TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!"

Transkript

1 TM UPDATE Velkommen til første utgave av TM Update! Innhold: Velkommen til første utgave 1 NBTA sitt uttrykte formål er å skape større innsikt og forståelse av Travel Management og forretningsreiser som et kompetanseområde. Som en del av dette lanserer vi nå vårt første informasjonsbrev. Det vil si, vi har valgt å kalle det TM Update - kort for Travel Management Update. Vi skal ikke levere deg de daglige nyhetene med informasjon om nytt fra de forskjellige leverandørene, men skal skrive om aktuelle tema som er viktige for at du skal kunne tilegne deg kunnskapen du trenger innen det komplekse og omfattende fagområdet - Travel Management, eller reiseadministrasjon på godt norsk. Reiser og tilknyttede aktiviteter utgjør ofte en av de største utgiftspostene for en bedrift, og det griper inn i mange avdelingers ansvarsområder. De vanligste avdelingene som er involverte er innkjøp, finans/økonomi, HR og administrasjon. Avhengig av størrelse og omfang av reisevirksomheten i en bedrift, kan det være egne ansatte som har oppfølging av reiseaktivitetene som sin primæroppgave. NBTA med egen LinkedIn side NBTA er med i GBTA Europe 3 Advocacy Group overfor EU Standardmaler for dine anbud og forberedelse 4 Tar du med alle reisekostnadene? 5 Utvidelse av OSL, hvordan vil det kunne påvirke tilbudet til bedriftene? NBTA med studietur til Amadeus Høsten aktiviteter NBTA sitt årlige Reisetrendseminar Husk å notere våre arrangementer! september Reisetrend seminar 12. oktober - Miljøseminar 10. november - Teknologiseminar Hvordan kan ny teknologi forbedre bestilling, styring og kontroll? Tema vi vil berøre i våre informasjonsbrev vil bl.a. være reisepolicy, styring/kontroll, betalingsløsninger, CSR (Corporate Social Responsiblity), teknologi, Sjekk også våre websider for mer informasjon markedsutvikling, sikkerhet, HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og undertema som er knyttet til de nevnte områdene. Målet med TM Update er at du som leser skal øke din kunnskap, din nysgjerrighet og lyst til å tilegne deg mer kunnskap om de aktuelle temaene. TM Update skal ikke nødvendigvis gi deg all kunnskap du trenger, men snarere få deg til å stille de rette spørsmålene som skal til for at du finner gode løsninger for din bedrift. «Egentlig vet man bare når man vet lite. Sammen med kunnskapen vokser tvilen - Johan Wolfgang Von Goethe» 1

2 For mange bedrifter er det mye å hente gjennom økt kompetanse innen Travel Management. Forvalter du bedriftens ressurser på best mulig måte? Er sikkerheten godt nok ivaretatt? Det bør være mange punkter på en bedrifts sjekkliste for oppfølging. Hvordan er det med listen i din bedrift? Vi håper du får glede av våre informasjonsbrev, og at vi greier å vekke din nysgjerrighet og ditt engasjement. Ditt bidrag er viktig, da vi ønsker en levende organisasjon hvor medlemmer og deltagere på våre møter engasjerer seg. Er det tema du har spørsmål til, og ønsker vi skal ta opp? Ta kontakt på God lesing! Med vennlig hilsen NBTA Jan Henrik Ulvatne General Manager NBTA med egen side på LinkedIn Blogging og sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på privat og hos bedrifter. I en undersøkelse utført av den Norske Dataforening september 2010 svarte 6 av 10 bedrifter at de hadde bestemt seg for å bruke sosiale media i bedriften. Et halvt år senere var dette endret til 8 av 10 bedrifter. De sosiale media kan brukes til mye, og de kanskje viktigste punktene er: Bygge nettverk mellom kunder, leverandører og samarbeidspartnere Skape bedre synlighet i søkemotorene Koble de sosiale media med egne websider og vise versa Tilbakemeldinger med rask responstid (som kan leses av flere) Rask deling av nyheter og informasjon For å skape en arena for diskusjon og informasjon har NBTA nå laget en side på LinkedIn. Her vil du kunne finne diskusjoner rundt tema som opptar de som jobber med forretningsreiser. Er det noe du lurer på? Legg det ut på våre LinkedIn-sider for å få forslag, anbefalinger og løsninger. Du er sannsynligvis ikke den eneste som går og har spørsmål om et område, og det finnes kanskje noen som allerede har svaret og en løsning. En løsning de kan være villig til å dele med deg. 2

3 Gå på LinkedIn og søk etter NBTA Norwegian Business Travel Association. Vi har valgt å ha det som en lukket gruppe hvor medlemmene må godkjennes. Siden skal være et diskusjons- og nettverksforum, og ikke en markedsplass! Velkommen skal du være! NBTA er med i GBTA Europe Advocacy Group overfor EU Når vi reiser ut av Norge (og til dels i Norge), er markedsbetingelser, skatter og regler for kjøp av reiser noe bedrifter og de reisende må forholde seg til, men i mindre grad har kunnet påvirke. Den private forbrukers interesser blir ivaretatt gjennom forbrukerombudet, men tilsvarende organisasjoner finnes ikke for ivaretagelse av bedriftenes interesser. For å la de norske bedriftenes synspunkter bli hørt i en større skala, har NBTA besluttet å bli med i GBTA s Advocacy Group gjennom General Manager Jan Henrik Ulvatne. GBTA har formet en Advocacy Group og har satt som mål å bli anerkjent av EU som stemmen til kundene innen forretningsreiser & møtevirksomhet i Europa. GBTA skal være organisasjonen EU går til vedrørende viktige saker som skal diskuteres eller kommenteres innen forretningsreiser. Gruppen skal i tillegg kunne bistå de nasjonale organisasjonene i lokale spørsmål. Den skal også kunne representere kjøpermedlemmene ved å ta opp saker som ansees å være mot medlemmenes interesser. GBTA Advocacy Group s mål er å representere kjøpernes interesser i Europa og koordinere med GBTA s globale policy i USA med saker som spenner fra Washington D.C. til Brüssel. Gruppen ledes av Hans Ingo Biehl, Executive Director i VDR, den tyske Business Travel Association. Ved siden av Tyskland, representeres gruppen i dag av medlemmer i Nederland, England, Danmark, Sverige og Norge. "The creation of a solid pan-european advocacy effort is incredibly important for VDR, GBTA and the European business travel sector. This is the only voice representing the interests of buyers of travel in Europe and we have a number of issues already in our sights," sier Hans Ingo Biehl. Paul Tilstone, GBTA Europe's Managing Director legger til, "We have prioritised issues presently surrounding data privacy, competition, airline contracting and ancillary fees and we will continue to build our advocacy efforts to ensure the voice of the buyer is heard in Europe." Prioriterte saker som vil bli tatt opp er: eierskap av data kontraktsmessige betingelser som begrenser forhandlingsmuligheter bundling/unbundling (alt inkludert i prisen/prisene er delt opp med tilvalg) håndtering av drivstoffstilegget manglende synlighet av alle kostnadselementer pga. manglende tilpasning til kjøpernes bestillingskanaler (påvirker statistikk også) 3

4 Dette er eksempler på noen av sakene som kan vanskeliggjøre en bedrifts behov for kontroll, oversikt og mulighet for å vurdere ulike tilbyderes tilbud opp mot hverandre. Hvordan vil løsninger/rutiner som lanseres påvirke sluttbrukeren bedriftene? Hva kan hjelpe med å forbedre flyten i verdikjeden, slik man i størst mulig grad unngår suboptimalisering? Andre områder som diskuteres er sikkerhet og bedriftenes ansvar. I England må bedrifter forholde seg til Corporate Manslaughter Act, hvor bedrifter som opererer i England kan straffeforfølges dersom de ikke har sørget for trening/informasjon, ivaretagelse og sikkerhet for de ansatte på reise. Følgende saker vil også bli tatt opp gjennom gruppen; miljø, flyskatter, synlig totalpris og tilgang til alle priser i dagens bestillingssystemer. Standardmaler for dine anbud og forberedelse Finner du opp kruttet hver gang du skal sende ut et anbud, eller bytter du bare ut årstallet på dine anbudsdokument? Uansett er det en flora av forskjellige varianter som sendes ut til leverandørene. Det brukes mye tid på å forberede en anbudsprosess enten utgangspunktet er for en privat bedrift eller det er et offentlig anbud med tilhørende formkrav. Hvordan et anbudsdokument er utformet vil kunne påvirke det endelige sluttresultatet. Er det nødvendig å bruke mye tid og å ha en egen variant for en hvert eneste anbud, eller kan 80/20-regelen brukes her også? Vi i NBTA tror at det med fordel kan opprettes standardmaler for anbud som kan forenkle og effektivisere arbeidsprosessen, for så vel kunder som leverandører. Med andre ord kan 80% av anbudet kan være standardisert! Vi vil utover høsten legge ut noen standardiserte anbudsdokument på våre web-sider. For å få best mulig resultat ut av et anbud er det viktig med forberedelse. Du bør ha tenkt igjennom: Har bedriften klare målsetninger om hva som skal oppnås med anbudet? Skal styring av reisene skje globalt, regionalt eller lokalt/nasjonalt? Hvilke interne ressurser er med i prosessen hvem skal informeres? Er det prosjekter, oppkjøp etc. som kan påvirke reisemønster eller kjøpekraften? Hvor komplekst må anbudet være for å få frem de viktigste valgkriteriene? Er dokumentet skalert i forhold til oppdragets størrelse (les ikke større enn nødvendig)? Hvilke elementer må du ha i anbudet? Har du laget en plan for prosessen? Har du laget et introduksjonsbrev til anbudet? Hvordan skal du informere om tidsplanen til leverandørene? Hvordan skaper du interesse for ditt anbud, slik at du sikrer deg de beste tilbudene? Hva tilbyr du leverandørene i form av volum og styring? Hva ønsker du å oppnå med anbudet? Bedre priser? Leverandører tilpasset målsetning om servicenivå, besparelser eller endringer i reisemønster? Servicefordeler? Endring av leverandører? Løsninger på nye eller gamle utfordringer? Utvalg (destinasjoner/kategorier/transaksjonstyper osv.) 4

5 Er du åpen om hva du ønsker å oppnå? Hvilke andre ting det er verdt å ta med i anbudet? Hvor er du i dag og hvor skal du? Vekting av valgkriteriene? Hvem skal du sende ut anbudene til? Er kontaktene oppdatert? Hvem er interne interessenter slik at du får lojalitet til valgte leverandører? Hva er de reisendes preferanser? Hva måles du på internt? Ved endringer fra dagens leverandører hva må gjøres? Hvor mange leverandører skal du velge, og hvorfor? og jobber du i det offentlige? Da må du ta hensyn til at man er underlagt offentlig lovverk, slik som: Lov om Offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA). Offentleglova Med tilhørende strenge krav til anskaffelsesprosedyrer, terskelverdier, dokumenthåndtering, innsynsrett, klagerett og risiko for bøtelegging for ulovlige direkteanskaffelser fra KOFA (10 % av anskaffelsens verdi). og til slutt Dette er bare noen spørsmål vi anser du bør stille deg selv. Har du forslag til andre ting du syntes vi burde ha tatt med? Del dem med alle på LinkedIn eller send forslaget til oss. Vær klar i kommunikasjonen med dine leverandører, og sørg for en god og tydelig prosess. Da har du lagt forholdene til rette for et best mulig resultat! Lykke til! Hvordan fordeler reisekostnadene seg? Mange ser seg blinde på prisen på et kjøp, men det er mange ting som påvirker den reelle kostnadene ved et kjøp av reiser. De indirekte kostnadene glemmes ofte i regnestykket og det kan være tid brukt til bestilling, reisetid, håndtering av reiseregninger osv. Med andre ord tidstyver som tar bort produktiv arbeidstid. Muligheten til å jobbe mobilt har påvirket reisekostnadene positivt. De gjør at ansatte kan arbeide på reise, og at en større del av reisetiden kan ansees som effektiv arbeidstid. TM Solution ved Lars Ericsson har gjennomført en nordisk undersøkelse med reisebyrå i 2011 hvor de bl.a. har sett på kostnadsfordelingen i forbindelse med en reise. De har tatt med de indirekte kostnadene som ikke er tilknyttet kjøp av en tjeneste. Resultatene har kommet gjennom 424 respondenter fra reisebyrå i Danmark, Norge og Sverige. Det er også gjennomført en sammenligning med byråer i England, Holland og Tyskland. Resultatene gir et bilde av hvordan de faktiske kostnadene kan fordele seg hos bedrifter når det tas hensyn til de indirekte kostnadene i forbindelse med deres reiser. Her er det ikke tatt hensyn kostnader som reiseregninger. Undersøkelsen viser kostnadsfordeling akkumulert fra de 424 spurte respondenter. I årets undersøkelse er det tatt med møtelokaler som en del av kostnadsbildet i forbindelse med forretningsreiser. Ser vi på fordelingen av kostnadene opp mot målingen fra 2010, står servicehonorar til reisebyråene for 4% av 5

6 kostnadene (marginalt opp fra 2010). Fly, leiebil og ventetid har like stor kostnadsandel som i 2010, mens hotell har økt med 2%. Tog har gått ned 1%. TM Solution har tatt med noe de kaller for virtuell kostnad i beregning av kostnadsfordelingen ved forretningsreiser. Virtuell kostnad er en beregning av kostnadene ved video- eller telefonmøter. De har beregnet at prisen for et virtuelt møte er SEK (4 timer leie av videokonferanse gjennom reisebyrå). De refererer til en besparelse på SEK målt opp mot et fysiske møte ved en reise fra Stockholm til Maastricht. De kommenterer at de ikke har tatt hensyn til forskjell i kvalitet/resultat på de forskjellige møteformene. Det virtuelle møte kan komme som et tillegg til de fysiske møtene, og ikke nødvendigvis en erstatning. I figurene under ser vi at kostnadsfordelingen er ganske lik i de nordiske landene. Sverige Fly Hotell Leiebil Tog Effektiv reisetid Ventetid Responstid Miljøkostnad Servicehonorar 4 % 38 % 15 % 3 % 8 % 0 % 12 % 16 % 5 % 7 % 6

7 Norge / Danmark Fly Hotell Leiebil Tog Effektiv reisetid Ventetid Responstid Miljøkostnad Servicehonorar 37 % 17 % 4 % 9 % 1 % 3 % 11 % 7 % 16 % 4 % I grafene er effektiv reisetid fratrukket den tiden hvor de ansatte har kunnet jobbe. Dette er et lite utdrag av rapporten. Deler av rapporten vil være tilgjengelig for nedlastning for NBTA- medlemmer på medlemssidene. Utvidelse av OSL, hvordan vil det kunne påvirke tilbudet til bedriftene? NBTA har spurt Henrik Jacobsen i Access Oslo om å skrive denne artikkelen om hvordan de tror tilbudet på nye Gardermoen vil utvikle seg. Access Oslo er et lite konsulentselskap som har jobbet for å tiltrekke flere interkontinentale direkteruter til OSL (Gardermoen), da de anser at det er en underdekning av dette tilbudet i forhold til Arlanda i Stockholm og Kastrup i København. Arbeidet med utvidelsene på OSL er i gang. Utbyggingen består av følgende delprosjekter: Bygging av ny terminal (T2) vest for nåværende hovedterminal Ny pir midt på dagens glasspanorama nordover fra dagens terminal Ny midlertidig innenlandspir sør for eksisterende innenlandsterminal Den kraftige veksten i flytrafikken siden OSL ble åpnet i 1998, har medført behov for økt kapasitet ved flyplassen. Forventet totaltrafikk i 2011 er ca 21 mill passasjerer og ca flybevegelser. Den plasserer OSL på en 17. plass blant Europas flyplasser målt i antall passasjerer. Bare det i seg selv er bemerkelsesverdig, tatt i betraktning at Oslo er en av Europas minste hovedsteder, med kun 1,4 mill innbyggere i hovedstadsområdet og et nedslagsfelt på ca 2,5 mill mennesker. Det største problemet ved OSL i dag er mangel på flyparkeringsplasser ved terminal (gates). Det innebærer at det oftere og oftere er nødvendig med såkalt fjernparkering av fly med påfølgende behov for 7

8 busstransport til og fra terminalbygningen. Dette fenomenet er ikke ukjent fra andre flyplasser, men hittil har denne praksisen foregått i relativt mindre omfang på OSL. Mens utbyggingen av OSL pågår, et prosjekt som er planlagt å ta ca 4 år, vil antallet gates bli ytterligere redusert, og fjernparkering vil måtte tas i bruk i langt større grad for å avvikle den stadig økende trafikken. Ferdig utbygd vil selve terminalen få 5 gates ekstra i forhold til i dag, i tillegg vil den midlertidige innenlandspiren bidra med 8 gater for fly av kategori C (typene B737/A320). Kapasitetsmessig er det også nødvendig med økning av luftromskapasiteten, slik at antall flybevegelser kan økes til 72 pr. time, noe som er en forutsetning for økt rutetilbud i de såkalte peak- periodene, timer på døgnet der det i dag er fullt belagt med tilgjengelige slots. Det vil tillate uavhengige simultane operasjoner (starter og landinger) fra begge rullebaner. Det arbeides kontinuerlig med å tiltrekke nye selskaper til OSL slik at rutetilbudet kan bedres, særlig er det behov for flere direkte interkontinentale ruter. Men også på Europa og innenlands er det grunn til å tro at tilbudet kan forbedres dersom de nødvendige kapasitetstiltakene blir gjennomført som planlagt. Vår spådom er derfor denne: Oslo får flere interkontinentale flyruter til Asia, Midt- Østen, USA og muligens Sør- Amerika. Oslo er i dag den hovedstad i Europa som har dårligst interkontinentalt tilbud. Det er naturlig å tro at attraktiviteten for en tredje aktør på norsk innenriks vil øke dersom det åpnes opp for flere flybevegelser i peak- perioder. Begrunnelsen er rett og slett volumet på de 3 store rutene; Oslo Bergen/Stavanger/ Trondheim, som alle er blant Europas mest trafikkerte. Europatrafikken tilpasses etterspørselen, noe som kan bety nedleggelser av enkelte trafikksvake ruter, mens nye opprettes, spesielt til utvalgte destinasjoner i Sør- og Øst- Europa. OSLs betydning for norsk transitt generelt er i dag sterkt begrenset av tollbestemmelsene som krever ny innsjekk av passasjerer og bagasje for passasjerer i transitt. Det er lett å se at dette gjør OSL til en lite attraktiv transittflyplass for reisende fra andre deler av Norge. Resultatet er det er da også at særlig KLM/Air France, men også Lufthansa og til dels BA, har fått et solid fotfeste i Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi gleder oss til å følge med videre på OSL, både med hensyn til terminalutbyggingen, men også med tanke på ruteutvikling. Vi er overbevist om at vi går noen spennende år i møte. NBTA med studietur til Amadeus Amadeus er en av de 3 store GDS ene Global Distribution System. Alle er globale, men de har sine forskjellige regioner hvor de er dominerende. Opprinnelig ble GDS ene opprettet av de største flyselskapene for å lage en effektiv distribusjonskanal. På 70- tallet ble flyselskapseide GDS er installert hos reisebyråene, men siden de fleste reisebyråene bare brukte en GDS måtte flyselskapene sørge for å være tilstede i alle GDS ene for å være tilgjengelige for alle potensielle kunder. I 1984 ble det etablert anti- diskriminerings regler av myndighetene i USA. Reglene var ment å hindre at avtalene mellom flyselskap og GDS ene skulle favorisere innholdet til de GDS ene hvor flyselskapene hadde eierskap. Tilsvarende regler ble introdusert av EU i 1989, kjent som Code of Conduct. Det betydde at GDS ene måtte tilby lik tilgang til systemet for alle flyselskap og reisebyrå. Det innebar også at flyselskap som hadde eierskap i en GDS måtte tilby andre GDS er samme innhold. 8

9 Siden den gang har de fleste flyselskapene solgt seg ut av GDS ene. De tre gjenværende GDS ene Travelport (Galileo/Worldspan), Sabre og Amadeus tilhører ikke lenger noen flyselskap. Lufthansa, Air France/KLM og Iberia har riktignok en begrenset eierandel i Amadeus. Teknologiutvikling og flyselskapenes søk etter å kutte distribusjonskostnader, har i senere tid medført eksempler hvor vi har sett flyselskap har utfordret GDS enes rolle. Disse hendelsene har i første omgang oppstått i USA hvor vi har sett American Airlines og US Air har ført harde forhandlinger med GDS ene om hva de skal betale for å levere fullt innhold. Det har vært diskutert muligheten for å gå utenom GDS ene og direkte til online- systemene til reisebyrå eller direkte til kunde. For en bedrift som søker å sikre lojalitet og kontroll til valgt kjøpskanal, er det viktig at tilbudet til de ansatte er like bra eller bedre enn det de ansatte kan finne på nettet. Fullt innhold vil derfor være av største viktighet både nå og i fremtiden. Amadeus er den dominerende leverandøren av bestillingssystemer som de nordiske reisebyråene benytter, og er også leverandør av online bestillingssystemer. På globalt nivå hadde Amadeus, ifølge dem selv, 37% av markedet. Der hvor byråene selv har utviklet egne online systemer, er disse knyttet opp mot GDS ene slik at reisebyråenes konsulenter skal kunne finne bestillingene og kunne hjelpe de reisende dersom det skulle være nødvendig. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige arrangerer NBTA en studietur for kjøpere til Amadeus sitt tekniske hovedkontor rett utenfor Nice oktober. Det er 26 reiseansvarlige kjøpere fra de tre landene som er påmeldt turen. Noen av temaene som vil bli tatt opp med Amadeus er: Fullt innhold tilgang til alle priser og produkter gjennom bookingsystemet Visning av priser priser inklusive tillegg skal kunne vises i første oppslag for lettere sammenligning Hotell squatter rates Hvordan hindre at andre enn avtalehotell benytter firmaets priskoder Sikkerhet Hvordan håndteres uforutsette hendelser? Tog Hvordan jobbes det med å tilrettelegge for togbestillinger? Er det noen ting du ønsker at vi skal ta opp? Høstens aktiviteter NBTA kan presentere en aktiv høst, med mange muligheter for å bli oppdatert på spennende og viktige tema i forbindelse med forretningsreiser. Er du ikke medlem fra før, er det god grunn til å bli det nå slik at du får rabatt på alle seminar, tilgang til presentasjoner fra foredrag, kan laste ned rapporter og blir en del av et nettverk av ressurspersoner. Datoer og arrangement det er viktig å merke seg er: september GBTA 3rd Dimension i Amsterdam 27. september Reisetrend seminar Selgers eller kjøpers marked? Hva spår ekspertene? oktober Tur til Amadeus 12. oktober Miljøseminar Miljø og reiser hvor dypt stikker satsingen på miljø? Med Bellona Scenario om utvikling og hva kan gjøres?, Det Norske Veritas om miljøsertifisering, CO2fokus om kvoteordningene og IF forsikring som vant miljøprisen hos European Travel Buyer Award oktober GBTA Oil, Gas & Marine Travel Forum in Aberdeen 10. november Teknologi seminar Teknologi og reiseadministrasjon. Hvordan kan dagens og fremtidens teknologi hjelpe med bestilling, styring og kontroll? 9

10 NBTA Reisetrendseminar Har du husket å melde deg på NBTA sitt årlige Reisetrendseminar 27. september i Oslo. Vi kikker ned i spåkulen og hører hva ekspertene tror om fremtidig utvikling av markedet. Få med deg viktig informasjon før neste års forhandlinger og budsjetter! Vi har fått med oss spennende foredragsholdere: Lars Haartveit, sjefsøkonom i HSH, vil snakke om hvordan vi kan forvente at økonomien, tilbud og etterspørsel, vil kunne utvikle seg i Norge og internasjonalt. Dette er faktorer som i høyeste grad vil påvirke bedriftenes reiseaktivitet og kostnadsnivå! HSH er i dag landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor med medlemmer innen de fem hovedområdene: Handel, service, kunnskap og teknologi, reiseliv, og helse, utdanning og kultur. Erik Myklebust, konsulent ved Horwath Consulting, vil fortelle oss om hotellbransjen i Norge og hvordan Reiselivskartet påvirker og styrer dynamikken i hotellmarkedet. Vi får høre hvordan dette påvirker dine avtaler! Horwath Consulting er et norskeiet konsulentselskap innen hotell og turisme, og utgir en årlig rapport om det norske hotellmarkedet. Svein Erik Søgård, Daglig leder hos Travelmarket i Norge, vil fortelle oss om hva vi kan forvente med hensyn til pris- og markedsutvikling hos lavprisselskap, nettverkselskap og allianser. Travelmarket har utviklet en søkemotor som sjekker etter priser, og utviklet Flyprisindeksen som er en temperaturmåler på flyprisene. Anne Kristin Søby, Senior Business Manager hos HRG Nordic, vil fortelle om hva du bør fokusere på for høstens forhandlinger. Anne Kristin har bred bakgrunn innen innkjøp av leverandøravtaler, travel management og generell rådgivning. Snorre Andresen, Direktør Revenue Management for SAS i Norge, vil fortelle oss om hvordan SAS og flybransjen jobber med inntektsstyring. Hvordan kan du bruke økt forståelse av prisdynamikken hos flyselskapene til å styre de ansattes reiser? Nå har du ekspertene her. Bruk sjansen til å forberede deg før høsten, og benytt deg av muligheten til å stille spørsmål! Sted: Dato: Tid: Radisson Blu Scandinavia 27. september kl Lunsj og registrering, program kl Prisen er kr 500,- for medlemmer og kr 975,- for ikke- medlemmer. Hvis du ikke har fått en invitasjon, send en mail til 10

Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0

Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0 Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0 Jan Henrik Ulvatne - General Manger i NBTA - Vice-Chair GBTA Europe Advocacy Group - Bakgrunn fra flyselskap, hotell og reisebyrå - European

Detaljer

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold:

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold: TM UPDATE Mobilen først Velkommen til andre nummer av TM Update i 2012. NBTA har hatt mange spennende seminarer i 2012, og 6.november tok vi opp temaet reiseteknologi. Et tema som blir stadig viktigere

Detaljer

NBTA Teknologiseminar

NBTA Teknologiseminar NBTA Teknologiseminar Neste generasjons Travel Management NBTA fyller 30 år HP med en microcomputer med 16kB RAM IBM leier Gates og Paul Allen til lage operativsystemet for en ny PC I 1981 lanserte Microsoft

Detaljer

Sommerferien er her, og NBTA tar en liten pause før vi kommer med nye møter til høsten.

Sommerferien er her, og NBTA tar en liten pause før vi kommer med nye møter til høsten. TM UPDATE GOD SOMMER! Innhold: Innledning God sommer 1 Sommerferien er her, og NBTA tar en liten pause før vi kommer med nye møter til høsten. Vi har hatt et aktivt første halvår i 2012, med 6 møter hvorav

Detaljer

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010 Forberedelser før høstens flyforhandlinger Rune Feltman 15.09.2010 VIA Travel Norge Hvem er Rune Feltman VIA Travel Norge noen nøkkeltall Nordens og Norges største reisebyrå både innenfor forretning og

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Fakta om VIA Travel VIA Travel Group ASA Eierstruktur Internasjonal tilknytning Flyplasskontorer

Fakta om VIA Travel VIA Travel Group ASA Eierstruktur Internasjonal tilknytning Flyplasskontorer VIA Travel Group ASA er nå Skandinavias største reisebyrå konsern, og eier merkenavnene VIA Travel (forretningsreiser) og VIA Ferieverden (fritidsreiser) i Norge. I tillegg har vi kontorer i Sverige og

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Kupper Lufthansa Europa? Konsolidering i europeisk luftfart Hva er Lufthansas strategi? General Manager Lufthansa / SWISS Int Airlines

Kupper Lufthansa Europa? Konsolidering i europeisk luftfart Hva er Lufthansas strategi? General Manager Lufthansa / SWISS Int Airlines Kupper Lufthansa Europa? Konsolidering i europeisk luftfart Hva er Lufthansas strategi? Terje Grue General Manager Lufthansa / SWISS Int Airlines Lufthansa German Airlines målsetting Ledende flyselskap

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

AMERICAN EXPRESS PRESENTERER 2009 GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT

AMERICAN EXPRESS PRESENTERER 2009 GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT Kontakt: Suzanne Withers +44 (0) 207 976 4604 suzanne.a.withers@aexp.com 18 november 2008 AMERICAN EXPRESS PRESENTERER 2009 GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT - KOSTNADER FOR FORRETNINGSREISER FORVENTES Å ØKE

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk HRG Nordic online for UIO Guide på norsk HRG Nordic online Dette er en reiseportal med bestillingsmuligheter som HRG Nordic, i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) har tilrettelagt for de reisende

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT

REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT REISEPOLICY FOR DEN NORSKE OPERA & BALLETT 1.0 FORMÅLET MED REISEREGLENE Formålet med DNO&Bs reiseregler er å lage enhetlige retningslinjer for hele Selskapet med spesielt fokus på økonomi, effektivitet

Detaljer

Reisepolicy hva hvorfor hvordan?

Reisepolicy hva hvorfor hvordan? Reisepolicy hva hvorfor hvordan? Statlig reiseseminar, 8-9 september 2009 Eilert Steen Forfatter Prosjektittel 04.10.2009 1 Hva er en reisepolicy Sett med regler som styrer virksomhetens reiseaktivitet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus

Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus Velkommen til EuroBonus - en verden av muligheter Tanken bak EuroBonus er enkel! Hvis du flyr ofte, bør du også bli belønnet. Som EuroBonus-medlem vil

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug DEN SOSIALE TURISTEN Christian Kamhaug @ckamhaug In the old days, someone might have a bad customer experience and tell 10 people. But now, with the rise of blogs, MySpace and Facebook, that person might

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Fordeler med HRG Nordic online. Gir tilgang til lavprisflyselskap og mulighet til å sammenlikne priser med fullservicebyrå, alt i ett og samme søk.

Fordeler med HRG Nordic online. Gir tilgang til lavprisflyselskap og mulighet til å sammenlikne priser med fullservicebyrå, alt i ett og samme søk. HRG Nordic online HRG Nordic online er utviklet for å kunne tilby et verktøy hvor kunder kan foreta bestillinger online i henhold til egne retningslinjer. Man får tilgang til et fleksibelt og kostnadseffektivt

Detaljer

Konkurranse i luften

Konkurranse i luften Konkurranse i luften Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen www.konkurransetilsynet.no 19. september 2006 Solakonferansen 2006 Hva er konkurransepolitikk? Konkurranse et virkemiddel for åfåriktig bruk

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Kvalifiseringsunderlag for tilbydere av reisebyråtjenester for Avinor AS

Kvalifiseringsunderlag for tilbydere av reisebyråtjenester for Avinor AS Kvalifiseringsunderlag for tilbydere av reisebyråtjenester for Avinor AS Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...3 1.1 Anskaffelsesprosedyre... 3 1.2 Antall tilbydere som blir prekvalifisert... 3 1.3 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Effektiv reiseadministrasjon

Effektiv reiseadministrasjon Effektiv reiseadministrasjon Xledger frokostseminar 12.03.2013 1 Eurocard presentation SEB Kort Hvem er vi? No 1 i Corporate løsninger i Norden 67 % av Norges 500 største bedrifter er våre kunder Antall

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BERG-HANSEN WEBGATE

BRUKERVEILEDNING BERG-HANSEN WEBGATE BRUKERVEILEDNING BERG-HANSEN WEBGATE Innhold 1 Berg-Hansen webgate på web... 3 1.1 Pålogging... 4 1.1.1 Automatisk pålogging... 4 1.2 Profil... 4 1.2.1 Profiladministrasjon... 6 2 Bestillingsveiledning...

Detaljer

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 FOR STAVANGER BODØ, SANDNESJØEN, BRØNNØYSUND, HARSTAD, TROMSØ OG HAMMERFEST. Revidert per 24.februar 2015 v/sigrid D. Medley-Tellefsen 1. Innledning

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser

Case. - økonomi og kostnadsbesparelser Case - økonomi og kostnadsbesparelser Yngve Jonassen Bård-Helge Andreassen Utfordringen vi er gitt Presentere metode for å redusere reiseadministrative prosesskostnader. Hvilke indirekte kostnader finnes?

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer