TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik , dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TORSKEFISKERIERNE i Finmar- pris i Hasvik 22--35, dernæst Bergs- fører, reduceres bruttolotten til 655"

Transkript

1 Uk~ntlg~ m~dd~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra fjsk~rdr~kt0r~n 8 aargang Onsdag 16 ma 1917 Nr. ~O , , 4414 som fordelt paa rnand gr en norsk~ fsk~rj~r og 7084 hl bruttolot av kr Beregnes lot Uken 612 ma. Prsen for sløet fsk var Fnmar antallets forøkelse som masknfarken fra 2235 øre pr., laveste' kosternes fangstfordelngsmaate med TORSKEFSKERERNE Fnmar prs Hasvk 2235, dernæst Bergs fører, reduceres bruttolotten tl 655 ken faldt smaat ogsaa sdste fjord og Loppen 2330 øre. Høeste kroner. Den egentlge fordelng av uke, da fsket for en stor del prs opnaadde man Mehavn og utbyttet er som sedvanlg noget var hndret av uver flere dager. Uke Gamvk 30~~35 øre pr. Lever ujevnt. Av det samlede fskepart er fangsten blev kun l torsk, prsen var fra øre pr. lter, ca. 2.3 mll. stk. opfsket 0stlofoten, der er beregnet tl stk. mot høest ngø 80100, dernæst Kjølle 3.4 mll, Vestlofoten og 3.5 mll. tlsvarende uke fjor fjord, Honnngsvaagene og Rolfsø 80 stk. Værøy og Røst. Av saltfsk = stk., , lvledfjord 85 og Hammerfest 80 partet er en stor del opkjøpt og = stk., og øre pr. lter. Der er frem lagret av utenlandske opkjøpere, saa = stk. Utsgterne møtt 85 kjøpefartøer, hvorav stato det tl klpfsk saltede kvantum blr for loddefsket aar synes kke at være nert Hammerfest 32, Rolfsø 25 og mndre end almndelg. fjor var synderlg lyse og deltagelsen fsket Honnngsvaagene 15. Desuten er fangstmængden Lofotens opsynser ogsaa usedvanlg lten, hvlket an der tlstede 177 kjøpere paa land. dstrkt 14.0 mll. stk. og tages at komme av de nu raadende Der forelgger nu opgave over vn mll. (Værøy og Røst medregnet). uskre forhold paa fangstfelterne. terfsket Fnmarken belt tl lodde Værdutbyttet var fjor Der deltar nu vaarfsket 8606 mand fskets begyndelse. mars maaned kroner og bruttolotten var kr fordelt paa 1690 baater, hvorav 1189 og tl 16 aprl er der kun opfsket For de tre sdste aar stller utmotorbaater, mot tl samme td fjor stk. torsk. byttet av skrefskererne sg saaledes: mand paa 3324 baater, hvorav For Lofotens opsynsdstrkt 4 dampskbe og 1873 motorbaater, forelgger nu den ved en telegraffel baater, hvorav 10 damp forsnkede slutopgave, der var sendt skbe og 2551 motorbaater, og 1914 fra Svolvær den 28 aprl, altsaa 4621 baater, hvorav 13 dampskbe og samme dag som opsynet blev hævet, 2365 motorbaater. Av baatene er men først ankommet tl Bergen den 310 statonert Hammerfest, ma. Slutopgaven vser at der Total mll. stk Hængt" "...: ,4 Saltet" " Damptran h....! Lever " Rogn " Rolfsø og 174 Honnngsvaagene. aar alt er opfsket nden det nu Partet for vaarfsket er aar tl 12 værende opsynsdstrkt 9.2 mlloner ma kun l stk. mot tl 13 ma stykker, hvorav 8.6 mll saltet tl 0stlandsfsket. ukens første fjor stk., tl 15 ma 1915 klpfsk, 0.3 ml1. hængt tl rundfsk dage var sldefsket fra Krstansand stk., 16 ma og resten er anvendt paa anden smaat, mens der torsdag, fredag og stk., 17 ma stk., 18 maate. Utbyttet av Lofotfsket er lørdag var jevnt fske for de baater ma stk., 20 ma 1911 saaledes usedvanlg ltet og betydelg som drev. Man hadde tlsammen stk. og tl 14 ma 1910 mndre end noget tdlgere aar, sær ca. 30 maal pr. dag. Prsen var kr stk. Av partet aar lg naar man medregner Værøy og 20 pr. maal. Der blev uken op stk. hængt tl rundfsk, Røst dsse aar. Der er aar tlvrket fsket 130 maal og totalfangsten er stk. saltet tl klpfsk, sk hl. dampmedcntran og man tl 12 ma 1775 maal tl et samlet set tl eksport og 2000 stk. russebe har 830 hl. lever tl andre transorter. værdutbytte av ca. kr handlet. Der er aar tlvrket 1241 Av rognpartet, hl, er 5195 hl. Brslngfsket er endnu kke behl. dampmedcntran mot , opkjøpt tl menneskeføde. Gjennem gyndt. Dermot er der det sdste , , l 474 sntsvegten pr. 100 stk. sløet garn opfsket endel blandng og smaasld. 1913, , og og lnefsk var henholdsvs 290 og tden fra 19 februar tl 30 aprl d hl Lever tlovers tl 304 og tranproeenten var gjen a. er der tlført Stavanger 640 skj. andre transorter har man 275 hl. mot nemsntlg 51. Fskets samlede værd brslng, 8575 skj. smaasld, , , , utbytte ansæues tl kroner, skj. blandng. og skj. mossa,

2 æng. UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN /(1 ma 19) 7 Prsen var for brslng 6, for smaasld td~gramm~r. Opslag 35. Vadsø 11/5: Medfjord overstaat garn , lneskøte 1500, ngø og mossa 4 og for blandng 5 kr. Bstlandsfsket. dypsagn stormhndret , forøvrg pr. skj. Av blandngspartet er storm landlgge agnmangel. Lodde tlstede Opslag /5; 0stlandsfsket: For Krst. nær land Baadsfjord. Amtmanden. skj. fsket Søndre Bergenhus amt. ansand torsdag, fredag og lørdag jevnt fske, O ~1 35 V, d 12/5' O f' l' t ~. 30 l l d'". 20 S 1) k p" ag. a sø.' p S \.e Vanl Sæsongen for dette fske regnes at ca. maa wer ~.g, pns. am el u e fsket Fnmarken torsk, derav bcgynde først ma. tden 15 fangst 130 maal. 10talfangst 1775 maal. hængt rundfsk , saltet klpfsk , Opslag /5: 0stlandsfsket. Krstan russebehandlet 5000, set, eksportert ma tlførtes der Stavanger 1345 skj. sand gaar 10 baatlag 70 maal, dag 5 baatlag Leverkvantum 275 hl. dampmedcntran 1070 smaasld, 9440 skj. blandng, og 660 med alt 30 maal, prs 20 kroner. Leverholdghet , fskevegt , tranprocent 304S, fskeprs Gamvk skj. mossa. Prsen var henholdsvs Mehavn 30 35, KjøllefjordHonnngsvaagene 4.5 og 4 kr. pr. skj. Skrefsket. GjæsværHjelmsøngøMedfjord, Hammerfest 2535, Kje1vk,Maasø 25, Kamøvær Ba nkf s k et fra Aalesund antages Opslag 30. Svolvær 28/4 (mottat 27, Skarsvaag 26, Rolfsø 2532, Hasvk 2235, at bl meget Htet drevet aar da ut Bergen 10/5): Fskepartet 9.2 mllon BergsfjordLoppen Leverprs: Gam., 'hvorav 8.6 mllon saltet tl klpfsk, 3/10 vkmellavnkjelvkhje!msøhasvk 80, rustmngen hl dette nu er saa kost mllon, hængt tl rundfsk og ''ho mllon KjøllefjordHonnngsvaagene 8090, Skarsbart, saa det kke vl være lønnende tvrket anderledes, leverpartet 830 dampr vaag 7580, Gjesvær 6080, Maasø 5070,.. medcntran 12001, rognpartet hek ngø 80100, Rolfsø 8090, Medfjord 85, at dnve bankhsket efter lange og t,olter, av rognpartet er ca hekto Hammerfest 8085, Loppen Baater brosme. Dermot vl man aar drve lter opkjøp.t tl menneskef~de! gjennemsntl.g 1690, derav Honnngsvaagene 174, Maasø 85,., pr. 100 slølet garn og lmeflsk henholdsvs Hjelmsø 97, ngø 116, Rolfsø 245, Medfjord nothske efter sel og endel. baater er 290 og 304 klo. Tranprocentens gjennemsnt 125, Hammerfest 310, Hasvk 93, resten spredt allerede rest tl Krstansund paa se 51. Totalubyttet ansættes tl øvrge vær. Av baatene 1189 motorer. Mænd kroner, fordelt paa mand gr 805 kro Landkjøpere 177, kjøpefartøer 85, nefs brutto lot, beregnes 10tantallets forøkelse, derav Honnngsvaagene 105, Hjelmsø 4, ngø 2, som masknfarkosternes fangstfordelngsmaate Rolfsø 25, Medfjord 5, Hammerfest 32. Dagsmedfører, reduceres bruttolohen tl 655 kroner. fsket gaar: Sandvkvær , Kamøfske. Veret. Meteorologske rum beretter: Sydkysten hadde søndag og mandag laber brs av NV, trsdag og onsdag og tldels torsdag svak solgangsvnd, resten av uken frske østlge vnde. Vestkysten har hat svak eller laber brs fra nordkanten hele uken ndtl lørdag,. da vnden gk om paa syd. Nordlandskysten har hat svake nordlge vnde for det meste, lørdag tldels sydlge. Lofoten blæste det frskt hele tden omtrent. Fnmarkskysten hadde laber nordenvnd de fre første dage, senere frsk vestenvnd. Vardø melder sterk kulng trsdag og sterk storm onsdag, begge dele av nord. observato Den egentlge fordelng av utbyttet er som vær 3 garnbaater gjennemsnt 1500, storm, vanlg noget ujevnt, av det samlede fske landlgge, agnmangel overalt. Sld tlstede part er ca. 2.3 mllon opfsket 0stlofoten, VkhavnHopsefjordTalvk nogen mndre 3.4 mllon Vestlofoten og 3.5 mllon agnsldstæng. Amtmanden. Værøy og Røst. Av saltfskpartet er en stor Opslag 35. Vadsø 12/5: Krgsforskrngen del opkjøpt og lagret av utenlandske op for norske skbe melder at den har forhøet kjøpere. Opsynet hævet dag. sne taksttarffer for fskefartøer saaledes at Opslag 32. Vadsø 11/5: Opfsket vnter der nu er adgang tl at krgsforskre fartøerne fsket Fnmarken fra nytaar tl 16/ adskllg høere nden farezonen Fnmarken torsk, derav saltet , set Det ønskede forskrngsbeløp kan telegrafsk , hængt , resten forbrukt. Hyse opgves Krgsforskrngen. Amtmanden. kvantum , derav hængt 20000, 5 3/5.. t t f b' kt L 142 hl Opslag 3. Vadsø 1 : ngø venderese se.,res en or 1U. ever. for storm dypsagn , Sandvksvær Damptran 185 tønder. Amtmanden. lner faa træknnger, stormhndret, , Opslag 35. Vadsø 8/5: Hasvk mandag Kamøvær enkelt lnebaat 1500, forøvrg landlner 200 l<g., Kobbevaag enkel skøte 800, lgge, storm og agnmangel. Amtmanden. Hasvaa.g e.nkel 300 stormhndret, Medfjord O slag 8. 14/5: Landets skrefske tl 12 stormhmdnng, ngø lørdagaften dypsagn 600. P,..' h O 9 l h l' ' ma 22,7 n1llloner stykker, vorav, 1. t, mer, a mger smaa O 8 t t 3') 850 hl d d'. t 3499 falden de, Mafjord mangel kjøper agnmangel, 2, sal e, ~. ampm~ C111 ran,' l. Gjæsvær lner lørdagskveld lner lever, hl. rogn mot 1 700, mandag ~00, agn1!lan~el, 1~1~43,9 2,7~7,952, ,897. Kamøvær lørdag garnbaater gjennemsmt 1600, ,113,4 n,646, ~52,924. lnebaater 1400, mandag garnbaater 150~300, Skarsvaag kke landkommet agnmangel, Kjelvk enkel neskøte 1100 agnmangel, onnngsvaag opkomne garnskøter søndag mark~dsb~r~tnng~r m. O lneskøter 1200, mandag agnmangel, Kjøllefjord ngen utror, angnmangel, Mehavn storm, BerlevaagHjelmsøRolfsø agnmangel. Amtmanden. Uken 612 ma. Opslag 35. Vadø 9/5: Hasvk garnbaater Stm'sldfsket. td~gramm~r torsk, Brevkbottn lneskøher fskernspektøren Boda telegraferer 12/5: optl 3000, Kobbevaag enkel lneskøte 2000, Kl pf skmarkedet. gaaraftes meldtes fra Myken om storsld formerket, og fra Selvær 0111 at der er store 700, Galten , Medfjord garn 200/1000, Opslag 5. 10/5: Konsulen Blbao tele smaabaater dyp sagn, Sørvær 200 ndsg formerket. Endnu ngen stængnng, lner 200/800, en oplwmmet dypsagnskøte graferer: Blbao, Santander ngen beholdnng. men man anser veret ugunstg. Der meldes 1400, storm vanskelggjør drften, ngø total ogsaa at der allerede forekommer adskllg agnmangel, dypsagn delvs stormhndret 800 Pars 79.05, London rødaate sjøen. 2700/1500, enkel lneskøte 2 halnger 8500, TufjordRolfsø dypsagn smaabaater , Fskernspektøren Boda telegraferer 14/5: lner, gammelt agn, , Hjelmsø lner Lørdag nogen storsldstæng Træna. fra Harstad smaadækker gammelt agn 1000, skøter 1400 MARKEDSPRSER. meldes: Der rygtes om storsldndsg Gavl 2000, Kamøvær enkel 1nebaat 1200 storm. fjorden Vesteraalen. Honnngsvaagene 1 smaaskøte 1000, storm, landlgge og agnmangel ovefhele amtet. Fske Fskernspektøren Boda telegraferer 14;5: prser: Gamvk 3035, Mehavn 3335, Hon 111at tre mndre sllurpenotfangster aatfuld stor nngsvaagene 2735, SkarsvaagKamøvær 26, sld paa Gavlfjorden, da slden kke salte Gjæsvær 25, ngø 2335, Hjelmsø 2835, vare vl der forsøkes solgt som agn tl Fn Tufjord 25/32. Leverprs : Gamvk 6080, marken, hvs kke de dyre kul er hndrende MehavnHonnngsvaagene Hjelmsø 80, Skarsgnmdet derværende maksmalprs paa agn. vaagkamøvær 7580, Gjæsvær 60, ngø 80100, Tufjord Amtmanden. Opslag 35. Vadsø 10/5: Onsdag Hasvk garnbaater 300~550 torsk, lner , forøvrg storm, agnmangel. Kberg. Lodde tlstede Amtmanden. Bergen, 14 ma eksportvarerne er ngen handel at notere. Salt fra pakhus: Mddelhavs, kr. 27 pr. maa1 a 140 lter.

3 ._ ~ ~.... _ ~~~_._ ~ ~~j 1 16 a 1917 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 129 De engelske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og r}and.) Mars For alle sorter tls bpecfcert for følgende sorter: Sld Brslng A1.akrel... : Torsk Lange ' Se... " 8728 Hyse Flyndre \".ete...' _:'_' 1_047 Januarmars [ ' : ~~_ t~_l ~1 ~~ J_. ~~~~ ~Q~_ 1916 : R De rske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og rland.) Cwts. Mars 1917 Mars 1916 Cwts. [ F or all e. sorter ~!_3 05 ~'l ~ ~Q~ ~~~ Specfcert for følgende sorter: Sld Brslng Makre Torsk Lange Hyse..." l 167 Flyndre De skotske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannen og rland.) ø Meddelelse froa Provanterngs departementet. Landets makrelforsynng. Av hensyn tl landets forsynng av makre tl rmelge prser er der truffet følgende foranstaltnnger:. Utførselsforbud. Utførsel av fersk, røket, saltet og hermetsk nedlagt makrel er henhold tl kgl. resol. av 9 rna 1916 ndtl vdere forbudt. Ved kgl. reso. av 4 ma 1917 er dette utførselsforbud utvdet tl ogsaa at gjælde makre opfsket av norske fartøer utenfor rkets grænser, saaledes at den kke kan avhændes paa sjøen eller losses noget andet land. H. Maksmalprser. medhold av lov av 18 august 1914 fastsæuer Provanterngsdepartementet herved følgende maksmalprser for fersk makrel: a. Ved salg fra fskelag parter paa 5 kasser a 28 netto eller derover 63 øre pr. frt om bord nklusve kasser, s, arbedspenger m. v. b. Ved salg engros (ethvert salg fra mellemmand tl forhandler, og mellem forhandlere ndbyrdes samt salg fra fskelag mndre parter end 5 kasser a 28 netto) 67 øre pr. Mars Januarmars _ nklusve omsnng og kjørng tl t jernbane eller dampskb. Cwts. f; Cwts. l ~ c. Ved ethvert salg smaat l 75 øre pr. For alle sorter tls ! NB. Salg tl høere prser end de Specfcert for følgende sorter: foran nævnte maksmalprser straffes Sld efter lov 18 august 1914 (jfr. lov av Brslng Makre ] jun 19]6). Torsk Lange S' el Hyse lo Flyndre Kvete t ~ ~ ~_._ ~~~._ ~_.... _ 1916: ~ Et resurne av fsket ved Aberdeen maaneden: Fra fjerntlggende fangstfelter hjembragtes med de store trawlere gode fangster, bestaaende hovedsagelg av stor og smaa torsk og de største sorternger av hyse, som solgtes tl prser som satte en ny rekord. Paa grund av mangel paa fsk paa hjemmefangstfelterne, stormende ver og andre hndrnger gav fangstutbyttet for de mndre trawlere et negatvt resultat. Engelske trawlere tol"vføl"te fsk tl en værd av.,g Det skotske sldelager pr. 31 mars utgjorde alt eksportpakkede tønder, mot tønder pr. samme datum fjor, hvorav 7? 707 er vestkystsld., lb. Statstlskud. a. Utlagte fragtutgher for fersk C?g røket makre tl drekte dampskbsanløpssted eller jernbanestaton dækkes av Staten efter regnng, som med vedkommende provanterngsraads attestaton sendes tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen. NB. Rskoen ved transporten er Staten uvedkommende. b. Staten utbetaler makrelfskerne et kontant tlskud av 12 øre pr. g. opfsket makre av størrelse over 24 cm.s længde.

4 130 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKFRD1REKT0REN 16 ma 1917 NB. Dette kontante tlskud utbe makrellen har lgget mndst 4 uker tales kun tl andelsforennger eller salt. salgslag, som gjennem sn tllds Opgjør vl fnde sted senest 14 mand (forhandler) paa foreskreven dage efter vraknngen. maate er anmeldt tl Statens Central Sælgeren plgter at lagre under tak, kontor for Fskeforsynngen, Bergen, tlse og forlake den godtagne saltog som har vedtat dettes tl enhver makre ndtl 4 maaneder fra godtd gjældende regler. kjendesen mot en godtgjørelse av Anmeldelse av nye salgslag skal 35 øre pr. td. pr. maaned. sendes gjennem vedkommende pro Som skkerhet for opfyldelsen. av vanterngsraad, som har at avg ut denne plgt og for rgtg leverng talese om tlldsmanden. frt ombord skal sælgeren enten stlle An meldese saavel av salgslag som bankgarant for kjøpesummen eller av Lye medlemmer ældre lag skal fnde sg et fradrag opgjøret svakunne ske naarsomhelst, statstlskud rende l kr pr. tønde. utbe' ~:les mdlertd kke, fornden Denn2 bankgarant eller fradrag baae:: laget og dets enkelte med skal utbetales sælgeren straks varene lemeer er regstrert ved Statens Cen er levert. tralkontor for Fskeforsynngen. ngen Hen:letk betales ved leverng, som kan samtdg være medlem av mer skal fllde sted nden 2 maaneder end et fskelag. efterat partet er anmeldt tl Centralkontoret. Leverandøren er forplgtet V. Saltet og hermetsk nedl.1gt makre tl efter ordre fra Centralkontoret at kjøpes av Staten tl følgende prser fru ekspedere sendnger ned tl 10 ombord, kasser. 1. Saltet makre pr. tønde a 92 netto: V. krafttrædesen, NB. Ønsker en fsker at overføres et andet lag, maa der lkeledes sendes Centralkontoret egenhændg og betryggende undertegnet begjærng fra ham om saadan.overførsel, før denne er gyldg med hensyn tl utbetalng av statstlskud. De fskelag eller mellemmænd, som agter at benytte eget fartø tl transport av fersk eller røket makrel opfordres lkeledes tl straks at anmelde dette tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen, med oplysnng om farløets fart og lasteevne ( antal kasser makre) og om paatænkte ruter samt om paaregl)elg petroleums eller bensnforbruk pr. maaned. Det bedes bemerket, at alle henvendelser om makrelomsætnngen rettes tl Statens Centralkontor for Fskeforsynngen, Bergen. Provantergsdepartementet den 7 ma a. Flækket, fet høstmakre av stør a. Bestemmelserne av maksmal Krgsforskrng av fsl<efal~tøer. rese ndtl 300 stykker pr. tønde a prser under foransaaende punkt l. (Telegram fra Handelsdepartementet 92 netto kr træder kraft fra og med mandag den av 10 ma 1917.) b. Rund makre av størrelse ndtl 28 ma stykker tønde a 9" netto b. Bestemmelserne om statstlskud f Po L, Krgs orskrngen for norske skbe kr under foransaaende punkt træder meddeler at den har forhøet sne kraft fra og med mandag den 28 c. Rund makre av størrelse 351 taksttarfer for fskefartøer saaledes ma 1917, saaledes at statstlskud og tl 500 stykker pr. tønde a 92 fragtutlæg utbetales for makre som at der nu er adgang tl at krgsforskre fartøerne adskllg høere nden netto kr er opfsket senere end 27 ma. (Saltmakre av mndre størrelser end farezonen Fnmarken. Det ønskelge forskrngsbeløp kan telegrafsk c. Bestemmelsen om Statens kjøpe 500 stykker pr. tønde a 92 er plgt under foranstaaende punkt V Staten kke kjøper av). træder kræft straks. opgves tl Krgsforskrng~n. (Jevnfør 2. Hermetsk nedlagt makre boullon: a. Pr. 1/1 oblong eller 1/1 oval æske 75 øre. b. Pr. 1/2 oblong eller 1/2 oval æske 50 øre, nklusve emballage. og etket og pakket kasser a 100 æsker, forsynet med etket overensstemmende med Centralkontorets nærmere bestemmelse. Staten er kke kjøper av hermetk nedlagt av mndre makre end 24 cm. længde. NB. Statens kjøpeplgt. for dsse varer er betnget av, at de tlbudte pader saave1 med hensyn tl kvaltet som sorterng godkjendes av offentlg vraker eller aven av Centralkontoret opnævnt kontrollør. Vraknng av saltmakre kan kke forlanges, før henhold tl foranstaaende opfordres makrelfskerne snarest mulg at organsere salgslag og anmelde "Fskets Gang" nr. 18 og 19 for 2 og 9 ma). dsse tl Statens Centralkontor for Krgsforskrng forfangstfartøer shavet. Fskeforsynngen, Bergen. (Telegram fra Handelsdepartementet Anmeldelsen sendes gjennem ved av 14 ma 1917.) kommende provanterngsraad og skal ndeholde oplysnng om:. '... Kngsfors1knngen for norske skbe 1. Tllltdsmandens (forhandlerens) dd ltd l btt t t J: d d me e er a en lar es u e a lu e navn og aresse. d'l k' f '. d aapne a gang t at tegne ngs or 2. F u d t navn og a resse paa 'k' f f tf t'. ht f t' b tf. l t Sl ~nng or angs ar Øler 1 s ave or sam g 1 e at a. ørere 1 tagel' h d hele sæsongen mot tdlgere kun for 3. Besæ mngens s ørre se og va 1 d d slags redskaper der anvendes paa de maane a gangen. optagne baater, og være ledsaget av egenhændg og betryggende undertegnet begjærng fra vedkommende baatfører om optagelse laget.

5 16 ma 1917 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 131._ Kanadas eksport av hummer. vl være raadelg at skrde tl ned (ndberdnng fra kst. konsul Arne N. Jørstad, lægnng av hummer samme maale 200 kasser norsk fsk, 600 Alaska og 6000 kanadsk, samt 400 tab aler. Montreal). stok som tdlgere. Prserne var følge "Revsta Ofdal" følge den sdst publcerte engelske for kanadsk og Alaska $ forordnng om ndskrænknng av mporten tl Storbrtannen aven række 15.50; der notertes for kanadsk og R.on$Ulatbtr~tnltg~r Alaska $ Norsk fsk notertes kke. varer synes bl. a. ndførslen dertl av '"1 d Kurser for kubansk mynt eller h erme t S \. h ummer h e t at v ære fol" Fra generalkonsulatet 1 B bao, at. U se.. 16 aprl 1917: mport og omsæt.. y. _ budt. Denne beste~melse antages.. kl f uken fra 915 London 60 d/v $ pr. X. herværende kredser 1 ganske alvorhg. nm~ av p sk.. P' 0 d! $ apnl 1917 alt pr. kv111tal a 50 klo ans 0 V grad at vlle berøre den betydehge. ' pr 5 fr l. d t' d.. d. t androg tl'.. lummenn us n, som nves e øs... wfoundlandsk U. S. A. 3 d/v lhn a l/k 0/ o p. lge kanadske provnser. Blbao. Salg.Ne Jeg htsæher tl belysnng herav 150. ngen beholdnmg. følgende opgave hentet fra vedkom Prsen for lste sort opgaves notert mende offcele' kanadske statstk, tl ptas for Newfoundl.andsk. over eksporten her fra landet av her Santande~: ngen beholdnmg.. metsk hummer de to sdste bud Paa Madnds børs notertes 14 apnl: getaar: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Pars pr. 1.;\3 a/v 1/ London. 1:'~01 o CD ~ l'.,..<.< CDOO:?S~~.< 0lCOlD OJ CDO.< ld OJOCl")..< OJCDCO OJ. ld.<o.<,2011:'01 l1:'"'"oj Cl") 01.<.< OCO.< CD :' ld.< CD ld o 01 OJ CD Cl co CD.< ld 01 co 01 OJ OJ co CD Cl").< Cl") o "'" co.<1:'01ldld"'":'cd:'c001 OJ'<~lD:'OJOJlDCOCDCO CDC")"'"~CDOJC"):'CO.<t.. Cl") CD 0l Cl") Cl") co.< r..o ~l "'" Cl") ldv'l01ldoj:'ojcdc")c")0l.<.<.<.<ldco.< o Ol Som det herav vl sees, er de nævnte aar mere end en tredjedel av Kanadas samlede eksport av denne vare gaat tl Storbrtannen. betragtnng av at det vgtgste avsætnngsmarked saaledes maa antages mdlertdg at være stængt for de kanadske eksportører av nedlagt hummer, og under hensyn tl de nuværende særdeles uskre betngelser for skbnng tl de øvrge avsætnlgsmarkeder, er vedkommende hermetkfabrkker stllet overfor spørsmaalet om, hvorvdt det for ndeværende aars sæsons vedkommende, der nu staar for døren, Fra generalkonsulatet Lssabon, dat. 17 aprl 1917: Paa markedet Lssabon fndes fremdeles kun ganske smaa beholdnnger av klpfsk. Der er kun ndkommet ltt engelsk og portugssk vare, som har betnget henholdsvs Angaaende sardnfsket forløpne esc og 28.80:31.20 uke ndberetter vcekonsulaterne føl pr. kvt. Norsk fsk, tlberedt Norge gende: samt slandsfsk noteres dag med Vgo: Meget daarlg, der land. esc ; Der ventes en bragtes 29 kurver. ladnng fra Newfoundland. Santander: ntet. Oporto er fremdeles uten norsk Rognmarkedet Vgo var fuld fsk. Beholdnngerne anslaaes pr. 14 stændg dødt uten nogen forandrng ds. tl 1200 ts. engelsk vare, hvorfor beholdnngerne der anslaaes tl noteres esc pr. kvt. ca tønder. Fra konsulatet Messna, datert 11 Fra generalkonsulatet Blbao, dat. mars 1917: 23 aprl 1917: mport og omsætnng ngen mport av stokfsk og klpav klpfsk uken fra 1622 aprl fsk tl Messna tden 131 mars 1917, alt pr. kvntal å 50 klo an 1917: drog tl: Kurante prser (ndførselstold nd Blbao: ngen beholdnng. befattet). Santander. ngen beholdnng. Stokfsk: Paa Madrds Børs notertes 21 aprl: Hollænder, Bergen.... Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Pars.. _ stor... Ptas pr. 1.;\3 a/v 1/ London. _ fn... Vcekonsulaterne ndbereher an vestre... gaaende sardnfsket forløpne uke Kl P fs k : følgende: St. John's, 1 kvaltet... Vgo: Daarlg, der landbragtes 137 Stella... kurver. Santander: ntet. Rognmarkedet andret. Vgo var ufor ndberetnng fra legatonen Havana, dat. 12 aprl 1917: Angaaende klpfskmarkedet Havana tdsrummet 1628 mars meddeles følgende: ndførselen androg tl 1465 kasser og 220 tabaler. Beholdnngen pr. 30 mars var anslaat tl: kasser fsk alt, hvorav Gaspe.... Lre Ulykkesforskrng for fskere Danmark. (Efter "Dansk Fskertdende"). Vedt3gelse av ulykkesforskrngsloven medførte at ulykkesforskrngsforenngen for danske fskere ophørte med sn vrksomhet den 31 mars 1917, og stedet herfor træder "Forskrngsforbundet for danske fskere og sjøfolk."

6 pr. ~ 132 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedrft FRA fskerdrektøren 16 ma 1917 Nled andre ord, forskrngen har hat navneforandrng, rammerne er tldels de samme, og adressen er vedblvende Havnegade 27, Kjøbenhavn K., tlf. Byen 114. Medlem av forbundet skal følge lovens bestemmelser være enhver eer eller bruker av alle fartøer paa mndst 4 tons brutto, ndtl 20tons brutto. Forskrngen tegnes ved utfyldnng av blanketter, der rekvreres hos Forskrngsforbundet eller tlldsmændene. Forskrngsforbundet overtar enhver rsko, der henhold tl loven paahvler eeren eller brukeren av fartøet, med hensyn tl følgerne av de ulykkestlfælde, der maatte ramme den tl fartøet henhørende fører ogbesætnng. For baater ndtl 4 brutto tons kan tegnes frvllg forskrng. Der vl efter vedtægternes a pprobaton bl 3 forskrngsavdelnger. A. Tvungen forskrng for fører og mandskap av fartøer fra 4 tl 20 tons. Grundpræmerne er pr. mand 19 kroner aarlg. Hvs eeren er ansat tl en ndkomstskat tl Staten: a. paa landet under 1200 kr. b. kjøbstæderne under 1500 kr. c. Kjøbenhavn under 1800 kr., nedsættes grundpræmerne tl 13 kr. pr. mand. B. Frvllg forskrng for førere og mandskap av fartøer ndtl 4 tons er kke plgtge at forskre sg selv eller mandskap, men kunne forskres ved at tegne frvllg forskrng. For dsse forskrnger er grundpræmen for fører og mandskap 13 kroner. Hvs eerne er ansatte tl mndre ndkomster tl Staten, henholdsvs paa landet, kjøbstad eller Kjøbenhavn, end nævnt for den den tvungne forskrng hører fartøets joller eller pramme med nd under forskrngen. Hvor fskerne snart bruker fartøer paa 4 tons og derover eller fartøer under 4 tons, tlraades det at tegne frvllg forskrng. Angaaende den endelge be regnng av præmen oplyses: røkt, 1500 tomat. 660 skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt, 510 røkt. 150 tomat. V ærd smaasld... kr. blandng... ; " mossa...,. " kr Brslng etc. Ved utgangen av hvert aar skal tlført Stavanger tden 19j.2_;l ll eeren eller brukeren av fartøet tl Forskrngsforbundet ndsende oplysnnger om, hvor stor del av aaret, at hq5 pr.skj.:. S~l? [PLSkj. B l s,ns Prs n: aa! Prs Hvorfra s J., : s q. fartøet har været bruk, hvor mange l mand der har gjort.tjeneste paa eller l for fartøet og hvor lang td hver Stavanger mand, hvorefter foretages den endelge amt ' fastsættese av aarspræmen og utlgnng Søndre Ber av de ndbetalte grundpræmer, genhus amt! \ derved faar Forbundet oplysnng om, Tl~.',6401= 85751= naar en fsker, der har tegnet frvllg Rø~<t... ~.. ~540 l= forskrng, en td har været undergvet TO!l1at.:~~~~ 10~ 2000 ~ tvungen forskrng, og kan han da 1 Tls. j faa godtgjort den td, hvor den frvllge forskrng" en td har været kraft. (Se ovenfor, hvor der er tale om skftevs at benytte baate under 4 tons eller paa 4 tons og, derover). Naar vedtægterne er stadfæstede, vl der tl hvert forskret fartø bl utlevert en "forskrngsbok", ndeholdende polce, vedtægter og lster tl utfyldnng av oplysnnger om fartøets bruk av mandskapet, av hvem mandskapet har bestaat og hvor længe hver har gjort tjeneste. henhold hertl vl aarspræmen ved aarets utgang bl omberegnet. Dsse oplysnnger er godkjendte av Forskrngsforbundet for danske fskere og sjøfolk. Smaasld tlført Stavanger tdsrummet 15 ma Smaasld 'l Prs tvungne forskrng, nedsættes Hvorfra l' l S {J..'1 pr. skj. grundpræmen tl 8 kroner.. Hvor forskrngen er tvungen eller frvllg, kan den kun tegnes Stavanger amt....! som tvungen eller frvllg. S. Bergenh. amt Desuten 1100 skj. blandng a kr fra Smaalenenes amt, 1000 røkt, 100 tomat. 850 skj. blandng a kr fra Lster og Mandals amt, røkt skj. blandng a kr fra Stavanger amt, 3410 røkt, 1500 tomat skj. mossa a kr fra Stavanger amt, 1455 røkt, 115 tomat skj. blandng a kr fra Søndre Bergenhus amt, røkt, 6400 tomat skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt, 5080 røkt, 1400 tomat. 450 skj. blandng a kr fra Søndre Trondhjems amt, røkt skj. mossa a kr fra Nordlands amt, 2635 røkt, 1100 tomat. V ærd brslng... kr smaasld blandng mossa..." QO Smaasld ~ kr Tlførsel tl Bergen tden 512 ma C. Der vl bl oprettet en 3dje av ~ ~~_~~~_!34~ Hvorfra : Smaasld Prs delng, hvor de der har tke~net Røkt Sk j.. tvungen eller frv lg fors nng, l, k l Tomat l kan tegne tllægsfors rng t Tls. ' 1345 l~ dæknng av den forskrngsplgt, S. Bergenhus amt der paahvler dem følge loven, Desuten 2420 skj. blandng a kr. N. Bergenhus.amt,, 819 f. eks. for tjenestefolk, mdlertdg 5.00 fra Stavanger amt, 1920 røkt, Tls skj. hjælp, f. eks. ved fsketransport, 500 tomat skj. blandng a kr. Værd smaasld... kr landbruk osv fra Søndre Bergenhus amt,

7 Lever transorter Rogn 100 kjøpe f ](; l 1 ~J17 UKENTLGE Jv\EDDELELS:~ FOH NORSK FSKEWBEDWFT FRA FSKERDREKTØREN Rapport nr. 16 om skr~jfjsk~t 1917.,~~,~ ~~ 1917 tl 12 ma' 100 stk. : p. f Tstede Derav sløet torsk l' tl nser or Torsk ~, y~~_, Damp lovers tl ' j ~ leverhol medcn, andre t '".stk.. pler.vehr. 1 baate 1000 stk. hængt saltet dghet ste. tran hl., l l. 1 tlf S ØC :u, 1000 stk t s \. lever: hl. torsk rogn tøer ' 1 1 hl.,! pr. hl. S <:erc ~! Mot 1916 tl '! Fnmarl<ens vaar eller loddefske: tl l:;!:j H) gav l hl. lev gav 1 hl. lev. 180~ kg, gav 1 hl. lev ](; gav 1 hl. lev J~1s ", j' '.. ' gav ~.lev Tællngen regelen optat fredag aften, for enkelte dstrkter torsdag eller onsdag. 1) fsk omgjort tl stk. efter 270 == 100 stk. 2) omgjort tl stk. l) omgjort tl stk. 4) 100 lter gav Fnmarl\en 3045 lter dampmedclltrall. 5) Desnten 177 kjøpere paa land. (j) Derav \1otorbaater.

8 12/5 134 UKENTLGE Mf.:DDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 16 ma 191/ Svenskefskerne Skagenshavnen. (Efter "Dansk Fskertdendc"). Av hensyn tl den fra svensk sde skedde drøftelse av de stlle de krav om, at Bohuslenske fskere bør avsætte deres fangst Sverge og kke Hl. Kr. September Oktober November Desember J anl1ar Februar OOQ 000 Mars ~ Den htsatte oversgt gr et tydelg bllede av de høst varerende tlførsler og de sterkt svngende prser. For at kunne bedømme de her meddelte tal rgtg, maa de nødvendgvs sammenstlles med totalutbyuet av Bohuslendngernes vaadfsker sdste sæsong. Dettenaar formentlg op tl ca hl. sld, repræsenterende en værd av ca. 12 mll. kroner. Det er med andre ord ca. 1/" av fangsten, Bohush:ndngerne har ndbragt tl Skagen. Naar det nu erndres at snurpenotfskeret ofte foregaar herværende farvande, saa at der for fskerne gaar megen td tapt ved at søke svensk havn for fangsten, forekommer den tl Skagenshavnen l1dbragte fskemængde kke Danmark, (jfr. "Fskets Gang H lr. 16 av 18 aprl d. a.), har v fundet overvættes stor. At man Skagen det betmelg at undersøke, hvlke nødg vl undvære Bohuslendngerne parter av sld der vntersæsongen er en selvfølge. Dertl spller deres er utlosset Skagen. besøk en altfor stor rolle for byens Tallene ser saaledes ut: nærngslv. Beretnng om det danske rednngsvæsens vrksomhet fnansaaret (Efter "Dansk Fskertdende". aarets løp er utført 8 rednngsforetagender med baat og reddet 81 mennesker og et foretagende med raketapparat, hvorved 9 mennesker blev reddet. alt 9 foretagender og reddet 90 mennesker. Anskaffede motorrednngsbaater. Det nteressanteste ved beretnngen mener v forøvrg er den begyndende anskaffelse av motorrednngsbaater. 1. Tl Skagen er anskaffet en paa orlogsværftet kravelbygget synkefr og selvlænsende motorbaat. Skruen arbeder en tunnel og kan saaledes kke ødelægges av vragstumper eller saare forlste der svømmer havet. 2. Endvdere er der tl Læsø levert en motorrednngsbaat av lettere type bestemt tl utsætnng fra flat strand. Baaten er selvlænsende klnkbygget. 3. Endvdere er der lkeledes tl Kltmøller levert en selvlænsende rednngsbaat. V vl haape at dsse anskaffelser kun er en begyndelse. følge beretnnger fra utlandet anser man overalt motorrednngsbaate for et fremskrdt, der gr tryggere arbedsforhold for rednngsmandskapet og større utsgt tl heldge rednngsforsøk. Dsse to grunde formener v er saa talende, saa de maa medføre en revolutonerng av baatmaterellet tl vort rednngsvæsen, selv om det vl bl en kostbar hstore. Men da menneskelv alle tlfælder maa skattes dyrere end kostbart materel, haaper v at saken fremdrages Rgsdagen og gjennemføres ved nødvendg bevllng. Generalrap~ort om de større norske fskerer \Norw.Fsheres )~v:~!~n;1 kv;.r~t~~ Hvad der hskes 1 uken, men anmeldes forsent hl at komme med, optages 1 følgende ukes rapport. 12/ (Quanttes reported too late to be nc1uded n the report for ths week are added to totals for hext week.) 1' A, Skre (torske) fsket (Cod Fshery), januarjun... mll. st. (peces) Dampmedcntran (Cod lver ol)... hl. Lever tlovers tl anden tran (Lver for other ols)... hl. B. Sldefsker erne (Herrng Fsheres) : 1. Vaarsldefsket (Sprng Herrng), februarmars... maal a 150 lter 2. Fetsldfsket juldesember l ) dr., saltet, fskepakket (Fat Herrng) (Barres salted, seapacked) 3. Storsldfsket (Large Herrng), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 lter b. for østlandet (the South Coast)... '... maal a 150 lter 4. Drvgarnsfsket Nordsjøen, jundesember) , saltet, fskepakket (Fshng by drfters n the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssld ndkommet tl norske havne , saltet, fskepakket (Herrng from celand landed n Norway) (Bares, salt ed, seapacked) C. Makrelfsket ved dorgere Nordsjøen, saltet for Amerka 2 ) tønder fskepaknng (Seapacked mackerellanded n Norway from the NorthSea, salted for export to Amerca) \ tl 0.8 l l O O O 1) Al sld forbrukt fersk er kke medregnet. (All Herrng used fresh s not ncluded). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert s eller saltet rund for det skandnavske marked, er kke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. n ce or salted for the Scandnavan mark_e~t, s _n_ot_n_c1_u_de_d.:...). ~ Ved eftertryk av dsse meddelelser m a a "Fskets Gang" angves som klde. AlS John Gregs boktrykker. ol 130 O O O O o o

9 1 1 norg~s utførst \1 f$ktj.nodukt~r fra l januar fu 12 ma 14)17 og uk~n som en(lt~ 12 ma. Toldsteder Fetsld Vaarsld og skaaretl Storsld sld Nordsja 1 sld Brslng slandssld Klpfsk, norsk Krpfsk, slandsk etc. Rundfsk Rotskjær Se Hyse, rund Anden tamsk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. Krstana.. Sandefjord. Krstansand. Flekkefjord. Stavanger Kopervk.. Haugesund. Bergen " Florø.. Aalesund. Krstansund. Trondhjem. Bodø. Svolvær. Narvk Tromsø. Hammerfest. Vardø... '1 Vadsø , l Alldre ~~_~~_~ ~_, lalt'l ~ ~ 290, ~ 290,E...9.~~J2~1~~ H l uken 9513 ~ ' Toldsteder Hærdet hvalolje Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sldetran Sld, fersk ks. Sld, rakt Makre, saltet Makre, fersk l\g. Laks, fersk Levende aal Anden fersk fsk 1 Hummer stk. Fsk, saltet farta kg. Fsk, saltet Sldemel Fskeguano Sælsknd Hermetk KrstllJa... Sandefjord.. l\rstallslnd. ' Flekkefjord.. Stavanger.. Kopervk...' Haugesund..; Bergen...! 33 florø.... Aalesund.. Krstansulld 112 Trondhjem. 190 Bodø.... Svolvær... Narvk... Tromsø amll1efest = Vardø o X~~~~ lal ~T l 1;; =='~07, "1. 2 ~:~ 146; ;~; o~~~~~1~7.6~m l uken ~ ~_±.8~ ;) ' H 24300

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fskets Ga g Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 5 aarg. postanstalter

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n M Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norskfsk~rjb~drft fra fsk~rdr~ktør~n Nr. 5 og med lner 20 stk fredag var der Først oktober sdstleden tegnet det rgtg bra tl med fsket, hvortl samledes helt landlgge for storm.

Detaljer

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier).

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier). ;~~~) l fskets ang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft~ utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ---_.- Bergen postanstalter og paa fsker- Onsdag 4 november 923 sder

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt -~ fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. -- 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen postanstalter

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

fra rjsk~ridjr~ktør~n

fra rjsk~ridjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra rjsk~ridjr~ktør~n Onsdag 15 mai 1918 Nr. 20 som russefisk, mens der ifjor kun var norsk~ fisk~ri~r. russebehandlet 2000 stk. mot iaar Uken 5-11

Detaljer

Folketællingen i Norge

Folketællingen i Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 77. Folketællngen Norge 1 december 1910. Hovedoversgt. (Recensement du 1 decembre 1910: Apercu general.) Utgt av Det statstske Centralbyraa. Krstana. I kommsson hos H.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

--------+--- ------+------

--------+--- ------+------ 1 11 aargang Ukntlig mddlsl for norsk fjskribdrift fra Jjsl(ridirktørn Onsdag 12 mai 1920 Nr. 19 'norsk fiskrir. Uken 2-8 mai. Tors k e fi s k et i Finmark harendnu ikke tat nogen rigtig fart, da fangsterne

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

fiskets Gan ULRICH & KETTLE SALIGSCENTRALEN STAVANGER S A L G s. C EN T R A len STAVANGER

fiskets Gan ULRICH & KETTLE SALIGSCENTRALEN STAVANGER S A L G s. C EN T R A len STAVANGER fskets Gan Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av fskerdrektøren. - 9 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle ANNONSEPRS: lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen postanstalter

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

mmm m^i JiHv;:H ;^^u^ m:--^':r,j\ 'yl^: uml

mmm m^i JiHv;:H ;^^u^ m:--^':r,j\ 'yl^: uml W: ;^^u^ mmm m:--^':r,j\ JHv;:H m^ 'yl^: uml HANDBOUND AT THE UNIVERSITY OF TORONTO PRESS MAAL OG MINNE NORSKE STUDIER UTGIT AV BYMAALS-LAGET VED MAGNUS OLSEN 1913 KRISTIANIA. BYMAALS-LAGETS FORLAG

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift --- -- Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift fra fiskeridirektoren, aargang nsdag 25 mai 1910 Norske fiskerier. Uken 15-21 mai. v V AARSLD blev der optat i A uken kun 2500 maal, alt av staaende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n UkntUg md,dlsr for nqrsk fjskrjbdrjft fra fjskridirkt0rn Onsdag 11 oktober 1916 Nr.. 41 F. Uken 1-7 oktober. 3000 kg. hyse, 16000 kg. sei og 31 678 maal, saltet handelsvare 204848 tønder og i 1914 118104-8000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. s n Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 8 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge postanstalter og på Fsker

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arlft fra ti$k~ridir~ktør~n 8 aargang Onsdag 14 november 1917 Nr. 46 norsk~ fisk~ri~r. Uken 4-10 november. opfisket 173833 maal mot 179253 i 1916, 368064 i 1915,.316324

Detaljer

for norsk fisk~rib~arift

for norsk fisk~rib~arift 2 aall'gang norsl( UkntnQmddlsr fra fislrldjrkt0rn fis(rlr. Uken 06 juli. Om fet s i l d fis k e t foreligger der meddelelse om at der i Bjugn i Fosen i sidste uke er sat ialt 57 mindre notstæng. Derav

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 28 juli 1915 Nr. 30 rril Andenes og Bleik indbragtes botlenosefangst er nu kommet hjem. Norske fiskerier. uken 11-17

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

fra fjsi(~rj'ur~ktøren

fra fjsi(~rj'ur~ktøren UkntHg mddlsr for nqfsk fisltrjbdrjft fra fjsi(rj'urktøren il"rsl( fis \rir Uken 28 novbr.-4 desbr. Fet s i l d fis k et faldt bra l Troms fylke i sidste uke. Lyngen blev der sat to større og 6 mindre

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

ANNONSEPRIS: Pristariff fåes ved henvendelse til Nr.. 17 kontor. Kr. 10.00 utenlands. Ber~en. Onsdag 27 april 1938 Fiskeridirektørens kontor.

ANNONSEPRIS: Pristariff fåes ved henvendelse til Nr.. 17 kontor. Kr. 10.00 utenlands. Ber~en. Onsdag 27 april 1938 Fiskeridirektørens kontor. som fsket utfq'r k~slten gjorrde det galnske bra. Totalf:angs{en var 06.8 t'onntj verd /kr. 35948. Forr Kr!s'Nansund N Mev ukef angstren 25 tonn. G,a T ru k v e l t le f l S [ke t : Der drves :lolrtlsla

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift maal Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang A Norske fiskerier. Uken 12-18 juli. Onsdag 22 juli 1914 Moldøen. uken 5-11 juli indbragtes 8600 kg. fisk og i uken

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE DR. HANS REUSCH NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES rettet 1858. GEOLOGISKE UNDERSØKELSE blev op Før vi omtaler denne institutions virksomhet, vil vi kaste et blik paa geologiens utvikling i Norge i

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Ukntlig mddilsr for ttrsii fiskribdrjft fra fjskrjdirktørn 10 aargang Onsdag 8 oktober 1919 l1orsl( fisl(rjr. Uken 28 september4 oktober. FETSILDFISET. Der er kun kommet opgave fra Tromsø av 27/ 9 og Namdalen.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer