Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling Hovedstadsregionen Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen

2 Innhold 1 INNLEDNING NETTVERKSBEHOVET I OSLO KOMMUNE Bakgrunn og formål Behov OM PARTENE Leverandørutviklingsprogrammet Oslo kommune DIALOG Dialogkonferanse En til en møter ETTERFØLGENDE KONKURRANSE FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET VEDLEGGSLISTE... 6

3 1 Innledning Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten inviterer i samarbeid med Regionalt leverandørutviklingsprogram (LuHo) aktører innenfor nettverk og nettverkstjenester til dialog knyttet til Oslo kommunes behov for datanettverk i fremtiden. Formålet med markedsdialogen er å presentere Oslo kommune sine målsettinger, forberede markedet på behov og invitere markedet til å komme med løsningsforslag. Dialogen vil bli gjennomført i to deler, hvor leverandørene selv velger om de vil delta på del 1 og del 2, eller bare på del 1. Del 1 Dialogkonferanse presentasjon av Oslo kommune sine behov og målsettinger Del 2 En til en møte mellom leverandør og Oslo kommune. 2 Nettverksbehovet i Oslo kommune 2.1 Bakgrunn og formål Oslo kommune opererer i dag et eget nettverk som knytter alle kommunens tjenestesteder til kommunens to datasentre. Oslo kommune opererer dette nettet ved å leie linjer, enten kobberlinjer eller mørk fiber. Nettverksutstyr kjøpes under rammeavtaler og utstyret driftes av en driftsleverandør etter egen konkurranse. Omtrent en tredjedel av tjenestestedene opereres over mørk fiber mens de resterende opereres over kobbernettet. Kommunen opplever kapasitetsmangel hos enkelte av tjenestestedene som er operert over kobberlinjer og vil gradvis avvikle sitt operatørskap av nettverk over kobberlinjer. I denne sammenheng vurderes nettverksstrategien til Oslo kommune og det skal gjennomføres en anskaffelse som vil sikre nødvendig nettverkskapasitet til alle tjenestesteder. Målsettingen med anskaffelsen er at virksomhetene i Oslo kommune får dekket sitt båndbreddebehov, gitt de økonomiske, geografiske og teknologiske rammene som gjelder. Den delen av dagens nettverk som opereres av Oslo Kommune over mørk fiber fungerer tilfredsstillende. Behovsmessig er det derfor ikke nødvendig å endre denne delen av nettverket. Oslo kommune ønsker dialog med markedet rundt helhetlig løsning for hele kommunens nettverk. Kommunen kan erstatte kobberbasert nett ved å utvide egenoperert fibernett ved å inngå kontrakter om leie av mørk fiber kombinert med kjøp og drift av egeneid nettverksutstyr. Dette må suppleres av tjenestekjøpt nettverkskapasitet der mørk fiber ikke kan gjøres tilgjengelig. Alternativt kan egenoperert fibernett gradvis avvikles for å kjøpe hele nettverket som en tjeneste av en eller flere leverandører. Det er viktig for kommunen å sikre en anskaffelse som sørger for dekning av kapasitetsbehovet for alle tjenestestedene. Det er forventet en økning i båndbreddebehovet

4 hos samtlige tjenestesteder og et nettverk som skal sikre dette vil med dagens teknologi måtte være basert på fiberlinjer. Et viktig formål med anskaffelsen er derfor å gi incentiver til større utbredelse av fiberlinjer til Oslo kommunes tjenestesteder. Kommunen ønsker nå å informere nærmere om mulige veivalg for kommunen og samtidig utfordre markedet på hvilke leveransemodeller markedet ser som meste effektive for å sikre fremtidens nettbehov. Kommunen ønsker i tillegg kunnskap om andre nettverksteknologier for midlertidige behov i utbyggingsfasen og for tjenestesteder som ligger utenfor rekkevidde av etablert nettverk. 2.2 Behov Kommunen har rundt 1300 tjenestesteder tilknyttet dagens nettverk. Samtlige vil bli omfattet av nytt konsept for felles nettverk i Oslo kommune, se vedlegg 1. Tilbudt kapasitet i nettverket vil bli gjort basert på kost-nytte vurderinger, der nytten måles i båndbredde i et funksjonelt, stabilt og sikkert nett. Ønsket minimumskapasitet på kort sikt for alle tjenestesteder er symmetrisk 10Mbps, men behovene varierer fra dette til 10Gbps og en skalerbar og fremtidssikker løsning er nødvendig. Det er svært viktig for Oslo kommune å kunne tilby innbyggerne kontinuerlig og stabil tjenesteyting. Dette setter strenge krav til infrastruktur der et driftssikkert nettverk er en sentral tjenesteproduksjon, for de fleste tjenestesteder innenfor vanlig kontortid. Kommunen er derfor interessert i teknologi og tilleggstjenester som gjør det mulig å overvåke at kvalitetskravene innfris med tanke på sikkerhet, stabilitet og kapasitet. Vi ser for oss at dette må forankres kontraktuelt og så følges opp med overvåkningsløsninger. 3 Om partene 3.1 Leverandørutviklingsprogrammet Regionalt program for leverandørutvikling (LuHo), et program i regi av NHO og KS har som visjon å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Prosjektet er tatt opp som et pilotprosjekt i Regionalt leverandørutviklingsprogram. LuHo vil bistå hele prosessen med markedsføring og bistand til dialogkonferanse. Formålet med pilotprosjektet for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. For mer info, se: 3.2 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er en serviceetat i Oslo kommune med ansvar for å utvikle og ivareta kommuneovergripende tjenester, strategier og fellesfunksjoner.

5 UKE gjennomfører utrednings- og utviklingsarbeid samt implementerer vedtatte konsernovergripende strategier og prosjekter. Etaten har blant annet et ansvar for å samordne, videreutvikle og drifte fellestjenester som bidrar til profesjonalisering av Oslo kommunes virksomhet. Som intern leverandør har UKE et ansvar for infrastruktur og driftstjenester innen IKT samt oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet og kommunens felles IKT-infrastruktur. Organisatorisk hører UKE under Byrådsavdeling for finans. For mer informasjon om Oslo kommune, se: 4 Dialog 4.1 Dialogkonferanse Det vil bli avholdt dialogkonferanse 06. mai 2014 kl 08:30 i Strømsveien 102. Formålet med dialogkonferansen er å etablere en tidlig dialog med markedet med hensikt på å presentere Oslo kommunes behov nærmere, for å informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet. Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører av nettverk og nettverkstjenester. Program for konferansen: 08:30 09:00 Registrering og servering av enkel frokost 09:00 09:10 Velkommen mål og mening Terje D. Sætervik 09:10-09:30 Om Regionalt program for leverandørutvikling hvorfor dialogkonferanse Gørill Horrigmo 09:30-09:35 Pause 09:35 10:20 Om behovet for båndbredde Eivind Lothe - nåsituasjon - behov og mål for fremtiden - spørsmål og diskusjon 10:20 10:30 Videre aktivitet i dialogprosessen André J. Frank Påmelding til konferansen og 1 til 1 møter gjøres ved registrering på denne lenken Frist for påmelding er 02.mai 2014 For spørsmål vedrørende dialogkonferansen kan Utviklings- og kompetanseetaten ved André Joachim Frank kontaktes,

6 4.2 En til en møter Alle leverandører inviteres til å delta på en til en møter, hvor de gis anledning til å presentere sine forslag til hvordan Oslo kommune best kan dekke sitt behov i fremtiden. Leverandører bes om å forberede seg til en til en møtene basert på spørsmålene i vedlegg 2. UKE vil sette av 45 minutter pr en til en møte. En til en møtene vil bli gjennomført i Strømsveien 102 den 06. og 07.mai. Leverandører som kommer utenbys fra vil prioriteres for en til en møter den 06.mai, møteplan for øvrig vil basere seg på påmeldingsrekkefølge. Tidsplan for gjennomføring av en til en møter vil bli sendt ut 04.mai. 5 Etterfølgende konkurranse Etterfølgende konkurranse vil bli gjennomført i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogkonferansen. Oslo kommune forbeholder seg retten til å benytte innspill fra dialogprosessen i utarbeidelse av kravspesifikasjon for etterfølgende konkurranse. Det presiseres at innspill gitt i denne åpne dialogprosessen ikke anses og fall inn under FOA 3-8 om rådgivning. 6 Fremdriftsplan for prosjektet Planen er tentativ. UKE AKTIVIET 15 Kunngjort invitasjon til dialogkonferanse 19 Dialogkonferanse 19 En til en møter Høst 2014/ Kunngjøring av konkurranse relatert til behovet vinter Vedleggsliste Vedlegg 1: En grov oversikt over Oslo kommunes lokasjoner og nettløsning til disse i dag, basert på postnummer. Listen er ikke fullstendig, men tjener for å gi en indikasjon på omfanget i Oslo kommune. Vedlegg 2: Forberedelse spørsmål for 1 til 1 møter mellom leverandør og Oslo kommune

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt

Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Prosjekt systemverktøy i Helse- og velferdsvakt Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot kravspesifikasjon av Helse og velferdsvaktas behov for systemløsninger Pilotprosjekt

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Finnmarkssykehuset HF. Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Nye Kirkenes Sykehus. Innovativ offentlig anskaffelse Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Saksbeh.: GS Kontroll:

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF Invitasjon til dialogkonferanse Sikring og varsling 1 Bakgrunn og formål Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer