Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold"

Transkript

1 Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1

2 Hva er Motiverende Samtale?

3 Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer

4 Når kan man bruke MI? Passer i sammenhenger hvor man vil stimulere en person til å gjøre endringer

5 På hvilke arenaer? Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Bedriftshelsetjenester Fastleger Fysioterapeuter Helsestasjon Psykisk helsevern Omsorgstjenesten Sosialtjenesten Kriminalomsorgen Skole..

6 Hva sier forskningen? Reduksjon av rusmidler, særlig alkohol Andre helsefaglige områder (diabetes, røyking, kroniske smerter, fysisk aktivitet, skolemotivasjon..) Forberedelse til behandling Spesielt korte intervensjoner

7 MI - filosofi Rådgivningsstyrt Rådgiver har ansvar for å lede samtalen Målrettet Rådgiver har et mål en styrer mot som gir samtalen fokus Klientsentrert Rådgiver er empatisk, relasjonen er samarbeidende og vennlig. Klienten har ansvar for egen endringsprosess

8 MI-spirit, holdninger og menneskesyn

9 Mi-spirit, grunnsteinen i metodikken Strategier Ferdigheter Holdningssettet The spirit

10 Holdningssett og stil i MI Utforskende stil -Utløse, søke etter klientens ideer, tålmodig og nysgjerrig Autonomi -Respektere klientens valg, også ikke endring Samarbeidende stil -Samarbeid, respekt for klientens ideer, ikke overtale, ikke ekspert

11 Underliggende budskap i en empatisk samtale Du er viktig Jeg respekterer deg Jeg ønsker å forstå Snakk videre Du er en sunn person som kan finne løsninger på dine problemer

12 4 Grunnleggende kommunikasjons- ferdigheter

13 4 kommunikasjonsferdigheter refleksiv lytting

14 1. Bekreftelse I motiverende samtale er det å gi klienten bekreftelse gjennom en empatisk kommunikasjonsstil en viktig grunnferdighet Å bekrefte klienten gjennom: Å kommentere positivt på styrke, forsøk og intensjon Gjennom å vise med kroppsspråket at en er oppmerksom, lyttende og interessert

15 2. Åpne spørsmål Lukka spørsmål Begynner med verb (er, har du, kan du etc ) Har du forstått dette nå? Er dette greit for deg? Kan besvares med ja/nei Begynner med spørreord (hva, hvilke, hvem, hvor, hvordan (hvorfor) Hvordan tenker du at din bruk av benzo kan påvirke? Fortell mer om din bekymring Inviterer til lengre svar og utdyping Det ligger ikke forventninger i svaret (klientsentrert) Døråpner Øker indre motivasjon

16 3. Speiling - refleksjoner Handler om å speile tilbake det man har hørt den andre si Bygger relasjoner Viser lytteevne Viser empati Får den andre til å snakke mer

17 Refleksjoner Refleksjon er: Et eller flere ord Et utsagn, en setning, en metafor Korte eller lengre konstateringer Gjerne grammatisk ufullstendige Gjøres kontinuerlig under MI-samtalen Refleksjon er ikke: Et spørsmål Å gi råd Å bruke pekefingeren NB: Stemmebruken er viktig!

18 Kort og godt om refleksjoner Et godt redskap for å føre samtalen fremover Refleksjoner kan forebygge misforståelser Refleksjoner hjelper rådgiver til å klargjøre hvordan klienter tenker Det at klienten får høre hva hun/han selv har sagt gir ofte nye innsikter Pasienten kan bekrefte eller korrigere rådgiveren Rådgiver forsterker og styrer samtalen gjennom refleksjoner Får klienten til å snakke mer Husk tonefallet!

19 Oppsummeringer En kort oppsummering av det som er sagt, en sammenfatning av to eller flere momenter Et kortfattet referat av det mest vesentlige Skal være påstander, konstateringer, - ikke spørre om det er slik Du har nå nevnt flere ting. For å oppsummere Så du og du

20 Hvorfor bruke oppsummeringer? Stimulerer til utfylling av tema, gir mulighet til å korrigere Sikrer at man har oppfattet riktig Fungerer som styringsredskap for rådgiver Noen synspunkter trukket frem, andre utelatt Fungerer som veiskiller

21 Å vise empati ved bruk av 4 kommunikasjonsferdigheter Oppsummere trekke sammen personens eget perspektiv på forandring Bekrefte personen - kommenter positivt på styrke, forsøk og intensjon Reflektere på hva personen sier - aktiv lytting Stille åpne spørsmål

22 Ulike verktøy Ambivalensutforskning Fokus på motivasjon Rulle med motstand Endringshjul Prochaska og DiClementes Status Q snakk endringssnakk endringsplan Skaleringsspørsmål Meny - agenda

23 Endringshjulet: Prochaska og DiClementes modell En generell modell for atferdsendring Faser og prosesser før, under og etter igangsatt endring Endring - en gradvis prosess Det er mulig å jobbe fornuftig før man er motivert for endring

24 Endringshjulet i praksis

25 Føroverveielse Manglende problemopplevelse Lite mottakelig for informasjon Lite innstilt på endring Positive konsekvenser oppleves større enn de negative Andre opplever atferden som problematisk Intervensjon: Skape diskrepans Understreke autonomi

26 Overveielse Lurer på om endring er nødvendig? Opplever negative konsekvenser, men er usikker på hvor stort problemet er Skiftninger i atferd og motivasjon Intervensjon: Utforske og løse ambivalens og ta en beslutning

27 Forberedelse Begynt å gjøre seg klar Lager konkrete planer Små endringsforsøk Intervensjoner: Støtte opp om beslutningen Planlegge fremgangsmåter for å nå målet Lage konkrete planer

28 Handling En positiv og optimistisk fase Er i gang med endring Reduksjon i problematferden Intervensjoner: Iverksette endring Aktiv bruk av mestringsstrategier Atferdserstatninger Positiv forsterkning Feller: - For dårlig forberedt - For lite variasjon i mestringsatferd/ kun èn strategi - For lite investering i endringene

29 Vedlikehold Vedlikeholde motivasjonen Begrunne nødvendigheten Hindre tilbakefall Lære av tilbakefall Iverksatt handling er ikke synonymt med varig endring

30 Motivasjon

31 Hva er motivasjon? To sentrale aspekter: vil - kan - Tilleggsspørsmål: klar? Grad av og styrke i motivasjon kan ofte måles i sannsynlighet for at endring kommer til å skje Indre motivasjon - egne ønsker, behov Ytre motivasjon - press, belønning, tvang

32 Motivasjon i MI Fremme motivasjon til endring Styrke personens egen indre motivasjon til endring Frigjørelse fra ambivalens Motivasjon betraktes som en bevegelig faktor Veksler over tid Veksler etter situasjoner og stemninger Påvirkes i samspill med andre mennesker Ofte øker motivasjonen frem naturlig MI kan bli en katalysator som påskynder Men tålmodighet kan vise seg viktig

33 Motivasjon rådgivers oppgave Legge forholdene til rette slik at pasienten kan komme med endringssnakk gjennom bruk av kommunikasjonsferdighetene Slik at klienten selv får mulighet til å uttrykke motiver, ønsker og planer for endring Hva tror vi at personen har godt av å høre seg selv si?

34 Hvordan øke motivasjonen? Vise empati Unngå argumentering Styrke brukers mestringstillit Rulle med motstand Forsøke å utvikle diskrepans

35 Hvordan øke motivasjonen? Øke motivasjon ved å prøve å utvikle diskrepans I diskrepans ligger startpunktet for det som kan føre til endring Å lete etter diskrepans er viktig i alt endringsarbeid Diskrepans: Nå-situasjon vs. ønsket situasjon - Sprik mellom nåværende situasjon og hvordan man ønsker å ha det

36 Diskrepans Det/den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er

37 Diskrepans Å skape diskrepans når: Manglende problemopplevelse Liten interesse for problemet Ofte andre som henvender seg Mangler tro på egne evner Frykt for å mislykkes

38 Skape diskrepans rådgivers rolle Utforsk; hva som er positivt med nåværende atferd Utforsk; bekymringer, utilfredshet, ubehag ved nåværende situasjon Bidra til å øke bekymring for atferd Føre samtalen inn på fordeler ved å endre atferden Styrke mestringstillit ved lav selvtillit Tydeliggjøre avstanden mellom det han/hun gjør og den han/hun vil være Følelse av diskrepans kan skape motivasjon for endring

39 Tips til nettsider om MI

40 Litteraturanbefalinger Alle leser Barbro Holm Ivarssons bok: MI - motiverande intervju. Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (Gothia (2010)) (deles ut på kursdag 1) Barth T. og Näsholm C. Motiverende samtale -endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007) Barth T, Børtveit T og Prescott P. Motiverende intervju. Samtaler om endring. Gyldendal akademisk (2013) Miller W.R og Rollnick S. Motivational interviewing helping people change. Guilford Press (2012) Rollnick S, Miller WR og Butler CC. Motivational interviewing in health care. Helping patients change behavior. Guilford Press (2007)

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner

Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner Halvårsrapport 2011 for TOR- Tanker om Rusvaner 1 Sammendrag TOR- Tanker om Rusvaner er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, lokalisert ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen

Detaljer

Motivasjon til endring

Motivasjon til endring Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Kamilla Amelia Syrtveit og Tonje Bakken Veileder: Kari Elisabeth Dahl Motivasjon til endring Motivation to change 11 500 ord Bachelor i tannpleie,

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer