasjon For å skape en arena for diskusjon og informasjon har NBTA nå laget en side på LinkedIn. Her vil du kunne finne diskusjoner rundt tema som opptar de som jobber med forretningsreiser. Er det noe du lurer på? Legg det ut på våre LinkedIn-sider for å få forslag, anbefalinger og løsninger. Du er sannsynligvis ikke den eneste som går og har spørsmål om et område, og det finnes kanskje noen som allerede har svaret og en løsning. En løsning de kan være villig til å dele med deg. 2

3 Gå på LinkedIn og søk etter NBTA Norwegian Business Travel Association. Vi har valgt å ha det som en lukket gruppe hvor medlemmene må godkjennes. Siden skal være et diskusjons- og nettverksforum, og ikke en markedsplass! Velkommen skal du være! NBTA er med i GBTA Europe Advocacy Group overfor EU Når vi reiser ut av Norge (og til dels i Norge), er markedsbetingelser, skatter og regler for kjøp av reiser noe bedrifter og de reisende må forholde seg til, men i mindre grad har kunnet påvirke. Den private forbrukers interesser blir ivaretatt gjennom forbrukerombudet, men tilsvarende organisasjoner finnes ikke for ivaretagelse av bedriftenes interesser. For å la de norske bedriftenes synspunkter bli hørt i en større skala, har NBTA besluttet å bli med i GBTA s Advocacy Group gjennom General Manager Jan Henrik Ulvatne. GBTA har formet en Advocacy Group og har satt som mål å bli anerkjent av EU som stemmen til kundene innen forretningsreiser & møtevirksomhet i Europa. GBTA skal være organisasjonen EU går til vedrørende viktige saker som skal diskuteres eller kommenteres innen forretningsreiser. Gruppen skal i tillegg kunne bistå de nasjonale organisasjonene i lokale spørsmål. Den skal også kunne representere kjøpermedlemmene ved å ta opp saker som ansees å være mot medlemmenes interesser. GBTA Advocacy Group s mål er å representere kjøpernes interesser i Europa og koordinere med GBTA s globale policy i USA med saker som spenner fra Washington D.C. til Brüssel. Gruppen ledes av Hans Ingo Biehl, Executive Director i VDR, den tyske Business Travel Association. Ved siden av Tyskland, representeres gruppen i dag av medlemmer i Nederland, England, Danmark, Sverige og Norge. "The creation of a solid pan-european advocacy effort is incredibly important for VDR, GBTA and the European business travel sector. This is the only voice representing the interests of buyers of travel in Europe and we have a number of issues already in our sights," sier Hans Ingo Biehl. Paul Tilstone, GBTA Europe's Managing Director legger til, "We have prioritised issues presently surrounding data privacy, competition, airline contracting and ancillary fees and we will continue to build our advocacy efforts to ensure the voice of the buyer is heard in Europe." Prioriterte saker som vil bli tatt opp er: eierskap av data kontraktsmessige betingelser som begrenser forhandlingsmuligheter bundling/unbundling (alt inkludert i prisen/prisene er delt opp med tilvalg) håndtering av drivstoffstilegget manglende synlighet av alle kostnadselementer pga. manglende tilpasning til kjøpernes bestillingskanaler (påvirker statistikk også) 3

4 Dette er eksempler på noen av sakene som kan vanskeliggjøre en bedrifts behov for kontroll, oversikt og mulighet for å vurdere ulike tilbyderes tilbud opp mot hverandre. Hvordan vil løsninger/rutiner som lanseres påvirke sluttbrukeren bedriftene? Hva kan hjelpe med å forbedre flyten i verdikjeden, slik man i størst mulig grad unngår suboptimalisering? Andre områder som diskuteres er sikkerhet og bedriftenes ansvar. I England må bedrifter forholde seg til Corporate Manslaughter Act, hvor bedrifter som opererer i England kan straffeforfølges dersom de ikke har sørget for trening/informasjon, ivaretagelse og sikkerhet for de ansatte på reise. Følgende saker vil også bli tatt opp gjennom gruppen; miljø, flyskatter, synlig totalpris og tilgang til alle priser i dagens bestillingssystemer. Standardmaler for dine anbud og forberedelse Finner du opp kruttet hver gang du skal sende ut et anbud, eller bytter du bare ut årstallet på dine anbudsdokument? Uansett er det en flora av forskjellige varianter som sendes ut til leverandørene. Det brukes mye tid på å forberede en anbudsprosess enten utgangspunktet er for en privat bedrift eller det er et offentlig anbud med tilhørende formkrav. Hvordan et anbudsdokument er utformet vil kunne påvirke det endelige sluttresultatet. Er det nødvendig å bruke mye tid og å ha en egen variant for en hvert eneste anbud, eller kan 80/20-regelen brukes her også? Vi i NBTA tror at det med fordel kan opprettes standardmaler for anbud som kan forenkle og effektivisere arbeidsprosessen, for så vel kunder som leverandører. Med andre ord kan 80% av anbudet kan være standardisert! Vi vil utover høsten legge ut noen standardiserte anbudsdokument på våre web-sider. For å få best mulig resultat ut av et anbud er det viktig med forberedelse. Du bør ha tenkt igjennom: Har bedriften klare målsetninger om hva som skal oppnås med anbudet? Skal styring av reisene skje globalt, regionalt eller lokalt/nasjonalt? Hvilke interne ressurser er med i prosessen hvem skal informeres? Er det prosjekter, oppkjøp etc. som kan påvirke reisemønster eller kjøpekraften? Hvor komplekst må anbudet være for å få frem de viktigste valgkriteriene? Er dokumentet skalert i forhold til oppdragets størrelse (les ikke større enn nødvendig)? Hvilke elementer må du ha i anbudet? Har du laget en plan for prosessen? Har du laget et introduksjonsbrev til anbudet? Hvordan skal du informere om tidsplanen til leverandørene? Hvordan skaper du interesse for ditt anbud, slik at du sikrer deg de beste tilbudene? Hva tilbyr du leverandørene i form av volum og styring? Hva ønsker du å oppnå med anbudet? Bedre priser? Leverandører tilpasset målsetning om servicenivå, besparelser eller endringer i reisemønster? Servicefordeler? Endring av leverandører? Løsninger på nye eller gamle utfordringer? Utvalg (destinasjoner/kategorier/transaksjonstyper osv.) 4

5 Er du åpen om hva du ønsker å oppnå? Hvilke andre ting det er verdt å ta med i anbudet? Hvor er du i dag og hvor skal du? Vekting av valgkriteriene? Hvem skal du sende ut anbudene til? Er kontaktene oppdatert? Hvem er interne interessenter slik at du får lojalitet til valgte leverandører? Hva er de reisendes preferanser? Hva måles du på internt? Ved endringer fra dagens leverandører hva må gjøres? Hvor mange leverandører skal du velge, og hvorfor? og jobber du i det offentlige? Da må du ta hensyn til at man er underlagt offentlig lovverk, slik som: Lov om Offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA). Offentleglova Med tilhørende strenge krav til anskaffelsesprosedyrer, terskelverdier, dokumenthåndtering, innsynsrett, klagerett og risiko for bøtelegging for ulovlige direkteanskaffelser fra KOFA (10 % av anskaffelsens verdi). og til slutt Dette er bare noen spørsmål vi anser du bør stille deg selv. Har du forslag til andre ting du syntes vi burde ha tatt med? Del dem med alle på LinkedIn eller send forslaget til oss. Vær klar i kommunikasjonen med dine leverandører, og sørg for en god og tydelig prosess. Da har du lagt forholdene til rette for et best mulig resultat! Lykke til! Hvordan fordeler reisekostnadene seg? Mange ser seg blinde på prisen på et kjøp, men det er mange ting som påvirker den reelle kostnadene ved et kjøp av reiser. De indirekte kostnadene glemmes ofte i regnestykket og det kan være tid brukt til bestilling, reisetid, håndtering av reiseregninger osv. Med andre ord tidstyver som tar bort produktiv arbeidstid. Muligheten til å jobbe mobilt har påvirket reisekostnadene positivt. De gjør at ansatte kan arbeide på reise, og at en større del av reisetiden kan ansees som effektiv arbeidstid. TM Solution ved Lars Ericsson har gjennomført en nordisk undersøkelse med reisebyrå i 2011 hvor de bl.a. har sett på kostnadsfordelingen i forbindelse med en reise. De har tatt med de indirekte kostnadene som ikke er tilknyttet kjøp av en tjeneste. Resultatene har kommet gjennom 424 respondenter fra reisebyrå i Danmark, Norge og Sverige. Det er også gjennomført en sammenligning med byråer i England, Holland og Tyskland. Resultatene gir et bilde av hvordan de faktiske kostnadene kan fordele seg hos bedrifter når det tas hensyn til de indirekte kostnadene i forbindelse med deres reiser. Her er det ikke tatt hensyn kostnader som reiseregninger. Undersøkelsen viser kostnadsfordeling akkumulert fra de 424 spurte respondenter. I årets undersøkelse er det tatt med møtelokaler som en del av kostnadsbildet i forbindelse med forretningsreiser. Ser vi på fordelingen av kostnadene opp mot målingen fra 2010, står servicehonorar til reisebyråene for 4% av 5

6 kostnadene (marginalt opp fra 2010). Fly, leiebil og ventetid har like stor kostnadsandel som i 2010, mens hotell har økt med 2%. Tog har gått ned 1%. TM Solution har tatt med noe de kaller for virtuell kostnad i beregning av kostnadsfordelingen ved forretningsreiser. Virtuell kostnad er en beregning av kostnadene ved video- eller telefonmøter. De har beregnet at prisen for et virtuelt møte er SEK (4 timer leie av videokonferanse gjennom reisebyrå). De refererer til en besparelse på SEK målt opp mot et fysiske møte ved en reise fra Stockholm til Maastricht. De kommenterer at de ikke har tatt hensyn til forskjell i kvalitet/resultat på de forskjellige møteformene. Det virtuelle møte kan komme som et tillegg til de fysiske møtene, og ikke nødvendigvis en erstatning. I figurene under ser vi at kostnadsfordelingen er ganske lik i de nordiske landene. Sverige Fly Hotell Leiebil Tog Effektiv reisetid Ventetid Responstid Miljøkostnad Servicehonorar 4 % 38 % 15 % 3 % 8 % 0 % 12 % 16 % 5 % 7 % 6

7 Norge / Danmark Fly Hotell Leiebil Tog Effektiv reisetid Ventetid Responstid Miljøkostnad Servicehonorar 37 % 17 % 4 % 9 % 1 % 3 % 11 % 7 % 16 % 4 % I grafene er effektiv reisetid fratrukket den tiden hvor de ansatte har kunnet jobbe. Dette er et lite utdrag av rapporten. Deler av rapporten vil være tilgjengelig for nedlastning for NBTA- medlemmer på medlemssidene. Utvidelse av OSL, hvordan vil det kunne påvirke tilbudet til bedriftene? NBTA har spurt Henrik Jacobsen i Access Oslo om å skrive denne artikkelen om hvordan de tror tilbudet på nye Gardermoen vil utvikle seg. Access Oslo er et lite konsulentselskap som har jobbet for å tiltrekke flere interkontinentale direkteruter til OSL (Gardermoen), da de anser at det er en underdekning av dette tilbudet i forhold til Arlanda i Stockholm og Kastrup i København. Arbeidet med utvidelsene på OSL er i gang. Utbyggingen består av følgende delprosjekter: Bygging av ny terminal (T2) vest for nåværende hovedterminal Ny pir midt på dagens glasspanorama nordover fra dagens terminal Ny midlertidig innenlandspir sør for eksisterende innenlandsterminal Den kraftige veksten i flytrafikken siden OSL ble åpnet i 1998, har medført behov for økt kapasitet ved flyplassen. Forventet totaltrafikk i 2011 er ca 21 mill passasjerer og ca flybevegelser. Den plasserer OSL på en 17. plass blant Europas flyplasser målt i antall passasjerer. Bare det i seg selv er bemerkelsesverdig, tatt i betraktning at Oslo er en av Europas minste hovedsteder, med kun 1,4 mill innbyggere i hovedstadsområdet og et nedslagsfelt på ca 2,5 mill mennesker. Det største problemet ved OSL i dag er mangel på flyparkeringsplasser ved terminal (gates). Det innebærer at det oftere og oftere er nødvendig med såkalt fjernparkering av fly med påfølgende behov for 7

8 busstransport til og fra terminalbygningen. Dette fenomenet er ikke ukjent fra andre flyplasser, men hittil har denne praksisen foregått i relativt mindre omfang på OSL. Mens utbyggingen av OSL pågår, et prosjekt som er planlagt å ta ca 4 år, vil antallet gates bli ytterligere redusert, og fjernparkering vil måtte tas i bruk i langt større grad for å avvikle den stadig økende trafikken. Ferdig utbygd vil selve terminalen få 5 gates ekstra i forhold til i dag, i tillegg vil den midlertidige innenlandspiren bidra med 8 gater for fly av kategori C (typene B737/A320). Kapasitetsmessig er det også nødvendig med økning av luftromskapasiteten, slik at antall flybevegelser kan økes til 72 pr. time, noe som er en forutsetning for økt rutetilbud i de såkalte peak- periodene, timer på døgnet der det i dag er fullt belagt med tilgjengelige slots. Det vil tillate uavhengige simultane operasjoner (starter og landinger) fra begge rullebaner. Det arbeides kontinuerlig med å tiltrekke nye selskaper til OSL slik at rutetilbudet kan bedres, særlig er det behov for flere direkte interkontinentale ruter. Men også på Europa og innenlands er det grunn til å tro at tilbudet kan forbedres dersom de nødvendige kapasitetstiltakene blir gjennomført som planlagt. Vår spådom er derfor denne: Oslo får flere interkontinentale flyruter til Asia, Midt- Østen, USA og muligens Sør- Amerika. Oslo er i dag den hovedstad i Europa som har dårligst interkontinentalt tilbud. Det er naturlig å tro at attraktiviteten for en tredje aktør på norsk innenriks vil øke dersom det åpnes opp for flere flybevegelser i peak- perioder. Begrunnelsen er rett og slett volumet på de 3 store rutene; Oslo Bergen/Stavanger/ Trondheim, som alle er blant Europas mest trafikkerte. Europatrafikken tilpasses etterspørselen, noe som kan bety nedleggelser av enkelte trafikksvake ruter, mens nye opprettes, spesielt til utvalgte destinasjoner i Sør- og Øst- Europa. OSLs betydning for norsk transitt generelt er i dag sterkt begrenset av tollbestemmelsene som krever ny innsjekk av passasjerer og bagasje for passasjerer i transitt. Det er lett å se at dette gjør OSL til en lite attraktiv transittflyplass for reisende fra andre deler av Norge. Resultatet er det er da også at særlig KLM/Air France, men også Lufthansa og til dels BA, har fått et solid fotfeste i Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi gleder oss til å følge med videre på OSL, både med hensyn til terminalutbyggingen, men også med tanke på ruteutvikling. Vi er overbevist om at vi går noen spennende år i møte. NBTA med studietur til Amadeus Amadeus er en av de 3 store GDS ene Global Distribution System. Alle er globale, men de har sine forskjellige regioner hvor de er dominerende. Opprinnelig ble GDS ene opprettet av de største flyselskapene for å lage en effektiv distribusjonskanal. På 70- tallet ble flyselskapseide GDS er installert hos reisebyråene, men siden de fleste reisebyråene bare brukte en GDS måtte flyselskapene sørge for å være tilstede i alle GDS ene for å være tilgjengelige for alle potensielle kunder. I 1984 ble det etablert anti- diskriminerings regler av myndighetene i USA. Reglene var ment å hindre at avtalene mellom flyselskap og GDS ene skulle favorisere innholdet til de GDS ene hvor flyselskapene hadde eierskap. Tilsvarende regler ble introdusert av EU i 1989, kjent som Code of Conduct. Det betydde at GDS ene måtte tilby lik tilgang til systemet for alle flyselskap og reisebyrå. Det innebar også at flyselskap som hadde eierskap i en GDS måtte tilby andre GDS er samme innhold. 8

9 Siden den gang har de fleste flyselskapene solgt seg ut av GDS ene. De tre gjenværende GDS ene Travelport (Galileo/Worldspan), Sabre og Amadeus tilhører ikke lenger noen flyselskap. Lufthansa, Air France/KLM og Iberia har riktignok en begrenset eierandel i Amadeus. Teknologiutvikling og flyselskapenes søk etter å kutte distribusjonskostnader, har i senere tid medført eksempler hvor vi har sett flyselskap har utfordret GDS enes rolle. Disse hendelsene har i første omgang oppstått i USA hvor vi har sett American Airlines og US Air har ført harde forhandlinger med GDS ene om hva de skal betale for å levere fullt innhold. Det har vært diskutert muligheten for å gå utenom GDS ene og direkte til online- systemene til reisebyrå eller direkte til kunde. For en bedrift som søker å sikre lojalitet og kontroll til valgt kjøpskanal, er det viktig at tilbudet til de ansatte er like bra eller bedre enn det de ansatte kan finne på nettet. Fullt innhold vil derfor være av største viktighet både nå og i fremtiden. Amadeus er den dominerende leverandøren av bestillingssystemer som de nordiske reisebyråene benytter, og er også leverandør av online bestillingssystemer. På globalt nivå hadde Amadeus, ifølge dem selv, 37% av markedet. Der hvor byråene selv har utviklet egne online systemer, er disse knyttet opp mot GDS ene slik at reisebyråenes konsulenter skal kunne finne bestillingene og kunne hjelpe de reisende dersom det skulle være nødvendig. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige arrangerer NBTA en studietur for kjøpere til Amadeus sitt tekniske hovedkontor rett utenfor Nice oktober. Det er 26 reiseansvarlige kjøpere fra de tre landene som er påmeldt turen. Noen av temaene som vil bli tatt opp med Amadeus er: Fullt innhold tilgang til alle priser og produkter gjennom bookingsystemet Visning av priser priser inklusive tillegg skal kunne vises i første oppslag for lettere sammenligning Hotell squatter rates Hvordan hindre at andre enn avtalehotell benytter firmaets priskoder Sikkerhet Hvordan håndteres uforutsette hendelser? Tog Hvordan jobbes det med å tilrettelegge for togbestillinger? Er det noen ting du ønsker at vi skal ta opp? Høstens aktiviteter NBTA kan presentere en aktiv høst, med mange muligheter for å bli oppdatert på spennende og viktige tema i forbindelse med forretningsreiser. Er du ikke medlem fra før, er det god grunn til å bli det nå slik at du får rabatt på alle seminar, tilgang til presentasjoner fra foredrag, kan laste ned rapporter og blir en del av et nettverk av ressurspersoner. Datoer og arrangement det er viktig å merke seg er: september GBTA 3rd Dimension i Amsterdam 27. september Reisetrend seminar Selgers eller kjøpers marked? Hva spår ekspertene? oktober Tur til Amadeus 12. oktober Miljøseminar Miljø og reiser hvor dypt stikker satsingen på miljø? Med Bellona Scenario om utvikling og hva kan gjøres?, Det Norske Veritas om miljøsertifisering, CO2fokus om kvoteordningene og IF forsikring som vant miljøprisen hos European Travel Buyer Award oktober GBTA Oil, Gas & Marine Travel Forum in Aberdeen 10. november Teknologi seminar Teknologi og reiseadministrasjon. Hvordan kan dagens og fremtidens teknologi hjelpe med bestilling, styring og kontroll? 9

10 NBTA Reisetrendseminar Har du husket å melde deg på NBTA sitt årlige Reisetrendseminar 27. september i Oslo. Vi kikker ned i spåkulen og hører hva ekspertene tror om fremtidig utvikling av markedet. Få med deg viktig informasjon før neste års forhandlinger og budsjetter! Vi har fått med oss spennende foredragsholdere: Lars Haartveit, sjefsøkonom i HSH, vil snakke om hvordan vi kan forvente at økonomien, tilbud og etterspørsel, vil kunne utvikle seg i Norge og internasjonalt. Dette er faktorer som i høyeste grad vil påvirke bedriftenes reiseaktivitet og kostnadsnivå! HSH er i dag landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor med medlemmer innen de fem hovedområdene: Handel, service, kunnskap og teknologi, reiseliv, og helse, utdanning og kultur. Erik Myklebust, konsulent ved Horwath Consulting, vil fortelle oss om hotellbransjen i Norge og hvordan Reiselivskartet påvirker og styrer dynamikken i hotellmarkedet. Vi får høre hvordan dette påvirker dine avtaler! Horwath Consulting er et norskeiet konsulentselskap innen hotell og turisme, og utgir en årlig rapport om det norske hotellmarkedet. Svein Erik Søgård, Daglig leder hos Travelmarket i Norge, vil fortelle oss om hva vi kan forvente med hensyn til pris- og markedsutvikling hos lavprisselskap, nettverkselskap og allianser. Travelmarket har utviklet en søkemotor som sjekker etter priser, og utviklet Flyprisindeksen som er en temperaturmåler på flyprisene. Anne Kristin Søby, Senior Business Manager hos HRG Nordic, vil fortelle om hva du bør fokusere på for høstens forhandlinger. Anne Kristin har bred bakgrunn innen innkjøp av leverandøravtaler, travel management og generell rådgivning. Snorre Andresen, Direktør Revenue Management for SAS i Norge, vil fortelle oss om hvordan SAS og flybransjen jobber med inntektsstyring. Hvordan kan du bruke økt forståelse av prisdynamikken hos flyselskapene til å styre de ansattes reiser? Nå har du ekspertene her. Bruk sjansen til å forberede deg før høsten, og benytt deg av muligheten til å stille spørsmål! Sted: Dato: Tid: Radisson Blu Scandinavia 27. september kl Lunsj og registrering, program kl Prisen er kr 500,- for medlemmer og kr 975,- for ikke- medlemmer. Hvis du ikke har fått en invitasjon, send en mail til 10

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter Handelshøgskolen Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter En teoretisk avhandling med fokus på Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn Pernille Devold Kolsing og Kate Cecilie Mortensen Masteroppgave

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Løsningenes tidsalder er NÅ

Løsningenes tidsalder er NÅ Løsningenes tidsalder er NÅ -Og ved å dele erfaringer kommer vi videre. Statens Dataforum, Studieturen 1997 Rapport fra turen Ottawa, Canada : Technology in Government Week 1997 -serving Canadians better

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer