Årsmelding Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland."

Transkript

1 Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

2 JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte ferdigheter slik at alle kan delta i arbeidslivet. Vår visjon: Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte ved deltakelse i prosjektet. Skape mindre stigma rundt psykiske lidelser, og bidra til bedre prognose. Mål: Hovedmål er å hjelpe pasienter til å få reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter parallelt med behandling. Vårt fokus: På ressurser, interesser og mestring hos den enkelte, i stedet for problemer og hindringer. Kartlegging og inklusjon i prosjektet: Vi inkluderer alle som ønsker å bli henvist til oss. Vi kartlegger arbeidsferdigheter og interesser hos den enkelte deltaker, og setter fokus på ressurser helt fra deltakerens introduksjon i prosjektet. Standard intervju blir gjort på alle deltakere angående motivasjon, punktlighet, psykiske forhold/psykopatologi, funksjonsnivå, rus og kognitiv fungering. I tillegg vil evne til selvstendighet i arbeidssituasjonen, og behov for veiledning og struktur i arbeidet kartlegges. Alt dette før deltakeren får prøvd seg i ordinær jobb. Metode: Individual placement and support, IPS(Bond, 1998), er en form for arbeid med bistand eller supported employment, SE, som oppstod i USA på nitti tallet. Oppfølgingen gir en svært standardisert form for bistand og tett samarbeid mellom klinisk personale og sysselsettingsspesialister. Denne metoden skiller seg ut fra andre arbeidsrehabiliteringsprogrammer på den måten at det er place and train som er målet, og ikke train and place, slik det tradisjonelt sett har vært(anthony, 2002). Metoden er implementert i flere europeiske land, USA, Australia, New Zealand og også Skandinavia. IPS er evidensbasert og viser til gode resultater innen arbeidsrehabilitering(corrigan, 2008).

3 JobbResept anvender denne metoden tilpasset norske og lokale forhold, ved jobbsøk og oppfølging på arbeidsplassen. Vi vektlegger nødvendigheten av å ha klinisk kompetanse i sysselsettingsarbeidet, det kan se ut som forskning også støtter dette per i dag. IPS metoden kjennetegnes av 7 nøkkelprinsipper: 1. Fokus er rettet mot det ordinære arbeidsmarkedet, og ordinær lønn. 2. Rask etablering av en konkret arbeidsplass. 3. Tett samarbeid med behandlingstiltaket for psykisk helse. 4. Fokus på brukerperspektiv, arbeidsplass må matche deltakerens ønsker og forutsetninger. 5. Kontinuerlig og omfattende kartlegging ved oppstart og senere. 6. Tidsubegrenset oppfølging. 7. Fokus på trygderettigheter og bistand til dette. Samarbeid: Vi samarbeider med de ulike seksjonene i avdeling unge voksne, med møter rundt aktuell deltaker, men også for å markedsføre prosjektet vårt har det vært nødvendig å oppsøke de enkelte seksjonene. Samarbeidspartnere er A3, Sola og Sandnes DPS, i tråd med føringer fra NAV. Samarbeidet med NAV er svært tett, med treff 6-8 ganger i året, der vi drøfter resultater og løser ulike problemstillinger sammen. Bemanning: Består av fem ansatte i fulle stillinger. Arbeidsmengden vår og innsøkingen til prosjektet virker å være uendelig, og det er fremdeles behov for flere stillinger. Vår tidligere kollega Irene Grini vendte tilbake til oss i okt.2012, og sist men ikke minst, kom Thore H. Gilje til oss i des.2012.

4 Antall henvisninger i 2012 (per ): 95 Tot. Antall deltakere Avsluttet 66 Avsluttet til: Arbeid/skole 41 Behandling/rus 19 Annet (NAV tiltak, flytting, 6 graviditet,etc) Deltakere i JobbResept per ( + 20 på venteliste) I jobb/praksis og skole: 58 Kartleggingsfase/jobbsøk: 34 Sykemeldte: 6 Diagnostisk inndeling i.f.t resultater: F Psykoselidelser. 71% avsluttet til arbeid, 29% tilbake til behandling. F Affektive lidelser. 58% avsluttet til arbeid, 25% til annet, 17% tilbake til behandling. F Andre diagnoser. 53% avsluttet til arbeid, 12% til annet, 35% tilbake til behandling. F Ruslidelser. 65% avsluttet til arbeid, 5% til annet, 30% tilbake til behandling.

5 Hva vi har deltatt på i *Deltatt i Nasjonalt Nettverk for arbeid og psykisk lidelse, forskningsnettverk mellom Ullevål universitetsykehus, Nordlandssykehuset, Stavanger universitetssjukehus, AFI (Arbeids Forsknings Instituttet). *Bidratt til at Helse Fonna starter avd. JobbResept i Haugesund. *Har vært på studietur i Melbourne, Australia. *Vi deltok på en større konferanse i Bodø mai.2012 både med innlegg og som publikum, tema var Arbeid og psykisk helse. *Oppstart av studien vår var offisielt 1.mai Den heter WorkTIPS, og er et RCT-studie der vi inkluderer de med førstegangspsykose i JobbResept, og sammenligner de med kontrollgruppe som ikke er deltakere i JobbResept. *Vi vil utvide tilbudet vårt til hele psykiatrisk divisjon, SUS. For oss virker det uetisk å gi avslag til behandlere som kontakter oss og ønsker å henvise aktuelle kandidater innen vår målgruppe. Dette må tas videre også i *JobbResept ønsker å utvide fokuset til også å gjelde skole og studier i fremtiden, vi ser at deltakerne våre blir yngre og det vil være naturlig å tenke at disse trenger hjelp og støtte til å ferdigstille en utdannelse. Jobber med en skisse til en prosjektbeskrivelse kalt «SkoleResept» i samarbeid med Kristin Hatløy i TIPS. *Kvalitets målinger(fidelity scale) av metoden vi anvender (IPS) ble utført i nov.-12, av eksterne representanter fra NAV Hordaland, resultater derfra foreligger ikke ennå. *Deltatt ved IEPA San Francisco i okt.2012, med posterpresentasjon, og møter med IFevr gruppen. *Deltatt på ulike samlinger i regi av Arbeid og velferds Direktoratets opplæring av medarbeidere i forhold til metoden, IPS.

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Tom Rudi og Amila Begic. Foto: Olav Løkvik Det var Tom Rudi som sa det: «Det redda livet mitt

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Siren Haugland Bodil Ravneberg Kari Ludvigsen Stein Atle Lie Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer