TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik , dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655"

Transkript

1 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O , , 4414 som fordelt paa rnand gr en norsk~ fsk~rj~r og 7084 hl bruttolot av kr Beregnes lot Uken 612 ma. Prsen for sløet fsk var Fnmar antallets forøkelse som masknfarken fra 2235 øre pr., laveste' kosternes fangstfordelngsmaate med TORSKEFSKERERNE Fnmar prs Hasvk 2235, dernæst Bergs fører, reduceres bruttolotten tl 655 ken faldt smaat ogsaa sdste fjord og Loppen 2330 øre. Høeste kroner. Den egentlge fordelng av uke, da fsket for en stor del prs opnaadde man Mehavn og utbyttet er som sedvanlg noget var hndret av uver flere dager. Uke Gamvk 30~~35 øre pr. Lever ujevnt. Av det samlede fskepart er fangsten blev kun l torsk, prsen var fra øre pr. lter, ca. 2.3 mll. stk. opfsket 0stlofoten, der er beregnet tl stk. mot høest ngø 80100, dernæst Kjølle 3.4 mll, Vestlofoten og 3.5 mll. tlsvarende uke fjor fjord, Honnngsvaagene og Rolfsø 80 stk. Værøy og Røst. Av saltfsk = stk., , lvledfjord 85 og Hammerfest 80 partet er en stor del opkjøpt og = stk., og øre pr. lter. Der er frem lagret av utenlandske opkjøpere, saa = stk. Utsgterne møtt 85 kjøpefartøer, hvorav stato det tl klpfsk saltede kvantum blr for loddefsket aar synes kke at være nert Hammerfest 32, Rolfsø 25 og mndre end almndelg. fjor var synderlg lyse og deltagelsen fsket Honnngsvaagene 15. Desuten er fangstmængden Lofotens opsynser ogsaa usedvanlg lten, hvlket an der tlstede 177 kjøpere paa land. dstrkt 14.0 mll. stk. og tages at komme av de nu raadende Der forelgger nu opgave over vn mll. (Værøy og Røst medregnet). uskre forhold paa fangstfelterne. terfsket Fnmarken belt tl lodde Værdutbyttet var fjor Der deltar nu vaarfsket 8606 mand fskets begyndelse. mars maaned kroner og bruttolotten var kr fordelt paa 1690 baater, hvorav 1189 og tl 16 aprl er der kun opfsket For de tre sdste aar stller utmotorbaater, mot tl samme td fjor stk. torsk. byttet av skrefskererne sg saaledes: mand paa 3324 baater, hvorav For Lofotens opsynsdstrkt 4 dampskbe og 1873 motorbaater, forelgger nu den ved en telegraffel baater, hvorav 10 damp forsnkede slutopgave, der var sendt skbe og 2551 motorbaater, og 1914 fra Svolvær den 28 aprl, altsaa 4621 baater, hvorav 13 dampskbe og samme dag som opsynet blev hævet, 2365 motorbaater. Av baatene er men først ankommet tl Bergen den 310 statonert Hammerfest, ma. Slutopgaven vser at der Total mll. stk Hængt" "...: ,4 Saltet" " Damptran h....! Lever " Rogn " Rolfsø og 174 Honnngsvaagene. aar alt er opfsket nden det nu Partet for vaarfsket er aar tl 12 værende opsynsdstrkt 9.2 mlloner ma kun l stk. mot tl 13 ma stykker, hvorav 8.6 mll saltet tl 0stlandsfsket. ukens første fjor stk., tl 15 ma 1915 klpfsk, 0.3 ml1. hængt tl rundfsk dage var sldefsket fra Krstansand stk., 16 ma og resten er anvendt paa anden smaat, mens der torsdag, fredag og stk., 17 ma stk., 18 maate. Utbyttet av Lofotfsket er lørdag var jevnt fske for de baater ma stk., 20 ma 1911 saaledes usedvanlg ltet og betydelg som drev. Man hadde tlsammen stk. og tl 14 ma 1910 mndre end noget tdlgere aar, sær ca. 30 maal pr. dag. Prsen var kr stk. Av partet aar lg naar man medregner Værøy og 20 pr. maal. Der blev uken op stk. hængt tl rundfsk, Røst dsse aar. Der er aar tlvrket fsket 130 maal og totalfangsten er stk. saltet tl klpfsk, sk hl. dampmedcntran og man tl 12 ma 1775 maal tl et samlet set tl eksport og 2000 stk. russebe har 830 hl. lever tl andre transorter. værdutbytte av ca. kr handlet. Der er aar tlvrket 1241 Av rognpartet, hl, er 5195 hl. Brslngfsket er endnu kke behl. dampmedcntran mot , opkjøpt tl menneskeføde. Gjennem gyndt. Dermot er der det sdste , , l 474 sntsvegten pr. 100 stk. sløet garn opfsket endel blandng og smaasld. 1913, , og og lnefsk var henholdsvs 290 og tden fra 19 februar tl 30 aprl d hl Lever tlovers tl 304 og tranproeenten var gjen a. er der tlført Stavanger 640 skj. andre transorter har man 275 hl. mot nemsntlg 51. Fskets samlede værd brslng, 8575 skj. smaasld, , , , utbytte ansæues tl kroner, skj. blandng. og skj. mossa,

2 æng. UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN /(1 ma 19) 7 Prsen var for brslng 6, for smaasld td~gramm~r. Opslag 35. Vadsø 11/5: Medfjord overstaat garn , lneskøte 1500, ngø og mossa 4 og for blandng 5 kr. Bstlandsfsket. dypsagn stormhndret , forøvrg pr. skj. Av blandngspartet er storm landlgge agnmangel. Lodde tlstede Opslag /5; 0stlandsfsket: For Krst. nær land Baadsfjord. Amtmanden. skj. fsket Søndre Bergenhus amt. ansand torsdag, fredag og lørdag jevnt fske, O ~1 35 V, d 12/5' O f' l' t ~. 30 l l d'". 20 S 1) k p" ag. a sø.' p S \.e Vanl Sæsongen for dette fske regnes at ca. maa wer ~.g, pns. am el u e fsket Fnmarken torsk, derav bcgynde først ma. tden 15 fangst 130 maal. 10talfangst 1775 maal. hængt rundfsk , saltet klpfsk , Opslag /5: 0stlandsfsket. Krstan russebehandlet 5000, set, eksportert ma tlførtes der Stavanger 1345 skj. sand gaar 10 baatlag 70 maal, dag 5 baatlag Leverkvantum 275 hl. dampmedcntran 1070 smaasld, 9440 skj. blandng, og 660 med alt 30 maal, prs 20 kroner. Leverholdghet , fskevegt , tranprocent 304S, fskeprs Gamvk skj. mossa. Prsen var henholdsvs Mehavn 30 35, KjøllefjordHonnngsvaagene 4.5 og 4 kr. pr. skj. Skrefsket. GjæsværHjelmsøngøMedfjord, Hammerfest 2535, Kje1vk,Maasø 25, Kamøvær Ba nkf s k et fra Aalesund antages Opslag 30. Svolvær 28/4 (mottat 27, Skarsvaag 26, Rolfsø 2532, Hasvk 2235, at bl meget Htet drevet aar da ut Bergen 10/5): Fskepartet 9.2 mllon BergsfjordLoppen Leverprs: Gam., 'hvorav 8.6 mllon saltet tl klpfsk, 3/10 vkmellavnkjelvkhje!msøhasvk 80, rustmngen hl dette nu er saa kost mllon, hængt tl rundfsk og ''ho mllon KjøllefjordHonnngsvaagene 8090, Skarsbart, saa det kke vl være lønnende tvrket anderledes, leverpartet 830 dampr vaag 7580, Gjesvær 6080, Maasø 5070,.. medcntran 12001, rognpartet hek ngø 80100, Rolfsø 8090, Medfjord 85, at dnve bankhsket efter lange og t,olter, av rognpartet er ca hekto Hammerfest 8085, Loppen Baater brosme. Dermot vl man aar drve lter opkjøp.t tl menneskef~de! gjennemsntl.g 1690, derav Honnngsvaagene 174, Maasø 85,., pr. 100 slølet garn og lmeflsk henholdsvs Hjelmsø 97, ngø 116, Rolfsø 245, Medfjord nothske efter sel og endel. baater er 290 og 304 klo. Tranprocentens gjennemsnt 125, Hammerfest 310, Hasvk 93, resten spredt allerede rest tl Krstansund paa se 51. Totalubyttet ansættes tl øvrge vær. Av baatene 1189 motorer. Mænd kroner, fordelt paa mand gr 805 kro Landkjøpere 177, kjøpefartøer 85, nefs brutto lot, beregnes 10tantallets forøkelse, derav Honnngsvaagene 105, Hjelmsø 4, ngø 2, som masknfarkosternes fangstfordelngsmaate Rolfsø 25, Medfjord 5, Hammerfest 32. Dagsmedfører, reduceres bruttolohen tl 655 kroner. fsket gaar: Sandvkvær , Kamøfske. Veret. Meteorologske rum beretter: Sydkysten hadde søndag og mandag laber brs av NV, trsdag og onsdag og tldels torsdag svak solgangsvnd, resten av uken frske østlge vnde. Vestkysten har hat svak eller laber brs fra nordkanten hele uken ndtl lørdag,. da vnden gk om paa syd. Nordlandskysten har hat svake nordlge vnde for det meste, lørdag tldels sydlge. Lofoten blæste det frskt hele tden omtrent. Fnmarkskysten hadde laber nordenvnd de fre første dage, senere frsk vestenvnd. Vardø melder sterk kulng trsdag og sterk storm onsdag, begge dele av nord. observato Den egentlge fordelng av utbyttet er som vær 3 garnbaater gjennemsnt 1500, storm, vanlg noget ujevnt, av det samlede fske landlgge, agnmangel overalt. Sld tlstede part er ca. 2.3 mllon opfsket 0stlofoten, VkhavnHopsefjordTalvk nogen mndre 3.4 mllon Vestlofoten og 3.5 mllon agnsldstæng. Amtmanden. Værøy og Røst. Av saltfskpartet er en stor Opslag 35. Vadsø 12/5: Krgsforskrngen del opkjøpt og lagret av utenlandske op for norske skbe melder at den har forhøet kjøpere. Opsynet hævet dag. sne taksttarffer for fskefartøer saaledes at Opslag 32. Vadsø 11/5: Opfsket vnter der nu er adgang tl at krgsforskre fartøerne fsket Fnmarken fra nytaar tl 16/ adskllg høere nden farezonen Fnmarken torsk, derav saltet , set Det ønskede forskrngsbeløp kan telegrafsk , hængt , resten forbrukt. Hyse opgves Krgsforskrngen. Amtmanden. kvantum , derav hængt 20000, 5 3/5.. t t f b' kt L 142 hl Opslag 3. Vadsø 1 : ngø venderese se.,res en or 1U. ever. for storm dypsagn , Sandvksvær Damptran 185 tønder. Amtmanden. lner faa træknnger, stormhndret, , Opslag 35. Vadsø 8/5: Hasvk mandag Kamøvær enkelt lnebaat 1500, forøvrg landlner 200 l<g., Kobbevaag enkel skøte 800, lgge, storm og agnmangel. Amtmanden. Hasvaa.g e.nkel 300 stormhndret, Medfjord O slag 8. 14/5: Landets skrefske tl 12 stormhmdnng, ngø lørdagaften dypsagn 600. P,..' h O 9 l h l' ' ma 22,7 n1llloner stykker, vorav, 1. t, mer, a mger smaa O 8 t t 3') 850 hl d d'. t 3499 falden de, Mafjord mangel kjøper agnmangel, 2, sal e, ~. ampm~ C111 ran,' l. Gjæsvær lner lørdagskveld lner lever, hl. rogn mot 1 700, mandag ~00, agn1!lan~el, 1~1~43,9 2,7~7,952, ,897. Kamøvær lørdag garnbaater gjennemsmt 1600, ,113,4 n,646, ~52,924. lnebaater 1400, mandag garnbaater 150~300, Skarsvaag kke landkommet agnmangel, Kjelvk enkel neskøte 1100 agnmangel, onnngsvaag opkomne garnskøter søndag mark~dsb~r~tnng~r m. O lneskøter 1200, mandag agnmangel, Kjøllefjord ngen utror, angnmangel, Mehavn storm, BerlevaagHjelmsøRolfsø agnmangel. Amtmanden. Uken 612 ma. Opslag 35. Vadø 9/5: Hasvk garnbaater Stm'sldfsket. td~gramm~r torsk, Brevkbottn lneskøher fskernspektøren Boda telegraferer 12/5: optl 3000, Kobbevaag enkel lneskøte 2000, Kl pf skmarkedet. gaaraftes meldtes fra Myken om storsld formerket, og fra Selvær 0111 at der er store 700, Galten , Medfjord garn 200/1000, Opslag 5. 10/5: Konsulen Blbao tele smaabaater dyp sagn, Sørvær 200 ndsg formerket. Endnu ngen stængnng, lner 200/800, en oplwmmet dypsagnskøte graferer: Blbao, Santander ngen beholdnng. men man anser veret ugunstg. Der meldes 1400, storm vanskelggjør drften, ngø total ogsaa at der allerede forekommer adskllg agnmangel, dypsagn delvs stormhndret 800 Pars 79.05, London rødaate sjøen. 2700/1500, enkel lneskøte 2 halnger 8500, TufjordRolfsø dypsagn smaabaater , Fskernspektøren Boda telegraferer 14/5: lner, gammelt agn, , Hjelmsø lner Lørdag nogen storsldstæng Træna. fra Harstad smaadækker gammelt agn 1000, skøter 1400 MARKEDSPRSER. meldes: Der rygtes om storsldndsg Gavl 2000, Kamøvær enkel 1nebaat 1200 storm. fjorden Vesteraalen. Honnngsvaagene 1 smaaskøte 1000, storm, landlgge og agnmangel ovefhele amtet. Fske Fskernspektøren Boda telegraferer 14;5: prser: Gamvk 3035, Mehavn 3335, Hon 111at tre mndre sllurpenotfangster aatfuld stor nngsvaagene 2735, SkarsvaagKamøvær 26, sld paa Gavlfjorden, da slden kke salte Gjæsvær 25, ngø 2335, Hjelmsø 2835, vare vl der forsøkes solgt som agn tl Fn Tufjord 25/32. Leverprs : Gamvk 6080, marken, hvs kke de dyre kul er hndrende MehavnHonnngsvaagene Hjelmsø 80, Skarsgnmdet derværende maksmalprs paa agn. vaagkamøvær 7580, Gjæsvær 60, ngø 80100, Tufjord Amtmanden. Opslag 35. Vadsø 10/5: Onsdag Hasvk garnbaater 300~550 torsk, lner , forøvrg storm, agnmangel. Kberg. Lodde tlstede Amtmanden. Bergen, 14 ma eksportvarerne er ngen handel at notere. Salt fra pakhus: Mddelhavs, kr. 27 pr. maa1 a 140 lter.

3 ._ ~ ~.... _ ~~~_._ ~ ~~j 1 16 a 1917 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 129 De engelske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og r}and.) Mars For alle sorter tls bpecfcert for følgende sorter: Sld Brslng A1.akrel... : Torsk Lange ' Se... " 8728 Hyse Flyndre \".ete...' _:'_' 1_047 Januarmars [ ' : ~~_ t~_l ~1 ~~ J_. ~~~~ ~Q~_ 1916 : R De rske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og rland.) Cwts. Mars 1917 Mars 1916 Cwts. [ F or all e. sorter ~!_3 05 ~'l ~ ~Q~ ~~~ Specfcert for følgende sorter: Sld Brslng Makre Torsk Lange Hyse..." l 167 Flyndre De skotske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og rland.) ø Meddelelse froa Provanterngs departementet. Landets makrelforsynng. Av hensyn tl landets forsynng av makre tl rmelge prser er der truffet følgende foranstaltnnger:. Utførselsforbud. Utførsel av fersk, røket, saltet og hermetsk nedlagt makrel er henhold tl kgl. resol. av 9 rna 1916 ndtl vdere forbudt. Ved kgl. reso. av 4 ma 1917 er dette utførselsforbud utvdet tl ogsaa at gjælde makre opfsket av norske fartøer utenfor rkets grænser, saaledes at den kke kan avhændes paa sjøen eller losses noget andet land. H. Maksmalprser. medhold av lov av 18 august 1914 fastsæuer Provanterngsdepartementet herved følgende maksmalprser for fersk makrel: a. Ved salg fra fskelag parter paa 5 kasser a 28 netto eller derover 63 øre pr. frt om bord nklusve kasser, s, arbedspenger m. v. b. Ved salg engros (ethvert salg fra mellemmand tl forhandler, og mellem forhandlere ndbyrdes samt salg fra fskelag mndre parter end 5 kasser a 28 netto) 67 øre pr. Mars Januarmars _ nklusve omsnng og kjørng tl t jernbane eller dampskb. Cwts. f; Cwts. l ~ c. Ved ethvert salg smaat l 75 øre pr. For alle sorter tls ! NB. Salg tl høere prser end de Specfcert for følgende sorter: foran nævnte maksmalprser straffes Sld efter lov 18 august 1914 (jfr. lov av Brslng Makre ] jun 19]6). Torsk Lange S' el Hyse lo Flyndre Kvete t ~ ~ ~_._ ~~~._ ~_.... _ 1916: ~ Et resurne av fsket ved Aberdeen maaneden: Fra fjerntlggende fangstfelter hjembragtes med de store trawlere gode fangster, bestaaende hovedsagelg av stor og smaa torsk og de største sorternger av hyse, som solgtes tl prser som satte en ny rekord. Paa grund av mangel paa fsk paa hjemmefangstfelterne, stormende ver og andre hndrnger gav fangstutbyttet for de mndre trawlere et negatvt resultat. Engelske trawlere tol"vføl"te fsk tl en værd av.,g Det skotske sldelager pr. 31 mars utgjorde alt eksportpakkede tønder, mot tønder pr. samme datum fjor, hvorav 7? 707 er vestkystsld., lb. Statstlskud. a. Utlagte fragtutgher for fersk C?g røket makre tl drekte dampskbsanløpssted eller jernbanestaton dækkes av Staten efter regnng, som med vedkommende provanterngsraads attestaton sendes tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen. NB. Rskoen ved transporten er Staten uvedkommende. b. Staten utbetaler makrelfskerne et kontant tlskud av 12 øre pr. g. opfsket makre av størrelse over 24 cm.s længde.

4 130 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKFRD1REKT0REN 16 ma 1917 NB. Dette kontante tlskud utbe makrellen har lgget mndst 4 uker tales kun tl andelsforennger eller salt. salgslag, som gjennem sn tllds Opgjør vl fnde sted senest 14 mand (forhandler) paa foreskreven dage efter vraknngen. maate er anmeldt tl Statens Central Sælgeren plgter at lagre under tak, kontor for Fskeforsynngen, Bergen, tlse og forlake den godtagne saltog som har vedtat dettes tl enhver makre ndtl 4 maaneder fra godtd gjældende regler. kjendesen mot en godtgjørelse av Anmeldelse av nye salgslag skal 35 øre pr. td. pr. maaned. sendes gjennem vedkommende pro Som skkerhet for opfyldelsen. av vanterngsraad, som har at avg ut denne plgt og for rgtg leverng talese om tlldsmanden. frt ombord skal sælgeren enten stlle An meldese saavel av salgslag som bankgarant for kjøpesummen eller av Lye medlemmer ældre lag skal fnde sg et fradrag opgjøret svakunne ske naarsomhelst, statstlskud rende l kr pr. tønde. utbe' ~:les mdlertd kke, fornden Denn2 bankgarant eller fradrag baae:: laget og dets enkelte med skal utbetales sælgeren straks varene lemeer er regstrert ved Statens Cen er levert. tralkontor for Fskeforsynngen. ngen Hen:letk betales ved leverng, som kan samtdg være medlem av mer skal fllde sted nden 2 maaneder end et fskelag. efterat partet er anmeldt tl Centralkontoret. Leverandøren er forplgtet V. Saltet og hermetsk nedl.1gt makre tl efter ordre fra Centralkontoret at kjøpes av Staten tl følgende prser fru ekspedere sendnger ned tl 10 ombord, kasser. 1. Saltet makre pr. tønde a 92 netto: V. krafttrædesen, NB. Ønsker en fsker at overføres et andet lag, maa der lkeledes sendes Centralkontoret egenhændg og betryggende undertegnet begjærng fra ham om saadan.overførsel, før denne er gyldg med hensyn tl utbetalng av statstlskud. De fskelag eller mellemmænd, som agter at benytte eget fartø tl transport av fersk eller røket makrel opfordres lkeledes tl straks at anmelde dette tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen, med oplysnng om farløets fart og lasteevne ( antal kasser makre) og om paatænkte ruter samt om paaregl)elg petroleums eller bensnforbruk pr. maaned. Det bedes bemerket, at alle henvendelser om makrelomsætnngen rettes tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen. Provantergsdepartementet den 7 ma a. Flækket, fet høstmakre av stør a. Bestemmelserne av maksmal Krgsforskrng av fsl<efal~tøer. rese ndtl 300 stykker pr. tønde a prser under foransaaende punkt l. (Telegram fra Handelsdepartementet 92 netto kr træder kraft fra og med mandag den av 10 ma 1917.) b. Rund makre av størrelse ndtl 28 ma stykker tønde a 9" netto b. Bestemmelserne om statstlskud f Po L, Krgs orskrngen for norske skbe kr under foransaaende punkt træder meddeler at den har forhøet sne kraft fra og med mandag den 28 c. Rund makre av størrelse 351 taksttarfer for fskefartøer saaledes ma 1917, saaledes at statstlskud og tl 500 stykker pr. tønde a 92 fragtutlæg utbetales for makre som at der nu er adgang tl at krgsforskre fartøerne adskllg høere nden netto kr er opfsket senere end 27 ma. (Saltmakre av mndre størrelser end farezonen Fnmarken. Det ønskelge forskrngsbeløp kan telegrafsk c. Bestemmelsen om Statens kjøpe 500 stykker pr. tønde a 92 er plgt under foranstaaende punkt V Staten kke kjøper av). træder kræft straks. opgves tl Krgsforskrng~n. (Jevnfør 2. Hermetsk nedlagt makre boullon: a. Pr. 1/1 oblong eller 1/1 oval æske 75 øre. b. Pr. 1/2 oblong eller 1/2 oval æske 50 øre, nklusve emballage. og etket og pakket kasser a 100 æsker, forsynet med etket overensstemmende med Centralkontorets nærmere bestemmelse. Staten er kke kjøper av hermetk nedlagt av mndre makre end 24 cm. længde. NB. Statens kjøpeplgt. for dsse varer er betnget av, at de tlbudte pader saave1 med hensyn tl kvaltet som sorterng godkjendes av offentlg vraker eller aven av Centralkontoret opnævnt kontrollør. Vraknng av saltmakre kan kke forlanges, før henhold tl foranstaaende opfordres makrelfskerne snarest mulg at organsere salgslag og anmelde "Fskets Gang" nr. 18 og 19 for 2 og 9 ma). dsse tl Statens Centralkontor for Krgsforskrng forfangstfartøer shavet. Fskeforsynngen, Bergen. (Telegram fra Handelsdepartementet Anmeldelsen sendes gjennem ved av 14 ma 1917.) kommende provanterngsraad og skal ndeholde oplysnng om:. '... Kngsfors1knngen for norske skbe 1. Tllltdsmandens (forhandlerens) dd ltd l btt t t J: d d me e er a en lar es u e a lu e navn og aresse. d'l k' f '. d aapne a gang t at tegne ngs or 2. F u d t navn og a resse paa 'k' f f tf t'. ht f t' b tf. l t Sl ~nng or angs ar Øler 1 s ave or sam g 1 e at a. ørere 1 tagel' h d hele sæsongen mot tdlgere kun for 3. Besæ mngens s ørre se og va 1 d d slags redskaper der anvendes paa de maane a gangen. optagne baater, og være ledsaget av egenhændg og betryggende undertegnet begjærng fra vedkommende baatfører om optagelse laget.

5 16 ma 1917 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 131._ Kanadas eksport av hummer. vl være raadelg at skrde tl ned (ndberdnng fra kst. konsul Arne N. Jørstad, lægnng av hummer samme maale 200 kasser norsk fsk, 600 Alaska og 6000 kanadsk, samt 400 tab aler. Montreal). stok som tdlgere. Prserne var følge "Revsta Ofdal" følge den sdst publcerte engelske for kanadsk og Alaska $ forordnng om ndskrænknng av mporten tl Storbrtannen aven række 15.50; der notertes for kanadsk og R.on$Ulatbtr~tnltg~r Alaska $ Norsk fsk notertes kke. varer synes bl. a. ndførslen dertl av '"1 d Kurser for kubansk mynt eller h erme t S \. h ummer h e t at v ære fol" Fra generalkonsulatet 1 B bao, at. U se.. 16 aprl 1917: mport og omsæt.. y. _ budt. Denne beste~melse antages.. kl f uken fra 915 London 60 d/v $ pr. X. herværende kredser 1 ganske alvorhg. nm~ av p sk.. P' 0 d! $ apnl 1917 alt pr. kv111tal a 50 klo ans 0 V grad at vlle berøre den betydehge. ' pr 5 fr l. d t' d.. d. t androg tl'.. lummenn us n, som nves e øs... wfoundlandsk U. S. A. 3 d/v lhn a l/k 0/ o p. lge kanadske provnser. Blbao. Salg.Ne Jeg htsæher tl belysnng herav 150. ngen beholdnmg. følgende opgave hentet fra vedkom Prsen for lste sort opgaves notert mende offcele' kanadske statstk, tl ptas for Newfoundl.andsk. over eksporten her fra landet av her Santande~: ngen beholdnmg.. metsk hummer de to sdste bud Paa Madnds børs notertes 14 apnl: getaar: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Pars pr. 1.;\3 a/v 1/ London. 1:'~01 o CD ~ l'.,..<.< CDOO:?S~~.< 0lCOlD OJ CDO.< ld OJOCl")..< OJCDCO OJ. ld.<o.<,2011:'01 l1:'"'"oj Cl") 01.<.< OCO.< CD :' ld.< CD ld o 01 OJ CD Cl co CD.< ld 01 co 01 OJ OJ co CD Cl").< Cl") o "'" co.<1:'01ldld"'":'cd:'c001 OJ'<~lD:'OJOJlDCOCDCO CDC")"'"~CDOJC"):'CO.<t.. Cl") CD 0l Cl") Cl") co.< r..o ~l "'" Cl") ldv'l01ldoj:'ojcdc")c")0l.<.<.<.<ldco.< o Ol Som det herav vl sees, er de nævnte aar mere end en tredjedel av Kanadas samlede eksport av denne vare gaat tl Storbrtannen. betragtnng av at det vgtgste avsætnngsmarked saaledes maa antages mdlertdg at være stængt for de kanadske eksportører av nedlagt hummer, og under hensyn tl de nuværende særdeles uskre betngelser for skbnng tl de øvrge avsætnlgsmarkeder, er vedkommende hermetkfabrkker stllet overfor spørsmaalet om, hvorvdt det for ndeværende aars sæsons vedkommende, der nu staar for døren, Fra generalkonsulatet Lssabon, dat. 17 aprl 1917: Paa markedet Lssabon fndes fremdeles kun ganske smaa beholdnnger av klpfsk. Der er kun ndkommet ltt engelsk og portugssk vare, som har betnget henholdsvs Angaaende sardnfsket forløpne esc og 28.80:31.20 uke ndberetter vcekonsulaterne føl pr. kvt. Norsk fsk, tlberedt Norge gende: samt slandsfsk noteres dag med Vgo: Meget daarlg, der land. esc ; Der ventes en bragtes 29 kurver. ladnng fra Newfoundland. Santander: ntet. Oporto er fremdeles uten norsk Rognmarkedet Vgo var fuld fsk. Beholdnngerne anslaaes pr. 14 stændg dødt uten nogen forandrng ds. tl 1200 ts. engelsk vare, hvorfor beholdnngerne der anslaaes tl noteres esc pr. kvt. ca tønder. Fra konsulatet Messna, datert 11 Fra generalkonsulatet Blbao, dat. mars 1917: 23 aprl 1917: mport og omsætnng ngen mport av stokfsk og klpav klpfsk uken fra 1622 aprl fsk tl Messna tden 131 mars 1917, alt pr. kvntal å 50 klo an 1917: drog tl: Kurante prser (ndførselstold nd Blbao: ngen beholdnng. befattet). Santander. ngen beholdnng. Stokfsk: Paa Madrds Børs notertes 21 aprl: Hollænder, Bergen.... Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Pars.. _ stor... Ptas pr. 1.;\3 a/v 1/ London. _ fn... Vcekonsulaterne ndbereher an vestre... gaaende sardnfsket forløpne uke Kl P fs k : følgende: St. John's, 1 kvaltet... Vgo: Daarlg, der landbragtes 137 Stella... kurver. Santander: ntet. Rognmarkedet andret. Vgo var ufor ndberetnng fra legatonen Havana, dat. 12 aprl 1917: Angaaende klpfskmarkedet Havana tdsrummet 1628 mars meddeles følgende: ndførselen androg tl 1465 kasser og 220 tabaler. Beholdnngen pr. 30 mars var anslaat tl: kasser fsk alt, hvorav Gaspe.... Lre Ulykkesforskrng for fskere Danmark. (Efter "Dansk Fskertdende"). Vedt3gelse av ulykkesforskrngsloven medførte at ulykkesforskrngsforenngen for danske fskere ophørte med sn vrksomhet den 31 mars 1917, og stedet herfor træder "Forskrngsforbundet for danske fskere og sjøfolk."

6 pr. ~ 132 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedrft FRA fskerdrektøren 16 ma 1917 Nled andre ord, forskrngen har hat navneforandrng, rammerne er tldels de samme, og adressen er vedblvende Havnegade 27, Kjøbenhavn K., tlf. Byen 114. Medlem av forbundet skal følge lovens bestemmelser være enhver eer eller bruker av alle fartøer paa mndst 4 tons brutto, ndtl 20tons brutto. Forskrngen tegnes ved utfyldnng av blanketter, der rekvreres hos Forskrngsforbundet eller tlldsmændene. Forskrngsforbundet overtar enhver rsko, der henhold tl loven paahvler eeren eller brukeren av fartøet, med hensyn tl følgerne av de ulykkestlfælde, der maatte ramme den tl fartøet henhørende fører ogbesætnng. For baater ndtl 4 brutto tons kan tegnes frvllg forskrng. Der vl efter vedtægternes a pprobaton bl 3 forskrngsavdelnger. A. Tvungen forskrng for fører og mandskap av fartøer fra 4 tl 20 tons. Grundpræmerne er pr. mand 19 kroner aarlg. Hvs eeren er ansat tl en ndkomstskat tl Staten: a. paa landet under 1200 kr. b. kjøbstæderne under 1500 kr. c. Kjøbenhavn under 1800 kr., nedsættes grundpræmerne tl 13 kr. pr. mand. B. Frvllg forskrng for førere og mandskap av fartøer ndtl 4 tons er kke plgtge at forskre sg selv eller mandskap, men kunne forskres ved at tegne frvllg forskrng. For dsse forskrnger er grundpræmen for fører og mandskap 13 kroner. Hvs eerne er ansatte tl mndre ndkomster tl Staten, henholdsvs paa landet, kjøbstad eller Kjøbenhavn, end nævnt for den den tvungne forskrng hører fartøets joller eller pramme med nd under forskrngen. Hvor fskerne snart bruker fartøer paa 4 tons og derover eller fartøer under 4 tons, tlraades det at tegne frvllg forskrng. Angaaende den endelge be regnng av præmen oplyses: røkt, 1500 tomat. 660 skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt, 510 røkt. 150 tomat. V ærd smaasld... kr. blandng... ; " mossa...,. " kr Brslng etc. Ved utgangen av hvert aar skal tlført Stavanger tden 19j.2_;l ll eeren eller brukeren av fartøet tl Forskrngsforbundet ndsende oplysnnger om, hvor stor del av aaret, at hq5 pr.skj.:. S~l? [PLSkj. B l s,ns Prs n: aa! Prs Hvorfra s J., : s q. fartøet har været bruk, hvor mange l mand der har gjort.tjeneste paa eller l for fartøet og hvor lang td hver Stavanger mand, hvorefter foretages den endelge amt ' fastsættese av aarspræmen og utlgnng Søndre Ber av de ndbetalte grundpræmer, genhus amt! \ derved faar Forbundet oplysnng om, Tl~.',6401= 85751= naar en fsker, der har tegnet frvllg Rø~<t... ~.. ~540 l= forskrng, en td har været undergvet TO!l1at.:~~~~ 10~ 2000 ~ tvungen forskrng, og kan han da 1 Tls. j faa godtgjort den td, hvor den frvllge forskrng" en td har været kraft. (Se ovenfor, hvor der er tale om skftevs at benytte baate under 4 tons eller paa 4 tons og, derover). Naar vedtægterne er stadfæstede, vl der tl hvert forskret fartø bl utlevert en "forskrngsbok", ndeholdende polce, vedtægter og lster tl utfyldnng av oplysnnger om fartøets bruk av mandskapet, av hvem mandskapet har bestaat og hvor længe hver har gjort tjeneste. henhold hertl vl aarspræmen ved aarets utgang bl omberegnet. Dsse oplysnnger er godkjendte av Forskrngsforbundet for danske fskere og sjøfolk. Smaasld tlført Stavanger tdsrummet 15 ma Smaasld 'l Prs tvungne forskrng, nedsættes Hvorfra l' l S {J..'1 pr. skj. grundpræmen tl 8 kroner.. Hvor forskrngen er tvungen eller frvllg, kan den kun tegnes Stavanger amt....! som tvungen eller frvllg. S. Bergenh. amt Desuten 1100 skj. blandng a kr fra Smaalenenes amt, 1000 røkt, 100 tomat. 850 skj. blandng a kr fra Lster og Mandals amt, røkt skj. blandng a kr fra Stavanger amt, 3410 røkt, 1500 tomat skj. mossa a kr fra Stavanger amt, 1455 røkt, 115 tomat skj. blandng a kr fra Søndre Bergenhus amt, røkt, 6400 tomat skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt, 5080 røkt, 1400 tomat. 450 skj. blandng a kr fra Søndre Trondhjems amt, røkt skj. mossa a kr fra Nordlands amt, 2635 røkt, 1100 tomat. V ærd brslng... kr smaasld blandng mossa..." QO Smaasld ~ kr Tlførsel tl Bergen tden 512 ma C. Der vl bl oprettet en 3dje av ~ ~~_~~~_!34~ Hvorfra : Smaasld Prs delng, hvor de der har tke~net Røkt Sk j.. tvungen eller frv lg fors nng, l, k l Tomat l kan tegne tllægsfors rng t Tls. ' 1345 l~ dæknng av den forskrngsplgt, S. Bergenhus amt der paahvler dem følge loven, Desuten 2420 skj. blandng a kr. N. Bergenhus.amt,, 819 f. eks. for tjenestefolk, mdlertdg 5.00 fra Stavanger amt, 1920 røkt, Tls skj. hjælp, f. eks. ved fsketransport, 500 tomat skj. blandng a kr. Værd smaasld... kr landbruk osv fra Søndre Bergenhus amt,

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon i....................................... : i! : : 4 i. : i. i : :... i! Arbeidernes i i fagige Landsorgansaton i i ' Beretning om! virksomheten i i aaret 93 : : i :, i : :! i : : i i! i! i. j : Kristiania

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer