Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker."

Transkript

1 Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse Formål: Illustrere noen dilemma som vi møter når vi forsøker å overtale en annen til å endre sin atferd. Tid: ca. 20 minutter Gå sammen med sidemannen. Én er rådgiver, én forteller. Rådgiver spør ut etter versjon A. Forteller svarer. Når dere har gjennomført versjon A, spør rådgiver ut etter versjon B. A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker. o Hvor mange porsjoner frukt og grønnsaker spiser du hver dag? o Du burde spise minst 4-5 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen. o Det eneste du behøver å gjøre, er å spise grønnsaker til alle måltider, og ta en frukt iblant som mellommat. o Har du f. eks. prøvd å ta med deg et eple i vesken? Det er så greit å ha om man skulle bli sulten. o De fleste forklaringene på at man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig unnskyldninger. Hvis man vil, så får man det til! o For at jeg skal kunne hjelpe deg som rådgiver, er det viktig at du investerer i dette. B Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? o Det er en helsegevinst i å spise minst 4-5 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag. Hvordan høres dette ut for deg? o Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker? o I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle det være? o Hvilke forandringer har du tenkt deg å gjøre når det gjelder frukt og grønnsaker? o Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise mer frukt og grønnsaker. Det vil bedre din helse, og gi deg mer motstandskraft mot sykdommer. Det er selvfølgelig du som bestemmer når det kommer til stykket. Hva tenker du om dette? Oppsummering i plenum Hvordan var det å være forteller i versjon A versus versjon B? Hva tenkte du, hvilke følelser, reaksjoner fikk du underveis? Hva førte tankene, reaksjonene dine til med hensyn til å endre vaner? Åpne spørsmål Gjør om disse lukkede spørsmålene til åpne: o Kan du si noe om situasjonen din? o Er det ok at jeg sier noe om dette? o Kan du greie dette? o Vil du jobbe videre med saken? o Har du gjort noe av det vi snakket om sist? o Er situasjonen din vanskelig akkurat nå?

2 Åpne og lukkede spørsmål Lag åpne og lukkede spørsmål til hvert av følgende tema: Konsekvenser av å fortsette som nå Bekymring over nåværende situasjon Behov for forandring Forandringens resultat; håp, tro og optimisme Tillit til å klare, tiltro til å lykkes Måter å løse problemet på Kjennskap til metoder Veier å gå Enkle refleksjoner Valg av refleksjon får konsekvenser for hvor pasienten beveger seg videre i samtalen. Eks.: Jeg trives ikke på jobben. Sjefen overøser meg med oppgaver og jeg har vanskelig for å si nei. Noen ganger vurderer jeg å slutte men jeg vet ikke om jeg kan få en ny jobb. Ulike refleksjoner ulike retninger o Du trives ikke på jobben Pasienten går videre med det som er dårlig på jobben. o Du har vansker med å si nei og å sette grenser Pasienten går videre på dette. o Din sjef forstår ikke hvordan du har det Pasienten går videre på å beskrive sin sjef. o Du vil ha en ny jobb Pasienten går videre på tanker om å bytte jobb. o Du føler deg låst, ettersom du er redd for å bli arbeidsløs Pasienten går videre på sin vanskelige situasjon. o Du vet ikke om du kan få en ny jobb Pasienten går videre på hva hun tenker om dette. Hvilken refleksjon ville du ha valgt? Hvilket spor er mest hjelpsomt for pasienten å utforske videre sammen med deg som rådgivere? Øv to og to sammen på ulike refleksjoner til dette utsagnet: Jeg sover så dårlig og føler meg ofte trøtt og slapp. Jeg kjenner meg liksom aldri glad, og klarer ikke jobben så godt. Jeg trenger virkelig hvile. Komplekse refleksjoner Gå sammen i par. Lag refleksjoner av underliggende meninger og/eller følelser. Forsøk å få frem, og forsterke skjult motivasjon, mestring og beslutningstaking. o Jeg holdt opp i fire uker for et par år siden o Jeg har aldri klart å få det til o Det er barnevernet som synes at jeg skal gjøre noe med dette

3 Oppsummeringer To og to går sammen, én forteller, én lytter. Fortelleren snakker uavbrutt i 90 sekunder om en vane, atferd eller situasjon man tenker å endre. Det er også mulig å snakke om en klient man er opptatt av. Lytterens oppgave er å høre nøye etter og gi en oppsummering av det fortelleren har fortalt. Du skal ikke si noe, eller spørre om noe underveis. Bare lytte interessert. Når du gir oppsummeringen skal du forsøke å unngå å legge til noe nytt eller å forandre på noe av det som er sagt. Forsøk å gi en så nøyaktig oppsummering som mulig. Bytt roller Bytt samtalepartner Fortelleren snakker uavbrutt i 90 sekunder om den samme vanen, atferden osv. man tenker å endre. Lytterens oppgave er å høre etter og gi en oppsummering av det fortelleren har fortalt. Du skal ikke si noe, eller spørre om noe underveis. Bare lytte interessert. Når du oppsummerer skal du ta med det du vurderer som er underliggende mening eller følelser I det som er sagt, det du tror er betydningsfullt eller kjernen i fortellerens dilemma. Bytt roller Bekreftelse - ressursspotting Bestem deg før tre bestemte samtaler at du skal komme med minst to bekreftende/anerkjennende utsagn. Noter ned i etterkant hva klienten sa, og hva dine utsagn var Noter ned hvordan samtalen forløp videre Noter også til neste gang de 3 viktigste læringspunktene fra samtalene: 1. Hva fungerte godt? Hvorfor fungerte det godt? 2. Hva var vanskelig? Hva gjorde det vanskelig? 3. Hvor har jeg utviklingsbehov? Hva vil jeg gjerne bli bedre til? Bekreftelse - ressursspotting Lag anerkjennende/bekreftende refleksjoner ut fra følgende utsagn pass på at det ikke blir overfladisk/falskt. o Nå har jeg sprukket for tredje gang o Jeg har forsøkt å regulere kosten i familien i fem måneder nå, og har fått med alle på tur i helgene uten at det har endret på vekten til tiåringen o Jeg prøver virkelig å spise sunnere, men det er bare ikke så lett det lykkes kun i tre uker o I virkeligheten har jeg jo ønsket å kvitte meg med snusen i de siste tre årene o Siste gang jeg prøvde å bli stoffri, trodde jeg at jeg skulle dø o Puh, det er vanskelig; parforholdet mitt fungerer dårlig, barna er i trassalderen så det holder, og på jobben er jeg den eneste som gjør noe hvordan skal jeg orke å få et barn til da?

4 Å gjenkjenne endringssnakk Vurder hvorvidt følgende uttalelser er endringsutsagn. Vurder hvilken type. o Jeg elsker å røyke sigaretter o Jeg hater denne behandlingen kan dere ikke bare la meg være? o Jeg er nødt til å få meg en jobb o Jeg vil gjerne våkne og føle at jeg skal noe o Det er bare helt utelukket at jeg skal være arbeidsløs igjen o Jeg har ikke råd til å ta så mye stoff o Hvis jeg fortsetter, risikerer jeg å miste jobben min o Jeg tror faktisk jeg kan kutte ned på forbruket mitt o Jeg er sikker på at jeg kan få en jobb Endringssnakk Fokus: Hva mener du vil være bra for klienten å snakke videre om? Gå sammen tre og tre. En er rådgiver, en er klient og en observatør. Bytt roller. Bruk spørsmål for å få frem Opplevelse av problem Uttrykk for bekymring Ønske og intensjon om endring Planer og fremgangsmåter Tiltro til egen mestringsevne Bruk oppsummeringer og refleksjoner etter hvert åpne spørsmål. Spørsmålsformuleringene bør være direkte, åpne og ikke konfronterende eller stigmatiserende. Endringssnakk - diskusjonsoppgave Hva har klienten godt av, og hva har klienten ikke godt av å høre seg selv si? Hva vil du at klienten skal si til deg? Hva tror du at klienten har godt av å høre seg selv si? Hvorfor? Hva vil du ikke at klienten skal si til deg? Hva tror du at klienten ikke har godt av å høre seg selv si? Hvorfor?

5 Endringssnakk kategoriser disse utsagnene Emne: Røykeslutt o Jeg er nødt til å slutte å røyke o Jeg skulle ønske jeg kunne stoppe o Jeg slutter den 1. o Jeg ville være sunnere hvis jeg sluttet o Jeg tror faktisk jeg kan gjøre det o Jeg tygger faktisk nikotintyggegummi nå Endringssnakk kategoriser disse utsagnene Emne: Vekttap o Jeg kunne godt tenke meg å gå ned noen kilo o Jeg tror jeg kunne gå ned 10 kilo o Jeg har begynt å sykle til jobb o Jeg ville få mer energi o Jeg skal gå ned 10 kilo jeg starter mandag! o Jeg er nødt til å gå ned 10 kilo Ti strategier for å fremkalle endringsutsagn 1. Still spørsmål som henter frem endringsutsagn. Still åpne spørsmål, som legger opp til å bli besvart med endringsutsagn f.eks.: Hvorfor vil du gjøre denne forandringen? Hvordan kan du gå frem for å lykkes? Hva er de tre beste grunnene dine for å gjøre denne forandringen? Hvor viktig er det for deg å gjøre denne forandringen? Så hva tror du at du vil gjøre? 2. Utforsk ambivalens. Spør først om de gode sidene ved tingenes tilstand, dernest om de mindre gode sidene. 3. Be om en utdypning. Når det dukker opp endringsutsagn, spør da om flere detaljer. På hvilke måter? Fortell meg litt mer om det.? Hvordan føles det? 4. Be om eksempler. Når det oppstår endringssnakk, be om spesifikke eksempler. Når skjedde dette sist? Gi meg et eksempel. Hva mer? 5. Se tilbake i tid. Spør om et tidspunkt før den aktuelle bekymringen oppsto. Hvordan var ting annerledes, bedre? 6. Se fremover i tid.

6 Spør om hva som kan skje hvis ting fortsetter som nå (status quo). Prøv med mirakelspørsmålet: Hvis du lykkes 100 % i å gjøre de endringene du ønsker, hva ville være annerledes? Beskriv det konkret. Hvordan vil du at livet ditt skal se ut om fem år? 7. Still spørsmål om det ekstreme. Hva er det verste som kan skje hvis du ikke foretar denne endringen? Hva vil være det beste som kan skje hvis du foretar denne endringen? 8. Bruk skaleringsspørsmål. Spør: På en skala fra 0-10, hvor 0 betyr «ikke viktig i det hele tatt» og 10 betyr «svært viktig»; hvor viktig er det for deg å (mål for endringen)? Følg opp: Og hvorfor sier du og ikke (et lavere tall)? Hva kunne eventuelt bevege deg opp på (et høyere tall)? I stedet for Hvor viktig? (behov) kan du også spørre Hvor mye vil du? (ønske), eller Hvor sikker er du på at du kan (evne) eller Hvor engasjert er du (forpliktelse)? 9. Utforsk mål og verdier. Spør etter vedkommendes styrende verdier. Hva ønsker han/hun seg i livet? Bruk av verdikort kan være nyttig. Hvis det dreier seg om en «problematisk» atferd, spør da om hvordan denne atferden passer med vedkommendes mål og verdier. Er den til hjelp for å realisere disse målene eller verdiene? 10. Møt folk der de er. Fokuser på den negative siden (status quo) ved ambivalens. Kanskje er så viktig for deg at du ikke vil gi det opp, uansett hva det måtte koste. Bonusspørsmål: Unntaket. Spør om når problemet kunne ha inntruffet, men ikke gjorde det. F.eks.: Når har du opplevd at du hadde lyst til å drikke sammen med vennene dine, men lykkes i å la være? Eller Når har du opplevd at du var stresset, men klarte å la være å drikke? Ved å jobbe med unntakene, har vi muligens prototypen på en løsning vedkommende behøver dermed ikke finne opp noe nytt, men bare gjøre mer av det man allerede har lykkes med. Resultatet av dette er at personen ser seg selv som ressursrik og kompetent i forhold til å endre sin atferd.

7 Utforskning av ambivalens - noe jeg har motstridende tanker om og følelser for Øvelse i å bruke åpne spørsmål, refleksjon og oppsummeringer til å utforske ambivalens. Tid: 30 min Gå i grupper à 3. Rollene er forteller, intervjuer og observatør. Fortelleren presenterer et personlig tema som han/hun har motstridende følelser og tanker i forhold til. Intervjuer bruker åpne spørsmål, refleksjoner (særlig dobbeltsidige) og oppsummeringer til å få fram og forstå så godt som mulig fortellerens situasjon. Observatøren registrerer intervjuerens ytringer. Bytt om på rollene slik at alle får prøvd seg i de ulike rollene. Reflekter sammen etter hver runde drøft erfaringer fra hver rolle. Hvordan svarer du på denne typen ambivalensytringer? Skriv ned forslag til respons. Anvend det du har lært om MI. o Jeg har forstått at jeg burde kutte ut alkoholbruken, men jeg vet ikke om det er verd det. o Jeg drikker ett glass vin i blant, men jeg er usikker på om det er så lurt. o Det er sikkert lurt å ikke drikke i svangerskapet, men jeg kjenner flere som har tatt et glass vin uten at barnet har tatt skade av det. o Jeg har jo lyst til å prøve å kutte helt ut, men jeg er usikker på om jeg greier å gjennomføre det helt og holdent. o Ja, jeg vet jo at man frarådes helt å drikke, men jeg tror ikke et glass vin en sjelden gang skader på noen måte. Motiverende respons på ambivalens Øvelse i å bli bevisst hvordan ulik respons fra helsearbeider påvirker forandringsmotivasjon Tid: 15 min Deltagerne skriver ned forslag til respons på tenkbare utsagn fra kvinner som kommer til svangerskapskontroll. Deretter prøver de dem ut i ulike mini-rollespill to og to. Legg merke til hvordan ulik respons fra helsearbeider påvirker klientens forandringsmotivasjon og hvordan hun snakker videre om saken. Motstandsutsagn Gå i grupper på 4-5 Skriv tre motstandsutsagn En av gruppene gir ut utsagn til en av de andre gruppene som får ½ - 1 minutt på å finne refleksjon og sende den tilbake Fortsett slik for alle gruppene

8 Håndtering av motstand Gå sammen tre og tre en forteller, en hjelper og en observatør. Bytt roller 10 min. på hver. Diskuter dere frem til en aktuell klient som kommer med en del motstand (men ikke «the client from hell») Forteller er «klienten» Hjelper tar i bruk åpne spørsmål, refleksjoner, oppsummeringer og andre motstandsstrategier Observatør registrerer hva hjelper bruker av kommunikasjonsferdigheter og andre strategier, og gir tilbakemelding Drøfte i etterkant: Hva virker åpnende og hva lukker igjen? Forteller sier noe først og deretter sier hjelper noe om egne bidrag. Her er noen spørsmål til drøftingen: Hva opplevde du var nyttig at din lytter gjorde? Hvilke teknikker dempet motstanden din? Var det noen ganger din motstand eller snakk om status quo økte? Var det noe din lytter kunne ha gjort for å hjelpe deg til å dempe motstanden igjen? Hva lærte du om din klient gjennom å rollespille ham/henne? Motstand 1 Gå sammen i grupper på 4. Finn fram til 6 forskjellige motstandsytringer dere har møtt i jobbsammenheng. Skriv disse ned og forsøk å klassifisere dem i forhold til motivasjon, mestring, beslutningstaking, bakgrunnen for kontakten, målsetting eller relasjon. 2 Gå sammen i grupper på 4. Diskuter og skriv ned forslag til refleksjoner for å håndtere ulike motstandsytringer. En person prøver ut en eller flere av motstandsytringene i et rollespill hvor de 3 andre gruppedeltakerne tar felles ansvar for å forsøke å møte utsagnene, enten ved å bruke de nedskrevne refleksjonene eller med nye. Bytt roller og prøv å møte nye utsagn. Husk at hovedsaken her er å forsøke å dempe motstanden for at den i minst mulig grad skal komme i veien for endring.

9 Meny og agenda Økonomi Rus Fysisk aktivitet Familie Nettverk Kosthold Kosthold Kosthold Gå i grupper på 3 eller jobb i plenum. Én er behandler, én er klient. Gjennomfør en samtale hvor det er mange aktuelle tema, hvor det kan være nyttig å sortere hva behandler har behov for å ta opp/informere om og hva klienten selv er opptatt av å snakke om. Det kan være en førstegangssamtale, eller en samtale litt lengre ut i kontakten hvor det har samlet seg opp mange «baller i luften». Tren på å bruke meny-agenda-skjema hvor noen felter inneholder tema det er naturlig/nødvendig å komme inn på, noen felter står åpne og klienten kan her fylle inn aktuelle punkter. Drøft i etterkant erfaringene med bruk av skjema. UTU - utforske og tilby informasjon/gi råd Gå sammen to og to. Tilby informasjon eller gi råd på MI-måten: Be om tillatelse, utforske, gi informasjon/råd, utforske videre. En forteller om noe han/hun strever med, synes er utfordrende akkurat nå Den andre forsøker å tilby informasjon eller råd på MI måten. Hente ut mestringstillit Tema: En ting jeg vil bli bedre på i MI Gå sammen to og to. Lytter stiller 4 spørsmål: 1. Skaleringsspørsmål 0 10 om mestringstillit Hvorfor x og ikke et lavere tall? Hva skal til for å komme opp på.et høyere tall? 2. Hvilke styrker har du som vil hjelpe deg med dette (talenter, ressurser)? 3. Hvordan kan du gå frem for å lykkes? 4. Fortell om tidligere eksempler som har fungert/hvor du har lykkes med å nå målet ditt?

10 Tilbakefall Gå sammen sidemannen, en forteller og en intervjuer. Rådgiver bruker følgende åpne spørsmål, i tillegg til å reflektere og oppsummere på svarene: o Når du ser tilbake, hva var det som gjorde at du begynte igjen å..? o Hva utløste tilbakefallet? o Du hadde et tilbakefall, og i en måned, men så sluttet du for en uke siden. o Hvordan klarte du å slutte/stoppe? o Hvorfor bestemte du deg for å slutte igjen? Bytt roller. Autonomi og personlig kontroll Bestem deg før tre bestemte samtaler at du skal gi uttrykk for klientens autonomi mht å skulle gjøre en forandring. Bruk evt. notater for å forberede deg. Noter ned i etterkant hva klienten sa, og hva ditt autonomiutsagn var Noter hvordan samtalen forløp videre Noter også til neste gang de 3 viktigste læringspunktene fra samtalene: 1. Hva fungerte godt? Hvorfor fungerte det godt? 2. Hva var vanskelig? Hva gjorde det vanskelig? 3. Hvor har jeg utviklingsbehov? Hva vil jeg gjerne bli bedre til? Tre MI samtaler Gjennomfør 3 samtaler hvor du bevisst bruker teknikker og strategier du har lært i MI så langt åpne spørsmål, refleksjoner, oppsummeringer, skaleringsspørsmål, utforskning av ambivalens, UTU. Et godt råd: Bestem deg før samtalen for en bestemt målsetting. F.eks. at målet for denne første samtalen med en ny klient er å stille minimum 5 åpne spørsmål. F. eks. o Hva er den viktigste grunnen til at du kommer hit i dag? o Hva kunne du tenke deg å få ut av denne samtalen? o Hva er det du setter pris på ved røykingen? o Hva er de mindre gode sidene ved røyken? o Hva har vært de største ulempene med. Avtal med kollegene dine en plan for gjennomføring: I samtalen med Eva vil jeg utforske ambivalens og med Reidun bruke UTU Noter til neste gang de 3 viktigste læringspunktene fra samtalene: 1. Hva fungerte godt? Hvorfor fungerte det godt? 2. Hva var vanskelig? Hva gjorde det vanskelig? 3. Hvor har jeg utviklingsbehov? Hva vil jeg gjerne bli bedre til?

11 Øvelse i ulike teknikker og strategier 3 deltagere - «klient», rådgiver og observatør bytter roller og gjennomfører én samtale hver på ca. 20 minutter observatør passer tiden. Prøv verktøy fra: UTU Meny og agenda Spørreteknikk åpne spørsmål Bekreftelser Reflekterende lytting Oppsummering Etter hver samtale bruker du ca. 5 minutter på å snakke om samtalen: Hvor ble det skapt god relasjon, hvor var den ikke fullt så god? Ble det skapt en samarbeidende relasjon? Klarte rådgiveren å lokke frem klientens egne grunner til forandring? Alle tre høres ut i følgende rekkefølge: Rådgiver, klient, observatør. Planleggingsprosessen Gå i grupper på 3 eller jobb i plenum. Ta gjerne utgangspunkt i case eller gjennomfør et rollespill hvor én er behandler, én er klient. Klienten er vag mht å uttrykke motivasjon, kommer med lite endringssnakk, kaster frem planer om endring, men vender samtidig tilbake til fordelene ved status quo, trekker seg når samtalen nærmer seg hva som skal til for å oppnå endring. Drøft i etterkant: I hvilken prosess tenker du henholdsvis klient og behandler befinner seg? Hvilke grep tenker du behandler kan ta for å styrke klientens motivasjon for endring? Hvordan balansere fremdrift i samtalen opp mot ikke å forsere planleggingsprosessen? Egenrefleksjon drøftes med kollegaer Beskriv MI med dine egne ord Hva er en ting du alltid prøver å gjøre/gjøre mer av i møte med klient? Hva er en ting du prøver å unngå å gjøre/gjøre mindre av i møte med klient? Nevn en ting du er usikker på når det gjelder MI?

12 Toms Kjappe Tenk på en forandring i livet du enten er i gang med eller du ønsker å komme i gang med. Eller en endring i livet du har gjort, og som du fremdeles går og tenker på. Det kan være noe med endringer i arbeid, jobbe mer/mindre, begynne på et studium, trimme mer, slanke deg, eller slutte å røyke. Sett dere sammen to og to. En forteller sin historie om endring i 1 1/2 minutt, en lytter uten å kommentere eller å stille spørsmål. Deretter bytter dere roller og gjennomfører en gang til. Føroverveier Overveier Forbereder Handler Vedlikehold Ser ikke at det er nødvendig med endring, ikke problem. Ser det gode og det mindre gode ved status quo, lurer på om endring er nødvendig?? Hva kan jeg vinne, hva kan jeg tape? Tenker at nå skal jeg i gang, har kanskje gjort små endringer, «stukket tåen i vannet» for å ta tempen. Er i gang med endringen, synlig for seg selv og andre at det skjer noe. Må fremdeles ta noen tankerunder for å begrunne nødvendigheten av endringen, stort sett går det bra. Når begge har fortalt sine historier: Tenk på din egen «endringsfortelling». Plasser deg selv i en av fasene. Tenk på historien du ble fortalt. Plasser din partner i en av fasene. Sammenlign, hvor dere plasserte dere selv og den andre. Diskuter viktigheten av å være i samme fase. Endringsplan Momenter til samtale om plan for endring: Den endringen jeg vil gjøre er. Jeg vil gjøre det fordi Det som kan gjøre det vanskelig for meg er. Derfor trener jeg på De styrkene og ressursene jeg har som kan være til hjelp, er Andre kan hjelpe meg ved å De steg jeg skal ta, er Når hvordan, på hvilken måte På denne måten skal jeg følge opp min endringsplan Når jeg tenker på hva jeg kommer til å vinne på en endring, kjenner jeg

13 Siden sist Gå i grupper på 3 personer. Del gode erfaringer med å anvende elementer fra MI. Ha et ekstra fokus på prosessene fremkalle/hente frem og planlegge. I hver gruppe høres én av gangen i ca. 3 minutter, de andre i gruppen lytter med det formål å la seg inspirere av hva de andre gjør. Hvilke gode erfaringer har dere allerede hatt med MI? Hva gjør dere annerledes nå enn før MI-kurset? Hvordan gjør det en forskjell for klientene dere møter? Hvordan har dere øvd på MI siden sist? Hver gruppe bruker 5 minutter på å snakke sammen om hvordan det de hører kollegaene forteller kan inspirere dem selv i eget arbeid.

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DAG God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DEL TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Plattform/holdningssett

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Livsstilsendring & motiverende intervju

Livsstilsendring & motiverende intervju Livsstilsendring & motiverende intervju Nidaroskongressen 2017 Psykologspesialist Tore Børtveit Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Støttesamtale og Motiverende samtale Motiverende samtale Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Støtte og

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

MI noen ting som hang igjen fra i går?

MI noen ting som hang igjen fra i går? MI noen ting som hang igjen fra i går? Dag 2 side 1 Forskning Forskningsmessig godt dokumentert (RCT-studier) Anbefalt i nasjonale retningslinjer Lovende resultater i forhold til livsstilsendringer diabetes,

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

Motiverende intervju - MI

Motiverende intervju - MI 1 Motiverende intervju - MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen havard.engen@ntnu.no Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale Pål Fylling Helland Psykolog, Blå Kors senter Norges Fysioterapiforbund 08.03.12 Samtaler om endring Øvelse - Spis mer frukt

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013-

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- Strategi Teknikker MI-spirit og klientsentrering Fire%grunnleggende%prosesser%i%MI ENGASJERE Skal vi gå sammen? FOKUSERE Hvor? HENTE FREM PLANLEGGE Hvorfor?

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell? Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?! Inger Arctander Fysioterapeut M. SC og kogni8v terapeut. Inger.Arctander@me.com 90150933! Mo$va$onal interviewing in a scien$fic se3ng outperforms tradi$onal

Detaljer

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Kommunikasjon med en smak av MI Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Hva er kommunikasjon? Den «vanskelige» samtalen.. Hvorfor er den så vanskelig? Tabu Skyld Skam Fører ofte til

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth tom.barth@allasso.no MI: Motiverende intervju er en samtalemetodikk

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

CLAMI CLIENT LANGUAGE ASSESSMENT ON MOTIVATIONAL INTERVIEWING (CLAMI)SEGMENT UTVIKLET AV: MILLER, MOYERS, MANUEL, CHRISTOPER &AMRHEIN (2008)

CLAMI CLIENT LANGUAGE ASSESSMENT ON MOTIVATIONAL INTERVIEWING (CLAMI)SEGMENT UTVIKLET AV: MILLER, MOYERS, MANUEL, CHRISTOPER &AMRHEIN (2008) CLAMI CLIENT LANGUAGE ASSESSMENT ON MOTIVATIONAL INTERVIEWING (CLAMI)SEGMENT UTVIKLET AV: MILLER, MOYERS, MANUEL, CHRISTOPER &AMRHEIN (2008) HENSIKTEN MED CLAMI Hensikten med CLAMI er å kartlegge klientens

Detaljer

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO T O R A. G A R B O @ H E L S E - B E R G E N. N O Hvorfor endrer ikke mennesker på adferd som har

Detaljer

Motiverende samtale med elever

Motiverende samtale med elever Motiverende samtale med elever Rådgjervarkonferansen. 12.11.2014 Fredrik Sylvester Jensen Stiftelsen Bergensklinikkene Program Historikk og generelle prinsipp Kommunikasjonsferdigheter Endringsprosessen

Detaljer

MI motiverende samtale

MI motiverende samtale MI motiverende samtale Kommunikasjonsferdigheter Håndtere bekymring Endringsforståelse Strategier i MI og arbeide med ambivalens Dag 1 del to side 1 A magasinet 29.mai 2015 Dag 1 del to side 2 4 kommunikasjonsferdigheter

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Hva er MI? en samtaleteknikk en samling strategier En forståelse/modell for forandring et sett verdier teori om virkemåte evidens Motiverende intervju Bakgrunn

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen 3 Arbeidet har ført til vedvarende forbedring

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen «Folk hører best etter når de hører seg selv snakke...» HVORDAN SNAKKE OM ENDRING Ved Kjersti Fjærestad 25. Januar 2012 Coacherne ved Kjersti Fjærestad

Detaljer

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Definisjon og teoretisk forankring MI - Motiverende Intervju er ikke en behandlingsmetode, men en samtalemetode. Grunnleggerne av metoden gir følgende definisjon: «En

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte

Detaljer

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog Smertekurs november 2015 Psykologspesialist Tora Garbo Seksjon smertebehandling og palliasjon Anbefalt kompetanse Motiverende samtale

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Spesialergoterapeut Seksjon psykoser, Levanger Psykologspesialist Seksjon psykoser, Levanger Psykiatrisk klinikk

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Kristiansand, 15.2.2011 Matz Seifried Hasjavvenning i vår regi Juni 2010 Individuelt tilbud 2007 Forberedelser Omorgani -sering 2008-2009 3 gruppekurs Individuelt

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Innledning I del 1 og 2 av øvelsen demonstrerer kursleder først og deretter øver kursdeltakerne.

Innledning I del 1 og 2 av øvelsen demonstrerer kursleder først og deretter øver kursdeltakerne. Eksponeringsterapi for agorafobi Tidsbruk Del 1 50 minutter Demonstrasjonen 15 minutter Rollespilløvelsen 15 minutter x 2 Drøfting i plenum 5 minutter Del 2 50 minutter Demonstrasjonen 15 minutter Rollespilløvelsen

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015 Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Forventning og mål Målsetting med innlegget er å gi deg: Hvorfor spørre eldre om deres alkoholvaner?

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Snakk om det samtalen som verktøy

Snakk om det samtalen som verktøy Snakk om det samtalen som verktøy Målet med dagen er å gi økt trygghet til å gjennomføre en god samtale om arbeid, med ansatte som kan ha psykiske helseproblemer. Arbeidslivspakken «Sees i morgen!» Tema

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Tips og råd for deg som student. Ilan Dehli Villanger, Rådgivning og Veiledning

Tips og råd for deg som student. Ilan Dehli Villanger, Rådgivning og Veiledning Tips og råd for deg som student Ilan Dehli Villanger, Rådgivning og Veiledning Motivasjon Tenk deg studiet som en arbeidsdag (hvor du av og til må jobbe overtid Bli nysgjerrig hva skal du lære? Skumme

Detaljer

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1 2. time Barrierer D A G 2 Kartlegging UTU Dag 2 side 1 Hva kan hindre oss i å snakke med den gravide om farer ved alkoholbruk i svangerskap Kulturelle barrierer Faglige barrierer Personlige barrierer Dag

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens,

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord EN MI-TEORI Empati - relasjon MI Endringsargumenter + Redusert motstand Forpliktende

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer