Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE"

Transkript

1 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Formålet med samtalen må komme klart fram Målet er å forhindre kjønnslemlestelse. Delmål er å gi foreldrene informasjon, støtte og hjelp slik at de gjør det som er til det beste for barnet. Unngå de dramatiske konsekvensene kjønnslemlestelse kan få for jenta og familien både juridisk, helsemessig og sosialt. Hvis inngrepet er foretatt, vil det primære være å hjelpe og støtte, informere om helsemessige konsekvenser og hjelpetilbud samt eventuelt sørge for medisinsk og/eller psykologisk hjelp. Hvis foreldre har brutt loven kan et mål også være å orientere foreldrene om juridiske konsekvenser. Vær klar på at samtalen er et ledd i generell forebygging. 1

2 KJØNNSLEMLESTELSE Definisjon : Alle handlinger hvor det fjernes noe eller alt av ytre kjønnsorganer eller skader disse. Lovverket Det er viktig å få klart fram at det ikke straffbart å være kjønnslemlestet. Imidlertid innebærer lovforbudet både at det er straffbart å utføre kjønnslemlestelse, bidra til at noen blir kjønnslemlestet og å unnlate å avverge kjønnslemlestelse. Strafferammen for å utføre inngrepet eller for å medvirke er fengsel fra fire til 10 år. For å unnlate å avverge kan man få fengsel i opptil ett år. Konsekvenser/komplikasjoner Å informere om helsemessige og sosiale konsekvenser/komplikasjoner er viktig for å forebygge/forhindre kjønnslemlestelse. Det er også viktig for å tydeliggjøre sammenhengen mellom eventuelle plager nå og et inngrep som ligger tilbake i tid. En kjønnslemlestet kvinne fra en kultur der majoriteten praktiserer skikken har liten mulighet til å vite hva som er normalt når man skal late vannet, har menstruasjon eller sex. Tilsvarende vil det ikke være enkelt for en mann fra den samme kulturen å forstå at f eks konas seksuelle problemer er knyttet til kjønnslemlestelsen når han ikke har hatt seksuell omgang med kvinner som ikke er kjønnslemlestet. 2

3 Langsiktige komplikasjoner Hinder eller problemer med vannlating Hinder eller problemer med menstruasjon Gjentatte infeksjoner knyttet til kjønnsorganer eller urinveier Smerter/ubehag i underlivet Arrvev (keloid) Cyster Fistler Komplikasjoner knyttet til sex, svangerskap, fødsel Psykiske reaksjoner Akutte komplikasjoner Delvis eller full urinstans (urinretensjon) på grunn av smerter, hovenhet eller skader infeksjoner sår, hud og slimhinneinfeksjoner, eventuelt store verkebyller (abscesser) Urinveisinfeksjon stivkrampe (tetanus) livstruende infeksjoner, blodforgiftning. 3

4 Forberedelse til samtalen Hvem skal være tilstede Bruk av tolk Hvor og når bør samtalen gjennomføres Avgjørende er hvor barnet og familien føler seg trygg. Familiens trygghet og mulighet for å inngå i et samarbeid via en for dem allerede kjent person bør også veie tungt mht valg av arena. SAMTALEN Innledning/agenda med fokus på forebygging og holdingsendring. Stikkord, få frem foreldrenes/elevens refleksjoner. Hva vet du om omskjæring/kjønnslemlestelse? Hva tenker du om omskjæring? Hva har du hørt om omskjæring? Kjenner du til om andre i familien er omskjæring? Hva hvis dere flytter tilbake til hjemlandet? Hva tenker familien i hjemlandet om omskjæring? Snakker dere om i familien? Hvilke tanker gjør du deg nå om omskjæring? Sammenfatte å avslutte samtalen. 4

5 Motiverende samtale Er det greit at vi snakker om kjønnslemlestelse? Det fins mye dokumentasjon som viser at det er en god helsegevinst å ikke omskjære jenter. Hva vet du om det? Hva synes du er bra/ikke bra med å være omskjært? Hvilke tanker gjør du deg om denne tradisjonen? I tilfelle du/dere skulle ha noen bekymringer om jentene deres blir omskjært, hva skulle det være? Hva vil du/der eventuelt gjøre for å forandre tradisjonen? Motiverende samtale Alle: Vil helst bestemme selv og bestemmer faktisk selv Oppfatter lett samtaler om endring som samtaler om mangler, tilkortkommenheter og feil. Opplever at de både vil og ikke vil endre (ambivalens) Opplever at de både kan og ikke kan endre (usikker mestring) 5

6 Prosedyre ved mistanke Prosedyre for helsepersonell: Ved mistanke om at kjønnslemlestelse skal finne sted, skal helsepersonell ta det opp med foreldrene. Vi innkaller foreldrene til samtale på helsestasjon for "råd og veiledning i forbindelse med utenlandsreise". Dersom foreldrene ikke møter, oppsøkes de av to helsepersonell ved hjemmebesøk. Informasjon til større barn om sikkerhetstiltak ved reise: ta med flere kopier av pass som oppbevares på forskjellige steder ta med flere telefon nr. for evt. hjelp etabler faste kontakter i Norge gjem unna dollar. Prosedyre Hvis det ikke fører fram: Sendes bekymringsmelding til barnevernet eller hvis det haster kontaktes politi, dokumenter vurderingene i journal. Journalføring er viktig fordi helsepersonell beveger seg i grenseland mellom taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Prosedyre ved mistanke om at omskjæring har skjedd etter at familien kom til Norge. Tiltak: Hver sak vurderes individuelt og evt. drøftes anonymt med samarbeidspartnere: helsestasjon, barnehage, skole eller barnevern. Den instans som kjenner barnet best, sender bekymringsmelding til barnevernet som i følge Barnevernloven 4 10 kan fatte vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling. 6

7 Kjønnslemlestelse Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Barne og likestillingsdepartementet. Q 1138 Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Barne og likestillingsdepartementet/helse og omsorgsdep. Q 1145 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring IK 2723 Veileder: Vold i nære relasjoner Gjelder også seksuelle overgrep. Utarbeidet av Drammen kommune, Alternativ til vold og Politiet. Kom ikkje med heile sanningi Kom ikkje med heile sanninngi, kom ikkje med havet for min torste, kom ikkje med himmelen når eg bed om ljos, men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom, slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget og vinden eit korn av salt O.H. Hauge 7

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Helseundervisning for elever med bakgrunn fra land som praktiserer omskjæring av jenter Kristine Hartvedt, helsesøster Sogn videregående skole

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Befruktning og fødsel

Befruktning og fødsel Samling 5 Befruktning og fødsel Målsetting: Samlingen skal gi økt innsikt i, og respekt for kvinnekroppens reproduktive funksjoner, herunder seksualitet, befruktning og fødsel. Viktig er også økt innsikt

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Denne artikkelen inneholder utdrag (del 1, del 4.2.1, del 8 og del 9.1 9.5) fra dokumentet «Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Detaljer