Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt"

Transkript

1 Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale Pål Fylling Helland Psykolog, Blå Kors senter Norges Fysioterapiforbund Samtaler om endring Øvelse - Spis mer frukt og grønt To intervjuoppskrifter. A og B. 1

2 Versjon A 1. Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker 2. Hvor mange porsjoner frukt og grønnsaker spiser du per dag? 3. Du burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen. 4. Det eneste du behøver å gjøre er å spise grønnsaker til alle måltider, og ta en frukt i blant som mellommat. 5. Har du for eksempel prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? Det er så greit å ha om man skulle bli sulten. Det er ikke vanskeligere enn som så! 6. De fleste forklaringer på at man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig bare ufornuftig vegring. Man kan hvis man vil! 7. For at du skal ta vare på helsen er det nødvendig med en egeninnsats. Versjon B 1. Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? 2. Hvor mange porsjoner frukt og grønnsaker spiser du per dag? 3. Kan jeg få spørre deg om hvorfor du spiser frukt og grønt? 4. Det er en helsegevinst i å spise minst 5, og helst 7 porsjoner frukt og grønt hver dag. Hvordan høres dette ut for deg? 5. I tilfelle du har bekymringer om at du ikke spiser nok frukt og grønnsaker, hva skulle det være? 6. Hvilke forandringer kunne du kanskje tenke deg å gjøre på dette området? 2

3 Hvordan være til hjelp? Forsøk på å gi råd, forklare, overtale eller konfrontere har ofte liten effekt og vekker motstand. Folk vil bestemme selv ( trass ) Skam og skyld Ambivalens Ambivalens Å ville flere ting på en gang Finnes hos de fleste som tenker på endring Kan motivere til endring men kan også virke handlingslammende Ubehagelig: Skyld, skam, selvforrakt, forvirring Atferd som skaper problemer har ofte gode og dårlige sider. 3

4 Motiverende samtale Motivational Interviewing samtalestil utviklet i rusfeltet, men overført til en rekke andre områder. På norsk: Motiverende samtale, Endringsfokusert rådgivning eller motiverende intervju. Definisjon: En samarbeidende, personsentrert, form for guiding for å vekke og styrke motivasjon til endring Målrettet utforsking av personens egen opplevelse av problemet og ønsker for endring skaper motivasjon. Motiverende samtale - verdier Automoni - Mennesker bestemmer selv i sitt liv, og har ansvar for sine valg. Samarbeid - Samtalepartene er likeverdige, men har ulike roller Utforsking - Det som klienten kommer frem til selv har mye større effekt enn råd og meninger som kommer utenfra. Altruisme - Terapeuten må ha et genuint ønske om å være til hjelp. 4

5 Fire oppgaver i samtalen 1. Skape en god og trygg relasjon 2. Finne et nyttig fokus i samarbeid med klienten 3. Utforske klientens motivasjon for endring 4. Lage en plan for hvordan endringen skal skje Fire oppgaver i MI-samtalen Planlegging Utforsking Fokusering Relasjonsbygging 5

6 1. Relasjonsbygging Grunnmuren viktig å lære seg godt først Empati Å se verden med den andres øyne Ikke det samme som å være enig med det klienten sier Det viktigste er ikke at man alltid forstår, men at man viser at man ønsker å forstå! Kroppsspråk og holdning viktig Empatisk lytting (aktiv lytting) Samtaleverktøy i MI 6

7 Åpne spørsmål Begynner med hva, hvem, hvordan, hvorfor. Kan ikke besvares med ja/nei. Hva er de viktigste grunnene til å være mer i aktivitet for deg? Refleksjoner Gjentagelse eller omformulering av noe klienten har sagt. Kommuniserer tilbake at en har hørt og forstått. Kan fokusere på underliggende følelse eller betydning. Du er redd for at trening kan gi mer smerter i begynnelsen. Oppsummeringer Et lite referat av en del av samtalen. Som en refleksjon, bare litt mer omfattende. Du er relativt travel så det er en utfordring å finne tid for å trene, samtidig tenker du at det er viktig å få det til. En ting som har fungert for deg tidligere er å gå en tur i lunsjpausen. Bekreftelser Anerkjenne innsats, vilje til endring, positive egenskaper hos pas. Viktig å være ekte. Det er tydelig at dette er noe du har mye på og at du ønsker å gjøre en innsats for å få til en endring. Video Den snusande mamman Oppgave: skriv ned et eksempel på hvert samtaleverktøy fra videoen: Åpent spørsmål: Refleksjon: Oppsummering: Bekreftelse 7

8 Oppgave Gå sammen to og to, og sammenligne. Fant dere eksempler på alle fire? Video Den snusande mamman Oppgave: skriv ned et eksempel på hvert samtaleverktøy fra videoen: Åpent spørsmål: Hva vet du om graviditet og snus? Hva ville du savne om du sluttet å snuse? Refleksjon: Det her er noe som du har tenkt på Du lurer på om skaden allerede er skjedd Oppsummering: Du lurer på om skaden allerede har skjedd, og samtidig nevner du flere ting som kan være bra for både deg og barnet. Bekreftelse: Så bra du har allerede begynt å trappe ned. 8

9 2. Fokusering Hva skal være i fokus? Hva er endringsmålet? Ofte er det noe klienten ønsker å endre Noen ganger ligger det i kontektst Noen ganger har terapeuten mål som klienten ikke er helt med på Meny-agenda, og informere i dialog er to metoder som brukes i MI for å fokusere. Meny/agenda Presentere mulige samtaletemaer i en meny Reduserer motstand og øker pasientens egen involvering i endringsarbeidet Åpne for at klienten kan komme med innspill 9

10 Informasjon i dialog Mye informasjon som gis i helsevesenet blir ikke fanget opp. Å informere i dialog kan øke sjansen for at budskapet fanges opp. 1. Utforske Valider det pasienten sier ved bekreftelse eller refleksjon 2. Tilføre Kort informasjonssnutt, 1 minutt 3. Utforske Øvelse: Informasjon i dialog To Roller: En spiller pasient med Fysioterapeut skal informere om fysioterapi ved feks kreftrelatert lymfeødem. Oppskrift: 1. Er det greit at jeg forteller deg litt om? 2. Hva vet du fra før om? 3. Oppsummere det pasienten har fortalt 4. INFORMASJON (Maks 1 min) 5. Hva tenker du om dette? 6. Evt mer INFORMASJON. 10

11 3. Utforske Folk blir vanligvis mer overbevist av argumenter de selv har funnet, enn av dem andre har funnet (Blaise Pascal, ) Endringssnakk er utsagn som går i retning av endring: Ønsker, grunner, behov for endring Evne til endring Beslutningstaking I MI lytter man etter endringssnakk, og gir det tilbake til klienten i form av refleksjoner og oppsummeringer. Eksempler endringssnakk: Ønske «Jeg har lyst til å være mer aktiv» Evne «Jeg kan klare det hvis jeg vil» Grunn «Trening vil gi meg mer energi» Behov «Jeg kan ikke fortsette som før» Forpliktelse «Jeg har bestemt meg, jeg skal slutte» Aktivering «Jeg kommer nok til å slutte en gang» Tar steg «Jeg har trappet litt ned på snusen» 11

12 Hvordan få frem endringssnakk? Stille åpne spørsmål: Hva er de viktigste grunnene til å gjøre en endring? Hva er ulempene med å holde på som nå? Hvordan ville livet ditt se ut om du klarte å få til denne endringen? Hvis du en gang skulle bestemme deg for å gjøre noe med dette, hva tror du vil være grunnene til det? Andre strategier: Ambivalensutforskning (fordeler/ulemper), skaleringsspørsmål, se fremover/bakover, utforske verdier, utforske personlige sterke sider, mirakelspørsmål. Hva gjør man med endringssnakk? 1. Spør mer! Er det flere grunner til at du tror trening kan være bra? 2. Kom med refleksjoner Det er viktig for deg å være i grei form slik at du kan spille fotball med sønnen din. 3. Kom med oppsummeringer Slik du ser det er det både utfordringer og potensielle gevinster ved å komme i gang nå. Utfordringene er lite tid og overskudd, samtidig som du ser en rekke fordeler om du hadde klart det, blant annet 4. Bekreftelser Dette er ikke lett å tenke på, og du er modig som klarer å snakke om dette. Da er du allerede i gang, så flott 12

13 Øvelse Uforske endringsmotivasjon Utforske endringsmotivasjon Samtale 1 Noe jeg kanskje vil endre meg i forhold til (for eksempel fysisk aktivitet). Forteller: Snakker om et personlig tema. Utforsker: Uforsker tanker og følelser som går i retning av endring. Observatør: Noterer ned noen endringsytringer. Tar tiden (5 min). 5 min debriefing. Hvilke endringsytringer gav forteller? 13

14 Utforske endringsmotivasjon Samtale 2 Rollespill. Tema klientrollespill Bytt roller Forteller: Spiller en pasient du kjenner som vurderer å gjøre en endring. Utforsker: Utforsker tanker/følelser som går i retning av endring. Observatør: Noterer ned noen endringsytringer. Tar tiden (5 min). 5 min debriefing. Hvilke endringsytringer gav forteller? 4. Planlegge Lage broen fra tanke til handling. Innledes ofte med stor oppsummering og så nøkkelspørsmål: - Hva tror du at du kommer til å gjøre med det her? - Hva blir neste skritt? Sette mål SMART (Spesifikt, Målbart, Akseptert, Realistisk, Tidsavgrenset) 14

15 Øvelse planlegging Gå sammen to og to. En er behandler Den andre er seg selv. Behandler følger oppskriften på neste side. Øvelse planlegging 1. Er det noe du kunne tenke deg å gjøre for helsen din de nærmeste ukene? (Evt. trene, spise sunnere, hvile, være mer sosial, gjøre noe hyggelig, gjøre noe jeg har utsatt lenge, kontakte en venn jeg ikke har snakket med på en stund, yoga/meditasjon/avspenning annet...). 2. Kan vi bruke litt tid på å planlegge det? 3. Hva skal du gjøre? (Spesifikt, Målbart, Akseptert, Realistisk, Tidsavregnset) 4. Hvor sikker er du på at du vil gjennomføre det på en skala fra 1-10? 5. Hvordan kan vi komme et par hakk høyere på skalen? 6. Kan du få hjelp av noen andre til å gjennomføre planen din? 7. Kan du fortelle meg hva vi har blitt enig om? 8. Når kan vi snakkes igjen slik at jeg får høre hvordan det har gått? (Brief Action Planning Steven Cole) 15

16 Ressurser Bøker Barth, T., Näsholm, C. (2007). Motiverende samtale. Fagbokforlaget Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001). Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal Akademiske Forlag. Prescott, P. og Børtveit, T. (2004). Helse og atferdsendring. Gyldendal Akademiske Forlag. Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd ed.) New York: Guilford Press. Arkowitz H. et al (2007) Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems Rosengren, D. B. (2009) Building Motivational Interviewing skills: A Practitioners Workbook Naar-King, S. & Suarez, M. (2011). Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults. www

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken?

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken? Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken? Av psykolog Tom Barth (2014), spesialist i klinisk psykologi, Allasso Motiverende intervju (MI)er en profesjonell samtale om indre

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. www.ergocredo.no Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminar for ledere. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med din lederrolle

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Konstruktive samtaler

Konstruktive samtaler Diana-Corina og Jan Bråten Konstruktive samtaler De neste sidene gir deg en enkel innføring i hvordan du kan gjøre vanskelige samtaler til konstruktive samtaler Hvorfor lære om dette? Krangler og konflikter

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Spesialergoterapeut Seksjon psykoser, Levanger Psykologspesialist Seksjon psykoser, Levanger Psykiatrisk klinikk

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer