INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) Kari Hjertholm Danielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen"

Transkript

1 INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) Kari Hjertholm Danielsen

2 ENDRINGSHJULET STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE Føroverveier: Ser ikke at det er nødvendig med endring, ikke problem Overveier: Ser det gode og det mindre gode ved status quo, lurer på om endring er nødvendig? Hva kan jeg vinne, hva kan jeg tape? Ambivalens Forbereder: Tenker at nå skal jeg i gang, har kanskje gjort små endringer, «stukket tåen i vannet» for å ta tempen Handler: Er i gang med endringen, synlig for seg selv og andre at det skjer noe Vedlikehold: Må fremdeles ta noen tankerunder for å begrunne nødvendighet av endringen ( Ny ambivalens). Tiltak og plan for tilbakefall og opprettholdelse.

3

4 Motivasjon hva er det? Viktighet/vilje/ville Tiltro,/mestring/kunne Være klar/beredt

5 MOTIVASJONSARBEID Motivasjonsarbeid er aktivt å bidra til å fremskynde beslutninger om endring. Innen rammen av det personen selv ønsker Hjelpe til å lage et bilde av selvforståelse og kompetanse som gjør det naturlig for personen å ta neste skritt

6 KORT HISTORIKK Oppsto på Hjellestadklinikken i 1982 «Could the apparent homogeneity of abnormal behaviour be due to how people were being treated?»(miller&rollnick 2013). Motivational interviewing (Miller 1983) Bygger på Carl Rogers humanistiske psykologi

7 HVA ER MI? I MI konfronteres en ikke av andre, men man konfronteres med seg selv» «En invitasjon til å komme ansikt til ansikt med seg selv, til å reflektere over sin egen atferd, egne holdninger og verdier» Miller & Rollnick, 2013 Min oversettelse

8 HVA ER MI? «Det er generelt mye lettere å overtale folk til noe fornuftig som de har oppdaget selv, enn å tilby dem noe som andre har kommet på». Blaise Pascal

9 HVA ER MI? Hvis du tror du kan, har du rett. Hvis du tror du ikke kan, har du rett. Henry Ford

10 GRUNNPRINSIPPENE I MI Grunnholdning i MI: Alle mennesker bærer på grunnleggende utviklingsmuligheter som kan lede til gode løsninger for hver enkelt Løsninger man selv kommer frem til er vanligvis bedre enn løsninger man får foreslått fra andre Målet er at bruker finner frem til, og velger sine egne løsninger Brukers bilde av virkeligheten er fokus Interview: inter: sammen view: se på

11 MOTIVERENDE INTERVJU: MI spirit Sentrale begreper Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter Strategier Fire prosesser

12 Mi spirit Delaktighet/partnerskap Aksept Medfølelse (Compassion) Fremkalle/vekke

13 AKSEPT Utvise tydelig aksept for det som bringes inn i samtalen Aktiv støtte til personens tanker Anerkjenne personenes anstrengelser og forsøk på endring

14 Carl Rogers 1961 «Det synes å være et paradoks for mange at om man vil hjelpe en person med forandring, først må kunne vise aksept for henne slik hun er nå, uten at hun har forandret seg»

15 DELAKTIGHET/PARTNERSKAP MI utøves ikke på eller til en person, men for og med Et aktivt samarbeid mellom to eksperter Personen er den udiskutable eksperten på eget liv Hjelperen gjør mindre enn halvparten av jobben Viser interesse og støtte «Se verden gjennom den andres øyne»

16 COMPASSION (MEDFØLELSE) Ikke i betydningen synes synd i Ta den andres perspektiv Ha hjertet på rett plass

17 FREMKALLE/VEKKE Avdekke mangler/problemer Fremkalle ressurser og motivasjon

18 SENTRALE BEGREPER I MI: ENDRINGSSNAKK VEDLIKEHOLDSSNAKK/STATUS QUO MOTSTAND

19 ENDRINGSSNAKK Vi blir påvirket av våre egne ytringer Legge til rette for at klienten får utforske og målbære sine egne argumenter for endring Gi litt plass til, og reflekter vedlikeholdssnakk, men ikke la det at for stor plass ta for stor plass. (hjelper styrer)

20 BEGREPET ENDRINGSSNAKK ENDRINGSSNAKK (CHANGE TALK): Alt klienten sier som favoriserer endring i retning måladferden Generelle uttalelser om endring defineres ikke som endringssnakk Alltid rettet mot et mål eller en adferd

21 GRADER AV ENDRINGSSNAKK Tja vi får se hva som skjer Jeg skal gjøre et forsøk forsøk i hvert fall Dette skal jeg gjennomføre

22 TYPER AV ENDRINGSSNAKK Forberedende endringssnakk ( DARN/ ønske, evne, grunn, behov) Mobiliserende endringssnakk (CAT/ forpliktelse, aktivering, konkrete tiltak). har allerede tatt steg, forteller eller snakker om endringen

23 STYRKEGRAD PÅ ENDRINGSSNAKK Tydelig endringssnakk Mindre tydelig endringssnakk Endringssnakk pakket inn i annet snakk

24 VEDLIKEHOLDSSNAKK Negativt speilbilde av endringssnakk Samme kategorier og styrke som endringssnakk med motsatt fortegn Manglende lyst til å gjøre endringer Argumenterer imot endring

25 HVORDAN MØTE ENDRINGSSNAKK OG VEDLIKEHOLDSSNAKK Krever evne til nøyaktig lytting Kan oppøves av hjelper Identifisere endringssnakket Endringssnakket er selvet «gullet» i samtalen Løfte frem og forsterke endringssnakket Bruker samtaleteknikkene

26 Øvelse: identifisere endringssnakk og vedlikeholdssnakk Utsagn fra klient: Nei, æ vet egentlig ikke,,,æ kan ikke si at det har vært noe som æ har jobba sånn helt konkret med. Den her småspisinga mellom måltidene er liksom bare ting som på en måte har, nesten på en måte kommet av seg sjøl, æ tenker ikke over det, har på en måte bare sklidd inn i det i løpet av åran helt ubevisst, det har egentlig ikke vært et problem. Men det gjør meg egentlig ikke noe særlig godt, jeg blir jo litt slapp og dorsk av det, det blir jo mye søtt og fett. Jeg har det jo helt klart bedre når jeg spiser sunt og regelmessig, både fysisk og psykisk. Og det er jo ikke det at jeg mangler kunnskap, jeg vet mye om hva et sunt kosthold er. Men samtidig får det meg til å slappe av, det blir som et lite pusterom, nesten som når røykeran går ut og røyker. Jeg synes på en måte at jeg fortjener det. Men det er jo øyeblikkets gleder, det er jo helt sikkert, når jeg tenker langsiktig er det nok ikke særlig lurt.

27 Øvelse fortsatt: 1. To og to sammen, får et eksemplar av utsagnet. Identifiserer hva som er endringssnakk og hva som er vedlikeholdssnakk.

28 MOTSTAND Fysikken: kraft som motvirker bevegelse Psykologisk behandling: motsetter seg/ønsker ikke behandling motstand mot å snakke om vanskelige følelser og tanker (Bart,Børtvedt og Prescott 2013) Forsvare seg mot noe Ikke motivert

29 SYN PÅ MOTSTAND I MI Motstand er et relasjonelt fenomen Noe er galt i relasjonen «Discord» Disharmoni Ikke en egenskap hos klienten Hjelper har ansvar Viktig signal om å endre måten vi møter klienten på

30 MOTSTAND KAN VÆRE TEGN PÅ: At vi ikke hører skikkelig etter Går for fort frem Overser viktige faktorer Konfrontere Belærer Argumenterer Ikke respekterer autonomi (få referanser inn her).

31 MOTSTANDSADFERD Bortforklaring, bagatellisering Skepsis til info og råd Uenighet med råd og faktakunnskap Betviler gyldigheten av hjelpers utsagn Generelle betraktninger om saken Stiller spørsmål ved hjelpers kompetanse Snakker rådgiver etter munnen Svarer ikke Unnskyldninger klarer ikke

32 SAKSMOTSTAND Fortsette som før Fokus på negative konsekvenser av endring Vil kreve for mye å endre Beslutningsutsettelse Urealistisk høye mål Ønsker ikke å prøve konkrete ting

33 ULIKE FASER Manglende erkjennelse av problem/negative konsekvenser Urealistiske mål Usikker motivasjon LENGER UT I FORLØPET: Beslutningsvegring Liten tro på egen evne

34 NÅR OPPTRER SAKSMOTSTAND? Når klienten opplever press indre/ytre Går for fort frem Hjelper presser for hardt på Presset over tid forsvarsposisjon/fastlåst

35 HVORDAN MØTE SAKSMOTSTAND? Skritt tilbake Endringshjulet Ambivalensutforskning

36 RELASJONSMOTSTAND Anspent stemning Føles slitsomt Jobber i motbakke Kjenner at det stemmer ikke Måten vi møter klienten på, bestemmer om motstanden økes eller bringes til ro

37 Å RESPEKTERE MOTSTAND Motstand er et samspillsfenomen Aksept Respekt Forståelse Vanskelig å vise motstand når du møter en hjelper som virkelig bestreber seg på å forstå

38 RELASJONSMOTSTAND Tegn på at samarbeidet ikke fungerer Hindrer aktiv innsats fra klienten I forgrunnnen: Forholdet klient/rådgiver Problemadferden skyves i bakgrunnen Mål: Samtale uten relasjonsmotstand

39 GRUNNLEGGENDE LYTTE OG KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Endring er en prosess som er mulig å påvirke. Rådgiveren kan fremme eller hemme denne prosessen. Å lytte aktivt er en forutsetning for å fremme endring. For å bygge en god relasjon, et godt samarbeid Fremme endringssnakk, stole på at fortelleren har visdom hente det ut!

40 GRUNNLEGGENDE LYTTE OG KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Teknikk for å påvirke til endring. Brukes selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring Bekrefte og støtte A- affirming Åpne spørsmål open questions Refleksjoner R- reflections Oppsummeringer S- summarizing

41 BEKREFTE og STØTTE Løfte frem og forsterke det positive som klienten har sagt, tenkt eller gjort Både verbal kommunikasjon og ikke verbale signaler Forskjell på å berømme (setter seg selv i fokus; eks «jeg synes at..») og bekrefte

42 ÅPNE/LUKKEDE SPØRSMÅL ÅPNE SPØRSMÅL Fortelleren stå for det meste av snakkingen, åpne spørsmål brukes for å oppnå dette (hvilke, hva, hvordan, hvor, hvem) Øker muligheten for nyanserte svar som er utforskende og ikke avgrenset bestemte svar Legger ikke forventninger til svaret (klientsentrert) LUKKEDE SPØRSMÅL gir ofte enkle svar (en stavelse) og innledes ofte med et verb. Formål er å samle spesifikk informasjon eller klargjøre noe.

43 REFLEKSJONER REFLEKTERENDE LYTTING Essensen ved reflekterende lytting er at en antar/gjetter hva fortelleren mener (Miller & Rollnick, 2002).

44 REFLEKSJONER Enkel refleksjon Enkle refleksjoner speiler det som blir sagt, eller deler av det som blir sagt med samme ord eller et synonym (lignende ord eller dine ord men klientens mening er uendret) Refleksjoner fungerer bekreftende, en slags kvittering på at rådgiveren følger med og som en oppmuntring til å fortelle videre Kompleks (drivende) refleksjon Komplekse refleksjoner speiler meningen eller løfter frem noe som klienten ikke har sagt, men kunne ha sagt. Komplekse refleksjoner skal bidra til: 1. Fortsatt utforskning av saken 2. Løfte frem det følelsesmessige innholdet 3. Åpne opp for ny tankegang, sette i gang en bevegelse - driver samtalen videre

45 MER OM KOMPLEKSE REFLEKSJONER Reflektere en underliggende mening Reflektere følelser / løfte frem en følelse Fortsetningsrefleksjoner Dobbeltsidig refleksjon HUSK AT TONEFALLET SKAL GÅ NED PÅ SLUTTEN AV UTSAGNET OVERDRIVING VERSUS UNDERDRIVELSER

46 OPPSUMMERINGER

47 STRATEGIER I MI Be om lov Gi informasjon: Informere i dialog (U T - U) Meny og agenda Skalaspørsmål Ambivalensutforskning Utforske diskrepans

48 BE OM LOV Be om lov viser respekt for autonomi samarbeid Forbereder klienten på hva rådgiver ønsker å ta opp Er det greit at jeg.? Har du lyst til å se?

49 INFORMERE I DIALOG U T - U INNLEDNING 1. UTFORSKE 2. TILFØRE INFORMASJON 3. UTFORSKE IGJEN

50 INNLEDNING Styre Sette tema/fokus Tune seg inn på hva vi skal snakke om Bli enig Er det greit for deg at vi snakker om dette?

51 UTFORSKE Finne ut hva klienten vet om tema «Hva vet du om dette?» «Hva kjenner du til fra før om tema?» Oppsummere, bekrefte

52 TILFØRE Erfaring: maks et minutt til info Info bygger videre på klientens fortelling Gi informasjonen der klienten er Objektivt ikke dra klienten i ei retning

53 UTFORSKE IGJEN Nytt spørsmål ««Hva tenker du om dette?» «Hvilken betydning har dette for deg?» Sjekke ut hvordan klienten integrerer ny kunnskap

54 Agenda / meny AGENDA Rammer for samtalen Tidsperspektiv Tema

55 MENY SELVTILLIT VALG AV YRKE SORG SPISE - FORSTYRR ELSE SØVN

56 Skala om mestringstillit På en skala fra 0 til 10 i hvor stor grad tror du at du klarer gjennomføre denne endringen?

57 Diskrepans Uoverensstemmelse Dine verdier og din adferd Det du er og det du vil være Det du gjør og det du vil gjøre To uforenelige bilder.

58 Diskrepans Den jeg vil være Det jeg observerer at jeg er Vil Observerer

59 Måter å takle diskrepans på forandre virkeligheten dvs adferden din forandre tolkning av virkeligheten ikke tenke mer på det (fortrenge, ignorere, fornekte)

60 Dersom diskrepansen skal føre til endring : akseptere det diskrepansen bygger på for eksempel at helse er viktigere enn nytelse dette er på et område som betyr noe for K timing tro på at han/ hun har forutsetninger for å klare å gjøre noe med det

61 AMBIVALENS Motstridende tanker, følelser og holdninger overfor en og samme ting Samtidig opplevelse av fordeler og ulemper ved en situasjon Skal skal ikke Vil vil ikke Fordeler og ulemper med status quo Fordeler og ulemper med endring

62 Utforske ambivalens Dilemma På den andre siden På den ene siden Vedlikeholdssnakkssnakk Oppsummere den en e siden Endringssnakk Hva mer ---- Oppsummere den andre siden Større oppsummering på den ene siden så, på den andre siden så hva tenker du om det?

63 FIRE GRUNNLEGGENDE PROSESSER I MI ENGASJERE FOKUSERE UTFORSKE PLANLEGGE

64 MULIGE FELLER I KOMMUNIKASJONEN (Miller & rollnick 2013, Gordon 1970) Spørsmål svar fellen Rådgiver argumenterer for endring Antar ekspertrollen (anbefale, løsninger, råd) Kritiserer, klandrer, moralisere og bidrar til skyldfølelse Sett merkelapper Hastverk, for tidlig fokus, skifte tema «Small talk», uformell prat uten tilstrekkelig retning Trøste, ta parti med, anerkjenne og rose KAN ØKE MOTSTAND / ikke engasjement

65 LITTERATURLISTE Barth, Børtveit & Prescott (2013). Motiverende intervju. Samtaler om endring Ivarsson, Kuehn Krylborn & Trygg Lycke (2013). Motiverande samtal och behandling vid overvikt och fetma Miller & Rollnick (2012), 3. ed Motivational Interviewing Helping People Change (finnes også på Svensk) Naar-King & Suarez (2011) Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults Farbring (2010) Handbok i motiverande samtal - MI Rosengren (2009)* Building Motivational interviewing skills Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick (2008) Motivational Interviewing in the Treatment of Psycological Problems Rollnick, Miller & Butler (2008) Motivational Interviewing in Health Care. Helping Patients change behavior Barth & Nãsholm (2007)* Motiverende samtale MI. Endring på egne vilkår Prescott & Børtveit (2004) Helse og atferdsendring

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord EN MI-TEORI Empati - relasjon MI Endringsargumenter + Redusert motstand Forpliktende

Detaljer

MI noen ting som hang igjen fra i går?

MI noen ting som hang igjen fra i går? MI noen ting som hang igjen fra i går? Dag 2 side 1 Forskning Forskningsmessig godt dokumentert (RCT-studier) Anbefalt i nasjonale retningslinjer Lovende resultater i forhold til livsstilsendringer diabetes,

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Livsstilsendring & motiverende intervju

Livsstilsendring & motiverende intervju Livsstilsendring & motiverende intervju Nidaroskongressen 2017 Psykologspesialist Tore Børtveit Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Støttesamtale og Motiverende samtale Motiverende samtale Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Støtte og

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Innføring i MI 21.okt 2014

Innføring i MI 21.okt 2014 Innføring i MI 21.okt 2014 Lærings- og mestringssenteret SI 2 Hva er MI? Bevisstgjøring av kommunikasjonsferdigheter generelt, i tillegg få verktøy til å styrke seg selv og bli bevisst på egne valg og

Detaljer

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO T O R A. G A R B O @ H E L S E - B E R G E N. N O Hvorfor endrer ikke mennesker på adferd som har

Detaljer

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog Smertekurs november 2015 Psykologspesialist Tora Garbo Seksjon smertebehandling og palliasjon Anbefalt kompetanse Motiverende samtale

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MOTIVERENDE INTERVJU TROMSØ 27.-28. 28. APRIL - 2011 Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MI S S KJERNEBUDSKAP DU HAR DET SOM SKAL TIL OG SAMMEN SKAL VI FINNE DET! MOTIVERENDE

Detaljer

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth tom.barth@allasso.no MI: Motiverende intervju er en samtalemetodikk

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord MOTIVERENDE INTERVJU (MI) MI med noen - er som å komme inn i hjemmet deres.

Detaljer

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Kommunikasjon med en smak av MI Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Hva er kommunikasjon? Den «vanskelige» samtalen.. Hvorfor er den så vanskelig? Tabu Skyld Skam Fører ofte til

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA 06.11.2013 Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers -MINT 1-2 -3 Knips klapp

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Kristiansand, 15.2.2011 Matz Seifried Hasjavvenning i vår regi Juni 2010 Individuelt tilbud 2007 Forberedelser Omorgani -sering 2008-2009 3 gruppekurs Individuelt

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

Motiverende intervju i rehabilitering

Motiverende intervju i rehabilitering Motiverende intervju i rehabilitering Rehabilitering og endringsarbeid med MI som holdning og teoretisk forståelse Holdning og teknikk Tar utgangspunkt i pasientens egen forståelse av utfordringer Endringsfremmende

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell? Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?! Inger Arctander Fysioterapeut M. SC og kogni8v terapeut. Inger.Arctander@me.com 90150933! Mo$va$onal interviewing in a scien$fic se3ng outperforms tradi$onal

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Motiverende Intervju. Innføringskurs Finnsnes Turi E. Antonsen. KoRus-Nord

Motiverende Intervju. Innføringskurs Finnsnes Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Motiverende Intervju. Innføringskurs Finnsnes 2017 Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Forventning og mål Målsetting for dag 1 og 2 er å gi deg: - en smak av MI- hvordan du kan bruke MI - minst to ferdigheter/

Detaljer

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale Pål Fylling Helland Psykolog, Blå Kors senter Norges Fysioterapiforbund 08.03.12 Samtaler om endring Øvelse - Spis mer frukt

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen 3 Arbeidet har ført til vedvarende forbedring

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Te ka slags nøtte 18.09 Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Man skulle tro At et hjerteinfarkt vil være nok til å få en mann til å slutte å røyke, forandre dietten, trene mer og ta sine medisiner

Detaljer

Motiverende intervju. Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013. Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no

Motiverende intervju. Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013. Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no Motiverende intervju Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013 Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene

Detaljer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer 13 motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer Motiverende samtale er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing(MI), som er en målrettet og klientsentrert samtalemetode

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Motiverende Intervju. Enhetskurs Nav Vesterålen dag 1 og 2 okt Turi E. Antonsen. KoRus-Nord

Motiverende Intervju. Enhetskurs Nav Vesterålen dag 1 og 2 okt Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Motiverende Intervju. Enhetskurs Nav Vesterålen dag 1 og 2 okt. 2016 Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Forventning og mål Målsetting for dag 1 og 2 er å gi deg: - en smak av MI- hvordan du kan bruke MI - minst

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Motiverende samtale (MI)

Motiverende samtale (MI) Motiverende samtale (MI) innovasjon av en samtaleform Kjersti Fjærestad, KRUS og Tore Børtveit, Allasso. Innledning Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen,

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord

Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord Motiverende Intervju - Enhetskurs Sør-Varanger kommune 5 og 6.desember 2016 Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord http://www.korusnord.no/ Mandag 5.desember kl.08:00 16:00 08:00-08:30 Registrering og kaffe 08:30-09:30

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

NIDAROSKONGRESSEN 2013

NIDAROSKONGRESSEN 2013 NIDAROSKONGRESSEN 2013 MOTIVERENDE INTERVJU Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag A) Øvelse: Gå sammen to og to. A: fortell om noe hun/han gjerne skulle endra hos seg selv, men ikke helt har fått

Detaljer

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth Recovery fagkonferanse Bergen, mai 2017 MI som recovery orientert samtale form Psykolog Tom Barth tom.barth@allasso.no MI - motivational Interviewing motiverende intervju Miller, W.R. & Rollnick, S.:Motivational

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Hva er MI? en samtaleteknikk en samling strategier En forståelse/modell for forandring et sett verdier teori om virkemåte evidens Motiverende intervju Bakgrunn

Detaljer

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen «Folk hører best etter når de hører seg selv snakke...» HVORDAN SNAKKE OM ENDRING Ved Kjersti Fjærestad 25. Januar 2012 Coacherne ved Kjersti Fjærestad

Detaljer

Motiverende intervju - MI

Motiverende intervju - MI 1 Motiverende intervju - MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen havard.engen@ntnu.no Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda:

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Knips Klapp Tramp 1, 2, 3 Hva er MI

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU KIRKENES APRIL Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge

MOTIVERENDE INTERVJU KIRKENES APRIL Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MOTIVERENDE INTERVJU KIRKENES 13.-14. 14. APRIL - 2011 Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MI S S KJERNEBUDSKAP DU HAR DET SOM SKAL TIL OG SAMMEN SKAL VI FINNE DET! MOTIVERENDE

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 Innføringskurs i MI 3. 4. april 2013 Bodø v/ann-heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord MOTIVERENDE INTERVJU (MI) MI med noen - er som å komme inn i hjemmet deres. Man stiger

Detaljer

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT

Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015. Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Motiverende intervju i samtaler med eldre om rus Bodø 7. okt 2015 Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Forventning og mål Målsetting med innlegget er å gi deg: Hvorfor spørre eldre om deres alkoholvaner?

Detaljer

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Definisjon og teoretisk forankring MI - Motiverende Intervju er ikke en behandlingsmetode, men en samtalemetode. Grunnleggerne av metoden gir følgende definisjon: «En

Detaljer

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker. Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse Formål: Illustrere noen dilemma som vi møter når vi forsøker å overtale en annen til å endre sin atferd. Tid: ca. 20 minutter Gå sammen med sidemannen. Én er rådgiver,

Detaljer

COCHRANE 2008 2008, issue I, publisert 28.januar 2008 Kunnskapsoppsummering av all ikkemedikamentell MOTIVERENDE INTERVJU

COCHRANE 2008 2008, issue I, publisert 28.januar 2008 Kunnskapsoppsummering av all ikkemedikamentell MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU BODØ 4.SEPTEMBER 2008 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo Miller & Rollnick www.guilford.com Hvorfor endrer folk seg IKKE? Det de gjør virker

Detaljer

MI motiverende samtale

MI motiverende samtale MI motiverende samtale Kommunikasjonsferdigheter Håndtere bekymring Endringsforståelse Strategier i MI og arbeide med ambivalens Dag 1 del to side 1 A magasinet 29.mai 2015 Dag 1 del to side 2 4 kommunikasjonsferdigheter

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens,

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

Hvordan snakke med eldre om alkohol? Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT

Hvordan snakke med eldre om alkohol? Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Hvordan snakke med eldre om alkohol? Turi E. Antonsen. KoRus-Nord Medlem av MINT Noen tanker om hvorfor elementer av Motiverende intervju kan egne seg i samtaler med eldre om alkohol (rus) Noen tips til

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Motivasjon. Motivasjon. Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring

Motivasjon. Motivasjon. Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring Psykologspesialist Live E. C. Hoaas, Raskere tilbake LDPS (live.hoaas@lds.no) Psykologspesialist Marit Grande, Tips øst 1 Motivasjon Hvorfor vi gjør det

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Endring er svaret hva er spørsmålet?

Endring er svaret hva er spørsmålet? Endring er svaret hva er spørsmålet? Motivasjon Bevissthet Veiledning Handling Kan jeg forandre deg? O Kan jeg få deg til å gjøre noe som helst? O Fra forundring til forandring! Jeg synes du burde trene.?

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen Gjentatte tester av de identifiserte tiltakene

Detaljer

Kommunikasjonsferdigheter i MI

Kommunikasjonsferdigheter i MI Kommunikasjonsferdigheter i MI Vi bruker kommunikasjonsferdighetene i MI for å finne hvor bruker er i dag hvor han / hun vil, hvorfor, når og hvordan. Det vi leter etter er endringssnakket. Når vi hører

Detaljer

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DAG God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DEL TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Plattform/holdningssett

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Hva er Motiverende Intervju? Og hva er bra med det? /JG

Hva er Motiverende Intervju? Og hva er bra med det? /JG Hva er Motiverende Intervju? Og hva er bra med det? 29.11.16/JG Suksessfaktorer i en individuell endringsprosess: Kilde: Pål Nystuen, doktorgradsarbeide, Psykologbistand AS, Oslo Personlige egenskaper-optimisme,

Detaljer

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013-

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- Strategi Teknikker MI-spirit og klientsentrering Fire%grunnleggende%prosesser%i%MI ENGASJERE Skal vi gå sammen? FOKUSERE Hvor? HENTE FREM PLANLEGGE Hvorfor?

Detaljer

MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1

MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1 MITI - skåring THE MOTIVATIONAL INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY VERSJON 3.1 UTARBEIDET AV THERESA MOYERS, TIM MARTIN, JENNIFER MANUEL & WILLIAM MILLER; UNIVERSITY OF NEW MEXICO ELEMENTER I MITI EN GLOBAL

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Motiverende samtale med elever

Motiverende samtale med elever Motiverende samtale med elever Rådgjervarkonferansen. 12.11.2014 Fredrik Sylvester Jensen Stiftelsen Bergensklinikkene Program Historikk og generelle prinsipp Kommunikasjonsferdigheter Endringsprosessen

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv.

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv. Motivasjon/ endring https://www.youtube.com/results?search_query=inspirerende+mikael+ander sson Få människor at tänka til, få et annat perspektiv, få ideer och tankar som man kanskje inte tidigare har

Detaljer

NFRAM Kognitiv terapi og MI. November 2015 Eline Borger Rognli

NFRAM Kognitiv terapi og MI. November 2015 Eline Borger Rognli NFRAM Kognitiv terapi og MI November 2015 Eline Borger Rognli Behandling og atferdsendring - Kognitiv terapi - Motivational Interviewing (MI) Ulike tilnærminger, metoder og strategier å ha i den terapeutiske

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU fordypningskurs samling 2

MOTIVERENDE INTERVJU fordypningskurs samling 2 MOTIVERENDE INTERVJU fordypningskurs samling 2 17.september 2013 v/ Ann- Heidi Nebb, psykologspesialist KoRus- Nord Innspilling av MI- samtaler Endringssnakk hente frem og u9orske tanker, følelser og u

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut Jeg kan mye om radikalisering og voldelig ekstremisme 1. Ja 2. Nei Drøft to og to: Hva i ditt yrke gjør deg egnet til

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Motiverende Intervju - Innføringskurs Mosjøen 27 og 28.april Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord

Motiverende Intervju - Innføringskurs Mosjøen 27 og 28.april Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord Motiverende Intervju - Innføringskurs Mosjøen 27 og 28.april 2017 Rådgiver Liv Salen, KoRus-Nord http://www.korusnord.no/ Torsdag 27.april kl.09:00 16:30 09:00-09:30 Registrering og kaffe 09:30-10:30 Motivasjon

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP)

STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG STUDIEPLAN FOR MOTIVERENDE INTERVJU (MI) I NAV 2015V (15 SP) Godkjent av Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag,? desember 2014

Detaljer