HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse"

Transkript

1 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse

2 .

3 5 Sosiale spørsmål Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger Sarpsborg Arbeiderparti...9 Dagpenger ved arbeidsledighet Sarpsborg Arbeiderparti...10 Endringer i alkoholloven Sarpsborg Arbeiderparti...10 Behandling for spilleavhengighet Spydeberg Arbeiderparti...11 Gravferdstøtten gjeninnføres Sarpsborg Arbeiderparti...11 Sprøyterom Trøgstad Arbeiderparti...12 Tannbehandling inn på egenandelskortet til folketrygden Spydeberg Arbeiderparti...12 Tannhelse Sarpsborg Arbeiderparti...13 Ventelistegaranti for rusavhengige: Arbeiderpartiet i Bergen...13 Pensjonsgjevande godtgjersel for fosterheimsarbeid Arbeiderpartiet i Bergen...14 Hospitstjenestene inn i en overordnet sosial tiltaksplan Folkets Hus Partilag av DnA...14 Husbankfinansiert boligbygging Kvam Arbeiderparti...15 Den skjulte fattigdommen Folkets Hus partilag...17 Yrkeshemmede og arbeidsledige må ikke legges ut på anbud Stange Arbeiderparti v/ Veterangruppa...17 Minstefradraget Grimstad Arbeiderparti...18 Gjenopprett Husbanken som en sosial boligbank Øystre Slidre Arbeiderparti...18 Vi vil ha sosial boligbygging tilbake! Øyer Arbeiderparti...19 Fattigdom Oppland Arbeiderparti...19 Ungdom førstegangsetablering i boligmarkedet Oppland Arbeiderparti...20 Sosial boligbygging Sogn og Fjordane Arbeidarparti...20 Hybelsituasjonen for studentar og elevar Eid Arbeidarparti...21 Sosiale ulikheiter i utdanning Førde Arbeidarparti...21 Auka rammer til Husbanken og billegare lån til ungdom og nyetablerarar Trondheim Arbeiderparti...22 Mer velferd og rettferdig fordeling Trondheim Arbeiderparti...22 Gjeninnfør gravferdsstøtten Hegra Arbeiderlag...23 Tapt arbeidsinntekt ved verneplikttjeneste...23

4 5.28 Mosvik Arbeiderparti...23 Tiltak for fordeling av vekst Levanger Arbeiderparti...24 Gjenreise den sosiale boligbygginga Karmøy Arbeiderparti...25 Uføretrygd og restarbeidsevne Randaberg Arbeiderparti...25 Indirekte økonomisk diskriminering av uføre og pensjonister i folkevalgte organer Randaberg Arbeiderparti...26 Alle arbeidstagere må få rett til Avtalefestet Pensjon - AFP Randaberg Arbeiderparti...27 Individuell pensjonssparing IPS må forbedres/endres Randaberg Arbeiderparti...27 Refusjon barnebriller Randaberg Arbeiderparti...28 Restarbeidsevne på billigsalg via NAV Sandnes Arbeiderparti...29 Gjenreis den sosiale boligbyggingen Sokndal Arbeiderparti...29 Fjern kontantstøtten Stavanger Arbeiderparti...30 Dømt til et liv på sosialhjelp en utfordring i framtiden Stavanger Arbeiderparti...30 Samfunnstjeneste for ungdom Vindafjord Arbeiderparti...31 Husbanken som boligbank Akershus Arbeiderparti...32 Avbetalingsordninger, inkasso, dyre lån og gjeldsrådgivning Ski Arbeiderparti...32 Boligpolitikk Akershus Arbeiderparti...33 Bostønadsordninger Akershus Arbeiderparti...33 Økonomisk rådgivning Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...34 Gravferdshjelp Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...34 Boligpolitikken er markedsstyrt behov for økt politisk innsats Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...35 Pensjon Eidskog Arbeiderparti...36 Tannhelsetjenesten Ringsaker Arbeiderparti...36 Omsorgen for syke og hjelpetrengende foreldre Hamar Arbeiderparti...37 Tilskudd til bygging av heiser i gamle blokker uten heis Stange Arbeiderparti...37 Egenbetaling av kommunale institusjonsplasser Stange Arbeiderparti...38 Forutsigbare tjenester for funksjonshemmede barn og deres familie Åmot Arbeiderparti...39 Tomtefesteloven Åmot Arbeiderparti...39 Tomtefesteloven - festeinstitutt Åmot Arbeiderparti

5 Tomtefesteloven regelverk Buskerud Arbeiderparti...40 Barnefattigdom Lier Arbeiderparti...41 Gravferdsstønad Båtsfjord Arbeiderparti...42 Dagpenger under arbeidsledighet Ålesund Arbeidersamfunn...42 Gjenreis Husbanken som en sosialdemokratisk utlånsinstitusjon Surnadal Arbeiderparti...43 Gjeninnføre gravferdstøtten Stranda Arbeiderparti...43 Begravelsesstønad Stovner og Haugenstua Arbeiderpartilag...44 Alles rett til bolig Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...44 Fastsetting av pensjonspoeng for omsorgsarbeid Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...45 Forhandlingspåbud før påleggstrekk fattigdomsbekjempelse nasjonalt Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...46 Heving av grunnbeløpet for eldre funksjonshemmede Oslo Arbeiderparti...46 Husbanken må gjenreises som garantisten for boligbygging i Norge Tokerud/Vestli Arbeiderpartilag...47 Husbanken Oslo Arbeiderparti...47 Husleieregulerte boliger Veteran Forum...48 Lovfesting av eldresentre Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...48 Regulering av inntektspensjon under utbetaling Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag...49 Revisjon av inkassoloven Re Arbeiderparti...50 Seniorpolitikk Sandefjord Arbeiderparti...50 Endring av alkohollovens 4-4, 4. ledd Veteran Forum...51 En bedre sosial boligpolitikk må intensiveres Veteran Forum...52 Det er nødvendig med ekstra innsats for å utjevne helse- og sosiale ulikheter mellom befolkningsgrupper i storbyene Veteran Forum...52 Barnevernet i Norge må styrkes Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn...53 Inkassosalærer må reguleres som en del av fattigdomsbekjempelsen Arbeid Kragerø Ap...55 Lovfestet rett til heltidsarbeid Kragerø Ap...55 Likestill skift/turnus Østfold Arbeiderparti...56 Vi må trygge arbeidsplassene Sarpsborg Arbeiderparti...57 Fradrag på fagforeningskontigenten

6 6.5 Trøgstad Ap...57 NAV-kontorer inn i norske fengsler Arbeiderpartiet i Bergen...58 Anbud og konkurranseutsetting på rusomsorg, barnevern og tiltak i Vekst bedriftene Kvam Arbeiderparti...59 Privatisering av attføringstenestene Oppland Arbeiderparti...59 Satsing på kompetanse og forskning som motkonjunkturpolitikk Oppland Arbeiderparti...60 Tiltakspakke for sysselsetting Steinkjer Arbeiderparti...60 Tiltakspakker innen NAV Kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti...61 Heltid en rettighet, deltid frivillighet Sokndal Arbeiderparti...62 Mer støtte til attføringsbedrifter Akershus Arbeiderparti...62 Arbeidsmarkedsbedrifter Grav/Eiksmarka og Stabekk avdeling av Bærum Arbeiderpati...63 Tiltak for å gi minoritetsinnbyggere arbeid etter kvalifikasjoner Akershus Arbeiderparti...63 Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne Surnadal Arbeiderparti...64 Få bort uønsket deltid i offentlig sektor Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...65 Gode ledere i statsbedrifter og bedrifter med betydelig statlig eierskap Oslo Arbeiderparti...65 Rett til dagpenger under permitteringer Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...66 Skjerping av arbeidsmiljøloven Oslo Arbeiderparti...67 Sosial dumping tiltak mot et brutaliserende arbeidsliv! Sandefjord Arbeiderparti...67 Ungdomsgaranti Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..68 Arbeidsledige og NAVs dekning av reiseutgifter Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..69 Generelt forslag for å gi arbeidsgivere en mulighet for å beholde arbeidstakere i en krise tid og for å få et fungerende marked Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..69 Karbonprising Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..70 Partene i arbeidslivet og tilbud til arbeidsledige, kraftig opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..71 Problemstillingen arbeidsledig Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..72 Stimulere til deltakelse Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..72 Tilbud om kurs og omskolering Oppsal Arbeiderpartilag og Industriens Arbeiderpartilag...73 Tjenestedirektivet Helse og omsorg Skien Arbeiderparti...74 Gratis tannlegebehandling for alle

7 7.2 Skien Arbeiderparti...74 Ja til organdonasjon! Hvaler Arbeiderparti...75 Omsorgstjenester for hyttegjester Fredrikstad Arbeiderparti...75 Yrkesskader Fredrikstad Arbeiderparti...76 Skoliose Sarpsborg Arbeiderparti...77 Kontroll og tilsyn med private barnevernstiltak Sarpsborg Arbeiderparti...77 Økt satsning på medikamentfri rusbehandling Sarpsborg Arbeiderparti...78 Utdanning om rus innen helseprofesjonene AUF i Østfold...78 Ta grep om kantinene på de videregående skolene Sarpsborg Arbeiderparti...79 Sterkere demokratisk forankring over sykehusene Arbeiderpartiet i Bergen...80 PSA-Screening Bergen Arbeidersamfund...81 Lovfestet rett til sykehjemsplass Ulvik Arbeiderparti...81 Nasjonal satsing på rehabilitering Tvedestrand Arbeiderparti...82 Helsereform innen tannhelse Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...82 Gjestepasienter innen helse og omsorg - "feriepasienter" Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...83 Evaluering av sykehusreformen Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...83 Organdonasjon Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...84 Obligatorisk undersøkelse av barns underliv Oppland Arbeiderparti...84 Statlig fullfinansiering av krisesenter Nord-Aurdal Arbeiderparti...85 Forbud mot ikke medisinsk betinget omskjæring av gutter Jevnaker Arbeiderparti...85 Rehabilitering skal foregå i kommunene Nordre Aal & sentrum Arbeiderlag...86 Fjern det uverdige klasseskillet i tannhelsen! Oppland Arbeiderparti...87 Innføring av elektronisk basisjournal Oppland Arbeiderparti...87 Samhandling mellom sykehus og kommuner Oppland Arbeiderparti...88 Lærings- og mestringsenheter Oppland Arbeiderparti...88 Lovfeste et dagtilbud til demente Oppland Arbeiderparti...89 Legedekningen på sykehjemmene må styrkes Oppland Arbeiderparti...89 Styrk muligheten for etter og videreutdanning Holtålen Arbeiderparti

8 Tannhelsetjenester dekkes økonomisk på lik linje med øvrige helsetjenester Førde Arbeidarparti...90 Helseføretaksmodellen må eksistere vidare Førde Arbeidarparti...91 Barn skal ikkje på anbod Haugesund Arbeiderparti...92 Helse Rissa Arbeiderparti...92 Debatt om rusomsorgen Haugesund Arbeiderparti...93 Behandlingsreiser Haugesund Arbeiderparti...93 Felles nødnummer i Norge Haugesund Arbeiderparti...94 Omsorgslønn Haugesund Arbeiderparti...94 Hensiktsmessig hjelpemiddelsentral Karmøy Arbeiderparti...96 Egenandel på helsetjenester Randaberg Arbeiderparti...96 Egenandeler ved poliklinisk sykehusbehandling må vekk Randaberg Arbeiderparti...97 Tannhelse for voksne Stavanger Arbeiderparti...98 Rekruttering til helsesektoren Stavanger Arbeiderparti...98 Tannhelse Stavanger Arbeiderparti...99 Alternativ behandling Stavanger Arbeiderparti...99 Trim for eldre Stavanger Arbeiderparti Samhandling Stavanger Arbeiderparti Eldresenter Stavanger Arbeiderparti Besøkstjeneste Grav/ Eiksmarka og Stabekk avdeling av Bærum Arbeiderparti Mindre skader av feil legemiddelbruk hos eldre Akershus Arbeiderparti Fattigdom og helse Buskerud Arbeiderparti Bedre skolehelsetjeneste Modum Arbeiderparti Driftsavtale for helseinstitusjoner med Helse Sør-Øst Kongsberg Arbeiderparti En skikkelig rusomsorg bekjemper fattigdom: Kongsberg Arbeiderparti Nei til bestemor på lager! Buskerud Arbeiderparti Politisk representasjon i helseforetaksstyrene Buskerud Arbeiderparti Tannhelse Ålesund Arbeidersamfunn Økt satsing på bygging av sykehjemsplasser

9 7.57 Molde Arbeiderparti Pleie- og omsorgstjenesten Kristiansund Arbeiderparti Behovet for sykehjemsplasser er stadig økende Molde Arbeiderparti Kommunene vs helseforetakene Stranda Arbeiderparti Tannlegebehandling Oslo Arbeiderparti Avtalespesialistene Oslo Arbeiderparti Den glemte alkoholen Oslo Arbeiderparti En bedre skolehelsetjeneste Oslo Arbeiderparti Fastlegene Oslo Arbeiderparti Finansieringen av helsevesenet Veteran Forum Helsemerking av alkohol Veteran Forum Kjeve og tannbehandling på blå resept Oslo Arbeiderparti Lokalmedisinske sentra Oslo Arbeiderparti Narkotikafrie fengsler Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag Regulering av sigarett og tobakk omsetning/salg Oslo Arbeiderparti Rusakutt Oslo Arbeiderparti Samhandling mellom sykehus og sykehjem Oslo Arbeiderparti Skolehelsetjenesten må reformeres Veteran Forum Styrkning av behandlingstilbudet og ettervern for rusavhengige Sande Arbeiderparti Tannhelse Nordland Arbeiderparti Organdonasjon Oslo Arbeiderparti Videreutvikling av sykehusreformen Oppsal Arbeiderpartilag Hjemmebaserte tjenester Den Socialdemokratiske Forening Behandlingen av rusavhengige Veteran Forum Arbeiderpartiet ønsker økt og bedre koordinert innsats om brede helsefremmende tiltak og m.h.t. registrering og forebygging av sykdommer og skader

10 5 Sosiale spørsmål 5.1 Kragerø Ap Pensjonspoeng for omsorgarbeid Folketrygdlovens regel om godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid får tilbakevirkende kraft, slik at kvinner som var hjemmeværende før 1997 også får nyte godt av denne ordningen. Norge har likestilling i teorien, men dette virker ikke alltid i praksis. Et av de tydeligste eksemplene på dette er opptjening av pensjonspoeng. For å avhjelpe dette har det i folketrygdloven kommet en regel om at man kan opptjene pensjonspoeng dersom man har vært hjemme på grunn av omsorgen for små barn. Reglen trådte dessuten i kraft i 1997, noe som betyr at man ikke kan kreve pensjonspoeng for omsorg før I og med at pensjonspoeng holdes utenfor delingsgrunnlaget, kommer disse kvinnene dårlig ut ved en skilsmisse. Intensjonene i forslaget støttes. Telemark Arbeiderparti vil oppfordre til at det utvikles kompensasjonsordninger som kan bidra til at kvinner som har gått glipp av disse rettighetene, i størst mulig grad holdes skadesløse. Fra 1992 har personer som utfører ulønnet omsorgsarbeid (omsorg for barn og pleie av syke, funksjonshemmede og eldre) blitt godskrevet pensjon i folketrygden for dette arbeidet. Før ordningen ble innført fikk mange kvinner som påtok seg omsorgsoppgaver for små barn, pleie av eldre, syke og funksjonshemmede liten pensjonsopptjening, og ble dermed minstepensjonister. Sentralstyret viser til at forslaget har store økonomiske konsekvenser, og finner det ikke rimelig å gi denne type endringer i pensjonslovgivningen tilbakevirkende kraft. 5.2 Skien Arbeiderparti Husbanken og rimelige boliger Alle skal ha rett til å eie egen bolig. Dette må man få til en ordning som binder lånetaker som får husbanklån til ikke å omsette boligen på det åpne markede før det har gått for eks. 10 år. Og uten framleie. Men å anskaffe seg egen bolig er for de fleste en kostbar affære. Husbanklån var et gunstig lån som ga alle en mulighet til å anskaffe seg en bolig med husbankens krav til en nøktern standard. Dette må man få til igjen med en ordning som binder lånetaker til ikke å omsette boligen på det åpne markede før det har gått for eks. 10 år. Og uten framleie. 8

11 Med dette forslaget får man en god sosial boligbygging. Gjennom de endringer som har skjedd med husbanken og med statlige støtteordninger til boligetablering vil det være vanskelig å få tilbake tidligere ordninger med rimelig rente og lang nedbetalingstid. Imidlertid bør husbanken være mer synlig som en boligbank i tråd med intensjonene om å gjøre det lett for førstegangsetablerere å skaffe seg sin egen bolig. Husbanken har den viktigste rollen i den statlige boligpolitikken. Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av Husbankens virkemidler og tilskuddsordninger. Husbanken må i enda større grad enn i dag være en boligbank for samfunnsnyttige investeringer, slik som miljøinvesteringer og universell utforming. Husbanken må brukes til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og til å bedre legge til rette for unge i etableringsfasen. Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal sikre at større grupper får boliglån og mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig og at Husbanken har gode utlånsrammer blant annet for at flere kan få startlån. Et forslag om å binde låntakere til ikke å omsette boligen på det åpne markedet over mange år tror vi imidlertid vanskelig lar seg gjennomføre i praksis. Forslaget avvises. 5.3 Sarpsborg Arbeiderparti Dagpenger ved arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet økes til 70 % av inntekten med det samme taket som er i dag Dagpengesatsene i dag er for små. Det er ventet en stigende arbeidsledighet i årene som kommer. Dette vil være en håndsrekning til de som sliter med at hverdagsøkonomien skal gå opp i en overgangsfase til nytt arbeid. Forslaget støttes. Sentralstyret vil prioritere andre satsinger enn en generell heving av ledighetstrygden. Drøftinger på området har gått på å omfatte flere og å få mer fleksible regler for rett til arbeidsledighetstrygd ved forskjellige permitteringsmodeller. Fokus har vært på å bedre hjelpen for å komme raskt tilbake i arbeid. 9

12 5.4 Sarpsborg Arbeiderparti Endringer i alkoholloven Vi foreslår at det gjøres følgende endringer i alkoholloven: Salgssteder for alkohol påbys å disponere en forholdsmessig like stor del av kjølekapasiteten til alkoholsvakt og alkoholfritt øl, som det som benyttes til øl med 2,5 til 4,7 volum % alkohol. Salg av rusbrus og alkohol med over 3,5 volum % alkohol flyttes til Vinmonopolet. Alkohol skal merkes på samme måte som tobakk. Det innføres sentralt gitte maksimaltider for skjenkning av alkohol. Vi mener dette er nødvendige innskjerpninger i gjeldende lovverk. Forslaget støttes ikke. Sentralstyret støtter regulering av alkoholsalg, men vil ikke støtte de framlagte forslag fra Sarpsborg Arbeiderparti. Forslaget avvises. 5.5 Sarpsborg Arbeiderparti Behandling for spilleavhengighet Minimum 1 % av all spilleomsetning avsettes til forebyggende arbeid og behandlingstiltak for spilleavhengige. Det er fortsatt viktig å rette fokus mot de som lider av spilleavhengighet og trenger hjelp for dette. Forslaget støttes. Sentralstyret støtter arbeid for behandling og forbygging av spilleavhengighet, men mener ikke det er riktig å knytte dette opp til spilleomsetning. Forslaget avvises. 10

13 5.6 Spydeberg Arbeiderparti Gravferdstøtten gjeninnføres Gravferdstøtten gjeninnføres Gravferdsstøtten er en velferdsgode som aldri burde vært fjernet. Det er gratis å komme til denne verden og det burde være gratis å forlate den. I det minste må det settes en sum, høy nok, slik at man kan få en verdig gravferd uten å måtte tømme sparekonto og andre opptjente midler. Forslaget støttes ikke. Ap gikk i Stortinget i mot forslaget om å endre gravferdshjelpen ved å gå fra en universell til en behovsprøvd støtteordning. Støtten er økt fra maksimalt kroner til kroner i Sentralstyret ser det imidlertid som lite aktuelt å gå tilbake til en generell ordning med støtte til alle. 5.7 Sarpsborg Arbeiderparti Sprøyterom Forsøksordningen med sprøyterom foreslås avviklet snarest mulig. Vi ønsker å fokusere på behandling og ikke på muliggjøring av fortsatt rusing. Forslaget støttes ikke på nåværende tidspunkt. Sentralstyret viser til at regjeringen høsten 2008 har sendt på høring et forslag til permanent lov om sprøyterom. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand. Forslaget avvises. 11

14 5.8 Trøgstad Arbeiderparti Tannbehandling inn på egenandelskortet til folketrygden Tannlegebesøk sees på lik linje med legebesøk og kommer med i folketrygdens egenandelssystem Man ser at de som har dårlig økonomi dropper tannbehandling. Regelmessig oppfølging hos tannlege er en viktig del av god helse. Dette har vi innsett og gitt barn og unge gratis tannbehandling. Nå må resten av befolkningen komme med. Folk med tannproblemer kan få store utlegg, og i verste fall ikke gjøre noe med problemet fordi de ikke har økonomi til det. Noen må i dag ta opp lån for å få behandlet tannsykdommer. Dårlig tannhelse og tannstatus kan gi både fysiske og psykiske følger. Dette må kalles et helseproblem. Det må være mulig å lage en oversikt over hva som er nødvendig tannbehandling, slik at man kan skille mellom behandling som dekkes av folketrygden og behandling som pasienten må dekke selv (eks. av mer kosmetisk art). Det anbefales at det utredes en ordning med egenandel og tak for kostnader innen tannbehandling. Sentralstyret viser til St.mld.nr.35 om tannhelse hvor det legges opp til en helhetlig politikk for tannhelsetjenester til befolkningen som er særlig rettet mot å oppnå likeverdighet i tilbud av tannhelsetjenester. Det innebærer å gjøre tjenestene bedre tilgjengelig for de som trenger det mest, sett i lys av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det overordnede målet er utjevning av sosial ulikhet i tannhelse. Det vil si å hjelpe dem som trenger det mest. Noen grupper er allerede løftet opp. Spørsmålet er berørt i forslaget til partiprogram for perioden Spydeberg Arbeiderparti Tannhelse Lik egenandel mellom lege og tannlege. Dette er et velferdsgode som vil favne alle i alle livets faser. Tannhelsen f. eks hos barn er generelt god i Norge, men det er store sosiale forskjeller. Arbeiderpartiet gikk til valg i 2005 på at vi skulle gjeninnføre velferdssamfunnet. Da bør også velferdsgodene følge med! Derfor er det viktig, og på høy tid, å innføre egenandel lik den man betaler hos fastlegen. Tilstanden på dine tenner og munn har direkte innvirkning på manges psykiske helse. Dette må ses på som et strakstiltak! 12

15 Det anbefales at det utredes en ordning med egenandel og tak for kostnader innen tannbehandling. Viser til forslag Sarpsborg Arbeiderparti Ventelistegaranti for rusavhengige: Alle som søker hjelp for å komme ut av alkohol- eller narkotika avhengighet skal være sikret inntak i behandlingsapparatet innen 6 måneder fra søknad er sendt. Det at mange må vente opptil 1 år i dag er uakseptabelt. Dette er altfor lang tid for en som i realiteten har en livsfarlig sykdom. Forslaget støttes. Sentralstyret viser til at spørsmålet er berørt i forslag til partiprogram for perioden Arbeiderpartiet i Bergen Pensjonsgjevande godtgjersel for fosterheimsarbeid Gjer godtgjersle for fosterheimsarbeid pensjonsgjevande. Å engasjere seg som fosterforeldre er ei samfunnsnyttig og viktig teneste. Det er stor trong for gode fosterheimar i landet. Oftast er det fostermor som tek det største reelle ansvar og som også får utbetalt det vederlag som gjeld for slik teneste. Vederlaget er delt mellom ein sats for dekking av ekstra utgifter ved å ha eit ekstra barn i heimen, og eit vederlag for sjølve tenesta. Det bør vera eit rimeleg krav og eit velfortent handslag til fosterforelder at godtgjersla vert gjort pensjonsgjevande gjennom kommunen si pensjonsordning for sine tilsette. 13

16 Forslaget vert støtta. Sentralstyret støtter arbeidet for å få gode forsterhjem. Godtgjøring for forsterhjemsarbeid er imidlertid ikke en lønn, og det opptjenes derfor ikke pensjon Arbeiderpartiet i Bergen Hospitstjenestene inn i en overordnet sosial tiltaksplan Regelverket og kravene til de som driver hospits må gjennomgås. Spesielt viktig er det at det innføres en aldergrense på 25 år for brukere av hospits tjenestene. Regelverket og kravene til de som driver hospits må gjennomgås. Spesielt viktig er det at det innføres en aldergrense på 25 år for brukere av hospits tjenestene. Vi må unngå at hospitser blir veien inn i harde miljøer preget av rus og kriminalitet for unge søkende mennesker. Forslaget vert støtta. Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Sosialtjenesteloven bygger på skjønnsutøvelse. En fast aldersgrense vil bryte med prinsipp om å skaffe rett tiltak ut fra individuell vurdering Folkets Hus Partilag av DnA Husbankfinansiert boligbygging Husbankens rammevilkår og tildelingsregler endres og tilpasses dagens behov. Husbanken må på nytt bli den finansielle bærebjelke for unge og eldre i etableringsfase på boligmarkedet. Unge og eldre som gjennom de senere år har etablert seg på boligmarkedet har i stor grad finansiert sine boliger gjennom store lån i et markedsstyrt og derved også et sårbart og til 14

17 tider ustabilt banksystem. For låntakerne medfører dette økonomiske usikre forutsetninger som negativt påvirker den enkeltes sosiale liv og virke. Husbanken må komme i førersetet når det gjelder boligfinansiering for førstegangsetablerende, en må legge opp til tildelingsrente og avdragsvilkår som gir låntakerne langsiktig oversikt over sine forpliktelser. Husbankens profil må også best mulig tilpasses finansiering av fornuftige og gode boligprosjekt både med hensyn til areal og utrustning. Den gruppe boligsøkende som ønsker store og luksuspregede prosjekt, henvises til det ordinære banksystem. Forslaget vert støtta. Husbanken har den viktigste rollen i den statlige boligpolitikken. Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av Husbankens virkemidler og tilskuddsordninger. Husbanken må i enda større grad enn i dag være en boligbank for samfunnsnyttige investeringer, slik som miljøinvesteringer og universell utforming. Husbanken må brukes til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og til å bedre legge til rette for unge i etableringsfasen. Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal sikre at større grupper får boliglån og mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig og at Husbanken har gode utlånsrammer blant annet for at flere kan få startlån Kvam Arbeiderparti Den skjulte fattigdommen AP. vil arbeide for at: Minstetrygdede får et skikkelig løft, slik at trygdemottakere slipper å søke om supplerende sosialhjelpen. Det lempes på vilkår og gebyrer der det offentlige er kreditor, samt ettergi gjeld for de som er fattige - eller står i fare for å bli fattige. Ordningen med ettergivelse av restskatt må gjennomgås på nytt, både med tanke på organisering og behandling av søknader med tanke på kriterier for ettergivelse. Ordningene må omfatte mottakere av sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd, rehabiliterings- og attføringsstønad, samt ettergivelse ved alderspensjon i særlige tilfeller. Beskrivelse fra behandler: Det gjør vondt å skulle ta egenandelpenger fra folk som trenger midlene til primærbehov. Når en får vite at de allerede ikke har penger til nødvendig mat i hjemmet, er det vanskelig å la være å gi et lite bidrag til melk og brød. Når en i tillegg vet at små barn lider under dette, bli det enda vanskeligere å la være å gi for å lindre. Dette er situasjonen en møter som behandler i dagens Norge. 15

18 Det er heller ikke vanskelig å forstå at det må bli slik når en klient får en trygdeytelse på kr ,- og huseleien utenom de andre faste utgiftene er på ,- kroner. Selv når familien får bostøtte og sosialhjelp til flere faste utgifter, blir det trangt for de fleste. Mange fattiggrupper har lite trening til planøkonomi og kjøp kan være reklamepåvirket og impulsstyrt. Da forsvinner de få pengene veldig fort. Ofte blir rus en etterlengtet flukt fra elendigheten og ekstra økonomiske konsekvensene følger av det. Mat og klær blir nedprioritert. Det er tungt å lukke øynene, tanker og følelser om det og ha det godt med egen ordnet økonomi, når en daglig får innsyn i presset andre må leve under. En uventet regning kan fort få en fattigs spede økonomi ut av balanse. Depresjonen og fortvilelsen er alltid nær. De kan heller ikke pynte grå hverdager med å gi seg noe godt; kulinarisk eller en reise. De går stadig inn i nye bekymringer over hvorledes de skal klare å spare til barnas bursdager, konfirmasjon, skoletur eller deres ønske om å gå på konsert eller kino med venner. Mange foreldre må bare drømme om å kunne kjøpe klær som gjør at barn slipper å føle seg utenfor. Det hadde vært greit om unger slapp å bekymre seg for voksne og egen framtid. En går med konstant dårlig samvittighet, forbitrelse og oppgitthet over å måtte leve i et samfunn som tillater fattigdom der majoriteten har rikelig av alt. Det er en stor skam at politikerne ikke viser evne og vilje til å bevilge tilstrekkelig pengestøtte til de svakeste gruppene. Det er mange som faller utenfor. Uten å kunne gi de svakeste et verdig liv, har vi ikke et velferdssamfunn. Forslaget vert støtta. Resultatet av Trygdeoppgjøret 2008 innebar en ekstraordinær økning for de enslige minstepensjonister og ektepar som begge har minstepensjon. Minstepensjonen skal trappes videre opp til 2 G i 2009 og I tillegg ble det vedtatt en heving av tilleggspensjonen til unge uføre. For å skjerme mennesker med betalingsproblemer har Regjeringen redusert gebyrene ved tvangsinndrivelse av misligholdt gjeld, og arbeider nå med endringer i inkassoforskriften, slik at inkassosalærene reduseres. I tillegg har enkelte andre gebyrer blitt redusert for at man ikke skal betale langt mer enn det tjenesten faktisk koster. Passgebyret ble redusert fra 420,- til 270,- for barn fra og fra 990,- til 450,- for voksne fra Det er vedtatt å øke minsteytelsen for mottakere av rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad i 2008 samt å øke overgangsstønaden for enslige forsørgere. 16

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer