Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1"

Transkript

1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning Fortsatt reduksjon i antall årsverk Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Stabile provisjonsinntekter i kroner Moderat utlånsutvikling Stabil innskuddsvekst og innskuddsdekning God likviditet med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Viktige hendelser i 3. kvartal Forslag om etablering av sparebankstiftelse Avtale om salg av skadeforsikring for Terra Forsikring AS er sagt opp Salg av Frende Skadeforsikring AS startet i midten av oktober. Q1234 3

4 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 0 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett 2 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) - Frende Skadeforsikrning AS - Frende Livsforsikring AS Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance Brage Finans (eierandel %) - Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i sammen med 9 andre sparebanker Q1234 4

5 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. (MNOK) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader *) Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat % I prosent av forvaltningskapital 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q 2Q 3Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader *)Ordinære driftskostnader ekskl. engangseffekter Q1234 5

6 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,63 % 1,60 % 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,34 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Netto verdiendring og andre inntekter 0,16 % 0,25 % 0,17 % 0,17 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % Ordinære kostnader 1, % 1,16 % 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,14 % 0,07 % 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 0,89 % 0,98 % 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Ordinære kostnader i % av inntekter 55,3 % 55,6 % 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Driftskostnader i % av innt. (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Årsverk Q1234 6

7 Resultat per (konsern) (MNOK) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 234 1, ,71 Netto provisjonsinntekter 50 0, ,38 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 26 0,18 4 0,03 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,01 Sum driftskostnader 142 0, ,27 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 15 0, ,16 Resultat før skatt 155 1, ,70 Egenkapitalavkasting 9,2 % (5,5 % per ) Q1234 7

8 Balansetall (Konsern) (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 7,4 % 8,7 % Personmarked 6,8 % 9,3 % Næringsliv 8,3 % 7,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 7,6 % 6,7 % Personmarked 7,4 % 6,4 % Næringsliv 7,8 % 7,3 % Innskuddsdekning 59,7 % 59,6 % PM-andel utlån 63,7 % 64,0 % Q1234 8

9 KREDITTOMRÅDET Q1234 9

10 Brutto utlån per ,7 % 12 mnd. vekst: PM : 6,8% BM : 8,3 % 4,0 % 12,8 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft 2,0 % 4,5 % 2,4 % 4,1 % 6,5 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Brutto utlån:,4 MRD NOK. (9,7 MRD NOK i 3.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK i 3.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234

11 Kredittvekst,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst PM Noe høyere vekst enn Norge feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 Norge, husholdninger feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. HSB, personkunder aug. Kredittveksten i foretakene 12 m nds vekst BM Stabil utvikling i kredittvekst over tid 25,0 %,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q

12 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 84 % 84 % 81 % 81 % 80 % 60 % 40 % % 0 % % 11 % 13 % 13 % 3 % 2 % 2 % 2 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. (Ikke klassifisert engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene.) 0 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 52 % 54 % 52 % 49 % 25 % 24 % 27 % 30 % 19 % % 17 % 19 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

13 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 2.kv 3.kv Mill. kr. Tap Tap i % av brutto utlån 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Mill. kr. 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

14 FINANSIERING Q

15 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er 80 % (brutto) Innskuddsdekning på 59,7 % i konsernet og 71,3 % i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 1 MRDNOK i løpet av Q4 og 11 Forfallsstruktur finansiering per Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo Q

16 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 126 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 39 % (Lån i % av eiendomsverdi) Per var andel utlån til boligkredittselskapet 15 % av det totale utlånsvolumet kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv. 2.kv. 3.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt Q

17 Innskudd fra kunder per ,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring 61,1 % 12 mnd. vekst: PM : 7,4 % BM : 7,8 % Totalt: 7,6 % 5,5 % 3,0 % 5,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 1,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Kommuner 8,4 % Forsikring og finnasielle foretak 93 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

18 Innskuddsvekst Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Norge, husholdninger HSB, personkunder Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst Stabil likviditet hos bedriftskundene 40,0 % 30,0 %,0 %,0 % 0,0 % -,0 % feb.07 mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov.08 feb.09 mai.09 aug.09 nov.09 feb. mai. aug. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Norge, foretak HSB, næringskunder Q

19 VERDIPAPIRER Q

20 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,5 % av konsernets forvaltningskapital Industri, Norge 16 % Sektorfordeling Kraft, Norge 7 % Statsgar./Komm. 11 % OMF Norge 19 % Deponi for F-lån MNOK 945 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Økende andel covered bonds God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca. 2,2 år Ratet portefølje er innenfor bankens strategi Finansforetak, Utland 7 % BBB+ 17 % BBB 15 % Finansforetak, Norge 31 % Fordeling rating BBB- 1 % AAA 21 % OMF Utland 9 % AA 19 % A- 11 % A 7 % A+ 5 % AA- 4 % Q1234

21 EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS Q

22 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 11,8 % 12,7 % Kjernekapitaldekning 11,5 % 12,3 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Totalkapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,5 % 13,1 % Kjernekapitaldekning inkl. 50% av resultatet: 12,2 % 12,7 % Illustrert utvikling forvaltning og kapitaldekning (uten tilført ny egenkapital) 30 15,0 % Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %. Målsetting for kjernekapitaldekning er på plass. Det vurderes tiltak for å styrke kapitaldekningen. mrd. kr Forvaltningskapital Kjernekapitaldekning,0 % 5,0 % 0,0 % Q

23 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Nordisk Finans Invest AS ,9 MP Pensjon ,0 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vekst ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Kirksæter, Per ,1 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,0 Brage Invest AS ,9 Haslum Industri AS ,4 Sivesind Invest AS ,8 Sparebanken Vest ,0 Institutt for sammenligning ,8 Terra utbytte ,1 Toten Sparebank ,6 Nordea Bank Norge AS ,0 SEB Private Bank S.A ,6 Sum største eiere ,6 Sum største eiere ,4 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

24 Etablering av Sparebankstiftelsen Helgeland Bakgrunn Finansieringsvirksomhetsloven av 1. juli 09 Ga føringer for bla utbyttepolitikk bør legge til rette for at uønsket uvanning ikke finner sted likebehandling av kapitalklassene Ønske om å gjøre egenkapitalbeviset mer forutsigbart for investor Bankens nye utbyttepolitikk januar Støtter opp om lovens intensjon om å unngå utvanning, samt tilbakeholde deler av overskuddet i virksomheten (inntil 50 % kontantutbytte) Er likt med de fleste andre egenkapitalbevisbankers utbyttepolitikk Bankens kapitalstruktur og eierbrøk Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) gir høye gaveutbetalinger Bankens egenkapitalbevisbrøk er blant de laveste Lav eierbrøk og lavt volum på Oslo Børs gjør beviset mindre attraktivt Bankens fremtidige kapitalbehov Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av egenkapital fremover Viktig å etablere en god og langsiktig kapitalkilde for banken Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) gir utfordringer ved emisjoner Viktig å legge til rette for høyere likviditet i egenkapitalbeviset Q

25 Eierandels-/grunnfondskapital i andre banker Noen beregnede forholdstall (fordelingsbrøk) i andre sparebanker Helgeland Sparebank GFK/EK 76/24% P/B 0,77 SB1 SR GFK/EK 34/66% P/B 1,46 SB Vest GFK/EK 80/% P/B 0,93 SB1 SMN GFK/EK 39/61% P/B 1,35 SB1 Nord Norge GFK/EK 65/35% P/B 1,41 SB Møre GFK/EK 54/46% P/B 1,01 Sandnes SB GFK/EK 44/56% P/B 0,70 SB Sogn og Fjordane GFK/EK 13/87% P/B I/A SB 1 Ringerike Hadeland GFK/EK 12/88% P/B 1,32 SB Øst GFK/EK 51/49% P/B 1,01 Rygge Vaaler SB GFK/EK 79/% P/B 0,79 GFK = grunnfond + gavefond + kompensasjonsfond EK = eierandelskapital + utjevningsfond + overkursfond P/B = Pris/børskurs / Bokført verdi Alle tall per 2 Q (unntak av Sogn og Fjordane og Sparebank 1 Ringerike Hadeland - her er vedtakene i bankene lagt til grunn pga gjennomførte konverteringer av grunnfond i forbindelse med strukturtiltak Q

26 Hvorfor sparebankstiftelse? 2 Hovedgrunner: Banken ønsker å sikre kapitaltilgangen fremover Sparebankstiftelsens grunnkapital skal være investert i egenkapitalbevis i opprettende sparebank Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden og en profesjonell investor En sparebankstiftelse har ingen eierbegrensninger Banken ønsker å legge til rette for bedre likviditet i egenkapitalbeviset og etablere en større investorbase Ytterligere positive effekter: Stiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens egenkapitalbevis Bidra til økt likviditet og bedre kursutvikling i HELG Etter hvert spre risikoeksponeringen mot flere banker/bransjer Lokalt opparbeidet kapital forblir eiet av lokalsamfunnet Nærhet til banken Spesielt i forhold til organiseringen av gaveutdelingene til samfunnet Tilrettelegges for jevnlig kontakt mellom stiftelsen og banken Bankens verdiskapning er viktig for stiftelsen og vise versa Q

27 Begrunnelse for valg av ny brøk Grunnfondskapitalen skal fortsatt ivareta funksjonen som første bufferkapital (dvs. nedskrives før eierandelskapital) Grunnfondskapitalen påvirker delingsbrøk v/fordeling av overskudd Kapitalstrukturen skal være egnet til å tiltrekke seg ny egenkapital på optimale vilkår Ny brøk bør også tilpasses behov for gaveutdeling fra Helgelandsfondet og Helgelandsstiftelsen Erfaringsmessig vil et grunnfond på 25 % gi grunnlag for tilstrekkelig volum til gaveutdelinger Sparebankstiftelsen skal være langsiktig eier og være i stand til å delta i fremtidige emisjoner Vekt på å oppnå et tilstrekkelig stort volum for å legge til rette for økt likviditet i egenkapitalbeviset HELG Q

28 Størrelse på stiftelsen Ny eierbrøk Overskuddsdeling iht. gjeldende utbyttepolitikk Overskuddsdeling ved forventet overskudd etter skatt i på 130 mill. kr. 50% Utdelt utbytte Eierandelskapital (kontantutbytte) Grunnfond (gaver) Dagens Brøk EK-bevis eiere Samf./ Egeneid EK-bevis eiere Ny Brøk Samf./ Egeneid Eierandel 26,5 % 73,5 % 75,0 % 25,0 % Utbytte Utjevningsfond Gaver Sparebankens fond Sum disponert Resultat etter skatt Eierandelskapital Kapitalfordeling Kapitalinnskudd stiftelse % Tilbakeholdt utbytte (til balanse) (utjevningsfond) Grunnfond (sparebankens fond) Stiftelsens eierandel etter omdanning Øvrige EK-beviseiere Kontantutbytte stiftelsen (mill.kr) Sum avkastning stiftelsen (andel utbytte og utjevningsfond i mill.kr) Dagens Brøk 0 0 % Ny Brøk 65 % 35 % Gaver vil primært håndteres ved utdeling fra bankens gavefond Helgelandsfondet og gavestiftelsen Helgelandsstiftelsen. Sparebankstiftelsen vil i de første årene dele ut minst mulig gaver til fordel for å bygge opp kapital for fremtidig deltakelse i kapitalutvidelser i Helgeland Sparebank Q

29 Stiftelsens formål Legger overordnede føringer for stiftelsens virksomhet Stiftelsens formål er at stiftelsen skal forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Helgeland Sparebank skal videreføre sparebanktradisjoner og understøtte Helgeland Sparebank i bankens virksomhet ved deltakelse i kapitalutvidelser og på annen måte kan utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål Q

30 Rammer for eierskapet i banken Stiftelsen blir ved etableringen en stor og dominerende egenkapitalbeviseier men kan etter hvert redusere sitt eierskap Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap økes samtidig til 40 %, maksimum ut fra lovgivningen Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig og tilsvarer 35 % eierandel i bankens egenkapitalbevis Overskytende eierandel defineres som omløpsbevis som kan omsettes i markedet Risikospredning av forvaltningen av stiftelsens kapital tilsier også at stiftelsen etter hvert vil bygge ned sin eierandel i banken Q

31 Gjennomføring etablering sparebankstiftelse Ny eierbrøk vil få virkning fom , forutsatt Finanstilsynets og Finansdepartementets godkjenning Overskudd i vil da bli fordelt på grunnlag av ny eierbrøk Forutsetter registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret før Konverteringen skjer til bokført verdi bak hvert egenkapitalbevis Bokført verdi pr egenkapitalbevis pr er 57,33 kr Ny eierbrøk gir ingen inn- eller utvanning av eksisterende egenkapitalbeviseiere Eierandelskapitalen øker fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr Antall egenkapitalbevis øker fra 6,6 millioner bevis til 18,7 millioner bevis, hvert pålydende 50 kr Stiftelsen får tildelt 12,1 millioner egenkapitalbevis vederlagsfritt fra banken, samt 5 millioner kroner i likvide midler fra Helgelandsfondet ved opprettelsen Q

32 HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER Q

33 Hovedprioriteringer fremover Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Sterkt fokus på styrking av utlånsmarginene Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok Q

34 Utsikter fremover Sparebankstiftelsen Etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital. Arbeidet med etableringen har høy prioritet fremover, og det forventes at stiftelsen vil være etablert ved årsskiftet, forutsatt at nødvendige godkjenninger er på plass. Næringslivet på Helgeland er preget av optimisme Det er stor aktivitet knyttet til utbyggingen av Helgelandsbase (oljevirksomhet). Det tildeles service og vedlikeholdskontrakter lokalt fra Statoil og BP, som gir grunnlag for optimisme og ringvirkninger for lokalt næringsliv. Videre er det til dels stor utbygging innen varehandelen med flere nye sentre og handelsparker Oppdrettsnæringen opplever høye priser og har gode utsikter fremover de neste par årene. Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig Q

35 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (0 %) ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (0 %) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (0 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (0 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap ( %) Q

36 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234

PRESENTASJON. regnskap 4. kvartal 2009 2009Q1234 PRESENTASJON regnskap 4. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 4. kvartal (30..06-31.12., konsern) Nettorente lik forrige kvartal, økning fra 1. halvår Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Reduserte

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009

PRESENTASJON regnskap 1. kvartal 2009 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Q1234 Hovedtrekk i 1.kvartal (konsern) Lavere nettorente Økt fundingkostnad Lavere avkastning på egenkapitalen som følge av redusert markedsrente Økt sikringsfondsavgift

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2008

Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fortsatt stabil og god nettorente Fallende netto provisjonsinntekter som følge av bortfall av gebyrinntekter og overgang til Frende

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland

Administrerende banksjef Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 21.02.12 Resultat Helgeland Sparebank 2011 Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1 Helgeland Sparebanks distribusjonsnett Himmelblålandet Vågaholmen Herøy Lurøy

Detaljer

Historisk godt resultat i 2007

Historisk godt resultat i 2007 Historisk godt resultat i 2007 Hovedtrekk 2007 (2006) (Konsern) Driftsresultat før skatt 244 mill (159 mill) Nettorente 2,34% (2,27%) Kostnader 1,52% (1,64%) Egenkapitalavkastning 14,8% (10,0%) Vekst utlån

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E

En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK. Foreløpig årsregnskap 2006 H E L G E L A N D D E R D U H Ø R E R H J E M M E "En drivkraft for vekst på Helgeland" HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2006 Hovedtall per 4.kvartal 2006 (MNOK) (Morbank) 31.12.2006 31.12.2005 Resultat før skatt 154 57 Resultat etter skatt 106

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Mo i Rana, 31. mars 2008 Mo i Rana, 29. april 2008. Thore Michalsen Inger - Lise Pettersen Bjørn Johansen Fungerende styreleder. Ansatterepr.

Mo i Rana, 31. mars 2008 Mo i Rana, 29. april 2008. Thore Michalsen Inger - Lise Pettersen Bjørn Johansen Fungerende styreleder. Ansatterepr. 0 Helgeland Sparebank, 1. kvartal 2008 et Hovedtrekk (sammenligning 1. kvartal 2007) Resultat før skatt 41 mill. kr. (83) Nettorente 2,24 % (2,30 %) Egenkapitalavkastning 8,5 % (13,5 %) Resultat per gr.fondsbevis

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer