PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen"

Transkript

1 PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

2 Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva har barnet med seg inn i møtet med dansen?

3 Hvem er barnet? (7-10 år) Personlighet «jeg er det jeg kan» «erfaringer i det sosiale rom setter avtrykk i form av opplevelse av oss selv- av selvverd og selvoppfatning» Motorisk Fysisk gullalder En god periode for å lære- og forme ferdigheter. Barnet Kognitivt/mentalt Godt modne for intellektuell stimuli, men trenger konkret og visuell støtte samt korte og strukturerte instruksjoner. Språk viktig læringsressurs.

4 Den didaktiske trekanten «Trekløver» Elev lærer Innhold/fag

5 Gruppearbeid I lys av det som Heidi har sagt om barnet, hva bør dansen ta med inn i møtet med barnet? - eksempel på målområder tema/innhold

6 teknikk musikalitet Forestillingsarbeid innhold relasjoner Skapende arbeid, lek Struktur, variasjon

7 teknikk kreativitet

8 Det selvstendige og myndige barnet Brikke - Ansvarsfrie og passive - Ytrestyrte - Manglende innflytelse over egen læring Aktør - Aktive og handlende - Indrestyrte - Kontroll over egne evner/resultater

9 ELEVEN SOM AKTØR Indre motivert Oppgaveorientert og mestringsorientert (fokus på hvordan og hvorfor lære i stedet for flink/resultat) Setter seg gode og realistiske, men høye mål (optimale utfordringer) Opplever å ha eierskap og kontroll over egen læringssituasjon (ansvar, frihet og selvstendighet) Fokuserer på kontrollerbare faktorer (innsats, tid, strategi, målsetting, støtte, mental trening) fremfor ukontrollerbare faktorer (evner, talent, lærer) Bygger mental robusthet for å takle motgang og nederlag (mental trening).

10 Lærer som støtter aktør- eleven: Støttende, gir emosjonell trygghet, har tro på elevene og skaper god relasjon (ekte, gi tid, energi og interesse) «ser eleven som den er fra elevens perspektiv» Involver elevene i planlegging, regler, vurdering og gir valgmuligheter der det er mulig (tilpasset alder) Tilrettelegger for mestring ved å ha tydelige forventninger, klare læringsmål, enkle og avgrensede oppgaver, gjør en ting av gangen og legger vekt på læringsstrategi Tilbakemeldinger som er konkrete, konstruktive oppgaveorienterte, personlige, relevante og positive. Utvikler elevens evne til introspeksjon, egenvurdering og selvinnsikt

11 Det skapende og kreative barnet Lek Problemløsning Kreativitet Improvisasjon Komposisjon

12 Den skapende elev: Utfolder seg, utforsker og får bruke hele sitt potensiale Er ikke redd for å gjøre feil og føler seg trygg Stimuleres til å være aktiv, selvstendig og autonom = «aktør» Har høy indre motivasjon, trivsel og tilstedeværelse. Bruker varierte læringsstrategier, utvikler og bearbeider allerede opparbeidet kunnskap. Føler eierskap til egen kunnskap, uttrykk og sceniske formidling.

13 Lærer som støtter den skapende elev: Skaper trygghet Tilrettelegger for kreativt arbeid gjennom konkrete, innrammede og metodisk gjennomtenkte oppgaver Gir tydelige instruksjoner og støtte underveis i prosessen (ikke overlate elevene til seg selv) Oppfordrer til å prøve og feile, fokuserer på prosess, konsentrasjon og innsats gir rom for refleksjon, dialog og vurdering slik at erfaringene knyttes opp mot kunnskap og faglig utvikling

14 Ferdighetslæring - dyktighet god, bedre, best KVALITET Kunne noe godt, uføre med stor presisjon KVANTITET Kunne mange trinn uten egentlig å kunne utføre det, «riktig»

15 Hva kjennetegner en god ferdighet? Uføres med nøyaktig Uføres med større sikkerhet Utføres mer uanstrengt Utføres med færre feil Kan utføre oppgaven under press Kan gjøres samtidig med at vi utfører andre oppgaver Utføre den samme oppgaven mange ganger etter hverandre med samme presisjon Ferdigheten er automatisert

16 Hva kjennetegner en nybegynner? Usikker Anstrenger seg mer for å få det til Trenger å konsentrere seg om én ting av gangen Bruker lenger tid på oppgaven Gjør mer feil Vanskelig å gjøre flere ting samtidig Behov for støtte og hjelp Ferdigheten er ikke automatisert

17 Hjernen og nervesystemets utvikling Ca. én måned etter unnfangelse starter hjernen å utvikle seg Det dannes nevroner/nerveceller i et imponerende tempo Nervecellene befinner seg i et «nettverk» med mange andre nerveceller og er bundet sammen gjennom synapsene/her sender de beskjeder til hverandre

18 Mottar beskjeder fra andre nerveceller Fettlag som styrker forbindelsen Mellomrommet/punktet der nervecellene utveksler informasjon Sender beskjeder til andre celler

19 Synapse Nervecellene sender beskjeder til hverandre gjennom synapsene

20 Nervesystemet vårt Som barn er vi overutstyrt med nerveceller og synapser, men bare de som brukes vil overleve, de andre vil forsvinne Synaptiske forbindelser dannes på grunnlag av det vi erfarer, det vi gjør

21 Hva forteller disse teoriene oss? Målene må være konkrete og presise Eleven må være bevisst målet/oppgaven, forstå hva de skal få til Viktig å avgrense oppgaven Holde fokus og konsentrasjon på det som eleven skal mestre Antall repetisjoner er vesentlig Vi blir gode på det vi øver på!

22 Må kunne «forske seg til forståelse» Aktiv handling Må kunne korrigere seg selv, forstå hvordan ting henger sammen Må kunne huske øvelsen Må kunne konsentrere seg, ha fokus på oppgaven Må forstå og bli bevisst på når de gjør «det riktig», selvmonitorering ELEVEN Må kunne forstå og være bevisst hva de skal få til, målet med oppgaven Må forstå betydningen av å øve repetere Må ha klare indre målbilder, øker prestasjoner og selvtillit

23 Gi konkret og tydelig tilbakemelding Tilrettelegge for passende Intensitet/repetisjoner Fange elevens oppmerksomhet La elevene korrigerer hverandre, gi hverandre tilbakemelding God struktur i timen Stille krav til utførelsen Stille spørsmål, få elevene til å reflektere, sette ord på LÆREREN Tydelige og uttalte mål Konkrete mål Forsterke hver delferdighet Følge opp korreksjoner Få eleven til å sette ord på det de skal få til (målet) Passende progresjon Forklare og vise tydelig Tenke høyt for å vise eksempel på resonering/tankeprosesser

24 Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva har barnet med seg inn i møtet med dansen? Dans Barn Sant

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2012 Forord 2 Årsplan 2012 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering av formålsparagrafen 4 Frelsesarmeens barnehager: Vennskap

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE 1. INNLEDING 4 Hvorfor en sportslig plan? 6 Planens tre hoveddeler 8 Planens oppbygging 8 Hvem kan bruke sportslig plan? 9 Våre løfter 10 2. ALDERSRELATERT TRENING 12 Aktiv

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet

UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet her er aktivitet og glede alltid tilstede! Innledning:: Myrsnibå barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

INTENSJONSBASERT LEDELSE

INTENSJONSBASERT LEDELSE INTENSJONSBASERT LEDELSE Per A. Godejord Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt 2014 Litt om meg Bio Per Arne Godejord 48 år gift med Beata, en datter Ewa (27), og en sønn Igor (14) Opprinnelig fra Bergen,

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer