NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald"

Transkript

1 NAV Intro Oslo: Tilbud til akademikere og faglærte Marianne MacDonald

2 NAV Intro Oslo Et kompetanse- og ressurssenter i NAV for fagområdet arbeidsrettet integrering av brukere med innvandrerbakgrunn For arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn Internopplæring og kompetanseutvikling Samarbeid med ulike fagmiljøer innenfor integrering, veiledning og norskopplæring Bistår arbeidsgivere NAV, Side 2

3 Hva gjør NAV Intro for arbeidssøkerne Individuell veiledning og kompetanseavklaring Vurdering av skriftlig og muntlig norsk - vurdering av behov for norskopplæring Veiledning angående godkjenning av utenlandsk utdanning Kvalifisering av arbeidssøkere / plan for kompetanseheving NAV, Side 3

4 Jobbsøkerkurs for akademikere i samarbeid med Oslo VO i 2008 Hensikten er å sikre riktig retning for utenlandske akademikere i norsk arbeidsliv på et tidlig tidspunkt Kartlegging av deltakernes kompetanse i form av yrkeskompetanse og utdannelse, utarbeidelse av CV Profilering av kompetanse og bakgrunn med tanke på innpass i arbeidsmarkedet Kursholder må ha oppdaterte kunnskaper om arbeidsmarkedet for akademikere og bransjer som ansetter disse Jobbsøking skal primært siktes mot en jobb som står i rimelig samsvar med arbeidssøkers kompetanse NAV, Side 4

5 I kombinasjon med norskopplæring Jobbsøkerkurset har undervisning 2 dager pr uke i kombinasjon med norskopplæring 3 dager pr uke (i 15 uker) og tilbyr individuell veiledning med fokus på arbeidsmarkedet, jobbsøking og egenutvikling i kombinasjon med praksisplass innen relevant og ønsket arbeidsområde (i inntil 12 uker) NAV, Side 5

6 Timeplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gruppe 1 Gruppe 2 Felles Undervisning/ Individuell veiledning Jobbsøk aktiviteter Felles Undervisning/ Individuell veiledning Jobbsøk aktiviteter Individuell veiledning for personer fra begge gruppene Felles Undervisning/ Individuell veiledning Jobbsøk aktiviteter Felles Undervisning/ Individuell veiledning Jobbsøk aktiviteter NAV, Side 6

7 Hvorfor jobbsøkerkurs? BLI BEDRE TIL Å FINNE JOBB Lær å lage tidsmessige CV er, lær å skrive gode søknader, få rutine på å søke via internett, tren på å presentere deg muntlig i intervju, lær å være aktiv i det uformelle arbeidsmarkedet! Bli bedre til å fungere på jobb Lær om leders og kollegers forventninger, lær å unngå fellene, lær å ta signalene! Bli kjent med rettighetene dine Bli kjent med arbeidsmiljølov og ferielov, lær om verneombudets funksjon og hvorfor fagforeningsmedlemskap kan være avgjørende viktig! NAV, Side 7

8 Undervisning i bl.a følgende temaer Spissing av cv, søknad, intervju Arbeidsmarkedet for akademikere i Norge Nettverk Referanser Vikar- og rekrutteringsbyråer Godkjenning av utdanning Videreutdanning Arbeidsmiljøloven Innsyn i søkeprosessen Norsk arbeidslivskultur Nyansatt-feller Intervjutrening Egenevaluering og selvrefleksjon NAV, Side 8

9 Mål med praksisplassen: Dokumentere konkrete ferdigheter Referanse fra en norsk arbeidsgiver Nettverk Erfaring fra norsk arbeidsliv Praktisk erfaring i forbindelse med godkjenning av utdanning Faglig referanse som bekrefter at du kan det du sier (hvis du ikke har papirer på det) NAV, Side 9

10 Resultater etter jobbsøkerkurs Kvinne 37 år fra Kina Lederstilling i Bank Norwegian Kvinne 43 år fra Kroatia Barnehage tilknyttet Ullevål sykehus Mann 33 år fra Frankrike Matematikklærer på videregående skole Kvinne 28 år fra Kina Controller i Nordea Kvinne 27 år fra New Zealand Regnskap og økonom i hos Texas Instruments Kvinne 39 år fra Tysk land Lærer på Den tyske skolen Kvinne 49 år fra Japan Lærer på Oslo Handelsgymnasium Mann 41 år fra Eritrea Veterinærassistent ved veterinærhøyskolen NAV, Side 10

11 Arbeidspraksis Kvinne 48 år fra Kina - Matematikklærer, pedagogisk utdanning fra pedagogisk universitet i Mongolia. Praksisplass i barnehage. Mann 34 år fra Irak - Lege, kirurg. Praksisplass på kirurgisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus. Mann 26 år fra Pakistan - Utdannet som elektroingeniør fra Pakistan og fra Sverige. Praksisplass i Sønnico Oslo. Kvinne 36 år fra Ukraina - Lege med spesialisering som hudlege, erfaring med dermatologi, homøopati, ernæring og kosmetologi fra Ukraina. Praksisplass ved Ullevål Hageby legesenter. Mann 32 år fra Sri Lanka - Veterinær. Praksisplass ved smådyrklinikken på Veterinærhøyskolen. Kvinne 30 år fra Russland - Master i Comparative and Internasjonal Education ved pedagogisk fakultet ved UiO. Praksisplass på Løren asylmottak. Kvinne 33 år fra Frankrike - Har Master i cinema et audiovisuelle fra Sorbonne universitetet. Praksisplass hos SF Norge. Kvinne 26 år fra Kazakhstan - Kostyme og motedesigner. Praksisplass på kostymelageret til NRK. NAV, Side 11

12 Ytterligere kvalifisering via NAV Kvinne 36 år fra Nicaragua - Utdanning fra Canada, Computer Business Application Program. Begynte på regnskapskurs i regi av NAV for å få mer kunnskap om begreper og programmer som brukes i Norge. Mann 35 år fra Tunisia - Utdannet innen økonomi, regnskap og revisjon fra Tunisia. Begynte på regnskapskurs arrangert av NAV. Mann fra Etiopia - Master i utvikling og ressursøkonom i fra UMB, Norge og Bachelor i jordbruksøkonom i fra Etiopia. Begynte på regnskapskurs i regi av NAV. Mann 33 år fra Afghanistan - Lege. Har fått praksisplass ved Aker sykehus. Inntil han begynner i praksis skal han ta et NAV-kurs rettet mot helsepersonell. Mann 53 år fra Burma - Lege. Overgang til NAV-kurs rettet mot helsepersonell. NAV, Side 12

13 Mer utdanning? Mann 37 år fra Tsjetsjenia - Utdannelse innen økonomiske fag. Overgang til Bergenstestkurs. Ønsker å studere økonomi i Norge. Mann 33 år fra Frankrike - Utdannelse innen bedriftsledelse, økonomi, rådgiving og markedsanalyse. Overgang til Bergenstestkurs for å studere videre. Kvinne 43 år fra Russland - Utdannet biokjemiker. Overgang til Bergenstestkurs Mann 25 år fra Brasil- Utdannelse innen media, informasjon og kommunikasjon fra Brasil. Overgang til Bergenstestkurs. Kvinne 35 år fra Russland - Lærerutdanning fra Russland. Overgang til Bergenstestkurs med plan om å ta PPU ved UiO NAV, Side 13

14 Saksbehandlerkurs Kurset skal gi deltakerne kompetanse for å kunne jobbe som saksbehandler/konsulent i offentlig og privat sektor Målgruppe for kurset er høyt utdannete arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Kursets varighet er beregnet til 12 uker undervisning og relevant arbeidspraksis i 15 uker etter dette. Deltakere må ha bachelor/cand.mag/master eller annen universitets- eller høyskoleutdanning av minst 3 års varighet, og et godt skriftlig og muntlig norsknivå. NAV, Side 14

15 Kursinnhold Saksbehandling og prosjektarbeid: Saksbehandling i offentlig og privat virksomhet, med praktiske øvelser i saksbehandling. Grunnleggende juridiske emner: Forvaltningsrett og andre juridiske områder. Statsforvaltningen og den kommunale forvaltningen Planlegging og budsjettering Norsk kommunikasjon: tekstformulering og språkbruk Prosjektarbeid og teamorganisering. Planlegging, organisering og styring av prosjekter Teamutvikling og teamarbeid Tilbud om tilpasset dataopplæring NAV, Side 15

16 Eksempler på arbeidspraksis etter saksbehandlerkurs høsten 2009 Samfunnsgeografi: Forskningsassistent NOVA Master i filosofi og samfunnsgeografi: NAV Ingeniør innen treforedling: Helfo Master i internasjonal økonomi: Skatteetaten Master i filosofi og statsvitenskap: Statens vegvesen Jurist: UDI Jurist: NOAS Skogbruk og UMB: Plantasjen NAV, Side 16

17 Telenor Integration Siden 2010 har NAV hatt et samarbeid med Telenor om et program for å øke rekrutteringen av ikke vestlige innvandrere med høyere utdanning. NAV Intro har hånd om innsøking med gjennomgang av Cver og arrangerer informasjonsmøte. Telenor velger ut aktuelle kandidater og kaller inn til inntakssamtale. Hvert kull er på 5-7 personer, to inntak i året, vår og høst. Hvor mange kandidater som tas inn er avhengig av kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet samt Telenors vurdering av rekrutteringsbehov. Inntil tre tiltaksperioder (av 3 mndr) opprettes av brukers NAV-kontor. NAV, Side 17

18 Telenor Integration Arbeidssøker hos NAV Ikke-europeisk bakgrunn Norsk muntlig og skriftlig Engelsk Ph.D eller Master (bachelor) Telekommunikasjon Elektroingeniør IT Finans Bedriftsøkonomi NOKUT-godkjent utdanning eller startet godkjenningsprosessen NAV, Side 18

19 Hvorfor Telenor Integration? Relevant arbeidserfaring hos en kunnskapsbedrift Videreutvikle faglig kompetanse Jobbmuligheter i og utenfor Telenor Oppfølging av NAV NAV, Side 19

20 Resultater 32 deltakere og 7 opptak siden Jobb i Telenor 6 12 Jobb i andre bedrifter (Visma, SAS, UiO etc.) Fortsatt i praksis Fortsatt arbeidssøker NAV, Side 20

21 Ola Brunost NAV, Side 21

22 «Diskrimineringens omfang og årsaker - etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv» I følge Jon Rogstad og Arnfinn Midtbøen har etniske minoriteter i Norge 25 % mindre sjanse til å få vist seg frem på jobb intervju enn nordmenn. Denne diskrimineringen er avdekket i rapporten: «Diskrimineringens omfang og årsaker - etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv» Rogstad og Midtbøen har gjennom en omfattende empirisk undersøkelse hvor det er sendt ut 1800 fiktive søknader på reelle stillinger. Det er sendt ut 900 par med likelydende / tilsvarende søknader, hvor den ene har majoritets- og den andre minoritetsbakgrunn. I etterkant av søknads- og intervjuprosessen har de intervjuet 42 arbeidsgivere for å knytte arbeidsgiveres holdninger sammen med handlinger i utvelgelsesprosessen. Rapporten finner du her: NAV, Side 22

23 Praksis som rekrutteringskanal en måte å overbevise arbeidsgivere om å neglisjere magefølelsen et intervju som varer i uker og måneder risikofritt for arbeidsgiver, men uten oppsigelsestid for praktikanten og derfor en brekkstang for formidling NAV, Side 23

24 «Rekruttering i flerkulturelle samfunn om innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet» Viser til rapport fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen «Rekruttering i flerkulturelle samfunn om innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet» Magefølelse sammen med kulturelle forskjeller fører til ytterligere selektering - Og det som føles ukjent og annerledes for norske ledere kan tolkes som tegn på «ikke egnet personlighet» Rapporten kan lastes ned her: NAV, Side 24

25 Et godt tilbud for arbeidsgiver Ingen lønnskostnader Ingen forpliktelse til å ansette Ingen bindingstid Jevnlig oppfølging fra kontaktperson En samarbeidspartner å kontakte ved akutte problemer Full returrett NAV, Side 25

26 Vinn vinn Gratis opplæring Faglig utprøving Sosial utprøving NAV, Side 26

27 Og hvordan skal vi markedsføre personen? Tenk helhetlig profil Tenk som en arbeidsgiver Fokuser på det viktigste NAV, Side 27

28 Oppfølging Ingen vits uten oppfølging (tvert i mot!) Det er oppfølging som gjør at praksis virker Ikke stol på telefonen Oppfølgingen bygger og styrker partnerskapet NAV, Side 28

29 En norsk arbeidsplass sett med utenlandske øyne: Avslappet kleskode på jobb man pynter seg mer i fritiden Alle kler seg likt så det er umulig å se hvem som er sjefen Alle bruker fornavn, ingen adresseres med titler Sjefen spiser lunsj med de ansatte Kommunikasjon arbeidsgiver- arbeidstaker er uformell Indirekte ordrer Ordknappe insinuerer og går rundt grøten Alle må snakke i tur og orden i møter ingen avbrytelser Alle kommer presis Hang til å oppnå konsensus unngå krangel og uenighet NAV, Side 29

30 Mentor Mentor er et tilskudd for å frikjøpe en kollega på arbeidsplassen din eller en medstudent ved utdanningsstedet ditt. Mentoren kan gi deg ekstra bistand på jobb eller under utdanning støttet av NAV. Hvem kan få mentor? Mentor er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltakene arbeidspraksis i ordinær virksomhet opplæring i form av ordinær utdanning tidsbegrenset lønnstilskudd tidsubegrenset lønnstilskudd NAV kan også gi tilskudd til mentor hvis det er nødvendig for at du skal få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet. https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging+av+arbeidssokere/tiltak+for+a+komme+i+jobb/relatert+innhol d/mentor cms NAV, Side 30

31 Hvordan vurdere utenlandsk kompetanse Referanser Generell godkjenning av høyere utdanning Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) behandler helseutdanninger Hvordan vurdere yrkeserfaring og udokumentert kompetanse = realkompetanse / regionale myndigheter NAV, Side 31

32 Handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la i august 2013 fram en handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse og godkjenningsordningene: Handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse. Handlingsplanen inneholder 19 tiltak som handler om godkjenning av utdanning fra utlandet, rekruttering av innvandrere til offentlig og privat sektor, og etablering av bedrifter. Last ned her: 013/handlingsplan-vi-trenger-innvandrernes-k.html?id= NAV, Side 32

33 NAV, Side 33

34 NAV, Side 34

35 Ta kontakt! NAV Intro Oslo Besøksadresse: Trygve Lies plass 1, Furuset Postadresse: P.b. 301 Alnabru, 0614 Oslo Telefon: E-post: Marianne S. MacDonald, tlf: / NAV, Side 35

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak SN-SAK NR: 33/2012-2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse Temahefte 19 Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse En utfordring for alle offentlige tjenester Utlendingsdirektoratets bibliotek er en sentral kunnskapsbase i Norge om flyktninger

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer