Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget"

Transkript

1 Mathopen skole Fagplan: Naturfag Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler. Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data. Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger.' FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn trinn NATURFAG 28, ,5 29, ,5 timer

2 Naturfagopplæringen drives etter en helhetlig og systematisk plan som viser: mål fra K-06 som er brutt ned slik at det vises hvilke mål som skal være nådd etter aktuelle klassetrinn sammenheng mellom kunnskaper om læring i naturfag, og skolens metodevalg oversikt over materiell og organiseringsformer som støtter skolens metodevalg gjennom naturvitenskapelige arbeidsmetoder ha et tydelig fokus på eleven som forsker både ute og inne, bygget på NORM Nysgjerrighet Opplevelse Refleksjon Mestring organisering og gjennomføring av det flerfaglige emnet teknologi og design strategi for sikring, utvikling og deling av lærernes kompetanse gjennomføring av naturfagprosjekter som innebærer presentasjon, dokumentasjon og publikasjon av prosjektene Planen er gjennomgående for klassetrinnene 2

3 Støttespillere Pilotskoleprosjekt (Livet i fjæra) - Havforskningsinstituttet - Høgskolen i Bergen (naturfagsavdelingen) Vitenskapelige senter - Vilvite, Bergen vitensenter Nærmiljø - Et rikt mangfold av biotoper ved saltvann, ferskvann og i skog. - Godvik skole - Håkonsvern orlogsstasjon - Mathopen Idrettslag - Loddefjord Idrettslag - Alvøen gård (Fasmer) Lokale bedrifter - Hydraulikk Competance AS (HyCom) 3

4 Materiell Lærebøker: Skolen trenger nytt læreverk i faget. Bruker på nåværende tidspunkt klassesett av "Terrella" fra trinn og Regnbuen fra trinn, samt supplering fra diverse andre verk. I tillegg er noe av naturfagsundervisningen er nettbasert. Faggruppe: Det er 5 lærere i faggruppen i naturfag. Disse arbeider med å legge til rette for god naturfagundervisning ved skolen. Oppgavene til faggruppen er blant annet: gi tips, holde oversikt, finne faglitteratur, oppdatere utstyr, arbeide med helhetlig plan og være kontaktledd til VilVite og skolens støttespillere i nærmiljøet. Rom: Utstyr: Skolen er i startfasen av å opprette et eget naturfagrom. Dette rommet vil inneholde smartboard, dataloggere og annet digitalt utstyr. Alt naturfagsutstyret på skolen har blitt samlet og organisert i skap ved naturfagrommet. Se ellers eget skjema for utstyr. Uteskole Bøker Annet 1 stk øks 5 stk håv 15 stk hoppetau 5 stk insekthåv 1 stk liggeunderlag 3 stk stormkjøkken 1 stk kanne 1 ryggsekk 2 stk flytevest 4 stk vekter (til 2,5 kg) 5 stk grillspyd Div tau 2 sitteunderlag 10 stk blikkboks 2 stk fossekall 6 stk kniver 3 målebånd (opp til 20 m) 1 vekt (til 5 kg) Dyr i farger (1) Planter i fremmede land (16) Fisken i farger (14) Fuglen i farger (3) Pattedyr (5) Floraen i farger (5) Livet i fjæra (3) Ute på sjøen (22) Nyttevekster (3) Sommerfugler (1) Dyreliv i vann og vassdrag (1) Handlingsplan for kildesortering (1) Edelstener og smykkestener (1) Lære med skogen (1) Div leksika "Dyrenes liv" (flere) Matsopper i skog og mark (2) Småkryp (1) Legeplanter (1) Fugler (1) Insekt (1) Kystflora (1) Insekt og småkryp i norske skoger (1) Bokfinker (1) 10 stk mikroskop 2 stk hjerter Kart og orienteringsposter 3 stk batteri 6 stk krokodillekrok 1 stk linse 1 hoggorm 1 stokkand 1 lundefugl 1 hare 1 insektsamling 3 regensrør 2 nedbørsmåler (nye) 20 stk (ca) ledninger til elektriske forsøk 10 stk kartmapper (røde) 20 speil 1 boks med magnet og jernsulfid 1 sett med småmagneter Digitalt: Grunnpakke NORM + 1 smartboard 4

5 Vurdering Strategier for vurdering ved utforskende arbeidsmåter - Gi elevene læringsmålene og kjennetegn på måloppnåelse før undervisningsøkta ( trinn) Læringsmålene må være tydelige for elevene, det er derfor viktig at læreren beskriver hva som kjennetegner et godt arbeid. For at elevene skal finne veien til målet, må de vite hva som er forventet av dem. - Lær elevene å vurdere eget og andres arbeid ( trinn) Ved at elevene benytter seg av kjennetegn på måloppnåelse og gir hverandre beskrivende tilbakemeldinger får de innsikt i hvor de står i utviklingen i sin egen læring knyttet til læringsmålene. - La elevene reflektere over eget arbeid både prosessen og resultatet ( trinn) Elevene skriver logger der de reflekterer over arbeidsprosessen og hvordan de skal nå målene. Ved både prosjekter og åpne forsøk vil det være nyttig med logger der elevene reflekterer over planlegging, gjennomføring og resultatet av arbeidet. Få innsikt i elevenes arbeid gjennom å ( trinn): Sette seg ned sammen med elevene og lytte Gjennom en observatørrolle kan læreren, i perioder hvor elevene arbeider selvstendig stille oppklarende spørsmål, men ellers ikke interferere. Det er særlig aktuelt når elevene jobber produktivt på egenhånd, når læreren kommer til en gruppe som ikke har vært besøkt på en stund, i en tidlig fase i et elevprosjekt, eller når elevene jobber intenst med å løse et problem og lærerens inngripen kan gjøre at de mister muligheten til å finne løsningen selv. Stille spørsmål Still elevene spørsmål som stimulerer elevene til aktiv undersøkelse og observasjon, og som oppmuntrer til å finne forklaringer og løsninger. Slik får læreren innsikt i hva elevene tenker, og læreren blir rollemodell for språkbruk som elevene selv kan anvende for hverandre. Dele ny informasjon eller nytt materiale med elevene Del ny informasjon med elevene som fører dem videre, for eksempel en avisartikkel eller et nytt måleinstrument som læreren mener de har behov for. Hvordan de håndterer denne nye informasjonen gir læreren innsikt i hvor elevene står. Få i gang samtaler om naturfaglige spørsmål Slike samtaler er en naturlig del av utforskende arbeidsmåter mens elevene planlegger, gjennomfører og forsøker å forstå. Samtalene gir også læreren verdifull innsikt i elevenes utvikling mot læringsmålene. 5

6 Kompetansemål i naturfag Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen arbeidsmåter arbeidsmåter - Observere og undre seg over naturopplevelser gjennom faste utedager. - Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen - Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. - Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen. Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Mangfold i naturen Mål for opplæringen er at arbeidsmåter arbeidsmåter 6

7 gjenkjenne og beskrive non plante- og dyrearter og sortere dem beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert - Gjenkjenne og beskrive noen dyrearter. - Observere levende vesener i naturen. - Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen. - Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem. - Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert.. Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Kropp og helse Mål for opplæringen er at sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne arbeidsmåter arbeidsmåter - Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. - Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne. - Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen. - Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne. Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Verdensrommet Mål for opplæringen er at beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre arbeidsmåter arbeidsmåter Årstidene: høst, vinter, vår og sommer. 7

8 observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året - Observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene arbeidsmåter arbeidsmåter - Sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene. - Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene. Kompetansemål Kriterier 1. trinn Kriterier 2. trinn Teknologi og design Mål for opplæringen er at lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget Vurdering arbeidsmåter arbeidsmåter - Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget. - Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget. 8

9 Kompetansemål etter 4. trinn Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler arbeidsmåter arbeidsmåter - Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter. - Innhente og systematisere data og presentere resultatene muntlig. Innhente og systematisere data og presentere resultatene via IKT og digitale hjelpemidler. bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Mangfold i naturen Mål for opplæringen er at samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid arbeidsmåter arbeidsmåter - Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter - Observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid. 9

10 samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er argumentere for forsvarlig framferd i naturen - Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. - Argumentere for forsvarlig framferd i naturen. - Samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde. Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Kropp og helse Mål for opplæringen er at samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen arbeidsmåter arbeidsmåter - Samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen. beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er. - Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer. - Observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner. 10

11 samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse Samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. - Samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Verdensrommet Mål for opplæringen er at finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon arbeidsmåter arbeidsmåter Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. Gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon. - Finne informasjon med og uten digitale verktøy. - Gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen. Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at arbeidsmåter arbeidsmåter 11

12 beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør - Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer. - Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning. Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger. - Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør. Kompetansemål Kriterier 3. trinn Kriterier 4. trinn Teknologi og design Mål for opplæringen er at planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen Fra idé til ferdig produkt beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre arbeidsmåter arbeidsmåter - Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt. - Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre. 12

13 gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet - Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet. Vurdering 13

14 Kompetansemål etter 7. trinn Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe du lurer på lage en hypotese og teste den ut ved å gjøre forsøk trekke naturfaglig informasjon ut fra en tekst Yggdrasil 5 (s. 6-16) Fra nysgjerrigper til forskerspire fortelle om Kristian Birkeland og hans forskning fortelle om Marie Curie og hennes oppdagelser fortelle om hvordan en naturvitenskapelig forsker arbeider, og hvordan juksemakere kan oppdages Yggdrasil 7 (s. 6-20) Gode og dårlige forskere trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier bruke digitale hjelpemidler og 14

15 naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Mangfold i naturen Mål for opplæringen er at undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter beskrive kjennetegn ved navnet på, og oppgavene til de ulike plantedelene beskrive hva som gjør at noen planter tilhører samme familie beskrive hva som skjer når en plante pollineres fortelle hva som gjør at insektene besøker forskjellige blomsterplanter beskrive hva som skjer når et frø spirer beskrive skjelettet til noen virveldyr Yggdrasil 6 (s ) Vakre vekster Yggdrasil 6 (s ) fortelle om fordøyelsesorganer Yggdrasil 7 (s ) 15

16 virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre planlegge og gjennomføre undersøkelser i en dam eller innsjø beskrive kjennetegn til amfibier undersøke og beskrive noen små dyr som lever i dammer og innsjøer fortelle om næringskjeden i ferskvann beskrive noen fisker som lever i ferskvann beskrive noen rov-, ande- og vadefugler som holder til ved ferskvann planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen beskrive noen kjennetegn til meitemark og tusenbein Yggdrasil 5 (s ) Der det er vann, er det liv Yggdrasil 5 (s ) Små dyr med store oppgaver fortelle om C. von Linné og hans arbeidet med planter og dyr fortelle om C. Darwin og evolusjonsteorien fortelle om A. Flemming og penicillinet beskrive noen dyr som lever ved bekken planlegge en undersøkelse i en bekk eller elv beskrive kjennetegn til fisker og smådyr som lever i bekker og elver fortelle hvorfor fugler synger om våren fortelle hvilke miljøfarer som truer mange elver og bekker Virveldyr har ryggrad Yggdrasil 6: (s. 6-18) Store og viktige oppdagelser Yggdrasil 6: (s ) I bekkedalen til noen dyr navnet på noen av plantene og dyrene som lever i strandkanten planlegge og gjennomføre undersøkelser i strandkanten forklare hva tang og tare er dyrene som holder til i tang- og tareskog, lever forklare hva en næringskjede i havet består av forklare hvorfor noen fuglearter oppsøker fuglefjell om våren og sommeren navnet på noen fugler som lever i fuglefjellet planter som lever på fjellet, er tilpasset et Planteetere fordøyer kostfiber Yggdrasil 7 (s ) Den lange kysten Yggdrasil 7 (s ) Høye fjell og vide vidder 16

17 bruke en bestemmelsesnøkkel beskrive noen små planteetere, rovdyr og nedbrytere beskrive ulike edderkopper navn på planter og dyr som lever i barskogen planlegge og gjennomføre undersøkelser i en barskog beskrive hva som kjennetegner en barskog fortelle om noen av dyrene som lever i barskogen undersøke og beskrive noen sopper og moser Yggdrasil 6: (s ) I barskogen værhardt klima forklare hva lav er navnet på noen lav og fjellplanter noen fugler og andre dyr klarer seg på fjellet om vinteren sammenligne dyr og menneskers strategier for å takle snø og kulde beskrive sporene til noen dyr beskrive kjennetegn ved noen varmekjære trær forklare funksjonen til bladene undersøke noen planter beskrive noen dyr som lever i edelløvskogen beskrive de norske krypdyrene Yggdrasil 6: (s ) I edelløvskogen 17

18 fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske fortelle hva som skjer når mennesker eller husdyr påvirker naturen fortelle hvordan reinen brukes i samisk tradisjon Yggdrasil 5 (s ) Landskapet blir forandret Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Kropp og helse Mål for opplæringen er at beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner fortelle om noen av oppgavene til hjernen beskrive hva som skjer fra et sanseorgan registrer noe, til vi forstår det vi ser, hører, lukter eller kjenner øyet er bygd opp, og hvordan vi kan se fortelle hva synsbedrag er Yggdrasil 5 (s.64-82): Menneskehjernen forklare hva som skjer når du puster forklare hvordan hjertet arbeider forklare om blodet og blodomløp forklare hvordan nyrene fungerer Yggdrasil 6 (s ) Mennesket, et mirakel beskrive skjelettet Yggdrasil 6 navnet på ulike næringsstoffer som finnes i mat fortelle hvilken oppgave de ulike næringsstoffene har forklare hvordan maten passerer gjennom fordøyelsessystemet Yggdrasil 7 (s.44-57) Uten mat og drikke 18

19 og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg skjelettet er bygd opp musklene får kroppen til å bevege seg (s ) Skjelett og muskler forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler forklare hva som skjer når noen blir forelsket fortelle om heterofili og homofili forklare hvilke kroppslige forandringer som skjer under puberteten fortelle om befrukting, svangerskap og fødsel Yggdrasil 5 (s ) Ti, tolv, snart tretten diskutere hvordan dere kan gjøre egen, selvstendige valg beskrive hvilke farer, helseskader og problemer alkohol og tobakk kan gi forklare farer og helseskader ved bruk av narkotika Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Yggdrasil 7 (s ) Tenk selv! 19

20 Verdensrommet Mål for opplæringen er at beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen jorda beveger seg i forhold til sola, Hvordan det blir dag, natt og forskjellige årstider og forskjellige månefaser - fortelle hva mørketid og midnattssol kommer av beskrive planetene og andre himmellegemer i solsystemet naturvitenskapen mener jorda ble til Yggdrasil 6 (s ) Verdensrommet Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at 20

21 undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene undersøkelse og beskrive noen vanlige mineraler og bergarter fortelle om noen metallmineraler og malmer bergarter dannes gjennomføre forsøk med magneter beskrive magnetenes egenskaper beskrive jordas magnetfelt beskrive hva en elektromagnet er, Yggdrasil 5 (s ) Spennende steiner Yggdrasil 5 (s ) Morsomme magneter gjøre forsøk med lyd og forklare hva som skjer når vi lager lyd vi kan høre og forstå lyder forklare hva støy er og hvordan vi kan skjerme oss mot den beskrive hva ultralyd er, og hvordan dyr og mennesker bruker ultralyd Yggdrasil 6 (s ) Lyd 21

22 gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler og hvordan den virker beskrive ved hjelp av eksempler hvordan en energiform kan gå over til andre energiformer forklare hvordan en varmluftsballong virker forklare hvordan vindenergi blir utnyttet i drager, seilbåter og andre vindaktiviteter planlegge, bygge og teste leker som drives av energien i vind menneskene har utnyttet energien i lufta opp gjennom tidene planlegge, bygge og teste en vindmølle lese og forstå et værkart med værsymboler forstå forskjellige uttrykk som bruker i værmeldingen Yggdrasil 6 (s ) Luft i bevegelse Yggdrasil 6 (s ) Alle snakker om været fortelle hvordan folk gjennom tidene har utnyttet energien i vann forklare hva som skjer når energien i vann blir omdannet til elektrisk energi fortelle hvordan ulike energikilder ble brukt før og nå forklare hvordan kull, olje og gass dannes beskrive hvilke konsekvenser vårt energiforbruk har for miljøet Yggdrasil 7 (s ) Energi 22

23 beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene gjennomføre forsøk med stoffer og stoffblandinger fortelle litt om fargepigmenter og krystaller beskrive hva som Yggdrasil 5 (s ) Kjemi er ikke trylleri vind og nedbør oppstår gjøre værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler fortelle om vær og klima i Norge beskrive stoffenes tre faser: fast form, væske og gass forklare hva som skjer når et stoff går over til en annen fase bruke partikkelmodellen til å beskrive egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser forklare hvordan et stoff er bygd opp, ved å bruke begrepene atom og molekyl Yggdrasil 7 (s ) Alt består av partikler 23

24 kjennetegner en kjemisk reaksjon forklare hvordan vi kan finne ut om noe er surt eller basisk - fortelle litt om sure og basiske løsninger Kompetansemål Kriterier 5. trinn Kriterier 6. trinn Kriterier 7. trinn Teknologi og design Mål for opplæringen er at planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer brette og teste ulike typer papirfly fugler og fly kan holde seg oppe i lufta planlegge, bygge og teste en musefellebil musefellebilen klarer å kjøre planlegge, bygge og teste en flaskerakett beskrive hva som skjer når flaskeraketten fyker opp i lufta Yggdrasil 5 (s ) I full fart 24

25 planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann Vurdering: Mappevurdering koble enkle elektriske kretser og forklare hvordan du gjør det koble elektriske kretser for å lage enkle gjenstander som bruker elektrisk strøm bygge og teste elektriske gjenstander som bruker magneter og elektrisk strøm Yggdrasil 7 (s ) Eksperimenter med elektrisitet 25

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 3. OG 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: CUMULUS 4 av Stig Bjørshol, Sigmund

Detaljer

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38

Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Uke Kompetansemål Periodemål/ukemål Lærebøker Læringsstrategier, metode 34-38 Vakre vekster Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Lise-Lotte Austevik Læreverk: Yggdrasil 5 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Hele boka. 35 36 37 38 39 Bli kjent i boka.

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Store viktige oppdagelser s. 6-18

Store viktige oppdagelser s. 6-18 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 6. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 34 36

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2017/2018 Lærebok: Yggdrasil 7 Utarbeidd av Jostein Dale, Sæbø skule Bokmål Uke 34-41 Emne: Høye fjell og vide vidder Kompetansemål: Undersøke og beskrive blomsterplanter.

Detaljer

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen

Trekke ut faglig informasjon fra tekst. -Planlegge og gjennomføre en undersøkelse i naturen. -Beskrive noen Fag: Naturfag Skoleåret: 2017-18 Klassetrinn: 5. Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Fra Gjøre Nysgjerrigper observasjoner til forskerspire Stille -formulere

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i Naturfag Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nyskjerrigper til forskerspire Uke 35 formulere naturfaglige spørsmål om noe

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn

Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 7. årstrinn Songdalen for livskvalitet Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et

Detaljer

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Faglærere: Anne Kristin Helland og Benedicte Meyer Uke 34-36 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare

Detaljer

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter Fag: Naturfag Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke 34-36 Emne Store viktige oppdagel ser Kompetansemål Forskerspiren - Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Årsplan naturfag 5.trinn

Årsplan naturfag 5.trinn Årsplan naturfag 5.trinn 2017-2018 T D MN DLMÅL LÆRNGSKJNNTGN/ Frå nysgjerrigper til forskerspire Gaia 6-14 MÅL FRA LK -06: Lage hypoteser og teste ut gjennom forsøk Trekke naturfaglig informasjon ut fra

Detaljer

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18

Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 c RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 5. og 6. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Ca. 2 Mangfold i naturen

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn

Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Fag: Naturfag Trinn: 5.trinn Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 35 Fra nysgjerrigper til forskerspire -Skal kunne gjøre observasjoner og formulere spørsmål om noe du lurer

Detaljer

Årsplan i naturfag 2017/2018

Årsplan i naturfag 2017/2018 Årsplan i naturfag 2017/2018 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Øystein Grønnevik Læreverk: Yggdrasil og utvalgte oppgaver i Forskerspiren Nettsted: http://lokus123.lokus.no/index.jsp?sitenodeid=3385964&didlogin=true

Detaljer

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017

Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Årsplan i Naturfag 5.trinn 2016/2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nysgjerrigper til forskerspire Uke 34-35 formulere naturfaglige

Detaljer

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire

Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering Frå nysgjerrigper til forskarspire Årsplan i engelsk 6. klasse 2015/2016 Læreverk: Yggdrasil 5 K. Munden og R. Nordbakke, 2008. Veke/emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 34-36 Frå nysgjerrigper til forskarspire s. 6-16 37-40

Detaljer

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012

Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 Årsplan i Naturfag 1. og 2. klasse Breivikbotn Skole 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN Oktober - November August - September ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Yggdrasil Lærer: Asbjørn Tuft-Olsen MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING "Beskrive de viktigste Kroppens

Detaljer

Lokal læreplan for trinn ved Froland skole

Lokal læreplan for trinn ved Froland skole Lokal læreplan for 5. 7. trinn ved Froland skole Utdanningsdirektoratets veiledninger til de ulike læreplanene for fag danner grunnlaget for arbeidet med lokale læreplaner på Froland skole Fag: Naturfag

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Naturfag Klasse: 6.trinn Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 - Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst et naturområde, registrere, observere og systematisere

Detaljer

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene.

Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 7. trinn 2017/18 Kompetansemålene i «Forskerspiren» vil ligge til grunn for arbeidet med de resterende målene. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

Helhetlig plan i naturfag Page 1

Helhetlig plan i naturfag Page 1 "Målsetning for realfagsarbeidet er at barn og unge i Bergen skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i realfag som gjør dem kompetente, og interesserte i å videreutvikle sin kompetanse innefor

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Asbjørn Tronstad og Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 5 Naturfag, 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 6 Naturfag, www.naturfag.no. 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Lokal læreplan «Naturfag»

Lokal læreplan «Naturfag» Lokal læreplan «Naturfag» Årstrinn: 4. trinn 2016/2017 Lærere: Cordula Kilfitt Norheim og Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere:

Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Årsplan «Naturfag» 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Ida Myrvang og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I NATURFAG TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse

Årsplan i naturfag - 4. klasse Årsplan i naturfag - 4. klasse 2017-2018 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Marte Fjelddalen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Naturfag 6.trinn. Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Naturfag 6.trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-38 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre Undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

Skogen, små dyr med store oppgaver.

Skogen, små dyr med store oppgaver. Uke Tema Side Lærerveiledning Mål i kunnskapsløftet 34 35 Barskog Løvskog Skogen, små dyr med store oppgaver. Da skogen tok over Trær 36 Sopp overalt Småkryp i skogen 37 Plantene er mat for mange dyr Nedbrytere

Detaljer

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet)

BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET (Ny timefordeling fra skoleåret 2016-2017 som følge av økt timetall i naturfag på barnetrinnet) 1.-4. årstrinn: 187 timer 5.-7. årstrinn:

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /2017 i Naturfag Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Gaia 7 Uke 33-38 39-41 Læreplanmål (kunnskapsløftet) - beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og

Detaljer

Naturfag 6. trinn 2015-16

Naturfag 6. trinn 2015-16 Naturfag 6. trinn 2015-16 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Naturfag Trinn: 7 Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2017/2018 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2017/2018 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i naturfag - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 1 time Lærer: Evelyn Haugen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN SKOLEÅRET 2016/2017 ÅSPLAN I NATUFAG F 4. TINN SKLÅT 2016/2017 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ VUDINGSKITI A Myldrende liv hva en livssyklus er Høy Middels Lav måloppnåelse U å sammenlikne livssykluser måloppnåelse måloppnåelse

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk og bøker: Cumulus, mylder og skrivebok Uke Mål elevene skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 Cumulus side 6-9 Utforskeren i naturfag:

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 6. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Smådyr Kjenne att nokre av smådyra som lever på bakken og i jorda 35-36

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Smådyr Kjenne att nokre av smådyra som lever på bakken og i jorda 35-36 Årsplan i naturfag for 5.årssteg LÆREBOK: 5 Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Smådyr Kjenne att nokre av smådyra som lever på bakken og i jorda 35-36 Smådyr Kjenne att nokre

Detaljer

ÅRSPLAN. Læringsmål for trinnet Hovedområde / tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Gode og dårlige forskere Nobelpris

ÅRSPLAN. Læringsmål for trinnet Hovedområde / tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Gode og dårlige forskere Nobelpris ÅRSPLAN Skoleåret: 15/16 Trinn: 7 Fag: Naturfag Utet av: Albert og Ulf Mnd. Aug Kompetansemål i LK-06 FORSKERSPIREN - Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser, ved

Detaljer

Naturfag 6. trinn

Naturfag 6. trinn Naturfag 6. trinn 2016-17 Gjennomgående mål til alle emne: Forskarspiren Disse målene vil være gjennomgående til alle tema vi arbeider med dette skoleåret. Noen mål er skrevet inn i planen på enkelte tema,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018. Læreverk: Gaia 4, Gyldendal RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 3.og 4.trinn 2017/2018 Læreverk: Gaia 4, Gyldendal Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Forskerspiren: Elevene skal kunne beskrive og presentere

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2017/2018

Årsplan i Naturfag 2017/2018 Årsplan i Naturfag 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: 34-37 Det spirer 38-40 Energi i mange former Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende ferdigheter: blomsterplanter og Forklare

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn

Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Årsplan Naturfag Lærer: Tonje E. Skarelven 5.Trinn Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Forskerspiren Formulere naturfaglige spørsmål om noe han eller hun lurer på,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 5. TRINN Årstimetallet i faget: 57 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde/Tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34

Læringsmål for trinnet Hovedområde/Tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 7. klasse Timefordeling på trinnet: 2 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted)

ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014. Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) ÅRSPLAN I NATURFAG 3. og 4. trinn 2013/2014 Faglærer: Hege Skogly Læreverk: Cumulus 4 (Grunnbok, arbeidsbok og nettsted) Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09

Naturfag- Uteskole. 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. Janneke Tangen 3. og 4. juni 09 Naturfag- Uteskole 1.klassekurs 3. og 4. juni 2009. 1 Standard i naturfag i Bergensskolen 2 Naturfagopplæringen drives etter en helhetlig og systematisk plan som inneholder: Mål som skal være nådd etter

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering. Vurdering og kartlegging. Måloppnåelse 33-34 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 7. klasse Timefordeling på trinnet: 2 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Detaljer

Læreplan i naturfag - kompetansemål

Læreplan i naturfag - kompetansemål Læreplan i naturfag - kompetansemål etter 2. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker ) Arbeidsform (Læringsstrategiar) Anna 33-40 Tre Observere og notere hva som skjer med et tre

Detaljer

Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring.

Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring. Haukeland skole, en skole for trivsel, samarbeid og læring. Plan for naturfag ved Haukeland skole Vår læreplan skal være en kvalitetssikring i naturfagopplæringen. En bruksplan, et redskap i undervisningshverdagen.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NATURFAG 2. TRINN Årstimetallet i faget: 19 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen Periode

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14. Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i naturfag for 6. og 7. trinn 2013/14 Læreverk Gaia 6, naturfag for barnetrinnet. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDS- METODER Det spirer undersøke og beskrive

Detaljer

ÅRSPLAN. sprer frøene sine. Samtale. Samtale. Jeg kan fortelle om etc. frøbanken. værhardt klima

ÅRSPLAN. sprer frøene sine. Samtale. Samtale. Jeg kan fortelle om etc. frøbanken. værhardt klima Skoleåret: 16/17 Trinn: 6. Fag: Naturfag ÅRSPLAN Periode med tema Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, læringsstrategier 33-34 Det spirer NA46, NA47, NA48. Jeg vet hva som er vitsen med frø og frukter.

Detaljer

Årsplan i 7. klasse

Årsplan i 7. klasse Årsplan i 7. klasse 2016-2017 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Ståle Tangset Læreverk: Gaia 7 (Smartbok i undervisning) Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer:

Detaljer

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i naturfag 5.klasse Uke Fag Kompetansemål L06 34 35 Forskerspiren Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske

Detaljer

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. trinn Lærere: Ingvil Sivertsen, Monika Szabo, Rovena Vasquez og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff

Detaljer

Årsplan «Naturfag»

Årsplan «Naturfag» Årsplan «Naturfag» 2016-2017 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: David Dudek, Kirsten Varkøy Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget

LÆREPLAN I NATURFAG. Formål med faget LÆREPLAN I NATURFAG Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass

Detaljer

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård

Årsplan i Naturfag 2.trinn. - Jeg vet hva husdyr er. - Jeg kan navnet på noen husdyr. - Jeg kan navnet på noen husdyrrom på en gård Årsplan i Naturfag 2.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K- 06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Husdyr: - Jeg vet hva husdyr er Cumulus s. 4-9. 35 36 - gjenkjenne og beskrive

Detaljer

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete

I kommentarfeltet er det lagt inn forslag til endringer fra NNN, og om forslaget ble vedtatt eller ikke. Merete Grunnleggende ferdigheter NNN: Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige og presist formulert, og det er positivt at dette er linket sterkere til Forskerspiren. De grunnleggende ferdigheter har blitt tydeligere

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Naturfag

Midtun skoles Læreplan i Naturfag Midtun skoles Læreplan i Naturfag Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Forelesninger Klassesamtaler

Forelesninger Klassesamtaler Forskerspiren formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser 5. Lage en hypotese og teste den ut ved forsøk Lage en forskerrapport.

Detaljer

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren

FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren FAGPLAN NATURFAG Varden skole Forskerspiren Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige

Detaljer

Årsplan, 8. trinn, 2012-2013

Årsplan, 8. trinn, 2012-2013 Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design Årsplan, 8. trinn, 2012-2013 Innenfor

Detaljer

NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008

NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008 NATURFAG, 10. klasse LÆREBOK: Hannisdal mfl, Eureka! 10, Gyldendal 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer: METODER/ARBEIDSMÅTER: Samtaleundervisning

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt 38 t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: 10 Forskerspiren bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 10 Mangfold i naturen beskrive noen viktige

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon Veiledende Årsplan NSM(endringer kan forekomme) NATURFAG SAMFUNNSFAG - MAT OG HELSE 3. Klasse skoleåret 2015-2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Samfunnsfag: Samfunnskunnskap Elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN 2017-2018 Periode Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar/ Grunnleggande ferdigheiter Veke 34-37 Mangfald i naturen Vakre vekstar Kunne bruke digitale hjelpemidla til å registrere,

Detaljer

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag

Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Kompetansemål etter 2.trinn Samfunnsfag og Naturfag Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 6 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

N A T U R F A G. Uke Tema H Ø S T F E R I E. Kompetansemål. Læringsmål. Forsøk. Læringsressurs. Grunnleggende ferdighet

N A T U R F A G. Uke Tema H Ø S T F E R I E. Kompetansemål. Læringsmål. Forsøk. Læringsressurs. Grunnleggende ferdighet ke 33 34 35 36 37 38 39 ema Vakre vekster -(planlegge) og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene -undersøke og beskrive blomsterplanter

Detaljer

Læreplan i naturfag, samisk plan

Læreplan i naturfag, samisk plan Læreplan i naturfag, samisk plan Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2011 http://www.udir.no/kl06/nat2-01 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen KOMP ETANSEPLAN I NATURFAG ÅRSTRINN: Trinn 1 Hovedområder Forskerspiren Kompetansemål: Eleven skal kunne. stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 ÅRSPLAN I Natur og Samfunnsfag FOR 4. TRINN 2015/2016. Utarbeidet av: Espen Larsen Læreverk: Udir UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 Næringskjede Miljøvern fortelle

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2014-2015

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2014-2015 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Cumulus 1 Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer