HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse"

Transkript

1 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse

2 .

3 5 Sosiale spørsmål Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger Sarpsborg Arbeiderparti...9 Dagpenger ved arbeidsledighet Sarpsborg Arbeiderparti...10 Endringer i alkoholloven Sarpsborg Arbeiderparti...10 Behandling for spilleavhengighet Spydeberg Arbeiderparti...11 Gravferdstøtten gjeninnføres Sarpsborg Arbeiderparti...11 Sprøyterom Trøgstad Arbeiderparti...12 Tannbehandling inn på egenandelskortet til folketrygden Spydeberg Arbeiderparti...12 Tannhelse Sarpsborg Arbeiderparti...13 Ventelistegaranti for rusavhengige: Arbeiderpartiet i Bergen...13 Pensjonsgjevande godtgjersel for fosterheimsarbeid Arbeiderpartiet i Bergen...14 Hospitstjenestene inn i en overordnet sosial tiltaksplan Folkets Hus Partilag av DnA...14 Husbankfinansiert boligbygging Kvam Arbeiderparti...15 Den skjulte fattigdommen Folkets Hus partilag...17 Yrkeshemmede og arbeidsledige må ikke legges ut på anbud Stange Arbeiderparti v/ Veterangruppa...17 Minstefradraget Grimstad Arbeiderparti...18 Gjenopprett Husbanken som en sosial boligbank Øystre Slidre Arbeiderparti...18 Vi vil ha sosial boligbygging tilbake! Øyer Arbeiderparti...19 Fattigdom Oppland Arbeiderparti...19 Ungdom førstegangsetablering i boligmarkedet Oppland Arbeiderparti...20 Sosial boligbygging Sogn og Fjordane Arbeidarparti...20 Hybelsituasjonen for studentar og elevar Eid Arbeidarparti...21 Sosiale ulikheiter i utdanning Førde Arbeidarparti...21 Auka rammer til Husbanken og billegare lån til ungdom og nyetablerarar Trondheim Arbeiderparti...22 Mer velferd og rettferdig fordeling Trondheim Arbeiderparti...22 Gjeninnfør gravferdsstøtten Hegra Arbeiderlag...23 Tapt arbeidsinntekt ved verneplikttjeneste...23

4 5.28 Mosvik Arbeiderparti...23 Tiltak for fordeling av vekst Levanger Arbeiderparti...24 Gjenreise den sosiale boligbygginga Karmøy Arbeiderparti...25 Uføretrygd og restarbeidsevne Randaberg Arbeiderparti...25 Indirekte økonomisk diskriminering av uføre og pensjonister i folkevalgte organer Randaberg Arbeiderparti...26 Alle arbeidstagere må få rett til Avtalefestet Pensjon - AFP Randaberg Arbeiderparti...27 Individuell pensjonssparing IPS må forbedres/endres Randaberg Arbeiderparti...27 Refusjon barnebriller Randaberg Arbeiderparti...28 Restarbeidsevne på billigsalg via NAV Sandnes Arbeiderparti...29 Gjenreis den sosiale boligbyggingen Sokndal Arbeiderparti...29 Fjern kontantstøtten Stavanger Arbeiderparti...30 Dømt til et liv på sosialhjelp en utfordring i framtiden Stavanger Arbeiderparti...30 Samfunnstjeneste for ungdom Vindafjord Arbeiderparti...31 Husbanken som boligbank Akershus Arbeiderparti...32 Avbetalingsordninger, inkasso, dyre lån og gjeldsrådgivning Ski Arbeiderparti...32 Boligpolitikk Akershus Arbeiderparti...33 Bostønadsordninger Akershus Arbeiderparti...33 Økonomisk rådgivning Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...34 Gravferdshjelp Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...34 Boligpolitikken er markedsstyrt behov for økt politisk innsats Stange Arbeiderparti v/veterangruppa...35 Pensjon Eidskog Arbeiderparti...36 Tannhelsetjenesten Ringsaker Arbeiderparti...36 Omsorgen for syke og hjelpetrengende foreldre Hamar Arbeiderparti...37 Tilskudd til bygging av heiser i gamle blokker uten heis Stange Arbeiderparti...37 Egenbetaling av kommunale institusjonsplasser Stange Arbeiderparti...38 Forutsigbare tjenester for funksjonshemmede barn og deres familie Åmot Arbeiderparti...39 Tomtefesteloven Åmot Arbeiderparti...39 Tomtefesteloven - festeinstitutt Åmot Arbeiderparti

5 Tomtefesteloven regelverk Buskerud Arbeiderparti...40 Barnefattigdom Lier Arbeiderparti...41 Gravferdsstønad Båtsfjord Arbeiderparti...42 Dagpenger under arbeidsledighet Ålesund Arbeidersamfunn...42 Gjenreis Husbanken som en sosialdemokratisk utlånsinstitusjon Surnadal Arbeiderparti...43 Gjeninnføre gravferdstøtten Stranda Arbeiderparti...43 Begravelsesstønad Stovner og Haugenstua Arbeiderpartilag...44 Alles rett til bolig Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...44 Fastsetting av pensjonspoeng for omsorgsarbeid Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn...45 Forhandlingspåbud før påleggstrekk fattigdomsbekjempelse nasjonalt Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...46 Heving av grunnbeløpet for eldre funksjonshemmede Oslo Arbeiderparti...46 Husbanken må gjenreises som garantisten for boligbygging i Norge Tokerud/Vestli Arbeiderpartilag...47 Husbanken Oslo Arbeiderparti...47 Husleieregulerte boliger Veteran Forum...48 Lovfesting av eldresentre Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...48 Regulering av inntektspensjon under utbetaling Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag...49 Revisjon av inkassoloven Re Arbeiderparti...50 Seniorpolitikk Sandefjord Arbeiderparti...50 Endring av alkohollovens 4-4, 4. ledd Veteran Forum...51 En bedre sosial boligpolitikk må intensiveres Veteran Forum...52 Det er nødvendig med ekstra innsats for å utjevne helse- og sosiale ulikheter mellom befolkningsgrupper i storbyene Veteran Forum...52 Barnevernet i Norge må styrkes Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn...53 Inkassosalærer må reguleres som en del av fattigdomsbekjempelsen Arbeid Kragerø Ap...55 Lovfestet rett til heltidsarbeid Kragerø Ap...55 Likestill skift/turnus Østfold Arbeiderparti...56 Vi må trygge arbeidsplassene Sarpsborg Arbeiderparti...57 Fradrag på fagforeningskontigenten

6 6.5 Trøgstad Ap...57 NAV-kontorer inn i norske fengsler Arbeiderpartiet i Bergen...58 Anbud og konkurranseutsetting på rusomsorg, barnevern og tiltak i Vekst bedriftene Kvam Arbeiderparti...59 Privatisering av attføringstenestene Oppland Arbeiderparti...59 Satsing på kompetanse og forskning som motkonjunkturpolitikk Oppland Arbeiderparti...60 Tiltakspakke for sysselsetting Steinkjer Arbeiderparti...60 Tiltakspakker innen NAV Kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti...61 Heltid en rettighet, deltid frivillighet Sokndal Arbeiderparti...62 Mer støtte til attføringsbedrifter Akershus Arbeiderparti...62 Arbeidsmarkedsbedrifter Grav/Eiksmarka og Stabekk avdeling av Bærum Arbeiderpati...63 Tiltak for å gi minoritetsinnbyggere arbeid etter kvalifikasjoner Akershus Arbeiderparti...63 Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne Surnadal Arbeiderparti...64 Få bort uønsket deltid i offentlig sektor Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...65 Gode ledere i statsbedrifter og bedrifter med betydelig statlig eierskap Oslo Arbeiderparti...65 Rett til dagpenger under permitteringer Korsvoll Arbeiderpartilag og kvinnegruppe...66 Skjerping av arbeidsmiljøloven Oslo Arbeiderparti...67 Sosial dumping tiltak mot et brutaliserende arbeidsliv! Sandefjord Arbeiderparti...67 Ungdomsgaranti Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..68 Arbeidsledige og NAVs dekning av reiseutgifter Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..69 Generelt forslag for å gi arbeidsgivere en mulighet for å beholde arbeidstakere i en krise tid og for å få et fungerende marked Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..69 Karbonprising Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..70 Partene i arbeidslivet og tilbud til arbeidsledige, kraftig opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..71 Problemstillingen arbeidsledig Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..72 Stimulere til deltakelse Oppsal Arbeiderpartilag, Industriens Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum..72 Tilbud om kurs og omskolering Oppsal Arbeiderpartilag og Industriens Arbeiderpartilag...73 Tjenestedirektivet Helse og omsorg Skien Arbeiderparti...74 Gratis tannlegebehandling for alle

7 7.2 Skien Arbeiderparti...74 Ja til organdonasjon! Hvaler Arbeiderparti...75 Omsorgstjenester for hyttegjester Fredrikstad Arbeiderparti...75 Yrkesskader Fredrikstad Arbeiderparti...76 Skoliose Sarpsborg Arbeiderparti...77 Kontroll og tilsyn med private barnevernstiltak Sarpsborg Arbeiderparti...77 Økt satsning på medikamentfri rusbehandling Sarpsborg Arbeiderparti...78 Utdanning om rus innen helseprofesjonene AUF i Østfold...78 Ta grep om kantinene på de videregående skolene Sarpsborg Arbeiderparti...79 Sterkere demokratisk forankring over sykehusene Arbeiderpartiet i Bergen...80 PSA-Screening Bergen Arbeidersamfund...81 Lovfestet rett til sykehjemsplass Ulvik Arbeiderparti...81 Nasjonal satsing på rehabilitering Tvedestrand Arbeiderparti...82 Helsereform innen tannhelse Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...82 Gjestepasienter innen helse og omsorg - "feriepasienter" Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...83 Evaluering av sykehusreformen Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...83 Organdonasjon Aust-Agder Arbeiderparti - årsmøte...84 Obligatorisk undersøkelse av barns underliv Oppland Arbeiderparti...84 Statlig fullfinansiering av krisesenter Nord-Aurdal Arbeiderparti...85 Forbud mot ikke medisinsk betinget omskjæring av gutter Jevnaker Arbeiderparti...85 Rehabilitering skal foregå i kommunene Nordre Aal & sentrum Arbeiderlag...86 Fjern det uverdige klasseskillet i tannhelsen! Oppland Arbeiderparti...87 Innføring av elektronisk basisjournal Oppland Arbeiderparti...87 Samhandling mellom sykehus og kommuner Oppland Arbeiderparti...88 Lærings- og mestringsenheter Oppland Arbeiderparti...88 Lovfeste et dagtilbud til demente Oppland Arbeiderparti...89 Legedekningen på sykehjemmene må styrkes Oppland Arbeiderparti...89 Styrk muligheten for etter og videreutdanning Holtålen Arbeiderparti

8 Tannhelsetjenester dekkes økonomisk på lik linje med øvrige helsetjenester Førde Arbeidarparti...90 Helseføretaksmodellen må eksistere vidare Førde Arbeidarparti...91 Barn skal ikkje på anbod Haugesund Arbeiderparti...92 Helse Rissa Arbeiderparti...92 Debatt om rusomsorgen Haugesund Arbeiderparti...93 Behandlingsreiser Haugesund Arbeiderparti...93 Felles nødnummer i Norge Haugesund Arbeiderparti...94 Omsorgslønn Haugesund Arbeiderparti...94 Hensiktsmessig hjelpemiddelsentral Karmøy Arbeiderparti...96 Egenandel på helsetjenester Randaberg Arbeiderparti...96 Egenandeler ved poliklinisk sykehusbehandling må vekk Randaberg Arbeiderparti...97 Tannhelse for voksne Stavanger Arbeiderparti...98 Rekruttering til helsesektoren Stavanger Arbeiderparti...98 Tannhelse Stavanger Arbeiderparti...99 Alternativ behandling Stavanger Arbeiderparti...99 Trim for eldre Stavanger Arbeiderparti Samhandling Stavanger Arbeiderparti Eldresenter Stavanger Arbeiderparti Besøkstjeneste Grav/ Eiksmarka og Stabekk avdeling av Bærum Arbeiderparti Mindre skader av feil legemiddelbruk hos eldre Akershus Arbeiderparti Fattigdom og helse Buskerud Arbeiderparti Bedre skolehelsetjeneste Modum Arbeiderparti Driftsavtale for helseinstitusjoner med Helse Sør-Øst Kongsberg Arbeiderparti En skikkelig rusomsorg bekjemper fattigdom: Kongsberg Arbeiderparti Nei til bestemor på lager! Buskerud Arbeiderparti Politisk representasjon i helseforetaksstyrene Buskerud Arbeiderparti Tannhelse Ålesund Arbeidersamfunn Økt satsing på bygging av sykehjemsplasser

9 7.57 Molde Arbeiderparti Pleie- og omsorgstjenesten Kristiansund Arbeiderparti Behovet for sykehjemsplasser er stadig økende Molde Arbeiderparti Kommunene vs helseforetakene Stranda Arbeiderparti Tannlegebehandling Oslo Arbeiderparti Avtalespesialistene Oslo Arbeiderparti Den glemte alkoholen Oslo Arbeiderparti En bedre skolehelsetjeneste Oslo Arbeiderparti Fastlegene Oslo Arbeiderparti Finansieringen av helsevesenet Veteran Forum Helsemerking av alkohol Veteran Forum Kjeve og tannbehandling på blå resept Oslo Arbeiderparti Lokalmedisinske sentra Oslo Arbeiderparti Narkotikafrie fengsler Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag Regulering av sigarett og tobakk omsetning/salg Oslo Arbeiderparti Rusakutt Oslo Arbeiderparti Samhandling mellom sykehus og sykehjem Oslo Arbeiderparti Skolehelsetjenesten må reformeres Veteran Forum Styrkning av behandlingstilbudet og ettervern for rusavhengige Sande Arbeiderparti Tannhelse Nordland Arbeiderparti Organdonasjon Oslo Arbeiderparti Videreutvikling av sykehusreformen Oppsal Arbeiderpartilag Hjemmebaserte tjenester Den Socialdemokratiske Forening Behandlingen av rusavhengige Veteran Forum Arbeiderpartiet ønsker økt og bedre koordinert innsats om brede helsefremmende tiltak og m.h.t. registrering og forebygging av sykdommer og skader

10 5 Sosiale spørsmål 5.1 Kragerø Ap Pensjonspoeng for omsorgarbeid Folketrygdlovens regel om godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid får tilbakevirkende kraft, slik at kvinner som var hjemmeværende før 1997 også får nyte godt av denne ordningen. Norge har likestilling i teorien, men dette virker ikke alltid i praksis. Et av de tydeligste eksemplene på dette er opptjening av pensjonspoeng. For å avhjelpe dette har det i folketrygdloven kommet en regel om at man kan opptjene pensjonspoeng dersom man har vært hjemme på grunn av omsorgen for små barn. Reglen trådte dessuten i kraft i 1997, noe som betyr at man ikke kan kreve pensjonspoeng for omsorg før I og med at pensjonspoeng holdes utenfor delingsgrunnlaget, kommer disse kvinnene dårlig ut ved en skilsmisse. Intensjonene i forslaget støttes. Telemark Arbeiderparti vil oppfordre til at det utvikles kompensasjonsordninger som kan bidra til at kvinner som har gått glipp av disse rettighetene, i størst mulig grad holdes skadesløse. Fra 1992 har personer som utfører ulønnet omsorgsarbeid (omsorg for barn og pleie av syke, funksjonshemmede og eldre) blitt godskrevet pensjon i folketrygden for dette arbeidet. Før ordningen ble innført fikk mange kvinner som påtok seg omsorgsoppgaver for små barn, pleie av eldre, syke og funksjonshemmede liten pensjonsopptjening, og ble dermed minstepensjonister. Sentralstyret viser til at forslaget har store økonomiske konsekvenser, og finner det ikke rimelig å gi denne type endringer i pensjonslovgivningen tilbakevirkende kraft. 5.2 Skien Arbeiderparti Husbanken og rimelige boliger Alle skal ha rett til å eie egen bolig. Dette må man få til en ordning som binder lånetaker som får husbanklån til ikke å omsette boligen på det åpne markede før det har gått for eks. 10 år. Og uten framleie. Men å anskaffe seg egen bolig er for de fleste en kostbar affære. Husbanklån var et gunstig lån som ga alle en mulighet til å anskaffe seg en bolig med husbankens krav til en nøktern standard. Dette må man få til igjen med en ordning som binder lånetaker til ikke å omsette boligen på det åpne markede før det har gått for eks. 10 år. Og uten framleie. 8

11 Med dette forslaget får man en god sosial boligbygging. Gjennom de endringer som har skjedd med husbanken og med statlige støtteordninger til boligetablering vil det være vanskelig å få tilbake tidligere ordninger med rimelig rente og lang nedbetalingstid. Imidlertid bør husbanken være mer synlig som en boligbank i tråd med intensjonene om å gjøre det lett for førstegangsetablerere å skaffe seg sin egen bolig. Husbanken har den viktigste rollen i den statlige boligpolitikken. Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av Husbankens virkemidler og tilskuddsordninger. Husbanken må i enda større grad enn i dag være en boligbank for samfunnsnyttige investeringer, slik som miljøinvesteringer og universell utforming. Husbanken må brukes til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og til å bedre legge til rette for unge i etableringsfasen. Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal sikre at større grupper får boliglån og mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig og at Husbanken har gode utlånsrammer blant annet for at flere kan få startlån. Et forslag om å binde låntakere til ikke å omsette boligen på det åpne markedet over mange år tror vi imidlertid vanskelig lar seg gjennomføre i praksis. Forslaget avvises. 5.3 Sarpsborg Arbeiderparti Dagpenger ved arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet økes til 70 % av inntekten med det samme taket som er i dag Dagpengesatsene i dag er for små. Det er ventet en stigende arbeidsledighet i årene som kommer. Dette vil være en håndsrekning til de som sliter med at hverdagsøkonomien skal gå opp i en overgangsfase til nytt arbeid. Forslaget støttes. Sentralstyret vil prioritere andre satsinger enn en generell heving av ledighetstrygden. Drøftinger på området har gått på å omfatte flere og å få mer fleksible regler for rett til arbeidsledighetstrygd ved forskjellige permitteringsmodeller. Fokus har vært på å bedre hjelpen for å komme raskt tilbake i arbeid. 9

12 5.4 Sarpsborg Arbeiderparti Endringer i alkoholloven Vi foreslår at det gjøres følgende endringer i alkoholloven: Salgssteder for alkohol påbys å disponere en forholdsmessig like stor del av kjølekapasiteten til alkoholsvakt og alkoholfritt øl, som det som benyttes til øl med 2,5 til 4,7 volum % alkohol. Salg av rusbrus og alkohol med over 3,5 volum % alkohol flyttes til Vinmonopolet. Alkohol skal merkes på samme måte som tobakk. Det innføres sentralt gitte maksimaltider for skjenkning av alkohol. Vi mener dette er nødvendige innskjerpninger i gjeldende lovverk. Forslaget støttes ikke. Sentralstyret støtter regulering av alkoholsalg, men vil ikke støtte de framlagte forslag fra Sarpsborg Arbeiderparti. Forslaget avvises. 5.5 Sarpsborg Arbeiderparti Behandling for spilleavhengighet Minimum 1 % av all spilleomsetning avsettes til forebyggende arbeid og behandlingstiltak for spilleavhengige. Det er fortsatt viktig å rette fokus mot de som lider av spilleavhengighet og trenger hjelp for dette. Forslaget støttes. Sentralstyret støtter arbeid for behandling og forbygging av spilleavhengighet, men mener ikke det er riktig å knytte dette opp til spilleomsetning. Forslaget avvises. 10

13 5.6 Spydeberg Arbeiderparti Gravferdstøtten gjeninnføres Gravferdstøtten gjeninnføres Gravferdsstøtten er en velferdsgode som aldri burde vært fjernet. Det er gratis å komme til denne verden og det burde være gratis å forlate den. I det minste må det settes en sum, høy nok, slik at man kan få en verdig gravferd uten å måtte tømme sparekonto og andre opptjente midler. Forslaget støttes ikke. Ap gikk i Stortinget i mot forslaget om å endre gravferdshjelpen ved å gå fra en universell til en behovsprøvd støtteordning. Støtten er økt fra maksimalt kroner til kroner i Sentralstyret ser det imidlertid som lite aktuelt å gå tilbake til en generell ordning med støtte til alle. 5.7 Sarpsborg Arbeiderparti Sprøyterom Forsøksordningen med sprøyterom foreslås avviklet snarest mulig. Vi ønsker å fokusere på behandling og ikke på muliggjøring av fortsatt rusing. Forslaget støttes ikke på nåværende tidspunkt. Sentralstyret viser til at regjeringen høsten 2008 har sendt på høring et forslag til permanent lov om sprøyterom. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand. Forslaget avvises. 11

14 5.8 Trøgstad Arbeiderparti Tannbehandling inn på egenandelskortet til folketrygden Tannlegebesøk sees på lik linje med legebesøk og kommer med i folketrygdens egenandelssystem Man ser at de som har dårlig økonomi dropper tannbehandling. Regelmessig oppfølging hos tannlege er en viktig del av god helse. Dette har vi innsett og gitt barn og unge gratis tannbehandling. Nå må resten av befolkningen komme med. Folk med tannproblemer kan få store utlegg, og i verste fall ikke gjøre noe med problemet fordi de ikke har økonomi til det. Noen må i dag ta opp lån for å få behandlet tannsykdommer. Dårlig tannhelse og tannstatus kan gi både fysiske og psykiske følger. Dette må kalles et helseproblem. Det må være mulig å lage en oversikt over hva som er nødvendig tannbehandling, slik at man kan skille mellom behandling som dekkes av folketrygden og behandling som pasienten må dekke selv (eks. av mer kosmetisk art). Det anbefales at det utredes en ordning med egenandel og tak for kostnader innen tannbehandling. Sentralstyret viser til St.mld.nr.35 om tannhelse hvor det legges opp til en helhetlig politikk for tannhelsetjenester til befolkningen som er særlig rettet mot å oppnå likeverdighet i tilbud av tannhelsetjenester. Det innebærer å gjøre tjenestene bedre tilgjengelig for de som trenger det mest, sett i lys av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det overordnede målet er utjevning av sosial ulikhet i tannhelse. Det vil si å hjelpe dem som trenger det mest. Noen grupper er allerede løftet opp. Spørsmålet er berørt i forslaget til partiprogram for perioden Spydeberg Arbeiderparti Tannhelse Lik egenandel mellom lege og tannlege. Dette er et velferdsgode som vil favne alle i alle livets faser. Tannhelsen f. eks hos barn er generelt god i Norge, men det er store sosiale forskjeller. Arbeiderpartiet gikk til valg i 2005 på at vi skulle gjeninnføre velferdssamfunnet. Da bør også velferdsgodene følge med! Derfor er det viktig, og på høy tid, å innføre egenandel lik den man betaler hos fastlegen. Tilstanden på dine tenner og munn har direkte innvirkning på manges psykiske helse. Dette må ses på som et strakstiltak! 12

15 Det anbefales at det utredes en ordning med egenandel og tak for kostnader innen tannbehandling. Viser til forslag Sarpsborg Arbeiderparti Ventelistegaranti for rusavhengige: Alle som søker hjelp for å komme ut av alkohol- eller narkotika avhengighet skal være sikret inntak i behandlingsapparatet innen 6 måneder fra søknad er sendt. Det at mange må vente opptil 1 år i dag er uakseptabelt. Dette er altfor lang tid for en som i realiteten har en livsfarlig sykdom. Forslaget støttes. Sentralstyret viser til at spørsmålet er berørt i forslag til partiprogram for perioden Arbeiderpartiet i Bergen Pensjonsgjevande godtgjersel for fosterheimsarbeid Gjer godtgjersle for fosterheimsarbeid pensjonsgjevande. Å engasjere seg som fosterforeldre er ei samfunnsnyttig og viktig teneste. Det er stor trong for gode fosterheimar i landet. Oftast er det fostermor som tek det største reelle ansvar og som også får utbetalt det vederlag som gjeld for slik teneste. Vederlaget er delt mellom ein sats for dekking av ekstra utgifter ved å ha eit ekstra barn i heimen, og eit vederlag for sjølve tenesta. Det bør vera eit rimeleg krav og eit velfortent handslag til fosterforelder at godtgjersla vert gjort pensjonsgjevande gjennom kommunen si pensjonsordning for sine tilsette. 13

16 Forslaget vert støtta. Sentralstyret støtter arbeidet for å få gode forsterhjem. Godtgjøring for forsterhjemsarbeid er imidlertid ikke en lønn, og det opptjenes derfor ikke pensjon Arbeiderpartiet i Bergen Hospitstjenestene inn i en overordnet sosial tiltaksplan Regelverket og kravene til de som driver hospits må gjennomgås. Spesielt viktig er det at det innføres en aldergrense på 25 år for brukere av hospits tjenestene. Regelverket og kravene til de som driver hospits må gjennomgås. Spesielt viktig er det at det innføres en aldergrense på 25 år for brukere av hospits tjenestene. Vi må unngå at hospitser blir veien inn i harde miljøer preget av rus og kriminalitet for unge søkende mennesker. Forslaget vert støtta. Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Sosialtjenesteloven bygger på skjønnsutøvelse. En fast aldersgrense vil bryte med prinsipp om å skaffe rett tiltak ut fra individuell vurdering Folkets Hus Partilag av DnA Husbankfinansiert boligbygging Husbankens rammevilkår og tildelingsregler endres og tilpasses dagens behov. Husbanken må på nytt bli den finansielle bærebjelke for unge og eldre i etableringsfase på boligmarkedet. Unge og eldre som gjennom de senere år har etablert seg på boligmarkedet har i stor grad finansiert sine boliger gjennom store lån i et markedsstyrt og derved også et sårbart og til 14

17 tider ustabilt banksystem. For låntakerne medfører dette økonomiske usikre forutsetninger som negativt påvirker den enkeltes sosiale liv og virke. Husbanken må komme i førersetet når det gjelder boligfinansiering for førstegangsetablerende, en må legge opp til tildelingsrente og avdragsvilkår som gir låntakerne langsiktig oversikt over sine forpliktelser. Husbankens profil må også best mulig tilpasses finansiering av fornuftige og gode boligprosjekt både med hensyn til areal og utrustning. Den gruppe boligsøkende som ønsker store og luksuspregede prosjekt, henvises til det ordinære banksystem. Forslaget vert støtta. Husbanken har den viktigste rollen i den statlige boligpolitikken. Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av Husbankens virkemidler og tilskuddsordninger. Husbanken må i enda større grad enn i dag være en boligbank for samfunnsnyttige investeringer, slik som miljøinvesteringer og universell utforming. Husbanken må brukes til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og til å bedre legge til rette for unge i etableringsfasen. Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal sikre at større grupper får boliglån og mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig og at Husbanken har gode utlånsrammer blant annet for at flere kan få startlån Kvam Arbeiderparti Den skjulte fattigdommen AP. vil arbeide for at: Minstetrygdede får et skikkelig løft, slik at trygdemottakere slipper å søke om supplerende sosialhjelpen. Det lempes på vilkår og gebyrer der det offentlige er kreditor, samt ettergi gjeld for de som er fattige - eller står i fare for å bli fattige. Ordningen med ettergivelse av restskatt må gjennomgås på nytt, både med tanke på organisering og behandling av søknader med tanke på kriterier for ettergivelse. Ordningene må omfatte mottakere av sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd, rehabiliterings- og attføringsstønad, samt ettergivelse ved alderspensjon i særlige tilfeller. Beskrivelse fra behandler: Det gjør vondt å skulle ta egenandelpenger fra folk som trenger midlene til primærbehov. Når en får vite at de allerede ikke har penger til nødvendig mat i hjemmet, er det vanskelig å la være å gi et lite bidrag til melk og brød. Når en i tillegg vet at små barn lider under dette, bli det enda vanskeligere å la være å gi for å lindre. Dette er situasjonen en møter som behandler i dagens Norge. 15

18 Det er heller ikke vanskelig å forstå at det må bli slik når en klient får en trygdeytelse på kr ,- og huseleien utenom de andre faste utgiftene er på ,- kroner. Selv når familien får bostøtte og sosialhjelp til flere faste utgifter, blir det trangt for de fleste. Mange fattiggrupper har lite trening til planøkonomi og kjøp kan være reklamepåvirket og impulsstyrt. Da forsvinner de få pengene veldig fort. Ofte blir rus en etterlengtet flukt fra elendigheten og ekstra økonomiske konsekvensene følger av det. Mat og klær blir nedprioritert. Det er tungt å lukke øynene, tanker og følelser om det og ha det godt med egen ordnet økonomi, når en daglig får innsyn i presset andre må leve under. En uventet regning kan fort få en fattigs spede økonomi ut av balanse. Depresjonen og fortvilelsen er alltid nær. De kan heller ikke pynte grå hverdager med å gi seg noe godt; kulinarisk eller en reise. De går stadig inn i nye bekymringer over hvorledes de skal klare å spare til barnas bursdager, konfirmasjon, skoletur eller deres ønske om å gå på konsert eller kino med venner. Mange foreldre må bare drømme om å kunne kjøpe klær som gjør at barn slipper å føle seg utenfor. Det hadde vært greit om unger slapp å bekymre seg for voksne og egen framtid. En går med konstant dårlig samvittighet, forbitrelse og oppgitthet over å måtte leve i et samfunn som tillater fattigdom der majoriteten har rikelig av alt. Det er en stor skam at politikerne ikke viser evne og vilje til å bevilge tilstrekkelig pengestøtte til de svakeste gruppene. Det er mange som faller utenfor. Uten å kunne gi de svakeste et verdig liv, har vi ikke et velferdssamfunn. Forslaget vert støtta. Resultatet av Trygdeoppgjøret 2008 innebar en ekstraordinær økning for de enslige minstepensjonister og ektepar som begge har minstepensjon. Minstepensjonen skal trappes videre opp til 2 G i 2009 og I tillegg ble det vedtatt en heving av tilleggspensjonen til unge uføre. For å skjerme mennesker med betalingsproblemer har Regjeringen redusert gebyrene ved tvangsinndrivelse av misligholdt gjeld, og arbeider nå med endringer i inkassoforskriften, slik at inkassosalærene reduseres. I tillegg har enkelte andre gebyrer blitt redusert for at man ikke skal betale langt mer enn det tjenesten faktisk koster. Passgebyret ble redusert fra 420,- til 270,- for barn fra og fra 990,- til 450,- for voksne fra Det er vedtatt å øke minsteytelsen for mottakere av rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad i 2008 samt å øke overgangsstønaden for enslige forsørgere. 16

19 5.15 Folkets Hus partilag Yrkeshemmede og arbeidsledige må ikke legges ut på anbud NAV må igjen forskottere for yrkeshemmede i attføringsbedriftene. Tilskottene til attføringsbedriftene må følge lønnsutviklingen. NAV er attføringsbedriftenes største kunde. Tidligere betalte Aetat på forskott for tjenestene, mens NAV betaler etterskottsvis. Det innebærer at attføringsbedriftene må forskottere lønnen til yrkeshemmede og bedriftene er avhengige av en solid egenkapital. Finanskrisen gjør at bedrifter som driver med attføring har fått problemer med likviditeten og resultatet er at de som har bruk for en attføringsarbeidsplass plutselig står uten tilbud på grunn av permitteringer og i verste fall oppsigelser. Det er heller ikke sammenheng mellom statens bidrag og lønnskostnadene i attføringsbedriftene. Yrkeshemmende er organisert i Fellesforbundet og har egen tariffavtale. Hordaland Arbeiderparti støtter intensjonen om at attføringsbedriftene må ha forutsigbare rammevilkår. Arbeidsmarkedstiltakene har fått nytt regelverk. Den nye forskriften slår også fast at bistand og tiltak i regi av skjermede virksomheter beholdes som i dag. Disse bedriftene gjør en svært viktig innsats for mange av dem med det største behovet for bistand, og de skal fortsatt finansieres gjennom faste tilskuddssatser. Tilskuddssatsene er økt. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker Stange Arbeiderparti v/ Veterangruppa Minstefradraget Pensjonistene skal få minstefradraget etter samme regler som yrkesaktive, dvs. at det gis samme minstefradrag for pensjonistinntekt som lønnsinntekt. Vi mener at pensjon og lønn i prinsippet skal beskattes likt. Det blir mindre og mindre forskjell mellom skatt på pensjon og skatt på lønnsinntekt. Dagens regler med forskjell i minstefradraget ble innført av Bondevik 2. Forskjellen i minstefradraget utgjør i dag kroner. Dette utgjør omlag 3000 kroner mer i skatt for mange pensjonister. AP må bidra til at denne urettferdige ordningen blir rettet opp så raskt som mulig. Hedmark Arbeiderparti støtter forslaget 17

20 Sentralstyret viser til at det er ulike skatteregler på pensjons- og lønnsinntekt Grimstad Arbeiderparti Gjenopprett Husbanken som en sosial boligbank Husbanken gjenopprettes etter sin opprinnelige modell. Bankens hovedoppgave skal være å finansiere boliger av nøktern standard, med en rente og avdragsprofil som gir brukerne styrket økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Husbanken har over flere år fått en stadig mindre rolle som sosial boligbank p.g.a endrede rammebetingelser fra de politiske myndigheter. Det har vært en bevisst politikk å redusere Husbankens rolle som boligbank for alminnelige mennesker. Med stadig stigende rente og betydelig økte tomte og byggekostnader (herunder endrede byggeforskrifter, med nye strenge miljøkrav til den enkelte bolig) sliter mange mennesker med sine boligutgifter. Det er også uakseptabelt at en internasjonal finanskrise med stigende rente i det private bankvesen skal ødelegge og skape usikkerhet for alminnelige menneskers økonomi. Støtter intensjonen om at Husbanken skal være en sosial boligbank, med en rente og avdragsprofil som gir brukerne styrket økonomisk trygghet og forutsigbarhet Sentralstyret viser til forslag Øystre Slidre Arbeiderparti Vi vil ha sosial boligbygging tilbake! Det må bygges flere boliger til studenter og nyetablerere. Husbanken må få økt sine rammer, slik at flere får finansiert sin bolig. Det er stor mangel på boliger, og prisene er så høye at det å skaffe seg egen bolig for mange er et uoppnåelig prosjekt. Det må igjen bli mulig for flere å få et rimelig lån for egen bolig. Dette vil gi dobbel effekt ved at flere hender kommer i arbeid. 18

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Folketrygden 40 år

Folketrygden 40 år Folketrygden 40 år 1967-2007 Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsminister Jubileumskonferanse 29. november 2007 Dette vil jeg snakke om Folketrygden fra 1967 Hva var nytt? Hva var man opptatt

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand Uførepensjon fra tjenestepensjonsordning for hvem? Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand kristin.diserud.mildal@storebrand.no, 92400103 Uførepensjons fra en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester Rapport 49/01 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester ECON-rapport nr. 49/01, Prosjekt nr. 34970 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-455-0 LRe/JMS/kea, GLu, 30. august 2001 Offentlig Egenbetaling for helse-

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Agenda Gode forsikringsordninger igjennom jobb? Gangen i uføreutbetalingene Behov for forsikringer?

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Uførepensjon eller AFP?

Uførepensjon eller AFP? Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Ot.prp. nr. 27 ( )

Ot.prp. nr. 27 ( ) Ot.prp. nr. 27 (2001-2002) Om lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 23. november 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI 5. MARS 2016 Side 1 av 7 FORSLAG 1: Forslagstiller: Fredrik Bjørnebekk-Waagen, fraksjonsleder og Tor Egil Brusevold, utvalgsleder utvalg for landbruk og teknikk

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer