Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård"

Transkript

1 Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård

2 Hva er MI? en samtaleteknikk en samling strategier En forståelse/modell for forandring et sett verdier teori om virkemåte evidens

3 Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon i Behavioral psychology 1983 Ble raskt adoptert til en rekke andre sammenhenger der en arbeider med problematiske atferdsmønstre som har betydning for helse og livsstil i vid forstand. (evidensbasert metode i misbruksfeltet) Ca 200 RCT (nov 09) som tyder på effekt av MI på flere områder AltaVista fant resultater på søk på motivational interviewing Kjent i Norge som Endringsfokusert Rådgivning Tore Børtveit 3

4 Utvikling i publikasjoner om MI siste 30 år (fra søk på PsychInfo) Tore Børtveit 4

5 øving ekte-spill Tenk på en forandring som kanskje kunne vært aktuell for deg noe som angår helse, livsstil eller trivsel - og som du kan snakke med en annen om

6 Forandringsprosessen James Prochaska & Carlo Di Clemente: The Stages of Change Model ( Transtheoretical Model ) Modell med seks stadier som beskriver bevisste, villete, forandringsprosesser hos mennesker ( intentional change Utviklet med utgangspunkt i røykere Rimelig god vitenskapelig og statistisk valid og reliabel Intuitivt lett å forstå Kan anvendes på mange slags helserelatert atferd

7 Prochaska og DiClemente; endringsprosess Vedlikehold Føroverveielse Tilbakefall Overveielse Handling Forberedelse Tore Børtveit 7

8 oppgave del dere opp parvis, og finn en behagelig plassering velg en til å være klient og en til å være rådgiver klientpersonen får litt over 1 minutt til å gjøre rede for saken. rådgiveren har deretter tre oppgaver som blir instruert separat

9 1: forklare forklar hvorfor personen bør gjøre forandringen vis til minst tre goder med å gjøre forandring forklar hvordan forandringen kan skje understrek hvor viktig det vil være for personen å gjøre en forandring be henne/ham gjennomføre det

10 2: utforske hvorfor kan du tenke deg å gjøre denne forandringen? hva er de tre beste grunnen til å forsøke? hvordan kunne du gjøre det for å nå målet ditt? hvor viktig tenker du det er for deg å gjøre denne forandringen? lytt støttende og oppmerksomt til svarene

11 3: oppsummere forandringsmotivasjon lag en kort oppsummering av personens motivasjon for forandring: grunner til forandring ønsker om forandring evne til forandring - spør deretter: Hva tror du at du vil gjøre? - og lytt med interesse

12 Sentrale prinsipper i MI Klientsentrert og Forandringsinnrettet Empatisk Inviterer til samarbeid Utløser materiale fra klienten Legger opp til en reflekterende distanse til problemet eller saken Tore Børtveit 12

13 MI legger vekt på å anvende empatisk kommunikasjon strategisk Åpne spørsmål Refleksjon/speiling Enkel speiling Kompleks speiling Dobbeltsidig speiling Oppsummering Tore Børtveit 13

14 AMBIVALENS Betraktes som en motivasjonskonflikt. En person har ulike ønsker som ikke lar seg realisere samtidig. Opplever ambivalens når vi må velge, og der valget kan resultere i både positive og negative konsekvenser Fører til at vi blir usikre og begynner og lure på hva som er best å gjøre.

15 Ambivalens sett i forhold til endring og MI. De fleste er ikke klar for endring. Ambivalens betyr at selv om personen vil endre seg så vil han eller hun være slik hun eller han er. Årsaken til å forandre seg må være sterk om en skal komme til en annen forståelse av situasjonen. Det er vanskelig å få noen forpliktelse i forhold til seg selv og andre til forandring når en ser så mange grunner til å være slik en er.

16 Den ene og den andre siden Det gode med Det som ikke er fullt så bra med Tore Børtveit 16

17 Positive sider med å ikke arbeide Negative konsekvenser av å arbeide Faller utenfor Redd for å ikke passe inn Gå inn døren første dagen Vanskelig å bli kjent Redd for der ikke er noen eg blir kjent med Usikker på om eg er klar Redd for å bli syk igjen Forventninger fra andre (praksis betyr at andre trur eg er klar igjen) Forventninger fra meg selv (faller eg tilbake til gamle synder?) Klarer eg å gjøre jobben. Redd for å ikke mestre Angst for å mislykkes Redd for at andre skal oppdage at eg ikke kan noen ting Redd for å mistrives (og bare fortsette og ikke tørre å gi beskjed) Grensesetting Er det riktig sted og tid Klarer eg å få kontroll på søvn? Usikker på om eg vil det eg skal gjør. Hva skjer etterpå? Redd for å bli sliten Redd for kor mye overskudd det tar Hvor mye energi tar det? Positive sider ved å arbeide Negative sider ved å ikke arbeide Mulighet til å bli friskere Mulighet til å trives mulighet til å få kontroll over søvn Mulighet til å finne ut hva eg vil Få en avklaring på arbeidsevne Ha noen å snakke med Sosialt Utvikle meg Være en del av samfunnet Nye muligheter etterpå Økonomi Bli god trøtt Komme i gang igjen Komme et skritt videre Plutselig ha noe å svare når følg spør Ha noe å prate om FÅ nye venner/bekjente Kan føre til en jobb Har et mål <Mestring Få ting til Lære noe nytt Få positive tilbakemeldinger Innfri forventninger Støtte Mulighet til positive overaskelser Mulighet til kontrollere dager Mulighet til å velge arbeidstid og oppgaver Treffe nyemennesker Utvikle seg

18 Redd for å ikke bli likt Redd for å ikke mestre Hvor mye energi tar det? Redd for å bli syk igjen Redd for stempel

19 Redd for å ikke bli likt Redd for å ikke mestre Hvor mye energi tar det? Redd for å bli syk igjen Redd for stempel Gjøre nytte for seg Ha noe å prate om Nye bekjente Struktur Middel til å bli frisk Kan få mer energi Kan mestre Lære nye ting

20 veilederens rolle. veilederens handtering av ambivalensen har betydning for utvikling av motstanden i personen. Er ambivalensen respektert utforsket og beskyttet, så vil mindre motstand utvikle seg, og dermed er det mulig med flere innspill fra veilederen. En av de viktigste feilene veilederer gjør er at de bare ser problemene fra et perspektiv, fokuserer på grunnene til å forandre seg. Dette er ofte personen forbredt på og forventer argumenter for endring og råd i den retningen. Noe som vil utløse motstand. Om veilederen fokuserer på utforskning av gode grunner til å fortsette som det er vil andre ting kunne skje.

21 HVA SKJER: veilederen vil bli sett på som empatisk og interessert Overrasket av at det forventete resultatet av møtet ikke blir det samme Det blir mulig for personen å se seg selv fra et litt annet perspektiv Mulig for veilederen å lære om de følelser, tanker og atferdsmønster som ligger under og vedlikeholder problemet eller de barrierer for endring. Utforskning av grunner til å fortsette med aktuell adferd vil kunne redusere behovet for å beskytte den siden av ambivalensen. Selvmotiverende utsagn som indikerer ønske om endring. Gir veilederen anledning til å spørre om grunner til endring. Personen vil selv komme med argumentene for endring.

22 SELVMOTIVERENDE YTRINGER JEG LÆRER HVA JEG TROR PÅ, NÅR JEG HØRER MEG SELV SNAKKE målrettet bruk av åpne spørsmål og refleksjon, gjør at deltageren får muligheten til å gi uttrykk for sine motiver, ønsker og planer om endring mest nytte av selv å komme med argumenter for endring

23 SELVMOTIVERENDE UTSAGN- UTSAGN SOM HANDLER OM: Problemgjenkjenning (eg drikker kanskje mer enn eg burde) Bekymring(jeg er litt urolig for virkningen) Ønske\ intensjon om endring (jeg vil gjerne gjøre noe med det) Konkrete planer om endring Fremgangsmåte for å endre seg(jeg vil gjerne gjøre noe med det) Realistisk optimisme om egen mestringsevne Tro på evne til å mestre det som blir vanskelig (jeg har sterk vilje når jeg først har bestemt meg) Håp om at ting blir bedre Grunnleggende verdier uforenlig med atferd i arbeidssituasjon

24 Motstand Motstand forklares som en allmenn forsvarsmekanisme som aktiveres i mennesker for å bevare kontroll. Konfrontasjon og overtalelse har tradisjonelt blitt brukt for å overvinne motstand mot endring. erfaring er at en empatisk og reflekterende stil ofte er mer effektiv for å håndtere motstand. mennesker i Førvurderings- og Vurderingsfasen er mer preget av motstand enn de som er kommet lenger i endringen

25 . Motstand kan bli redusert eller økt gjennom mellommenneskelig samhandling lett å tenke slik at motstand har å gjøre med egenskaper ved personen kan tenkes å ligge i personalkonsulentens atferd i prosessen (jf. konfrontasjon, overtalelse, pågåenhet) naturlig reaksjon på interaksjonen Råd og meninger oppfattes som vurderinger av en fører til ønske om å beskytte seg selv Motstand er et signal til DEG om å skifte strategi!!

26 Motiverende samtale og atferdsendring Motiverende samtale Mer Endringssnakk Redusert motstand Atferdsendring Tore Børtveit 26

27 Lokke fram endringssnakk Åpne utforskende spørsmål Spørre direkte etter ulike kategorier åpne spørsmål Ønsker Evne Grunner Behov Høre nøye etter Tore Børtveit 27

28 Det /den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er Tore Børtveit 28

29 Det/den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er Tore Børtveit 29

30 MI: samtaleverktøy og -rytme for eksempel: ås r r o ås r r ås r o - r r r o ås r stor O ikke to spørsmål direkte etter hverandre mer enn dobbelt så mye r+o som spørsmål

31 Betydning og sikkerhet En sak jeg kanskje vil forandre Hvor viktig er det for deg å gjøre denne forandringen? (skala fra 1 10) Og om du skulle bestemme deg, hvor sikker er du på at du ville lykkes? (skala fra 1 10) velg den laveste av de to Hvorfor sier du x, og ikke 1? (reflektere og oppsummere)

32 informasjonsutveksling Utfordringer når man skal gi informasjon: Tilpasset nivå Tilpasset mengde Mye repetisjon

33 informasjonsutveksling 1. Overskriften: Det finnes noe kunnskap om xxxxx 2. Er det ok at jeg informerer litt? 3. Hva kan/vet du om dette med xxxxx 4. Oppsummere og akseptere 5. En informasjons bit på max 1 minutt 6. Hva tenker du om dette? 7. Reflektere og oppsummere 8. eventuelt ny runde: det finnes noe mer

34 Hvorfor interessant? Tilbakemeldingen fra feltet er at gode samtale- og veiledningsteknikker er etterspurt. vitenskaplig bevist fungerer Brukt i områder som er relevante Alle anbud ber leverandør ha gode slike teknikker Alle anbud ber leverandør bygge

35 effekt Unngår å havne i låste samtaler Unngår å havne i ekspertrollen MI øker bevisstheten kraftig rundt feilene vi gjør i samtaler. Vi blir mer trygge i jobben Konkret teknikk

36 Kursets struktur dager Refleksjonsoppgave etter økt 2 Avsluttes med hjemmeeksamen.

37 Kursets innhold Tilpasset vår hverdag Eksempler, case og øvelser hentet fra attføringsfeltet Mye øvelser med korte forelesninger Økt 2 har mer fokus på teori og andre områder MI kan brukes på

38 litteratur Motiverende samtale MI endring på egne vilkårtom Barth; Christina Näsholm; Ane Sjøbu (Oversetter) Helse og atferdsendringpeter Prescott; Tore Børtveit

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken?

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken? Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken? Av psykolog Tom Barth (2014), spesialist i klinisk psykologi, Allasso Motiverende intervju (MI)er en profesjonell samtale om indre

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Døgnbehandling for pengespilleavhengige på internett

Døgnbehandling for pengespilleavhengige på internett Døgnbehandling for pengespilleavhengige på internett Borgestadklinikken Revidert 2008/2009 Psykolog Randi Skjerve Psykologspesialist Helge Molde Forord Manualen for døgnbehandling av pasienter som er avhengige

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Døgnbehandling for spilleavhengige

Døgnbehandling for spilleavhengige Døgnbehandling for spilleavhengige - et tre-ukers intensivprogram Psykolog Randi Skjerve, Borgestadklinikken Skjerve, R. (2007). Døgnbehandling for spilleavhengige: Et tre-ukers intensivkurs. Borgestadklinikken

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Livsstilsendring ved hjerteinfarkt. Å motivere til røykeslutt

Livsstilsendring ved hjerteinfarkt. Å motivere til røykeslutt Livsstilsendring ved hjerteinfarkt Å motivere til røykeslutt Bachelor i sykepleie. Kull 09 FUS Kandidatnummer: 2012 Bacheloroppgave i sykepleie Innleveringsfrist: 19.03.2012 Antall ord: 10 574 Sammendrag

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer