Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth"

Transkript

1 Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Spesialergoterapeut Seksjon psykoser, Levanger Psykologspesialist Seksjon psykoser, Levanger

2 Psykiatrisk klinikk Levanger Overordnet målsetting: Komme i en posisjon der behandlingen blir et samarbeidsprosjekt mellom pasient og personale basert på kognitive prinsipper

3 MÅLET MED DAGEN 1. Kjenne igjen situasjoner der MI prinsipper kan være nyttige 2. Få noen flere verktøy i møte med pasienter som ikke er motiverte 3. Berede grunnen for kognitiv terapi

4 FELLESNEVNERE Vi har ulik oppfatning av problemet Pasienten er ikke motivert, men de andre er motiverte! Motstand mot våre gode løsninger Grader av endringsvegring Pasienten har ingen klare formeninger - Vinglepetter Pasienten mangler innsikt Vi blir pasientens advokat/keeper

5 AKTUELLE FOR KOGNITIV TERAPI Aktuelle for kognitiv terapi Aktuelle for kognitiv terapi med noen tilpasninger Prinsipper fra MI Ikke aktuelle for kognitiv terapi

6 KOGNITIV TERAPI & MI PRINSIPPER Kognitiv terapi: Med enkel trening bør pasienten klare å; Forstå enkle følelser Få tilgang til egne tanker/bilder Ha få identifiserbare problemer Motivasjon for å lære flere mestringsstrategier Evnen til å engasjere seg i et samarbeid Gjøre hjemmearbeid MI-prinsipper: Grunnforståelsen av motstand og motivasjon Endringsvilje, endringsfrykt og motstand Fokus på betydningen av ambivalens Bevissthet omkring endringssnakk & opprettholdende snakk Engasjere og involvere Trikset å snu spillretningen Positiv ansvarliggjøring Hvordan forstå uhensiktsmessig atferd Forståelsen av opprinnelige og opprettholdende årsaker til uhensiktsmessig atferd

7 KASUS: VIL IKKE SNAKKE OM DET Lise er en 16 år gammel jente som har gjennomgått 5 samtaler. Hver time har hun sittet i hjørnet av kontoret med ansiktet vendt ned i golvet eller ut av vinduet. Hun kan svare ja eller nei til behandler, men utdyper ikke svarene selv om behandler fortsetter å stille inngående spørsmål. Diskuter to og to: hvordan kan vi beskrive Lises problem og terapeutens utfordringer? KASUS 2 min

8 KASUS: VIL IKKE SNAKKE OM DET II Det er vanskelig å finne en problemstilling å fokusere på for terapeuten. Terapeuten blir fastlåst av Lises stil stiller en rekke spørsmål i stedet for å engasjere henne. Lise har ikke noen åpenbar motivasjon for behandling. KASUS

9 KASUS: VIL IKKE SNAKKE OM DET III Hun er stille benektende, eller ikke trygg nok til å åpne seg. Spørsmålet er om hun har eget ønske om å gå i behandling? Behandlers utfordring kan være å finne noe umiddelbart Lise ønsker å oppnå. Deretter å få henne i endringsfokus. Unngå pressende spørsmål, gjøre noe i lag: livslinje, spørreskjema. KASUS

10 KASUS: VIL IKKE SNAKKE OM DET IIII Involvering: å snakke med pasienten om det hun er opptatt av for tiden, fremfor å spørre ut i fra terapeutens behov. Engasjering: når behandler bidrar med egne erfaringer og problemstillinger uten å prøve å endre pasienten. Forutsetning: at det stille benektende innebærer en tankeverden som er vanskelig å verbalisere eller innebærer forventninger om ikke å bli møtt. Forarbeid: snakke med komparenter, prøve å vekke Lises oppfatning av andres beskrivelse for å jobbe med hennes motargumenter. KASUS

11 MOTSTAND Motstand: Menneskets iboende tendens til å reagere mot det de opplever som press mot egen bevegelsesfrihet. Prøv å dra katta i halen for å få henne med. Katta blir ikke opptatt av retningen men av ufriheten.

12 MOTSTAND: Feil identifisering av relasjonstype Noen ganger kan pasienten oppleves som benektende eller motvillig. Ofte pga feil oppfatning av pasientens ståsted i relasjonen Behandler blir ofte overinvolvert. Han kan bli for konfronterende. Motstand er terapeutens ansvar! Ofte er det en besøksrelasjon som oppfattes feil. En pasient uten erkjent problem blir forsøkt veiledet eller forsøkt overtalt av velmente behandlere som ligger to hakk foran pasienten.

13 ENDRINGSVEGRING Hvorfor vegrer mange seg for endring? Begrepet endringsfrykt gir et bilde på hvorfor man vegrer seg for bedring og forandring: Å bli den man synes dømt til medfører mindre motstand enn andre endringer (som vi ofte representerer) Å starte en bedringsprosess innebærer handlinger som truer selvet stabiliteten.

14 AMBIVALENS En person i ambivalens vil ikke umiddelbart gå bort i fra ett av to valg. Gode argumenter på den ene siden, vekker umiddelbart motargument. Før pasienten er klar for endring er det behov for å opprettholde en likevekt i ambivalensen. En terapeut som for raskt prøver å motivere, aktiverer pasientens motstand. Risiko for å tape den motivasjon pasienten allerede har latent.

15 KASUS: POSTKASSESTATIVET En 2o år gammel mann har ett titalls ubetalte regninger og trussel om utkastelse på seg. Han har ikke fått opp postkassestativet på 1 år. I ansvarsgruppen er det for fjerde gang flere som bøyer seg godt over bordet og prøver å overtale pasienten til å få opp postkassen. Pasienten har ikke interesse for dette (da han ikke har tenkt å betale regninger uansett?) Diskuter to og to hvordan dere ville møtt denne problematikken KASUS 3 min

16 KASUS: POSTKASSESTATIVET I neste samtaletime med behandler er stativet fortsatt ikke oppe. B: Hva skal til for å få hjelperne til å slutte å mase? P: Jeg må vel få opp stativet da. B: Hva skal til for å få opp stativet da? P: Jeg må ringe fatter`n for å få en staur. Pasienten ringer far etter timen. KASUS

17 HVA SKAL TIL SPØRSMÅLET Spørsmålet forutsetter at pasienten har ferdighetene, men overlater til pasienten å velge å utføre handlingen og når det skal skje da kan det like gjerne skje med en gang. Dersom ingen krever det utgjør det heller ingen trussel mot selvbilde/friheten. Det aktiverer ikke motstand. Vi må være forberedt på løsningsforslag som er annerledes enn det vi hadde tenkt.

18 SPILL PÅ LAG SNU SPILLRETNINGEN Velg å gå ut i fra at pasienten vet best hva som er bra for ham - inntil det motsatte er bevist. Første innfallsvinkel til problemet : Spør hva pasienten mener om andres feilaktige oppfatninger om dem. Pasienten er da gjerne villige til både å forsvare seg de begynner å delta i en dialog med behandler!..og de vil ofte rette opp feilaktig kategorisering av seg, noe som kan innebære aktive handlinger for å vise at oppfatningene er feil. Og da kan behandler vise interesse og diskutere hvordan pasienten kan få til det.

19 KASUS: UNNGÅ POLITIET-UNNGÅ TRØBBEL! Kim, en 17 år gammel gutt har hatt en rekke lovbrudd og er presset inn i behandling av både politiadvokat og foreldre. Han åpner med at det er ikke noe problem for ham som kan løses i terapi. B: Hvorfor tror du at politiet vil ha deg til å gå her? P: De tror vel det vil hjelpe å gå i terapi B: Er det en god idè for deg å fortsette her da? KASUS P: Vel, han (politijuristen/kif) vil vel bli fornøyd

20 KASUS: UNNGÅ POLITIET-UNNGÅ TRØBBEL! B: Hva skal til for at politiet blir fornøyd da? P: At jeg holder meg unna trøbbel B: Så det som gjør han fornøyd er at du ikke kommer i trøbbel igjen B: Hva skal til for at du ikke skal havne i trøbbel igjen P: Jeg må i hvert fall holde meg unna den gjengen B: Men det er vel ikke så greit for deg å kutte ut venner sånn uten videre P: De er egentlig ikke så gode venner. Jeg må bare slutte med de greiene en gang uansett. KASUS

21 ENDRINGSSPØRSMÅL Når pasienten så kan vurdere endring: Hva må skje for at de skal la deg være i fred? Hva vil overbevise dem om at du ikke trenger å gå her? Når var siste gangen du gjorde dette? Hva tror du de ville si dersom du gjorde dette? Hva ville bli annerledes i ditt liv da? Hva er det første du kommer til å legge merke til når du har begynt? Hva er det neste du vil gjøre nå da?

22 POSITIV ANSVARLIGGJØRING Skill mellom tiden da et problem oppsto og pasientens tilstand og situasjon nå. Du var jo veldig ung da du begynte med hasj. Man unngår kritikk og implisitt ligger også at pasienten nå er moden og klar for å gå videre. Hva var positivt ved det du gjorde den gang? så den gang hadde du kanskje behov for spenning og for å markere deg Skape skille mellom andres negative oppfatning og pasientens egen oppfatning hvordan vise omverdenen at du kan dette?

23 Endringssnakk vs. opprettholdende snakk Pasientene våre uttrykker seg ofte som resultat av ambivalens: Jeg har lyst til å slutte å røyke, men jeg er ikke sterk nok til å klare det Jeg vet at jeg må ha en god døgnrytme, men jeg kommer meg alltid for seint i seng Jeg vil egentlig ikke krangle med foreldrene mine, men bare jeg ser dem blir jeg irritert

24 OPPSUMMERING Vurder om pasienten er aktuell for kognitiv terapi Har pasienten tilgang til tanker, bilder, følelser? Grad av deltagelse samarbeid vs motstand og endringsfrykt? Evt, hva skal til for at han skal bli det? Involvering og engasjering Bruk tid på å sette deg inn i pasientens perspektiv Oppdag og forstå motstand Hvor kommer denne personens motstand fra? Er det en logikk i motstand, destruktivitet og uhensiktsmessig atferd Oppdag og forsterk endringssnakk Jeg har lyst til å slutte å røyke, men jeg er ikke sterk nok til å klare det Snu spillretningen Utforsk de ulike perspektivene på problemet som finnes (pasientens, foreldrenes, psykiatriens ) Positiv ansvarliggjøring Før og nå Gode endringsspørsmål Hva skal til for at

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

Konstruktive samtaler

Konstruktive samtaler Diana-Corina og Jan Bråten Konstruktive samtaler De neste sidene gir deg en enkel innføring i hvordan du kan gjøre vanskelige samtaler til konstruktive samtaler Hvorfor lære om dette? Krangler og konflikter

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions

Detaljer

SELVHJELPS- HISTORIER. Et hefte om menneskers erfaringer med å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe

SELVHJELPS- HISTORIER. Et hefte om menneskers erfaringer med å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe SELVHJELPS- HISTORIER Et hefte om menneskers erfaringer med å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe INNHOLD Foto: Kupicoo SELVHJELPSGRUPPA ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Jeg var «den perfekte»..................................4

Detaljer

Kvinners helse, med fokus på underlivet

Kvinners helse, med fokus på underlivet Samling 4 Kvinners helse, med fokus på underlivet Målsettingen med dagens samling er å skape økt kunnskap om, og respekt for, hvordan en kvinnes underliv fungerer, og hvordan funksjonene påvirkes om man

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer