Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI"

Transkript

1 Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Definisjon og teoretisk forankring MI - Motiverende Intervju er ikke en behandlingsmetode, men en samtalemetode. Grunnleggerne av metoden gir følgende definisjon: «En samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer.» (Miller & Rollnick 2013). Helsedirektoratet bruker på sine nettsider definisjonen «Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som brukes for å hjelpe en klient å endre problematisk atferd.» Hovedfokus rettes mot klientens utgangspunkt, motivasjon og potensiale for endring. MI legger grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting evnen til å ta den andres perspektiv som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Empatisk lytting kombinert med evnen til å fange opp, hente frem og forsterke endringssnakk utgjør kjernen i Motiverende Intervju. Metoden er bygget opp av William R. Miller og Stephen Rollnick. Grunnleggende prinsipper, teoretisk forankring, praktisk anvendelse og henvisning til studier og forskning er beskrevet i den siste utgaven av klassikeren Motivational Interviewing Helping People Change 3 rd edition Miller & Rollnick 2013 Det anbefales å gå til kilden for å bli kjent med Motiverende Intervju. Boken er grundig og omfattende både i bredde og dybde, samtidig som den er lettfattelig og godt strukturert med en gjennomgående praktisk tilnærming. Den er skrevet i «MI ånd» og bærer preg av en ydmyk tilnærming både til endringsarbeid generelt og bruk av Motiverende Intervju som metode spesielt. Boken er krydret med eksempler og er skrevet med en varm undertone av humor og innsikt i utfordringer knyttet til endringsprosesser. Den er dessverre ikke oversatt til norsk, men finnes i svensk utgave og er nylig også oversatt til spansk. - Se del 5 Litteratur for henvisning til denne og andre bøker om MI. Grunnprinsippene i MI omfatter et sett med Holdninger Prosesser Kommunikasjonsferdigheter Strategier I Holdninger Ferdighetstrening står sentralt i prosessen med å tilegne seg og praktisere MI. Samtidig understreker grunnleggerne av samtalemetoden at den ikke må reduseres til ren teknikk, men at kommunikasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke dømmende holdning preget av samarbeid. Helheten i

2 kommunikasjonen er av stor betydning, ikke bare de enkeltstående «grepene». Uansett hvor dyktig man måtte være rent teknisk i utøvelse av metoden, vil ikke bare det å «ha» en empatisk holdning men evnen til å kommunisere og formidle empatien være avgjørende for vårt bidrag til klientens motivasjons- og endringsprosess. Grunnleggende holdninger i MI Partnerskap Aksept Respekt Empati Autonomi Bekreftelse Kap. 2 Kap. 1 side 22, 23 Kap. 3 side 12, 13 II Prosesser Endringshjulet til Prochaska & DiClimente har vært en viktig referanseramme i oppbyggingen av Motiverende Intervju. Innenfor denne rammen beskrives ulike faser eller sekvenser i en endringsprosess: Føroverveielse, overveielse, forberedelse, handling, eventuelle tilbakefall, vedlikehold. I den siste utgaven av har forfatterne og grunnleggerne av metoden beveget seg fra denne trinnvise og statiske modellen til en mer dynamisk forankring av endringsarbeidet. Endringshjulet har fortsatt sin plass, men prinsippene i MI er nå organisert langs fire grunnleggende prosesser. Man kan gå ut og inn av de ulike prosessene i løpet av endringsarbeidet, og prosessene kan til dels overlappe hverandre. En slik tilnærming krever at vi hele tiden ikke bare følger med på hvor/ i hvilke prosesser klienten er, men at vi justerer oss i forhold til klientens ståsted. Igjen hovedutfordringen i

3 Motiverende Intervju er å ta den andres perspektiv, ikke forsøke å styre endringsprosjektet inn i våre baner. De fire prosessene i MI Engasjere Fokusere Fremkalle/hente frem Planlegge Del II, III, IV og V Kap. 12, spesielt side 188,189 Engasjere Det relasjonelle grunnlaget Etablering av en trygg hjelperelasjon er grunnlaget for en god endringsprosess. Kap. 4, 5, 6, 7 Fokusere Den strategiske retningen Jobbe frem et fokus og en retning i endringsprosessen. Kap. 8, 9,10, 11 Fremkalle/hente frem Forberedelse til forandring Fremkalle/hente frem klientens egen motivasjon for endring. Kap. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4 Kap. 12 side 189, 190 Planlegge Broen til forandring Vurdere når i en motivasjonsprosess klienten er klar for endring ikke forsere utviklingen, sikre at beslutning om endring er godt fundamentert, legge realistiske planer. Kap. 19, 20, 21, 22 III Kommunikasjonsferdigheter Samtalemetodikk handler om mye, ikke bare om konkrete teknikker. De tekniske grunnferdighetene i Motiverende Intervju må hele tiden sees som en del av et bredere kommunikasjonsspekter hvor holdninger og etablering av trygge relasjoner står sentralt. Ferdighetstrening må derfor ikke gå på bekostning av arbeidet med bevissthet rundt egne holdninger, relasjonelle utfordringer og barrierer i forhold til god kommunikasjon. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i MI Åpne vs lukkede spørsmål Bekreftelser Refleksjoner Oppsummeringer Åpne vs lukkede spørsmål Motiverende Intervju har som mål å «åpne terrenget» i utfordrende endringsprosesser. Måten vi stiller spørsmål på er en av faktorene i dette arbeidet, og vi blir i utgangspunktet oppfordret til i større grad å gjøre bruk av åpne vs lukkede spørsmål. Åpne spørsmål Inviterer til lengre svar Øker muligheten for nyanserte svar Utforskende og gir ikke avgrenset bestemt svar Legger ikke forventninger til svaret (brukersentrert) Begynner ofte med spørreord; hvilke, hva, hvordan, hvem Eksempler o Hvilke positive konsekvenser kan det ha for deg å slutte med hasjrøykingen? o Hva tenker du om at du ble henvist av legen din til en samtale her? o Hvordan tror du de andre i familien opplever din bruk av alkohol?

5 o Hvem kan være til støtte for deg i denne endringsprosessen? Lukkede spørsmål Kan besvares med ja/nei, fakta, med få ord Egner seg til å få frem detaljerte fakta, eller å bekrefte/avkrefte noe Kan virke som veisperring for åpen kommunikasjon med en «motvillig» person, gir dårlig flyt i samtalen Begynner ofte med verb Kap. 3 side 33 Kap. 6 side Kap. 3 side 47, 48 Kap. 5 side 15, 16 Eksempler o Ser du de positive konsekvensene av å slutte med hasjrøykingen? o Syns du det var greit at legen din henviste deg til en samtale her? o Har du tenkt over at din alkoholbruk kan ha innvirkning på familien din? o Kan kjæresten din støtte deg i denne endringsprosessen? Bekreftelser Bekreftelser nevnes ofte som en litt «glemt» og undervurdert kommunikasjonsferdighet i MI sammenheng, som vi oppfordres til å bli mer bevisste på og gjøre mer bruk av. Jo mer konkrete vi er i våre bekreftelser, jo større drivkraft vil bekreftelsene ha i endringsprosessen. Bekreftelser Å kjenne seg bekreftet i møte med rådgiver er viktig for at klient skal oppleve tillit For å kunne bekrefte på en støttende måte, kan det være hjelpsomt for rådgiver å huske å se etter det som fungerer og er positivt hos klient Bekreftelse gjennom både verbal og nonverbal kommunikasjon Eksempler o Sist du var her sa du at det var veldig skamfullt å snakke om hva drikkingen din kan ha gjort med barna dine likevel kom du tilbake hit i dag det var modig av deg.

6 o Du forteller at du ikke klarte å holde deg rusfri i forrige uke så flott at du forsøker videre og ikke gir opp. o Du er sliten og lei så bra at du fortsatt klarer å holde fokus på det du ønsker å få til. o Du sier du bruker masse krefter uten å få til så mye hvis vi skrur tiden tilbake, ser jeg hvor store fremskritt du har gjort siden første gang du var her. Kap. 3 side 33 Kap. 6 side Kap. 3 side Kap. 5 side 15 Refleksjoner Refleksjoner regnes for å være den kommunikasjonsferdigheten i Motiverende Intervju som har størst drivkraft i endringsprosesser. Gjennom ulike typer refleksjoner kan vi bidra til å tydeliggjøre klientens utsagn, følelser, tanker, meninger, verdier, ambivalens, motstand, motivasjon og tillit til egen mestring. Forskning på MI viser at samtaler med høyere andel refleksjoner enn spørsmål frembringer mer endringssnakk, noe som igjen øker sannsynligheten for endring. Kategorier av refleksjoner Enkle refleksjoner Komplekse refleksjoner Dobbeltsidige refleksjoner Enkle refleksjoner Gjentakelse (papegøye) Synonym/omformulering Speiler det som blir sagt, eller deler av det som blir sagt, med samme eller lignende ord men brukers mening er uendret. Eksempler Jeg burde ikke drikke så mye o Du burde ikke drikke så mye o Du burde drikke mindre o Du drikker mer enn du burde

7 Komplekse refleksjoner Refleksjon av underliggende mening Refleksjon av underliggende følelser Speiler meningen eller løfter frem noe klienten ikke har sagt, men kunne ha sagt Skal løfte frem det følelsesmessige innholdet, åpne for ny tankegang, drive samtalen videre Eksempler Jeg burde ikke drikke så mye o Du bekymrer deg for ditt alkoholforbruk o Du har begynt å tenke over konsekvensene av ditt alkoholforbruk o Ditt alkoholforbruk er i ferd med å bli et problem o Du vurderer å gjøre noe med ditt alkoholforbruk o Du ønsker å redusere ditt alkoholforbruk o Du liker ikke å være en som drikker så mye o Du føler deg ikke i form dagen etter du har drukket o Du er redd for at ditt alkoholforbruk kan gå ut over helsa di o Du vil få et bedre liv dersom du reduserer ditt alkoholforbruk Dobbeltsidige refleksjoner Tar hensyn til flere perspektiver Både og, samtidig som, på den ene siden på den andre siden Tydeliggjør ambivalens Forsterker endringssnakk Eksempler Jeg burde ikke drikke så mye, men det er vanskelig å kutte ned på forbruket o Å redusere alkoholforbruket innebærer både utfordringer og muligheten til et bedre liv o Det er ikke lett å kutte ned på drikkingen, samtidig ønsker du å få det til o På den ene siden sliter du med å få kontroll på drikkingen, på den andre siden ser du fordelene ved å drikke mindre Strategisk vil det ha en mer drivende effekt på samtalen å avslutte med en refleksjon på den delen av et dobbeltsidig utsagn som uttrykker motivasjon for endring, ikke å fortsette som før. Sannsynligheten øker da for at man henter frem enda mer endringssnakk - jfr. utforskning av ambivalens.

8 Kap. 3 side 34 Kap. 5 Kap. 3 side Kap. 6 side Kap. 5 side 16, 17, 18 Oppsummeringer Underveis og/eller mot slutten av en samtale kan det være nyttig med en oppsummering av tematikken som har vært berørt og viktige poenger man ønsker å fremheve og forsterke. En viktig strategisk effekt av en oppsummering kan nettopp være at man vektlegger noe fremfor noe annet av alt som er blitt sagt. Rekkefølgen av det man oppsummerer er også strategisk viktig, på samme måten som ved refleksjoner man avslutter med det som vil kunne drive samtalen videre i endringssporet, ikke dvele ved status quo. Oppsummeringer En sammenfatning av to eller flere momenter av det klienten har sagt Et kortfattet «referat» av tema man har vært innom En «bukett» av refleksjoner Funksjoner En måte å kontrollere at man har forstått riktig En mulighet for bruker til å korrigere/gi utfyllende informasjon En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring En måte å styre samtaler på Bidra til at bruker føler seg hørt Eksempel o Er det ok at jeg tar en kort oppsummering av samtalen i dag? o Du har begynt å bekymre deg for alkoholforbruket ditt og tenker at du burde redusere drikkingen. Du har fått noen kommentarer fra andre om at de synes du har drukket for mye ved noen anledninger, og du er litt engstelig for at kroppen din kanskje ikke tåler så mye alkohol. Du har grepet fatt i disse bekymringene og gjort noen forsøk på å drikke mindre, opplever at det er vanskelig, samtidig som du ønsker å kutte ned på forbruket. Du har også vært inne på at du kan trenge noe hjelp for å få til dette.

9 Kap. 3 side 34 Kap. 5 Kap. 3 side Kap. 5 side 18 IV Strategier Motiverende Intervju beskrives som en strategisk samtalemetode. Kritiske innvendinger mot metoden handler bl.a. om at den i sin natur er manipulerende. «Of course it is manipulative, which method isn t?» Slik kommenterte Theresa Moyers, en av veteranene i det internasjonale MI-feltet, et innspill på en workshop. Enhver metode har i seg elementer som kan brukes manipulativt. Moyers utdypet hvordan Motiverende Intervju står bedre rustet enn mange andre samtale- og behandlingsmetoder med tanke på å unngå skjulte agendaer og uetisk påvirkning først og fremst på grunn av metodens bærende prinsipper, som kjennetegnes av evnen til å ta den andres perspektiv og vise respekt for klientens autonomi. Empatiske lytteferdigheter er avgjørende nettopp for å sikre at det er klientens endringsprosjekt ikke rådgiverens som hele tiden skal være i fokus. Strategi i MI-forstand innebærer ikke at man skal forsøke å overbevise eller styre klienten inn i vårt spor, men bruke kommunikasjonsferdighetene bevisst for å hente frem og styrke klientens egen motivasjon for endring. Det kan handle om: Hvilke utsagn man velger å fokusere på og forsterke gjennom refleksjoner og oppfølgingsspørsmål I hvilken rekkefølge man utforsker ambivalensutsagn Hvordan unngå argumentasjon og konfrontasjon Hvordan avklare fokus og retning i samtalen Hvordan forhandle om rekkefølgen på aktuelle tema Hvordan fokusere på endringssnakk fremfor status quo Hvordan gi informasjon og gjennomføre kartlegging som ligger til hjelperollen samtidig som man sikrer at det blir rom for å snakke om det klienten er opptatt av. Strategi handler med andre ord om bevissthet i kommunikasjonen, ikke om overtalelse eller manipulering for å oppnå et ønsket resultat. Eksempler på strategier i MI Fremkalle og forsterke endringssnakk Utforske ambivalens, verdier, diskrepans

10 Håndtere motstand Bruk av skaleringsspørsmål UTU utforske og tilby informasjon Meny - agenda Fremkalle og forsterke endringssnakk Endringssnakk (change talk) er klientens eget uttrykte språk som er argumenter for endring i motsetning til vedlikeholdssnakk (sustain talk), som uttrykker argumenter for å fortsette som før. Det at klienten selv uttrykker motivasjons- og endringsutsagn er vesensforskjellig fra om vi som hjelpere uttrykker motivasjon på klientens vegne. «Folk blir vanligvis mer overbevist av argumenter de selv har funnet, enn av dem andre kommer med.» (Pascal). Med utgangspunkt i empatiske lytteferdigheter er det å legge merke til og respondere på endringssnakk det sentrale i Motiverende Intervju. Å gjenkjenne endringssnakk krever en konstant tilstedeværelse endringsutsagn kommer ofte som små drypp i samtalen, inneklemt i vedlikeholdssnakk og ambivalensytringer. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og strategier i MI kommer til nytte i arbeidet med å hente frem og forsterke endringsutsagn åpne spørsmål, refleksjoner, utforskning av ambivalens, bruk av skalaspørsmål m.m. Kategorier av endringssnakk Forberedende endringssnakk Mobiliserende endringssnakk Forberedende endringssnakk Ønske Evne Grunner Behov Mobiliserende endringssnakk Forpliktelse Aktivering Ta skritt Kap. 12 side Kap. 13 side 13, 14

11 Kap. 7 Kap 9, 10 Utforske ambivalens, diskrepans, verdier Endringsprosesser er ofte preget av ambivalens motsetningsfylte følelser, holdninger, motivasjoner, ønsker. En slik dobbeltsidighet oppleves som ukomfortabel, men regnes samtidig som en normal menneskelig prosess på vei mot endring. «Ambivalence is human nature» (William R. Miller). Diskrepans handler om forskjellen mellom det/den jeg vil være og det/den jeg observerer at jeg er. I dette spennet mellom ulike verdier og realiteter ligger ofte mye skamproblematikk og lav mestringsfølelse samtidig en kilde til utvikling og endring. MI inviterer oss til å se på ambivalens og diskrepans som viktige drivkrefter i endringsprosesser, ikke som frustrerende støy i maskineriet. Det å tåle indre spenninger og bidra til å hente frem i stedet for å skyve unna det motsetningsfylte er viktige forutsetninger i arbeidet med å hjelpe mennesker i retning av forandring. Jfr. fremkallingsprosessen i MI. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter kombinert med holdningssettet i MI gir et godt grunnlag for å kommunisere rundt sårbare og skambelagte tema, verdier og liten tro på egen mestring. Utforskning av ambivalens Hva er de positive sidene ved status quo Hva er de negative sidene ved status quo Hva er de negative sidene ved å endre Hva er de positive sidene ved å endre Forskning viser at jo mer vi fremkaller av utsagn knyttet til gevinsten ved å endre på noe what s in it for me jo større sannsynlighet er det for at endring finner sted. Diskrepans utforskning av verdier Det/den jeg vil være Det/den jeg observerer at jeg er I noen situasjoner kan det være et nyttig strategisk grep å skape diskrepans der den i utgangspunktet ikke foreligger eller ikke er synlig. Ikke for å påtvinge klienten et problem som åpenbart ikke eksisterer, men f.eks. i situasjoner hvor omgivelsene presser på eller klienten har liten tro på å få til en forandring og derfor ikke vil gå inn i problematikken.

12 Skape diskrepans når Manglende problemopplevelse Liten interesse for problemet Ofte andre som henvender seg Mangler tro på egne evner Frykt for å mislykkes Skape diskrepans behandlers rolle Utforske hva som er positivt ved nåværende atferd Forsiktig tydeliggjøre konsekvensene Bidra til å øke bekymring for atferd Føre samtalen inn på fordelen ved å endre atferd Styrke mestringstillit ved lav selvtillit Tydeliggjøre avstand mellom det klient er/gjør og det klient vil være/gjøre Kap. 12 Kap. 18 Kap. 5 Kap. 9 side 150 Kap. 11 side Kap. 10 side 36, 42 Håndtere motstand Motstand forbindes tradisjonelt med noe som «ligger hos klienten». I den siste utgaven av utvides motstandsbegrepet til å omfatte to elementer saksmotstand og relasjonsmotstand. I dette ligger en forståelse av at motstand har en relasjonell side, hvor også vi som rådgivere har et ansvar for å se på egen rolle i kommunikasjonen og motivasjonsprosessen ikke bare definere klienten som umotivert eller ute av stand til å endre seg. Denne forståelsen kan være mer krevende, samtidig som den åpner for konstruktive måter å håndtere motstand på uten å gå inn i argumentasjon, konfrontasjon eller resignasjon. To elementer i motstandsbegrepet Saksmotstand Relasjonsmotstand

13 Saksmotstand Hovedinnholdet i saksmotstand utgjøres av klientens argumenter for å fortsette som før, og for ikke å gjøre endringer Motivasjon for å fortsette med atferden på grunn av dens positive effekter Forventede negative konsekvenser av endring Synspunkter om at endring blir for anstrengende eller kommer til å kreve mye Beslutninger om ikke å gjøre endringer Saksmotstand kan komme til uttrykk gjennom Utilstrekkelig oppmerksomhet og manglende erkjennelse av negative konsekvenser Benekting Beslutningsutsettelse Urealistiske mål Håpløshet og manglende tro på at man kan klare endringen Manglende vilje til å prøve effektive fremgangsmåter Relasjonsmotstand Gjelder forholdet mellom hjelper og klient Tegn på at samarbeidet ikke fungerer og hindrer aktiv endringsinnsats fra klientens side Klientens oppmerksomhet og energi rettes mer mot hjelperen, samhandlingen og behandlingssituasjonen enn endringstemaet Mer en brytekamp enn en dans Klient kan trekke hjelperens kompetanse i tvil Kap. 15 se spesielt side Kap. 6 Kap. 6 side Bruk av skaleringsspørsmål Bruk av skaleringsspørsmål er en strategi i Motiverende Intervju for å tydeliggjøre graden av både motivasjon og tiltro til egen mestring. Noen klienter kan ha nytte av en slik konkret og visuell tilnærming, som også egner seg for å måle utvikling over tid ved å sammenligne skår fra en samtale til neste.

14 Skaleringsspørsmål o På en skala fra 1 10, hvor viktig er det for deg å.. o På en skala fra 1 10, hvor stor tro har du på at du skal kunne klare å Strategien ligger i at man først følger opp ved å spørre om hvorfor klienten ikke oppgir et lavere tall. Dette øker muligheten for at klienten blir mer klar over og uttrykker den graden av motivasjon eller mestringstillit man faktisk har. I neste omgang kan man spørre om hva som skal til for at klienten skal komme opp på et høyere tall. Dette øker muligheten for å fremkalle mer endringssnakk, som igjen øker sannsynligheten for at endring finner sted. UTU - Utforske og tilby informasjon En side ved hjelperollen i motivasjonsarbeid er å gi informasjon. Noen ganger ber klienten aktivt om informasjon, andre ganger «pøser vi på» ut fra våre gode intensjoner om å hjelpe gjerne i starten av en kontaktetablering. Dette kan resultere i at det blir gitt mengder av mer eller mindre nødvendig informasjon som klienten kanskje ikke har behov for, opplever som prematurt og påtrengende, eller ikke kan nyttiggjøre seg. En strategi i Motiverende Intervju for å unngå «overdose» av informasjon er å tilpasse informasjonen til klientens behov UTU (Utforske Tilby Utforske videre): Utforske Be om tillatelse Klargjør informasjonsbehov og huller Tilby informasjon Prioriter Vær tydelig Støtt klientens autonomi Ikke forutsi klientens respons Utforske videre Der hvor det ligger til mandat og rolle å informere om f.eks. lovverk, kommunikasjon med andre instanser, vurderinger som er foretatt, vedtak, rettigheter, konsekvenser av avtalebrudd, informasjonsplikt e.l. ber man ikke om tillatelse til å gi informasjon. Motiverende Intervju går ikke på bekostning av åpenhet og tydelighet om nødvendige tema. Holdninger, kommunikasjonsferdigheter og strategier i MI gir oss imidlertid noen redskaper for hvordan vi kan gi nødvendig informasjon og kommunisere om sårbare og vanskelige tema vi er pålagt å ta opp (se også neste punkt om Meny Agenda). Meny agenda Samtaler om motivasjon og endring omfatter ofte mange temaer, målsettinger og agendaer både fra klientens og rådgiverens side. Meny agenda er en strategi som kan være til hjelp

15 i arbeidet med å sortere, tydeliggjøre, fokusere og prioritere der hvor det enten er mange baller i luften eller utydelig agenda og manglende retning. Før samtalen kan rådgiver tegne flere sirkler på et ark skrive inn ulike tema det kan være aktuelt å ta opp i samtalen, både fra klient og rådgiver la et par sirkler stå tomme, slik at klienten kan fylle ut viktige tema som ikke er nevnt. Deretter har man en åpen drøfting om hvilke(t) tema som skal prioriteres i samtalen, i hvilken rekkefølge. Som nevnt under pkt. om UTU utforske og tilby informasjon forhandler man seg ikke bort fra tematikk man som rådgiver er pålagt å ta opp f.eks. informasjonsplikten som vil tre i kraft dersom man som helsepersonell er bekymret for rus i graviditet eller omsorgssituasjonen for barn. Det kan derimot være konstruktivt for samarbeidsklimaet og det videre forløpet av samtalen å la klienten velge hvilket av temaene man tar opp først. Meny agenda kan omfatte Tema og mål for endring Håp Frykt Forventninger Bekymringer Kap. 11 Kap. 8 Kap. 7, 8

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Støttesamtale og Motiverende samtale Motiverende samtale Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Støtte og

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

Innføring i MI 21.okt 2014

Innføring i MI 21.okt 2014 Innføring i MI 21.okt 2014 Lærings- og mestringssenteret SI 2 Hva er MI? Bevisstgjøring av kommunikasjonsferdigheter generelt, i tillegg få verktøy til å styrke seg selv og bli bevisst på egne valg og

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Kommunikasjon med en smak av MI Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Hva er kommunikasjon? Den «vanskelige» samtalen.. Hvorfor er den så vanskelig? Tabu Skyld Skam Fører ofte til

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

1D E L. Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Samtalemetodikk i programmet Empatisk kommunikasjon Klientsentrert Innlevelse, forståelse Anerkjennelse, aksept, respekt En ikke-dirigerende posisjon

Detaljer

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO T O R A. G A R B O @ H E L S E - B E R G E N. N O Hvorfor endrer ikke mennesker på adferd som har

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth tom.barth@allasso.no MI: Motiverende intervju er en samtalemetodikk

Detaljer

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DAG God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DEL TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Plattform/holdningssett

Detaljer

MI noen ting som hang igjen fra i går?

MI noen ting som hang igjen fra i går? MI noen ting som hang igjen fra i går? Dag 2 side 1 Forskning Forskningsmessig godt dokumentert (RCT-studier) Anbefalt i nasjonale retningslinjer Lovende resultater i forhold til livsstilsendringer diabetes,

Detaljer

Motiverende intervju - MI

Motiverende intervju - MI 1 Motiverende intervju - MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen havard.engen@ntnu.no Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda:

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Samtalemetodikk i programmet Empatisk kommunikasjon Klientsentrert Innlevelse, forståelse Anerkjennelse, aksept, respekt

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Motiverende intervju Oslo Psykologspesialist Tore Børtveit

Motiverende intervju Oslo Psykologspesialist Tore Børtveit Motiverende intervju Oslo 19.11.18 Psykologspesialist Tore Børtveit Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som svarer kort etter hver replikk

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Te ka slags nøtte 18.09 Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Man skulle tro At et hjerteinfarkt vil være nok til å få en mann til å slutte å røyke, forandre dietten, trene mer og ta sine medisiner

Detaljer

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog Smertekurs november 2015 Psykologspesialist Tora Garbo Seksjon smertebehandling og palliasjon Anbefalt kompetanse Motiverende samtale

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord EN MI-TEORI Empati - relasjon MI Endringsargumenter + Redusert motstand Forpliktende

Detaljer

MI motiverende samtale

MI motiverende samtale MI motiverende samtale Kommunikasjonsferdigheter Håndtere bekymring Endringsforståelse Strategier i MI og arbeide med ambivalens Dag 1 del to side 1 A magasinet 29.mai 2015 Dag 1 del to side 2 4 kommunikasjonsferdigheter

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Motivasjonssamtaler Livsstilsarbeid i praksis

Motivasjonssamtaler Livsstilsarbeid i praksis Motivasjonssamtaler Livsstilsarbeid i praksis Motivasjonssamtaler Livsstilsarbeid i praksis Thomas Mildestvedt Førsteamanuensis UiB Faggruppe for allmennmedisin Fastlege Minde Medisinske Senter Motivasjonssamtaler

Detaljer

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Kristiansand, 15.2.2011 Matz Seifried Hasjavvenning i vår regi Juni 2010 Individuelt tilbud 2007 Forberedelser Omorgani -sering 2008-2009 3 gruppekurs Individuelt

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord MOTIVERENDE INTERVJU (MI) MI med noen - er som å komme inn i hjemmet deres.

Detaljer

Motstand og motivasjon. Kari Annette Os Seniorrådgiver

Motstand og motivasjon. Kari Annette Os Seniorrådgiver Motstand og motivasjon Kari Annette Os Seniorrådgiver Velferdsteknologiens ABC Målet med opplæringspakken Gi ansatte en forståelse av hvilke muligheter bruk av velferdsteknologi gir, og hvilke endringer

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA 06.11.2013 Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers -MINT 1-2 -3 Knips klapp

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen 3 Arbeidet har ført til vedvarende forbedring

Detaljer

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell? Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?! Inger Arctander Fysioterapeut M. SC og kogni8v terapeut. Inger.Arctander@me.com 90150933! Mo$va$onal interviewing in a scien$fic se3ng outperforms tradi$onal

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

FORDYPNINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) Kari Hjertholm Danielsen

FORDYPNINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) Kari Hjertholm Danielsen FORDYPNINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 11.03.2019 Kari Hjertholm Danielsen Etter to dagers innføringskurs: Tanker om nytteverdien av denne metoden i deres arbeid? Noen som har prøvd i praksis? Del erfaringer

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Knips Klapp Tramp 1, 2, 3 Hva er MI

Detaljer

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013-

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- Strategi Teknikker MI-spirit og klientsentrering Fire%grunnleggende%prosesser%i%MI ENGASJERE Skal vi gå sammen? FOKUSERE Hvor? HENTE FREM PLANLEGGE Hvorfor?

Detaljer

Motiverende intervju i rehabilitering

Motiverende intervju i rehabilitering Motiverende intervju i rehabilitering Rehabilitering og endringsarbeid med MI som holdning og teoretisk forståelse Holdning og teknikk Tar utgangspunkt i pasientens egen forståelse av utfordringer Endringsfremmende

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen «Folk hører best etter når de hører seg selv snakke...» HVORDAN SNAKKE OM ENDRING Ved Kjersti Fjærestad 25. Januar 2012 Coacherne ved Kjersti Fjærestad

Detaljer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer 13 motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer Motiverende samtale er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing(MI), som er en målrettet og klientsentrert samtalemetode

Detaljer

INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen

INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen ENDRINGSHJULET STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE Føroverveier: Ser ikke at det er nødvendig med endring, ikke problem

Detaljer

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker. Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse Formål: Illustrere noen dilemma som vi møter når vi forsøker å overtale en annen til å endre sin atferd. Tid: ca. 20 minutter Gå sammen med sidemannen. Én er rådgiver,

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Hva er MI? en samtaleteknikk en samling strategier En forståelse/modell for forandring et sett verdier teori om virkemåte evidens Motiverende intervju Bakgrunn

Detaljer

Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord

Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember 2016 Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord http://www.korusnord.no/ Mandag 5.desember kl.08:00 16:00 08:00-08:30 Registrering og kaffe 08:30-09:30

Detaljer

MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1

MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1 MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1 UTARBEIDET AV THERESA MOYERS, TIM MARTIN, JENNIFER MANUEL & WILLIAM MILLER; UNIVERSITY OF NEW MEXICO ELEMENTER I MITI EN GLOBAL

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

Menneskelige reaksjoner på endring. Læringsnettverk sepsis, 4 april 2019

Menneskelige reaksjoner på endring. Læringsnettverk sepsis, 4 april 2019 Menneskelige reaksjoner på endring Læringsnettverk sepsis, 4 april 2019 Forståelse for psykologi i endringsprosesser «The human side of change» «Knowledge of the human side of change helps us understand

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

NIDAROSKONGRESSEN 2013

NIDAROSKONGRESSEN 2013 NIDAROSKONGRESSEN 2013 MOTIVERENDE INTERVJU Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag A) Øvelse: Gå sammen to og to. A: fortell om noe hun/han gjerne skulle endra hos seg selv, men ikke helt har fått

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Hvordan snakker jeg med barn og foreldre?

Hvordan snakker jeg med barn og foreldre? Hvordan snakker jeg med barn og foreldre? Samtale med barn Å snakke med barn om vanskelige temaer krever trygge voksne. De voksne må ta barnet på alvor slik at det opplever å bli møtt med respekt. Barn

Detaljer

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale Pål Fylling Helland Psykolog, Blå Kors senter Norges Fysioterapiforbund 08.03.12 Samtaler om endring Øvelse - Spis mer frukt

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MOTIVERENDE INTERVJU TROMSØ 27.-28. 28. APRIL - 2011 Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MI S S KJERNEBUDSKAP DU HAR DET SOM SKAL TIL OG SAMMEN SKAL VI FINNE DET! MOTIVERENDE

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015 Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Forventning og mål Målsetting med innlegget er å gi deg: Hvorfor spørre eldre om deres alkoholvaner?

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Livsstilsendring & motiverende intervju

Livsstilsendring & motiverende intervju Livsstilsendring & motiverende intervju Nidaroskongressen 2017 Psykologspesialist Tore Børtveit Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som

Detaljer

Motiverende intervju/mi. Nordland legeforening Kursleder og MI-trener Anne Høiby

Motiverende intervju/mi. Nordland legeforening Kursleder og MI-trener Anne Høiby Motiverende intervju/mi Nordland legeforening 16.04.2018 Kursleder og MI-trener Anne Høiby Anne Høiby 1 Program Holdning og prinsipper i MI Ekspertrolle versus utforskerrolle Problemfokus eller ressursfokus

Detaljer

Motiverende Intervju. Innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord

Motiverende Intervju. Innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord Motiverende Intervju. Innføringsdel Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord Forventning og mål Målsetting for dag 1 og 2 er å gi deg: - en grunnleggende om av MI 2 dager - ferdigheter/ elementer du kan

Detaljer

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv.

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv. Motivasjon/ endring https://www.youtube.com/results?search_query=inspirerende+mikael+ander sson Få människor at tänka til, få et annat perspektiv, få ideer och tankar som man kanskje inte tidigare har

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Motiverende samtale med elever

Motiverende samtale med elever Motiverende samtale med elever Rådgjervarkonferansen. 12.11.2014 Fredrik Sylvester Jensen Stiftelsen Bergensklinikkene Program Historikk og generelle prinsipp Kommunikasjonsferdigheter Endringsprosessen

Detaljer

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth Recovery fagkonferanse Bergen, mai 2017 MI som recovery orientert samtale form Psykolog Tom Barth tom.barth@allasso.no MI - motivational Interviewing motiverende intervju Miller, W.R. & Rollnick, S.:Motivational

Detaljer

Øvelser innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord

Øvelser innføringsdel. Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord Øvelser innføringsdel Turi Enoksen, Seniorrådgiver. KoRus-Nord Øvelse : Frukt og grønt : versjon A og B Samarbeid to og to Rådgiver leser replikkene. Klienten (som spiser 2-3 porsjoner fukt daglig) svarer

Detaljer

Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag?

Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag? Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag? Ane Wilhelmsen-Langeland Psykolog, ph.d.-student Universitetet i Bergen Institutt for Psykologisk Rådgivning AS Jens på 29 år forteller at det eneste han

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motiverende Intervju. Innføringskurs. Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord

Motiverende Intervju. Innføringskurs. Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord Motiverende Intervju. Innføringskurs Turi Enoksen, Seniorrådgiver, KoRus-Nord Kursplan: Innføringsdel to dager 28. 29. august Fordypningsdel to dager 9. og 10 okt. Innlevering av samtale på 10 minutter

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Pårørendeskole vår 2015

Pårørendeskole vår 2015 Pårørendeskole vår 2015 Kommunikasjon og samhandling Ingrid H. Olsen og Liv Berit T. Moen "Communicare" er et latinsk verb, og betyr "å gjøre felles" Å kommunisere er å utveksle eller overføre informasjon,

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer