Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012.

2 Innledning Det vises innledningsvis til styresak 131/11 B hvor budsjett 2012 ble vedtatt. I henhold til sin investeringsevne må redusere sitt investeringsnivå med 35 mill kroner i Dette med bakgrunn i at ikke oppnådde resultatkravet i I denne saken presenteres forslag til revidert investeringsbudsjett for Det er tidligere vedtatt 5-årig investeringsplan som er lagt til grunn for utarbeidelsen av detaljene for det reviderte investeringsbudsjettet i Detaljeringen og finansieringen fremover i tid i årene etter 2012 er ikke utført nå i revideringen av investeringsbudsjett Foretaket vil våren 2012 arbeide med rullering av 5-årig investeringsplan for perioden og administrerende direktør vil framlegge styresak om dette i styremøte Investeringsforslaget er som tidligere delt inn i kategoriene nybygg, medisinteknisk utstyr (MTU), og andre investeringer. Opprinnelig finansieringsplan styresak 131/11 B Kontantstrøm til å dekke investeringar: Beløp i heile tusen kroner Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Opptak av ekstra lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver /- annet Finansieringsgrunnlag investeringar mill til BUPA er lagt i 2010, ble utbetalt i 2007 Beløp i heile tusen kroner Nybygg Medisinteknisk utstyr Anna Sum investeringer Korrigert i invest for MTU og Anna for 2014, 2015 og litt i 2012 Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) (988) (37 906) Overføring av "rest-likviditet" til året etter Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering Tatt i betrakting de endrede forutsetninger som inntraff i slutten av 2011, herunder et negativt resultatavvik på 35 mill mot budsjett, må gjøre nødvendige endringer i investeringsbudsjettet for Videre er også det reelle forbruket i 2011 på flerårige investeringsprosjekter kjent, og oppdaterte tall for hvor mye ubrukt likviditet som overføres inn i 2011 er også hensyntatt i foreliggende forslag til styret. Nedenfor er det laget en oppdatert kontantstrømsoppstilling som viser forslag til finansiering av investeringer i 2012, og som hensyntar de endrede forutsetningene.

3 Revidert finansieringsplan 2012 Kontantstrøm til å dekke investeringar: Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver +/- annet Finansieringsgrunnlag investeringar Nybygg Medisinteknisk utstyr Anna Sum investeringer Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag ( ) Overføring av "rest-likviditet" til året etter Korrigert avvik mellom investeringsplanar og finansiering De nye forutsetningene som er hensyntatt er: Nedskriving anleggsmidler på 1,5 mill Resultatavvik på -35,0 mill i forhold til vedtatt resultat Helse Vest RHF vedtok i styremøte i februar å innvilge økte internt lån til med 40 mill, dette gir totalt et internt lån på 90 mill i 2012 Oppdaterte beregninger av rest-likviditet overført fra 2011 Oppdaterte anslag for hvor mye som etter en realistisk tidsplan kan utføres i 2012 på de flerårige prosjektene Oppdatert investeringsbudsjett for MTU som hensyntar at en tredjedel av kostnaden kommer etter leveranse og verifisering. Dette gjør at deler av kostnaden for PCI-utstyr kommer i 2013 Revidert finansieringsgrunnlag investeringer for 2012 vil være på 258,8 mill, med en negativ endring på 33,5 mill. I forhold til styresak 131/11 B er det nå i revidert investeringsbudsjett 2012 tatt hensyn til at det overføres 38 mill mer til 2012 av restlikviditet enn antatt i desember 2011 mill.

4 Revidert investeringsbudsjett 2012 foreslås da som følger: Spesifikasjon av investeringar Bygg: BUPA Stavanger DPS MOBA ny etasje Kardiologisk intervensjon SUM Bygg MTU-utstyr: Enkeltutstyr 5 mill og større: Strålemaskin Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / Opr.Lamper CT-akutt PCI-lab2 (angio) Skjelettlab 7/8/ Dagkirurgi PCI-lab1 (angio) Mobile C/G-buer Utstyr mindre enn 5 mill : Forskning / Ny teknologi Kjøp under 5 mill - Divisjon Kirurgisk Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk Kjøp under 5 mill - Divisjon Medisinsk Service-MTU Kjøp under 5 mill - Divisjon Kvinne-barn Kjøp under 5 mill - Dalane DMS 200 Kjøp under 5 mill - Felles SUS Reduksjon/ Økning SUM MTU Annet Lovpålagt / HMS Ombygging/bygging for MTU Ambulansar & biler m.m Følgekostnader IKT 500 Vest bygg utskifting av heiser 2400 Reduskjon / økning SUM annet SUM investeringar Oppsummert investeringer Det er den finansielle evne som avgjør investeringsnivået i foretaket. har fått innvilget et internt lån fra Helse Vest RHF på 90 mill. Dette bidrar til at har finansiell evne til å gjennomføre revidert investeringsbudsjett I foreliggende forslag er det satt inn oppdaterte, realistiske tall for forbruk på flerårige prosjekter, oppdaterte tall for overført rest-likviditet fra 2011 og tatt hensyn til resultatavviket i 2011 på 35 mill. Nedtaket på 35 mill kroner i revidert investeringsbudsjett er gjort på følgende måte: 2 PCI laboratorier er redusert fra 40 mill til 28 mill 12 mill kommer først til betaling i 2013, i tråd med foretakets prinsipp for hvordan dette skal føres. Utstyret vil bli levert sent i 2012 etter at de korresponderende bygningsmessige arbeidene er utført. Antatt forbruk på Stavanger DPS blir redusert med 13 mill i år samsvarende med det man maksimalt kan regne med å klare å få gjort av investeringer i prosjektet i Dette på bakgrunn av forventet tidsplan og fordi prosjektet fikk overført 15,8 mill til bruk i 2012 som stod ubrukt fra Totalkostnaden i prosjektet er uendret og de 13 millionene som reduseres i 2012 blir overført til Nødnett blir i sin helhet overført til 2013, da signalet er at sentral fremdrift i prosjektet ikke utløser investeringsbehov i Det vil bli overført 10 mill til Med den foreslåtte reviderte investeringsplanen for 2012 kan alle vedtatt byggeprosjekter gå videre i henhold til plan. Det er viktig at byggeprosjektene går videre med fullt tempo, samtidig som to laboratorier for kardiologisk intervensjon kommer på plass så raskt som praktisk mulig. MTU-investeringene og andre investeringer gjennomføres i tråd med styrets tidligere vedtak i sak 131/11 B.

5 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre nødvendige omprioriteringer innenfor revidert investeringsplan 2012

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer