Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring"

Transkript

1 Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov Psykologspesialist Tore Børtveit

2 Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som svarer kort etter hver replikk som det faller seg naturlig. Etter svaret går helserådgiver videre til neste replikk. OBS! Du spiser 2-3 porsjoner frukt daglig og synes at det ikke er så verst, selv om det kunne kanskje ha vært bedre.

3 Om å påvirke til endring Versjon A - Jeg gjerne snakke litt med deg om dette med frukt og grønnsaker. - Hvor mange porsjoner frukt og grønnsaker spiser du per dag? - Det er nok for lite, - burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen. - Det du kan gjøre er for eksempel å spise grønnsaker til alle måltider, og ta en frukt iblant som mellommat. - Har du prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? Det er så greit å ha om man skulle bli sulten. - De fleste forklaringer på hvorfor man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er vel egentlig unnskyldninger. Man kan hvis man vil! - For at du skal ta vare på helsen er det helt nødvendig med egeninnsats.

4 Om å påvirke til endring Versjon B - Er det greit at vi snakker litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? - Der fins etter hvert mye forskning som viser at det er god helsegevinst i å spise mellom 5 og 7 porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan ser du på dette? - Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? - Hva er du ikke så glad i når det gjelder denne typen mat? - I tilfelle du skulle ha noen bekymringer om ditt kosthold og særlig om dette med inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle det være? - Hvilke forandringer kunne du eventuelt tenke deg å gjøre på dette området?

5 Samtaler om endring gir noen (særegne?) utfordringer FOLK: Vil helst bestemme selv og bestemmer faktisk selv Oppfatter lett samtaler om endring som samtaler om mangler, tilkortkommenheter og feil Opplever at de både vil og ikke vil endre (ambivalens) Opplever at de både kan og ikke kan endre (usikker mestring) Motiverende intervju er på sett og vis et forsøk på å møte disse utfordringene på en hjelpsom måte.

6 Sentrale prinsipper i MI - Relasjonell komponent: Pasientsentrert Inviterer til samarbeid Henter materiale fra pasienten Understreker pasientens autonomi Legger vekt på empati Forandringsrettet

7 Sentrale prinsipper i MI - Teknisk komponent: Strategier for å løfte fram pasientens egne argumenter for endring Fokus på diskrepans mellom viktige verdier og mål hos pas. på den ene siden og erfaringer på den andre Strategier for å bistå pasienten med å utforske og forholde seg konstruktivt til ambivalens Utforske nøytralt Pro et. Contra sammen med pas. Strategier for å håndtere motstand Respektere motstand som et av flere perspektiv på saken. Strategier for å hjelpe til med beslutninger og planlegging av endring Bistå med beslutningstaking og planlegge endringsprosjekter

8 Lytteøving I en forteller en lytter Tenk på en forandring du kanskje skulle ha gjort med deg selv. Fortell hva forandringen handler om og hvorfor du tenker å gjøre dette til lytteren. Lytteren skal lytte, og bare lytte til det fortelleren sier. Etter to minutter skal lytteren sammenfatte det fortelleren har sagt. Legg mest vekt på å sammenfatte fortellerens argumenter for å endre. Tore Børtveit 8

9 Lytteøving II en forteller en lytter Tenk på en forandring du kanskje skulle ha gjort med deg selv. Fortell hva forandringen handler om og hvorfor du tenker å gjøre dette til lytteren. Lytteren konsentrerer seg om å lytte. Men til forskjell fra forrige øving kan nå sidemannen også komme med korte sammenfatninger underveis. Etter ca tre minutter, sammenfatter lytteren hva fortelleren har fortalt om sin forandring og om sine grunner til å gjøre det. Legg mest vekt på å sammenfatte argumenter for endring. Tore Børtveit 9

10 Emne: Lukka spørsmål: Åpne spørsmål: Om å kjenne til negative konsekvenser av aktuell livsstil Om å bekymre seg over negative konsekvenser ved aktuell livsstil Eventuelle tanker om å endre livsstilen Om tiltro til å kunne klare å endre livsstilen Tore Børtveit 10

11 Enkel refleksjon Gjentagelser Synonymer Kompleks refleksjon Korte sammenfatninger = Refleksjon/speiling Bakenforliggende mening Følelse Dobbeltsidig refleksjon (Fortsettelsesrefleskjon) (Bekreftende vs utfordrende refleksjon) Psykolog Tore Børtveit

12 Affirmasjon (bekreftelse): Når du sier noe positivt om klientens egenskaper, kvaliteter eller noe som klienten gjør. Dette er noe som ikke er uttalt fra klienten selv men som han/hun likevel kjenner seg igjen i og reagerer positivt på. Affirmasjon kan hentes fra andre områder i klientens liv enn endringsemnet. Affirmasjon har et klart du-budskap Affirmasjon er ikke et top-down budskap men i overenstemmelse med MI-prinsippene om samarbeid og likeverd. Affirmasjon kommer fra behandleren refleksjon fra klienten/det klienten har sagt.

13 Det synes å være et paradoks for mange, at om man vil hjelpe en person med forandring, først må kunne vise aksept for henne slik hun er uten å ha gjort denne forandringen. Fra; On becoming a person Carl Rogers 1961 Tore Børtveit 13

14 Klar for å slutte å røyke.? Ikke klar Usikker Klar 1 10 Tore Børtveit 14

15 Diskrepansopplevelser Det /den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er Tore Børtveit 15

16 Diskrepansopplevelser Det/den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er Tore Børtveit 16

17 Tore Børtveit 17

18 Kom ikkje med heile sanningi Kom ikkje med heile sanninngi, kom ikkje med havet for min torste, kom ikkje med himmelen når eg bed om ljos, men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom, slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget og vinden eit korn av salt O.H. Hauge Tore Børtveit 18

19 Endringssnakk: er alt klienten sier som favoriserer forandring er knyttet til et bestemt mål / en bestemt atferdsendring/problematferd Forberedende endringssnakk Mobiliserende endringssnakk Tore Børtveit 19

20 Forberedende endringssnakk D-A-R-N DESIRE to change (ønske, ville, har lyst til.. ) ABILITY to change (kan, tiltro til egen kapasitet..) REASONS to change (hvis.. så, grunner..) NEED to change (behøver, må, om ikke så,..) Tore Børtveit 20

21 Mobiliserende endringssnakk CATs COMMITMENT (intensjon, beslutning, forpliktelse) ACTIVATION (klar, kommer til å, forbereder) TAKING STEPS (forteller om atferd som bygger opp omkring endring) Tore Børtveit 21

22 Mobiliserende endringssnakk kan vise til ulik grad av styrke. Svakt tja vi får nå se hva som skjer Sterkere skal nå gjøre et seriøst forsøk i alle fall Sterk dette skal jeg gjennomføre, - koste kva det koste vil Tore Børtveit 22

23 Endringssnakk Finn fram og skriv ned eksempler på endringssnakk. Tydelig Flertydig eller skjult i annet budskap Motivasjon (willing) Mestring (able) Beslutning (ready) Tore Børtveit 23

24 Svare på endringssnakk E-A-R-S E: Elaborating: utforske, detaljer?, på hvilken måte?, eksempel? A: Affirming kommentere positivt på klientens uttalelser R: Reflecting, speile, enkel kompleks speiling S: Summarizing sammenfatte - bouquets of change talk Tore Børtveit 24

25 Spørre etter endringssnakk Vidåpne utforskende spørsmål Spørre direkte etter ulike kategorier åpne spørsmål Ønsker (D) Tiltro til evne (A) Grunner (R) Nødvendighet (N) Rette blikket framover / bakover Skala spørsmål Høre nøye etter Tore Børtveit 25

26 Utforske viktighet og sikkerhet ved hjelp av skalaspørsmål Hvor viktig er det for deg å forandre på en skala fra 1 10? Hvorfor, hva gjør at du ikke sier et lavere tall? Hvor sikker er du på å lykkes dersom du bestemmer deg for å forandre på? Prøv å angi dette på en skala fra 1-10 Hvorfor, hva gjør at du ikke sier et lavere tall? Hva tror du skulle kunne få deg til å si litt høyere tall? Sammenfatte og avslutte Tore Børtveit 26

27 Empati relasjon Motiverende intervju Endringsargumenter + Redusert motstand Forpliktende beslutninger ENDRING MI-konsistent Metodikk Tore Børtveit 27

28 Agenda Setting Spørre etter klientens agenda f.eks: Hva vil du prate om i dag? Hvorfor kommer du her, - nå? På hvilken måte kan jeg være til hjelp? Tilby en meny Agenda - Meny Be om lov til å følge hjelperens agenda Er det ok om vi prater om dette emnet (først)? Tore Børtveit 28

29 fokus et kontinuum Klart fokus fra pasient, behandler eller sammenheng. Holde seg til avtalt fokus forhandle om fokus Flere mulige fokus agendameny Uklart fokus behov for å klargjøre fokus i samarbeid med pasienten

30 Å ta vare på sin helse mosjon hvile kost sosialt liv stressmestring kulturelt påfyll Tore Børtveit 30

31 . Tore Børtveit 31

32 Legitimitet for å ta opp et bestemt emne: Ut fra det presenterte problemet Ut fra situasjonen klienten befinner seg i Ut fra prosedyrer / regler ved tiltaket Ut fra personlig engasjement (?) Psykolog Tore Børtveit

33 Overordnet struktur for motiverende intervensjon Avklare agenda Utforske Skreddersy tilpasse Gi intervensjon Bearbeide Psykolog Tore Børtveit

34 Eksempel på struktur for kort intervensjon 1. Sette agenda: a. La pasienten bestemme emne b. Forhandling om agenda ut fra meny c. Legitimere at du vil ta opp et bestemt emne og be om lov Legitimere fra prosedyrer, presenterte problem eller situasjon 2. Utforske pasientens eget materiale (kunnskaper, tanker, erfaringer, bekymringer ) 3. Tilby informasjon, anbefaling, råd.. 4. Be om lov til å gi informasjon, gi anbefalinger eller råde 5. Utforske nytte/relevans/refleksjoner omkring råd.. 6. Sammenfatte og avslutte Psykolog Tore Børtveit

35 Innlede/forberede; Informasjonsutveksling - å informere i dialog F. eks; Det finnes en sammenheng mellom og, er du interessert i å vite litt mer om dette? Utforske; Tilby; Utforske; F. eks; Hva vet du om? F.eks; Er du interessert i at jeg sier litt (mer) om? F.eks; Hva tenker du om dette? F.eks; Hva var det i dette som har relevans for deg? Tore Børtveit

36 Prochaska og DiClemente (1982); Stages of change-modellen (endringshjulet) Vedlikehold Føroverveielse Tilbakefall Overveielse Handling Forberedelse Tore Børtveit 36

37 Klar for endring? Klar for en beslutning om endring? Ikke klar Usikker Klar Hvor viktig er for deg å endre på? Hvor sikker er du på å lykkes dersom du prøver? Tore Børtveit 37

38 Hvor viktig er det å endre på? Hvor sikker er du på å lykkes om du prøver å endre på? Tore Børtveit 38

39 Ambivalens kan forstås som motivasjonskonflikter Pluss pluss konflikter Minus minus konflikter Pluss/minus pluss/minus konflikter Tore Børtveit 39

40 Samtaler med fokus på ambivalens kan ha flere mål: Hjelp til å få øye på ambivalens Hjelp til å sette hjelpsomme navn på ambivalens Hjelp til å erkjenne/kjenne at man er ambivalent Hjelp til å utforske ambivalens Hjelp til å gjennomarbeide ambivalens (forholde seg til ambivalens på en mest mulig endringsfremmende måte) Gjennomarbeidet ambivalens kan fremme og styrke beslutninger OBS! Argumenterings fellen; - man blir mest påvirket av det en sier selv Tore Børtveit 40

41 Den ene og den andre siden Det gode med Det som ikke er fullt så bra med Tore Børtveit 41

42 Ambivalenskorset Nå Forandring

43 Pippi Langstrømpe; I sitt aller første møte med Tommy og Annika fortalte Pippi at hun bor alene, uten mor og far. Så spurte Annika; - men hvem sier når du skal gå å legge deg om kvelden og slikt da? Det gjør jeg sjøl, sa Pippi, - først sier jeg det en gang, ganske hyggelig, og om jeg ikke lystrer da, så sier jeg det en gang til, strengt, og om jeg ikke lystrer da heller, blir det juling. Tommy og Annika skjønte ikke riktig dette, men de syntes det hørtes ut som en bra måte. Tore Børtveit 43

44 Ressurser om MI Bøker Barth Tom & Näsholm Christina. Motiverende samtale - endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007) Barth T, Børtveit T og Prescott P. Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal akademisk (2001). Miller WR og Rollnick S. Motivational interviewing preparing people for change. Guilford Press (2002). Prescott P og Børtveit T. Helse og atferdsendring. Gyldendal akademisk (2004) Rollnick S, Miller WR og Butler CC. Motivational interviewing in health care. Helping patients change behavior. Guilford Press (2008) Arkowitz et al. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. Guilford Press. (2008) Tore Børtveit 44

45 Ressurser om MI WWW Tore Børtveit 45

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer